logo

Predmet: “Bratunac – Suha” (opt. Jovan Novaković)

 

Optužnica 22.10.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Novembar

Decembar

 

05

16

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

05.11.2019.

16.12.2019.