rbr prezime ime ime oca pol datum rodjenja status povreda datum povrede mesto povrede
rbr prezime ime ime oca pol datum rodjenja status povreda datum povrede mesto povrede
1 RANITOVIĆ ZORAN ARSENIJE m 1967-05-20 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Knin
2 KALINIĆ LJUBIŠA PETAR m 1950-06-25 vojnik Ubistvo 1991-02-03 Zemunik Gornji
3 KUKIĆ DRAGUTIN MITAR m 1934-05-12 vojnik Ubistvo 1992-09-24 Srebrenica
4 ADŽIĆ DRAGI MILAN m 1951-12-03 vojnik Ubistvo 1992-07-01 Sarajevo-Centar
5 KOVAČEVIĆ STEVAN STEVAN m 1949-04-25 vojnik Ubistvo 1991-10-15 Šarengrad
6 ČERNOVSKI GORAN ILIJA m 1966-07-28 vojnik Ubistvo 1992-06-09 Bosanski Šamac
7 FRANCUSKI DUŠAN VASA m 1929-08-23 vojnik Ubistvo 1994-07-19 Jablanica
8 STOJANOVIĆ MIODRAG DRAGOMIR m 1955-07-03 vojnik Ubistvo 1992-05-24 Mostar
9 STEFANOVIĆ DRAGIŠA DRAGOMIR m 1959-05-17 vojnik Ubistvo 1992-08-25 Kalinovik
10 RAKIĆ DRAGAN BOŽO m 1954-09-27 vojnik Ubistvo 1992-08-01 Omerbegovača
11 MIĆIĆ ŽELJKO ŽARKO m 1968-10-21 vojnik Ubistvo 1992-07-20 Lipovac
12 NIKOLIĆ SLAVIŠA RADOMIR m 1960-11-09 vojnik Nestanak 1992-09-24 Milići
13 MILOJEVIĆ JOVAN DRAGOJE m 1963-09-08 vojnik Ubistvo 1993-01-01 Bratunac
14 KARANOVIĆ JOVICA DRAGAN m 1968-02-22 vojnik Ubistvo 1992-05-25 Klepci
15 JURIŠIĆ VOJIN ŽIVAN m 1955-11-13 vojnik Ubistvo 1992-05-25 Klepci
16 ĐURĐEVIĆ ANTE ANĐELKO m 1956-11-21 vojnik Ubistvo 1993-01-01 Sarajevo Centar
17 GRNJA TOMISLAV TOMA m 1960-06-15 vojnik Ubistvo 1994-06-23 Ugljevik
18 VIDOVIĆ VELJKO MILORAD m 1965-08-28 vojnik Ubistvo 1992-07-08 Ugljevik
19 BABIĆ NIKOLA PETAR m 1962-05-19 vojnik Ubistvo 1992-07-20 Lipovac
20 ARSENOV NOVICA ŽIVANKO m 1965-11-15 vojnik Ubistvo 1993-03-19 Skelani
21 KOSTIĆ DOBRIVOJE STOJIMIR m 1970-05-13 vojnik Ubistvo 1992-08-13 Kozluk
22 OSTOJIĆ DRAGOSLAV MILE m 1967-09-30 vojnik Ubistvo 1992-02-28 Grabovac
23 KRALJEVIĆ MILENKO RADIVOJE m 1953-01-05 vojnik Ubistvo 1992-05-22 Kladanj
24 TRLAIĆ IGOR ZDRAVKO m 1969-11-18 vojnik Ubistvo 1995-07-26 Bihać
25 STOJAKOVIĆ MILAN ĐURAĐ m 1948-05-26 vojnik Ubistvo 1991-09-26 Sarvaš
26 SMILJANIĆ VOJIN SLAVKO m 1960-09-25 vojnik Ubistvo 1992-05-14 Ustiprača
27 ĐORĐEVIĆ SLOBODAN D m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-01 SFRJ
28 STANOJEVIĆ MILO TRIPUN m 1969-12-10 vojnik Ubistvo 1991-10-17 Bapska
29 VLAŠKALIĆ JOVAN PETAR m 1972-01-18 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Zadar
30 SREDOJEVIĆ MILAN B. m 1954-02-24 vojnik Ubistvo 1991-11-16 Borovo Selo
31 PELENGIĆ MIRKO UROŠ m 1946-04-15 Civil Ubistvo 1992-02-21 Bjelovar
32 PAUNOVIĆ MIHAJLO ARAN m 1938-02-15 vojnik Ubistvo 1991-10-18 Paklenica
33 MUJAKOVIĆ SUAD MUSTAFA m 1973-04-17 vojnik Ubistvo 1993-02-21 Paljuv
34 LONČAREVIĆ DUŠAN STEVAN m 1949-06-30 vojnik Ubistvo 1991-08-12 Glinska tdjana
35 KRAJNOVIĆ ILIJA NIKOLA m 1941-05-03 vojnik Ubistvo 1992-06-21 Drniš
36 KOVAČEVIĆ MIHAJLO ZVONKO m 1954-06-06 vojnik Ubistvo 1994-06-01 Drniš
37 KLJAJIĆ JOVAN MILAN m 1938-09-08 Civil Ubistvo 1991-07-01 Jakšić
38 GRUBIĆ DUŠAN BRANKO 1960-12-17 vojnik Ubistvo 1991-12-12 Čanak
39 ERIĆ DRAGAN ŽIVOJIN m 1960-11-15 vojnik Ubistvo 1991-12-30 Smoković
40 CVETKOVIĆ NOVICA DOBRIVOJE m 1969-01-12 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
41 HORVAT PETAR MEJNHART m 1968-08-06 vojnik Ubistvo 1991-10-10 Nuštar
42 STOJAKOV DRAGAN NIKOLA m 1961-03-27 vojnik Ubistvo 1991-11-16 Borovo Selo
43 RISTIĆ VASILIJE STEVAN m 1975-10-16 vojnik Ubistvo 1994-01-17 Stari Teočak
44 RADOVANČEV DOBRIVOJ JOCA m 1955-04-01 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
45 OBRADOVIĆ MILOVAN MILAN m 1972-05-25 vojnik Ubistvo 1991-12-07 Karlovac
46 NOVAKOVIĆ RATKO MIRKO m 1944-05-14 vojnik Ubistvo 1992-08-22 Tenja
47 MIHAJLOV MIODRAG LAZAR m 1955-08-07 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
48 MAJSTOROVIĆ JOVICA MILAN m 1949-06-02 vojnik Ubistvo 1992-08-26 Kalinovik
49 LALOVIĆ DRAGAN MILORAD m 1963-08-26 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Borovo Selo
50 ILIĆ VUKOSAV STOJAN m 1954-03-02 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Laslovo
51 ERINGER ANĐELKO KARLO m 1962-06-28 vojnik Ubistvo 1991-12-18 Lipik
52 KOVAČ ATILA m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
53 VUKOVIĆ SLOBODAN m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1994-11-30 Hrvatska
54 BALAĆ MILOŠ SIMO m 1952-10-14 vojnik Ubistvo 1991-11-11 Borovo
55 GABOR LASLO m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Zadar
56 PEKIĆ RAJKO RADE m 1950-09-20 vojnik Ubistvo 1992-10-02 Jablanica
57 PAVKOVIĆ RANKO BOŠKO m 1950-06-10 vojnik Ubistvo 1995-05-01 Voćarica
58 DRAGOJEVIĆ GORAN ŽIVKO m 1969-03-26 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
59 DRNDARSKI MILAN LAZAR m 1963-09-26 vojnik Ubistvo 1991-10-30 Lipik
60 VULETAŠ NENAD STEVICA m 1971-11-25 vojnik Ubistvo 1994-09-07 Vogošća
61 BOJINOVIĆ GORAN DMITAR m 1970-11-03 vojnik Ubistvo 1994-01-01 SFRJ
62 BAJKIĆ MILENKO ŽIVA m 1941-04-22 vojnik Ubistvo 1992-05-24 Modriča
63 ILIĆ ZORAN m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-01 Trebinje
64 BALAĆ ZORAN RAJKO m 1969-03-05 vojnik Ubistvo 1991-12-17 Beli Manastir
65 RADINOVIĆ ZORAN MILAN m 1967-08-01 vojnik Ubistvo 1995-07-23 Slunj
66 MLADENOV ZORAN m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
67 TOŠIĆ DRAGAN m 1961-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
68 STAVROV SINIŠA m 1957-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
69 RISTIĆ JOVICA m 1961-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
70 VELJKOVIĆ DRAGAN VOJISLAV m 1965-10-05 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Vukovar
71 ALIJA DŽIMAN LIMAN m 1965-05-20 vojnik Ubistvo 1991-10-19 Vukovar
72 DAVIDOVAC SAVO VLADA m 1965-12-20 vojnik Ubistvo 1992-08-05 Brčko
73 CVETANOVIĆ GORAN m 1972-05-30 vojnik Ubistvo 1991-11-27 Sisak
74 DANČIĆ DRAGAN DIMITRIJE m 1971-07-26 vojnik Ubistvo 1991-12-26 Vukovar
75 JANKOVIĆ TRAJA BRANKO m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1995-08-04 Bosna i Hercegovina
76 KURAJA LJUBOMIR m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
77 ŽIVANOVIĆ PETAR m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
78 BOŽIĆ ROBERT m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
79 ĐURKOV STEVAN MATA m 1956-07-17 Civil Nestanak 1991-09-27 Dalj
80 KARAČIĆ VJEKOSLAV M m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
81 LITRIĆ ŽIVKO LUKA m 1936-04-27 Civil Ubistvo 1995-08-13 Kukujevci
82 MATIJEVIĆ JOZO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
83 MATIJEVIĆ FRANJO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
84 JOVANOVIĆ NEBOJŠA GOJKO m 1972-07-18 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Erdut
85 JOVANIĆ MIRKO m vojnik Ubistvo 1992-01-01 Vukovar
86 DOBRIĆ LJUBOMIR RANKO m vojnik Ubistvo 1991-10-10 Vukovar
87 ŠĆEPOVIĆ MIODRAG BRANKO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
88 VUJADINOVIĆ RADOVAN GOJKO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
89 REBRONJA RAMO ALIJA m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
90 KONTIĆ MILAN MITAR m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
91 TERZIQI SELIM MUHARREM m 1947-05-15 Civil Nestanak 1992-05-25 Sarajevo Centar
92 ĐURIĆ SRETEN m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
93 PEJAKOVIĆ SLOBODAN ILIJA m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
94 ŽIVKOVIĆ STEVAN MILORAD m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
95 KOVAČEVIĆ ŽELJKO SLOBODAN m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
96 PEROVIĆ ALEKSANDAR m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
97 MAŠKOVIĆ DARKO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
98 KOVINIĆ NOVAK m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
99 ZEČEVIĆ RADOJICA m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
100 DANILOVIĆ NEĐELJKO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
101 DANILOVIĆ JEFTO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
102 VUJAŠEVIĆ MIROSLAV m Civil Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
103 BOJOVIĆ ĐURKO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
104 VELIČKOVIĆ DRAGAN VELIŠA m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
105 SJEKLOĆA SAŠA VID m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
106 BABOVIĆ ZORAN MILJAN m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
107 TADIĆ RADOSLAV m vojnik Ubistvo 1993-08-01 Bosna i Hercegovina
108 ALEKSIĆ MAKSIM BRANISLAV m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
109 KOVAČEVIĆ ANDRIJA DRAGI m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
110 POPADIĆ SRĐAN PETAR m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
111 MARAŠ SAŠA ŠPIRO m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1992-05-18 Trnovica
112 KAJEVIĆ ALIJA REŽDA m 1939-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-01 Bosna i Hercegovina
113 POPOVIĆ VIDAK m vojnik Ubistvo 1991-09-14 Vinkovci
114 ORŠOŠ MILORAD ĐORĐE m 1972-02-17 vojnik Ubistvo 1991-12-28 Pakrac
115 NAČA ŠANDOR ANDRIJA m 1959-07-28 vojnik Ubistvo 1993-04-21 Banja Luka
116 RISTIĆ SEKULA RADIŠA m 1975-10-12 vojnik Ubistvo 1993-06-01 Bosna i Hercegovina
117 JOVANKIN ZORAN PETAR m 1968-10-02 vojnik Ubistvo 1993-04-21 Banja Luka
118 NOVAKOV STANISLAV/STANE MILENKO m 1971-11-30 vojnik Ubistvo 1993-04-21 Banja Luka
119 STEFANOVIĆ RADE m vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
120 OJDANIĆ MILUN MILIJA m 1956-08-03 vojnik Ubistvo 1993-01-30 Mitrovac
121 BODIROŽA PETAR MIRKO m 1961-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-01 Pale
122 ĐAKOVIĆ MILUTIN m 1953-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
123 MITROVIĆ IVAN TOMISLAV m 1961-01-17 vojnik Ubistvo 1993-02-07 Knin
124 IVANOVIĆ VELIŠA JOVICA m 1972-06-20 vojnik Ubistvo 1995-08-08 Žagrović
125 JOVETIĆ ZORAN MIRKO m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-01 SFRJ
126 UBOJEVIĆ ILIJA SLAVKO m 1968-07-10 vojnik Ubistvo 1992-10-19 Hotonj
127 NINIĆ MARJAN MATO m 1957-05-27 vojnik Ubistvo 1992-10-19 Hotonj
128 KALANJ MILUTIN BRANKO m 1966-10-01 vojnik Ubistvo 1992-10-19 Hotonj
129 VLAISAVLJEVIĆ NIKOLA BOGDAN m 1961-02-06 vojnik Ubistvo 1992-10-19 Hotonj
130 KEČA MILE DMITAR m 1958-07-14 vojnik Ubistvo 1991-10-31 Karadžićevo
131 TODOROVIĆ SLAVKO TOMISLAV m 1963-09-29 vojnik Ubistvo 1991-10-17 Bršadin
132 CHRTAN PAVEL JAN m 1968-02-26 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
133 ROKSANDIĆ GRADIMIR LAZA m 1965-04-28 vojnik Ubistvo 1992-08-22 Sarajevo-Novi Grad
134 KARIĆ SINIŠA m vojnik Ubistvo 1992-08-01 Trebinje
135 FARKAŠ TIBOR FERENC m 1962-01-02 vojnik Ubistvo 1992-08-04 Brčko
136 FARKAŠ FERENC FERENC m 1956-04-06 vojnik Ubistvo 1992-08-04 Brčko
137 KOMLENSKI ŽELJKO m vojnik Ubistvo 1992-08-13 SFRJ
138 DRAKULIĆ DRAGAN LJUBOMIR m 1967-04-18 vojnik Ubistvo 1992-08-01 Brčko
139 ZARIĆ DUŠKO LAZAR m 1957-05-07 vojnik Ubistvo 1992-05-17 Banja Luka
140 MIJIN RADE m vojnik Ubistvo 1992-07-12 Goražde
141 VONJA MARICA f 1963-01-01 Civil Ubistvo 1992-02-02 Apatin
142 VUKOBRATOVIĆ DANE m 1931-01-01 Civil Ubistvo 1992-02-02 Apatin
143 MIJATOVIĆ DRAGAN m vojnik Ubistvo 1992-07-01 Bosna i Hercegovina
144 CAHANI HALIT IBRAHIM m 1944-08-19 Civil Ubistvo 1992-04-04 Mostar
145 KOLAROV MILOŠ JOVAN m vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
146 SRDIĆ MILAN DUŠAN m 1953-07-20 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
147 PETROVIĆ KOSTA m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1992-05-20 Brčko
148 ĐURIĆ RADOMIR m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1992-05-20 Brčko
149 RADOJČIĆ DEJAN RADOJICA m 1972-09-02 vojnik Ubistvo 1992-01-24 Topusko
150 MILOJKOVIĆ DEJAN JOVAN m 1972-05-22 vojnik Ubistvo 1991-10-12 Šibenik
151 MARINKOVIĆ ZLATKO LJUBOMIR m 1967-06-30 vojnik Ubistvo 1991-11-03 Marinci
152 ZDRAVIĆ SRĐAN JANIĆIJE m 1974-09-28 vojnik Ubistvo 1993-05-20 Brčko
153 ANUŠIĆ MIROSLAV MILAN m 1972-05-24 vojnik Ubistvo 1991-10-23 Ivanica
154 TRBOVIĆ MILAN DUŠAN m 1972-04-30 vojnik Ubistvo 1995-08-04 Knin
155 ĐUĐAR ĐURO m vojnik Ubistvo 1992-04-02 Hrvatska
156 GAŠIĆ NENAD NIKOLA m 1964-02-11 vojnik Ubistvo 1992-03-07 Osijek
157 PAVLOVIĆ STEVO MARKO m 1929-12-19 Civil Ubistvo 1992-03-01 Nijemci
158 DINIĆ RADOVAN m vojnik Ubistvo 1992-02-27 SFRJ
159 BELA NAĐ m vojnik Ubistvo 1992-02-25 Cerić
160 JEVTIĆ MITAR m vojnik Ubistvo 1992-02-25 SFRJ
161 MAKSIMOVIĆ PETAR JOVAN m 1954-06-16 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vera
162 SIMIĆ LAZAR PETAR m 1957-06-07 vojnik Ubistvo 1991-10-17 Silaš
163 BRKIĆ DRAGAN RADE m 1969-04-29 vojnik Ubistvo 1994-06-28 Vlašić Brdo
164 NIKOLIĆ DRAGAN ČEDOMIR m 1960-12-22 vojnik Ubistvo 1992-09-24 Gunjaci
165 KOVAČEVIĆ MOMIR SLOBODAN m 1973-08-13 vojnik Ubistvo 1991-12-27 Pakrac
166 JOVANIĆ MARINKO NIKOLA m 1958-09-12 policajac Ubistvo 1991-01-01 Vukovar
167 LUKIĆ RADIŠA IVKO m vojnik Ubistvo 1992-01-30 Vojnić
168 STOJANOVIĆ IVICA m vojnik Ubistvo 1991-09-20 Šibenik
169 MLADENOVIĆ ZORAN BRANISLAV m 1960-02-29 vojnik Ubistvo 1992-06-05 Sarajevo Centar
170 AĆIMOVIĆ RADOVAN m 1952-01-01 vojnik Ubistvo 1995-01-01 SFRJ
171 MARKOVIĆ RADOSAV m 1954-01-01 vojnik Ubistvo 1992-08-17 Kalinovik
172 ĆATOVIĆ SABAHUDIN RAMIZ m Civil Nestanak 1992-10-21 Sjeverin
173 SAJTAREVIĆ HAJRUDIN NALKO m 1955-08-01 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
174 ĆATOVIĆ RAMAHUDIN RAMIZ m 1968-03-23 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
175 DOROSLOVAČKI MILAN SLAVKO m 1966-11-10 vojnik Ubistvo 1994-10-03 Nišići
176 NERANDŽIĆ LJUBIŠA BATKOŠ m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-01 Sarvaš
177 MIROVIĆ GOJKO m vojnik Ubistvo 1991-12-01 SFRJ
178 FELDI JAN ANDREJ m 1961-04-02 vojnik Ubistvo 1991-10-17 Bršadin
179 DIVLJAN PETAR DUŠAN m vojnik Ubistvo 1991-12-14 Hrvatska
180 RADIĆ TOMISLAV VASKRSIJE m 1969-06-22 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Vukovar
181 RANISAVLJEV ĐORĐE RADA m 1955-06-14 vojnik Ubistvo 1991-10-28 Bijelo Brdo
182 STANOJČIĆ ZORAN DRAGOMIR m 1973-02-07 vojnik Ubistvo 1991-11-26 Vis
183 STOJČINOVIĆ SAVA m vojnik Ubistvo 1991-12-01 SFRJ
184 JOVANOVIĆ JOVAN NEDELJKO m 1952-03-22 vojnik Ubistvo 1991-11-25 Vera
185 JANUZOVIĆ BORIVOJE ILIJA m 1932-02-21 vojnik Ubistvo Ubistvo granatom/bombom/minom Skelani
186 RAĐENOVIĆ NIKOLA MILAN m 1947-08-06 vojnik Ubistvo 1995-05-02 Novi Varoš
187 GOJIĆ MIRKO VUKOSAV m 1958-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Vukovar
188 JUGOVIĆ ILIJA MILOJE m 1951-10-14 vojnik Ubistvo 1995-06-09 Željevo
189 DAMJANIĆ ZDRAVKO MIRKO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
190 BARIŠIĆ VLADO m vojnik Ubistvo 1991-11-04 Bačka Totda
191 KOČIĆ ILIJA DRAGAN m 1958-08-03 vojnik Ubistvo 1991-10-28 Vukovar
192 LONČAR MILOŠ MILE m 1943-05-03 vojnik Ubistvo 1991-10-31 Kamenac
193 ČOBANOVIĆ DEJAN m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-26 Hrvatska
194 ŽILIĆ MILAN FRANE m 1972-11-06 vojnik Ubistvo 1991-10-26 Vukovar
195 RADOŠ NEBOJŠA m 1960-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-20 Hrvatska
196 ŽIVKOVIĆ SINIŠA ALEKSANDAR m 1955-10-27 vojnik Ubistvo 1991-10-22 Dalj
197 STANKOVIĆ ACA TOMISLAV m 1961-02-12 vojnik Ubistvo 1991-10-21 Hrvatska
198 ĐURAKOVAC REMZI MUHAREM m 1961-05-03 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
199 GAJIĆ GORAN RADOVAN m 1972-04-08 vojnik Ubistvo 1993-03-07 Kravica
200 PAUNIĆ ZORAN ILIJA m 1971-01-31 vojnik Ubistvo 1991-09-16 Otočac
201 BEŠIR BOŠKO m 1958-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Hrvatska
202 BLAGOJEVIĆ MILAN m 1971-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Hrvatska
203 VALENĆIK MIROSLAV MIHAIL m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-10 Šibenik
204 GOJIĆ STEVAN STOJAN m 1957-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Silaš
205 GANJI VLASTISLAV SAMUEL m 1971-09-18 vojnik Ubistvo 1991-09-22 Vinkovci
206 ŠURLAN SLOBODAN DUŠAN m 1953-08-14 vojnik Ubistvo 1992-05-20 Banovci
207 FLORANOVIĆ TOMISLAV ČEDOMIR m 1962-11-30 vojnik Ubistvo 1993-01-01 Bosna i Hercegovina
208 STOJIMIROVIĆ MIODRAG BORIVOJE m 1949-01-25 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Bogdanovci
209 STOJIĆEVIĆ SLAĐAN ŽIVORAD m 1972-05-12 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Drniš
210 RAKIĆ ŽELJKO MIJAT m 1972-06-06 vojnik Ubistvo 1992-05-13 Bosna i Hercegovina
211 RADIVOJEVIĆ RADE NASTAS m 1949-05-20 vojnik Ubistvo 1992-01-01 Novo Selo
212 PRVULOVIĆ STANIŠA MILOŠ m 1971-08-10 vojnik Ubistvo 1992-01-01 Derventa
213 POPOVIĆ VLADAN RADIŠA m 1966-09-07 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Vukovar
214 NOVAK DRAŽEN ZVONIMIR m 1963-07-09 vojnik Ubistvo 1992-01-01 Orolik
215 KOJIĆ PREDRAG MARINKO m 1961-02-26 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Bogdanovci
216 JOVANOVIĆ PREDRAG RANKO m 1972-12-16 vojnik Ubistvo 1992-01-23 Prijedor
217 JANKOVIĆ ZLATAN VLASTIMIR m 1972-05-13 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Bačinci
218 DURAKOVIĆ BORIS DŽEVAD m 1966-05-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Bobota
219 BAUMAN DRAGAN ANTONIJE m 1960-03-23 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Vukovar
220 KARAPANDŽIĆ GORAN MILIVOJE m 1966-10-17 vojnik Ubistvo 1994-04-07 Goražde
221 PIVARSKI STOJAN PAVLE m 1965-01-14 vojnik Ubistvo 1994-01-21 Bosna i Hercegovina
222 MILIČEVIĆ STEVAN m 1956-01-01 vojnik Ubistvo 1991-07-29 Vinkovci
223 VELJO m vojnik Ubistvo 1992-06-20 Bijela
224 PAVLOVIĆ DRAGAN MILANKA m 1961-03-27 vojnik Ubistvo 1991-10-12 Vukovar
225 RADIĆ DRAGIŠA m 1953-01-01 Civil Ubistvo 1995-05-10 Mali Zvornik
