Nevladine organizacije traže odgovoran odnos političara naspram zločina i prošlosti

hlcNevladine organizacije za ljudska prava izražavaju protest zbog izjava ministara u Vladi Republike Srbije kojima se veliča i brani Slobodan Milošević i žali zbog kazne, koju je Haški tribunal u prvom stepenu izrekao bivšem generalu Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. Neprimerenim izjavama i komentarima, visoki predstavnici Republike Srbije, ministri Milutin Mrkonjić i Dragan Šutanovac, istupaju kao branioci optuženih i osuđenih za najteža krivična dela i dovode u pitanje politiku pomirenja sa vlastitom prošlošću i odgovornošću, kao i poštovanja drugih žrtava, koju zagovara predsednik Republike Srbije, Boris Tadić.

Ministar za infrastrukturu u Vladi Republike Srbije, Milutin Mrkonjić, izjavio je u saopštenju upućenom javnosti da je Slobodan Milošević za njega heroj. „Smatram krajnje neprimerenim – bilo s koje strane dolazilo – poređenje hrvatskih generala osuđenih na višegodišnje kazne u Hagu za zločine prema Srbima, i Slobodana Miloševića koji nije zločinac i koji nije osuđen, nevin je ubijen u haškom kazamatu“, rekao je Mrkonjić. Saopštenje je medijima prosledilo Ministarstvo za infrastrukturu, kao plaćenu vest koja promoviše rad ministarstva i ministra.

Ministar odbrane Republike Srbije, Dragan Šutanovac, izrazio je „veliko žaljenje“ zbog „izuzetno velike osude“ od 27 godina zatvora koliko je Pretresno veće Haškog tribunala izreklo bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije (VJ) Momčilu Perišiću. Priznajući da ne ulazi u meritum, ministar je izneo očekivanje da će se Perišićev pravni tim žaliti na ovakvu presudu. „Mislim da je konačno vreme da se završi sa svim tim optužnicama i presudama i da se okrenemo budućnosti, a ne da otvaramo stare rane i razgovaramo o prošlosti“, sumirao je ministar Šutanovac svoje viđenje o potrebi suočavanja sa prošlošću.

Nevladine organizacije pozivaju predsednika Srbije i predsednika Vlade Republike Srbije da preduzmu oštre mere protiv ministra Mrkonjića, koji svojim javnim izjavama o herojima i prošlosti nanosi veliku štetu Srbiji i njenim građanima, i u njihovo ime vređa žrtve režima kojem je verno služio. Ministar Šutanovac, koji traži da se okrenemo budućnosti, i drugi državni službenici koji žale zbog presude generalu Perišiću, odmažu Srbiji da, baš u ime te budućnosti, prihvati da su za nedela u prošlosti odgovorni funkcioneri nekadašnje vlasti. Njih treba pozvati da javnosti objasne politiku koju zastupaju u odnosu na ovo teško nasleđe.

Saopštenje potpisuju:

Fond za humanitarno pravo

Centar za evroatlantske studije

Centar za ljudska prava – Niš

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Beogradski centar za ljudska prava

Odbor za ljudska prava – Bujanovac

Civil Rights Defenders

Građanska akcija Pančevo

Centar za razvoj civilnih resursa Niš

Urban In

Centar za mir i razvoj demokratije

Share