Numër Mbiemri Emri Emri i babait Pol Prejardhja etnike Data e lindjes Statusi Data e pësimit Vendi I pësimit
Numër Mbiemri Emri Emri i babait Pol Prejardhja etnike Data e lindjes Statusi Data e pësimit Vendi I pësimit
1 ADEMI HYSEN AVDYL m 1944-06-14 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
2 ADEMI / AGUSHI XHEVAT m 1960-01-01 Romë civil Gnjilane/Gjilan 1999-05-19
3 ADROVIĆ FAZA BAJRAM f 1929-12-25 Bosniak civil Savina Voda 1999-05-03
4 AHMETAJ ADEM HAZIR m 1966-10-15 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
5 AHMETAJ AGON HASAN m 1989-10-22 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
6 AHMETAJ ARBEN AGIM m 1992-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
7 AHMETAJ ARBERESHA BUJAR f 1992-04-18 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
8 AHMETAJ ARBESA SMAJL f 1995-12-18 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
9 AHMETAJ ARBNOR BUJAR m 1994-12-05 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
10 AHMETAJ ARBNORE HAMDI f 1983-08-18 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
11 AHMETAJ ARDOR NEBIH m 1998-10-26 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
12 AHMETAJ BAFTE HALIT f 1948-12-19 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
13 AHMETAJ BAJRAM RAME m 1930-12-31 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
14 AHMETAJ BESIM BAJRAM m 1964-02-28 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
15 AHMETAJ BRAHIM SAHIT m 1942-10-10 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
16 AHMETAJ DESTAN RAMADAN m 1926-07-12 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
17 AHMETAJ DORUNTINA BAJRAM f 1981-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
18 AHMETAJ EGZON MUHAMET m 1991-10-10 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
19 AHMETAJ EMINE BAKI f 1968-12-02 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
20 AHMETAJ EMINE BRAHIM f 1978-04-04 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
21 AHMETAJ EMINE NEBI f 1979-12-16 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
22 AHMETAJ FATIME ARIF f 1943-03-09 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
23 AHMETAJ FATIME HYSEN f 1950-05-07 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
24 AHMETAJ FERIDE BAJRAM f 1974-11-26 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
25 AHMETAJ FIZE SHAQIR f 1926-11-15 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
26 AHMETAJ FLORENTINA BAJRAM f 1997-10-20 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
27 AHMETAJ HALIT SEJDI m 1940-05-10 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
28 AHMETAJ HAMDI ISUF m 1953-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
29 AHMETAJ HATIXHE HALIL f 1935-02-10 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
30 AHMETAJ HEDIJE ISAK f 1974-01-08 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
31 AHMETAJ HUMRIJE SYLEJMAN f 1970-12-09 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
32 AHMETAJ HYRE BRAHIM f 1976-10-23 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
33 AHMETAJ HYSNIJE ELAMI f 1973-04-23 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
34 AHMETAJ LEOTRIM SMAJL m 1992-09-05 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
35 AHMETAJ NEBI SAHIT m 1967-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
36 AHMETAJ RINOR NEBIH m 1997-03-15 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
37 AHMETAJ RIZA HALIT m 1980-05-02 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
38 AHMETAJ RRUSHIJE SMAJL f 1968-12-25 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