226 KNEŽEVIĆ DUŠAN BOGDAN m 1938-01-01 vojnik Ubistvo 1992-07-04 Hrvatska
227 BANJEVIĆ ZORAN DANILO m 1971-01-01 vojnik Ubistvo 1992-07-05 Dubrovnik
228 DAUTOVIĆ AHMED HAJRO m 1965-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Trebinje
229 RADOVIĆ MIODRAG ILIJA m 1961-06-27 policajac Ubistvo 1992-01-05 Hrvatska
230 GOJKOVIĆ RANKO MILOMIR m 1948-12-04 vojnik Ubistvo 1991-11-21 Čepikuće
231 ZAGANJOR ZAIM m vojnik Ubistvo 1991-05-21 Stolac
232 NIKČEVIĆ RADE RADOJICA-RAJKO m 1959-04-22 vojnik Ubistvo 1992-03-20 Mostar
233 MILIĆ MIODRAG RADOMAN m 1968-08-14 vojnik Ubistvo 1992-12-23 Foča
234 KOPRIVICA ILIJA VIDAK m 1950-07-16 vojnik Ubistvo 1993-07-02 Kalinovik
235 ŠĆEKIĆ GOLUB PANTA m 1949-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-22 Kupari
236 RADOJEVIĆ MILADIN MILETA m 1970-11-03 vojnik Ubistvo 1991-10-21 Dubrovnik
237 GAJOVIĆ ALEKSANDAR VESELIN m 1972-05-19 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Bihać
238 VUKOVIĆ RADOSAV VOJA m 1969-01-07 vojnik Ubistvo 1992-06-26 Nevesinje
239 VUJAČIĆ DARKO BORISLAV m 1972-08-14 vojnik Ubistvo 1992-04-08 Mostar
240 BOJANIĆ RATKO VLADISLAV m 1947-07-07 vojnik Ubistvo 1992-09-18 Nevesinje
241 BJELICA VLADIMIR VOJISLAV m 1974-11-13 vojnik Ubistvo 1992-12-18 Nevesinje
242 DŽINIĆ SLAVOLJUB MIRKO m 1959-01-27 vojnik Ubistvo 1991-07-01 Bosna i Hercegovina
243 STANIMIROVIĆ RADOSLAV STEVAN m 1966-06-26 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Opatovac
244 MAJHER ZVONKO MIRON m 1959-06-02 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Opatovac
245 PEJOVIĆ SLOBODAN m vojnik Ubistvo 1992-04-23 Crnoglav
246 RADOVIĆ ZORAN MARTIN m 1964-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Crnoglav
247 VUJIČIĆ DRAGAN m vojnik Ubistvo 1992-04-23 Crnoglav
248 BARUDŽIJA SAFET m vojnik Ubistvo 1992-04-23 Crnoglav
249 GRABIĆ ŽELJKO PETAR m 1965-10-25 vojnik Ubistvo 1992-04-27 Kuside
250 KRIVOKAPIĆ BOŽIDAR SLAVKO m 1957-06-06 vojnik Ubistvo 1992-04-27 Trebinje
251 PEJOVIĆ GORAN PAVLE m 1976-03-18 vojnik Ubistvo 1993-10-25 Sarajevo-Hadžići
252 MARKOVIĆ BOGOLJUB BEĆKO m 1955-01-19 vojnik Ubistvo 1991-10-22 Plat
253 ŽIVKOVIĆ NEBOJŠA m vojnik Ubistvo 1992-04-22 Smokovljani
254 ŠĆEPANOVIĆ SAVO MILJAN m 1940-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-21 Dubrovnik
255 DRAGOVIĆ VELIMIR RADOSAV m 1954-07-03 vojnik Ubistvo 1991-10-21 Plat
256 NUHODŽIĆ MIRSAD FUAD m 1964-06-11 Civil Ubistvo 1992-06-08 Sarajevo Centar
257 LAZAREVIĆ MIODRAG VUKOMAN m 1957-08-28 vojnik Ubistvo 1992-05-28 Zupčići
258 MARIĆ MILE VELIMIR m 1963-11-10 vojnik Ubistvo 1991-12-18 Mostar
259 CVIJOVIĆ MILE SEKULA m 1955-12-10 vojnik Ubistvo 1991-10-22 Vukovar
260 KNEŽEVIĆ DANKO JOKSIM m 1967-01-02 vojnik Ubistvo 1992-08-22 Karovići
261 VUKOVIĆ ALEKSANDAR VOJKO m 1973-02-17 vojnik Ubistvo 1992-04-30 Vidovice
262 BAJOVIĆ RADOSLAV DUŠAN m vojnik Ubistvo 1992-08-10 SFRJ
263 CVIJIĆ DRAGO m vojnik Ubistvo 1992-09-12 Slatina
264 PAPIĆ DRAGAN MILOŠ m vojnik Ubistvo 1992-07-23 Mostar
265 BOJAT RAJKO MOMIR m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1992-08-01 Goražde
266 KRIVOKAPIĆ MARJAN PETAR m 1974-05-04 vojnik Ubistvo 1992-08-26 Foča
267 ĐUKIĆ KOMNEN BOGDAN m 1941-01-01 vojnik Ubistvo 1992-08-24 Banja Luka
268 DAMJANOVIĆ LJUBOMIR RANKO m 1958-04-20 vojnik Ubistvo 1992-08-22 Konjic
269 VUKOVIĆ DRAGUTIN RADOMIR m 1956-06-15 vojnik Ubistvo 1992-08-20 Foča
270 PELIČIĆ MILENKO JAGOŠ m 1964-07-24 vojnik Ubistvo 1992-07-13 Podvelež
271 ŠAROVIĆ DRAGAN m vojnik Ubistvo 1992-07-12 Gacko
272 AĆIMOVIĆ DMITAR m vojnik Ubistvo 1992-08-04 Sarajevo Centar
273 MAŠIĆ NEBOJŠA VULA m 1965-01-01 vojnik Ubistvo 1992-08-01 SFRJ
274 JOVIĆEVIĆ MIHAILO SAVO m 1954-05-18 vojnik Ubistvo 1992-04-24 Smokovljani
275 BAROVIĆ VELIMIR PETAR m 1939-01-01 vojnik Ubistvo 1991-09-28 Vis
276 JELENIĆ SRĐAN MILORAD m 1963-03-07 vojnik Ubistvo 1992-04-22 Smokovljani
277 ŠĆEPANOVIĆ MIODRAG m vojnik Ubistvo 1992-04-22 Smokovljani
278 GORANOVIĆ DESIMIR VIDOJE m 1969-04-12 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Mostar
279 DOMAZETOVIĆ BRANKO ŠPIRA m 1947-08-17 vojnik Ubistvo 1992-05-21 Stolac
280 SEKULOVIĆ RATKO VUJČIN m vojnik Ubistvo 1992-05-06 Sarajevo Centar
281 MILUNOVIĆ JANKO IVAN m 1973-07-20 vojnik Ubistvo 1992-05-06 Visočani
282 KOPRIVICA PREDRAG MARKO m vojnik Ubistvo 1992-05-02 Derventa
283 PETROVIĆ DRAGOLJUB IVAN m 1963-01-06 vojnik Ubistvo 1992-04-11 Čepikuće
284 BATIZIĆ DARKO BATRIĆ m 1964-02-06 vojnik Ubistvo 1992-02-23 Pakrac
285 SENIĆ MOMČILO BLAGOJE m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-01 Čepikuće
286 LAZAREVIĆ PREDRAG JOSIF m 1971-10-01 vojnik Ubistvo 1991-12-03 Ston
287 ARAMBAŠIĆ SAVA DRAGI m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1991-12-09 Trebinje
288 RAKOČEVIĆ MIODRAG ALEKSA m 1964-12-23 vojnik Ubistvo 1991-11-30 Slano
289 RADOSAVLJEVIĆ STOJADIN m vojnik Ubistvo 1991-10-23 Dubrovnik
290 MAROVIĆ ŽARKO ĐUKA m 1959-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-23 Kupari
291 DARKOVIĆ PREDRAG JADRAN m vojnik Ubistvo 1991-08-25 Split
292 VUKOVIĆ DRAŠKO BOŠKO m vojnik Ubistvo 1991-08-13 SFRJ
293 VUJOVIĆ VIDAK TOMO m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1991-08-17 Kupres
294 ANTAL MILOŠ m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
295 JOVANOVIĆ GORAN LJUBIŠA m 1970-12-14 vojnik Ubistvo 1993-03-23 Skelani
296 CIGANOVIĆ JOVAN m vojnik Ubistvo Zemunik Gornji
297 VESIĆ ZORAN m vojnik Ubistvo 1995-05-01 SFRJ
298 VUČETIĆ DRAGAN LJUBOMIR m 1969-01-22 vojnik Ubistvo 1991-11-27 Bihać
299 ŠATARA SRĐAN STAMENKO m vojnik Ubistvo 1994-09-12 Bosna i Hercegovina
300 VASILJEVIĆ SLAVIŠA ŽIVAN m 1971-08-23 vojnik Ubistvo 1992-11-30 Sarajevo Ilidža
301 KONTIĆ MIODRAG MILADIN m 1956-06-17 vojnik Ubistvo 1992-09-22 Foča
302 KOSTIĆ STANKO RAJKO m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1993-08-19 Bogićevica
303 VASIČIN RADOVAN MILOŠ m 1950-04-26 vojnik Ubistvo 1991-10-29 Vukovar
304 BERISHA SYLEJMAN ZAHIR m 1949-01-01 vojnik Nestanak 1992-06-01 Bosanski Brod
305 KOVAČEVIĆ BOŠKO STEVO m 1942-01-01 vojnik Ubistvo 1992-07-12 Bratunac
306 PADEŽANIN ILIJA MILAN m 1948-07-26 Civil Nestanak 1991-09-26 Rijeka
307 MIŠKOVIĆ JOSIP JOVAN m 1956-03-17 Civil Nestanak 1992-11-24 Apatin
308 HORVAT PAVLE PAVLE m 1954-08-01 vojnik Nestanak 1991-11-18 Vukovar
309 GUBIĆ BORIS m 1953-04-15 vojnik Nestanak 1991-10-25 Tordinci
310 ALEKSIĆ ŠĆEPAN ĐUKAN m 1941-08-16 vojnik Nestanak 1991-08-12 Vukovar
311 DUNJIĆ GORAN ZARIJE m 1972-08-30 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Benkovac
312 STEVANOVIĆ DUŠKO BOŠKO m 1972-07-30 vojnik Ubistvo 1991-09-20 Vinkovci
313 ŽIVKOVIĆ DEJAN DRAGOSLAV m 1974-07-16 vojnik Ubistvo 1992-11-29 Bijeljina
314 ČEPRNJA ŽIVKO MILAN/MILE m 1948-04-02 vojnik Ubistvo 1993-02-15 Donji Karin
315 RAPAJIĆ RATKO M. m 1958-08-26 vojnik Ubistvo 1991-11-14 Dvorište
316 NIKOLIĆ VLADICA m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-01 SFRJ
317 PAVLOVIĆ VLADA m 1961-11-29 vojnik Ubistvo 1993-01-01 Islam Grčki
318 ĐORĐEVIĆ STOJAN m 1951-01-01 vojnik Ubistvo 1992-03-27 SFRJ
319 TORBICA ŽELJKO RADOMIR m 1965-01-01 vojnik Ubistvo 1992-06-22 Brčko
320 MITIĆ JOVAN STOJAN m 1959-01-23 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Vukovar
321 ŠEPŠINAC ZORAN DRAGAN m 1972-03-11 vojnik Ubistvo 1991-12-22 Kovačevac
322 LAZIĆ LJUBIVOJE ŽIVADIN m 1954-01-14 vojnik Ubistvo 1991-11-27 Milinac
323 PAVLOVIĆ LJUBIŠA MILOŠ m 1963-01-29 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
324 OSTOJIĆ MILORAD JANKO m vojnik Ubistvo 1992-05-15 Tuzla
325 STOJKOV JOVICA SLOBODAN m 1970-01-05 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
326 RRUSTEMI ALI SINAN m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-01 Ključ
327 GASHI TAHIR AZEM m 1971-07-25 vojnik Ubistvo 1991-09-16 Osijek
328 RAMADANI SETAR MUSTAFE m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1991-09-01 Trebinje
329 GLLAREVA AGIM SALIH m 1971-07-07 vojnik Ubistvo 1991-10-14 Dvor
330 SLATINA SABAHUDIN IBRAHIM m 1972-06-04 vojnik Ubistvo 1992-02-03 Benkovac
331 PRELEVIĆ ZIHNIJA MAHMUT m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-01 SFRJ
332 ELESKOVIĆ MUJO HAKA m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-02 Dvor
333 OSTOJIĆ MILUTIN RADOMIR m 1960-01-01 vojnik Ubistvo 1992-07-26 Foča
334 LUKIĆ DRAGOMIR m 1921-01-01 Civil Ubistvo 1992-07-13 Sakar
335 ŠIPOŠ TIBOR Š. m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1992-07-11 Dubrovnik
336 ĆIRKOVIĆ NOVAK MIODRAG m 1973-09-01 vojnik Ubistvo 1992-07-11 Čilipi
337 POPOVIĆ ŽELJKO DRAGOMIR m 1972-12-30 vojnik Ubistvo 1992-07-11 Kupari
338 RADMILOVIĆ SLAVOLJUB m vojnik Ubistvo 1992-06-20 Kupari
339 KUKIĆ RADOSAV m vojnik Ubistvo 1992-04-03 Bosna i Hercegovina
340 CAVNIĆ VUJADIN VUKO m vojnik Ubistvo 1992-04-14 SFRJ
341 RADOVANOVIĆ ZORAN m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
342 RAJAK SRĐAN DUŠAN m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-01 Bogdanovci
343 STAMENKOVIĆ DRAGAN STEVAN m 1963-10-29 vojnik Ubistvo 1991-11-06 Borovo Selo
344 STANIĆ DRAGOSLAV TIHOMIR m 1959-03-07 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Bogdanovci
345 PECNIK MILAN m vojnik Ubistvo 1991-01-01 Vukovar
346 OGRIZOVIĆ ZORAN DUŠKO m 1969-12-28 vojnik Ubistvo 1991-11-02 Vukovar
347 MAČEK VELIBOR m vojnik Ubistvo 1991-01-01 Vukovar
348 MIŠIĆ ĐORĐE MILAN m 1970-07-27 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
349 KUČEVIĆ REJHAN MIRALEM m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Vukovar
350 JOVANOVIĆ ZORAN m vojnik Ubistvo 1991-01-01 Vukovar
351 DIKLIĆ DEJAN m 1971-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
352 ĐUROVIĆ VEROLJUB BOGOJE m 1960-09-24 vojnik Ubistvo 1991-10-17 Borovo Selo
353 ĐUKIĆ MILAN m 1956-11-01 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Vukovar
354 ĐORĐEVIĆ MILORAD m vojnik Ubistvo 1991-10-19 Bogdanovci
355 ĐOKOVIĆ BLAGOJE MILAN m 1973-04-06 vojnik Ubistvo 1991-10-25 Tordinci
356 ŠKRIJELJ ADNAN BALIJA m 1972-12-26 vojnik Ubistvo 1991-11-23 Čepikuće
357 ŠKODRIĆI MUMIN m 1970-03-08 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Negoslavci
358 ZVEKIĆ STEVAN MILOŠ m vojnik Ubistvo 1991-11-10 Trpinja
359 ZDRAVKOVIĆ ILIJA DMITRIJE m 1961-01-02 vojnik Ubistvo 1992-08-21 Đeletovci
360 VUJIĆ VITOMIR MILINKO m vojnik Ubistvo 1991-09-27 Vukovar
361 VRHOVAC SLOBODAN MIHAJLO m 1972-10-22 vojnik Ubistvo 1991-10-25 Tordinci
362 VIŠKOVIĆ MILIVOJ OSTOJA m 1949-02-10 vojnik Ubistvo 1991-10-31 Vera
363 TOMIČIĆ TOMISLAV MARKO m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-05 Vukovar
364 SUBOTIĆ BRANKO RADOVAN m 1957-09-24 vojnik Ubistvo 1991-09-27 Vukovar
365 STEVANOVIĆ DRAGAN B. m 1966-03-27 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Borovo
366 STANKOVIĆ TOMISLAV DRAGOLJUB m 1960-09-18 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Borovo
367 STANIĆ LJUBODRAG ŽIVORAD m 1958-08-28 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Nijemci
368 STAJČIĆ RADOSLAV MILOŠ m 1959-09-27 vojnik Ubistvo 1991-09-28 Vukovar
369 SMOLČIĆ STEVAN FILIP m vojnik Ubistvo 1991-10-25 Tordinci
370 RISTIĆ MIODRAG GOJKO m 1972-07-13 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Nemetin
371 RAŠIĆ STANISLAV RANISAV m vojnik Ubistvo 1991-11-19 Vukovar
372 RADOSAVLJEVIĆ MILAN m vojnik Ubistvo 1991-10-29 Bogdanovci
373 RADENOVIĆ SLAVIŠA RADOMIR m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1991-09-22 Vukovar
374 ZARINGER-PINTER ALEKSANDAR NEVENKA m 1965-03-04 vojnik Ubistvo 1991-11-01 SFRJ
375 PETROVIĆ MIODRAG MILOŠ m 1971-09-17 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Silaš
376 PERIN MILE BOGDAN m vojnik Ubistvo 1991-11-05 Vukovar
377 PEJČIĆ SLAĐAN m vojnik Ubistvo 1991-10-10 Borovo
378 PAVKOVIĆ ŽIVAN BORIVOJE m 1952-02-20 vojnik Ubistvo 1991-11-17 Nijemci
379 ĐURĐIĆ KOSTA JOKO m 1964-08-28 vojnik Ubistvo 1992-05-10 Čepikuće
380 NINČIĆ TODOR m vojnik Ubistvo 1991-01-01 Vukovar
381 NIKOLIĆ MIROSLAV m 1952-03-30 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Nijemci
382 GRAOVAC MOMIR BOGDAN m 1960-10-02 vojnik Ubistvo 1992-05-07 Mostar
383 NEŠIĆ DRAGČE D. m 1968-09-04 vojnik Ubistvo 1991-11-14 Borovo
384 MRVOŠEVIĆ ŽELJKO SLOBODAN m 1971-04-01 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Opatovac
385 MITROVIĆ ZLATENKO RADENKO m 1958-01-11 vojnik Ubistvo 1991-10-29 Mirkovci
386 MILOŠEVIĆ ZORAN RADISAV m 1970-12-24 vojnik Ubistvo 1991-11-20 Nijemci
387 GOLUBOVIĆ ZORAN VELIMIR m 1959-01-22 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Šibenik
388 MILOSAVLJEVIĆ MILAN ALEKSANDAR m 1961-02-05 vojnik Ubistvo 1991-12-03 Dugo Selo
389 MILANOVIĆ MIROSLAV TOMISLAV m 1965-01-06 vojnik Ubistvo 1991-09-30 Ilača
390 MARKOVIĆ DRAGOSLAV m vojnik Ubistvo 1991-11-10 Vukovar
391 MANDIĆ BOŽANA BOGDAN f 1971-12-24 vojnik Ubistvo 1991-11-02 Vukovar
392 MAJKIĆ MILAN m 1961-09-17 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
393 VASILJEVIĆ MIODRAG DUŠAN m 1954-06-21 vojnik Ubistvo 1992-03-07 Jagodina
394 KOSTIĆ NEBOJŠA SLOBODAN m 1973-01-11 vojnik Ubistvo 1991-03-17 Donji Vakuf
395 APOSTOLOVIĆ GORAN BLAGOJE m 1972-05-12 vojnik Ubistvo 1991-09-17 Vinkovci
396 KOZMANOVIĆ LJUBA RADOMIR m 1950-06-05 vojnik Ubistvo 1991-11-16 Nijemci
397 MILORADOVIĆ RADOVAN JOVAN FILIPOVIĆ m 1969-08-07 vojnik Ubistvo 1991-12-24 Tenja
398 KOVAČEVIĆ MILORAD PETAR m 1951-09-06 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Vukovar
399 KOZODEROVIĆ IVICA MILUTIN m 1975-02-12 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Nuštar
400 NIKOLIĆ MILAN LJUBOMIR m 1951-08-20 vojnik Ubistvo 1991-10-25 Šidski Banovci
401 KNEŽEVIĆ JOVAN PAVLE m 1957-12-11 vojnik Ubistvo 1991-10-17 Vukovar
402 JOVIĆ MILAN MILOJE m 1956-02-23 vojnik Ubistvo 1991-09-24 Ilača
403 JOVANOVIĆ ĐORĐE m vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
404 JOVANOV BLAGOJA m vojnik Ubistvo 1991-11-10 Vukovar
405 JANJATOVIĆ BRANKO DANILO m 1968-06-06 vojnik Ubistvo 1991-11-06 Vukovar
406 SAVIĆ JOVAN RADE m 1958-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-03 Borovo
407 JAKOVLJEVIĆ GRADIMIR NIKOLA m 1972-01-08 vojnik Ubistvo 1992-04-14 Mikluševci
408 HORVAT ILIJA STEVAN m 1956-07-19 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
409 GOLIĆ RAJKO m 1956-02-03 vojnik Ubistvo 1991-10-28 Vukovar
410 HORNJAK GORAN RADIVOJ m 1961-01-24 vojnik Ubistvo 1991-11-16 Borovo Selo
411 GAVRILOVIĆ MILISAV Miloje m 1966-12-10 vojnik Ubistvo 1991-09-20 Tovarnik
412 GAJIĆ MIRKO VUKOSAV m vojnik Ubistvo 1991-11-07 Vukovar
413 GAJIĆ STEVAN SAVJAN m vojnik Ubistvo 1991-09-30 Silaš
414 GAJIN MIODRAG RADIVOJ m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Hrvatska
415 GAJDOŠ DRAGAN ŽIVAN m 1965-11-17 vojnik Ubistvo 1991-09-28 Vukovar
416 FILIPOVIĆ SLOBODAN DRAGUTIN m 1965-08-18 vojnik Ubistvo 1991-09-30 Bršadin
417 DEJANOVIĆ SAŠA DOBRIVOJE m 1970-10-18 vojnik Ubistvo 1991-10-25 Tordinci
418 BOŠKOVIĆ ZORAN MILINKO m 1962-09-20 vojnik Ubistvo 1991-09-23 Ilača
419 BLAGOJEVIĆ DRAGIŠA DUŠAN m 1954-12-19 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Nijemci
420 BIKICKI BRANISLAV m vojnik Ubistvo 1991-11-14 Vukovar
421 BEČKAJ ŠANDOR m vojnik Ubistvo 1991-09-30 Silaš
422 BEHRAMAJ BURIM ŠERIF m 1973-10-24 vojnik Ubistvo 1991-10-25 Tordinci
423 ANDRIĆ DRAGAN MILOMIR m 1969-04-07 vojnik Ubistvo 1991-09-20 Tovarnik
424 ŽIVOJINOVIĆ LJUBOMIR DRAGOLJUB m 1950-09-09 vojnik Ubistvo 1991-11-16 Nijemci
425 RAĐENOVIĆ ILIJA PETAR m 1953-10-21 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
426 UROŠEVIĆ ZVONIMIR MILOŠ m 1972-11-10 vojnik Ubistvo 1991-08-02 Palača
427 TOMAŠEVIĆ ZORAN JOVAN m 1965-11-01 vojnik Ubistvo 1993-01-31 Mirkovci
428 STEVANOVIĆ MIODRAG DRAGOMIR m 1950-04-09 vojnik Ubistvo 1991-10-15 Vukovar
429 STANOJEVIĆ DEJAN MILOMIR m 1973-04-06 vojnik Ubistvo 1992-04-16 Gornje Kolibe
430 SAVKOVIĆ GORAN PREDRAG m 1969-02-14 vojnik Ubistvo 1993-03-11 Skelani
431 SAVIĆ GORAN ILIJA m 1971-09-02 vojnik Ubistvo 1995-07-19 Gušće
432 RUMENIĆ DESIMIR RADOSLAV m 1956-03-18 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Nuštar
433 ROSIĆ STANISLAV RANISAV m 1963-03-16 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Vukovar
434 RADENKOVIĆ VEROLJUB RADIVOJE m 1969-02-01 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Petrovci
435 POPOVIĆ MILADIN ŽIVADIN m 1956-05-09 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Nuštar
436 PETROVIĆ MILOSAV LJUBIŠA m 1965-12-06 vojnik Ubistvo 1991-10-21 Vukovar
437 GUBI ZOLTAN ANDRAŠ m 1973-03-17 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
438 PERIĆ JOVAN DRAGUTIN m 1955-07-17 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Borovo
439 NIKOLIĆ DRAGAN SVETOZAR m 1956-07-07 vojnik Ubistvo 1995-07-10 Srebrenica
440 NIKOLIĆ DARKO ALEKSANDAR m 1971-03-15 vojnik Ubistvo 1992-05-04 Bosanski Brod
441 MIHAJLOVIĆ NENAD LJUBOMIR m 1963-07-30 vojnik Ubistvo 1992-06-09 Grebnice
442 MILOŠEVIĆ ŽIVOMIR MILE m 1956-04-19 vojnik Ubistvo 1991-11-14 Borovo
443 MARKOVIĆ RADOSLAV m 1956-09-09 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Vukovar
444 KOSTIĆ VLADAN MILUN m 1967-01-25 vojnik Ubistvo 1991-10-28 Negoslavci
445 JOVANOVIĆ SLOBODAN ŽIVADIN m 1957-02-10 vojnik Ubistvo 1991-09-06 Tenja
446 JANKOVIĆ SLOBODAN DUŠAN m 1958-11-27 vojnik Ubistvo 1991-10-19 Lovas
447 ANTIĆ VLASTIMIR Č m 1960-05-01 vojnik Ubistvo 1991-11-11 Borovo
448 SIMIĆ STANIŠA NEĐO m 1973-05-04 vojnik Ubistvo 1993-03-01 Brčko
449 ČEPRNJA STEVAN DANILO m 1949-01-12 vojnik Ubistvo 1992-03-29 Zadar
450 RADOVANOVIĆ SRĐAN HRISTIVOJE m 1959-05-27 vojnik Ubistvo 1991-11-02 Vukovar
451 SANTRAČ MILKAN ĐUKAN m 1932-10-27 vojnik Ubistvo 1994-12-12 Ripač
