Numër Mbiemri Emri Emri i babait Gjinia Prejardhja etnike Data e lindjes Statusi Data e incidentit Lokacioni i incidentit
Numër Mbiemri Emri Emri i babait Gjinia Prejardhja etnike Data e lindjes Statusi Data e incidentit Lokacioni i incidentit
1 ADEMI XHEVAT n/a m Romë 01.01.1960 Civil 19.05.1999 Gjilan/Gnjilane
2 ADROVIĆ FAZA BAJRAM f Bosniak 25.12.1929 Civil 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
3 AHMETAJ ADEM HAZIR m Shqipëtar 15.10.1966 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
4 AHMETAJ AGON HASAN m Shqipëtar 22.10.1989 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
5 AHMETAJ ARBEN AGIM m Shqipëtar 01.01.1992 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
6 AHMETAJ ARBËRESHA BUJAR f Shqipëtar 18.04.1992 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
7 AHMETAJ ARBESA SMAJL f Shqipëtar 18.12.1995 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
8 AHMETAJ ARBNOR BUJAR m Shqipëtar 05.12.1994 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
9 AHMETAJ ARBNORE HAMDI f Shqipëtar 18.08.1983 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
10 AHMETAJ ARDOR NEBIH m Shqipëtar 26.10.1998 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
11 AHMETAJ BAFTE HALIT f Shqipëtar 19.12.1948 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
12 AHMETAJ BAJRAM RAME m Shqipëtar 31.12.1930 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
13 AHMETAJ BESIM BAJRAM m Shqipëtar 28.02.1964 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
14 AHMETAJ BRAHIM SAHIT m Shqipëtar 10.10.1942 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
15 AHMETAJ DESTAN RAMADAN m Shqipëtar 12.07.1926 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
16 AHMETAJ DORUNTINA BAJRAM f Shqipëtar 01.01.1981 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
17 AHMETAJ EGZON MUHAMET m Shqipëtar 10.10.1991 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
18 AHMETAJ EMINE BAKI f Shqipëtar 02.12.1968 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
19 AHMETAJ EMINE BRAHIM f Shqipëtar 04.04.1978 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
20 AHMETAJ EMINE NEBI f Shqipëtar 16.12.1979 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
21 AHMETAJ FATIME ARIF f Bosniak 09.03.1943 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
22 AHMETAJ FATIME HYSEN f Shqipëtar 07.05.1950 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
23 AHMETAJ FERIDE BAJRAM f Shqipëtar 26.11.1974 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
24 AHMETAJ FIZE SHAQIR f Shqipëtar 15.11.1926 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
25 AHMETAJ FLORENTINA BAJRAM f Shqipëtar 20.10.1997 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
26 AHMETAJ HALIT SEJDI m Shqipëtar 10.05.1940 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
27 AHMETAJ HAMDI ISUF m Shqipëtar 01.01.1953 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
28 AHMETAJ HATIXHE HALIL f Shqipëtar 10.02.1935 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
29 AHMETAJ HEDIJE ISAK f Shqipëtar 08.01.1974 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
30 AHMETAJ HUMRIJE SYLEJMAN f Shqipëtar 09.12.1970 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
31 AHMETAJ HYRE BRAHIM f Shqipëtar 23.10.1976 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
32 AHMETAJ HYSNIJE ELAMI f Shqipëtar 23.04.1973 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
33 AHMETAJ LEOTRIM SMAJL m Shqipëtar 05.09.1992 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
34 AHMETAJ NEBI SAHIT m Shqipëtar 01.01.1967 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
35 AHMETAJ RINOR NEBIH m Shqipëtar 15.03.1997 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
36 AHMETAJ RIZA HALIT m Shqipëtar 02.05.1980 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
37 AHMETAJ RRUSHIJE SMAJL f Shqipëtar 25.12.1968 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
38 AHMETAJ SADRI SALI m Shqipëtar 24.03.1980 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
39 AHMETAJ SALI SADRI m Shqipëtar 02.06.1946 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
40 AHMETAJ SARANDA HAMDI f Shqipëtar 01.11.1985 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
41 AHMETAJ SHEFKIJE JETISH f Shqipëtar 16.02.1950 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
42 AHMETAJ VALON XHAVIT m Shqipëtar 12.10.1983 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
43 AHMETAJ VLORA XHAVIT f Shqipëtar 17.09.1986 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
44 AHMETAJ ZYRAFETE SADRI f Shqipëtar 13.12.1956 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
45 AHMETI ÇAUSH HAXHI m Shqipëtar 02.04.1945 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
46 AJETI SHEFQET AJET m Shqipëtar 28.04.1945 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
47 AKSENTIJEVIĆ MILOMIR STEVAN m Sërb 15.06.1949 UJ/MBP-së 02.05.1999 Mitrovicë/Kosovska Mitrovica
48 AKSIĆ STOJANKA STOJADIN f Sërb 21.07.1933 Civil 06.06.1999 Budrikë e Poshtme/Donja Budriga
49 ALAR / ALÁR ŽELJKO JÓZSEF / JOŽEF m Hungarez 10.09.1968 UJ/MBP-së 15.04.1999 Reljan
50 ALAVANJA JEKA DRAGINJA MARKO f Sërb 01.01.1929 Civil 27.05.1999 Palić
51 ALEKSIĆ GORAN ALEKSANDAR m Sërb 07.07.1970 UJ/MBP-së 11.05.1999 Niš
52 ALEKSIĆ RADOVAN TOMA m Sërb 08.12.1954 Civil 07.04.1999 Prishtinë/Priština
53 ALEKSIĆ SRĐAN JOVAN m Sërb 04.05.1967 UJ/MBP-së 26.05.1999 Budrikë e Epërme/Gornja Budrika
54 ALEKSIĆ TOMO MILIVOJE m Sërb 24.09.1965 UJ/MBP-së 08.04.1999 Obri e Epërme/Gornje Obrinje
55 ALIJAJ FILLORETA SHERIF f Shqipëtar 14.04.1984 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
56 ALIJAJ HATMANE HALIT f Shqipëtar 05.11.1982 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
57 ALIJAJ LENDITA HALIT f Shqipëtar 05.11.1980 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
58 ALIJAJ NUSHE DINË f Shqipëtar 01.01.1935 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
59 ALIJAJ XHEVË ZENUN f Shqipëtar 20.08.1918 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
60 ALIU KUJTIM HALIT m Shqipëtar 27.03.1968 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
61 ANDREJEVIĆ MILIJA STANKO m Sërb 23.03.1945 Civil 07.06.1999 Podgorac
62 ANDRIĆ SREĆKO MIODRAG m Sërb 23.05.1947 UJ/MBP-së 04.06.1999 Lladroc/Ladrovac
63 ANDRIĆ ŽELJKO RADOVAN m Sërb 24.09.1970 UJ/MBP-së 27.04.1999 Šabac
64 ANĐELKOVIĆ ČASLAV R m Sërb 08.03.1961 UJ/MBP-së 13.05.1999 Vitak/Vitak
65 ANĐELKOVIĆ DRAGIŠA DOBRIVOJE m Sërb 23.09.1947 Civil 07.05.1999 Niš
66 ANĐELKOVIĆ IGOR CVETKO m Sërb 10.12.1973 UJ/MBP-së 14.05.1999 Prishtinë/Priština
67 ANĐELKOVIĆ MANE STOJAN m Sërb 10.05.1940 Civil 30.05.1999 Vranje
68 ANTONIĆ RADE VELIBOR m Sërb 08.07.1976 UJ/MBP-së 13.05.1999 Koshare/Košare
69 APOSTOLOVIĆ TOLA ĐORĐE m Sërb 13.06.1925 Civil 30.05.1999 Varvarin
70 ARSENIJEVIĆ JOVANKA DRAGOLJUB f Sërb 05.11.1923 Civil 31.05.1999 Draževac
71 ARSIĆ BOGOMIR MARKO m Sërb 13.07.1930 Civil 05.04.1999 Aleksinac
72 ARSIĆ NEBOJŠA RADOMIR m Sërb 23.01.1964 Civil 29.04.1999 Ostružnica
73 BADALLAJ SYLEJMAN SHAIP m Shqipëtar 01.05.1956 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
74 BAHTIARI ILMI ISMAIL m Shqipëtar 02.02.1965 UÇK 14.05.1999 Koshare/Košare
75 BAJIĆ MILAN MLAĐEN m Sërb 03.08.1962 Civil 08.06.1999 Novi Sad
76 BAJIN ALEKSANDAR PETAR m Sërb 29.08.1979 UJ/MBP-së 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
77 BAJRAMI BLERINA DERVISH f Shqipëtar 01.12.1995 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
78 BAJRAMI FERAT SEJD m Shqipëtar 23.08.1963 UÇK 14.04.1999 Piranë/Pirane
79 BAJSELMAN HAMIDE METUSH f Shqipëtar 01.01.1945 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
80 BAJSELMAN METUSH SADIK m Shqipëtar 01.01.1946 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
81 BAJSELMANAJ VALBONE METUSH f Shqipëtar 01.01.1981 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
82 BAKIĆ SLAVKO BOŠKO m Sërb 02.01.1952 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
83 BALOVIĆ RADOSLAV MILJOJKO m Sërb 15.02.1950 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
84 BANDIĆ DRAGAN MOMČILO m Sërb 01.06.1971 UJ/MBP-së 01.06.1999 Nadalj
85 BANDUR MIHAJLO STEVAN m Sërb 31.12.1974 UJ/MBP-së 08.04.1999 Obri e Epërme/Gornje Obrinje
