logo

Predmet: RUDICE (opt. Nezir Mehmetaj)

 

Optužnica - 16.12.2020.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2021 

April

Maj

Jul

22

26

09

Septembar

Decembar

 

22

20

 

 

 Lista svedoka - Transkripti

# Proceduralna pitanja

27.09.2021.

20.12.2021.

1. Nezir Mehmetaj (optuženi)

22.04.2021.

2. Ljubiša Dašić

26.05.2021.

2. Milutin Dašić

26.05.2021.

3. Slavica Vratnica

26.05.2021.

4. Milija Arsović

09.07.2021.