Fokus grupa: Suđenje Ratku Mladiću i baština Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju

Fokus grupa: Suđenje Ratku Mladiću i baština Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju

fokus_ffDana 27. maja 2014. u biblioteci Fonda za humanitarno pravo održana je sesija fokus grupe za potrebe istraživačkog projekta „Suđenje Ratku Mladiću i baština Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju“ Kraljevskog koledža iz Londona (King’s College London). U radu fokus grupe učestvovali su predstavnici nevladinih organizacija, studenti i stručnjaci iz različitih oblasti. Cilj fokus grupe bio je da pokrene razmenu mišljenja, ideja, percepcija i ubeđenja o karakteristikama i toku suđenja Ratku Mladiću pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Nalaz oko kojeg su se učesnici složili je da lično ponašanje i medijsko predstavljanje Ratka Mladića doprinosi stvaranju iskrivljene slike o ratu, kao i dva suprotstavljena narativa o ulozi Ratka Mladića. On se percipira ili kao neuračunljiva osoba ili kao starac sa nasleđem porodične tragedije koja je mogla uticati i u velikoj meri opravdati njegovo kasnije ponašanje. Često se prikazuje i tako da izazove sažaljenje i empatiju. Tako je za jedne Mladić simbol heroja koji brani nacionalne interese a za druge ultimativni ratni zločinac.

Ukazano je i da mediji nisu iskoristili istorijsku priliku koju je sobom nosio ovaj proces, da pokrenu široku javnu raspravu o ratu, zločinima, odgovornosti i žrtvama. O hapšenju oni izveštavaju uglavnom senzacionalistički i tabloidno, dok u izveštajima o suđenju uglavnom prenose tehničke podatke u vezi sa procesom, umesto da se fokusiraju na zločine za koje je optužen i tako doprinesu podizanju svesti o tome šta se zaista dogodilo tokom rata u BiH. Ovakva medijska slika delom je rezultat i rada MKSJ outreach službe, koja se nije snašla niti uspela da ovaj slučaj postavi u centar pažnje javnosti.

Treba imati u vidu, međutim, da suđenje Ratku Mladiću prate samo dve novinske agencije, što ukazuje na to da mediji gube interesovanje za ovaj proces. Predloženo je da se umesto na medije treba fokusirati na druge oblasti delovanja, kao što su obrazovanje, umetnost, i zagovaranje pravednih i prema žrtvama senzitivnih politika.

Učesnici su istakli da suđenja pred MKSJ ostavljaju obimnu građu koja je na raspolaganju za raznovrsne analize. Ovaj sud, takođe, mnogo godina nakon Nirnberških procesa nudi sudsku praksu u međunarodnom humanitarnom pravu. Efekat sprečavanja budućih zločina postigao je time što je pokazao da svi mogu očekivati da će biti pozvani na odgovornost zbog nedela koja počine u oružanim sukobima, bilo gde u svetu. U regionu, MKSJ je doprineo pacifikaciji regiona i postavio je temelje procesu suočavanja sa prošlošću, koji se treba nadgraditi drugim mehanizmima tranzicione pravde. Iskazane su i negativne ocene rada MKSJ.

Share