452 AVAKUMOVIĆ DANILO NIKOLA m 1959-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-15 Mikulići
453 KOSIĆ DUŠAN ČASLAV m 1959-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-15 Dubrovnik
454 SAKAČ IŠTVAN m vojnik Ubistvo 1992-04-03 Torjanci
455 BEREZ LAJOŠ m vojnik Ubistvo 1992-04-03 Torjanci
456 STOJANOVIĆ BRATISLAV MIODRAG m 1968-05-25 vojnik Ubistvo 1991-10-11 Vukovar
457 MALETIĆ DRAGO SLAVKO m vojnik Ubistvo 1992-02-25 Hrvatska
458 MAKSIMOVIĆ DRAGAN m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-05 Hrvatska
459 POPOVIĆ GORAN MARIJA m 1972-05-31 vojnik Ubistvo 1992-02-02 Vojnić
460 SOKOLAC PERICA IVAN m 1963-04-06 vojnik Ubistvo 1992-02-02 Stari Jankovci
461 KRAJAČIĆ DARKO S m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-20 Lovas
462 VUJISIĆ ZARIJA M. m vojnik Ubistvo 1991-09-22 Okučani
463 ŽIVKOVIĆ MILAN ČEDOMIR m 1955-08-22 vojnik Ubistvo 1991-11-11 Vukovar
464 IVANIŠ DRAGAN DANE m 1972-07-16 vojnik Ubistvo 1995-09-15 Gradačac
465 TRIVIĆ BORISLAV RADOSLAV m 1950-03-30 vojnik Ubistvo 1993-08-21 Ševarlije
466 SAVIĆ DRAGOSLAV NIKOLA m 1960-12-19 vojnik Ubistvo 1994-06-24 Trstenci
467 ROBAK JOZO SLAVKO m 1956-03-13 vojnik Ubistvo 1992-05-10 Dubica
468 POPOVIĆ MILAN SAVO m 1947-12-05 vojnik Ubistvo 1995-05-03 Banja Luka
469 PEJIĆ GORAN MILIVOJ m 1964-06-30 vojnik Ubistvo 1995-09-08 Stekerovci
470 JAKOVLJEVIĆ NOVICA BORA m 1957-01-01 vojnik Ubistvo 1992-11-13 Banja Luka
471 ZAJEC ŽELJKO MILAN m 1955-01-01 vojnik Ubistvo 1995-07-25 SFRJ
472 BIKIĆ BRANISLAV MIHAJLO m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1995-09-14 Martin Brod
473 ANIĆ ALEKSA MILOŠ m 1952-07-11 vojnik Ubistvo 1992-12-13 Grebnice
474 ALEKSIĆ SAŠA ČEDO m vojnik Ubistvo 1992-01-01 Banja Luka
475 MOJSILOVIĆ DEJAN ZORAN m 1971-09-22 vojnik Ubistvo 1991-09-19 Šibenik
476 BERIŠA IZET HALIL m vojnik Ubistvo 1991-11-17 Vukovar
477 PRELJEVIĆ ŠEĆO SULJO m 1942-01-01 vojnik Ubistvo 1992-05-07 Brčko
478 AHMETOVIĆ HAJRIJA RAŠID f 1924-03-15 vojnik Ubistvo 1992-05-20 Brčko
479 MARINKOVIĆ ZORAN m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1992-02-09 Šodolovci
480 ŽIVANOVIĆ DRAGAN m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1992-02-09 Šodolovci
481 PALIGROŠ ANDRAŠ m vojnik Ubistvo 1991-12-21 Vukovar
482 LUKIĆ MILORAD L m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-17 Hrvatska
483 NESTOROVIĆ RADETA MILENKO m 1959-01-15 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Drenov Klanac
484 LELOVIĆ DIOGEN RADE m 1972-07-08 vojnik Ubistvo 1991-09-03 Osijek
485 TREBJEŠANIN BRANKO m vojnik Ubistvo 1991-12-31 Hrvatska
486 SMOLOVIĆ DRAGIŠA MIROSLAV m 1957-11-05 vojnik Ubistvo 1991-11-09 Borovo
487 RADOSAVLJEVIĆ MILAN STEVAN m 1956-12-31 vojnik Nestanak 1992-08-01 Tuzla
488 MILANOVIĆ RADA RADOVAN m 1937-04-24 vojnik Nestanak 1992-07-14 Srebrenica
489 SEKRENJ IŠTVAN JOŽEF m 1958-05-07 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Kopački Rit
490 MIŠKOVIĆ RAJKO RADOVAN m 1973-01-03 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
491 VOJINOVIĆ MIROSLAV MILIVOJE m 1957-05-08 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Mirkovci
492 MEHOVIĆ BEKIM SALIH m 1969-01-27 vojnik Nestanak 1995-07-11 Srebrenica
493 KOSTIĆ BRANKO MIHAJLO m 1956-01-01 vojnik Nestanak 1992-04-01 Vogošća
494 OGNJENOVIĆ STANIŠA m vojnik Ubistvo 1991-09-20 Vukovar
495 JELIĆ VIKTOR m 1972-02-17 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Karlovac
496 STEVANOVIĆ GORAN MIODRAG m 1972-08-15 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Karlovac
497 KRUŠIĆ ILIJA VASO m 1928-08-02 vojnik Ubistvo 1992-05-01 Sarajevo Centar
498 VELČIĆ LJUBIŠA NIKOLA m 1960-01-21 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Karlovac
499 BOŠNJAK RADOJKA MIRKO f 1941-03-20 vojnik Nestanak 1992-06-20 Sarajevo Centar
500 XHUKA ENVER MUSE m 1960-05-15 vojnik Nestanak 1995-01-01 Sarajevo Centar
501 MINJOVIĆ LJUBIŠA TIHOMIR m 1941-09-17 vojnik Nestanak 1992-05-16 Sarajevo Centar
502 MILOJEVIĆ SLAVIŠA BRANISLAV m 1951-09-24 vojnik Ubistvo 1991-11-02 Vukovar
503 HAJDINI SALIH JANUZ m 1940-01-01 vojnik Nestanak 1992-04-04 Sarajevo Ilidža
504 EROVIĆ FEHO RAŠID m 1956-01-01 vojnik Nestanak 1992-05-14 Sarajevo Ilidža
505 TANOVIĆ ZDRAVKO VOJISLAV m 1972-12-08 vojnik Ubistvo 1991-09-06 Mirkovci
506 RADOVANOVIĆ ZORAN VUKAŠIN m 1967-11-07 vojnik Ubistvo 1993-01-21 Gornja Strmica
507 POPOV BRANISLAV SVETOZAR m 1951-08-07 vojnik Ubistvo 1991-09-27 Vinkovci
508 MORINA HAKI DINO m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-03 Dubrovnik
509 VUJIĆ MILOMIR m vojnik Ubistvo 1991-09-24 Vukovar
510 SEKULOVIĆ PETAR DANILO m 1960-03-20 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Crnoglav
511 POPOVIĆ MOMČILO RADOVAN m 1961-06-01 vojnik Ubistvo 1991-10-18 Dubrovnik
512 TOMIĆ MARIJA MARIJAN f 1906-08-05 Civil Ubistvo 1993-07-30 Kukujevci
513 OSKOMIĆ AGICA MARKO f 1943-05-05 Civil Ubistvo 1993-07-30 Kukujevci
514 OSKOMIĆ NIKOLA STJEPAN m 1940-11-14 Civil Ubistvo 1993-07-30 Kukujevci
515 PURIĆ MARIJA STIPE f 1966-01-01 Civil Ubistvo 1994-02-06 Golubinci
516 ŠTEFANEC MILAN m 1947-01-01 Civil Ubistvo 1992-07-29 Hrtkovci
517 KORŠLAK STEVAN m Civil Ubistvo 1993-04-09 Sot
518 JANIČEK IVAN ĐURO m 1945-08-23 Civil Ubistvo 1991-12-11 Sot
519 ABJANOVIĆ IVICA JOSIP m 1952-06-02 vojnik Nestanak 1991-10-23 Morović
520 ABJANOVIĆ MATO JOSIP m 1950-03-07 vojnik Nestanak 1991-10-23 Morović
521 MILOŠEV ZDRAVKO MARKO m 1965-05-09 vojnik Ubistvo 1993-04-21 Priboj
522 KOMNENOV RADIVOJ MILIVOJ m 1970-09-05 vojnik Ubistvo 1993-08-22 Vranjevići
523 GOLUBOVIĆ NENAD RADOVAN m 1967-07-19 vojnik Ubistvo 1991-10-11 Ravno
524 DRAGAŠ MILOVAN BUDIMIR m 1952-07-15 vojnik Ubistvo 1991-10-11 Ravno
525 VUJIČIĆ ZORAN MILORAD m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1992-05-10 Čepikuće
526 RADULOVIĆ RADOJICA DUŠAN m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1992-05-10 Trebinje
527 RADOVIĆ SRETEN LJUBOMIR m 1957-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-03 Hrvatska
528 MILENKOVIĆ SRĐAN GRUJA m 1971-07-16 vojnik Ubistvo 1991-12-26 Turanj
529 VOJNOVIĆ ZORAN m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1991-12-28 Karlovac
530 SIMIĆ TOMO CVETKO m 1972-10-19 vojnik Ubistvo 1991-12-27 Vojnić
531 VLAHOVIĆ DARKO VOJISLAV m 1971-01-01 vojnik Ubistvo 1991-12-28 Karlovac
532 VELIČKOVIĆ ROBERT RADISAV m vojnik Ubistvo 1991-11-04 Bogdanovci
533 IVEŠA DUŠKO ISTROLJUB m 1958-08-11 vojnik Ubistvo 1991-10-03 Vukovar
534 MILINKOVIĆ DRAGAN DRAGIŠA m 1968-02-14 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Vukovar
535 KOVAČEVIĆ ZDRAVKO NIKOLA m 1957-08-25 vojnik Ubistvo 1991-10-03 Vukovar
536 BAKIĆ MARJAN m vojnik Ubistvo 1991-10-01 Vukovar
537 LOVRIĆ RADE MILE m 1964-10-24 vojnik Ubistvo 1991-10-03 Vukovar
538 OBRADOVIĆ DEJAN TOMISLAV m 1968-11-02 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Dračevac Ninski
539 PAJIĆ DRAGAN MILUTIN m 1961-08-10 vojnik Ubistvo 1991-10-07 Karlovac
540 PEROVIĆ BOŽIDAR VASA m 1959-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Dubrovnik
541 VUKAŠINOVIĆ DMITAR m vojnik Ubistvo 1991-11-19 Mokošica
542 STANKOVIĆ ALEKSANDAR m vojnik Ubistvo 1995-01-01 SFRJ
543 PEROŠEVIĆ RADE NIKOLA m 1958-02-14 vojnik Ubistvo 1992-05-21 Stolac
544 ŠĆUR GORAN VLADIMIR m 1971-01-01 vojnik Ubistvo 1995-01-01 SFRJ
545 FODOR MIHALJ MIHALJ m 1955-09-27 vojnik Ubistvo 1991-11-09 Tenja
546 ĆALIĆ ĐURO JANKO m 1946-04-05 vojnik Ubistvo 1991-09-05 Gredjani
547 TOMIĆ LUKA MILAN m 1934-10-25 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
548 RISTIĆ SLAVOLJUB m vojnik Ubistvo 1991-09-29 Stari Jankovci
549 STEFANOVIĆ GORAN BOŽIDAR m 1965-10-21 vojnik Ubistvo 1992-06-20 Bijela
550 SOLDO RADE m 1949-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
551 RADOVIĆ RADE MILADIN m 1971-01-01 vojnik Ubistvo 1991-09-25 SFRJ
552 PETROVIĆ LJUBOMIR KRSTO m 1955-10-06 vojnik Ubistvo 1992-09-05 Brijest
553 MAKSIĆ LEPOMIR DRAGOLJUB m 1965-06-16 vojnik Ubistvo 1991-09-24 Privlaka
554 KOVAČ DUBRAVKO JANKO m 1959-07-18 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
555 KIŠ MIHAJLO m 1957-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
556 GERIĆ NIKOLA m 1946-01-01 vojnik Ubistvo 1994-01-01 SFRJ
557 GAVRILOVIĆ SVETISLAV m vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
558 BRAŠNJO LASLO m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-01 SFRJ
559 BIJELIĆ NIKO IVO m 1972-06-16 vojnik Ubistvo 1992-05-18 Trebinje
560 BALANGO ANDRAŠ ANDRAŠ m 1971-05-05 vojnik Ubistvo 1994-01-03 Tuzla
561 JOVANOVIĆ BLAGOJE m 1961-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-19 Vukovar
562 DERONJIĆ RANKA JOVAN f vojnik Ubistvo 1992-12-25 Srebrenica
563 MITOŠEVIĆ NEVEN SAVA m 1970-04-16 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Bršadin
564 NAĐFEJI SILVESTER VLADISLAV m 1953-04-28 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Kneževi Vinogradi
565 KNEŽEVIĆ ĐURO MIRKO m 1972-05-11 vojnik Ubistvo 1991-08-28 Vukovar
566 STANKOVIĆ PREDRAG JORDAN m 1973-01-05 vojnik Ubistvo 1991-08-25 Sinj
567 ANTIĆ ZVEZDAN MIRKO m 1973-06-24 vojnik Ubistvo 1991-07-17 Zagreb
568 RASTODER IBRAHIM ĆANO m 1939-11-05 vojnik Nestanak 1992-05-13 Sarajevo Ilidža
569 PANIĆ SIMA LJUBOMIR m 1973-03-04 vojnik Ubistvo 1992-05-20 Lištica/Široki Brijeg
570 BOŠKOVIĆ MILAN MILORAD m 1972-11-12 vojnik Ubistvo 1992-04-10 Bančići
571 BROJČIN MARJAN IVAN m 1970-03-09 vojnik Ubistvo 1991-11-02 Plitvička Jezera
572 PUPOVIĆ ALIJA ĆAZIM m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-10 Bančići
573 JOVICA SAŠA VALER m 1969-05-02 vojnik Ubistvo 1992-07-28 Kravica
574 ĆIRIĆ BORIVOJ MOMČILO m 1972-04-16 vojnik Ubistvo 1991-05-21 Šid
575 CANOVIĆ SAFET m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Bosna i Hercegovina
576 STANOJEVIĆ MIROLJUB SLOBODAN m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1992-05-09 Donje Kolibe
577 POPOVIĆ BRANISLAV NIKOLA m 1972-10-02 vojnik Ubistvo 1992-05-09 Bosanski Brod
578 NEDIĆ MILOŠ MIROLJUB m 1973-05-08 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
579 RADOJEVIĆ ZLATKO MILOJKO m vojnik Ubistvo 1992-04-23 Donje Kolibe
580 ADŽIĆ LUKA MILAN m 1963-11-01 vojnik Ubistvo 1993-03-09 Nikšić
581 BRKIĆ MILIJANA BRANIMIR f vojnik Nestanak 1992-05-30 Modriča
582 ALIĆ ACIF SEVKO m 1940-06-26 vojnik Nestanak 1992-05-25 Binježevo
583 VUKOVIĆ KRSTO ŠPIRO m 1928-05-01 vojnik Nestanak 1992-06-15 Goražde
584 ILIĆ ŽIKICA VLADIMIR m 1969-08-15 vojnik Ubistvo 1993-12-06 Benkovac
585 VUJKOLIĆ ZORAN m vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
586 MILIČEV DRAGAN MILOŠ m 1952-01-05 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
587 ĆIRKOVIĆ GORAN DANILO m 1970-09-10 vojnik Ubistvo 1993-11-08 Bruška
588 ILIĆ RADOSLAV SVETISLAV m 1957-07-28 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
589 RADIVOJEVIĆ DRAGAN ALEKSANDAR m 1956-09-05 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
590 BOGDANOVIĆ SAŠA JOVAN m 1973-01-23 vojnik Ubistvo 1993-05-03 Novigrad
591 ĐOKIĆ RADMIL MILORAD m 1968-09-24 vojnik Ubistvo 1993-03-01 Škabrnje
592 MILOSAVLJEVIĆ DRAGOSLAV SVETISLAV m 1957-04-18 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
593 KOVAČ IGNJAT IGNJATIJE m 1950-09-20 vojnik Ubistvo 1993-02-01 Knin
594 ZOLJIĆ DRAGAN m 1943-02-11 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
595 JANOŠEV OSTOJA BORISLAV m 1966-08-25 vojnik Ubistvo 1993-02-07 Benkovac
596 GRAOVAC SLAVKO LJUBO m 1953-11-06 vojnik Ubistvo 1993-02-06 Kašić Banjevački
597 RISTIĆ SLAVKO BOGDAN m 1954-05-17 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
598 DUJAKOVIĆ DUŠAN MILAN m 1951-07-13 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Lušac
599 ALEKSIĆ IGOR SLOBODAN m 1972-09-03 vojnik Ubistvo 1992-05-27 Ključ
600 ĐORĐEVIĆ DOBROSAV SLOBODAN m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
601 ĆOSIĆ RADE LJUBO m 1969-10-19 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
602 TADIĆ PETAR MILOVAN m 1955-08-16 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
603 KEBET SAŠA RATOMIR m 1966-01-27 vojnik Ubistvo 1993-03-21 Škabrnje
604 BAŠČAREVIĆ MIODRAG NEDELJKO m 1951-02-05 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
605 RAŠOVIĆ ZORAN BLAGOJE m 1958-04-01 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
606 VUJIĆ SAVO m 1965-01-01 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
607 ČEHAJIĆ JUSUF m Civil Ubistvo 1991-10-01 Vukovar
608 KOVAČEVIĆ SIMANA BLAŽO f 1957-02-16 vojnik Nestanak 1992-07-20 Čapljina
609 QENAJ NEZIR tdR m Civil Ubistvo 1992-04-03 Bijeljina
610 REXHEBEQAJ VLLAZNIM QERIM m 1967-09-29 vojnik Nestanak 1992-04-03 Bijeljina
611 GUCI HALIL REXHË m 1954-03-07 Civil Ubistvo 1992-04-03 Bijeljina
612 REXHEBEQAJ PERPARIM QERIM m 1973-08-06 vojnik Nestanak 1992-04-03 Bijeljina
613 DULIĆ MARIJA MIRKO f 1939-10-08 vojnik Nestanak 1992-07-01 Banja Luka
614 KNEŽEVIĆ LJUBOMIR DRAGAN m 1965-07-03 vojnik Ubistvo 1992-08-22 Vogošća
615 Trbojević Zoran MILOVAN m 1957-04-21 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Bogdanovci
616 STRIKA ZDRAVKO MILAN m 1965-09-09 vojnik Ubistvo 1993-01-19 Skelani
617 SEJFIĆ FEHIM m 1963-01-01 Civil Nestanak 1993-02-27 Štrpci
618 MIRČETIĆ ZORAN m 1963-04-12 vojnik Nestanak 1995-10-24 Hrvatska
619 SRDIĆ VOJISLAV STEVAN m 1967-05-20 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Opatovac
620 KATALENIĆ DRAGAN Milenko m 1963-10-11 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
621 JANDRIĆ BRANKO CVIJA m 1960-01-28 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
622 MITROVIĆ BORO MIRKO m 1952-12-21 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
623 HROMIŠ JOAKIM VLADIMIR m 1959-04-30 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
624 ŽIVKOVIĆ DRAGOSLAV DRAGOSLAV m 1959-08-04 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Vukovar
625 KRYEZIU SKENDER m vojnik Ubistvo 1991-09-16 Zaton
626 BEHRAMI SHAIP SALIH m 1971-03-20 vojnik Ubistvo 1991-09-16 Zaton
627 SIMIN ALEKSANDAR NEGOVAN m 1966-12-14 vojnik Ubistvo 1991-10-18 Dragalić
628 KOLARIĆ DANILO MILOVAN m 1961-09-23 vojnik Ubistvo 1992-08-22 Sarajevo-Vogošća
629 MILOVIĆ MILAN TOMO m 1953-10-18 vojnik Ubistvo 1991-10-25 Tordinci
630 CICMIL BRANKO m vojnik Ubistvo 1992-06-20 Kupari
631 RADULOVIĆ SAŠA m vojnik Ubistvo 1995-08-08 Žagrović
632 DOŠEN SLOBODAN ŽARKO m 1955-09-06 vojnik Ubistvo 1992-07-30 Zvornik
633 CENIĆ GORAN JOVAN m 1973-02-25 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
634 ČOVIĆ VLADIMIR MEHMED m 1955-01-01 Civil Ubistvo 1995-08-07 Budačka Rijeka
635 MUČI DEJAN FERENC m 1973-03-25 vojnik Nestanak 1991-09-17 Osijek
636 PANDURSKI RADIVOJ ACO m 1930-09-25 Civil Ubistvo 1992-06-05 Zadar
637 KUKURUZOVIĆ IVANKA LUKA f 1939-08-14 Civil Nestanak 1995-08-04 Ličko Petrovo Selo
638 STOJAKOV ŽIVKO VLADIMIR m 1961-04-29 vojnik Ubistvo 1995-08-05 Knin
639 DMITROVIĆ RATKO JOVAN m 1944-05-01 vojnik Ubistvo 1995-08-04 Donji Lapac
640 DUJKOVIĆ NENAD MILORAD m 1960-08-14 vojnik Ubistvo 1995-08-05 Knin
641 MARINKOVIĆ IVICA m Civil Ubistvo 1992-07-21 Kustur tdje
642 TUŠEVLJAK GORAN RAJKO m 1963-07-06 vojnik Ubistvo 1992-10-16 Meremišlje
643 LUKOVAC SLAVKO VOJISLAV m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1992-03-22 Hrvatska
644 LAPČEVIĆ MILUTIN VLADAN m 1950-08-15 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
645 CENIĆ SLAVIŠA LJUBOMIR m 1972-09-15 vojnik Ubistvo 1992-05-08 Pačetin
646 MITROVIĆ SAŠA H. m 1968-09-13 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
647 RADOSAVLJEVIĆ STANOJE m vojnik Ubistvo 1991-01-01 Ilovac
648 ŠALJA RAMO m vojnik Ubistvo 1995-08-08 Žagrović
649 BAJKOVIĆ BRANISLAV DUŠAN m 1962-07-02 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Dubrovnik
650 GAJINOV GAVRICA AVRAM m 1961-10-14 vojnik Ubistvo 1991-07-07 Tenja
651 KRALJEVIĆ GORAN m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
652 DINJAŠKI ŽARKO IGNJAT m 1955-06-29 policajac Ubistvo 1993-04-30 Trnotdje
653 SVORCAN MIRKO DIMITRIJE m 1967-10-04 vojnik Ubistvo 1991-10-30 Đeletovci
654 TURKOVIĆ ESMAN DAHIL m 1951-02-22 vojnik Ubistvo 1991-11-11 Vukovar
655 VUČEN MIRKO BORISLAV m 1951-11-12 vojnik Ubistvo 1991-11-11 Vukovar
656 PAVLOVIĆ DRAGAN m vojnik Ubistvo 1991-11-20 Vukovar
657 LAZIĆ GORAN NIKOLA m 1969-02-06 vojnik Ubistvo 1991-12-09 Marinci
658 MARKOVIĆ ZVONKO DRAGOSLAV m 1971-12-20 vojnik Ubistvo 1991-12-23 Marinci
659 LAZIĆ NEBOJŠA LJUBOMIR m 1968-02-02 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Marinci
660 SPASIĆ MILORAD STANIŠA m 1966-05-19 vojnik Ubistvo 1991-12-23 Marinci
661 PAJIĆ DEJAN m 1970-07-04 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Vukovar
662 MILJENOVIĆ MLADEN MARKO m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-05 Slano
663 MILOSAVLJEVIĆ MIKICA DRAGAN m 1962-11-21 vojnik Ubistvo 1991-11-16 Bair
664 POPOVIĆ MIODRAG NIKOLA m 1950-08-06 vojnik Ubistvo 1992-11-08 Nevesinje
665 PETRANOVIĆ IVO JOŠO m vojnik Ubistvo 1991-12-01 Dubrovnik
666 PERIŠIĆ VOJO ILIJA m vojnik Ubistvo 1991-11-08 Dubrovnik
667 ŠUĆUR LJUBOMIR MILORAD m 1953-05-24 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Dubrovnik
668 MIROTIĆ PREDRAG ZDRAVKO m 1971-07-16 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Slavonski Brod
669 TODOROVIĆ SLOBODAN MITAR m 1971-10-15 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Zadar
670 SMOLOVIĆ MILOVAN RADOJICA m 1965-01-10 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Čepikuće
671 DELIBAŠIĆ MINJA BLAŽO m 1958-03-08 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Dubrovnik
