Nacionalne konsultacije sa novinarima o inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, Fruška Gora – 11.10.2008

Agenda

Share