FHP poklanja transkripte sa suđenja Slobodanu Miloševiću

Fond za humanitarno pravo poziva naučne i obrazovne institucije, državne organe, pravosudne institucije, nevladine organizacije, političke partije, kao i sve zaniteresovane pojedince da se jave beogradskoj kancelariji FHP-a ukoliko žele komplet transkripata sa suđenja Slobodanu Miloševiću pred Haškim tribunalom.

Share