(srpski) Nataša Kandić: Tehnike zaštrašivanja Tužilaštva za ratne zločine

(srpski) Nataša Kandić: Tehnike zaštrašivanja Tužilaštva za ratne zločine

Povodom izjave zamenika tužioca Bruna Vekarića da je policajac Slobodan Stojanović samovoljno napustio program zaštite, koji mu je Tužulaštvo za ratne zločine dodelilo u vezi sa istragom protiv komandanta nekadašnjeg 37. Odreda PJP, Radoslava Mitrovića, i još 16 pripadnika PJP, odgovorno tvrdim da to nije tačno. U dogovoru sa tužilaštvom, Jedinica za zaštitu svedoka je 29.10.2009. godine, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, upala u privremeni stan zaštićenog svedoka, naredila mu da pokupi svoje stvari, suprugu i dete radi povratka u Leskovac, sa kratkim obrazloženjem da mu je ukinut status zaštićenog svedoka.

Budući da sam zastupala porodice žrtava u predmetu, u fazi istrage, protiv Mitrovića i drugih, neposredno sam upoznata sa tehnikama pritisaka kojima se Tužilaštvo služilo da odvrati svedoka Stojanovića i još trojicu policajaca, bivših pripadnika PJP pod komandom Radoslava Mitrovića, od svedočenja o počinjenim ratnim zločinima na Kosovu. Do danas nisam uspela da razumem zašto je tužilac Stanković inicirao krivični postupak protiv prijavljenih od strane Fonda za humanitarno pravo, da bi nekoliko meseci kasnije potpuo promenio svoj stav, ugrožavajući poziciju zaštićenog svedoka i spremnost policajaca svedoka da govore o ratnim zločinima. U tom predmetu, ja sam, posle sedam godina zastupanja porodica žrtava u svim predmetima ratnih zločina, bila izložena vređanju od strane branilaca okrivljenih u prisustvu istražnog sudije i tužioca, koji su govorili o meni jezikom koji se može čuti u javnoj kući. Da bi me, kao i zaštićene svedoke, udaljili iz postupka, istražni sudija i tužilac su išli dotle da su se saglasili sa braniocima da ima osnova za sumnju da sam falsifikovala punomoće porodica žrtava, što je dovelo do mog isključenja iz postupka. Nakon toga, tužilac, istražni sudija i pojedini branioci su pijančili u prostorijama Tužilaštva, pozivajući i svedoka Stojanovića da im se pridruži.

Strašno je prošao i zaštićeni svedok B.Z. On je više od 2 godine proveo u programu zaštite svedoka, čekajući da ga neko iz Tužilaštva sasluša. Pripadnici Jedinice za zaštitu svedoka su ga svojim tehnikama zastrašivanja doveli u stanje potpune dezorijentisanosti. On je svojom voljom napustio program zaštite jer više nije mogao da izdrži psihičku torturu. Ja sam bila neposredno upoznata sa njegovim stanjem, i sugerisala sam mu da traži politički azil u nekoj od evropskih zemalja. Da je ostao pod zaštitom Tužilaštva i jedinice za zaštitu svedoka, on bi danas bio teško bolesna osoba. Rezultat procesa protiv svedoka – insajdera i mene lično je sloboda za policijskog generala Radoslava Mitrovića ali i teška kompromitacija Tužilaštva i Jedinice za zaštitu svedoka, što je vrlo dokumentovano u izveštaju Fonda za humanitarno pravo o nezakonitostima u procesuiranju ratnih zločina i brojnim žalbama zaštićenih svedoka.

(Autorka je koordinator Inicijative za REKOM i osnivač Fonda za humanitarno pravo)

Share