86 BANKOVIĆ KSENIJA VLASTIMIR f Sërb 14.06.1971 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
87 BARAĆ DRAGAN DRAGOSLAV m Sërb 13.09.1959 UJ/MBP-së 25.03.1999 Prizren/Prizren
88 BASARA BRANISLAV BORIVOJE m Sërb 12.12.1978 UJ/MBP-së 22.04.1999 Vranje
89 BEHLULI REXHEP NEZIR m Shqipëtar 15.04.1973 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
90 BERISHA ADEM ALIL m Shqipëtar 17.02.1955 UJ/MBP-së 07.04.1999 Prishtinë/Priština
91 BERISHA BASRI IBRAHIM m Shqipëtar 22.03.1977 Civil 01.05.1999 Harilaç/Ariljača
92 BERISHA DAUT IBRAHIM m Shqipëtar 22.01.1969 Civil 01.05.1999 Harilaç/Ariljača
93 BERISHA ELVIS MUHAMED m Romë 01.01.1982 Civil 01.05.1999 Prizren/Prizren
94 BERISHA ESAD NEHAT m Romë 01.01.1987 Civil 01.05.1999 Prizren/Prizren
95 BERISHA IBRAHIM DAUT m Shqipëtar 12.01.1938 Civil 01.05.1999 Harilaç/Ariljača
96 BERISHA RAMADAN HALIL m Romë 06.10.1951 Civil 01.05.1999 Prizren/Prizren
97 BERIŠA BESMILE FADIL f Romë 01.01.1982 Civil 01.05.1999 Prizren/Prizren
98 BERIŠA ZENIJE ŠABAN f Goranë 01.01.1982 Civil 01.05.1999 Prizren/Prizren
99 BEZERAJ FADIL SMAJL m Shqipëtar 05.07.1967 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
100 BIORAC DRAGOMIRKA MILOMIR f Sërb 14.11.1960 Civil 31.05.1999 Novi Pazar
101 BOGDANOVIĆ MIRKO OSTOJA m Sërb 10.04.1964 UJ/MBP-së 26.05.1999 Jamena
102 BOGDANOVIĆ RADE NIKOLA m Sërb 03.12.1968 UJ/MBP-së 31.05.1999 Planejë/Planeja
103 BOGOSAVLJEV DUŠKO IVAN m Sërb 17.07.1949 Civil 04.04.1999 Pančevo
104 BOJKOVIĆ DEJAN SLOBODAN m Sërb 24.06.1971 Civil 04.04.1999 Pančevo
105 BOROTA DRAGAN JOVAN m Sërb 07.03.1972 Civil 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
106 BOŠKOVIĆ BRANKA NIKOLA f Sërb 19.05.1925 Civil 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
107 BOŠKOVIĆ RADOMAN VOJIN m Sërb 26.09.1969 UJ/MBP-së 19.05.1999 Pejë/Peć
108 BOŽIDAREVIĆ ŽIVORAD STOJAN m Sërb 22.09.1948 UJ/MBP-së 29.03.1999 Prishtinë/Priština
109 BOŽOVIĆ BOŽIDAR ZLATAN m Sërb 07.06.1979 UJ/MBP-së 01.06.1999 Poslishtë/Poslište
110 BOŽOVIĆ MIROSLAV BRANISLAV m Sërb 22.07.1964 UJ/MBP-së 15.04.1999 Podgorica
111 BRKIĆ ZORA ŽIVAN f Sërb 11.06.1917 Civil 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
112 BRUDAR JULIJA BRANKO f Sërb 05.10.1989 Civil 30.04.1999 Murino
113 BUBALO DRAGAN NENAD m Sërb 31.12.1958 Civil 11.04.1999 Merdare/Merdare
114 BUDISAVLJEVIĆ PETAR n/a m Sërb 16.07.1939 Civil 31.05.1999 Surdulica
115 BUDURI NAZIM MISIN m Shqipëtar 16.11.1973 UÇK 21.05.1999 Koshare/Košare
116 BUGARIĆ JOVAN VOJIN m Sërb 05.07.1949 UJ/MBP-së 31.03.1999 Beograd
117 BUKUMIRIĆ RADOSAV SRETKO m Sërb 01.04.1956 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
118 BULATOVIĆ VLADISLAV RADOVAN m Sërb 06.06.1974 UJ/MBP-së 06.06.1999 Koshare/Košare
119 BULLIQI BEXHHET AVDULLAH m Shqipëtar 25.08.1946 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
120 BUNDALO RADE SAVA m Sërb 30.03.1978 UJ/MBP-së 08.04.1999 Obri e Epërme/Gornje Obrinje
121 ÇABRATI FAIK BEQIR m Shqipëtar 01.01.1982 UÇK 21.05.1999 Koshare/Košare
122 CEKLIĆ MILJENKO DRAGO m Malazez 06.06.1959 Civil 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
123 ÇELAJ LATIF BAJRAM m Shqipëtar 15.09.1940 Civil 06.05.1999 Kizharekë/Kišna Reka
124 CIMBALJEVIĆ ĐORĐIJE MILIĆ m Sërb 17.06.1979 UJ/MBP-së 31.03.1999 Lum-Bunar/Ljugbunar
125 CVETANOVIĆ BOJAN STANIŠA m Sërb 10.12.1978 UJ/MBP-së 13.05.1999 Pr.i Muhaxhere/Muhadžer Prelez
126 CVETANOVIĆ IVAN DUŠAN m Sërb 05.03.1960 UJ/MBP-së 31.05.1999 Planejë/Planeja
127 CVETANOVIĆ SLAVOLJUB STOJADIN m Sërb 24.02.1962 UJ/MBP-së 01.06.1999 Planejë/Planeja
128 CVETANOVIĆ VESNA MOMČILO f Sërb 14.07.1968 Civil 19.05.1999 Gjilan/Gnjilane
129 CVETIĆ MILOVAN STANIŠA m Sërb 22.07.1949 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
130 CVETKOVIĆ SRĐAN VLASTIMIR m Sërb 29.11.1966 UJ/MBP-së 10.04.1999 Merdare
131 CVETKOVIĆ ZORAN ČEDOMIR m Sërb 16.12.1963 UJ/MBP-së 14.05.1999 Prishtinë/Priština
132 CVETKOVIĆ ZORAN PREDRAG m Sërb 16.05.1978 UJ/MBP-së 12.04.1999 Prishtinë/Priština
133 ČOLAKOVIĆ IZET HAKIJA m Bosniak 31.03.1977 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
134 ĆIPRIJANOVIĆ GORICA VOJISLAV f Sërb 05.08.1945 Civil 19.05.1999 Gjilan/Gnjilane
135 ĆIRIĆ MILIVOJE ŽIVOJIN m Sërb 30.04.1933 Civil 30.05.1999 Varvarin
136 ĆIRIĆ RADE MARKO m Sërb 28.02.1977 UJ/MBP-së 15.04.1999 Goruzhup/Goružup
137 ĆIROVIĆ VELIMIR STANIŠA m Sërb 01.08.1969 UJ/MBP-së 08.04.1999 Obri e Epërme/Gornje Obrinje
138 DACIĆ SENAD ISMET m Bosniak 01.01.1983 Civil 26.03.1999 Besnik
139 DAKAJ HAJRIJE IBISH f Shqipëtar 07.04.1927 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
140 DAKAJ PËRPARIM FATMIR m Shqipëtar 13.06.1986 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
141 DAKAJ TEUTA ARIF f Shqipëtar 16.09.1983 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
142 DAKAJ ZELFIJE AGUSH f Shqipëtar 10.05.1924 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
143 DALLOSHI MEJDI HAJRUSH m Shqipëtar 01.01.1944 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
144 DEDIĆ RANKO BRANISLAV m Sërb 06.03.1965 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
145 DELETIĆ ALEKSANDAR VLADISLAV m Sërb 31.08.1968 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
146 DELJANIN ACA SAVATIJE m Sërb 04.06.1949 Civil 07.05.1999 Niš
147 DENČIĆ MILE RATKO m Sërb 27.06.1967 UJ/MBP-së 31.05.1999 Planejë/Planeja
148 DESPIĆ MILOMIR DRAGOLJUB m Sërb 07.03.1979 UJ/MBP-së 08.04.1999 Obri e Epërme/Gornje Obrinje
149 DIMIĆ DRAGANA SINIŠA f Sërb 01.09.1995 Civil 11.05.1999 Staro Gracko/Staro Gracko
150 DIMITRIĆ BORISLAV MILETA m Sërb 22.12.1978 UJ/MBP-së 14.04.1999 Vulljakë/Volujak
151 DIMITRIJEVIĆ SLAVIŠA VUKAŠIN m Sërb 24.03.1966 UJ/MBP-së 14.05.1999 Poslishtë/Poslište
152 DMITROVIĆ MIRKO ILIJA m Sërb 27.02.1970 Civil 04.04.1999 Pančevo
153 DOGANDŽIĆ MILADIN MILOŠ m Sërb 29.07.1960 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
154 DRAGANJAC IVICA SLOBODAN m Sërb 19.02.1979 UJ/MBP-së 08.04.1999 Arllat/Orlate
155 DRAGAŠ MILAN BOŽO m Sërb 02.01.1950 UJ/MBP-së 04.05.1999 Arllat/Orlate
156 DRAGOJEVIĆ DRAGORAD OBRAD m Sërb 02.04.1972 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
157 DRONJAK BRANIMIR RADE m Sërb 06.12.1947 UJ/MBP-së 13.05.1999 Vitak/Vitak
158 DRUGARINOVIĆ SLAVKA PAVLE f Sërb 17.09.1940 Civil 07.06.1999 Podgorac
159 DUNJIĆ ĐORĐE MILAN m Sërb 26.01.1965 UJ/MBP-së 29.04.1999 Arllat/Orlate
160 DŽEMAILOVIĆ VELIJA HAJZER m Sërb 08.05.1955 Civil 10.05.1999 Čačak
161 ĐELIĆ IVICA KRSTOMIR m Sërb 02.01.1969 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
162 ĐILAS STANKO ŽARKO m Sërb 23.07.1979 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
163 ĐOKIĆ ZORAN ZVONIMIR m Sërb 25.04.1966 UJ/MBP-së 26.05.1999 Budrikë e Epërme/Gornja Budrika
164 ĐORĐEVIĆ BOŽIDAR DIMITRIJE m Sërb 26.05.1941 Civil 07.05.1999 Niš
165 ĐORĐEVIĆ DEJAN LJUBIŠA m Sërb 04.02.1959 Civil 30.04.1999 Trstenik
166 ĐORĐEVIĆ LJUBINKO RATKO m Sërb 04.08.1954 UJ/MBP-së 29.04.1999 Arllat/Orlate
167 ĐORĐEVIĆ MILAN BOŽIDAR m Sërb 11.04.1977 UJ/MBP-së 02.05.1999 Prizren/Prizren
168 ĐORĐEVIĆ STANIŠA SVETISLAV m Sërb 10.02.1967 Civil 27.04.1999 Surdulica
169 ĐORĐEVIĆ VLADIMIR TOMISLAV m Sërb 27.12.1978 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
170 ĐUKIĆ GORAN LJUBODRAG m Sërb 07.02.1971 UJ/MBP-së 11.04.1999 Merdare
171 EGERIĆ MLADEN DRAGAN m Sërb 17.10.1972 UJ/MBP-së 02.04.1999 Gremnik/Grebnik
172 ELSHANI ZEJNULLAH MUJË m Shqipëtar 15.06.1966 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
173 EMINOVIĆ GORAN TRAJKO m Romë 02.11.1964 Civil 05.04.1999 Vranje
174 ERAC RADOSAV RODOLJUB m Sërb 01.01.1978 UJ/MBP-së 31.05.1999 Vërnicë/Vrbnica
175 EREMIJEV BORIS TODOSIJA m Sërb 05.09.1935 Civil 31.05.1999 Surdulica
176 FEJZULLAHU ABEDIN AVDYL m Shqipëtar 16.02.1981 Civil 12.05.1999 Sfeqël/Svetlje
177 FETAHAJ SKËNDER HAMËZ m Shqipëtar 25.01.1958 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
178 FETAHAJ XHEMË SADRI m Shqipëtar 28.01.1970 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
179 FILIPOVIĆ BOŽUR STOJAN m Sërb 15.11.1948 UJ/MBP-së 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
180 GAJIĆ GORAN ILIJA m Sërb 12.01.1971 UJ/MBP-së 18.04.1999 Petrovčić
181 GASHI ARDIANA BISLIM f Shqipëtar 04.05.1966 Civil 07.04.1999 Prishtinë/Priština
