logo

Predmet: Srebrenica (opt. Nedeljko Milidragović i dr.)

 

Optužnica 21.01.2016. 

Rešenje o odbacivanju optužnice - 05.07.2017. 

Rešenje o nastavku postupka - 19.09.2017. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2016 

Decembar

 

 

12, 13

 

 

2017 

Februar

Mart

April

06, 07, 08, 13

20

13

Maj

Jun

Jul

31

13

19

Novembar

Decembar

 

14

13

 

2018 

Januar

Mart

Maj

26

01, 29

23, 24, 30

Jun

Jul

Septembar

12

20

25, 26

Oktobar

Novembar

 

24

13

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

12.12.2016.

13.12.2016.

08.02.2017.

13.02.2017.

20.03.2017.

13.06.2017.

19.07.2017.

14.11.2017.

13.12.2017.

26.01.2018.

29.03.2018.

23.05.2018.

24.05.2018.

30.05.2018.

12.06.2018.

1. Nedeljko Milidragović (optuženi)

06.02.2017

2. Aleksa Golijanin (optuženi)

06.02.2017

3. Milivoje Batinica (optuženi)

07.02.2017

01.03.2018

4. Aleksandar Dačević (optuženi)

07.02.2017

5. Boro Miletić (optuženi)

07.02.2017

13.04.2017

6. Jovan Petrović (optuženi)

13.04.2017

31.05.2017

7. Dragomir Parović (optuženi)

13.04.2017

8. Zaštićeni svedok 302

20.07.2018

9. Zaštićeni svedok 303

20.07.2018

10. Saliha Osmanović

25.09.2018

11. Ljubodrag Gajić

25.09.2018

12. Jefto Doder

25.09.2018

13. Krsto Simić

26.09.2018

14. Ostoja Stanojević

26.09.2018

15. Zoran Erić

26.09.2018

16. Siniša Renovica

24.10.2018

17. Zoran Ducan

13.11.2018

18. Zoran Vujanić

13.11.2018