logo

Predmet: “Doboj – Kožuhe” (opt. Nebojša Stojanović)

 

Optužnica 13.07.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Februar

April

Maj

19

08

16

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

08.04.2019.

1. Nebojša Stojanović (optuženi)

19.02.2019.

2. Ružica Miloš

19.02.2019.

3. Miroslav Marković

16.05.2019.