182 GASHI DEA MESUT f Shqipëtar 03.05.1990 Civil 07.04.1999 Prishtinë/Priština
183 GASHI DENIZA MESUT f Shqipëtar 16.07.1994 Civil 07.04.1999 Prishtinë/Priština
184 GASHI GAZMEND IDRIZ m Shqipëtar 26.08.1979 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
185 GASHI MESUT SELIM m Shqipëtar 23.09.1959 Civil 07.04.1999 Prishtinë/Priština
186 GASHI REA MASUT f Shqipëtar 25.11.1992 Civil 07.04.1999 Prishtinë/Priština
187 GJEKAJ ARTAN TAFIL m Shqipëtar 23.12.1979 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
188 GJOSHI IBRAHIM REXHEP m Shqipëtar 26.01.1947 Civil 21.05.1999 Gjakovë/Đakovica
189 GJOTA BUKURIJE ALI f Shqipëtar 10.09.1980 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
190 GJOTA JAKUTE RIZA f Shqipëtar 20.04.1945 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
191 GLADIŠEV MIODRAG LAZAR m Sërb 01.01.1960 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
192 GLIGORIJEVIĆ DOBRIVOJE STANISLAV m Sërb 23.05.1954 UJ/MBP-së 30.05.1999 Planejë/Planeja
193 GOCIĆ GORAN NOVICA m Sërb 20.04.1965 UJ/MBP-së 12.05.1999 Fshat i Vjetër/Staro Selo
194 GRUBOR SINIŠA BORO m Sërb 11.08.1978 UJ/MBP-së 08.04.1999 Arllat/Orlate
195 GRUJIĆ DRAGOSLAV GRUJA m Sërb 24.04.1950 Civil 17.05.1999 Bor
196 GRUJIĆ MILICA RADE f Sërb 20.05.1931 Civil 05.04.1999 Vranje
197 GRUJIĆ RANKO GVOZDEN m Sërb 24.06.1958 UJ/MBP-së 08.05.1999 Junik/Junik
198 GRUJIĆ ŽIVOTA STANOJE m Sërb 10.04.1964 UJ/MBP-së 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
199 GUBERINIĆ MIODRAG ČEDOMIR m Malazez 25.10.1968 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
200 GUCUNJA MIROSLAV KRISTIVOJ m Sërb 25.11.1978 UJ/MBP-së 26.05.1999 Zhdredhë/Ždrelo
201 GUDŽIĆ BRANKO APOSTOL m Sërb 27.01.1944 Civil 20.04.1999 Prishtinë/Priština
202 GUDŽIĆ ZORAN TOMISLAV m Sërb 17.10.1962 UJ/MBP-së 14.04.1999 Prishtinë/Priština
203 GUTA MYHEDIN XHELAL m Shqipëtar 10.11.1969 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
204 HADŽIASAN ŠURET ZEĆIRIJA f Goranë 12.05.1947 Civil 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
205 HAMZIĆ DŽEMILA RAIF f Bosniak 04.07.1955 Civil 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
206 HASANAJ LEKË GJERGJ m Shqipëtar 16.10.1967 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
207 HASANAJ MARTIN GJERGJ m Shqipëtar 24.03.1970 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
208 HAZROLLI SABIT AZIZ m Shqipëtar 01.01.1981 UÇK 02.06.1999 Kleçkë/Klečka
209 HAZROLLI SAFET AZIZ m Shqipëtar 01.01.1979 UÇK 02.06.1999 Kleçkë/Klečka
210 HINIĆ NIKOLA PETAR m Sërb 21.09.1940 Civil 20.05.1999 Sombor
211 HODA BLERIM ADEM m Shqipëtar 07.02.1971 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
212 HODA HASAN MYFTAR m Shqipëtar 01.12.1955 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
213 HOXHA AHMET HYSEN m Shqipëtar 12.06.1945 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
214 HUMOLLI MENTOR ISA m Shqipëtar 05.03.1976 UÇK 21.05.1999 Koshare/Košare
215 HUSENI BEHLUL HYSEN m Goranë 03.06.1972 UJ/MBP-së 15.04.1999 Vërnicë/Vrbnica
216 HYSENI GJYLE HYSEN f Shqipëtar 10.03.1954 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
217 HYSENI SMAJL ADEM m Shqipëtar 20.11.1955 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
218 IBRA ZAIM GANIJA m Bosniak 01.02.1959 UJ/MBP-së 29.05.1999 Reçan/Rečane
219 IDRIZI XUFË DEMË f Shqipëtar 10.05.1916 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
220 IGNJATOVIĆ MILAN DUŠAN m Sërb 29.09.1980 Civil 11.05.1999 Vladičin Han
221 IGNJATOVIĆ PREDRAG JUGOSLAV m Sërb 14.12.1978 UJ/MBP-së 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
222 ILIĆ BRATISLAV RADOMIR m Sërb 04.08.1978 UJ/MBP-së 04.05.1999 Arllat/Orlate
223 ILIĆ DEJAN DRAGIŠA m Sërb 29.10.1971 UJ/MBP-së 15.04.1999 Reljan
224 ILIĆ MILIVOJE NEDELJKO m Sërb 11.11.1951 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
225 ILIĆ MIROSLAV RADOVAN m Sërb 23.01.1961 UJ/MBP-së 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
226 ILIĆ VERA MILOJKO f Sërb 15.01.1934 Civil 07.05.1999 Niš
227 ILIĆ ŽIVOJIN ČEDOMIR m Sërb 30.03.1962 UJ/MBP-së 31.05.1999 Planejë/Planeja
228 ILIĆ ŽIVORAD MILAN m Sërb 13.11.1928 Civil 07.05.1999 Niš
229 ILMIĆ GORDANA NEDELJKO f Sërb 31.05.1967 Civil 22.04.1999 Gjakovë/Đakovica
230 ILMIĆ PREDRAG NEĐELJKO m Sërb 27.09.1985 Civil 22.04.1999 Gjakovë/Đakovica
231 ISLAMI XHEMSHIR HAZIZ m Shqipëtar 18.01.1973 UÇK 21.05.1999 Koshare/Košare
232 ISUFI BEKË ISUF m Shqipëtar 01.01.1946 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
233 ISUFI BURBUQE SADIK f Shqipëtar 24.03.1977 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
234 ISUFI FLAMUR BEKE m Shqipëtar 01.06.1978 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
235 ISUFI KUJTIM BEKË m Shqipëtar 05.05.1981 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
236 ISUFI LAVDIM BEKË m Shqipëtar 17.02.1988 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
237 ISUFI MIRSADE SADIK f Shqipëtar 12.11.1980 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
238 ISUFI NUSHE BAJRAM f Shqipëtar 10.07.1950 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
239 ISUFI RUKE UKË f Shqipëtar 13.02.1963 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
240 ISUFI SADIK ISUF m Shqipëtar 01.09.1934 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
241 ISUFI VALJETA BESIM f Shqipëtar 21.08.1992 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
242 IVANČEVIĆ DUŠAN DRAGAN m Sërb 29.01.1978 UJ/MBP-së 09.04.1999 Tabanović
243 IVANČEVIĆ IVAN / MIODRAG MILAN m Sërb 01.01.1992 Civil 22.04.1999 Gjakovë/Đakovica
244 IVANOVIĆ DRAGAN MANOL m Sërb 07.04.1960 Civil 27.04.1999 Surdulica
245 IVANOVIĆ MARKO n/a m Sërb 01.01.1995 Civil 22.04.1999 Gjakovë/Đakovica
246 IVANOVIĆ PREDRAG RADOSLAV m Sërb 23.06.1968 UJ/MBP-së 02.04.1999 Gremnik/Grebnik
247 IVANOVIĆ VLADICA VITOMIR m Sërb 27.05.1969 UJ/MBP-së 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
248 IVANOVIĆ ZORAN TOMISLAV m Sërb 22.07.1978 UJ/MBP-së 31.03.1999 Lum-Bunar/Ljugbunar
249 JAJIĆ ZVEZDAN MILAN m Sërb 26.11.1967 UJ/MBP-së 31.05.1999 Novi Pazar
250 JAKUPI AJET IBRAHIM m Shqipëtar 22.02.1958 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
251 JAKUPI IBRAHIM AJET m Shqipëtar 05.03.1935 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
252 JANIĆEVIĆ DEJAN ALEKSANDAR m Sërb 05.02.1978 UJ/MBP-së 01.06.1999 Planejë/Planeja
253 JANKOVIĆ BOŽIDAR UROŠ m Sërb 01.01.1939 Civil 11.05.1999 Staro Gracko/Staro Gracko
254 JANKOVIĆ DRAGOSLAV TOMISLAV m Sërb 01.01.1977 UJ/MBP-së 31.03.1999 Niš
255 JANKOVIĆ GAVRILO STANIMIR m Sërb 01.01.1963 UJ/MBP-së 05.05.1999 Kushnin/Kušnin
256 JANKOVIĆ JEVROSIMA TODOR f Sërb 01.01.1937 Civil 11.05.1999 Staro Gracko/Staro Gracko
257 JANKOVIĆ MILOVAN SLOBODAN m Sërb 10.03.1940 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
258 JANKOVIĆ MIODRAG ALEKSANDAR m Sërb 02.09.1950 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
259 JANKOVIĆ SRĐAN MILOVAN m Sërb 18.01.1978 UJ/MBP-së 29.05.1999 Prizren/Prizren
260 JANJANIN BOGDANKA SIMA f Sërb 13.02.1925 Civil 31.05.1999 Surdulica
261 JELIĆ VUKOSAV RADMAN m Sërb 23.07.1950 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
262 JING DŽU n/a f Kineze 01.01.1971 Civil 07.05.1999 Beograd-Novi Beograd
263 JOKSIMOVIĆ MILAN RADISAV m Sërb 15.02.1952 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
264 JONTIĆ SLOBODAN SRBISLAV m Sërb 14.01.1945 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
265 JORGOVAN SAŠA MITAR m Sërb 06.02.1978 UJ/MBP-së 14.04.1999 Vulljakë/Volujak
266 JOTIĆ RADE JOVAN m Sërb 03.04.1978 UJ/MBP-së 27.05.1999 Goruzhup/Goružup
267 JOVANOVIĆ BOJAN BRANISLAV m Sërb 02.01.1978 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
268 JOVANOVIĆ BRANISLAV PETAR m Sërb 11.04.1949 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
269 JOVANOVIĆ DEJAN MIROSLAV m Sërb 05.06.1979 UJ/MBP-së 18.04.1999 Komogllavë/Kamena Glava
270 JOVANOVIĆ DRAGAN BORIVOJE m Sërb 07.12.1969 UJ/MBP-së 12.04.1999 Prishtinë/Priština
271 JOVANOVIĆ MILOVAN MILIVOJE m Sërb 07.09.1977 UJ/MBP-së 29.04.1999 Morinë/Morina
272 JOVANOVIĆ RADOJKA NOVAK f Sërb 04.12.1913 Civil 05.04.1999 Aleksinac
273 JOVANOVIĆ RADOMIR MIODRAG m Sërb 15.02.1954 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
274 JOVANOVIĆ SOFIJA BRANISLAV f Sërb 01.01.1976 Civil 30.04.1999 Beograd-Vračar