672 JAĆIMOVIĆ VUKOLA SRETKO m 1965-01-28 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Čepikuće
673 ĆURČIĆ RADOVAN V. m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
674 TOŠIĆ NENAD P. m 1964-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
675 NIKOLIĆ RADOVAN P. m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
676 MARIČIĆ BRATISLAV V. m 1953-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
677 KRUPEŽ RAŠKO M. m 1971-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-01 SFRJ
678 KUZMANOVIĆ MILADIN R. m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
679 JELIĆ DEJAN BRANISLAV m 1968-05-27 vojnik Ubistvo 1992-08-19 Doboj
680 IKONIĆ DAMIR MILOLJUB m 1966-02-18 vojnik Ubistvo 1992-06-08 Kupres
681 ILIĆ NENAD ĐORĐE m 1970-09-29 vojnik Ubistvo 1991-10-22 Petrovci
682 ĐORĐEVIĆ RADIVOJE RADOJE m 1950-04-17 vojnik Ubistvo 1991-10-10 Lovas
683 ĐOGOVIĆ RADOMIR DRAGOSLAV m 1954-01-28 vojnik Ubistvo 1993-06-15 Doboj
684 GAJLOVIĆ SLOBODAN MIROSLAV m 1970-11-06 vojnik Ubistvo 1991-10-13 Nuštar
685 VUČKOVIĆ MILUN SLOBODAN m 1951-05-25 vojnik Ubistvo 1991-09-28 Okučani
686 VUKOSAVLJEVIĆ RADISLAV BOGOSAV m 1947-12-13 vojnik Ubistvo 1995-06-30 Donja Misoča
687 VUJOVIĆ MILIVOJE R. m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Tenja
688 ADŽEMOVIĆ DRAGOŠ Ž. m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
689 VUJINOVIĆ ZORAN MILAN m 1972-04-19 vojnik Ubistvo 1991-12-28 Vojnić
690 MADŽAREVIĆ MILAN KUZMAN m 1972-02-07 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
691 PAVIĆEVIĆ ILIJA RADE m 1947-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-23 Čepikuće
692 PRELIĆ GORAN M m 1971-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Apševci
693 PETROVIĆ SLAVOLJUB MILIVOJE m 1971-07-04 vojnik Ubistvo 1991-12-20 Glina
694 PETRIĆ MARKO MILOSAV m 1972-10-10 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Vinkovci
695 PERIŠIĆ MILAN MARKO m 1961-12-26 vojnik Ubistvo 1991-09-24 Ilača
696 PAVLOVIĆ MILUTIN ŽIVORAD m 1967-10-29 vojnik Ubistvo 1991-09-24 Ilača
697 MILOŠEVIĆ ZORAN VLASTIMIR m 1968-06-19 vojnik Ubistvo 1992-03-11 Antunovac
698 ĐURIĆ MILADIN m 1956-11-01 vojnik Ubistvo 1991-09-30 Bršadin
699 TRNINIĆ DRAGOLJUB MILAN m 1958-02-09 vojnik Ubistvo 1992-05-13 Divoš
700 REBIĆ RADENKO BOŠKO m 1966-08-05 vojnik Ubistvo 1991-10-31 Vukovar
701 RADUČIĆ DRAGAN ŽIVOJIN m 1955-03-30 vojnik Ubistvo 1992-08-19 Snagovo
702 PEJKIĆ ILIJA VOJISLAV m 1934-05-04 vojnik Ubistvo 1992-07-11 Bijelo Brdo
703 MORAVČEVIĆ DRAGOMIR IGNJAT m 1959-11-21 vojnik Ubistvo 1992-08-19 Snagovo
704 MILOJIČIĆ PREDRAG SPASOJA m 1966-11-18 vojnik Ubistvo 1992-02-25 Cerić
705 MIJUŠKOVIĆ ŽELJKO DRAGOMIR m 1973-09-04 vojnik Ubistvo 1994-07-22 Jablanica
706 MIJAILOVIĆ DRAGAN MILOVAN m 1969-04-17 vojnik Ubistvo 1992-03-04 Sarvaš
707 LUKIĆ ŽIVKO OBREN m 1964-06-07 vojnik Ubistvo 1991-11-12 Borovo
708 KRSMANIĆ ZORAN MILAN m 1969-01-13 vojnik Ubistvo 1991-11-01 Petrovci
709 JEVREMOVIĆ DRAGAN STOJAN m 1962-04-16 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Nuštar
710 JELENIĆ VEROLJUB ŽIVANKO m 1965-12-19 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Luščani
711 ILIĆ NEBOJŠA PREDRAG m 1969-06-08 vojnik Ubistvo 1993-01-16 Skelani
712 ĐURIĆ ĐORĐE SVETOZAR m 1963-06-27 vojnik Ubistvo 1991-09-20 Gospić
713 GAVRIĆ BRATISLAV MILOVAN m 1965-07-22 vojnik Ubistvo 1993-02-26 Pristeg
714 VRAŠTANOVIĆ BRANKO VLADIMIR m 1953-06-17 vojnik Ubistvo 1992-01-02 Antunovac Tenjski
715 VESELINOVIĆ VLADISLAV MOMČILO m 1954-09-16 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
716 VESELINOVIĆ MIHAILO MLADEN m 1964-05-13 vojnik Ubistvo 1995-02-24 Tovarnik
717 LAMPRET KRISTIJAN STANISLAV m 1945-11-19 vojnik Ubistvo 1991-11-08 Aljmaš
718 DEMIROVIĆ SLAVICA f vojnik Ubistvo 1991-01-01 Dubrovnik
719 LOZJANIN MARINKO MILAN m 1965-04-21 vojnik Ubistvo 1991-09-20 Vukovar
720 ŠAHMAN NIHAD m 1963-01-01 Civil Nestanak 1993-02-27 Štrpci
721 GLIGORIĆ LJUBIŠA NIKOLA m 1962-03-24 vojnik Ubistvo 1992-06-12 Zalazje
722 SREMČEVIĆ PREDRAG DANILO m 1936-07-29 vojnik Ubistvo 1992-07-02 Žepče
723 MAKIĆ VLADIMIR MILAN m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1993-07-03 Bosna i Hercegovina
724 NINKOV PREDRAG m vojnik Ubistvo 1992-04-27 Sarajevo Centar
725 TOMOVIĆ NENAD MILIJA m 1969-01-06 vojnik Ubistvo 1992-07-08 Podvelež
726 HAJDARPAŠIĆ MURAT OSMO m 1934-11-15 vojnik Nestanak 1992-06-01 Višegrad
727 PANIĆ RADOVAN ŽIVADIN m 1935-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-14 Mirkovci
728 HASKOVIĆ RIZO HUZEIR m 1968-01-01 Civil Nestanak 1992-04-12 Višegrad
729 DROMLJAK MILOJKO MILADIN m 1957-04-28 vojnik Ubistvo 1992-08-02 Sarajevo-Trnovo
730 BAŠIĆ NEDŽAD HASAN m 1969-04-28 vojnik Nestanak 1992-05-14 Sarajevo Centar
731 HAJDINI ŠAĆIR MIFTAR m 1936-01-01 vojnik Nestanak 1994-03-01 Sarajevo Centar
732 KOVAČEVIĆ NIKODIJE MILORAD m 1940-05-21 vojnik Nestanak 1992-08-09 Sarajevo Centar
733 PEJOVIĆ MOMČILO LUKA m 1929-11-04 vojnik Nestanak 1992-08-05 Sarajevo Centar
734 KORISTOVIĆ ŠERIF IBRAHIM m 1943-09-09 vojnik Nestanak 1992-07-03 Sarajevo Centar
735 KORISTOVIĆ NADŽIJA MUŠAJA f 1955-07-20 vojnik Nestanak 1992-07-03 Sarajevo Centar
736 LUTOVAC RATOMIR VUČETA m 1951-05-08 vojnik Nestanak 1992-05-27 Sarajevo Centar
737 KRŠIKAPA ANĐA MILOŠ f 1924-01-01 vojnik Nestanak 1992-11-01 Kasindo
738 TURKOVIĆ DŽAFER IBRAHIM m 1956-02-21 vojnik Nestanak 1992-05-14 Sarajevo Ilidža
739 DŽANKOVIĆ ŠEFĆET ELMAZ m 1963-01-01 vojnik Nestanak 1992-05-14 Sarajevo Ilidža
740 DŽANKOVIĆ RIFAT ELMAZ m 1971-01-01 vojnik Nestanak 1992-05-14 Sarajevo Ilidža
741 DŽANKOVIĆ ELMAZ HAMID m 1936-01-01 vojnik Nestanak 1992-05-14 Sarajevo Ilidža
742 GORUŠANIN BISERA MURAT f 1939-02-28 vojnik Nestanak 1992-07-01 Sarajevo Centar
743 SENDELJ HUSEIN ALIJA m 1961-05-01 vojnik Nestanak 1992-04-25 Sanski Most
744 ĐEČEVIĆ SENAD m 1975-11-23 Civil Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
745 MUJOVIĆ HASAN MUJO m 1949-04-15 vojnik Nestanak 1993-04-06 Sjeverin
746 OMEROVIĆ NEFISA MEHO f 1917-01-01 vojnik Nestanak 1993-06-17 Grahovci
747 BUCAN NEDŽIB SULEJMAN m 1930-02-20 vojnik Nestanak 1993-06-16 Grahovci
748 ĐORĐEVIĆ ANDREJ MILEN m 1943-10-19 vojnik Nestanak 1992-07-01 Jajce
749 BABAČIĆ HALIL HAMO m 1941-01-01 vojnik Nestanak 1992-06-01 Ilijaš
750 ČARDAKLIJA ALIJA MEHO m 1949-04-07 vojnik Nestanak 1992-04-28 Herceg Novi
751 DUPLISAK RUDOLF ANTUN m 1954-04-01 vojnik Nestanak 1993-07-05 Bugojno
752 KALOPER MEVLA AGO f 1936-01-01 vojnik Nestanak 1992-06-04 Slatina
753 SABANOVIĆ ZIBA HAMID f 1932-01-01 vojnik Nestanak 1992-07-01 Jeleč
754 DIVJAN HATIDŽA IBRO f 1907-01-01 vojnik Nestanak 1992-06-20 Foča
755 PLAKALO ISMET HASIM m 1941-02-23 vojnik Nestanak 1992-05-04 Brčko
756 BUNGUR LATIF m 01.01.1898 Civil Ubistvo 1993-02-16 Ravni
757 AHMETOVIĆ SEMIR NEZIR m 1978-08-20 vojnik Nestanak 1995-07-14 Bratunac
758 ZUBOVIĆ ZLATKO JUSUF m 1957-08-08 vojnik Nestanak 1992-09-12 Bihać
759 BOJADŽIĆ FADILA SULEJMAN m 1948-08-26 vojnik Nestanak 1994-07-01 Banja Luka
760 MLADENOVIĆ MILAN BLAGOJE m 1973-06-19 vojnik Ubistvo 1992-01-02 Pakrac
761 DAJOVIĆ VUJOŠ MLAĐEN m 1958-02-25 vojnik Ubistvo 1993-02-05 Madžari
762 ZEJNILOVIĆ HADIS HAJRUDIN m 1972-05-01 vojnik Nestanak 1995-07-11 Kravica
763 VUČUROVIĆ ZORAN DOBRIVOJE m 1952-11-23 vojnik Nestanak 1992-12-25 Sarajevo Centar
764 VLAHOVLJAK IBRAHIM MURAT/MUSTAFA m 1922-11-25 vojnik Nestanak 1992-05-04 Brčko
765 VELIĆ ŠESTOVIĆ NADIRA RAMO f 1946-01-01 vojnik Nestanak 1992-06-01 Rogatica
766 TIHIĆ SEAD HEMED m 1972-01-01 vojnik Nestanak 1995-07-12 Bratunac
767 ŠUPLJEGLAV JOVANKA f 1937-01-01 vojnik Nestanak 1994-01-01 Mostar
768 SULJAGIĆ NERMIN SADIK m 1977-01-01 vojnik Nestanak 1995-07-25 Memići
769 SULJAGIĆ AMEL VEHAD m 1976-03-12 vojnik Nestanak 1995-07-14 Bratunac
770 SULEJMANOVIĆ NEHRUDIN NEZIR m 1975-08-23 vojnik Nestanak 1995-07-12 Šekovići
771 SUČEVIĆ ZORAN NIKOLA m 1947-02-17 vojnik Nestanak 1995-09-24 Ključ
772 SOČICA RAJKO RADE m 1950-09-28 vojnik Nestanak 1992-01-01 Sarajevo Centar
773 SMAJIĆ JUSUF ISMET m 1972-09-14 vojnik Nestanak 1995-07-13 Gornji Potočari
774 SELJANCI HALIM ŠABAN m 1932-01-01 vojnik Nestanak 1992-06-10 Foča
775 SELIMOVIĆ AZMIR MUJO m 1976-11-12 vojnik Nestanak 1995-07-24 Žepa
776 SEJDINOVIĆ BEGO MEHMEDALIJA m 1980-03-25 vojnik Nestanak 1995-07-13 Gornji Potočari
777 ŠEHOVAC STOJANOVIĆ STANA MILAN f 1948-08-18 vojnik Nestanak 1992-05-14 Sarajevo Centar
778 RIDŽIĆ MEHMED ALIJA m 1974-01-01 vojnik Nestanak 1995-07-27 Baljkovica
779 RAJEVAC BOŽIDAR BLAGOJE m 1925-05-10 vojnik Nestanak 1992-08-09 Sarajevo Centar
780 PJEVAČ PETAR SVETKO m 1955-11-27 vojnik Nestanak 1992-05-04 Sarajevo Centar
781 PEJMANOVIĆ REFIK ALIJA m 1956-08-10 vojnik Nestanak 1995-07-13 Gornji Potočari
782 PARIĆ ALEM RIZO m 1979-04-01 vojnik Nestanak 1995-07-11 Žepa
783 OMERAGIĆ ELVIR MEDO m 1971-01-06 vojnik Nestanak 1992-10-25 Vrbica
784 NOVOBRDALIJA ABDI ASIM m 1934-10-15 vojnik Nestanak 1992-04-10 Karakaj
785 MILISAVLJEVIĆ DRAGOLJUB RADENKO m 1975-03-24 vojnik Nestanak 1994-10-01 Sarajevo Centar
786 MARTINOVIĆ ERVAN LATIF m 1967-06-09 vojnik Nestanak 1992-05-14 Sarajevo Ilidža
787 ALEKSIĆ TOMISLAV RADOMIR m vojnik Ubistvo 1993-02-25 SFRJ
788 LJEŠKOVICA SAFET JUSUF m 1977-12-28 vojnik Nestanak 1995-07-13 Bratunac
789 RADOVIĆ MILENKO OBRAD m 1968-06-22 vojnik Ubistvo 1993-02-20 Sitnica
790 KONDIĆ ZORAN LJUPKO m 1970-09-07 vojnik Ubistvo 1995-10-10 Sanski Most
791 KOMINLIJA FIRUZ JUSO m 1941-01-01 vojnik Nestanak 1992-06-17 Sarajevo Centar
792 KNEŽEVIĆ MIROSLAV KRSTO m 1963-06-04 vojnik Nestanak 1995-11-01 Žepče
793 KLISKA VOJISLAV ILIJA m 1971-05-12 vojnik Ubistvo 1994-06-16 Vozuća
794 KLAPUH RASIM UZEIR m 1964-08-02 vojnik Nestanak 1992-08-02 Godijeno
795 KASUMI VELJI NUHA m 1953-07-03 vojnik Nestanak 1992-07-03 Odžak
796 KAPIDŽIĆ DŽEVAD VAHID m 1967-01-01 vojnik Nestanak 1995-07-15 Bratunac
797 KABILOVIĆ MEHMED SALKO m 1948-03-01 vojnik Nestanak 1995-07-15 Zvornik
798 JUSIĆ DAMIR FAJKO m 1979-06-17 vojnik Nestanak 1995-07-13 Gornji Potočari
799 JOVANOVIĆ LJUBIŠA VIDOJE m 1938-04-19 vojnik Nestanak 1992-06-24 Sarajevo Centar
800 JAHIĆ TAHIR MAHMUT m 1938-04-29 vojnik Nestanak 1992-09-13 Sarajevo Centar
801 PAVLOVIĆ DARKO STANOJE m 1975-09-17 vojnik Ubistvo 1992-07-19 Vogošća
802 MARIĆ VOJIN TODE m 1950-08-12 vojnik Ubistvo 1994-04-07 Goražde
803 DUNKLER ANTUN ANTUN m 1967-04-07 vojnik Ubistvo 1994-04-07 Goražde
804 ŽIVANOVIĆ SLAVOMIR MILOŠ m 1971-03-05 vojnik Ubistvo 1993-02-11 Foča
805 ANĐELKOVIĆ VLADAN VLASTIMIR m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-26 Skelani
806 ARSIĆ SAŠA DRAGAN m 1969-01-18 vojnik Ubistvo 1992-12-23 Zvornik
807 ŠĆEKIĆ VESELIN DUŠAN m 1951-01-11 vojnik Ubistvo 1995-08-13 Zaglavica
808 CIMBALJEVIĆ VUK MLAĐEN m 1948-12-13 vojnik Ubistvo 1992-04-28 Bosanska Krupa
809 RADONJIĆ RADOMAN VELJKO m 1954-01-20 vojnik Ubistvo 1992-03-28 Ljubinje
810 POPOVIĆ RADOMIR MILOSAV m 1969-03-15 vojnik Ubistvo 1992-05-14 Velja Medja
811 MASRENIĆ VESKO VUK m 1973-04-28 vojnik Ubistvo 1991-11-07 Vukovar
812 LATIĆ MEMIJA R m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Vukovar
813 KUČ VELIMIR MILORAD m 1972-11-25 vojnik Ubistvo 1992-05-14 Velja Medja
814 JANKOVIĆ BRANISLAV GOLUB m 1954-11-28 vojnik Ubistvo 1992-05-14 Velja Medja
815 DOŠLJAK DRAGAN MILAN m 1961-02-15 vojnik Ubistvo 1993-02-06 Nikolići
816 BRAUNOVIĆ BRANIMIR m 1951-02-17 vojnik Ubistvo 1992-11-28 Sarajevo Stari Grad
817 SIMIĆ MIODRAG MILOVAN m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Nijemci
818 PANTIĆ VEROSLAV DRAGOLJUB m 1967-08-26 vojnik Ubistvo 1992-10-29 Bijeljina
819 LUKIĆ ČEDOMIR m 1943-12-12 vojnik Ubistvo 1992-11-16 Šehovići
820 IDRIZOVIĆ FEHIM SMAJO m 1941-08-02 vojnik Nestanak 1992-05-07 Brčko
821 IBRALIĆ NAZIF RASIM m 1972-03-23 vojnik Nestanak 1992-05-28 Bratunac
822 IBIŠEVIĆ SALKO AHMO m 1972-10-17 vojnik Nestanak 1995-07-14 Bratunac
823 BOGDANOVIĆ ZORAN MILOŠ m 1966-01-01 Civil Ubistvo 1993-01-31 Perućac
824 BUZOV TOMO m Civil Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
825 SOFTIĆ ŠEĆO MULE m 1945-01-01 vojnik Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
826 BABAČIĆ ISMET MUJA m 1963-01-31 Civil Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
827 RASTODER JUSUF HAKIJA m 1938-02-08 Civil Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
828 BAKIJA FEHIM DŽANAK m 1950-10-13 Civil Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
829 LIČINA ILJAZ ĆAZIM m 1950-06-29 Civil Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
830 KAPETANOVIĆ ESAD HASIB m 1974-01-25 Civil Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
831 KOLDŽIĆ MEVLIDA MEHMED f 1956-05-15 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
832 GIBOVIĆ IDRIZ ĐAMIL m 1940-11-27 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
833 DŽIHIĆ ESAD MUSTAFA m 1970-09-29 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
834 BAJRAMOVIĆ MUSTAFA ALIJA m 1948-01-24 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
835 PECIKOZA SEAD RASIM m 1964-06-23 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
836 MANDAL ALIJA HAMO m 1954-04-01 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
837 SOFTIĆ MEDHAT JUSA m 1950-06-28 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
838 SOFTIĆ DERVIŠ JUSA m 1953-07-15 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
839 BEGOVIĆ RAMIZ AZIR m 1934-03-04 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
840 HODŽIĆ MEDREDIN RASIM m 1962-07-07 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
841 HODŽIĆ MEDO MEHMED m 1947-04-18 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
842 HADŽIĆ ZAFER ZEĆIR m 1952-03-15 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
843 ŠEBO MEHMED ALIJA m 1960-05-02 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
844 ZEKOVIĆ FEVZIJA MUMIN m 1939-06-23 vojnik Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
845 TOPUZOVIĆ DŽAFER HASAN m 1939-02-01 vojnik Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
846 PRELJEVIĆ SAFET KAĆO m 1969-09-05 vojnik Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
847 MEMOVIĆ FIKRET HALIT m 1953-10-01 vojnik Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
848 KAJEVIĆ NIJAZIM HUZEIR m 1963-10-28 vojnik Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
849 HUSOVIĆ RIFAT m 1958-10-01 Civil Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
850 ALOMEROVIĆ ADEM VEHBO m 1936-02-28 vojnik Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
851 VUKOJEVIĆ RADE DUŠAN m 1973-03-21 vojnik Ubistvo 1994-04-13 Liporašće
852 KAPOŠ FERENC L. m 1947-01-01 vojnik Ubistvo 1995-01-01 SFRJ
853 RAJLIĆ DRAGAN MILE m 1970-10-20 vojnik Ubistvo 1992-06-12 Bosanski Šamac
854 VUČEN PREDRAG MOMČILO m 1963-09-09 vojnik Ubistvo 1992-04-21 Divoš
855 UMIĆEVIĆ DUŠAN MILAN m 1953-07-19 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Antunovac Tenjski
856 HODŽIĆ SALMIR BERIZ m 1983-02-13 vojnik Nestanak 1992-05-31 Bratunac
857 HANIĆ MUHEDIN ZAHIR m 1966-11-27 vojnik Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
858 BAROVIĆ DUŠAN JOVAN m 1954-11-04 vojnik Ubistvo 1992-04-11 Mostar
859 STOJKOVIĆ DRAGAN BOGOLJUB m 1962-03-23 vojnik Ubistvo 1993-12-27 Vogošća
860 MIĆIĆ JUGOSLAV RATKO m 1965-09-27 vojnik Ubistvo 1994-05-15 Dalj
861 DŽEMAILI ĆAMIL GANI m 1963-03-25 vojnik Nestanak 1992-06-01 Zvornik
862 DŽANANOVIĆ MUJO MUSTAFA m 1975-03-12 vojnik Nestanak 1995-07-13 Bratunac
863 DŽANANOVIĆ HALID SAHIN m 1971-08-02 vojnik Nestanak 1995-07-11 Srebrenica
864 DELIĆ NAZIF ŠABAN m 1935-01-01 vojnik Nestanak 1995-07-13 Gornji Potočari
865 DELALIĆ SULJO ISMET m 1977-01-27 vojnik Nestanak 1995-07-21 Baljkovica
866 ĆORIĆ RASIM MUŠO m 1952-11-18 Civil Ubistvo 1993-02-27 Štrpci
867 BRKAN ANTON BOŽIDAR m 1963-10-15 vojnik Nestanak 1992-04-10 Kupres
868 BRATOVIĆ ĆAZIM TAHIR m 1935-02-06 vojnik Nestanak 1992-09-30 Sarajevo Centar
869 BEĆIREVIĆ HASAN HJAZIM m 1967-05-28 vojnik Nestanak 1995-07-12 Srebrenica
870 BANDER SKENDER SULEJMAN m 1955-01-01 vojnik Nestanak 1992-06-11 Sarajevo Centar
871 ALJIĆ DŽEMAL SULJO m 1978-06-04 vojnik Nestanak 1995-07-13 Bratunac
872 ALIHODŽIĆ MUJO MEHMED m 1950-08-28 Civil Ubistvo 1992-10-22 Mioče
873 ALIHODŽIĆ EKREM IDRIZ m 1971-10-11 vojnik Nestanak 1995-07-12 Srebrenica
874 ALAGIĆ NIAZ HASIM m 1949-12-20 vojnik Nestanak 1992-04-02 Bijeljina
875 PUZIĆ PERICA m vojnik Ubistvo 1995-10-01 SFRJ
876 KRESOVIĆ NIKOLA m vojnik Ubistvo 1995-10-01 SFRJ
877 MILANOVIĆ UROŠ Mihailo m 1977-07-11 vojnik Ubistvo 1995-10-07 Ključ
878 RADANOV ZARICA m vojnik Ubistvo 1995-10-01 SFRJ
879 STOJANOVIĆ DUŠAN DRAGIŠA m vojnik Ubistvo 1995-10-07 Bosna i Hercegovina
880 ĐEKIĆ ĐOKO m vojnik Ubistvo 1995-10-01 SFRJ
881 SREĆKOVIĆ DRAGAN SAVO m 1960-08-11 vojnik Ubistvo 1995-10-05 Ključ
882 KLJAJIĆ MILE m vojnik Ubistvo 1995-10-01 SFRJ
883 ZEČEVIĆ ALEKSANDAR m 1974-01-01 vojnik Ubistvo 1995-10-01 SFRJ
884 RAKOVIĆ ŽIVOJIN m 1953-02-15 vojnik Ubistvo 1995-09-30 Mrkonjić Grad
885 DRAŽEVIĆ ALEKSANDAR m vojnik Ubistvo 1995-10-01 SFRJ
886 BOGAVAC MILOVAN NIŠA m 1970-01-06 vojnik Ubistvo 1995-09-19 Sanski Most
887 PILIPOVIĆ GORAN BOŽO m 1965-07-16 vojnik Ubistvo 1995-09-14 Bihać
888 GAŠIĆ PREDRAG DRAGAN ĐURA m 1967-12-19 vojnik Ubistvo 1995-08-26 Drvar
889 ROMČEVIĆ MILJKAN DUŠAN m 1953-01-31 vojnik Ubistvo 1995-08-08 Dvor
890 MILOŠEVIĆ VESELIN MILAN m 1973-10-02 vojnik Ubistvo 1995-08-13 Trebinje
891 HAJDUK MIODRAG VELJKO m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1995-08-13 Bosansko Grahovo
892 ROKVIĆ ILIJA MIROSLAV m 1961-01-01 vojnik Ubistvo 1995-08-10 Drvar
893 GOJAKOVIĆ BOBAN m vojnik Ubistvo 1995-08-01 SFRJ
