logo

Predmet: "Kalinovik" (opt. Dalibor Krstović)

 

Optužnica 26.09.2019. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2020 

Januar

Jun

Jul

13

12

14

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

12.06.2020.

1. Dalibor Krstović (optuženi)

13.01.2020.

2. Memna Jašarević

14.07.2020.

3. Zaštićeni svedok B5

14.07.2020.