275 JOVANOVIĆ VOJISLAV MILAN m Sërb 26.12.1907 Civil 05.04.1999 Aleksinac
276 JOVANOVIĆ ZORAN JUGOSLAV m Sërb 28.02.1964 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
277 JOVANOVSKI GERASIM VELIČKO m Sërb 17.08.1915 Civil 07.05.1999 Niš
278 JOVČIĆ MILOŠ DUŠAN m Sërb 26.11.1953 Civil 10.05.1999 Čačak
279 JOVČIĆ NOVICA VUKAŠIN m Sërb 21.03.1963 UJ/MBP-së 01.06.1999 Goruzhup/Goružup
280 JUNČAJ PAŠKA PRENKA f Shqipëtar 13.01.1938 Civil 28.04.1999 Tuzi
281 JUNHUAN ŠAO n/a f Kineze 01.01.1951 Civil 07.05.1999 Beograd-Novi Beograd
282 JUPOLLI GANI SHABAN m Shqipëtar 02.03.1932 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
283 JUSUFI MEHMET LATIF m Shqipëtar 03.12.1960 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
284 KALAJDŽIĆ DUŠAN SRETEN m Sërb 27.09.1976 UJ/MBP-së 02.04.1999 Gremnik/Grebnik
285 KALINIĆ LJUBIŠA OBRAD m Sërb 02.01.1972 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
286 KALIQANAJ NEXHMEDIN ISUF m Shqipëtar 07.12.1958 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
287 KASEMOVIĆ BERSIM KASEM m Goranë 19.06.1978 UJ/MBP-së 12.04.1999 Prishtinë/Priština
288 KASTRATI BESNIK SHANI m Shqipëtar 04.07.1974 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
289 KASTRATI KUJTIM AGIM m Shqipëtar 16.05.1988 Civil 26.05.1999 Malësi e Vogël/Radoste
290 KATIĆ MIOMIR RADOICA m Sërb 25.07.1958 UJ/MBP-së 04.05.1999 Arllat/Orlate
291 KELMENDI ALI AVDYL m Shqipëtar 10.03.1944 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
292 KENIĆ MILAN KOSTA m Sërb 05.01.1974 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
293 KEPIĆ SLAVIŠA MLAĐEN m Sërb 18.01.1979 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
294 KIŠ VLADIMIR JANKO m Rus 30.09.1978 UJ/MBP-së 31.05.1999 Poslishtë/Poslište
295 KITANOVIĆ DRAGAN SLAVOLJUB m Sërb 17.03.1978 UJ/MBP-së 25.03.1999 Ferizaj/Uroševac
296 KNEŽEVIĆ MIROSLAV MIRKO m Sërb 06.12.1985 Civil 30.04.1999 Murino
297 KNEŽEVIĆ SAŠA PETAR m Sërb 10.10.1968 UJ/MBP-së 31.05.1999 Brvenik Naselje
298 KOČANOVIĆ MILKA MILIVOJE f Sërb 01.01.1932 Civil 30.04.1999 Murino
299 KOKOLLARI NEXHAT SHAQIR m Shqipëtar 09.05.1974 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
300 KOLGECI GAZMEND JAHIR m Shqipëtar 03.01.1974 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
301 KOMATINA MANOJLO PETAR m Sërb 10.10.1927 Civil 30.04.1999 Murino
302 KONAKOVIĆ PREDRAG PETAR m Sërb 25.12.1979 UJ/MBP-së 22.04.1999 Duhël/Dulje
303 KOPALLA ARJETA ISMET f Shqipëtar 03.07.1985 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
304 KOPALLA FATIME NAZMI f Shqipëtar 06.10.1966 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
305 KOPALLA FETIJE TAHIR f Shqipëtar 07.05.1953 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
306 KOPALLA FLORINDA ISMET f Shqipëtar 22.10.1981 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
307 KOPALLA MIRJETA EJUP f Shqipëtar 05.04.1997 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
308 KOPALLA XHAVIT ISMET m Shqipëtar 05.01.1984 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
309 KOSTIĆ BOJAN SVETISLAV m Sërb 23.08.1973 UJ/MBP-së 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
310 KOSTIĆ BOJAN ŽIVORAD m Sërb 19.03.1978 UJ/MBP-së 22.04.1999 Duhël/Dulje
311 KOSTIĆ LJUBOMIR n/a m Sërb n/a Civil 31.05.1999 Ripanj
312 KOŠANIN NENAD ŽIVOJIN m Sërb 01.06.1969 UJ/MBP-së 18.04.1999 Beçiq/Bečić
313 KOVAČ RADOJICA LJUBO m Sërb 14.06.1960 UJ/MBP-së 29.03.1999 Prishtinë/Priština
314 KRASIĆ SLOBODAN PETAR m Sërb 07.11.1978 UJ/MBP-së 15.04.1999 Prizren/Prizren
315 KRASNIQI AFRIM BEQIR m Shqipëtar 27.06.1958 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
316 KRASNIQI ALI MALË m Shqipëtar 01.03.1920 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
317 KRASNIQI BEKE SEFER m Shqipëtar 01.06.1968 Civil 26.05.1999 Malësi e Vogël/Radoste
318 KRASNIQI BLEND SHKELZEN m Shqipëtar 01.02.1987 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
319 KRASNIQI ERNEST SALI m Romë 01.01.1996 Civil 01.05.1999 Prizren/Prizren
320 KRASNIQI HYSEN UKË m Shqipëtar 23.04.1957 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
321 KRASNIQI JANUZ MEHMET m Shqipëtar 19.07.1971 UÇK 21.05.1999 Koshare/Košare
322 KRASNIQI MAHMUT R m Shqipëtar 26.08.1939 Civil 02.04.1999 Nagafc/Nogavac
323 KRASNIQI SABRIJE SHKELZEN f Shqipëtar 18.05.1982 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
324 KRASNIQI SAMI SELIM m Shqipëtar 16.10.1978 Civil 29.03.1999 Vushtrri/Vučitrn
325 KRASNIQI SHKELZEN MEHMET m Shqipëtar 01.08.1958 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
326 KRASNIQI SHKURTE ALI f Shqipëtar 01.01.1925 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
327 KRASNIQI VLORA SHKELZEN f Shqipëtar 24.01.1979 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
328 KRNJAJIĆ BRANIMIR JOVO m Sërb 03.01.1979 UJ/MBP-së 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
329 KRSTIĆ SAŠA SVETOZAR m Sërb 18.10.1968 UJ/MBP-së 28.03.1999 Čenej
330 KRUNIĆ MILKA BOGDAN f Sërb 01.01.1930 Civil 18.05.1999 Jasenica
331 KRYEZIU BAHRI MUHEDIN m Shqipëtar 16.08.1966 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
332 KUKAJ ABAZ HYSEN m Shqipëtar 27.04.1952 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
333 KUKAJ AGRON HALIT m Shqipëtar 05.01.1987 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
334 KUKAJ AHMET HALIT m Shqipëtar 21.10.1988 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
335 KUKAJ ALBON BAFTI m Shqipëtar 01.01.1985 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
336 KUKAJ ARIFE HAXHI f Shqipëtar 04.06.1956 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
337 KUKAJ BLEDION SHABAN m Shqipëtar 04.10.1998 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
338 KUKAJ BURIM ABAZ m Shqipëtar 24.06.1982 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
339 KUKAJ FLORINDE SOKOL f Shqipëtar 22.01.1994 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
340 KUKAJ LIMAN AVDI m Shqipëtar 13.10.1942 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
341 KUKAJ NYSRET HALIT m Shqipëtar 12.04.1991 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
342 KUKAJ SHERIFE ABAZ f Shqipëtar 06.01.1988 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
343 KUKAJ ZELFIJE MUHAMET f Shqipëtar 06.03.1962 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
344 KUKUČKA JAN JAN m Sllovak 08.02.1979 UJ/MBP-së 29.03.1999 Prishtinë/Priština
345 KURMEHAJ NAIM REXHË m Shqipëtar 14.04.1975 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
346 KURTAJ DANUSH MIFTAR m Shqipëtar 08.03.1961 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
347 KUVELJIĆ MILEVA ČEDOMIR f Sërb 01.01.1926 Civil 04.04.1999 Čačak
348 LAJCSÁK / LAJČAK RÓBERT / ROBERT ISTVÁN / IŠTVAN m Hungarez 19.01.1968 UJ/MBP-së 19.04.1999 Smederevo
349 LAUŠEV SINIŠA DRAGIŠA m Sërb 06.10.1971 UJ/MBP-së 28.03.1999 Čenej
350 LAZAREVIĆ VLASTIMIR MARKO m Sërb 10.04.1952 UJ/MBP-së 27.03.1999 Beograd-Rakovica
351 LEMIĆ BOŠKO DUŠAN m Sërb 01.02.1952 UJ/MBP-së 01.06.1999 Planejë/Planeja
352 LLUGIQI ARTA RRAHMAN f Shqipëtar 10.07.1993 Civil 24.04.1999 Dobrajë e Madhe/Velika Dobranja
353 LUKIĆ DRAGAN LUKA m Sërb 25.02.1967 UJ/MBP-së 15.04.1999 Reljan
354 LUKIĆ ZLATA MILOSAV f Sërb 11.03.1945 Civil 08.04.1999 Ćuprija
355 LUMA AVDYLGAFURR MERXHAN m Shqipëtar 12.04.1961 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
356 LUZHA ILIR HALIL m Shqipëtar 18.03.1978 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
357 MADŽUNI IBRAHIM MURAT m Goranë 12.04.1976 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
358 MAKIĆ DRAGAN BLAGOJE m Sërb 16.10.1967 UJ/MBP-së 30.03.1999 Bellopojë/Belo Polje
359 MAKSIĆ IVICA DUŠAN m Sërb 14.07.1962 UJ/MBP-së 02.04.1999 Gremnik/Grebnik
360 MAKSIĆ NEBOJŠA ILIJA m Sërb 09.06.1974 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
361 MAKSIMOVIĆ MIODRAG SLOBODAN m Sërb 29.08.1970 Civil 10.05.1999 Čačak
362 MAKSIMOVIĆ OLIVERA MILIVOJE f Sërb 12.07.1986 Civil 30.04.1999 Murino
363 MAKSUTI ANTON PASHK m Shqipëtar 03.07.1962 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
364 MALEŠEVIĆ DANICA n/a f Sërb 05.09.1931 Civil 31.05.1999 Surdulica
365 MALINIĆ MILANA MIĆO f Sërb 30.08.1950 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
366 MALOBABIĆ BOSILJKA MILAN f Sërb 01.01.1946 Civil 31.05.1999 Surdulica