894 VUJINOVIĆ MLADINKO m vojnik Ubistvo 1995-06-24 Ilijaš
895 JAJIĆ BRANKO DRAGAN m 1954-05-12 vojnik Ubistvo 1991-12-15 Paulin Dvor
896 STEFANOVIĆ BOJAN MIROSLAV m 1973-07-22 vojnik Ubistvo 1991-04-23 Tometino tdje
897 MIHAJLOV MILIVOJ BOŽIDAR m 1964-08-12 vojnik Ubistvo 1991-10-28 Vukovar
898 KOVAČEVIĆ JOVAN BOŽIDAR m 1972-01-07 vojnik Ubistvo 1991-11-01 Vukovar
899 PAJOVIĆ DEJAN GOJKO m 1970-01-14 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Vukovar
900 PAVLOVIĆ SAVO NOVAK m 1960-10-01 vojnik Nestanak 1991-09-17 Vukovar
901 MARKOVIĆ ZORAN m 1960-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-19 Vukovar
902 NEGROJEVIĆ DRAGAN JOVAN m 1964-04-04 vojnik Ubistvo 1992-07-27 Nevesinje
903 PETROVIĆ DRAGOMIR ZORAN m 1962-01-24 vojnik Ubistvo 1992-07-26 Trebinje
904 TODOROVIĆ MIROLJUB RADIVOJE m 1961-03-22 vojnik Ubistvo 1992-07-12 Zalazje
905 MITROVIĆ BOBAN VLASTIMIR m 1964-05-31 vojnik Ubistvo 1992-06-26 Podvelež
906 KRSTIĆ MIHAJLO TOMISLAV m 1968-03-19 vojnik Ubistvo 1992-06-26 Podvelež
907 JOCIĆ DOBRICA VLADIMIR m 1948-02-02 vojnik Ubistvo 1992-03-30 Pačetin
908 ZLATKOVIĆ NENAD STOJAN m 1968-08-28 vojnik Ubistvo 1992-01-13 Risan
909 KRSTIĆ BRANISLAV MILUTIN m 1963-09-06 vojnik Ubistvo 1991-11-27 Pačetin
910 MILOŠEVIĆ LJUBIŠA TOMISLAV m 1959-11-24 vojnik Ubistvo 1991-11-08 Vukovar
911 SEFEROVIĆ NENAD EKREM m 1966-08-23 vojnik Ubistvo 1991-11-01 Vukovar
912 ŽIVANOVIĆ NEBOJŠA VLADIMIR m 1962-06-22 vojnik Ubistvo 1991-11-03 Borovo
913 LETIĆ NEĐO RADIVOJ m 1972-12-10 vojnik Ubistvo 1995-10-10 Sitnica
914 PETROVIĆ BRATISLAV BOŽO m 1967-04-07 vojnik Ubistvo 1995-06-24 Sokolac
915 DANIĆ DEJAN VLADIMIR m 1971-09-16 vojnik Ubistvo 1994-11-17 Donji Vaganac
916 MLADENOVIĆ DRAGAN m 1955-06-23 vojnik Ubistvo 1994-10-14 Bosna i Hercegovina
917 STOŠIĆ ALEKSANDAR SVETISLAV m 1971-05-12 vojnik Ubistvo 1994-10-02 Nišići
918 DOBRIĆ DRAGAN STEVAN m 1965-04-19 vojnik Ubistvo 1994-09-12 Gornji Žirovac
919 IVANOVIĆ LJUBO VLADO m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1993-04-18 Mostar
920 STANKOVIĆ BRATISLAV m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-01 SFRJ
921 KOSTADINOVIĆ ZORAN OBRAD m 1962-05-23 vojnik Ubistvo 1993-02-13 SFRJ
922 JANKOVIĆ LJUBIŠA MIODRAG m 1966-11-21 vojnik Ubistvo 1993-01-26 Skelani
923 ILIĆ SAŠA D. m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-01 SFRJ
924 MARINČEVIĆ MIROSLAV NOVICA m 1965-08-21 vojnik Ubistvo 1992-12-17 Kravica
925 OBRADOVIĆ TOMISLAV m 1954-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
926 ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR m vojnik Ubistvo 1992-04-20 Bratunac
927 MILOVIĆ MILJAN BOŽIDAR m 1971-09-17 vojnik Ubistvo 1992-04-22 Gornji Potočari
928 DUKIĆ DRAGAN ZORAN m 1972-09-16 vojnik Ubistvo 1992-01-22 Marinci
929 VLAHOVIĆ SAVO NIKOLA m 1968-12-04 vojnik Ubistvo 1991-11-05 Nuštar
930 BURMAZEVIĆ SAŠA MILIĆ m 1970-07-29 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
931 ŠOFRANAC MIODRAG LABUD m 1972-03-16 vojnik Ubistvo 1991-10-11 Vukovar
932 FELDEŽDI ZORAN PETAR m 1972-08-03 vojnik Ubistvo 1991-10-21 Vukovar
933 MILIJIĆ ŽARKO m vojnik Ubistvo 1992-05-11 Pazarić
934 MIHAJLOVIĆ SVETOMIR NIKOLA m 1966-08-19 vojnik Ubistvo 1992-05-11 Hadžići
935 PREGUN NIKOLA NIKOLA m 1969-05-25 vojnik Ubistvo 1991-10-22 Vukovar
936 MITROVIĆ LJUBIŠA SRETEN m 1953-04-10 vojnik Ubistvo 1991-10-26 Vukovar
937 MATIĆ MILAN MILUN m 1972-02-08 vojnik Ubistvo 1991-10-26 Vukovar
938 KUŠEVIĆ REJHAN m vojnik Ubistvo 1991-10-28 Vukovar
939 DAMJANOVIĆ DUŠKO MILIĆ m 1971-01-14 vojnik Ubistvo 1991-11-20 Vukovar
940 ŠUBARIĆ VUKAN Slobodan m 1956-06-02 vojnik Ubistvo 1992-09-18 Nevesinje
941 CVETIĆ MILISAV TOMISLAV m 1955-04-07 vojnik Ubistvo 1991-12-02 Sotin
942 FILIPOVIĆ ALEKSANDAR MILINKO m 1970-08-23 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
943 ĆERTIĆ MILAN DRAGOLJUB m 1948-10-08 vojnik Ubistvo 1991-12-12 Ramljani
944 TURO OTO IŠTVAN m 1956-05-12 vojnik Ubistvo 1993-02-07 Benkovac
945 TRIŠIĆ MILORAD m vojnik Ubistvo 1993-10-17 SFRJ
946 TOČI ZORAN MEDŽID m 1973-11-28 vojnik Ubistvo 1992-06-22 Batrovci
947 TIPŠIN SLAVIŠA SVETISLAV m 1968-04-24 vojnik Ubistvo 1993-03-17 Bajina Bašta
948 MUNIĆ NENAD DRAGAN m 1975-11-26 vojnik Ubistvo 1995-08-04 Križ
949 MIOKOVIĆ ZORAN SLOBODAN m 1971-12-10 vojnik Ubistvo 1995-05-01 Bijela Stijena
950 MALETIN NIKOLA MILIVOJ m 1962-01-02 vojnik Ubistvo 1993-02-02 Donji Kašić
951 JOVIĆ BRANISLAV MILAN m 1960-03-06 vojnik Ubistvo 1995-08-05 Drniš
952 ČANAK ILIJA MILAN m 1973-04-19 vojnik Ubistvo 1992-06-24 Drniš
953 ŽIŽAK SLOBODAN SIMO m 1942-07-08 vojnik Nestanak 1995-08-05 Donji Karin
954 ŽIVOJINOVIĆ ŽIVAN STANISLAV m 1956-01-28 vojnik Nestanak 1995-08-04 Lička Jesenica
955 TELEČKI MILENKO ŽIVOJIN m 1946-07-15 vojnik Ubistvo 1993-03-26 SFRJ
956 TANJGA DRAGAN OBRAD m 1943-03-11 vojnik Ubistvo 1993-06-23 Baljci
957 VIŠNJAK MIHAJLO MIHAJLO m 1920-07-24 vojnik Nestanak 1991-11-20 Borovo
958 TANASIĆ MIODRAG PRODAN METLIĆ m 1943-06-15 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
959 SUŠIĆ DRAGAN SRETEN m 1965-10-27 vojnik Ubistvo 1992-09-29 Brčko
960 UZUR LJUBICA TEŠO f 1911-11-05 Civil Nestanak 1991-12-01 Pakrac
961 TOMIČIĆ BOŽIDAR MARKO m 1953-10-07 vojnik Nestanak 1991-10-17 Gospić
962 STOKANOVIĆ MILORAD PANTA m 1941-05-30 vojnik Ubistvo 1995-08-16 Ugljevik
963 TABAČEK ANTUN JOSIP m 1958-06-05 vojnik Nestanak 1991-11-18 Vukovar
964 STEPANOV BRANISLAV VOJIN m 1968-01-17 vojnik Nestanak 1994-06-01 Benkovac
965 STOJKOVIĆ DRAGAN MARKO m 1966-09-06 vojnik Ubistvo 1993-12-06 Donji Kašić
966 STOJIĆ VLADAN SVETOMIR m 1973-06-29 vojnik Ubistvo 1993-02-20 Bajina Bašta
967 STOJANOVIĆ GORAN ČEDOMIR m 1967-01-10 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
968 SAITI CEMAN AZEM m 1960-09-17 vojnik Nestanak 1991-11-20 Vukovar
969 KOVAČ JOVAN LAJOŠ m 1924-06-13 vojnik Nestanak 1991-11-01 Vukovar
970 KIŠ FRANJO JOSIP m 1935-08-14 vojnik Nestanak 1991-11-19 Vukovar
971 FAJFRIĆ ANĐELKA PERO f 1945-01-01 vojnik Nestanak 1991-11-01 Borovo
972 DUVANČIĆ MARIO JOSIP m 1962-03-01 vojnik Nestanak 1991-11-17 Petrovci
973 DUJMOVIĆ IVICA STIPE m 1947-01-01 vojnik Nestanak 1992-07-01 Ploče
974 DOLEŽAK VLADIMIR ANTUN m 1957-05-06 vojnik Nestanak 1991-10-25 Tordinci
975 ČIZMAR MIHAJLO VLADIMIR m 1953-08-08 Civil Nestanak 1991-08-21 Vukovar
976 ČIZMA VERONA IVAN f 1905-01-01 vojnik Nestanak 1991-09-15 Vukovar
977 BELJIN SVETOZAR SAVA m 1965-08-26 Civil Nestanak 1991-09-23 Koprivnica
978 BARNA JANOŠ MIHAJLO m 1940-09-15 vojnik Nestanak 1991-10-17 Vukovar
979 OSMANI BEHRAM SELMAN m 1963-06-18 vojnik Nestanak 1991-07-18 Glina
980 ORLOVIĆ IVAN IVAN m 1914-08-21 Civil Nestanak 1991-10-30 Vukovar
981 STOJANOVIĆ DRAGAN DRAGO m 1963-09-25 vojnik Ubistvo 1992-08-13 Hrvatska
982 STOJANOVIĆ MILAN ALEKSANDAR m 1964-07-01 vojnik Ubistvo 1993-05-28 Tinj
983 STANOJEVIĆ BRANKO MILAN m 1958-07-16 vojnik Ubistvo 1993-02-07 Benkovac
984 STANKOVIĆ NEBOJŠA ŽIVOJIN m 1970-06-01 vojnik Ubistvo 1993-04-04 Bajina Bašta
985 BEKČIĆ SREĆKO MILISAV m 1971-11-24 vojnik Ubistvo 1991-10-29 Rajić
986 STALETIĆ DRAGOMIR BOJKO m 1936-06-29 vojnik Ubistvo 1992-09-20 Ljubina
987 SIMIĆ NENAD JORDAN m 1972-06-03 vojnik Ubistvo 1991-11-06 Vukovar
988 SARIĆ DUŠKO DRAGO m 1962-08-28 vojnik Ubistvo 1992-03-25 Kalenderovci Donji
989 SAVČIĆ SLAVIŠA RAJKO m 1957-10-21 vojnik Ubistvo 1992-10-07 Sarajevo Centar
990 SAVIĆ VUJADIN MOMČILO m 1959-04-13 vojnik Ubistvo 1992-06-11 Raševo
991 SAVIĆ DRAGAN MILAN m 1967-07-03 vojnik Ubistvo 1992-05-03 Modriča
992 RUJEVIĆ JOVICA ĐURA m 1949-06-19 vojnik Ubistvo Ubistvo granatom/bombom/minom Bosna i Hercegovina
993 ROGIĆ MILORAD MILENKO m 1954-09-13 vojnik Ubistvo 1993-01-08 Tinja Donja
994 RISTIĆ RADIVOJE m 1968-01-01 vojnik Ubistvo 1993-02-07 Bosna i Hercegovina
995 RISTIĆ NEBOJŠA PETAR m 1972-04-20 vojnik Ubistvo 1993-01-25 Bajina Bašta
996 RISTIĆ JOSIF DRAGOSLAV m 1969-04-17 vojnik Ubistvo 1994-05-15 Ugljevik
997 RAJAČIĆ VELIMIR Lazar m 1935-09-14 vojnik Ubistvo 1993-02-22 Novigrad
998 RADOSAVLJEVIĆ MILORAD RADOJE m 1964-02-10 vojnik Ubistvo 1991-11-06 Vukovar
999 TRAILOVIĆ SAŠA ALEKSANDAR m 1973-09-15 vojnik Ubistvo 1992-04-16 Gornje Kolibe
1000 STOJANOVIĆ ZORAN m vojnik Ubistvo 1992-04-16 Gornje Kolibe
1001 HELBERG BOBAN m 1964-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
1002 POPOV SLAVOMIR SLOBODAN m 1965-03-24 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Vukovar
1003 MILOSAVLJEVIĆ MILAN ZDRAVKO m 1962-12-28 vojnik Ubistvo 1992-11-06 Beograd Voždovac
1004 ERDEI PETAR PETAR m 1964-07-21 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
1005 RADIĆ ZORAN TODOR m 1947-10-25 vojnik Ubistvo 1992-10-07 SFRJ
1006 RADIĆ RADOVAN VUKO m vojnik Ubistvo 1993-12-27 Sarajevo Centar
1007 RADANOV MIRKO VLADIMIR m 1953-12-27 vojnik Ubistvo 1992-05-20 Bijeljina
1008 RADAKOVIĆ RADIVOJE DRAGIŠA m 1959-04-26 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Srijemske Laze
1009 PUŠARA TOMO JANKO m 1946-01-04 vojnik Ubistvo 1992-06-16 Podvelež
1010 POPOVIĆ ZORAN RADULE m 1958-05-18 vojnik Ubistvo 1991-12-02 Slakovci
1011 POPOVIĆ BRANKO MARKO MIHAILO m 1949-11-13 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Borovo
1012 POPOVIĆ BRANKO m vojnik Ubistvo 1991-11-10 Marinci
1013 POPOVIĆ MIRKO VASO m 1953-12-23 vojnik Ubistvo 1991-11-18 Bršadin
1014 NIKOLIĆ SRĐAN MILOMIR m 1973-01-05 vojnik Ubistvo 1992-05-03 Sarajevo Centar
1015 ĐUKIĆ MIODRAG MILOŠ m 1972-11-01 vojnik Ubistvo 1992-05-03 Sarajevo Centar
1016 BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR MILIVOJE m 1972-08-20 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Sarajevo Centar
1017 PLESTENJAK MIROSLAV JOSIP m 1956-12-28 vojnik Ubistvo 1993-06-19 Donji Kašić
1018 PETROVIĆ SLAĐAN MILUTIN m 1964-05-21 vojnik Ubistvo 1992-06-01 Mostar
1019 PERC VITOMIR JOVANKA m 1951-10-25 vojnik Ubistvo 1992-07-01 Mostar
1020 PAUNOVIĆ SLOBODAN SAVA m 1971-04-03 vojnik Ubistvo 1991-09-30 Negoslavci
1021 KELIĆ SLAVOLJUB ĐORĐE m 1973-04-09 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Donje Kolibe
1022 PERIŠIĆ DRAGAN MAKSIM m 1966-04-17 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Blinjska Greda
1023 KEBIĆ MILAN RADOVAN m 1970-06-12 vojnik Ubistvo 1993-09-11 Novo Sarajevo
1024 BORIČ JANOŠ JANOŠ m 1968-03-21 vojnik Ubistvo 1991-11-17 Borovo Selo
1025 PENDŽIĆ MIRKO SRETA m 1955-05-27 vojnik Ubistvo 1992-01-02 Drenov Klanac
1026 PAJIĆ ZLATKO M. m 1962-03-26 vojnik Ubistvo 1991-11-20 Borovo
1027 PAVLOVIĆ SRBA m 1954-10-17 vojnik Ubistvo 1992-11-03 Ilidža
1028 JOVANOVIĆ VOJICA m vojnik Ubistvo 1992-09-23 Brčko
1029 UHLARIK ZORAN JANKO m 1965-12-01 vojnik Nestanak 1991-12-01 Rijenci
1030 IMRE MATIJA JOVAN m 1974-05-26 vojnik Ubistvo 1992-09-23 Brčko
1031 PAVLOVIĆ DEJAN ALEKSA m 1971-12-03 vojnik Ubistvo 1991-12-06 Ston
1032 TIKVICKI ANTUN MARKO m 1972-06-10 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Veličani
1033 NIKOLIĆ RADISAV MITAR m 1951-02-15 vojnik Ubistvo 1992-10-28 SFRJ
1034 NIKODIJEVIĆ DRAGOSLAV JEREMIJA m 1953-10-13 vojnik Ubistvo 1992-01-02 Drenov Klanac
1035 NEŠIĆ MILAN MILUN m 1942-09-15 vojnik Ubistvo 1992-08-19 Beograd Stari Grad
1036 NEMET SAŠA ANTON m 1969-10-05 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Vukovar
1037 MRĐA MOMČILO JOVAN m 1949-07-31 vojnik Ubistvo 1995-07-31 Dvor
1038 MODRINIĆ LJUBOMIR STOJAN m 1949-01-11 vojnik Ubistvo 1992-06-12 SFRJ
1039 MIŠKOVIĆ ALEKSANDAR ŽIVKO m 1968-09-29 vojnik Ubistvo 1993-05-04 Knin
1040 MITIĆ BORICA HUSEIN m 1946-07-08 vojnik Ubistvo 1992-09-24 Milići
1041 MITIĆ MOMČILO BORISAV m 1944-09-16 vojnik Ubistvo 1992-06-21 SFRJ
1042 TOMIĆ TIHOMIR ĐORĐE m 1957-09-22 vojnik Ubistvo 1993-09-29 Petrinja
1043 MILJKOVIĆ MIRJANA MILORAD f 1948-12-12 vojnik Ubistvo 1993-02-22 Donji Kašić
1044 MILOSAVLJEVIĆ NENAD RADOMIR m 1961-04-17 vojnik Ubistvo 1993-01-21 Novigrad
1045 MILOSAVLJEVIĆ DRAGAN BRANKO m 1957-08-21 vojnik Ubistvo 1993-03-05 Škabrnje
1046 MILOVANOVIĆ BOGDAN ŽIVADIN m 1955-02-24 vojnik Ubistvo 1993-02-06 Bosna i Hercegovina
1047 MILISAVLJEVIĆ DRAGAN BRANISLAV m 1957-08-21 vojnik Ubistvo 1993-03-05 Škabrnje
1048 KOVAČ DEJAN VILMOŠ m 1972-08-05 vojnik Ubistvo 1992-05-04 Kozarci
1049 MILENKOVIĆ RADOSLAV ŽIVKO m 1954-11-14 vojnik Ubistvo 1993-01-21 Ugljevik
1050 MILADINOVIĆ BRANKO MIRKO m 1968-05-16 vojnik Ubistvo 1992-02-05 Šid
1051 MEŠČIĆ LJUBIŠA IVAN m 1966-05-22 vojnik Ubistvo 1992-02-17 Cerić
1052 MADŽAREVIĆ NEDELJKO PAVLE m 1968-09-13 vojnik Ubistvo 1993-12-01 Brčko
1053 JANJIĆ RATKO SPASO m 1949-02-21 vojnik Ubistvo 1994-09-07 Nišići
1054 LAZIĆ LJUBIŠA CVETKO m 1972-06-16 vojnik Ubistvo 1991-09-30 Bjelovar
1055 VASILIĆ MIĆO NINKO m 1964-10-03 vojnik Ubistvo 1993-03-03 Gornje Biljane
1056 ĐUKIĆ ACO PETKO m 1961-01-02 vojnik Ubistvo 1992-08-05 Skelani
1057 NEŠOVIĆ RADOMIR STOJKO m 1954-11-26 vojnik Ubistvo 1991-11-19 Borovo
1058 KRSTIĆ RANKO m vojnik Ubistvo 1995-08-08 Žagrović
1059 VUJIN VASILIJE SAVA m 1966-12-18 vojnik Nestanak 1991-09-10 Ostrvica
1060 VELJKOVIĆ LJUBIŠA MIROSLAV m 1961-09-24 vojnik Ubistvo 1992-04-24 Čelebići
1061 STOJKOV ALEKSANDAR MILAN m 1973-08-10 vojnik Ubistvo Nestanak Vis
1062 STOJIČEV DRAGOLJUB MILAN m 1967-07-27 vojnik Nestanak 1991-09-14 Vukovar
1063 STANIMIROVIĆ DEJAN MIROSLAV m 1972-02-29 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Čelebić
1064 KOVAČEVIĆ SPASOJE m 1953-05-14 vojnik Ubistvo 1995-05-01 SFRJ
1065 RADOSAVLJEVIĆ MILAN GAVRA m 1947-01-27 vojnik Nestanak 1991-01-01 SFRJ
1066 PERIĆ RADOVAN MLADEN m 1970-02-27 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Bjelovar
1067 PAVLOVIĆ DRAGAN MALEŠA m 1968-02-03 vojnik Nestanak 1991-09-11 Požega
1068 MATIĆ MILAN ŽIVAN m 1950-03-07 vojnik Ubistvo 1991-12-01 Vinkovci
1069 MARKOVIĆ ZORAN MIROSLAV m 1964-11-25 vojnik Ubistvo 1991-12-23 Marinci
1070 NASRADIN ALEKSANDAR m 1958-06-22 vojnik Ubistvo 1993-09-09 Divoselo
1071 MORAČANIN ILIJA CVIJO m 1955-08-02 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Crnoglav
1072 MILENKOVIĆ DRAGAN ALEKSANDAR m 1960-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-03 Šid
1073 MEDA GEORGICE PETAR m 1972-10-06 vojnik Ubistvo 1992-05-11 Pazarić
1074 LUKAČ DUŠAN m 1946-04-10 vojnik Ubistvo 1993-09-02 Glina
1075 VUKAŠINOVIĆ VERA f Civil Ubistvo 1993-03-12 Banja Koviljaca
1076 KRUŠČIĆ ĐOKO RADOMIR m 1966-07-27 vojnik Ubistvo 1993-11-08 Beograd Voždovac
1077 KOSTIĆ ZORAN ČEDOMIR m 1953-12-23 vojnik Ubistvo 1991-10-11 Vukovar
1078 KOSANOVIĆ MILORAD MILAN m 1948-06-15 vojnik Ubistvo 1993-02-07 Pridraga
1079 KONJEVIĆ ZORAN DUŠAN m 1954-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Uštica
1080 MAKSIMOVIĆ JASANA MILETA f 1977-08-15 Civil Nestanak 1991-11-01 SFRJ
1081 KOSTIĆ MILOMIR KOSTA m 1963-03-14 vojnik Ubistvo 1991-10-21 Vukovar
1082 KOVAČIĆ DMITAR STEVAN m 1937-11-05 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Vrhovine
1083 KNEŽEVIĆ DRAGAN Sreten m 1964-09-27 vojnik Ubistvo 1992-02-01 Tenja
1084 KATIĆ NENO NIKOLA m 1958-04-20 vojnik Ubistvo 1991-10-17 Negoslavci
1085 KRSTIĆ NENAD ZORAN m 1972-09-07 vojnik Ubistvo Ubistvo granatom/bombom/minom Ernestinovo
1086 KONTIĆ BRANKO VOJISLAV m 1955-02-15 vojnik Nestanak 1991-01-01 Zadar
1087 KELJANI ŠUKRI m vojnik Ubistvo 1991-09-29 Bjelovar
1088 JOVANOVIĆ MIROLJUB MIŠA m 1972-09-24 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Popovo tdje
1089 JEKIĆ MIROSLAV BOGDAN m 1966-05-05 vojnik Nestanak 1991-09-14 Petrinja
1090 KARAPANDŽA NIKOLA MIRKO m 1965-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-23 Vukovar
1091 INĐIĆ SAŠA STANISLAV m 1967-09-02 vojnik Nestanak 1992-06-16 Podvelež
1092 INĐIĆ JOVAN PETAR m 1966-01-01 vojnik Nestanak 1991-09-24 SFRJ
1093 HORVAT FERENC ANTAL m 1957-05-06 vojnik Ubistvo 1991-09-17 Vukovar
1094 KALMAN NENAD LASLO m 1963-10-30 vojnik Ubistvo 1992-04-26 Mostar
1095 KALALJ ZORAN BRANKO m 1959-02-20 vojnik Ubistvo 1993-06-15 Ozren
1096 DODIĆ ILIJA RADOŠ m 1937-01-01 vojnik Nestanak 1991-08-03 Pula
1097 JOKIĆ ALEKSANDAR Obrad m 1949-03-01 vojnik Ubistvo 1992-08-25 Kalinovik
1098 BOKUN PETAR NIKOLA m 1945-08-27 vojnik Ubistvo 1995-08-05 Koljane
1099 ANĐIĆ DEJAN RADOMAN m 1965-06-22 vojnik Ubistvo 1992-05-21 Hutovo
1100 ALEKSIĆ BOJAN SRBISLAV m 1973-07-26 vojnik Ubistvo 1991-11-05 Borovo Selo
1101 ČEHA VUKOLA RADOMIR m 1971-10-29 vojnik Nestanak 1992-05-04 Travnik
1102 ŠUŠIĆ MILJAN SVETOZAR m 1959-01-17 vojnik Ubistvo 1992-05-06 Čepikuće
1103 CEROVIĆ PREDRAG STANIMIR m 1972-08-20 vojnik Ubistvo 1992-05-03 Sarajevo Centar
1104 ŠIPOŠ ANTAL IŠTVAN m 1971-03-27 vojnik Nestanak 1992-06-02 Mostar
1105 KOČIŠ ROBERT ANDRAŠ m 1973-07-22 vojnik Ubistvo 1992-05-14 Sarajevo Ilidža
1106 MOJSILOVIĆ MILOMIR RADIŠA m 1972-09-16 vojnik Ubistvo 1992-05-13 Lukavica
1107 SIMIĆ IVICA MILJURKO m 1973-01-24 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Sarajevo-Centar
1108 KASTRATI MIHAD ILJAZ m 1963-11-29 vojnik Ubistvo 1992-05-03 Sarajevo Centar
1109 ŽIVANOVIĆ MILOŠ MILOJE m 1951-01-01 Civil Ubistvo 1991-08-22 Bilje
1110 TRAJKOVIĆ ZORAN TRAJKO m 1960-05-15 vojnik Ubistvo 1991-12-18 Slana
1111 KOLDŽIĆ ZDRAVKO RANKO m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Pakrac
1112 SIMIĆ SLAVOLJUB DRAGOLJUB m 1970-08-02 vojnik Ubistvo 1993-02-22 Donji Kašić
1113 JOVANOVIĆ BRANISLAV m 1956-08-01 vojnik Ubistvo 1992-10-11 Čelić
1114 JEVTIĆ MILOŠ DIMITRIJE m 1964-01-04 vojnik Ubistvo 1992-12-31 SFRJ
1115 DURUTOVIĆ DRAGOLJUB BOGDAN m 1964-10-07 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Okučani
1116 UTRŽAN MARKO RADOVAN m 1971-05-22 vojnik Ubistvo 1991-09-30 Rakitje
1117 RADOVANOVIĆ GORAN ACA m 1971-09-22 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Bjelovar
