logo

Predmet: "Ključ - Kamičak" (opt. Dragan Bajić i Marko Pauković)

 

Optužnica Dragan Bajić 26.05.2016. 

Optužnica Marko Pauković 26.05.2016. 

Prvostepena presuda 25.12.2017. 

Odluka Apelacionog suda 01.06.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2016 

Septembar

Oktobar

Decembar

08

24

02

2017 

Januar

Jun

Septembar

27

20

15

Oktobar

Novembar

Decembar

13

22

13, 25

 

Kalendar suđenja – Izveštaji – Ponovljeni postupak

2018 

Septembar

Oktobar

Novembar

05

04

15

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

20.06.2017.

15.09.2017.

13.10.2017.

# Završne reči stranaka

13.12.2017.

# Objavljivanje presude

25.12.2017.

1. Dragan Bajić (optuženi)

08.09.2016.

2. Marko Pauković (optuženi)

08.09.2016.

3. Emsud Behar

24.10.2016.

4. Duško Vidović

02.12.2016.

5. Sabiha Hotić

27.01.2017.

6. Nesiha Lović

27.01.2017.

7. Branimir Aleksandrić (sudski veštak)

22.11.2017.

 

Lista svedoka – Transkripti – Ponovljeni postupak

# Proceduralna pitanja

05.09.2018.

04.10.2018.

1. Nedeljko Tepić

15.11.2018.