367 MALOBABIĆ MILENA B. f Sërb 11.10.1979 Civil 31.05.1999 Surdulica
368 MALOBABIĆ MILENKO B. m Sërb 13.04.1983 Civil 31.05.1999 Surdulica
369 MALOBABIĆ RADE B. m Sërb 01.11.1980 Civil 31.05.1999 Surdulica
370 MALSIU SHAIP SADRI m Shqipëtar 10.02.1935 Civil 29.03.1999 Rekë/Reka
371 MANČIĆ DEJAN STANIMIR m Sërb 21.06.1975 UJ/MBP-së 04.04.1999 Gremnik/Grebnik
372 MANČIĆ DUŠAN BOŽIDAR m Sërb 05.05.1935 Civil 29.05.1999 Niš
373 MANČIĆ VUKOSAVA VASKO f Sërb 10.03.1938 Civil 29.05.1999 Niš
374 MANOJLOVIĆ DUŠAN PETAR m Sërb 06.04.1927 Civil 31.05.1999 Surdulica
375 MANOJLOVIĆ MILICA n/a f Sërb 15.05.1922 Civil 31.05.1999 Surdulica
376 MARIN GORAN NINOSLAV m Sërb 28.08.1980 UJ/MBP-së 28.03.1999 Koretishtë/Koretište
377 MARINKOVIĆ BRANISLAV ČEDOMIR m Sërb 02.10.1961 UJ/MBP-së 29.05.1999 Prizren/Prizren
378 MARINKOVIĆ DRAGAN MILE m Sërb 06.03.1978 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
379 MARINKOVIĆ ZORAN TOMISLAV m Sërb 27.03.1966 Civil 30.05.1999 Varvarin
380 MARJANOVIĆ BOBAN MIODRAG m Sërb 18.03.1978 UJ/MBP-së 30.05.1999 Dunav/Dunavo
381 MARJANOVIĆ DUŠAN LAZAR m Sërb 03.08.1971 UJ/MBP-së 04.05.1999 Arllat/Orlate
382 MARJANOVIĆ RADOJE SLAVKO m Sërb 01.01.1965 Civil 08.04.1999 Tornik
383 MARKOVIĆ ANA ŽARKO f Sërb 29.11.1973 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
384 MARKOVIĆ DEJAN DUŠAN m Sërb 15.05.1959 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
385 MARKOVIĆ IVAN ČASLAV m Sërb 16.01.1973 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
386 MASNEC PETAR JOSIP m Yugosllavë 10.10.1972 UJ/MBP-së 11.05.1999 Beograd-Barajevo
387 MATANOVIĆ ALMA LJUBO f Malazez 24.04.1972 Civil 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
388 MEDIĆ RADOVAN ILIJA m Sërb 02.01.1962 UJ/MBP-së 24.03.1999 Sombor
389 MEDIĆ SINIŠA DRAGAN m Sërb 11.11.1966 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
390 MEŠEKRANI HASIBA ILJAZ f Bosniak 16.01.1952 Civil 02.05.1999 Mitrovicë/Kosovska Mitrovica
391 MIĆIĆ MILISAV PAUN m Sërb 16.05.1962 Civil 21.04.1999 Valjevo
392 MIHAJLOVIĆ SLAĐAN VLADIMIR m Sërb 29.11.1979 UJ/MBP-së 05.05.1999 Kushnin/Kušnin
393 MIJATOVIĆ MILAN BOGDAN m Sërb 14.10.1975 UJ/MBP-së 30.04.1999 Bogatić
394 MIJATOVIĆ PETAR BOŽIDAR m Sërb 05.09.1974 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
395 MIJIĆ NEBOJŠA ŽIVADIN m Sërb 10.02.1978 UJ/MBP-së 23.04.1999 Gazimestan/Gazimestan
396 MILADINOVIĆ BOSNA DRAGUTIN f Sërb 15.09.1931 Civil 31.05.1999 Surdulica
397 MILADINOVIĆ DRAGOMIR VIDOJKO m Sërb 02.08.1932 Civil 05.04.1999 Aleksinac
398 MILADINOVIĆ LJUBICA TIHOMIR f Sërb 05.06.1936 Civil 05.04.1999 Aleksinac
399 MILADINOVIĆ SNEŽANA DRAGOMIR f Sërb 20.06.1959 Civil 05.04.1999 Aleksinac
400 MILANOVIĆ GORDANA RADOVAN f Sërb 17.07.1935 Civil 07.04.1999 Prishtinë/Priština
401 MILANOVIĆ PREDRAG VLADIMIR m Sërb 27.06.1970 UJ/MBP-së 05.05.1999 Zylfaj/Zulfaj
402 MILANOVIĆ SAŠA MILAN m Sërb 07.07.1970 UJ/MBP-së 13.05.1999 Vitak/Vitak
403 MILENKOV NINOSLAV ILIJA m Sërb 25.11.1974 UJ/MBP-së 15.04.1999 Reljan
404 MILENKOVIĆ BOBAN MILETIJE m Sërb 17.07.1978 UJ/MBP-së 09.05.1999 Gërçinë/Grčina
405 MILENKOVIĆ SANJA ZORAN f Sërb 30.11.1983 Civil 30.05.1999 Varvarin
406 MILENKOVIĆ SLAVIŠA PREDRAG m Sërb 15.01.1975 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
407 MILENKOVIĆ VLADICA APOSTOL m Sërb 18.11.1976 UJ/MBP-së 30.03.1999 Mogillë/Mogila
408 MILETIĆ BOJAN ŽIVORAD m Sërb 26.01.1977 UJ/MBP-së 28.03.1999 Čenej
409 MILETIĆ VLADAN ZORAN m Sërb 28.02.1979 UJ/MBP-së 22.04.1999 Duhël/Dulje
410 MILIĆ ALEKSANDAR VOJISLAV m Sërb 01.12.1962 Civil 27.04.1999 Surdulica
411 MILIĆ BOBAN DRAGOLJUB m Sërb 16.02.1974 UJ/MBP-së 14.04.1999 Vulljakë/Volujak
412 MILIĆ MILJANA ALEKSANDAR f Sërb 22.02.1984 Civil 27.04.1999 Surdulica
413 MILIĆ STAMENKA DRAGUTIN f Sërb 10.09.1933 Civil 27.04.1999 Surdulica
414 MILIĆ VESNA VLADA f Sërb 12.09.1962 Civil 27.04.1999 Surdulica
415 MILIĆ VLADIMIR ALEKSANDAR m Sërb 29.12.1987 Civil 27.04.1999 Surdulica
416 MILINKOVIĆ MITAR DRAGOJE m Sërb 13.01.1970 UJ/MBP-së 31.03.1999 Beograd
417 MILIVOJEVIĆ DRAGICA STEVAN f Sërb 22.07.1919 Civil 05.04.1999 Aleksinac
418 MILIVOJEVIĆ GVOZDEN DRAGOLJUB m Sërb 03.09.1906 Civil 05.04.1999 Aleksinac
419 MILOJKOVIĆ MILEN RANKO m Sërb 12.04.1943 Civil 19.04.1999 Niš
420 MILOSAVLJEVIĆ ĐORĐE LJUBIŠA m Sërb 21.12.1976 UJ/MBP-së 04.04.1999 Jelav
421 MILOŠEVIĆ DEJAN MILUTIN m Sërb 21.03.1972 Civil 31.05.1999 Novi Pazar
422 MILOŠEVIĆ MILOSAV VLADETA m Sërb 07.11.1978 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
423 MILOŠEVIĆ MIROSLAV TOMISLAV m Sërb 24.10.1960 UJ/MBP-së 01.06.1999 Vrbovac
424 MILOŠEVIĆ RADE ĐORĐE m Sërb 19.03.1968 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
425 MILOŠEVIĆ SELJA MLADEN m Sërb 14.04.1978 UJ/MBP-së 30.05.1999 Dunav/Dunavo
426 MILOŠEVIĆ SINIŠA MILOŠ m Sërb 14.01.1968 UJ/MBP-së 12.05.1999 Shtime/Štimlje
427 MILOVANOVIĆ BRANISLAV STOJAN m Sërb 14.05.1964 UJ/MBP-së 26.05.1999 Budrikë e Epërme/Gornja Budrika
428 MILOVANOVIĆ GORAN DRAGAN m Sërb 03.10.1977 UJ/MBP-së 19.04.1999 Bardhi i Madh/Veliki Belaćevac
429 MILOVANOVIĆ GORAN DUŠAN m Sërb 17.09.1978 UJ/MBP-së 04.04.1999 Jelav
430 MILOVANOVIĆ MALIŠA DRAGIŠA m Sërb 24.07.1970 UJ/MBP-së 30.04.1999 Bogatić
431 MILOVANOVIĆ MIOMIR SLOBODAN m Sërb 22.05.1982 Civil 27.04.1999 Surdulica
432 MILOVANOVIĆ STANIŠA VASILJKO m Sërb 19.07.1949 UJ/MBP-së 31.03.1999 Beograd
433 MILJKOVIĆ BRATISLAV DRAGI m Sërb 10.08.1976 UJ/MBP-së 13.05.1999 Vitak/Vitak
434 MILJKOVIĆ SAŠA STANISLAV m Sërb 15.06.1966 Civil 07.05.1999 Niš
435 MILJKOVIĆ SLAVIŠA MIODRAG m Sërb 06.08.1978 UJ/MBP-së 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
436 MIRIĆ NEBOJŠA DUŠAN m Sërb 24.02.1965 UJ/MBP-së 13.05.1999 Vitak/Vitak
437 MIRKOVIĆ SLOBODAN VELJKO m Sërb 28.03.1978 UJ/MBP-së 15.04.1999 Reljan
438 MITIĆ IRENA ALEKSANDAR f Sërb 28.08.1983 Civil 17.04.1999 Ribnice
439 MITIĆ PREDRAG BORISAV m Sërb 30.10.1953 UJ/MBP-së 15.05.1999 Carralevë/Crnoljevo
440 MITROVIĆ BRANKO ČEDOMIR m Sërb 27.10.1920 Civil 28.05.1999 Aleksinac
441 MITROVIĆ TOMISLAV ŽIKA m Sërb 06.03.1938 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
442 MLADENOVIĆ DEJAN LAZAR m Sërb 11.01.1974 UJ/MBP-së 30.03.1999 Mogillë/Mogila
443 MLADENOVIĆ JAGODA BRANKO f Sërb 03.02.1936 Civil 11.05.1999 Orljane
444 MLADENOVIĆ PETAR STANKO m Sërb 29.07.1952 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
445 MLADENOVIĆ VERKA DUŠAN f Sërb 25.03.1952 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
446 MÓKUS / MOKUŠ ZOLTÁN / ZOLTAN LÁSZLÓ / LASLO m Hungarez 27.03.1978 UJ/MBP-së 12.04.1999 Prishtinë/Priština
447 MOMČILOVIĆ BILJANA DRAGUTIN f Sërb 18.04.1970 Civil 26.05.1999 Ralja
448 MORINA MENSUR HILMI m Romë 01.01.1984 Civil 01.05.1999 Prizren/Prizren
449 MUCAJ FLORIE ISUF f Shqipëtar 23.11.1983 Civil 03.05.1999 Jabllanicë e Madhe/Velika Jablanica
450 MUCAJ HAVE REXHEP f Shqipëtar 15.06.1951 Civil 03.05.1999 Jabllanicë e Madhe/Velika Jablanica
451 MUCAJ ISUF BAJRAM m Shqipëtar 16.01.1940 Civil 03.05.1999 Jabllanicë e Madhe/Velika Jablanica
452 MUCAJ MUHAMET BINAK m Shqipëtar 20.03.1989 Civil 03.05.1999 Jabllanicë e Madhe/Velika Jablanica
453 MUCAJ SAFETE AVDYL f Shqipëtar 28.12.1966 Civil 03.05.1999 Jabllanicë e Madhe/Velika Jablanica
454 MUJOVIĆ ZLATKO MILETA m Sërb 10.06.1978 UJ/MBP-së 04.04.1999 Jelav
455 MUNITLAK JELICA DUŠAN f Sërb 16.06.1971 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
456 MUNJIĆ SAŠA BOŽIDAR m Sërb 31.01.1973 UJ/MBP-së 02.04.1999 Gremnik/Grebnik
457 MURATI AMET DEMIR m Bosniak 15.10.1917 Civil 01.05.1999 Jabllanicë/Jablanica
458 MURATI AZEMA AZAR f Bosniak 10.08.1960 Civil 01.05.1999 Jabllanicë/Jablanica
459 MUSA DRITA MUSTAFE f Shqipëtar 05.02.1977 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
460 MUSA FEXHRIJE YMER f Shqipëtar 01.01.1970 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
461 MUSA SELMAN SHERIF m Shqipëtar 14.04.1973 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
462 MUSTAFAJ BESNIKE SADIK f Shqipëtar 29.11.1979 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
463 NAGY / NAĐ SÁNDOR / ŠANDOR JÁNOS / JANOŠ m Hungarez 31.05.1956 UJ/MBP-së 04.04.1999 Gremnik/Grebnik
464 NAPIJALO DRAGIĆ MIHAJLO m Sërb 05.12.1929 Civil 31.05.1999 Surdulica
465 NARANČIĆ DEJAN PREDRAG m Sërb 05.09.1967 UJ/MBP-së 29.05.1999 Dragash/Dragaš