1118 SANDIĆ STEVAN BOŠKO m 1967-06-04 vojnik Nestanak 1991-09-17 Vukovar
1119 VIŠNJIČKI DRAGAN JOVAN m 1967-03-18 vojnik Ubistvo 1992-08-28 Sarajevo Centar
1120 MILUTINOVIĆ ZORAN STANKO m 1956-06-16 vojnik Nestanak 1991-11-07 Mirkovci
1121 MILUTINOVIĆ MIROSLAV MOMIR m 1955-04-25 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Pula
1122 MILOŠEV ŽIVAN SAVA m 1959-12-20 vojnik Ubistvo 1991-09-19 Šibenik
1123 MILAČIĆ ŽARKO BRATIMIR m 1968-02-16 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Šagovina Mašička
1124 LENĐEL/LENGYEL ROBERT/ROBERT FERENC m 1972-07-21 vojnik Nestanak 1992-02-14 Zagreb
1125 RELJIN LJUBOMIR MILOŠ m 1971-02-19 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Šagovina Mašička
1126 RAĐENOVIĆ NENAD MILOŠ DAMJANOVIĆ m 1975-06-04 vojnik Ubistvo 1994-08-18 Meljine
1127 PETRAŠEVIĆ SLOBODAN R. m vojnik Ubistvo 1994-07-01 SFRJ
1128 MARKOVIĆ ALEKSANDAR MILAN m 1958-11-20 vojnik Ubistvo 1991-11-06 Vukovar
1129 JEVREMOVIĆ RADE MOMČILO m 1967-08-27 vojnik Ubistvo 1991-11-01 Vukovar
1130 PETROVIĆ VEKOSLAV STOJAN m 1971-02-01 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Livno
1131 KRSTIĆ ZORAN BOŠKO m 1972-03-17 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Bjelovar
1132 MARKOVIĆ STEVAN TODOR m 1939-04-15 vojnik Ubistvo 1991-11-08 Aljmaš
1133 KOLEDIN JOVAN STEVAN m 1968-07-23 vojnik Ubistvo 1991-09-17 Vukovar
1134 ČURIĆ VUJICA MILAN m 1968-03-30 vojnik Ubistvo Nestanak Vis
1135 DAMNJANOVIĆ MILAN VELISAV m 1973-01-22 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Karlovac
1136 VESOVIĆ BOJAN MIROSLAV m 1973-06-22 vojnik Ubistvo 1992-06-15 Split
1137 VELIČKOVIĆ ZDRAVKO MILAN m 1967-12-04 vojnik Nestanak 1992-04-22 Donji Rujani
1138 NOVIĆ DRAGIŠA MILAN m 1972-07-06 vojnik Nestanak 1992-04-23 Donji Rujani
1139 MILOJEVIĆ MIKA MILISAV m 1963-08-03 vojnik Nestanak 1993-12-24 Drniš
1140 STOILJKOVIĆ DEJAN m 1973-07-31 vojnik Nestanak 1991-10-25 Banja Luka
1141 TOMŠIK DRAGICA JOZO f 1911-01-01 Civil Nestanak 1991-05-02 Vukovar
1142 JOVANOSKI LAZAR ŽIVKO m 1962-10-10 vojnik Nestanak 1991-10-16 Vukovar
1143 BOBERIĆ RADOSAV LUKA m 1953-08-27 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Nuštar
1144 MATIĆ DEJAN G. m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1992-05-18 Velja Medja
1145 VRANGELOVSKI NEŠA RAMAZAN m 1959-07-30 vojnik Nestanak 1991-09-05 Zadar
1146 STANKOVIĆ BRATISLAV UROŠ m 1972-11-17 vojnik Ubistvo 1991-10-17 Stari Farkašić
1147 ZIROJEVIĆ BORIVOJE JOVAN m 1955-07-09 vojnik Nestanak 1992-04-11 Mostar
1148 VUJOVIĆ RANKO DANILO m 1958-09-30 vojnik Ubistvo 1992-06-14 Buna
1149 PERUNOVIĆ MILOŠ VASILIJE m 1965-12-26 Civil Nestanak 1992-06-14 Buna
1150 STANKOV RADE NESTOR m 1950-05-11 vojnik Ubistvo 1991-12-03 Osijek
1151 KUKIĆ ČEDOMIR LJUBOMIR m 1966-01-10 vojnik Ubistvo 1992-08-14 Vranjevići
1152 PANTIĆ MIROSLAV TOMISLAV m 1955-04-25 vojnik Ubistvo 1992-12-14 Sibovac
1153 VUČETIĆ VLADIMIR ŽIVKO m vojnik Ubistvo 1991-11-10 Vukovar
1154 JAŠEK DIMITRIJE JOVAN m 1963-03-19 vojnik Ubistvo 1994-11-21 Vojnić
1155 JANKOVIĆ ZORAN ANTONIJE m 1958-03-20 vojnik Ubistvo 1992-01-20 Antunovac Tenjski
1156 IVANOVIĆ LJUBIŠA RAJKO m 1947-07-09 vojnik Ubistvo 1993-01-05 SFRJ
1157 IBRAHIMI ZAFIR RAMADAN m 1970-09-22 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Trpinja
1158 ZLATKOVIĆ DEJAN STANKO m 1972-12-29 vojnik Ubistvo 1991-12-06 Drniš
1159 ZELJKOVIĆ BRANISLAV LJUBOMIR m 1940-11-12 vojnik Ubistvo 1993-01-29 SFRJ
1160 ZDRAVKOVIĆ ZORAN BORISLAV m 1952-01-01 vojnik Ubistvo 1999-12-07 Tenja
1161 ĆUSLOVIĆ IVAN DRAGOMIR m 1961-03-30 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Tenja
1162 ĐURIĆ SLOBODAN MILORAD m 1963-07-29 vojnik Ubistvo 1992-06-14 Brčko
1163 VASILJEVIĆ GORAN ČEDOMIR m vojnik Ubistvo 1992-05-01 Bosna i Hercegovina
1164 MIĆIĆ VLADETA GVOZDEN m 1967-01-12 vojnik Ubistvo 1992-06-19 Potoci
1165 SPASOJEVIĆ SLOBODAN MILAN m 1972-10-17 vojnik Nestanak 1991-09-24 Varaždin
1166 ĐORĐEVIĆ DRAGAN MILAN m 1959-01-18 vojnik Ubistvo 1991-10-09 Vukovar
1167 DUKIĆ NEBOJŠA BRANISLAV m 1974-02-16 vojnik Ubistvo 1993-01-26 Bratunac
1168 DOBRIĆ SREĆKO SRETKO m 1970-08-27 vojnik Ubistvo 1992-07-18 Lozna
1169 DERETA GORAN PETAR m 1955-01-09 vojnik Ubistvo 1993-03-19 Brčko
1170 RISTIĆ ZLATKO ŽIVOMIR m 1958-09-26 vojnik Ubistvo 1992-05-05 Mostar
1171 GRBANUŠIĆ STEVAN ILIJA m 1958-09-02 vojnik Ubistvo 1993-02-18 Turjanski
1172 ĐORĐEVIĆ RADMILA TOMISLAV f 1970-08-20 vojnik Nestanak 1992-05-22 Split
1173 GOLUBOVIĆ MIHAJLO ŽARKO m 1973-02-10 vojnik Ubistvo 1993-06-14 Orahovica
1174 GLUŠAC RICHARD STEVO m 1970-10-25 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Brčko
1175 GLAVINIĆ RADOVAN LJUBINKO m 1962-09-03 policajac Ubistvo 1993-04-03 Skelani
1176 KOCIĆ STANIŠA RADISLAV m 1964-11-25 vojnik Ubistvo 1991-11-03 Vukovar
1177 KNEŽEVIĆ MILAN STOJAN m 1958-05-14 vojnik Ubistvo 1995-09-13 Bravnice
1178 MIJAILOVIĆ MILOJKO RADISAV m 1963-01-22 vojnik Ubistvo 1991-09-30 Orolik
1179 MIJAILOVIĆ ALEKSANDAR MILOJE m 1961-10-17 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Orolik
1180 VIŠIĆ ILIJA SLAVKO m 1962-01-15 vojnik Nestanak 1993-09-02 Šibenik
1181 MEDIĆ SLOBODAN DRAGAN m 1958-08-19 vojnik Nestanak 1992-05-02 Slavonski Brod
1182 VESIĆ SAŠA KRSTO m 1972-01-08 vojnik Ubistvo 1992-05-08 Zborište
1183 VASIĆ-PETROVIĆ VASO DRAGIŠA m 1971-03-05 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
1184 BUGAROV ŽELJKO ANĐELKO m 1971-10-22 vojnik Ubistvo 1992-05-04 Kričanovo
1185 BRADIĆ JANKO SRETEN m 1969-10-28 vojnik Ubistvo 1993-03-21 SFRJ
1186 MIJAJLOVIĆ DRAGAN MILAN m 1971-12-31 vojnik Ubistvo 1992-05-18 Duži
1187 PETKOVIĆ RADIVOJE MIRO m 1961-09-18 vojnik Ubistvo 1992-05-06 Čepikuće
1188 GAZIVODA LUKA MILAN m 1954-05-03 vojnik Ubistvo 1992-04-15 Tomislavgrad
1189 JANKOVIĆ NEĐELJKO BOŽO m 1970-11-27 vojnik Ubistvo 1992-05-06 Čepikuće
1190 VULIĆ RADOMIR MILAN m 1959-02-08 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Crnoglav
1191 JAKOVLJEVIĆ DRAGAN MOMČILO m 1967-12-13 vojnik Ubistvo 1992-04-28 Tomislavgrad
1192 POPOVIĆ PAVLE NIKOLA m 1957-10-03 vojnik Ubistvo 1992-04-14 Mostar
1193 DOKNIĆ DRAGOMAN PETAR m 1958-05-15 vojnik Ubistvo 1992-08-22 Mostar
1194 SIMOVIĆ RATKO ŽIVKO m 1963-10-29 vojnik Ubistvo 1992-04-28 Tomislavgrad
1195 MITIĆ STOJAN m 1971-01-01 vojnik Ubistvo 1991-07-01 Slovenija
1196 MALETIĆ GORAN LAZAR m 1972-03-30 vojnik Ubistvo 1991-06-28 Ribnica
1197 HILJMI POPAJ SEJDO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 Slovenija
1198 CUCAK HALIL IBRAHIM m 1972-06-02 vojnik Ubistvo 1991-07-02 Zagreb
1199 STANOJEVIĆ ZORAN m 1955-01-01 vojnik Ubistvo 1991-07-01 Murska Sobota
1200 MILOŠEVIĆ ALEKSANDAR STEVAN m 1970-04-04 vojnik Ubistvo 1991-07-02 Prilipe
1201 SIMIJONOVIĆ DRAGAN MILENKO m 1964-07-04 vojnik Ubistvo 1995-03-06 Velika Kladuša
1202 GLIŠOVIĆ MILUTIN MLADEN m 1947-03-07 vojnik Ubistvo 1993-02-11 Pridraga
1203 VASIĆ ZORAN RADE m 1972-01-02 vojnik Ubistvo 1992-01-11 Glina
1204 STANKOVIĆ NEGOSLAV RADOJICA m vojnik Ubistvo 1991-11-14 Borovo
1205 MARKOVIĆ RADOVAN MILOVAN m 1958-11-16 vojnik Ubistvo 1991-11-17 Vukovar
1206 DEJANOVIĆ DUŠAN DRAGOVAN m 1972-08-08 vojnik Ubistvo 1991-07-02 Slovenija
1207 BELOŠEVAC NEGOSLAV RADIVOJE m 1960-08-16 vojnik Ubistvo 1991-12-25 Erdut
1208 AĆIMOVIĆ RAJKO MILOSAV m 1963-02-02 vojnik Ubistvo 1991-12-20 Graberje
1209 BOROVIĆ MILETA MILISAV m 1960-07-25 vojnik Ubistvo 1991-12-16 Hrvatska
1210 BOKAN DUŠAN MILAN m 1950-09-18 vojnik Ubistvo 1993-02-11 Pridraga
1211 BOŽIĆ VASKO Dimitrije m 1959-03-12 vojnik Ubistvo 1992-01-02 Otočac
1212 BOGDANOVIĆ ĐURAĐ MILAN m 1960-05-31 vojnik Ubistvo 1992-09-24 Tuzla
1213 BOGATIĆ ŽIVADIN PETAR m 1940-10-04 vojnik Ubistvo 1993-02-10 Smilčić
1214 BENULJI SAFET RAMADAN m 1957-11-12 vojnik Ubistvo 1995-08-08 Žagrović
1215 BELESLIN MOMČILO Joca m 1955-09-28 vojnik Ubistvo 1993-03-04 Pridraga
1216 BABOVIĆ MILISAV MILENKO m 1972-12-04 vojnik Ubistvo 1993-04-04 Bajina Bašta
1217 ARAMBAŠIĆ MILAN ZORAN m 1956-12-21 vojnik Ubistvo 1993-02-01 Donji Kašić
1218 ALEKSIĆ NIKOLA RADOJKO m 1965-05-07 vojnik Ubistvo 1993-04-05 Zeleni Jadar
1219 OLEJAR ROMKO JANKO m 1954-10-16 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
1220 ILIĆ DEJAN SLOBODAN m 1973-02-18 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
1221 KOSTIĆ SAŠA DRAGOSLAV m 1973-11-20 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
1222 BJELOBRK DUŠAN NIKOLA m 1939-08-20 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
1223 BJELOBRK BRATISLAV DUŠAN m 1973-04-23 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
1224 UZELAC RADE ĐURICA m 1972-08-21 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
1225 JOVANOVIĆ ZORAN SLAVKO m 1967-03-06 vojnik Ubistvo 1993-03-03 Škabrnje
1226 PAVLOVIĆ ZORAN m vojnik Ubistvo 1995-01-01 SFRJ
1227 PEŠIĆ ZVEZDAN MILETA m 1963-09-28 vojnik Ubistvo 1994-02-28 Travnik
1228 ZARIĆ GORAN RATKO m 1964-08-24 vojnik Ubistvo 1994-02-28 Travnik
1229 MALETIĆ GORAN m 1974-04-02 vojnik Ubistvo 1993-12-27 Vogošća
1230 MOMČILOVIĆ GORAN SVETISLAV m 1967-07-19 vojnik Ubistvo 1993-12-27 Vogošća
1231 MARKOVIĆ KRSTO SLOBODAN m 1971-04-18 vojnik Ubistvo 1993-12-27 Vogošća
1232 ČOLIĆ SLOBODAN m vojnik Ubistvo 1993-12-27 Vogošća
1233 RAVIĆ RADOVAN m vojnik Ubistvo 1993-12-27 Vogošća
1234 STANIČIĆ NEBOJŠA ŽARKO m 1967-08-03 vojnik Ubistvo 1991-09-27 Srijemske Laze
1235 MILOŠEV STEVAN RADIVOJE m 1951-01-22 vojnik Ubistvo 1991-12-16 Osijek
1236 MILOŠEVIĆ DRAGAN ĐORĐE m 1969-04-28 vojnik Ubistvo 1994-01-20 Teočak-Krstac
1237 LAKIĆ PETAR m vojnik Ubistvo 1991-09-19 Vukovar
1238 LUKAČ ĐORĐE DRAGAN m 1954-03-21 vojnik Ubistvo 1991-11-02 Vukovar
1239 KANTAR STEVAN DUŠAN m 1974-02-12 vojnik Ubistvo 1992-09-20 Brčko
1240 ČIGOJA ZORAN MARKO m 1966-07-24 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Borovo Selo
1241 TODOROVIĆ RADENKO m 1964-01-05 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Borovo Selo
1242 DAKIĆ MIRKO SLOBODAN m 1963-01-15 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Borovo Selo
1243 DUKOVSKI DUŠAN NIKOLA m 1958-07-11 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Borovo Selo
1244 GRAČANAC NENAD MIODRAG m 1971-07-15 vojnik Ubistvo 1991-12-28 Turanj
1245 GAJOVIĆ MIRKO LAZAR m 1972-05-22 vojnik Ubistvo 1991-08-21 SFRJ
1246 VUKMIROVIĆ RANKO MILAN m 1960-04-29 vojnik Ubistvo 1994-02-28 Travnik
1247 VUJANAC MILOJE MILISAV m 1968-05-08 vojnik Ubistvo 1991-11-07 Taborište
1248 BULATOVIĆ BOŠKO PAVLE m 1956-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Nuštar
1249 BOŠKOVIĆ MILETA DOBRIVOJE m 1952-08-27 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Tovarnik
1250 BOJANIĆ NEBOJŠA JEZDIMIR m 1972-10-06 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Sarajevo Centar
1251 ANDRIĆ DRAGOSLAV SLOBODAN m 1958-08-20 vojnik Ubistvo 1991-10-13 Nuštar
1252 SRETOVIĆ MILUTIN MIJAILO m 1967-09-22 vojnik Ubistvo 1991-09-27 Srijemske Laze
1253 VRH PREDRAG Ž. m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
1254 SLAVKOVIĆ MIKICA GRUJO m 1964-02-22 vojnik Ubistvo 1991-09-25 Tovarnik
1255 PAVIĆ MIHAILO BRANISLAV m 1957-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-20 Nuštar
1256 PETROVIĆ VLASTIMIR MILAN m 1973-02-19 vojnik Ubistvo 1992-05-14 Sarajevo Centar
1257 PETRUŠEVSKI RANKO m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
1258 PLJAKIĆ DRAGAN DRAGIŠA m 1969-01-05 vojnik Ubistvo 1995-09-29 Sanski Most
1259 MANDIĆ RADOSLAV DUŠAN m 1972-07-10 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
1260 KOŠANIN DARKO BRANISLAV m 1972-10-30 vojnik Ubistvo 1992-04-23 Bosansko Grahovo
1261 JOVANOVIĆ MIHAILO Milorad m 1967-02-22 vojnik Ubistvo 1992-05-01 Sarajevo Centar
1262 JANJATOVIĆ RADIVOJE SAVO m 1954-10-05 vojnik Ubistvo 1995-06-18 Knin
1263 PANDRC DEJAN LAZAR m 1970-11-22 vojnik Ubistvo 1991-09-28 Sarvaš
1264 JAKŠIĆ SLOBODAN MILAN m 1973-07-18 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
1265 ĐORĐEVIĆ MILUTIN RADOSAV m 1958-11-16 vojnik Ubistvo 1993-03-19 Bajina Bašta
1266 PAVLOVIĆ SAŠA A. m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
1267 PAVLOVIĆ NEBOJŠA NEDELJKO m 1963-04-04 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Kuzmin
1268 LUKIĆ ALEKSANDAR MIRKO m 1973-08-04 vojnik Ubistvo 1992-04-16 Gornje Kolibe
1269 NESTOROVIĆ HRANISLAV m 1955-09-11 vojnik Ubistvo 1991-12-21 Vukovar
1270 MITROVIĆ VOJKAN GOJKO m 1962-01-08 vojnik Ubistvo 1991-10-10 Nuštar
1271 KOLJAJIĆ MILORAD VELIBOR m 1971-05-10 vojnik Ubistvo 1991-10-15 Rakek
1272 MARKOVIĆ GORAN RADENKO m 1969-07-25 vojnik Ubistvo 1991-10-10 Sremska Mitrovica
1273 PAUNOVIĆ DUŠANKA R. f 1954-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Sarajevo-Vogošća
1274 NIKIĆ RADONJA m vojnik Ubistvo 1993-07-12 SFRJ
1275 PAVLOVIĆ RADOVAN Marijan m 1958-12-26 vojnik Ubistvo 1993-09-01 Šumetlica
1276 ŠAKOTIĆ MILAN RADIVOJE m 1953-11-01 vojnik Ubistvo 1993-07-22 Brčko
1277 BODIROGA MIODRAG PETAR m 1969-10-20 vojnik Ubistvo 1992-06-05 Zavala
1278 OSTOJIĆ DUŠKO BRANKO m vojnik Ubistvo 1992-01-01 Prijedor
1279 TOMIĆ ZDRAVKO MILIVOJE m 1959-02-18 vojnik Ubistvo 1993-06-09 Foča
1280 STOJNEV SUNČICA VANČE f 1975-07-20 vojnik Ubistvo 1992-08-25 Marinci
1281 STOJANOVIĆ SRĐAN PETKO m 1970-01-29 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Bogdanovci
1282 STAMENKOVIĆ GORAN MILOVAN m 1966-08-15 vojnik Ubistvo 1992-06-15 Mostar
1283 STANOJEVIĆ NEBOJŠA LJUBA m 1972-10-06 vojnik Ubistvo 1991-11-11 Drniš
1284 MLADENOV SAŠA LJUBEN m 1969-10-04 vojnik Ubistvo 1992-05-13 Modriča
1285 JOVANOVIĆ ZLATKO DOBROSAV m 1964-10-25 vojnik Ubistvo 1992-04-17 Beli Manastir
1286 ZAREV VELIMIR VENE m 1973-11-05 vojnik Ubistvo 1992-08-17 Kalinovik
1287 ĐORĐEVIĆ GORAN BORIVOJE m 1972-04-03 vojnik Ubistvo 1991-11-19 Lički Osik
1288 KOŽUL BORO m 1971-07-29 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
1289 VELIČKOVIĆ NEBOJŠA MILUTIN m 1971-05-25 vojnik Ubistvo 1991-12-07 Kričke
1290 KUZMANOVIĆ RATOMIR RADOSLAV m 1968-08-18 vojnik Ubistvo 1991-11-17 Vukovar
1291 KOLAR MIRKO STIPAN m 1969-05-12 vojnik Ubistvo 1991-12-14 Klisa
1292 KUDLIK MIHALJ BELA m 1973-06-10 vojnik Ubistvo 1991-09-16 Bobota
1293 BRADARIĆ BOBAN ILIJA m 1972-11-09 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
1294 SEBENJI TIBOR Bela m 1955-06-26 vojnik Ubistvo 1991-11-21 Tenja
1295 KERI TIBOR JANOŠ m 1965-12-30 vojnik Ubistvo 1991-11-21 Tenja
1296 MUSIN GRGO VOJISLAV m 1954-06-27 vojnik Ubistvo 1991-11-21 Tenja
1297 PAJOVIĆ PAJO SPASOJE m 1958-02-07 vojnik Ubistvo 1991-11-25 Borovo Selo
1298 KATAFAJ JOSIP m 1973-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Karlovac
1299 RELJIN GORAN LAZA m 1972-02-12 vojnik Ubistvo 1991-11-03 Vojnić
1300 MITROVIĆ MIKICA BOGOSAV m 1972-05-19 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Karlovac
1301 SEDLAK MIRKO JOSIP m 1958-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-07 Vukovar
1302 NAĐ TELEKI ANTAL IŠTVAN JOŽEF m 1974-02-09 vojnik Ubistvo 1992-07-11 Cavtat
1303 VOJNIĆ KORTMIŠ STIPAN PAVLE m 1955-12-29 vojnik Ubistvo 1992-02-18 Beli Manastir
1304 STJEPANOVIĆ MLADEN BOŽO m 1967-05-12 vojnik Ubistvo 1993-12-27 Vogošća
1305 LUBINIĆ RADIVOJE RADIŠA m 1964-10-30 vojnik Ubistvo 1992-05-14 Ustiprača
1306 UROŠEVIĆ SAŠA ŽIVOJIN m 1972-10-30 vojnik Ubistvo 1992-04-20 Sarajevo Centar
1307 EKMEČIĆ BOGDAN DANILO m 1972-05-15 vojnik Ubistvo 1993-12-27 Vogošća
1308 STOJANOVIĆ ZVONKO TOMISLAV m 1973-12-18 vojnik Ubistvo 1993-03-22 Zvornik
1309 TATALOVIĆ MILOVAN m 1966-03-05 vojnik Ubistvo 1994-03-01 SFRJ
1310 MANOJLOVIĆ DRAGAN ŽIVOJIN m 1963-06-14 vojnik Ubistvo 1993-01-21 Gradina
1311 MIŠKOVIĆ RADENKO DAMJAN m 1965-09-01 vojnik Ubistvo 1992-01-01 SFRJ
1312 BOGOJEVIĆ DEJAN BRANKO m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Hrvatska
1313 MAJIĆ BRANKO BLAGOJE m 1966-12-18 vojnik Ubistvo 1991-10-20 Plat
1314 KECOJEVIĆ TODOR ĐORĐO m 1968-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-12 Dubrovnik
1315 PAPOVIĆ VOJISLAV KOSTA m 1960-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Dubrovnik
1316 RAŽNATOVIĆ SVETOZAR DRAGO m 1948-07-12 vojnik Ubistvo 1991-11-06 Slano
1317 KRVAVAC BRANKO RADOŠ m 1959-04-19 vojnik Ubistvo 1991-10-23 Dubrovnik
1318 KRSTIĆ RATKO TOMISLAV m 1969-07-24 vojnik Ubistvo 1991-10-11 Ravno
1319 RAŽNATOVIĆ MIODRAG RADOVAN m 1970-07-15 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Slano
1320 ĐURKOVIĆ ŽELJKO RADOSAV m 1966-10-06 vojnik Ubistvo 1991-10-07 Mostar
1321 NIKČEVIĆ PETAR BLAŽO m 1935-10-10 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Grab
1322 MIJOMANOVIĆ NENAD RADOJE m 1966-01-22 vojnik Ubistvo 1992-12-20 Beograd
1323 MOLEROVIĆ BRANISLAV SRBOLJUB m 1974-02-28 vojnik Ubistvo 1994-01-20 Užice
1324 MILIJAŠEVIĆ DUŠAN SAVA m 1961-05-25 vojnik Ubistvo 1994-01-21 Gradina
1325 GALJAK NEBOJŠA STALETA m vojnik Ubistvo 1993-02-24 SFRJ
1326 TIŠMA ŽIVKO STEVAN m 1950-11-10 vojnik Ubistvo 1993-02-19 Zemunik Gornji
1327 KAPELER IVAN MATIJA m vojnik Ubistvo 1992-10-13 Sarajevo-Ilidža
1328 NEDIĆ GORAN m 1953-01-01 vojnik Ubistvo 1994-02-05 SFRJ
1329 NIKOLIĆ VLADISLAV MILENTIJA m 1937-08-02 vojnik Ubistvo 1993-02-06 Donji Kašić
1330 SIMIĆ LJUBIŠA MATEJA m 1955-04-16 vojnik Ubistvo 1993-01-29 Paljuv
1331 BUJUKLIĆ ZORAN MARKO m 1956-10-22 vojnik Ubistvo 1993-01-27 Obrovac
1332 PETRUŠIŠIN PETAR STOJAN m 1954-02-25 vojnik Ubistvo 1993-02-02 Benkovac
1333 MAKSIĆ ZORAN RANĐEL m 1970-11-08 vojnik Ubistvo 1993-02-02 Donji Kašić
1334 ĐOROVIĆ SRBOLJUB RADIVOJE m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1993-01-26 Skelani
1335 GALJAK GORAN VUKOLA m 1963-10-13 vojnik Ubistvo 1993-12-27 Vogošća
