Arhiv FHP-a uvršten u Direktorijum arhiva ljudskih prava

ICAU ponedeljak, 14. novembra 2011. godine Fond za humanitarno pravo je obavešten da je Arhiv FHP-a uvršten  u Direktorijum arhiva ljudskih prava (DALjP; engl. Human Rights Archives Directory), a koje se nalaze pod pokroviteljstovom Međunarodnog arhivskog saveta (MAS; engl. International Council of Archives).


Share

Prvi Regionalni Forum, Sarajevo

Në dispozicion në srpski.

Share

FHP-IF-031 FONDI: Hulumtimi i Fondit për të Drejtën Humanitare mbi propagandën e luftës në mediat e shtypura

PERIUDHA: 1990 – 1999

BURIMI PRIMAR: Politika – gazetë ditore, Večernje novosti – gazetë ditore

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  45 regjistrator

PËRMBAJTJA: Hulumtuesit e Fondit për të Drejtën Humanitare në mënyrë të përditshme kanë përcjellë rubrikat e gazetave të përditshme Politika dhe Večernje novosti, i kanë analizuar dhe i kanë ndarë tekstet në të cilat është e pranishme propaganda e drejtpërdrejtë ose e fshehur e luftës si dhe nxitja e urrejtjes fetare dhe kombëtare, thirrja ose nxitja për krime të luftës në mediat e shkruara në Serbi.

SISTEMI I RENDITJES: Kronologjik, sipas burimit

Nuk pritet rritja e fondit

GJUHA:  Serbe

Share

FDH-OR-030 FONDI Koha kur populli ka folur – jehona dhe reagime

PERIUDHA: 1988-1991

BURIMI PRIMAR: Gazeta ditore Politika

VËLLIMI DHE MEDIUMI : 1 CD

PËRMBAJTJA: Si ka folur populli është material i përgatitur i rubrikës Jehona dhe reagime, e cila është botuar në gazetën ditore Politika, nga korriku i vitit 1988 deri në mars të vitit 1991, në të cilën lexuesit e Politikës në të njëjtën kohë janë edhe autorë të kontributeve me shkrim, në të cilat i shprehin qëndrimet dhe reagimet e tyre  ndaj lajmeve të Politikës në rubrikën e tyre të brendshme, të jashtme, kulturore  e, madje, edhe në atë sportive.

Rubrika Jehona dhe reagime ka një rëndësi të veçantë për të kuptuarit e mënyrës se si opinioni publik në Serbi dhe në disa pjesë të Jugosllavisë të banuara me popullatën serbe ka qenë në mënyrë sistematike i përgatitur për dekonstruksionin e ardhshëm të përgatitur të vendit dhe për luftërat në Slloveni, Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë dhe, në fund, në Kosovë. Dhjetë vite qëkur papandehur është fikur, pikërisht ashtu siç edhe papritmas është konstatuar (korrik i vitit 1988 – mars i vitit 1991), në kujtesën e bashkëkohësve ajo mbetet simbol i instrumentalizimit politik të mediave në shërbim të manipulimit të orkestruar me opinionin publik, dëshmi mbi shembjen profesionale të politikës redaktuese të një gazete ditore me ndikim, por edhe një gjurmë e pashlyer e rolit të turpshëm të intelektualëve në ndërtimin dhe shpjegimin e stereotipeve etnike, në nxitjen e urrejtjes kombëtare dhe në revidimin e historiografisë. Me këtë është përgatitur terreni për projekte politike e, madje, edhe ushtarake, shumë më serioze, të cilat kanë pasuar.

SISTEMI I RENDITJES:  Kronologjik, sipas datës

Nuk pritet rritja e fondit

GJUHA:  Serbe

Share

FDH-QY-028 FONDI: Materiale gjyqësore nga gjykimet e pjesëtarëve të togës 177 të detashmentit ushtarak territorial, Pejë, të Ushtrisë së Jugosllavisë, për krime të luftës kundër të burgosurve të luftës në fshatin Qyshk në Kosovë

PERIUDHA: 2011-2012

BURIMI PRIMAR: Paneli për krime të luftës i Gjykatës së Qarkut në Beograd, Republika e Serbisë.

