logo

Predmet: “Ključ – Velagići” (opt. Željko Maričić)

 

Optužnica 27.11.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Mart

April

Maj

08

11

22

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Željko Maričić (optuženi)

08.03.2019.

2. Mujaga Selman

11.04.2019.

3. Mirsad Dervišević

22.05.2019.

4. Senad Draganović

22.05.2019.