39 AHMETAJ SADRI SALI m 1980-03-24 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
40 AHMETAJ SALI SADRI m 1946-06-02 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
41 AHMETAJ SARANDA HAMDI f 1985-11-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
42 AHMETAJ SHEFKIJE JETISH f 1950-02-16 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
43 AHMETAJ VALON XHAVIT m 1983-10-12 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
44 AHMETAJ VLORA XHAVIT f 1986-09-17 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
45 AHMETAJ ZYRAFETE SADRI f 1956-12-13 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
46 AHMETI ÇAUSH HAXHI m 1945-04-02 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
47 AJETI SHEFQET AJET m 1945-04-28 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
48 AKSENTIJEVIĆ MILOMIR STEVAN m 1949-06-15 Sërb polic Kosovska Mitrovica/Mitrovicë 1999-05-02
49 AKSIĆ STOJANKA STOJADIN f 1933-07-21 Sërb civil Donja Budriga/Budrikë e Poshtme 1999-06-06
50 ALAR ŽELJKO JÓZSEF / JOŽEF m 1968-09-10 Hungarez ushtar Preševo 1999-04-15
51 ALAVANJA JEKA DRAGINJA MARKO f 1929-01-01 Sërb civil Palić 1999-05-27
52 ALEKSIĆ GORAN ALEKSANDAR m 1970-07-07 Sërb polic Niš 1999-05-11
53 ALEKSIĆ RADOVAN TOMA m 1954-12-08 Sërb civil Priština/Prishtinë 1999-04-07
54 ALEKSIĆ SRĐAN JOVAN m 1967-05-04 Sërb ushtar Gornja Budrika/Budrikë e Epërme 1999-05-26
55 ALEKSIĆ TOMO MILIVOJE m 1965-09-24 Sërb ushtar Gornje Obrinje/Obri e Epërme 1999-04-08
56 ALIJAJ FILLORETA SHERIF f 1984-04-14 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
57 ALIJAJ HATMANE HALIT f 1982-11-05 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
58 ALIJAJ LENDITA HALIT f 1980-11-05 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
59 ALIJAJ NUSHE DINË f 1935-01-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
60 ALIJAJ XHEVE ZENUN f 1918-08-20 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
61 ALIU KUJTIM HALIT m 1968-03-27 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
62 ANDREJEVIĆ MILIJA STANKO m 1945-03-23 Sërb civil Podgorac 1999-06-07
63 ANDRIĆ SREĆKO MIODRAG m 1947-05-23 Sërb ushtar Ladrovac/Lladroc 1999-06-04
64 ANDRIĆ ŽELJKO RADOVAN m 1970-09-24 Sërb ushtar Šabac 1999-04-27
65 ANĐELKOVIĆ ČASLAV R m 1961-03-08 Sërb ushtar Vitak/Vitak 1999-05-13
66 ANĐELKOVIĆ DRAGIŠA DOBRIVOJE m 1947-09-23 Sërb civil Niš 1999-05-07
67 ANĐELKOVIĆ IGOR CVETKO m 1973-12-10 Sërb ushtar Priština/Prishtinë 1999-05-14
68 ANĐELKOVIĆ MANE STOJAN m 1940-05-10 Sërb civil Vranje 1999-05-30
69 ANTONIĆ RADE VELIBOR m 1976-07-08 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-13
70 APOSTOLOVIĆ TOLA ĐORĐE m 1925-06-13 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
71 ARSENIJEVIĆ JOVANKA DRAGOLJUB f 1923-11-05 Sërb civil Draževac 1999-05-31
72 ARSIĆ BOGOMIR MARKO m 1930-07-13 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
73 ARSIĆ NEBOJŠA RADOMIR m 1964-01-23 Sërb civil Ostružnica 1999-04-29
74 AVRAMOVIĆ MARKO VLADIMIR m 1976-11-26 Malazez ushtar Kosovo/Kosovë 1999-04-20
75 BAHTIJARI ILMI ISMAIL m 1965-02-02 Shqipëtar ushtar Košare/Koshare 1999-05-14
76 BAJIĆ MILAN MLAĐEN m 1962-08-03 Sërb civil Novi Sad 1999-06-08
77 BAJIN ALEKSANDAR PETAR m 1979-08-29 Sërb ushtar Beograd-Savski Venac 1999-05-20
78 BAJRAMI BLERINA DERVISH f 1995-12-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
79 BAJRAMI FERAT SEJD m 1963-08-23 Shqipëtar ushtar Pirane/Piranë 1999-04-14
80 BAJSELMAN HAMIDE METUSH f 1945-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
81 BAJSELMAN METUSH SADIK m 1946-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
82 BAJSELMANAJ VALBONE METUSH f 1981-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
