logo

Predmet: "BROD NA DRINI" (opt. Danko Vladičić)

 

Optužnica 02.02.2021. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2021 

Jun

Septembar

Oktobar

06

07

08

Novembar

Decembar

 

09

22

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

07.09.2021.

09.11.2021.

22.12.2021.

1. Danko Vladičić (optuženi)

03.06.2021.

2. Remzija Ždraljević

03.06.2021.

3. Zaštićeni svedok “S1”

08.10.2021.