TV Fox: Konferencija za štampu članova upravnog odbora FHP

Izvor: TV Fox

Izveštaj TV Fox sa konferencije za štampu članova upravnog odbora Fonda za humanitarno pravo (FHP) koja je održana 31. oktobra 2008. u TANJUG, Međunarodnom press centru, a na kojoj su članovi upravnog odbora FHP govorili o IV Regionalnom forumu za tranzicionu pravdu, održanom 28. i 29. 10.2008. u Prištini, na kome je formirana Koalicija organizacija za ljudska prava, udruženja žrtava i porodica žrtava stradalih i nestalih, organizacija mladih, ženskih grupa, organizacija za mir i razvoj demokratije i drugih nevladinh organizacija i profesionalnih grupa (Koalicija) za podršku inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica za ratne zločine i druge teške povrede ljudskih prava u neposrednoj prošlosti (REKOM), kojoj je, uoči i na samom forumu pristupilo 108 organizacija i 155 pojedinica iz država naslednica bivše Jugoslavije.

Share