Poseta studenata-polaznika SIT-a

Poseta studenata-polaznika SIT-a

poseta_studenataU utorak, 29. septembra 2015. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici School for International Training (SIT). Studenti-polaznici ove škole pohađaju različite univerzitete u SAD-u, a u okviru SIT-ovog programa studija mira pri Centru za komparativne studije konflikta na Fakultetu za medije i komunikaciju, borave i u Srbiji.

Jelena Krstić iz FHP-a predstavila je dostignuća u suočavanju sa prošlošću u Srbiji i napore FHP-a da se uvedu i primene sveobuhvatne mere tranzicione pravde. Nakon opšteg uvoda o primeni mehanizama tranzicione pravde u Srbiji, studentima je govorila o domaćim suđenjima za ratne zločine, o mogućnostima žrtava da ostvare pravo na reparacije, o institucionalnim reformama i o naporima da se utvrde činjenice o počinjenim zločinima i žrtvama. Posebno je predstavila FHP-ov obrazovni program i njegova nastojanja da i zvanični obrazovni programi ponude mladima informacije koje su zasnovane na činjenicama. Studenti su bili zainteresovani za dinamiku procesa suočavanja sa prošlošću, vezu između regionalnog karaktera rata i regionalnih post-konfliktnih mehanizama, potencijalna ograničenja sa kojima se suočavaju suđenja za ratne zločine, te za domete obrazovnog programa FHP-a. Nakon predavanja studenti su posetili arhivu i biblioteku FHP-a.

Share