logo

Predmet: Ključ –Rejzovići (opt. Željko Budimir)

 

Optužnica 01.02.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2018 

April

Jun

Septembar

19

20

04

Novembar

 

 

09

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

Proceduralna pitanja

09.11.2018.

1. Željko Budimir (optuženi)

19.04.2018.

2. Ale Štrkonjić

20.06.2018.

3. Mladen Vrtunić

04.09.2018.