Regionalne konsultacije sa mladima

Mladi nemaju odgovornost za ono što je počinjeno ali imaju za odnos prema počinjenom — reči jednog od učesnika koje su obeležile diskusiju učesnika konsultacija sa mladima.

Share