logo

Predmet: RUDICE (opt. Nezir Mehmetaj)

 

Optužnica - 16.12.2020.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2021 

April

Maj

Jul

22

26

09

 

 Lista svedoka - Transkripti

1. Nezir Mehmetaj (optuženi)

22.04.2021.

2. Ljubiša Dašić

26.05.2021.

2. Milutin Dašić

26.05.2021.

3. Slavica Vratnica

26.05.2021.

4. Milija Arsović

09.07.2021.