83 BAKIĆ SLAVKO BOŠKO m 1952-01-02 Sërb polic Savina Voda 1999-05-03
84 BALOVIĆ RADOSLAV MILJOJKO m 1950-02-15 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
85 BANDIĆ DRAGAN MOMČILO m 1971-06-01 Sërb ushtar Nadalj 1999-06-01
86 BANDUR MIHAJLO STEVAN m 1974-12-31 Sërb ushtar Gornje Obrinje/Obri e Epërme 1999-04-08
87 BANKOVIĆ KSENIJA VLASTIMIR f 1971-06-14 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
88 BARAĆ DRAGAN DRAGOSLAV m 1959-09-13 Sërb polic Prizren/Prizren 1999-03-25
89 BASARA BRANISLAV BORIVOJE m 1978-12-12 Sërb ushtar Vranje 1999-04-22
90 BEHLULI REXHEP NEZIR m 1973-04-15 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
91 BERISHA ADEM ALIL m 1955-02-17 Shqipëtar polic Priština/Prishtinë 1999-04-07
92 BERISHA BASRI IBRAHIM m 1977-03-22 Shqipëtar civil Ariljača/Harilaç 1999-05-01
93 BERISHA DAUT IBRAHIM m 1969-01-22 Shqipëtar civil Ariljača/Harilaç 1999-05-01
94 BERISHA ELVIS MUHAMED m 1982-01-01 Romë civil Prizren/Prizren 1999-05-01
95 BERISHA ESAD NEHAT m 1987-01-01 Romë civil Prizren/Prizren 1999-05-01
96 BERISHA IBRAHIM DAUT m 1938-01-12 Shqipëtar civil Ariljača/Harilaç 1999-05-01
97 BERISHA RAMADAN HALIL m 1951-10-06 Romë civil Prizren/Prizren 1999-05-01
98 BERIŠA BESMILE FADIL f 1982-01-01 Romë civil Prizren/Prizren 1999-05-01
99 BERIŠA ZENIJE f 1982-01-01 Goranë civil Prizren/Prizren 1999-05-01
100 BEZERAJ FADIL SMAJL m 1967-07-05 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
101 BIORAC DRAGOMIRKA MILOMIR f 1960-11-14 Sërb civil Novi Pazar 1999-05-31
102 BOGDANOVIĆ MIRKO OSTOJA m 1964-04-10 Sërb ushtar Jamena 1999-05-26
103 BOGDANOVIĆ RADE NIKOLA m 1968-12-03 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-05-31
104 BOGOSAVLJEV DUŠKO IVAN m 1949-07-17 Sërb civil Pančevo 1999-04-04
105 BOJKOVIĆ DEJAN SLOBODAN m 1971-06-24 Sërb civil Pančevo 1999-04-04
106 BOROTA DRAGAN JOVAN m 1972-03-07 Sërb civil Savina Voda 1999-05-03
107 BOŠKOVIĆ BRANKA NIKOLA f 1925-05-19 Sërb civil Beograd-Savski Venac 1999-05-20
108 BOŠKOVIĆ RADOMAN VOJIN m 1969-09-26 Sërb ushtar Peć/Pejë 1999-05-19
109 BOŽIDAREVIĆ ŽIVORAD STOJAN m 1948-09-22 Sërb ushtar Priština/Prishtinë 1999-03-29
110 BOŽOVIĆ BOŽIDAR ZLATAN m 1979-06-07 Sërb ushtar Poslište/Poslishtë 1999-06-01
111 BOŽOVIĆ MIROSLAV BRANISLAV m 1964-07-22 Sërb ushtar Podgorica 1999-04-15
112 BRKIĆ ZORA ŽIVAN f 1917-06-11 Sërb civil Beograd-Savski Venac 1999-05-20
113 BRUDAR JULIJA BRANKO f 1989-10-05 Sërb civil Murino 1999-04-30
114 BUBALO DRAGAN NENAD m 1958-12-31 Sërb civil Merdare 1999-04-11
115 BUDISAVLJEVIĆ PETAR m 1939-07-16 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
116 BUDURI NAZIM MISIN m 1973-11-16 Shqipëtar ushtar Košare/Koshare 1999-05-21
117 BUGARIĆ JOVAN VOJIN m 1949-07-05 Sërb ushtar Beograd 1999-03-31
118 BUKUMIRIĆ RADOSAV SRETKO m 1956-04-01 Sërb ushtar Savina Voda 1999-05-03
119 BULATOVIĆ VLADISLAV RADOVAN m 1974-06-06 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-06-06
120 BULLIQI BEXHHET AVDULLAH m 1946-08-25 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
121 BUNDALO RADE SAVA m 1978-03-30 Sërb ushtar Gornje Obrinje/Obri e Epërme 1999-04-08
122 ÇABRATI FAIK BEQIR m 1982-01-01 Shqipëtar ushtar Košare/Koshare 1999-05-21
123 CEKLIĆ MILJENKO DRAGO m 1959-06-06 Malazez civil Savina Voda 1999-05-03
124 ÇELAJ LATIF BAJRAM m 1940-09-15 Shqipëtar civil Kišna Reka/Kizharekë 1999-05-06
125 CIMBALJEVIĆ ĐORĐIJE MILIĆ m 1979-06-17 Sërb ushtar Ljugbunar/Lum-Bunar 1999-03-31
126 CVETANOVIĆ BOJAN STANIŠA m 1978-12-10 Sërb ushtar Muhadžer Prelez/Pr.i Muhaxhere 1999-05-13
127 CVETANOVIĆ IVAN DUŠAN m 1960-03-05 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-05-31
