logo

Predmet: SREBRENICA II (opt. Milenko Živanović)

 

Optužnica - 29.12.2021.

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Maj

Septembar

Oktobar

30

12

31

Novembar

 

 

25

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

30.05.2022.

25.11.2022.

01. Milenko Živanović (optuženi)

12.09.2022.

31.10.2022.