Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve shqiptar në Podujevë/Podujevu

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë (FDH Kosovë) me datën 9 mars 2010 ka bërë prezantimin e rezultateve të Regjistrimit të të vrave, rënëve dhe të zhdukurve shqiptar në komunën e Podujevës nga periudha prej 1 janarit 1998 e deri me 14 qershor 1999.
Në Prezantim i cili është mbajtur në sallën e Kinemas së Qztetit, të pranishëm ishin më tëpër se 130 pjesëtarë të familjarëve të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve, si dhe përfaqësues të mediave. Familjarët e viktimave me këtë rast i kanë dorëzuar FDH-së Kosovë një numër të konsideruar të dokumentacioneve relevante dhe fotografive të cilat vërtetojnë identitetin e viktimave.


Share

Prezantimi i regjistrimit tё tё vrarёve, rёnёve dhe tё zhdukurve nё komunat e Gjilanit/Gnjilane, Vitisё/Vitine, Kamenicёs/Kamenica dhe Novobёrd/Novobrdo

Fondi pёr tё drejtёn humanitare Kosovё (FDH Kosovё) me datёn 9 shkurt 2010, nё sallёn e Kuvendit Kosmunal nё Gjilan/Gnjilane, ka bёrё prezantimin e rezultateve tё deritanishme tё Regjistrimit tё tё vrarёve, rёnёve dhe tё zhdukurve shqiptarё nё komunat e Gjilanit/Gnjilane, Vitisё/Vitine, Kamenicёs/Kamenice dhe Novobёrdёs/Novobrde nё periudhën kohore prej 1 janar 1998 e deri mё 14 qershor 2000. Nё prezantim tё pranishëm ishin mё tёpёr se 70 pjesёtarё tё familjarёve tё tё vrarёve , rёnёve dhe zhdukurve, pёrfaqёsues tё mediave nga Serbia dhe Kosoova dhe pёrfaqёsues tё KFOR-it.


Share

Prezantimi i regjistrimit tё tё vrarёve, zhdukurve dhe tё rёnёve e mbajtur nё Mitrovicё/Mitrovica

Mё tepër se 80 anёtarё tё familjarёve tё tё vrarёve, rёnёve dhe tё personave tё zhdukur kanё qenё prezent nё prezantimin e rezultateve tё deritashme tё Regjistrimit tё tё vrarёve, zhdukurve dhe tё rёnёve nё komunën e Mitrovicёs/Mitrovice, tё cilёn me datёn 19 janar 2010 e ka organizuar Fondi pёr tё drejtёn humanitare nё Kosovё (FDH Kosovё). Prezantimi ёshtё mbajtur nё Shtёpinё e Kulturёs “Rexhep Mitrovica”.


Share

Prezantimi i regjistrimit tё tё vrarёve, zhdukurve dhe tё rёnёve i mbajtur nё Pejё/Peći

Mё shumё se 140 anёtarё tё familjeve tё viktimave tё konfliktit nё Kosovё gjatë vitit 1999, morën pjesё nё prezantimin e tё dhënave pёr tё vrarёt, zhdukurit dhe tё rёnёve nё komunën e Pejёs/Peć, tё cilёn me datёn 25 nёntor 2009 e organizoi Fondi pёr tё Drejtёn Humanitare – Kosovё (FDH).


Share

Prezantimi i Regjistrimit të të vrave, rënëve dhe të zhdukurve në Prizren/Prizren

Më tepër se 130 anëtarë të familjarëve të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve nga komuna e Prizrenit/Prizren, ishin të pranishëm në prezantimin e të dhënave të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në regjionin e komunës së Prizrenit, të cilin e organizoi Fondi për ë Drejtën Humanitare Kosovë (FDH Kosovë) më datën 28 tetor 2009.


Share

Prezentimi i regjistrimit tё tё vrarёve, zhdukurve dhe tё rёnёve nё fshatin Izbicё

Fondi pёr tё Drejtёn Humanitare-Kosovё (FDH Kosovё), me datёn 26 shtator 2009, nё fshatin Izbicё (komuna Skenderaj), ka organizuar prezantimin e tё dhënave tё tё vrarёve, zhdukurve dhё tё rёnёve nё kёtё fshat gjatё periudhës kohore prej datës 27 deri mё 29 mars, si dhe me datën 11 maj tё vitit 1999.


Share

Nё Skenderaj u mbajt prezantimi i regjistrimit tё tё vrarёve, zhdukurve dhe tё rёnёve

Nё prezantimin e tё dhënave tё tё vrarёve, zhdukurve dhe tё rёnёve nё komunën e Skendёrajit, tё cilin e organizoi Fondi pёr tё Drejtёn Humanitare Kosovё (FDH-Kosovё), pjёsёmarrёs ishin mё shumё se 400 familjarё tё viktimave tё konfliktit gjatё vitit 1999 nё Kosovё.


Share