Treći Regionalni forum – Svedočenje Miška Deverdžića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008. Javno slušanje žrtava. Svedočenje Miška Deverdžića
izbeglica sa Kosova,sin ubijenog Radoša
Video zapis je vlasništvo Fonda za humanitarno pravo.

Pogledaj na YouTube

Share