1336 ROGAN MIODRAG m vojnik Ubistvo 1992-11-08 Bosna i Hercegovina
1337 ŠEŠLIJA MIODRAG m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1992-11-08 Bosna i Hercegovina
1338 FILIPOVIĆ FILIP RATOMIR m 1972-06-27 vojnik Ubistvo 1993-01-25 Bajina Bašta
1339 JOVANOVIĆ DRAGAN VIDOJE m 1968-07-26 vojnik Ubistvo 1992-12-12 SFRJ
1340 NASTIĆ RODOLJUB VLADIMIR m vojnik Ubistvo 1992-01-01 Foča
1341 RADOVIĆ MILANKO m vojnik Ubistvo 1992-06-12 Hrvatska
1342 VEJNOVIĆ ĐORĐE SAVO m 1946-05-04 vojnik Ubistvo 1992-12-02 Drniš
1343 BOROVINA ZORAN MIĆO m 1952-02-14 vojnik Ubistvo 1992-12-04 Sarajevo Ilidža
1344 BULATOVIĆ SLOBODAN K. m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1992-11-20 Sarajevo-Centar
1345 VESELINOVIĆ PETAR BOGDAN m vojnik Ubistvo 1992-10-08 Bosna i Hercegovina
1346 DANIĆ SRĐAN STOJAN m 1966-06-10 vojnik Ubistvo 1991-11-14 Dvorište
1347 RAKIĆ ZORAN RADOSAV m 1966-05-20 vojnik Ubistvo 1992-10-07 Gorice
1348 SAVIĆ NENAD RADOJKO m 1972-08-15 vojnik Ubistvo 1992-05-15 Tuzla
1349 DAVIDOVIĆ ZORAN BORISLAV m 1959-09-23 vojnik Ubistvo 1991-11-03 Borovo Selo
1350 LIČINA DUŠAN JOVAN m 1963-06-20 vojnik Ubistvo 1992-10-18 Krupac
1351 LJUJIĆ BLAGOTA MILE m 1973-04-07 vojnik Ubistvo 1992-05-27 Pale
1352 BRAD SLOBODAN MIRKO m 1972-02-17 vojnik Ubistvo 1992-05-23 Trebinje
1353 RAJOVIĆ DRAGOMIR BORIŠA m 1964-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-29 Mostar
1354 ANĐELKOVIĆ GORAN BORIVOJE m 1967-02-28 vojnik Ubistvo 1991-10-30 Vukovar
1355 MIHALJICA VOJIN MARKO m 1950-07-06 vojnik Ubistvo 1992-04-13 Neum
1356 MIĆIĆ LJUBIŠA MILOMIR m 1954-02-12 vojnik Ubistvo 1992-01-03 Okučani
1357 RUŠKOVIĆ ŽARKO MARKO m vojnik Ubistvo 1992-11-01 SFRJ
1358 MARINKOVIĆ VELIMIR BOGOLJUB m 1941-09-08 vojnik Nestanak 1991-12-13 Čeralije
1359 TOMIĆ SAŠA TOMO m 1964-01-01 vojnik Ubistvo 1992-09-28 Bijeljina
1360 NIKOLIĆ RANKO m vojnik Ubistvo 1992-10-01 Bosna i Hercegovina
1361 SOKIĆ MIRO SAVA m 1941-06-23 vojnik Ubistvo 1992-05-03 Sarajevo Centar
1362 STEVANOVIĆ VLADIMIR VELIČKO m 1970-09-24 vojnik Ubistvo 1992-05-15 Ernestinovo
1363 VRANIĆ RASTISLAV MILANKO m 1957-01-18 vojnik Ubistvo 1991-11-16 Divoselo
1364 ČUMIĆ MIODRAG STOJAN m 1958-06-23 vojnik Ubistvo 1992-09-11 Brčko
1365 PANTELIĆ BRANKO LJUBISAV m 1957-09-06 vojnik Ubistvo 1992-09-04 Ugljevik
1366 BOGIĆEVIĆ LJUBOMIR JOVAN m 1951-01-28 vojnik Ubistvo 1992-08-25 Kalinovik
1367 JELIĆ SLOBODAN VELIMIR-MIKAN m 1972-01-19 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Sarajevo Centar
1368 JOVIĆ ALEKSANDAR STANIŠA m 1972-07-13 vojnik Ubistvo 1992-08-25 Kalinovik
1369 POPOVIĆ BRANKO JOVAN m 1973-02-23 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Sarajevo Centar
1370 PETROVIĆ DANILO RAJKO m 1961-01-01 vojnik Ubistvo 1992-05-07 SFRJ
1371 DAČEVIĆ LUKA RADOŠ m 1952-11-05 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
1372 ĆULAFIĆ VLATKO STRAŠIMIR m vojnik Ubistvo 1991-01-01 SFRJ
1373 BOROVČANIN LJUBAN BRANISLAV m 1952-08-31 vojnik Ubistvo 1992-08-03 Pale
1374 VOJNOVIĆ MILOŠ JOVAN m 1951-09-03 Civil Ubistvo 1992-08-04 Vukovar
1375 BOŽIĆ MARJAN JANKO m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1992-07-02 Goražde
1376 KALUĐEROVIĆ VASO P. m 1956-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1377 SIMOVIĆ MILIVOJE JOVAN m 1952-02-04 vojnik Ubistvo 1992-05-05 Konjic
1378 DIMIĆ MILAN BRANKO m 1969-10-23 vojnik Ubistvo 1992-07-12 Doboj
1379 NIKOLIĆ SVETOZAR m vojnik Ubistvo 1992-04-20 Bratunac
1380 DELIĆ ŽELJKO MILAN m 1972-12-18 vojnik Ubistvo 1992-07-10 Kijevo
1381 MIJAILOVIĆ ALEKSANDAR LAZAR m 1972-02-09 vojnik Ubistvo 1992-04-20 Gornji Potočari
1382 STANKOVIĆ BOBAN MIROLJUB m 1972-03-24 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
1383 VUKOVIĆ MILORAD RADOVAN m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1992-06-11 Bosna i Hercegovina
1384 MANČIĆ PREDRAG m vojnik Ubistvo 1992-07-01 SFRJ
1385 PEČENICA DRAGOMIR m 1972-01-01 vojnik Ubistvo 1992-07-01 Krnjići
1386 IVANOVIĆ IVANA RADOVAN f 1971-09-02 vojnik Ubistvo 1992-07-04 Krnjići
1387 OBRENOVIĆ ZORAN MIHAJLO m 1961-09-15 vojnik Ubistvo 1992-05-27 Kalesija grad
1388 HRNJAK MARKO VLADIMIR m 1972-07-05 vojnik Ubistvo 1992-05-23 Mostar
1389 RADULOVIĆ STANIMIROVIĆ ZORAN m 1958-12-24 vojnik Ubistvo 1994-09-18 Mrkovići
1390 MATIĆ DUŠAN NEDELJKO m 1969-03-04 vojnik Ubistvo 1992-06-23 Boškovići
1391 CUROVIĆ ZORAN CVETKO m 1956-06-18 vojnik Ubistvo 1992-04-30 Brčko
1392 MITIĆ ZORAN LJUBIŠA m 1960-06-14 vojnik Nestanak 1991-12-22 Šagovina Mašička
1393 LAZIĆ DRAGAN JOVAN m 1954-05-27 vojnik Ubistvo 1991-12-15 SFRJ
1394 JAĆIMOVIĆ MILUTIN DUŠAN m 1940-09-26 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Borovo Selo
1395 MLADENOVIĆ SAŠA MIROSLAV m 1970-07-09 vojnik Ubistvo 1991-11-09 Vukovar
1396 ORČIĆ ZORAN IVAN m 1966-12-04 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Bogdanovci
1397 ĐURĐEV ZORAN VASA m 1972-04-21 vojnik Ubistvo 1992-05-10 Donje Kolibe
1398 UZELAC MIHAJLO UROŠ m 1954-07-10 vojnik Ubistvo 1992-06-21 Bratunac
1399 JORGIĆ LJUBOMIR ANDRIJA m 1946-10-05 vojnik Ubistvo 1992-06-18 Gacko
1400 MITROVIĆ MILORAD BLAGOMIR m 1953-10-15 vojnik Ubistvo 1992-06-14 Sarajevo-Novo Sarajevo
1401 MATOVIĆ OSTOJA RADOMIR m 1956-03-05 vojnik Ubistvo 1992-05-13 Silaš
1402 ĆUPURDIJA ĐURO JOVAN m 1915-01-01 vojnik Ubistvo 1995-08-06 Frkašić
1403 VOJINOVIĆ RADE RAJKO m 1955-12-04 vojnik Ubistvo 1995-08-04 Knin
1404 TATALOVIĆ LAZO LAZO m 1955-05-18 vojnik Ubistvo 1995-08-05 Željava
1405 STANIĆ DRAGAN SVETOZAR m 1964-01-26 vojnik Nestanak 1995-06-29 Bihać
1406 RADOVANOVIĆ MIRKO LJUBIŠA m 1962-04-14 vojnik Ubistvo 1992-06-13 Sarajevo Ilidža
1407 PREDOJEVIĆ RADE MILAN m 1946-06-18 vojnik Nestanak 1995-08-05 Bihać
1408 VUKSANOVIĆ MILO ANDRIJA m 1973-01-30 vojnik Ubistvo 1992-05-08 Zborište
1409 MARKOVIĆ MOMČILO VELIČKO m 1961-05-14 vojnik Nestanak 1991-10-08 Turanj
1410 GORDIĆ GORDAN MILIJAN m 1968-12-08 vojnik Ubistvo 1992-05-14 Ustiprača
1411 MILJEVIĆ MIROSLAV m vojnik Ubistvo 1992-06-01 SFRJ
1412 ČAĐENOVIĆ DRAGAN MILOVAN m 1959-01-03 vojnik Ubistvo 1992-06-08 Kupres
1413 NIKODIJEVIĆ VLADIMIR LJUBOMIR m 1971-02-11 vojnik Ubistvo 1992-05-08 Zborište
1414 MILANOV MIRČE METODIJE m 1965-04-16 policajac Ubistvo 1992-05-03 Brčko
1415 PETROVIĆ GRADIMIR m vojnik Ubistvo 1992-05-03 Sarajevo Centar
1416 POPOVIĆ ALEKSANDAR TEŠO m 1969-07-23 vojnik Ubistvo 1992-06-05 Erdut
1417 LABUDOVIĆ MARKO MILUN m 1952-03-03 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Sarajevo Centar
1418 PEROVIĆ MILOVAN m vojnik Ubistvo 1992-06-01 Bosna i Hercegovina
1419 PRALICA NEBOJŠA BOŠKO m 1969-09-10 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Donje Kolibe
1420 JOVANOVIĆ SREĆKO DUŠAN m 1972-02-01 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Sarajevo Centar
1421 ŽIVADINOVIĆ VLADIMIR MILOŠ m 1973-04-18 vojnik Ubistvo 1992-05-30 SFRJ
1422 JANKOVIĆ ZORAN m vojnik Ubistvo 1991-11-09 Ilinci
1423 MASLAKOVIĆ ZORAN ZLATIBOR m 1965-08-09 vojnik Ubistvo 1992-04-30 Modriča
1424 DABETIĆ RADOMAN CVETKO m 1964-03-23 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Okučani
1425 ROSIĆ MILAN STEVAN m 1972-03-12 vojnik Ubistvo 1992-04-25 Donji Drijen
1426 TOMAŠEVIĆ ZORAN LJUBOMIR m 1963-01-28 vojnik Ubistvo 1992-04-29 Snagovo
1427 IVANČEVIĆ DUŠAN BOGDAN m 1964-01-01 vojnik Ubistvo 1992-03-23 Tenja
1428 VUKOSAVLJEVIĆ MIODRAG TIOSAV m 1962-03-20 vojnik Ubistvo 1992-05-24 Kalesija grad
1429 IGNJATIJEVIĆ ĐORĐE DRAGIĆ m 1969-01-26 policajac Ubistvo 1992-04-20 Bratunac
1430 MILUNOVIĆ NEBOJŠA RADULE m 1972-05-21 vojnik Ubistvo 1992-04-25 Gornje Kolibe
1431 BELAĆEVIĆ ZORAN MILOŠ m 1962-08-28 vojnik Ubistvo 1992-04-25 Foča
1432 BAJRAMOVIĆ DRAGAN SEJDO m 1950-11-27 vojnik Ubistvo 1992-04-18 Čapljina
1433 LAZAREVIĆ DRAGAN VELJKO m 1958-10-05 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Šagovina Mašička
1434 GOSTOVIĆ ZORAN MILAN m 1971-09-22 vojnik Ubistvo 1992-04-13 Glamoč
1435 SULJEVIĆ ŠEFKET SALIH m 1965-05-03 vojnik Ubistvo 1992-03-22 Cavtat
1436 MRDAK BRANISLAV RADISAV m 1952-01-01 vojnik Ubistvo 1992-03-22 Cavtat
1437 FILIPOVIĆ RADENKO JOVO m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1992-03-22 Cavtat
1438 OBRADOVIĆ ZORAN MILOJA m 1960-01-01 vojnik Ubistvo 1992-03-22 Cavtat
1439 JOKSIMOVIĆ VUKSAN NOVAK m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1992-03-22 SFRJ
1440 STEVANOVIĆ SLAVIŠA DRAGOLJUB m 1966-09-26 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Šagovina Mašička
1441 PETROVIĆ ŽIVAN MILUTIN m 1970-01-01 vojnik Ubistvo 1992-02-09 Šodolovci
1442 ILIĆ DRAGAN STANKO m 1961-10-21 vojnik Ubistvo 1992-03-14 Okučani
1443 MARJANOVIĆ DRAGAN ŽIVORAD m 1972-11-24 vojnik Ubistvo 1991-09-19 Vinkovci
1444 MILOVIĆ DEJAN DUŠAN m 1971-11-21 vojnik Ubistvo 1991-09-16 Đakovo
1445 VUKMANOVIĆ JOVAN ĐURO m 1955-06-01 vojnik Ubistvo 1991-10-15 Vukovar
1446 ŽIVANOVIĆ BRANKO SLOBODAN m vojnik Ubistvo 1992-04-14 SFRJ
1447 OKILJEVIĆ IVAN MILIVOJE m 1969-05-10 vojnik Ubistvo 1992-04-10 Zvornik
1448 PETROVIĆ SLOBODAN ŽIVORAD m 1949-04-12 vojnik Ubistvo 1992-04-14 Foča
1449 DESPOTOVSKI DEJAN JOVICA m 1966-05-25 vojnik Ubistvo 1992-01-17 Vrginmost
1450 FILIPOVIĆ JOVAN IVAN m 1972-12-06 vojnik Ubistvo 1992-03-08 Okučani
1451 MORIĆ RADISLAV ANTON m 1947-06-29 vojnik Ubistvo 1992-04-13 Derventa
1452 VELIČKOVIĆ ZORAN Č m 1955-01-01 vojnik Ubistvo 1992-03-10 Hrvatska
1453 DAŠIĆ DRAGAN KRSTO m 1964-11-08 vojnik Ubistvo 1992-04-09 Zvornik
1454 PETRAŠINOVIĆ NENAD SREĆKO m 1972-12-22 vojnik Ubistvo 1992-03-31 Bribir
1455 RADUJKO GORAN BOŠKO m 1972-01-06 vojnik Ubistvo 1992-03-03 Potravlje
1456 DŽUDŽAR ĐURO m 1958-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1457 AFIČ SLAVKO m 1954-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1458 PETKOVIĆ MILOŠ m 1960-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1459 HARDI ZVONKO m 1964-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1460 REPČAK MIHAJLO m 1953-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1461 PLAVŠIĆ MOMIR m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1462 NAĐ ŠANDOR m vojnik Ubistvo 1992-04-03 Torjanci
1463 ŽEŽELJ NENAD OBRAD m 1970-05-11 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Torjanci
1464 VUKSANOVIĆ VELIMIR MILUTIN m 1970-05-07 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1465 JAKŠIĆ NENAD RAKO m 1971-02-14 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1466 FURTULA ALEKSANDAR RISTAN m 1964-09-27 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Torjanci
1467 VAJS JOŽEF JOŽEF m 1968-09-28 vojnik Ubistvo 1992-04-03 Hrvatska
1468 AROKSALAŠ ANA f Civil Ubistvo 1992-04-03 Šid
1469 MIJAILOVIĆ MILAN MILUN m 1960-11-23 vojnik Ubistvo 1992-03-06 Okučani
1470 LAVAČEK PETAR IVAN m 1969-06-05 vojnik Ubistvo 1992-02-21 Ljeskove Vode
1471 MARKOVIĆ ZORAN MIODRAG m 1961-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-29 Kupari
1472 MATIĆ PREDRAG SLAVKO m 1961-06-19 vojnik Ubistvo 1992-02-16 Antunovac Tenjski
1473 SMOLČIĆ STEFAN FILIP m 1972-01-09 vojnik Ubistvo 1991-10-25 Tordinci
1474 ŽIVKOVIĆ VLADIMIR HRISTIVOJE m 1966-04-21 vojnik Ubistvo 1992-02-10 Tordinci
1475 SUBOTIĆ MILAN ČEDOMIR m 1973-01-10 vojnik Ubistvo 1992-02-13 Šodolovci
1476 JOVIČIĆ SLAVOLJUB SLOBODAN m 1971-06-04 vojnik Ubistvo 1991-10-28 Okučani
1477 NENADOVIĆ JOVAN / JOVA MILAN m 1962-02-07 vojnik Ubistvo 1992-02-13 Vukovar
1478 MILOSAVLJEVIĆ GORAN MILENKO m 1972-05-11 vojnik Ubistvo 1992-02-10 Banja Luka
1479 ZONIĆ ZORAN SLOBODAN m 1969-02-09 vojnik Ubistvo 1991-02-03 Zemunik Gornji
1480 PREMOVIĆ ZORAN RADOMIR m 1961-03-16 vojnik Ubistvo 1991-10-23 Negoslavci
1481 PETROVIĆ MILIJA m vojnik Ubistvo 1991-10-20 SFRJ
1482 MITREVSKI NEBOJŠA K. m 1962-10-27 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Borovo Selo
1483 KOKOTOVIĆ DAMIR BOGDAN m 1970-12-23 policajac Ubistvo 1992-02-02 Kolut
1484 ZEKAVICA KRSTO LJUBOMIR m 1954-09-26 vojnik Ubistvo 1991-10-19 Vukovar
1485 NIKOLIĆ ĐORĐE SPASOJE m 1971-03-15 vojnik Ubistvo 1991-10-11 Vukovar
1486 TALEVSKI MARJANČO RADE m 1973-02-06 vojnik Ubistvo 1991-10-19 Vukovar
1487 PETROVIĆ ANDRIJA ALEKSANDAR m 1955-02-23 vojnik Ubistvo 1992-01-30 Negoslavci
1488 DIMIĆ MILORAD m vojnik Ubistvo 1991-10-13 Ostrvica
1489 ŽIVKOVIĆ DRAGAN ĐORĐE m 1968-02-05 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Mirkovci
1490 ŠAMANIĆ STJEPAN MIROSLAV m vojnik Ubistvo 1991-10-16 Drenov Klanac
1491 MILANOVIĆ ZORAN DRAGOMIR m 1956-06-12 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
1492 NIKITOVIĆ BORKO LJUBOMIR m 1968-07-09 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
1493 TOMIĆ ZORAN SVETOMIR m 1954-05-31 vojnik Ubistvo 1991-09-17 Novska
1494 SMILJKOVIĆ DEJAN RADIVOJE m 1972-06-02 vojnik Ubistvo 1992-01-25 Tuzla
1495 MATIĆ IVAN MILIJAN m 1972-11-19 vojnik Ubistvo 1992-01-22 Glina
1496 MEDIGOVIĆ PETAR S. m 1961-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-13 Gruda
1497 TRBIĆ MARKO JOVAN m 1972-02-28 vojnik Ubistvo 1992-01-21 Sinj
1498 RABITOVSKI ŽOLTI LAJOŠ m vojnik Ubistvo 1991-10-18 Petrovo Selo
1499 TODOROVIĆ NENAD SIMA m 1962-09-08 vojnik Ubistvo 1991-12-13 Karadžićevo
1500 BARAC MIODRAG DRAGIŠA m 1971-03-23 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Plat
1501 DRAGIĆEVIĆ GORAN RADOMIR m 1971-10-21 vojnik Ubistvo 1991-09-15 Trpinja
1502 PAVLOVIĆ ALEKSANDAR ČEDOMIR m 1971-01-12 vojnik Ubistvo 1991-10-13 Vukovar
1503 SINĐIĆ GORAN DUŠAN m 1971-03-07 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Zadar
1504 STEFANOVIĆ ALEKSANDAR VEROLJUB m 1952-10-27 vojnik Ubistvo 1991-12-06 Tovarnik
1505 ANDREJIĆ ZORAN VIDOSAV m 1960-03-16 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Donji Andrijevci
1506 LATKOVIĆ ZORAN SIMO m 1961-09-28 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Donji Andrijevci
1507 BRNJEVARAC DEJAN MIRKO m 1966-11-30 vojnik Ubistvo 1991-10-09 Vukovar
1508 BANOVAČKI DUŠKO ŽIVKO m 1955-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Vukovar
1509 TOPALOVIĆ DRAGAN m 1951-02-18 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Tenja
1510 KAROSKI ZORAN DOBRE m 1972-03-05 vojnik Ubistvo 1991-07-30 Kraljevo
1511 BJELIĆ ŽELJKO JOVO m 1971-09-03 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Vukovar
1512 REBUŠA DRAGAN MIODRAG m 1951-11-29 vojnik Ubistvo 1992-01-19 Antunovac Tenjski
1513 BONIŠ DEJAN BALAŽ m 1972-12-09 vojnik Ubistvo 1992-01-20 Šodolovci
1514 ILIĆ SRETAN MIODRAG m 1948-12-01 vojnik Ubistvo 1991-10-09 Novo Selište
1515 MIRKOVIĆ STOJADIN ŽIVOJIN m 1972-01-14 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Bjelovar
1516 MILIĆEVIĆ DEJAN ĐORĐE m 1966-07-15 Civil Ubistvo 1991-10-09 Novo Selište
1517 PETROVIĆ BORIVOJE DRAGOSLAV m 1958-08-20 Civil Ubistvo 1991-10-09 Novo Selište
1518 AMIDŽIĆ ZORAN ALEKSANDAR m 1950-04-12 Civil Ubistvo 1991-10-09 Novo Selište
1519 SIMOVIĆ ALEKSANDAR ŽARKO m 1964-02-25 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Dubrovnik
1520 NIKOLOVSKI PERO NIKOLA m 1968-02-17 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Vukovar
1521 MANDIĆ DMITAR SIMO m 1930-10-26 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Bogovolja
1522 MITROVIĆ RENATO BOŽO m 1966-09-15 vojnik Ubistvo 1992-01-15 Potravlje
1523 BRALOVIĆ SVETOLIK RADENKO m 1947-07-02 vojnik Ubistvo 1992-01-15 Sinj
1524 ATANASKOVIĆ SLAĐAN SLOBODAN m 1964-06-11 vojnik Ubistvo 1992-01-14 Donje Novo Selo
1525 DEDEJIĆ MIRAŠ NIKOLA m 1950-07-20 vojnik Ubistvo 1991-10-07 Zvekovica
1526 MRKULIĆ NASO RAMADAN m 1965-08-24 vojnik Ubistvo 1991-10-07 Zvekovica
1527 NIKOLIĆ MILUTIN RADOJE m 1959-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Dubrovnik
1528 ĐUROVIĆ KRSTO LAZAR m vojnik Ubistvo 1991-10-05 Popovići
1529 GRUJIĆ PETAR STAMENKO m 1971-10-10 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Vrginmost
1530 KOVAČEVIĆ RAJKO LAZO m 1941-03-14 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Bjelovar
1531 LAZOVIĆ SRETEN LJUBOMIR m 1957-10-25 vojnik Ubistvo 1992-01-03 Širinci
1532 JOVANOVIĆ RADE LJUBINKO m 1966-08-17 vojnik Ubistvo 1992-01-03 Širinci
1533 TRIPKOVIĆ OSTOJA MILOSAV m 1954-03-14 vojnik Ubistvo 1992-01-03 Širinci
1534 JASIKA UROŠ MILENKO m 1952-12-15 vojnik Ubistvo 1992-01-03 Širinci
1535 MIČIĆ LJUBINKO m 1954-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-03 Širinci
1536 JOVANOVIĆ DRAGIŠA DUŠAN m 1954-01-30 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Bjelovar
1537 NEDELJKOVIĆ SLOBODAN STOJAN m 1971-11-10 vojnik Ubistvo 1991-10-03 Rajić
1538 ĐINOVIĆ MOMČILO m vojnik Ubistvo 1991-10-03 Rajić
1539 PANDURICA ŽELJKO MILIJA m 1967-06-26 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Čepikuće
1540 MURADBAŠIĆ RASIM MEHO m 1967-01-02 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Čepikuće
1541 BULATOVIĆ VOJISLAV MILORAD m 1951-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Čepikuće
1542 BOJIĆ RANKO MILINKO m 1957-01-09 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Čepikuće
1543 SRDANOVIĆ RADISAV ARSENIJE m 1957-12-25 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Čepikuće
1544 KOLAKOVIĆ VLADA MILOŠ m 1970-05-16 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Glina
1545 MARJANOVIĆ SINIŠA DUŠAN m 1967-09-07 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Privlaka
1546 LUKIĆ MILAN RADOMIR m 1946-01-01 vojnik Ubistvo 1992-01-03 Okučani
1547 STOŠIĆ ZORAN DRAGIŠA m 1972-03-06 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Mirkovci
1548 TOMOVIĆ BOBAN STOJADIN m 1968-10-19 vojnik Ubistvo 1991-09-25 Stari Jankovci
1549 PAVLOVIĆ DRAGOSLAV MILORAD m 1955-06-30 vojnik Ubistvo 1991-09-24 Stari Jankovci
