logo

Predmet: Ključ –Rejzovići (opt. Željko Budimir)

 

Optužnica 01.02.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2018 

April

Jun

Septembar

19

20

04

Novembar

 

 

09

 

 

2019 

Januar

Mart

April

31

08

11

Maj

Jul

Septembar

24

04

16, 23

 

Lista svedoka – Transkripti

#Proceduralna pitanja

09.11.2018.

31.01.2019.

#Završne reči stranaka

04.07.2019.

16.09.2019.

#Objavljivanje presude

23.09.2019.

1. Željko Budimir (optuženi)

19.04.2018.

2. Ale Štrkonjić

20.06.2018.

3. Mladen Vrtunić

04.09.2018.

4. Petar Branković

08.03.2019.

5. Neđeljko Đaković

11.04.2019.

6. Milan Tomić

11.04.2019.

7. Daliborka Budimir

24.05.2019.

8. Melita Vej

24.05.2019.

9. Dane Dobrić

24.05.2019.