Nasilje nad romskom decom

Sorry, this entry is only available in srpski.

Share

(srpski) Bilten 14: Podaci o Tribunalu

Sorry, this entry is only available in srpski.

Share

Our Priorities

It is easier to breathe in Serbia now. I recently saw a policeman beating a hasty retreat down the street, running as if his life was at stake. The young man he was running from explained to bypassers that he had done nothing to the policeman, merely asked how come he felt free to walk around in public. People laughed and said, “Right, we’ll show them we are the boss now.”


Share

Memorandum o albanskim političkim zatvorencima u Srbiji

Fond za humanitarno pravo

Human Rights Watch

Ovaj memorandum se bavi pitanjem kosovskih Albanaca – političkih zatvorenika – u Srbiji. Novi predsednik Jugoslavije Vojislav Koštunica obavezao se da će poštovati ljudska prava i raditi na uspostavljanju vladavine prava u Jugoslaviji. Ispravljanje slučajeva u kojima je pravda izostala, poput slučajeva zatvorenih kosovskih Albanaca, pokazalo bi rešenost da se ovo obećanje ispuni.

Share