logo

Predmet: "BROD NA DRINI" (opt. Danko Vladičić)

 

Optužnica 02.02.2021. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2021 

Jun

Septembar

Oktobar

06

07

08

Novembar

Decembar

 

09

22

 

2022 

Februar

April

Maj

08

04

20

Jul

Oktobar

Novembar

12

28

16

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

07.09.2021.

09.11.2021.

22.12.2021.

08.02.2022.

# Završne reči

28.10.2022.

# Objavljivanje presude

16.11.2022.

1. Danko Vladičić (optuženi)

03.06.2021.

2. Remzija Ždraljević

03.06.2021.

3. Zaštićeni svedok “S1”

08.10.2021.

4. Nebojša Karalić

04.04.2022.

5. Miroslav Živković

04.04.2022.

6. Zoran Tomić

20.05.2022.

7. Nedeljko Milović

20.05.2022.

8. Dobrivoje Stojković

20.05.2022.

9. Živadin Popović

12.07.2022.