Radio Slobodna Evropa: FHP: Vlada treba da uloži dodatne napore za manjine

Izvor: Radio Slobodna Evropa

Okrugli_sto-29_05_2008-5a

Ovo su samo neke od preporuka, koje je FHP, kancelarija u Prištini, predložila kosovskim institucijama,  u jednom od istraživanja koje je publikovala danas.

Ardita Metaj-Dika, koordinatorka na projektu, procenjuje da su manjine integrisane u Kosovskom društvu ali ne na odgovarajućem nivou.

,,U izvešatju je zapaženo  da je sloboda kretanja kod svih  manjinskih zajednica koje žive na Kosovu  donekle na  zadovoljavajućem nivou. Kada govorimo, specifično o srpskoj zajednici zapaža se uticaj neobelodanjenih sporadičnih incidenata koji su se desili  na Kosovu, što je uticalo da se kod njih razvije strah i  nesigurnosti za život na Kosovu, iako niko od njih lično nije imao induvidualno iskustvo, kao što su napad ili  razne povrede.” izjavila je gospođa Metaj Dika.

Dodala je: „Neangažovanost kosovskih institucija po ovom pitanju uticali su na razvijanju osećaja  nesigurnosti, a sa druge strane”, gospođa Metaj-Dika rekla je da je tu nesigurnost kod srpske zajednice izazvala i sama Vlada Srbije pritiskom na  srpske građane Kosova.

,,Neprestalno su pozivani  da se neuključuju  u kosovske institucije, posebno nakon poslednjeg političkog razvoja, da napuste svoja radna mesta. Na neki način oni se nalaze u zaista nepoželjnoj situaciji.  Sa jedne strane imaju potrebu da se integrišu i da vode normalan život na Kosovu, a sa druge strane su izloženi velikom pritisku” izjavila je Metaj-Dika.

Okrugli_sto-29_05_2008-6a

Naglasila je da i Albanci koji žive na prostorima sa većinskim delom srpskog stanovnišva nemaju potpunu slobodu kretanja.

,,Albanci koji žive u opštinama na severu Kosova, kao i u opštinama gde je većinski deo srpsko stanovništvo nemaju potpunu slobodu kretanja” izjavila je koordinatorka projekta Ardita Metaj Dika.

Osman Osmani koji pripada romskoj zajednici, rekao je da u naseljenim mestima sa većinskim delom romskog  stanovništva, bezbednost i sloboda kretanja su  ograničene, iz razloga jer ta zajednica, po njegovim rečima nepoznaje dobro službene jezike.

“Problem je u tome što dio romske zajednice koji živi u enklavama, jako slabo vlada albanskim jezikom. Što znaći da nepoznavanje albanskog jezika je jedan od faktora koji onemogućavaju  njihovu slobodu kretanja po mestima Kosova,“ rekao je Osmani.

„U predstojećem periodu nastavit ćemo da se bavimo ovim temama i da pratimo primenu zakona i standarda u okviru prava manjina na Kosovu, jer mi verujemo da ove teme i pitanja imaju izuzetnu važnost za građane Kosova,“ rekla je Orlović.

Zamenik direktora kancelarije za zajednice pri uredu premijera Bashkim Ibishi, smatra da i posle  osam godina  nakon okončanja rata još uvek nedostaje sloboda kretanja. Rekao je da će Vlada Kosova raditi  na tom pitanju da se bezbednost i sloboda kretanja vidno poboljšaju.

,,U saradnji sa zajednicama doći će do poboljšanja njihovog standarda u socijalno ekonomskom aspektu, kao i  pristup institucijama za zapošljavanje i dr, „rekao je Ibishi.

Takođe, u danas publikovanom izveštaju Fonda za humanitarno pravo date su neke od  preporuka Vladi Kosova, koje će pomoći u stvaranju uslova na poboljšanju bezbednosti i integraciji svih etničkih zajednica u Kosovsko društvo, uključivanje predstavnika manjina u proces donošenja odluka, koja direktno dotiću poštovanja prava manjina

Share