Kosovska knjiga pamćenja

FHP istražuje počinjene ratne zločine i povrede ljudskih prava na Kosovu. 

Kosovska knjiga pamćenja predstavlja poimenični popis svih žrtava [u periodu od 1.1.1998. do 31.12.2000.]  zajedno sa utvrđenim okolnostima njihovog stradanja. Realizacija popisa sprečiće političke zloupotrebe i manipulacije brojem žrtava, odlučujuće će pomoći da se društvo suoči sa činjenicama o stradanjima u ovom sukobu, i pomoći će da se u javnosti izgradi kultura sećanja.

Prema procenama nekoliko nezavisnih izvora, tokom oružanih sukoba na Kosovu ubijeno je između 8.000 i 10.000 Albanaca. Broj stradalih Srba, Roma, Bošnjaka i žrtava ostalih nacionalnosti, prema procenama kreće se između 2.000-2.500. Prema podacima Međunarodnog komiteta crvenog krsta (MKCK) od 22. maja 2009. godine još 1.906 lica [pripadnika svih etničkih zajednica] se i dalje vodi kao nestalo.

Istraživanja na Kosovu i u Srbiji provode timovi od po dva istraživača. Oni prikupljaju podatke prvenstveno uzimanjem izjava od svedoka, članova porodica i drugih osoba koje imaju saznanja o stradanju i nestancima žrtava. Pored izjava, istraživači prikupljaju i relevantnu dokumentaciju, kao i fotografije [žrtava, spomenika i dr]. Dokumentaciju analizira pet analitičara, koji na osnovu dobijenih podataka sačinjavaju nove ili dopunjavaju već sastavljene zapise o žrtvama. Zapisi se u nacrtu organizuju najpre hronološki, zatim prema mestu stradanja, i na posletku prema izvorima podataka.

Od 1.9.2007. godine, kada su analitičari počeli da pišu kratke zapise, pa do 31.8.2009. godine, napisano je ukupno 4.874 zapisa koji opisuju sudbinu 8.752 žrtve stradanja, otmica i nestanaka, što predstavlja 63,46% ukupnog broja žrtava evidentiranih u bazi podataka [13.790]. U 951 zapisu opisana je sudbina 3.562 žrtve koje su stradale u masovnim zločinima.

Do sada je opisana sudbina: 7.636 Albanca, 845 Srba, 109 Roma, 64 Bošnjaka, 34 Crnogorca, 22 Aškalije, šest Goranaca, 13 Egipćana, šest Turaka, dva Rusa, jednog Hrvata, dva Mađara, jednog Makedonca, jednog Bugarina, jednog Rusina, dva Slovenca, jednog Jugoslovena, i šest žrtava čija se nacionalnost nije mogla utvrditi.

Prezentacije popisa ubijenih, nestalih i stradalih

Na sledećim linkovima možete pogledati vesti i fotografije sa prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, kao i preuzeti kompletne prezentacije sa podacima u PDF formatu.


Share