logo

Predmet: Višegrad (optuženi Slađan Tasić)

 

Optužnica - 29.03.2022.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Novembar

Decembar

 

08

07

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

07.12.2022.

1. Slađan Tasić (optuženi)

08.11.2022.