Slučaj Lora: ponovljeno suđenje za ratni zločin pred Županijskim sudom u Splitu

Ocena Regionalnog tima posmatrača: Fond za humanitarno pravo, Beograd i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek…

Kompletan tekst (Download) (182 KB)

Share