logo

Predmet: "Brčko – logor Rasadnik" (opt. Osman Osmanović)

 

Optužnica 21.02.2020. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2020 

Jun

Jul

 

01

01

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Osman Osmanović (optuženi)

01.06.2020.

2. Mara Vukmirović

01.07.2020.

3. Snježana Simikić

01.07.2020.