466 NASOV OLEG MILIVOJ m Sërb 09.03.1970 Civil 01.04.1999 Novi Sad
467 NDRECAJ GJOKË HIL m Shqipëtar 06.09.1962 UÇK 19.05.1999 Dubravë/Dubrava
468 NEDELJKOVIĆ BOBAN DUŠAN m Sërb 02.02.1969 UJ/MBP-së 24.03.1999 Prokuplje
469 NEDELJKOVIĆ PREDRAG ŽIVORAD m Sërb 01.01.1962 Civil 28.05.1999 Aleksinac
470 NEDELJKOVIĆ VLADIMIR RADOVAN m Sërb 23.06.1947 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
471 NENADOVIĆ ŽIVORAD DIMITRIJE m Sërb 06.12.1930 Civil 26.05.1999 Šabac
472 NIKIĆ MIODRAG MIRKO m Sërb 06.03.1970 UJ/MBP-së 31.05.1999 Novi Pazar
473 NIKOLIĆ DARKO RADOSAV m Sërb 20.08.1971 UJ/MBP-së 30.03.1999 Ferizaj/Uroševac
474 NIKOLIĆ GORDANA MOMČILO f Sërb 16.12.1981 Civil 11.05.1999 Vladičin Han
475 NIKOLIĆ MILAN RADOJKO m Sërb 19.03.1978 UJ/MBP-së 04.04.1999 Loznica
476 NIKOLIĆ NEBOJŠA MILENKO m Sërb 12.10.1972 UJ/MBP-së 01.06.1999 Planejë/Planeja
477 NIKOLIĆ NENAD LJUBOMIR m Sërb 20.08.1961 UJ/MBP-së 30.04.1999 Beograd Savski Venac
478 NIKOLIĆ NIKOLA ZLATOMIR m Romë 30.10.1978 UJ/MBP-së 22.04.1999 Duhël/Dulje
479 NIKOLIĆ ZORAN ĐORĐE m Sërb 29.10.1959 Civil 11.05.1999 Niš
480 NIKOLOV DRAGAN LJUBEN m Bulgarë 08.12.1967 UJ/MBP-së 04.04.1999 Gremnik/Grebnik
481 NINČIĆ ANĐELKO MAKSIM m Sërb 29.08.1933 Civil 08.05.1999 Beograd-Novi Beograd
482 NOVAKOVIĆ RADOSAV DESIMIR m Sërb 03.07.1952 Civil 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
483 NUKA BESIM ISMAIL m Shqipëtar 04.04.1972 UÇK 11.05.1999 Koshare/Košare
484 NURAJ FAZE SEJDI f Shqipëtar 10.01.1975 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
485 NURAJ MËRGIM SHPEND m Shqipëtar 05.07.1995 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
486 NURAJ QENDRIM FATMIR m Shqipëtar 08.06.1992 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
487 NURAJ SEJDI ARIF m Shqipëtar 03.07.1932 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
488 NURAJ VALBONA ISUF f Shqipëtar 29.12.1972 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
489 OBRENIĆ DRAGAN LJUBINKO m Sërb 18.10.1970 Civil 10.05.1999 Čačak
490 ODALOVIĆ RADOVAN MILORAD m Sërb 07.04.1960 UJ/MBP-së 27.05.1999 Ribar i Madh/Veliko Ribare
491 OGNJENOVIĆ MILOVAN BRANKO m Sërb 26.11.1975 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
492 OLKA GORAN MATE m Kroat 12.01.1978 UJ/MBP-së 03.06.1999 Poslishtë/Poslište
493 OTAŠEVIĆ JOVAN MILUN m Sërb 06.03.1977 UJ/MBP-së 04.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
494 PAÇARIZI DRITON SHABAN m Shqipëtar 27.07.1981 Civil 02.06.1999 Kleçkë/Klečka
495 PAÇARIZI REFKI HAMDI m Shqipëtar 07.03.1977 Civil 02.06.1999 Kleçkë/Klečka
496 PAJAZITI FËLLANZA HASAN f Shqipëtar 01.04.1980 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
497 PAJAZITI HASAN MUSE m Shqipëtar 01.01.1948 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
498 PAJAZITI NEVRIJE SHABAN f Shqipëtar 01.01.1968 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
499 PAJAZITI RAZIJE OMER f Shqipëtar 29.02.1952 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
500 PAJAZITI VIOLETA HAXHI f Shqipëtar 13.08.1982 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
501 PAJAZITI VJOLLCA HAXHI f Shqipëtar 02.05.1980 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
502 PALAVRATIĆ DRAGANA UNKNOWN f Sërb 12.03.1979 Civil 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
503 PALUSHI DIANA AVDI f Shqipëtar 21.11.1994 Civil 14.05.1999 Korishë/Koriša
504 PALUSHI FAHRIJE MIFTAR f Shqipëtar 03.09.1965 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
505 PALUSHI MULA RRUSTEM m Shqipëtar 04.04.1931 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
506 PALUSHI SADIJE SADRI f Shqipëtar 06.11.1939 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
507 PANTOVIĆ ĐORĐE SRBOLJUB m Sërb 19.02.1975 Civil 31.05.1999 Novi Pazar
508 PAOVIĆ MARINA ZORAN f Sërb 27.09.1975 Civil 05.04.1999 Aleksinac
509 PAUNOVIĆ MIROSLAV n/a m Sërb 18.11.1978 UJ/MBP-së 14.04.1999 Vulljakë/Volujak
510 PAVIĆ STANIŠA BLAGOJE m Sërb 08.10.1971 UJ/MBP-së 16.04.1999 Smederevo
511 PAVKOVIĆ ĐORĐE ŽARKO m Sërb 10.06.1954 Civil 31.05.1999 Surdulica
512 PAVLOVIĆ BOJAN DRAGIĆ m Sërb 31.05.1974 UJ/MBP-së 01.06.1999 Poslishtë/Poslište
513 PAVLOVIĆ DAJANA VLADIMIR f Sërb 16.06.1994 Civil 26.05.1999 Ralja
514 PAVLOVIĆ MILENKO MILORAD m Sërb 05.10.1959 UJ/MBP-së 04.05.1999 Valjevo
515 PAVLOVIĆ STEFAN VLADIMIR m Sërb 16.05.1991 Civil 26.05.1999 Ralja
516 PAVLOVIĆ VLADIMIR BUDIMIR m Sërb 08.04.1960 Civil 26.05.1999 Ralja
517 PEJČIĆ BOŽIDAR GOLUB m Sërb 18.09.1959 UJ/MBP-së 01.06.1999 Omoljica
518 PEJČINOVIĆ VOJIN BRANISLAV m Sërb 26.05.1973 UJ/MBP-së 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
519 PERIĆ BRANIMIR MIHAJLO m Sërb 05.12.1970 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
520 PEŠIĆ SRĐAN NIKOLA m Sërb 19.04.1969 UJ/MBP-së 14.05.1999 Prishtinë/Priština
521 PETKOVIĆ DEJAN RADOMIR m Sërb 18.04.1970 UJ/MBP-së 15.04.1999 Vërnicë/Vrbnica
522 PETKOVIĆ DRAGAN RADOVAN m Sërb 21.03.1975 UJ/MBP-së 13.05.1999 Vitak/Vitak
523 PETKOVIĆ SVETOMIR MILAN m Sërb 01.01.1934 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
524 PETRIČKOVIĆ NADEŽDA MIODRAG f Sërb 25.09.1954 Civil 30.04.1999 Trstenik
525 PETRIĆ DEJAN MILOJICA m Sërb 28.07.1979 UJ/MBP-së 08.04.1999 Obri e Epërme/Gornje Obrinje
526 PETROVIĆ MARIJA DRAGIŠA f Sërb 07.06.1984 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
527 PETROVIĆ NIKOLA DRAGIŠA m Sërb 07.05.1982 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
528 PETROVIĆ SMILJANA CVETKO f Sërb 22.09.1933 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
529 PETROVIĆ ZORAN DOBRIVOJE m Sërb 22.10.1943 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
530 PETROVIĆ ŽIVAN ŽIVOTA m Sërb 14.10.1966 UJ/MBP-së 29.04.1999 Morinë/Morina
531 PLLANA NEXHAT TAHIR m Shqipëtar 20.10.1970 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
532 PODVORICA BEXHET RAIF m Shqipëtar 27.07.1960 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
533 POPOVIĆ ALEKSANDAR BORIVOJE m Sërb 24.04.1973 UJ/MBP-së 01.06.1999 Nadalj
534 POPOVIĆ ALEKSANDER ZARIJA m Sërb 19.11.1949 UJ/MBP-së 15.04.1999 Reljan
535 POPOVIĆ SLAVKO DRAGAN m Sërb 14.06.1939 Civil 31.05.1999 Surdulica
536 PROKOVIĆ BOGDAN MILOJE m Sërb 13.03.1933 Civil 04.04.1999 Čačak
537 PROTIĆ MARIO ŽELJKO m Sërb 18.02.1978 UJ/MBP-së 28.03.1999 Baicë/Banjica
538 QELAJ VALENTINA YMER f Shqipëtar 01.01.1981 Civil 14.04.1999 Piranë/Pirane
539 QELAJ YMER SHABAN m Shqipëtar 07.09.1945 Civil 14.04.1999 Piranë/Pirane
540 QERIMI FETIJE PAJAZIT f Shqipëtar 21.09.1967 Civil 28.04.1999 Siboc i Epërm/Gornji Sibovac
541 QERIMI IBRAHIM REXHEP m Shqipëtar 15.05.1940 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
542 RADENOVIĆ RADIVOJE RADOMIR m Sërb 02.12.1979 UJ/MBP-së 18.04.1999 Komogllavë/Kamena Glava
543 RADEVIĆ GORAN BRANKO m Malazez 03.08.1970 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
544 RADIĆ BLAGOJA PERA m Sërb 20.11.1961 UJ/MBP-së 19.04.1999 Lipe
545 RADIĆ SINIŠA JOVAN m Sërb 30.06.1970 UJ/MBP-së 06.04.1999 Valjevo
546 RADOJEVIĆ NEBOJŠA MIODRAG m Sërb 17.10.1961 Civil 30.05.1999 Gornjasellë/Gornje Selo
547 RADOJIČIĆ JOVAN ALEKSANDAR m Sërb 01.01.1919 Civil 05.04.1999 Aleksinac
548 RADOJIČIĆ SOFIJA NIKOLA f Sërb 01.01.1919 Civil 05.04.1999 Aleksinac
549 RADOJKOVIĆ BOJAN PREDRAG m Sërb 20.10.1977 UJ/MBP-së 13.05.1999 Koshare/Košare
550 RADOSAVLJEVIĆ ZORAN SVETOZAR m Sërb 26.02.1965 UJ/MBP-së 26.03.1999 Loznica
551 RADOŠ BOBAN JOVAN m Sërb 07.01.1979 UJ/MBP-së 19.04.1999 Bardhi i Madh/Veliki Belaćevac
552 RADOVANOVIĆ ŽARKO RADIVOJE m Sërb 08.08.1956 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
553 RADOVIĆ DRAGAN VIŠESLAV m Sërb 28.07.1973 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
554 RADOVIĆ ĐORĐE BOŠKO m Sërb 25.04.1978 UJ/MBP-së 25.03.1999 Ferizaj/Uroševac
555 RADULOVIĆ DALIBOR BRANISLAV m Sërb 27.12.1977 UJ/MBP-së 28.04.1999 Beograd
556 RAKA TEFIK BAFTI m Shqipëtar 14.03.1939 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
557 RAKIĆ MILICA ŽARKO f Sërb 01.01.1996 Civil 17.04.1999 Batajnica
558 RAMADANI BESARTA RIZAH f Shqipëtar 11.08.1993 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
559 RAMADANI BESIME RIZAH f Shqipëtar 09.12.1991 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
