Treći Regionalni forum – Zaključne reči

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Zaključne reči
Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo
Vesna Teršelič, voditeljica Documente

Share