logo

Predmet: "Bosanska Krupa II" (opt. Joja Plavanjac i Zdravko Narančić)

 

Optužnica 26.12.2017. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2018 

Jun

Oktobar

Decembar

07

03

25

2019 

Januar

Mart

April

15

05

08

Januar

Mart

April

15

05

08

Septembar

Oktobar

Novembar

17

24

15

 

Lista svedoka – Transkripti

#Proceduralna pitanja

15.01.2019.

#Završne reči stranaka

24.10.2019.

#Objavljivanje presude

15.11.2019.

1. Joja Plavanjac (optuženi)

07.06.2018.

2. Zdravko Narančić (optuženi)

07.06.2018.

3. Asim Nasić

03.10.2018.

4. Mirela Rekić

03.10.2018.

5. Osma Alijagić

03.10.2018.

6. Fatima Kaltak

03.10.2018.

7. Zajim Kaltak

03.10.2018.

8. Safija Kaltak

03.10.2018.

9. Duško Jakšić

25.12.2018.

10. Zdravko Marčeta

25.12.2018.

11. Mehmed Gerzić

05.03.2019.

12. Šefkija Kozlica

05.03.2019.

13. Sabit Alijagić

05.03.2019.

14. Miralem Selimović

05.03.2019.

15. Kasim Haluzović

08.04.2019.

16. Mirsad Macanović

08.04.2019.

17. Amor Mašović

08.04.2019.

18. Momir Grubiša

17.09.2019.