560 RAMADANI BESNIK RIZAH m Shqipëtar 23.10.1983 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
561 RAMADANI BISLIM RIZAH m Shqipëtar 21.01.1996 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
562 RAMADANI FATIME HAXHË f Shqipëtar 05.01.1963 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
563 RAMADANI GANI JASHAR m Shqipëtar 01.01.1928 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
564 RAMADANI ILIR SADIK m Shqipëtar 02.05.1973 Civil 30.04.1999 Medvec/Medvece
565 RAMADANI MUZAFERE RIZAH f Shqipëtar 09.05.1986 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
566 RAMADANI RIZAH GANI m Shqipëtar 08.02.1959 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
567 RANĐELOV STAMEN KRUM m Sërb 27.08.1938 Civil 31.05.1999 Surdulica
568 RANĐELOVIĆ NEBOJŠA BOGOLJUB m Sërb 19.08.1967 UJ/MBP-së 01.06.1999 Planejë/Planeja
569 RANĐELOVIĆ ZORAN MILAN m Sërb 21.08.1970 UJ/MBP-së 08.04.1999 Vulljakë/Volujak
570 RANKOVIĆ ZLATINKA DUŠAN f Sërb 01.01.1927 Civil 07.04.1999 Prishtinë/Priština
571 RAŠIĆ STANA VELIČKO f Sërb 04.06.1933 Civil 31.05.1999 Surdulica
572 RAŠIĆ STANA VLADIMIR f Sërb 23.10.1952 Civil 27.04.1999 Surdulica
573 RATKOVIĆ GOLUB MILOICA m Sërb 10.03.1967 Civil 31.05.1999 Novi Pazar
574 RAUK JANOŠ / JÁNOS IŠTVAN m Sërb 15.10.1954 UJ/MBP-së 15.04.1999 Vërnicë/Vrbnica
575 REPIĆ DRAGAN VLADISLAV m Sërb 06.06.1951 UJ/MBP-së 25.03.1999 Prizren/Prizren
576 REPIJA DRAGAN JOVE m Sërb 24.03.1959 UJ/MBP-së 29.04.1999 Ugrinovci
577 REXHA REXHË ZENEL m Shqipëtar 10.11.1947 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
578 REXHA SHKURTE LAH f Shqipëtar 11.01.1926 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
579 REXHAJ SHAQIR ASLLAN m Shqipëtar 10.05.1974 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
580 REXHEPI RAMIZ XHEMAJL m Shqipëtar 07.07.1968 Civil 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
581 REXHEPI SERBEZE SELIM f Shqipëtar 15.03.1933 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
582 RISTIĆ ĐORĐE DRAGUTIN m Sërb 18.02.1948 UJ/MBP-së 15.05.1999 Carralevë/Crnoljevo
583 RISTIĆ LEPOSAVA DRAGUTIN f Sërb 03.08.1924 Civil 31.05.1999 Gornji Neradovac
584 RISTIĆ LJUBOMIR JOVICA m Sërb 31.08.1974 UJ/MBP-së 03.06.1999 Smederevo
585 RISTIĆ NASKO STAMEN m Sërb 18.08.1949 Civil 10.05.1999 Čačak
586 RISTIĆ STOJAN STANIMIR m Sërb 14.06.1943 Civil 30.05.1999 Varvarin
587 RISTOVIĆ MIODRAG MILISAV m Sërb 08.05.1966 UJ/MBP-së 21.05.1999 Samadraxhë/Samodraža
588 ROGLJIĆ MARKO VUKOMIR m Sërb 07.01.1983 Civil 31.05.1999 Novi Pazar
589 ROMIĆ LJUBOMIR MILAN m Sërb 28.07.1949 UJ/MBP-së 03.06.1999 Shkozë/Škoza
590 RRAHMANI HALIME FEHMI f Shqipëtar 20.06.1964 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
591 SALIHAJ BESMIRA XHEVDET f Shqipëtar 09.09.1993 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
592 SALIHAJ BLERINA XHEVDET f Shqipëtar 03.09.1994 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
593 SALIHAJ MIRADIJE ALI f Shqipëtar 06.08.1971 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
594 SALIHAJ NEVRIJE ALI f Shqipëtar 15.01.1980 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
595 SALIHAJ VLLAZNIM ALI m Shqipëtar 19.08.1981 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
596 SALIHAJ XHEVDET ALI m Shqipëtar 26.01.1968 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
597 SAVIČIĆ ŽELJKO NENAD m Sërb 10.07.1975 UJ/MBP-së 06.04.1999 Valjevo
598 SAVIĆ DUŠANKA RANĐEL f Sërb 16.09.1951 Civil 28.05.1999 Aleksinac
599 SAVIĆ ĐURĐA VELIMIR f Sërb 29.04.1964 Civil 19.05.1999 Gjilan/Gnjilane
600 SAVIĆ MILAN HRANISLAV m Sërb 04.01.1975 Civil 30.05.1999 Varvarin
601 SAVIĆ MILANKO RADOJICA m Sërb 07.04.1974 Civil 08.04.1999 Tornik
602 SEKULIĆ GORDANA VELIMIR f Sërb 21.06.1971 Civil 07.05.1999 Niš
603 SELIMAJ VESEL SHABAN m Shqipëtar 13.09.1977 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
604 SELIMOVIĆ DESIMIR ZLATKO m Romë 11.04.1978 UJ/MBP-së 14.04.1999 Vulljakë/Volujak
605 SELMANI ADEM ZEKE m Shqipëtar 05.01.1943 Civil 14.04.1999 Fshaj/Fšaj
606 SERAFINOVIĆ IVICA GAVRO m Sërb 27.02.1978 UJ/MBP-së 29.04.1999 Morinë/Morina
607 SHABIJA XHIJAN XHAVIT m Romë 25.04.1976 Civil 19.05.1999 Gjilan/Gnjilane
608 SHALA AJMONE SHABAN f Shqipëtar 02.03.1954 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
609 SHALA HASAN BEQIR m Shqipëtar 20.09.1979 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
610 SHALA HIRA HALIL f Egjiptasë 13.04.1934 Civil 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
611 SHALA MUHARREM MEHMET m Shqipëtar 19.03.1916 Civil 14.04.1999 Gjakovë/Đakovica
612 SHALA SHANI AVDYL m Shqipëtar 23.05.1979 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
613 SHOSHI ISUF LUSHE m Shqipëtar 17.08.1975 UÇK 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
614 SIMIĆ MARKO VLADAN m Sërb 19.05.1997 Civil 31.05.1999 Novi Pazar
615 SIMIĆ SLAVIŠA SLOBODAN m Sërb 23.12.1972 UJ/MBP-së 28.04.1999 Radevë/Radevo
616 SIMIĆ VLADAN MOMČILO m Sërb 03.08.1969 UJ/MBP-së 31.05.1999 Novi Pazar
617 SIMONOVIĆ RATOBOR RADOSAV m Sërb 06.09.1961 Civil 30.05.1999 Varvarin
618 SIMONOVIĆ RUŽICA ĐORĐE f Sërb 05.03.1940 Civil 30.05.1999 Varvarin
619 SIMOVIĆ DRAGAN NIKOLA m Sërb 01.10.1953 Civil 31.05.1999 Novi Pazar
620 SIMOVIĆ MIROSLAV MILAN m Sërb 17.12.1950 UJ/MBP-së 14.04.1999 Vulljakë/Volujak
621 SJINGHU SJU n/a m Kineze 01.01.1968 Civil 07.05.1999 Beograd-Novi Beograd
622 SLIJEPČEVIĆ MILA NIKOLA f Sërb 01.10.1909 Civil 31.05.1999 Surdulica
623 SMAJLI BESARTA GANI f Shqipëtar 24.12.1991 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
624 SMILIĆ MILORAD LJUBOMIR m Sërb 08.11.1974 UJ/MBP-së 13.05.1999 Vitak/Vitak
625 SMILJANIĆ PREDRAG VELIMIR m Sërb 01.04.1977 UJ/MBP-së 29.04.1999 Morinë/Morina
626 SMILJIĆ SLOBODAN JORDAN m Sërb 29.06.1974 UJ/MBP-së 18.04.1999 Petrovčić
627 SPASIĆ LJILJANA MILOJE f Sërb 16.10.1973 Civil 07.05.1999 Niš
628 SPASIĆ VESELINKA BLAGOJE f Sërb 10.02.1940 Civil 27.05.1999 Cekavica
629 SRBULOVIĆ NEBOJŠA ĐORĐE m Sërb 22.06.1962 Civil 07.06.1999 Podgorac
630 STAJIĆ SAŠA DUŠAN m Sërb 16.08.1978 UJ/MBP-së 24.03.1999 Danilovgrad
631 STAMENOV DIMČA SLAVČA m Sërb 21.04.1970 UJ/MBP-së 15.04.1999 Reljan
632 STANČIĆ LJUBIŠA MATEJA m Sërb 30.07.1941 Civil 07.05.1999 Niš
633 STANIJANOVIĆ BRANIMIR VIDOSAV m Sërb 01.01.1993 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
634 STANIJANOVIĆ DIVNA STAMEN f Sërb 01.01.1959 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
635 STANIJANOVIĆ VIDOSAV VASILIJE m Sërb 01.01.1954 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
636 STANKOVIĆ BOBAN MIODRAG m Sërb 01.08.1977 UJ/MBP-së 25.03.1999 Ferizaj/Uroševac
637 STANKOVIĆ BOJAN NOVICA m Sërb 16.02.1974 UJ/MBP-së 31.05.1999 Planejë/Planeja
638 STANKOVIĆ BRANKA DRAGOLJUB f Sërb 30.03.1940 Civil 27.05.1999 Cekavica
639 STANKOVIĆ IVICA STOJČE m Sërb 24.01.1968 UJ/MBP-së 08.04.1999 Obri e Epërme/Gornje Obrinje
640 STANKOVIĆ NOVICA SLAVKO m Sërb 16.03.1959 UJ/MBP-së 15.04.1999 Vërnicë/Vrbnica
641 STANKOVIĆ SAŠA SLOBODAN m Sërb 26.04.1970 UJ/MBP-së 01.06.1999 Poslishtë/Poslište
642 STANKOVIĆ VASA DRAGUTIN m Sërb 25.07.1973 UJ/MBP-së 15.05.1999 Carralevë/Crnoljevo
643 STANKOVIĆ VELIMIR LJUBIŠA m Sërb 05.12.1947 Civil 05.04.1999 Aleksinac
644 STANKOVIĆ VOJKAN VEROLJUB m Sërb 27.10.1968 Civil 30.05.1999 Varvarin
645 STANOJEVIĆ MLADEN TEODOR m Sërb 10.10.1954 UJ/MBP-së 15.04.1999 Kopaonik
646 STANOJEVIĆ VLASTIMIR MOMIR m Sërb 03.07.1950 UJ/MBP-së 24.03.1999 Kuršumlija
647 STEFANOVIĆ BRANA MILAN m Sërb 26.01.1952 UJ/MBP-së 04.04.1999 Raška
648 STEFANOVIĆ RADOVAN MILORAD m Sërb 27.02.1978 UJ/MBP-së 08.06.1999 Milaj/Miljaj
649 STEPANOVIĆ VUČINA ALEKSANDAR m Sërb 05.05.1955 UJ/MBP-së 02.04.1999 Samokovo
650 STEVANOVIĆ SLAVIŠA MIOMIR m Sërb 09.03.1967 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
651 STOIMENOVSKI DARKO KUZMAN m Sërb 31.08.1973 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
652 STOJANOVIĆ LJUBISAV DRAGO m Sërb 01.04.1955 UJ/MBP-së 15.04.1999 Reljan
653 STOJANOVIĆ MILICA BORA f Sërb 07.11.1986 Civil 14.04.1999 Pavlovac
654 STOJANOVIĆ MILOŠ BRATISLAV m Sërb 14.07.1978 UJ/MBP-së 10.04.1999 Gjakovë/Đakovica
655 STOJANOVIĆ NEBOJŠA MILAN m Sërb 17.06.1972 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
656 STOJIČEVIĆ SLAVICA n/a f Sërb 01.01.1939 Civil 31.05.1999 Ripanj