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  2 kuti arkivore

PËRMBAJTJA:  Fondi përmban dokumentacion gjyqësor dhe transkripte të gjykimeve të pjesëtarëve të togës 177 të detashmentit ushtarak territorial, Pejë, Toplica Milladinoviqit, Sreqko  Popoviqit, Slavisha Kastratoviqit, Boban Bogiqeviqit, Zvonimir Cvetkoviqit, Radoslav Brnoviqit, Vidoje Koriqaninit, Veljko Koriqaninit, Abdullah Sokiqit, se në fshatrat Qyshkë, Zahaq dhe Pavlan kanë kryer krime të luftës të vrasjes, të dëbimit dhe të plaçkitjes së popullatës civile të kombësisë shqiptare..

SISTEMI I RENDITJES:  Kronologjik, sipas datës

Pritet zmadhimi i fondit

GJUHA: Serbe

Share

FHP-BY-029FONDI: Materiale gjyqësore nga gjykimet e pjesëtarëve të MPB-së të Serbisë për krime të luftës kundër të burgosurve të luftës në Petrovo Selo në Serbi

PERIUDHA: 2009-2010

BURIMI PRIMAR: Paneli për krime të luftës i Gjykatës së Qarkut në Beograd, Republika e Serbisë.

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  2 kuti arkivore

Përmbajtja: Sreten Popoviq dhe Millosh Stojanoviq, pjesëtarë të MPB-së së Serbisë, janë akuzuar se në muajin korrik të vitit 1999 në Petrovo Selo, Serbi, pjesëtarëve të njësisë vullnetare të brigadës Atlantiku në shërbim të UÇK-së në Kosovë, Ali, Agron dhe Mehmet Bytyqi ua kanë privuar të drejtën e gjykimit të drejtë dhe të drejtën e gjykimit të ndershëm, kurse pastaj i kanë privuar nga jeta me pushkatim.

Fondi përmban dokumentacionin gjyqësor (procesverbalet mbi marrjen në pyetje/hetimin e të akuzuarve dhe të dëshmitarëve, shënimet zyrtare shënimet zyrtare shënimet zyrtare shënimet zyrtare shënimet zyrtare, raportet e ekspertëve mjekoligjor) si dhe transkriptet nga gjykimi.

SISTEMI i RADHITJES:   Kronologjik, sipas datës

Pritet zmadhimi i fondit

GJUHA:  Serbe

bottom� 0t�89ang=EN-GB style=’font-family:”Georgia”,”serif”; color:#444444;mso-ansi-language:EN-GB’>•  Slobodan Davidović Case – Zagreb County Court,  Republic of Croatia,
September 8th,  2005 – December 16th, 2005.
•  Slobodan Medić et al Case – court documents –  War Crimes Chamber of the District Court in Belgrade , Republic of Serbia, December 20th, 2005 – March 15th, 2006.
• Photos of members of the “Scorpions” unit.

 

Box no. 2

•  Slobodan Medić et al Case – court documents –  War Crimes Chamber of the District Court in Belgrade, Republic of Serbia, April 11th, 2006 – July 5th, 2006.

Box no. 3

• Slobodan Medić et al Case – court documents –  War Crimes Chamber of the District Court in Belgrade,  Republic of Serbia, photos, report by the Military History Institute in Belgrade, verdict.

February 22nd, 2006 – September 17th, 2007

Share

FDH-LV-0027 FONDI: Materiale gjyqësore nga gjykimi i pjesëtarëve të formacioneve paramilitare dhe i pjesëtarëve të APJ-së për krime ndaj civilëve në Lovas

PERIUDHA: 2008-2012

BURIMI PRIMAR: Gjykata e Qarkut në Beograd – Paneli për krime të luftës

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  13 kuti të arkivit

PËRMBAJTJA: Dokumentacioni përmban transkripte nga gjykimet e Ljuban Devetak, Millan Devçiqit, Millan Radojçiqit, Zheljko Krnjajiqit, pjesëtarëve të mbrojtjes territoriale dhe, faktikisht, pushtetit civil dhe ushtarak të themeluar dhe komunave Lovas e Tovarnik, pastaj transkripte nga gjykimi i Jovan Dimitrijeviqit, Sasha Stojanoviqit, Dragan Baçiqit, Zoran Kosijerit dhe Aleksandër Nikolajidisit, pjesëtarit të grupit të armatosur vullnetar Dushan Silni, si dhe pjesëtarëve të mbrojtjes territoriale të   Valjevës, Miodrag Dimitrijeviqit, Darko Periqit, Radovan Vlajkoviqit dhe Radisav Josipoviqit, të cilët kanë kryer sulm ndaj popullatës civile të kombësisë kroate në Lovas në vitin 1992.

SISTEMI I RENDITJES:  kronologjik

Nuk pritet rritja e fondit

GJUHA: Serbe

Share