logo

Predmet: "Bosanska Krupa II" (opt. Joja Plavanjac i Zdravko Narančić)

 

Optužnica 26.12.2017. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2018 

Jun

Oktobar

 

07

03

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Joja Plavanjac (optuženi)

07.06.2018.

2. Zdravko Narančić (optuženi)

07.06.2018.

3. Asim Nasić

03.10.2018.

4. Mirela Rekić

03.10.2018.

5. Osma Alijagić

03.10.2018.

6. Fatima Kaltak

03.10.2018.

7. Zajim Kaltak

03.10.2018.

8. Safija Kaltak

03.10.2018.