657 STOJILJKOVIĆ SLOBODANKA MILORAD f Sërb 13.07.1937 Civil 07.05.1999 Niš
658 STOJKOVIĆ MIROSLAV NOVICA m Sërb 10.09.1974 UJ/MBP-së 07.04.1999 Cërmjan/Crmljane
659 STOJKOVIĆ MIROSLAV VLASTIMIR m Sërb 03.09.1959 Civil 07.04.1999 Niš
660 STOJMENOVIĆ GORAN STANOJE m Sërb 25.06.1967 Civil 29.05.1999 Ćenovac
661 STOJMENOVIĆ STANOJE STOJADIN m Sërb 01.01.1941 Civil 29.05.1999 Ćenovac
662 STOŠIĆ ROBERT BUDIMKA m Sërb 10.06.1976 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
663 STOŠIĆ SLAĐAN MILČA m Sërb 09.05.1970 UJ/MBP-së 30.03.1999 Bellopojë/Belo Polje
664 STOŠIĆ SLAVIŠA MILORAD m Sërb 11.03.1960 UJ/MBP-së 13.05.1999 Shtime/Štimlje
665 STUKALO IVAN ALEKSANDAR m Sërb 23.09.1965 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
666 SUKA AKILE JASHAR f Shqipëtar 29.11.1971 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
667 SUKA AVNI HAJREDIN m Shqipëtar 01.01.1984 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
668 SUKA FATJON ARIF m Shqipëtar 23.09.1995 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
669 SUKA FITIM ARIF m Shqipëtar 02.03.1999 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
670 SUKA HAJREDIN HAZIR m Shqipëtar 13.06.1940 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
671 SUKA HAVA HALIT f Shqipëtar 10.05.1944 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
672 SUKA LUMNIJE HAJREDIN f Shqipëtar 01.01.1982 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
673 SYLA FIKRIJE DEME f Shqipëtar 01.01.1975 Civil 14.04.1999 Piranë/Pirane
674 ŠKILJEVIĆ SAŠA PAVLE m Sërb 25.12.1971 UJ/MBP-së 12.05.1999 Shkozë/Škoza
675 ŠKRPAN PETAR GLIGOR m Sërb 27.11.1966 UJ/MBP-së 30.03.1999 Mogillë/Mogila
676 ŠURBATOVIĆ MILOVAN LUKA m Sërb 03.12.1970 UJ/MBP-së 29.05.1999 Dragash/Dragaš
677 TADIĆ AĆIM MIHAILO m Malazez 15.03.1971 UJ/MBP-së 28.03.1999 Niš
678 TAFA ALI BAJRAM m Shqipëtar 03.07.1944 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
679 TAFA ARBEN BESLIM m Shqipëtar 28.10.1982 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
680 TAFA ARGENITA FAHRI f Shqipëtar 01.02.1980 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
681 TAFA CYME SELMAN f Shqipëtar 10.01.1923 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
682 TAFA HATMANE HALIL f Shqipëtar 12.05.1949 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
683 TAFA BAJRAMI FLORIE TAFE f Shqipëtar 03.10.1973 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
684 TAFILAJ MUJË JASHAR m Shqipëtar 05.03.1968 UÇK 21.05.1999 Dubravë/Dubrava
685 TAHIRAJ DRILON ZENUN m Shqipëtar 06.09.1996 Civil 14.04.1999 Bistrazhin/Bistražin
686 TAHIRAJ NERXHIVANE ZEQIR f Shqipëtar 12.09.1979 Civil 14.04.1999 Piranë/Pirane
687 TAHIRI ABDULLAH RAMADAN m Shqipëtar 02.09.1956 UÇK 19.05.1999 Dubravë/Dubrava
688 TANKOSIĆ DRAGAN SLOBODAN m Sërb 20.08.1979 UJ/MBP-së 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
689 TARICIĆ OLIVER ČEDOMIR m Sërb 12.09.1977 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
690 TASIĆ DALIBOR SRBOLJUB m Sërb 10.08.1981 Civil 22.04.1999 Soderce
691 TASIĆ DRAGAN RANKO m Sërb 05.05.1968 Civil 23.04.1999 Beograd-Palilula
692 TEPAVAC NEBOJŠA DOBRIVOJE m Sërb 27.03.1961 UJ/MBP-së 05.04.1999 Vukicevica
693 TËRRNAVA SHEFQET ABDURRAHMON m Shqipëtar 02.01.1977 Civil 13.04.1999 Prishtinë/Priština
694 TERZIĆ DRAGOSLAV VLADA m Sërb 19.10.1931 Civil 30.05.1999 Varvarin
695 TEŠOVIĆ VUKOMAN MIRKO m Sërb 17.11.1977 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
696 TIRAGIĆ BOGDAN ZORKAN m Sërb 22.06.1962 UJ/MBP-së 06.06.1999 Gllogjan/Glođane
697 TIŠMA LAZAR JOVAN m Sërb 15.06.1979 UJ/MBP-së 29.04.1999 Morinë/Morina
698 TODOROV SIMEON D. m Bulgarë 21.08.1968 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
699 TODOROVIĆ VLADAN MILORAD m Sërb 29.10.1968 UJ/MBP-së 08.06.1999 Hrtkovci
700 TOFAJ REXHEP ADEM m Shqipëtar 10.07.1933 Civil 14.04.1999 Mejë/Meja
701 TOMAŠEVIĆ MIODRAG SIMA m Sërb 10.10.1967 UJ/MBP-së 17.05.1999 Feketić
702 TOMIĆ LJUBOMIR ŽIVOJIN m Sërb 05.02.1947 UJ/MBP-së 31.03.1999 Beograd
703 TOMOVIĆ ZVONIMIR TOMO m Sërb 01.08.1956 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
704 TOPALLI ENVER BAJRAM m Shqipëtar 09.02.1959 UÇK 19.05.1999 Dubravë/Dubrava
705 TOŠKOVIĆ MILIJAN OBRAD m Sërb 22.06.1971 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
706 TOŠOVIĆ BOJANA BOŽIN f Sërb 28.04.1998 Civil 11.04.1999 Merdare
707 TOŠOVIĆ BOŽIN VUKSAN m Sërb 25.05.1969 UJ/MBP-së 11.04.1999 Merdare
708 TOTIĆ MIROSLAV ĐORĐE m Sërb 02.12.1959 UJ/MBP-së 08.04.1999 Likoc/Likovac
709 TRAJKOVIĆ DRAGAN SLOBODAN m Sërb 15.09.1974 UJ/MBP-së 11.05.1999 Tankosiq/Tankosić
710 TRAJKOVIĆ MIJALKO STOJAN m Sërb 01.01.1933 Civil 14.04.1999 Pavlovac
711 TRIFUNOVIĆ SVETOMIR SLOBODAN m Sërb 02.03.1965 UJ/MBP-së 01.06.1999 Omoljica
712 TRIŠIĆ SLOBODAN DRAGAN m Sërb 08.02.1946 Civil 04.04.1999 Novi Beograd
713 TROŠIĆ DRAGAN MIODRAG m Sërb 10.08.1978 UJ/MBP-së 14.04.1999 Vulljakë/Volujak
714 UKA ADEM AHMET m Shqipëtar 22.03.1947 Civil 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
715 UROŠEVIĆ DUŠAN LJUBOMIR m Sërb 06.07.1977 UJ/MBP-së 01.05.1999 Llapllasellë/Laplje Selo
716 UROŠEVIĆ NEĐO SRETEN m Sërb 01.01.1968 Civil 08.04.1999 Tornik
717 UROŠEVIĆ RADE RADONJA m Sërb 12.09.1970 UJ/MBP-së 03.05.1999 Kalimanići
718 VASIĆ CVETA DUŠAN f Sërb 01.05.1948 Civil 19.04.1999 Moçar/Močare
719 VASIĆ OLGA MIRKO f Sërb 21.04.1924 Civil 19.04.1999 Moçar/Močare
720 VASILJEVIĆ SAŠA MIROLJUB m Sërb 29.10.1979 UJ/MBP-së 11.05.1999 Koshare/Košare
721 VASILJKOVIĆ BOJAN DRAGAN m Sërb 23.04.1978 UJ/MBP-së 08.06.1999 Milaj/Miljaj
722 VEČEVIĆ DEJAN STANIMIR m Sërb 01.01.1976 UJ/MBP-së 01.06.1999 Planejë/Planeja
723 VELIČKOVIĆ DESANKA ĐORĐE f Sërb 11.12.1926 Civil 31.05.1999 Surdulica
724 VELIČKOVIĆ LJUBIŠA DAVID m Sërb 01.03.1946 UJ/MBP-së 01.06.1999 Omoljica
725 VELIKI LJILJANA VASO f Sërb 15.05.1960 Civil 02.05.1999 Sremska Mitrovica
726 VELJKOVIĆ BOŽIDAR ALEKSANDAR m Sërb 30.05.1961 UJ/MBP-së 07.05.1999 Niš
727 VELJKOVIĆ JASMINA NIKOLA f Romë 11.09.1973 Civil 12.04.1999 Grdelica (varoš)
728 VEREŽAN GORAN VLADIMIR m Sërb 24.11.1978 UJ/MBP-së 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
729 VESELI KUMRIJE NAZIF f Shqipëtar 30.11.1970 Civil 23.05.1999 Ferizaj/Uroševac
730 VIRIJEVIĆ ZORAN JEREMIJA m Sërb 07.03.1968 UJ/MBP-së 14.04.1999 Debrc
731 VITKOVIĆ DEJAN BLAGOJE m Sërb 18.11.1969 Civil 07.04.1999 Prishtinë/Priština
732 VITKOVIĆ NENAD VLADIMIR m Sërb 19.08.1968 UJ/MBP-së 02.05.1999 Mitrovicë/Kosovska Mitrovica
733 VOLAREVIĆ DARKO PETAR m Sërb 11.07.1971 Civil 22.04.1999 Gjakovë/Đakovica
734 VOLAREVIĆ DAVOR PETAR m Sërb 17.01.1973 Civil 22.04.1999 Gjakovë/Đakovica
735 VRANIĆ RADUN JOVAN m Sërb 31.03.1952 Civil 31.05.1999 Novi Pazar
736 VREBALOV BOŠKO n/a m Sërb 01.01.1917 Civil 20.05.1999 Beograd-Savski Venac
737 VUČIĆ DRAGIŠA GRADIMIR m Sërb 30.07.1941 Civil 07.05.1999 Niš
738 VUČKOVIĆ MILANKA MILAN f Sërb 17.02.1934 Civil 31.05.1999 Surdulica
739 VUČKOVIĆ TRIFUN PETAR m Sërb 10.05.1913 Civil 07.05.1999 Niš
740 VUJOVIĆ VLADIMIR SIMO m Sërb 16.01.1952 UJ/MBP-së 27.03.1999 Beograd-Rakovica
741 VUKADINOVIĆ ZORAN STOJAN m Sërb 04.04.1972 UJ/MBP-së 01.05.1999 Lluzhan/Lužane
742 VULETIĆ VUKIĆ DUŠAN m Sërb 09.05.1953 Civil 30.04.1999 Murino
743 VULIKIĆ NEBOJŠA ILIJA m Sërb 09.03.1958 UJ/MBP-së 03.05.1999 Savina Voda/Savina Voda
744 XHAFERI RASIM BEHLUL m Shqipëtar 18.05.1938 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
745 XHAFERI REZARTA BEKIM f Shqipëtar 20.08.1993 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
746 XHAFERI SARANDA BEKIM f Shqipëtar 17.01.1997 Civil 13.05.1999 Korishë/Koriša
747 ZAGRAĐANIN SLAVOLJUB MIROLJUB m Sërb 11.11.1969 UJ/MBP-së 04.04.1999 Sjenica
748 ZULFURI BEQIR SHERIF m Romë 01.01.1985 Civil 28.04.1999 Prizren/Prizren
749 ZULFURI GJULIJE MISIN f Romë 01.01.1977 Civil 28.04.1999 Prizren/Prizren
750 ZULFURI KASANDRA FAZLI f Romë 01.01.1997 Civil 28.04.1999 Prizren/Prizren
751 ZULFURI MAKSUM FAZLI m Romë 01.01.1997 Civil 28.04.1999 Prizren/Prizren
752 ŽIGIĆ RADE NIKOLA m Sërb 07.03.1947 Civil 31.05.1999 Surdulica
753 ŽIVKOVIĆ IVAN MILORAD m Sërb 07.02.1973 UJ/MBP-së 12.04.1999 Rogovë/Rogovo
754 ŽIVKOVIĆ MILUTIN LAZAR m Sërb 26.05.1925 Civil 07.05.1999 Niš
755 ŽIVKOVIĆ MIRKO MILOMIR m Sërb 20.01.1968 UJ/MBP-së 08.04.1999 Obri e Epërme/Gornje Obrinje