Treći regionalni forum – Radionica: Regionalni pristup u utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima

Treći Regionalni forum
Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 11.02.2008.
Radionica Regionalni pristup u utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima

Pogledajte na YouTube

Share