Nacionalne konsultacije sa organizacijama za ljudska prava o inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, Fruška Gora – 10.10.2008.

Agenda

Share