1550 BULATOVIĆ TOMISLAV DRAGUTIN m 1957-11-08 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Čepikuće
1551 Ivković Saša A. m 1972-07-05 vojnik Ubistvo 1991-09-30 Glina
1552 JAKŠIĆ KOMICA GRUJICA m 1956-04-05 vojnik Ubistvo 1991-09-24 Stari Jankovci
1553 BOŽIN NEBOJŠA SAVA m 1972-09-15 vojnik Ubistvo 1991-09-27 Okučani
1554 SAVATIJEVIĆ SLAVOLJUB MILAN m 1964-03-11 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Hrvatska
1555 ŽIVOJINOVIĆ ALEKSANDAR NENAD m 1971-11-25 vojnik Ubistvo 1991-09-22 Split
1556 ANĐELKOVIĆ SRBA VOJISLAV m 1966-01-13 vojnik Ubistvo 1991-09-25 Okučani
1557 PANTIĆ RADIVOJE ŽIVKO m 1959-05-07 vojnik Ubistvo 1991-12-28 Paulin Dvor
1558 VELIČKOVIĆ SRĐAN DRAGOSLAV m 1961-09-20 vojnik Ubistvo 1991-12-28 Paulin Dvor
1559 MANOJLOVIĆ MIODRAG JOVAN m 1959-01-02 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Karlovac
1560 KLAUS PREDRAG LAJOŠ m 1962-07-13 vojnik Ubistvo 1991-11-19 Vukovar
1561 VUJIĆ MILE DUŠAN m 1956-04-24 vojnik Ubistvo 1991-12-27 Srijemske Laze
1562 VUČKOVIĆ SAŠA m vojnik Ubistvo 1991-12-23 Marinci
1563 KULIĆ BRANIMIR LJUBOMIR m 1966-11-30 vojnik Ubistvo 1991-12-23 Okučani
1564 NADIH DRAGAN FELIKS PETAR m 1970-11-07 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Lipik
1565 MARKOVIĆ IVAN Svetislav m 1967-10-17 vojnik Ubistvo 1991-12-23 Šagovina Mašička
1566 DOBRIĆ NIKOLA MOMČILO m 1949-02-26 vojnik Ubistvo 1991-12-25 Paulin Dvor
1567 PAVLOVIĆ SLOBODAN MILAN m 1962-09-27 vojnik Ubistvo 1991-09-22 Tovarnik
1568 SIMOVIĆ NENAD PETAR m 1967-06-08 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Marinci
1569 NEŠIĆ GORAN SVETOMIR m 1965-07-26 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Tovarnik
1570 MITROVIĆ SLAĐAN VOJISLAV m 1967-02-02 vojnik Nestanak 1991-09-21 Tovarnik
1571 PRČIĆ MILOVAN BOŠKO m 1953-11-21 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Tovarnik
1572 CIGANOVIĆ GORAN RADOVAN m 1948-03-09 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Okučani
1573 VALENTIĆ ŽELJKO PETAR m 1958-11-07 vojnik Ubistvo 1991-12-21 Šodolovci
1574 BRKIĆ BORIVOJ DRAGOMIR m 1951-12-12 vojnik Ubistvo 1991-09-19 Oklaj
1575 GIGOV SAŠA VOJO m vojnik Ubistvo 1991-09-17 Sinj
1576 IVANIĆ DRAGAN ŽIVORAD m 1965-10-08 vojnik Ubistvo 1991-12-19 Vukovar
1577 BAKRAČ MOMIR RADE m 1959-05-12 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Stolac
1578 ČUMIĆ MIROSLAV RADOŠ m 1953-12-20 vojnik Ubistvo 1991-12-21 Šodolovci
1579 VASILJEVIĆ MILENKO MILAN m 1960-03-29 vojnik Ubistvo 1991-09-14 Novi Bezdan
1580 MASNIKOSA ŽELJKO DUŠAN m 1967-03-02 vojnik Ubistvo 1991-09-18 Vukovar
1581 EMINI FARUSH EMRUŠ m 1971-12-01 vojnik Ubistvo 1991-09-16 Stara Gradiška
1582 RADOJKOVIĆ ŽIVKO MIHAILO m 1950-05-12 vojnik Ubistvo 1991-10-16 Vukovar
1583 TOT JOSIP STJEPEN m 1950-01-01 vojnik Ubistvo 1991-09-14 Bač
1584 KOVAČ VLADO m Civil Ubistvo 1991-09-14 Bač
1585 VARGA JOSIP m Civil Ubistvo 1991-09-14 Bač
1586 STEFANOVIĆ MIROSLAV SVETISLAV m 1959-06-09 vojnik Ubistvo 1991-11-18 Benkovac
1587 GAJIĆ MIODRAG MILAN m 1954-06-28 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Nijemci
1588 DELIĆ MILAN ĐURO m 1955-02-15 vojnik Ubistvo 1991-09-11 Divoselo
1589 SIMIĆ NEBOJŠA NOVICA m 1967-08-31 vojnik Ubistvo 1991-09-11 Gospić
1590 VALENTIK JAN m vojnik Ubistvo 1991-09-09 Popovača
1591 RODIĆ BOŽO BOŽO m vojnik Ubistvo 1991-11-01 SFRJ
1592 KANKARAŠ BAJO MILOSAV m 1955-09-30 vojnik Ubistvo 1991-11-27 Pakrac
1593 SVORCAN OBRAD VELIBOR m 1963-03-27 vojnik Ubistvo 1991-09-09 Zadar
1594 KVOČKA RADOVAN PETAR m 1958-01-02 vojnik Ubistvo 1991-11-09 Karadžićevo
1595 TOŠIĆ GORAN LJUBIŠA m 1971-12-19 vojnik Ubistvo 1991-11-08 Vukovar
1596 JOVANOVIĆ MOMČILO m 1955-01-23 vojnik Ubistvo 1991-12-12 Okučani
1597 TARANA MIRO EMIR m 1969-09-07 vojnik Ubistvo 1991-12-07 Okučani
1598 PETROVIĆ MILOVAN VELISAV m 1963-10-01 vojnik Ubistvo 1991-12-13 Markušica
1599 RADIŠIĆ SAŠA MILOMIR m 1968-09-01 vojnik Ubistvo 1991-12-13 Markušica
1600 ŽIVKOVIĆ BOBAN VELIBOR m 1970-03-28 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1601 KOVAČEVIĆ ZUHDIJA ALIJA m vojnik Ubistvo 1991-12-05 Brđani
1602 RADIĆ VLADIMIR MILIJANKO m 1968-09-20 vojnik Nestanak 1991-12-05 Virovitica
1603 DIŠIĆ DOBRICA Miodrag m 1952-07-17 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Brđani
1604 MARKOVIĆ VLADIMIR MARKO m 1966-10-23 vojnik Ubistvo 1991-12-11 Gospić
1605 ZLATANOVIĆ ZORAN BORISLAV m 1952-01-10 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
1606 VASIĆ PREDRAG DRAGOMIR m 1968-12-12 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Brđani
1607 MILENKOVIĆ ZORAN ARANĐEL m 1952-12-30 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
1608 STEŠEVIĆ ZORAN BRANISLAV m 1960-12-18 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Borovo Selo
1609 RADOŠ TOMISLAV m 1960-01-01 vojnik Ubistvo 1991-12-01 Mirkovci
1610 ĐORĐEVIĆ ZORAN MILAN m 1967-04-14 vojnik Ubistvo 1991-12-08 Cerić
1611 BOJČIĆ MIODRAG DUŠAN m 1955-12-02 vojnik Ubistvo 1991-11-01 Vukovar
1612 MESAROŠ JOŽEF FRANJO m 1972-12-09 vojnik Ubistvo 1991-12-06 Dubrovnik
1613 BLAGOJEVIĆ NINOSLAV BOGOSAV m 1971-06-07 vojnik Ubistvo 1991-12-06 Dubrovnik
1614 CVETKOVIĆ SRĐAN m vojnik Ubistvo 1991-09-04 Laslovo
1615 MARKOVIĆ DUŠAN TOMISLAV m 1963-12-31 vojnik Ubistvo 1991-09-04 Laslovo
1616 JOCIĆ SLOBODAN DESIMIR m 1960-10-10 vojnik Ubistvo 1991-09-04 Laslovo
1617 PERUNIČIĆ SRĐAN STOJAN m 1970-04-10 vojnik Ubistvo 1991-12-06 Nos Kalik
1618 PETROVIĆ DRAGAN SVETOZAR m 1968-06-25 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Osijek
1619 ČOBANOVIĆ BRANISLAV ŽIVKO m 1952-05-19 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
1620 MARČETIĆ DARKO MIROSLAV m 1957-04-03 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Nemetin
1621 TODOROVIĆ VLADAN SOKOL m 1966-09-28 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Osijek
1622 LAVADINOVIĆ MIRKO MIODRAG m 1950-04-15 vojnik Ubistvo 1991-09-04 Laslovo
1623 SUBIĆ ĐORĐE ANDRIJA m 1962-11-04 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Vukovar
1624 POPOVIĆ ZORAN MOMIR m 1963-04-26 vojnik Ubistvo 1991-09-01 Vukovar
1625 GAČIĆ BOBAN DUŠAN m 1972-09-21 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Vukovar
1626 STIJEPOVIĆ SLOBODAN LAZAR m 1951-01-26 vojnik Ubistvo 1991-11-02 Lušac
1627 MARKOVIĆ DEJAN RADISAV m vojnik Ubistvo 1991-11-02 Vukovar
1628 MARKOVIĆ VIDOJE NIKOLA m 1960-02-05 vojnik Ubistvo 1991-10-30 Korita
1629 ZUVIĆ DRAGOJLO MILOSAV m 1951-02-13 vojnik Ubistvo 1991-12-02 Sotin
1630 ČOKOVIĆ MIRSAD m vojnik Ubistvo 1991-08-25 Borovo Selo
1631 BOŽIĆ GORAN TOMISLAV m vojnik Ubistvo 1991-08-21 Zadar
1632 CIGLIĆ SINIŠA LJUBINKO m vojnik Ubistvo 1991-08-21 Bihać
1633 RANKOVIĆ TOMISLAV RADOVAN m 1951-02-27 vojnik Ubistvo 1991-11-29 Cetina
1634 NOVAKOVIĆ GORAN m vojnik Ubistvo 1992-06-08 Goražde
1635 VUKOTIĆ ŠALETA ĐURO m vojnik Ubistvo 1991-08-10 Tenja
1636 ALEKSIĆ NOVICA MIROSLAV m 1973-06-03 vojnik Ubistvo 1991-08-02 Brčko
1637 TUFONIĆ DEJAN LAZAR m 1967-09-24 vojnik Ubistvo 1991-11-29 Berkasovo
1638 VUKOVIĆ TOMISLAV LJUBODRAG m 1951-06-28 vojnik Ubistvo 1991-08-01 Dalj
1639 BELJIĆ DEJAN MARINKO m 1971-10-18 vojnik Ubistvo 1991-07-30 Erdut
1640 SPASOVSKI DEJAN STOJAN m 1972-07-04 vojnik Ubistvo 1991-06-16 Sveti Rok
1641 BOJANIĆ BRANKO MARKO m 1971-04-21 vojnik Ubistvo 1991-07-02 Krakovski Gozd
1642 TANACKOVIĆ MILAN MOMČILO m 1972-08-31 vojnik Ubistvo 1991-06-28 Bohinjska Bela
1643 JOVANOVIĆ RATKO SAVA m 1972-09-06 vojnik Ubistvo 1991-06-27 Ljubljana Bežigrad
1644 HRAPOVIĆ ELDIN HALIL m 1965-03-29 vojnik Ubistvo 1991-06-27 Ig
1645 MARKOVIĆ RADOJKO VIDOJE m 1954-11-03 vojnik Ubistvo 1991-10-30 Ilača
1646 KOVAČEVIĆ DUŠKO DOBRINKO m 1971-07-15 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Ivanica
1647 JEVĐIĆ MILAN DOBRIVOJE m 1964-08-15 vojnik Ubistvo 1991-10-31 Vukovar
1648 RANISAVLJEVIĆ MILUTIN VOJISLAV m 1970-09-18 vojnik Ubistvo 1991-09-21 Tovarnik
1649 MARKOVIĆ NEBOJŠA MILIVOJE m 1967-04-28 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Orolik
1650 SALIHU RAMO BAJRAM m 1969-01-01 vojnik Ubistvo 1991-07-01 Sežana
1651 MIRKOVIĆ ZORAN NIKOLA m 1972-12-08 vojnik Ubistvo 1991-07-02 Zagreb
1652 STANKOVIĆ GORAN MILUTIN m 1972-07-30 vojnik Ubistvo 1991-07-28 Rožna dolina
1653 STOJKOVIĆ SLOBODAN STANOJE m 1972-02-24 vojnik Ubistvo 1991-06-27 Trzin
1654 JEŠIĆ ZORAN MILAN m 1972-09-07 vojnik Ubistvo 1991-06-28 Prevalje
1655 STEVANOVIĆ OBRAD RADOJKO m 1971-11-29 vojnik Ubistvo 1991-06-28 Vipava
1656 STOJANOVIĆ SINIŠA DESIMIR m 1972-07-17 vojnik Ubistvo 1991-10-18 SFRJ
1657 BRNDUŠANOVIĆ VINKO m 1959-08-04 vojnik Ubistvo 1991-06-28 Raskrižje
1658 BUBALO DRAGAN NIKOLA m 1964-10-11 vojnik Ubistvo 1991-06-28 Gornja Radgona
1659 ELEZ ZORAN BLAGOJA m 1972-03-09 vojnik Ubistvo 1991-10-02 Vukovar
1660 ĐORĐEVIĆ BRATISLAV m Civil Ubistvo 1991-07-02 Medvode
1661 KASUMI FLJORIM ADEM m 1971-03-25 vojnik Ubistvo 1991-07-01 Medvedjek
1662 KRAJIĆ DRAGAN NAĐAN m 1972-02-06 vojnik Ubistvo 1991-11-20 Vukovar
1663 RAKOČEVIĆ GORAN RAJO m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Lipik
1664 SPASIĆ DŽERI / JERRI JEREMIJA UROŠEVIĆ m 1971-11-20 vojnik Ubistvo 1991-11-21 Laslovo
1665 KARIĆ ZORAN ALEKSANDAR m 1950-10-30 vojnik Ubistvo 1991-11-20 Erdut
1666 BJELOGRLIĆ DEJAN VULE m 1971-10-31 vojnik Ubistvo 1991-06-28 Zagreb
1667 ŽIVANČEVIĆ NEBOJŠA JELENKO m 1969-08-29 vojnik Ubistvo 1991-10-03 Vukovar
1668 BAJČETA MIOMIR RADE m 1962-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-11 Ravno
1669 ANTONIJEVIĆ SREĆKO VELIMIR m 1972-05-24 vojnik Ubistvo 1991-10-18 Petrinja
1670 POPADIĆ SLOBODAN RADOSLAV m 1970-02-02 vojnik Ubistvo 1991-10-03 Vukovar
1671 POPARA GOJKO DUŠAN m 1965-08-25 vojnik Ubistvo 1991-09-15 Borovo
1672 GAJIĆ ZLATKO Svetozar m 1962-03-26 vojnik Ubistvo 1991-11-20 Trpinja
1673 ZONJIĆ VELJKO VUČIĆ m vojnik Ubistvo 1991-10-14 Zagreb
1674 MILIĆEVIĆ SINIŠA BRANKO m 1966-06-21 vojnik Ubistvo 1991-10-19 Vukovar
1675 STOJADINOVIĆ SLAĐAN MILOSAV m 1971-06-06 vojnik Ubistvo 1991-11-20 Vukovar
1676 ĐUKIĆ SLOBODAN ĐURA m 1956-02-12 vojnik Ubistvo 1991-11-17 Vukovar
1677 BOGIĆEVIĆ GORAN SLOBODAN m 1970-12-10 vojnik Ubistvo 1991-11-19 Nijemci
1678 MARIĆ ZORAN m 1964-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Vukovar
1679 KRSTIĆ GORAN MILETA m 1968-12-10 vojnik Ubistvo 1991-10-03 Vukovar
1680 LAZIĆ DEJAN SVETISLAV m 1972-05-03 vojnik Ubistvo 1991-11-18 Benkovac
1681 RAKOČEVIĆ ZORAN RADOSAV m 1966-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-12 Dubrovnik
1682 KOLAREVIĆ VLADAN RADISAV m 1963-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-16 Gospić
1683 RADUSINOVIĆ SLOBODAN MAŠAN m 1943-01-01 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Dubrovnik
1684 PAUNOVIĆ DEJAN SLOBODAN m 1972-03-29 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Vukovar
1685 VIĆENTIJEVIĆ DEJAN MIHAILO m 1972-06-15 vojnik Ubistvo 1991-11-16 Glinska tdjana
1686 KRIVOKUĆA PREDRAG ADAM m 1972-08-01 vojnik Ubistvo 1991-11-17 Vukovar
1687 AVRAMOVIĆ ZORAN ALEKSANDAR m 1960-04-01 vojnik Ubistvo 1991-11-11 Vukovar
1688 MARKOVIĆ ZORAN SLOBODAN m 1960-06-25 vojnik Ubistvo 1991-11-14 Jelače
1689 PURIĆ RADOSLAV MILAN m 1970-07-08 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Borovo Selo
1690 MINIĆ SRBISLAV m vojnik Ubistvo 1991-11-17 Hrvatska
1691 JOVANOV SAVA N. m 1960-07-31 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Borovo
1692 STOJADINOVIĆ ZORAN PETAR m 1964-02-13 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Borovo
1693 ČANČAREVIĆ ALEKSANDAR MIODRAG m 1965-12-28 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Vukovar
1694 ĐURIĆ SRĐAN SLOBODAN m 1970-08-11 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Trpinja
1695 ŠTULIĆ MOMČILO MIRKO m 1972-01-07 vojnik Ubistvo 1991-11-11 Vukovar
1696 KERČOV SAVA KARLO m vojnik Ubistvo 1991-11-13 Borovo
1697 KUZMANOVIĆ GORAN SRETEN m 1968-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-08 Plitvica Selo
1698 TICA DRAGAN NEBOJŠA m 1964-08-07 vojnik Ubistvo 1991-11-14 Dvorište
1699 STOJANOVIĆ SLOBODAN VIDOJE m 1947-11-30 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Privlaka
1700 KLAJSNER BRANISLAV ŽIVORAD m 1963-10-20 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Trpinja
1701 ŠOLAJIĆ GORAN DRAGAN m 1970-04-08 vojnik Ubistvo 1991-11-12 Dubrovnik
1702 STEPANOVIĆ JOVAN RADOVIN m 1970-11-11 vojnik Ubistvo 1991-11-14 Bogdanovci
1703 ZORIĆ NIKOLA NIKOLA m 1953-09-29 vojnik Ubistvo 1991-11-11 Vukovar
1704 MIJOVIĆ NEBOJŠA MILIVOJ m 1966-01-14 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1705 GAJIĆ TOMISLAV DRAGOSLAV m 1969-09-17 vojnik Ubistvo 1991-11-09 Cerić
1706 ĐORĐEVIĆ SLAVIŠA STOJAN m 1969-05-02 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1707 ĐOKOVIĆ NENAD DRAGUTIN m 1971-12-01 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Borovo
1708 BELANOVIĆ ŽELJKO ŽIVKO m 1961-06-06 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1709 PETKOVIĆ MILAN MILORAD m 1970-06-10 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1710 VASILJEVIĆ JOVICA RADOMIR m 1969-01-20 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1711 ANDRIĆ DRAGAN SAVA m 1966-06-06 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1712 SELAKOVIĆ GORAN RADISAV m 1969-05-10 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1713 JOSIPOVIć DUŠKO MIODRAG m 1964-12-23 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1714 VASILJEVIĆ ŽELJKO JOVAN m 1970-12-17 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1715 BURSAĆ PETAR MIODRAG m 1968-01-01 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Bogdanovci
1716 PEJOVIĆ BOJICA m vojnik Ubistvo 1991-11-08 Dubrovnik
1717 BELIĆ DUŠAN MILOMIR m vojnik Ubistvo 1991-11-10 Dubrovnik
1718 JOVANOVIĆ MILAN MIODRAG m 1959-03-07 vojnik Ubistvo 1991-11-08 Vukovar
1719 POPOVIĆ BOGDAN MILAN m vojnik Ubistvo 1991-11-08 Dubrovnik
1720 ANČEVIĆ MILAN VEROLJUB m 1956-11-18 vojnik Ubistvo 1991-11-06 Vukovar
1721 KRASIĆ MILORAD ZORAN m 1970-06-23 vojnik Ubistvo 1991-10-04 Donji Andrijevci
1722 STOJANOVIĆ NEBOJŠA RADOMIR m 1971-10-14 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Murvica
1723 RADOVIĆ OBREN VLADO m 1970-07-06 vojnik Ubistvo 1991-11-08 Čepikuće
1724 PUŠIĆ DUŠAN STJEPAN m 1953-07-01 vojnik Ubistvo 1991-11-08 Dubrovnik
1725 VIŠNJEVAC MILE VUKAŠIN m 1957-09-26 vojnik Ubistvo 1991-11-08 Vukovar
1726 PUŠICA MIODRAG DANE m 1971-11-02 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Ivanica
1727 VOŠTIĆ RADIVOJE DRAGOSLAV m 1965-10-28 vojnik Ubistvo 1991-10-06 Vukovar
1728 TANASKOVIĆ MILIĆ MIRČETE m 1972-08-29 vojnik Ubistvo 1991-10-05 Zadar
1729 RISTIĆ MIĆA MILIVOJE m 1961-01-01 vojnik Ubistvo 1991-10-01 Hrvatska
1730 STOJANOVIĆ RADISAV RADIVOJ m 1970-04-19 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Vukovar
1731 BAROVIĆ VLADIMIR PETAR m 1939-11-07 vojnik Ubistvo 1991-09-29 Vis
1732 STOJKOVIĆ VELJA STOJADIN m 1950-09-18 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Vukovar
1733 VASILIĆ NEDELJKO ĐORĐE m 1950-01-17 vojnik Ubistvo 1991-11-04 Vukovar
1734 ĐIMAN ALIJA LIMAN m 1965-05-20 vojnik Ubistvo 1991-10-20 Vukovar
1735 RADOVANOVIĆ RADIVOJE DRAGIŠA m 1959-04-26 vojnik Ubistvo 1991-11-01 Mirkovci
1736 BRATIĆ MLADEN ĐORĐIJE m 1933-06-06 vojnik Ubistvo 1991-11-03 Vukovar
1737 MIROVIĆ ALEKSANDAR NIKOLA m 1960-11-17 vojnik Ubistvo 1991-11-02 Vukovar
1738 MIHALJEVIĆ SLOBODAN m vojnik Ubistvo 1991-11-05 Šid
1739 MANOJLOVIĆ ĐORĐE DUŠAN m vojnik Ubistvo 1991-11-05 Šid
1740 ŠERFEZI MIROSLAV m Civil Ubistvo 1991-11-05 Šid
1741 KORORA MUJO m Civil Nestanak 1992-05-01 Odžak
1742 DRKENDA HILMO m 1918-01-01 Civil Ubistvo 1993-03-27 Vukšici
1743 IGNJATOVIĆ SRĐAN MILINKO m 1971-11-27 vojnik Ubistvo 1991-12-05 Antunovac Tenjski
1744 BALOG DRAGUTIN JOSIP m 1974-06-19 vojnik Ubistvo 1991-11-20 Vukovar
1745 PEŠIĆ GRADIMIR m 1965-01-01 vojnik Ubistvo 1991-08-24 Dugo Selo
1746 BOŽOVIĆ ĐORĐE GAVRILO m 1955-09-16 vojnik Ubistvo 1991-09-16 Gospić
1747 MILIĆ VOJISLAV m vojnik Ubistvo 1991-05-02 Borovo Selo
1748 MURGIĆ ANTO ANTO m 1934-01-01 vojnik Ubistvo 1992-07-26 Trnotdje
1749 GAŠIĆ OLIVER PETAR m 1971-09-20 Civil Ubistvo 1992-06-18 Sarajevo Centar
1750 HODŽIĆ VASVIJA JUSO f 1938-01-01 Civil Nestanak 1992-04-01 Foča
1751 MARKOVIĆ NENAD LAZAR m 1947-02-14 vojnik Ubistvo 1992-08-15 Dretelj
1752 POPOVIĆ BRANKO JOVAN m 1973-02-23 vojnik Ubistvo 1992-05-02 Sarajevo-Centar
1753 NOVAKOVIĆ VESA LJUBIŠA m 1965-11-05 vojnik Ubistvo 1992-04-08 Zemunik
1754 ČENGERI KAROLJ ANDREJ m 1952-07-04 vojnik Ubistvo 1992-02-07 Đeletovci
1755 JELIĆ ŽIVOMIR SAVA m 1959-06-30 vojnik Ubistvo 1991-01-01 Cerić
1756 VIDIĆ SVETOMIR ZARIJA m 1971-10-29 vojnik Ubistvo 1991-09-25 Split/Lora
1757 DABOVIĆ RATKO MILORAD m 1948-10-08 vojnik Ubistvo 1991-11-10 Vukovar
1758 POPOVIĆ BRANKO MIHAILO m 1949-11-13 vojnik Ubistvo 1991-11-15 Borovo
1759 MARJANOVIĆ  BODIN ALEKSIJE m 1963-08-13 vojnik Ubistvo 1991-11-13 Vukovar
1760 MILOJEVIĆ SLOBODAN MIODRAG m 1950-06-10 vojnik Ubistvo 1991-10-22 Cerić
1761 MIĆOVIĆ ĐORĐIJE MILENKO m 1953-03-31 vojnik Ubistvo 1991-11-14 Cerić
1762 NIKOLIĆ RADOMIR MIROLJUB m 1963-09-08 vojnik Ubistvo 1991-10-25 Cerić
1763 TAREVSKI ZAIM SABRIJA m 1963-03-15 vojnik Ubistvo 1991-10-25 Tovarnik
1764 RAKIĆ MIOMIR VLADIMIR m 1965-11-01 vojnik Ubistvo 1991-11-01 Cerić
1765 MARINKOVIĆ ZORAN DIMITRIJE m 1966-11-26 vojnik Ubistvo 1991-11-24 Cerić
1766 PAVLOVIĆ NEBOJŠA LJUBOMIR m 1971-02-07 vojnik Ubistvo 1992-09-24 Podravanje
1767 PAVLOVIĆ JOVICA MOMČILO m 1956-06-01 vojnik Ubistvo 1993-03-09 Bihać
1768 SAVIĆ DRAGAN MILAN m 1970-01-05 vojnik Ubistvo 1993-02-09 Pridraga
1769 MARKOV GORAN ĐURA m 1973-08-23 vojnik Ubistvo 1995-09-04 Gamoč