Tortura nad Fehratom Suljićem – Izveštaj sa suđenja – 22. januar 2009.

U postupku za naknadu štete Srbije koji je FHP podneo protiv Republike Srbije u junu 2007. godine u ime Fehrata Suljića, Bošnjaka iz Dolova [opština Tutin], 22. januara 2009. godine je održano ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, na kome je saslušana svedokinja Hajrija Suljić, supruga Fehrata Suljića.

Hajrija Suljić je rekla da se seća da je bila 1996. godina i da je bio ponedeljak kada je njen suprug Fehrat Suljić otišao u Tutin u kupovinu namirnica. Bilo joj je jako čudno to što se tog dana ni tokom noći nije vratio kući. Fehrat je došao kući tek sutradan, bio je sav crn od batina. Gornji deo tela mu je bio sav u modricama. Rekao joj je da ga je policija istukla, da su ga policajci Zvonko Milunović i Sulejman Hadžić tog dana presreli na ulici i priveli ga u policijsku stanicu u Tutinu. Od batina koje je dobio u policijskoj stanici, bio je mesec dana modar. Da bi ga izlečila, uvijala ga je u ovčije kože i mazala raznim smolama.

Tek posle mesec dana Fehrat je smogao snage da ustane i ode lekaru. Otišao je kod Dr. Šerifa Hamzagića, ali on nije smeo da ga primi, niti da mu da nalaz, jer je znao da su povrede od policijske torture. On je takođe bio uplašen. Posle godinu dana od privođenja u policijsku stanicu, Fehrat je otišao kod privatnog lekara u Novi Pazar koji ga je pregledao i dao mu nalaz i snimke. Na nalazu je pisalo da su mu naprsla tri kičmena pršljena, levi bubreg mu je spušten i ima nekakvu kilu na leđima. Zbog toga ne može da radi, da nosi bilo kakav teret niti da se brine o deci. Promenilo mu se i ponašanje od dana kada je bio u policijskoj stanici. Često je nervozan, noću ne može da spava. Svi u kući imaju probleme zbog toga.

Pre ovog privođenja, policija je dolazila u njenu kuću i kuću njenog brata i tražili su oružje. Policija je Fehrata privodila dva-tri puta u policijsku stanicu, ali ga tada nisu tukli, već samo zastrašivali.

Sledeće ročište je zakazano za 2. april 2009. godine u 11:45.

Share