Slučaj Lora: ponovljeno suđenje za ratni zločin pred Županijskim sudom u Splitu

Ocena Regionalnog tima posmatrača: Fond za humanitarno pravo, Beograd i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek

Ponovljeno suđenje za ratne zločine pred Vijećem za ratne zločine Županijskig suda u Splitu odvija se uz poštovanje uputstva Vrhovnog suda Republike Hrvatske o ponovnom izvođenju svih dokaza i saslušavanju svedoka iz Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.


Share

Suđenje u slučaju Koranski most

FHP Beograd, Osijecki Centar, IDC Sarajevo – Optuženi: Mihajlo Hrastov, pripadnik MUP Republike Hrvatske

Sud: Županijski sud u Karlovcu, Republika Hrvatska

Krivično deli: protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja, član 124 Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske

Sudsko veće: sudija Marijan Janjac(predsedavajući), sudije Josip Perković i Deniz Pancirov – Parcen(članovi veća)

Županijsko državno odvjetništvo: Ljubica Fiškuš – Šumonja

Punomoćnici: advokati Luka Šušak i Dražen Plavec

Branioci: Igor Meznarić i Krešimir Vilajtović

Optužnica: KT – 48/91

Broj predmeta: K – 7 /03 


Share

Izjava organizacija za zaštitu ljudskih prava povodom suđenja Mihajlu Hrastovu

Smatramo neophodnim da se nakon 14 godina stvore uslovi za pravično, nepristrasno i profesionalno suđenje Mihajlu Hrastovu, optuženom za zločin protiv ratnih zarobljenika, ubistvo 13 rezervista JNA i ranjavanje jednog, a počinjenog 21. septembra 1991. godine na Koranskom mostu.


Share

Suđenje šestorici Srba pred Županijskim sudom u Vukovaru u granicama poštenog suđenja

Veće Županijskog suda u Vukovaru izreklo je 13. jula 2004. godine osuđujuću presudu šestorici Srba za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 120 stav 1 Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (OKZRH). Jovan Ćurčić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina, Miloš Držaić na 11 godina, Mladen Maksimović na 8 godina, a Dušan Mišić, Dragan (Čeda) Savić i Jovica Vučenović na 7 godina.


Share

Suđenje pred Županijskim sudom u Vukovaru za ratni zločin u Borovu

Veće Županijskog suda u Vukovaru izreklo je 13. jula 2004. godine osuđujuću presudu šestorici Srba za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 120 stav 1 Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (OKZRH). Jovan Ćurčić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina, Miloš Držaić na 11 godina, Mladen Maksimović na 8 godina, a Dušan Mišić, Dragan (Čeda) Savić i Jovica Vučenović na kaznu u trajanju od po 7 godina…

Share