logo

Predmet: LOGOR LUKA (Boban Pop Kostić)

Optužnica - 31.03.2014. 

Prvostepena presuda - 20.03.2015. 

Odluka Apelacionog suda - 10.06.2015. 

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku – 05.11.2015. 

Drugostepena presuda u ponovljenom postupku – 28.03.2016. 

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2014 

Jun

Jul

Septembar

2

14

15

Novembar

 

 

20

 

 

2015 

Januar

Februar

Mart

30

23

19 20

 

Kalendar suđenja u ponovljenom postupku - Izveštaji

2015 

Novembar

 

 

05

 

 

 

Lista svedoka - Transkripti

# Proceduralna pitanja

15.09.2014.

20.11.2014.

30.01.2015.

# Završne reči stranaka

19.03.2015.

# Objavljivanje presude

20.03.2015.

1. Boban PopKostić (okrivljeni)

02.06.2014

2. Prof. dr. Ratko Kovačević (sudski veštak)

02.06.2014

3. Konstantin Simonović

02.06.2014

4. Džafer Deronjić

14.07.2014

5. Aleksandar Jovanović veštak

19.03.2015.

 

Lista svedoka - Transkripti u ponovljenom postupku

# Objavljivanje presude

05.11.2015.