128 CVETANOVIĆ VESNA MOMČILO f 1968-07-14 Sërb civil Gnjilane/Gjilan 1999-05-19
129 CVETIĆ MILOVAN STANIŠA m 1949-07-22 Sërb civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
130 CVETKOVIĆ SRĐAN VLASTIMIR m 1966-11-29 Sërb ushtar Merdare 1999-04-10
131 CVETKOVIĆ ZORAN ČEDOMIR m 1963-12-16 Sërb ushtar Priština/Prishtinë 1999-05-14
132 CVETKOVIĆ ZORAN PREDRAG m 1978-05-16 Sërb ushtar Priština/Prishtinë 1999-04-12
133 ČOLAKOVIĆ IZET HAKIJA m 1977-03-31 Bosniak ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
134 ĆIPRIJANOVIĆ GORICA VOJISLAV f 1945-08-05 Sërb civil Gnjilane/Gjilan 1999-05-19
135 ĆIRIĆ MILIVOJE ŽIVOJIN m 1933-04-30 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
136 ĆIRIĆ RADE MARKO m 1977-02-28 Sërb ushtar Goružup/Goruzhup 1999-04-15
137 ĆIROVIĆ VELIMIR STANIŠA m 1969-08-01 Sërb ushtar Gornje Obrinje/Obri e Epërme 1999-04-08
138 DACIĆ SENAD ISMET m 1983-01-01 Bosniak civil Besnik 1999-03-26
139 DAKAJ HAJRIJE IBISH f 1927-04-07 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
140 DAKAJ PERPARIM FATMIR m 1986-06-13 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
141 DAKAJ TEUTA ARIF f 1983-09-16 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
142 DAKAJ ZELFIJE AGUSH f 1924-05-10 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
143 DALLOSHI MEHDI HAJRUSH m 1944-01-01 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
144 DEDIĆ RANKO BRANISLAV m 1965-03-06 Sërb ushtar Savina Voda 1999-05-03
145 DELETIĆ ALEKSANDAR VLADISLAV m 1968-08-31 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
146 DELJANIN ACA SAVATIJE m 1949-06-04 Sërb civil Niš 1999-05-07
147 DENČIĆ MILE RATKO m 1967-06-27 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-05-31
148 DESPIĆ MILOMIR DRAGOLJUB m 1979-03-07 Sërb ushtar Gornje Obrinje/Obri e Epërme 1999-04-08
149 DIMIĆ DRAGANA SINIŠA f 1995-09-01 Sërb civil Staro Gracko 1999-05-11
150 DIMITRIĆ BORISLAV MILETA m 1978-12-22 Sërb ushtar Volujak/Vulljakë 1999-04-14
151 DIMITRIJEVIĆ SLAVIŠA VUKAŠIN m 1966-03-24 Sërb ushtar Poslište/Poslishtë 1999-05-14
152 DMITROVIĆ MIRKO ILIJA m 1970-02-27 Sërb civil Pančevo 1999-04-04
153 DOGANDŽIĆ MILADIN MILOŠ m 1960-07-29 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
154 DRAGANJAC IVICA SLOBODAN m 1979-02-19 Sërb ushtar Orlate/Arllat 1999-04-08
155 DRAGAŠ MILAN BOŽO m 1950-01-02 Sërb polic Orlate/Arllat 1999-05-04
156 DRAGOJEVIĆ DRAGORAD OBRAD m 1972-04-02 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
157 DRONJAK BRANIMIR RADE m 1947-12-06 Sërb ushtar Vitak/Vitak 1999-05-13
158 DRUGARINOVIĆ SLAVKA PAVLE f 1940-09-17 Sërb civil Podgorac 1999-06-07
159 DUNJIĆ ĐORĐE MILAN m 1965-01-26 Sërb ushtar Orlate/Arllat 1999-04-29
160 DŽEMAILOVIĆ VELIJA HAJZER m 1955-05-08 Sërb civil Čačak 1999-05-10
161 ĐELIĆ IVICA KRSTOMIR m 1969-01-02 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
162 ĐIJAN ŠABIJA f 1974-01-01 Romë civil Gnjilane/Gjilan 1999-05-19
163 ĐILAS STANKO ŽARKO m 1979-07-23 Sërb ushtar Savina Voda 1999-05-03
164 ĐOKIĆ ZORAN ZVONIMIR m 1966-04-25 Sërb ushtar Gornja Budrika/Budrikë e Epërme 1999-05-26
165 ĐORĐEVIĆ BOŽIDAR DIMITRIJE m 1941-05-26 Sërb civil Niš 1999-05-07
166 ĐORĐEVIĆ DEJAN LJUBIŠA m 1959-02-04 Sërb civil Trstenik 1999-04-30
167 ĐORĐEVIĆ LJUBINKO RATKO m 1954-08-04 Sërb ushtar Orlate/Arllat 1999-04-29
168 ĐORĐEVIĆ MILAN BOŽIDAR m 1977-04-11 Sërb ushtar Prizren/Prizren 1999-05-02
169 ĐORĐEVIĆ STANIŠA SVETISLAV m 1967-02-10 Sërb civil Surdulica 1999-04-27
170 ĐORĐEVIĆ VLADIMIR TOMISLAV m 1978-12-27 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
171 ĐUKIĆ GORAN LJUBODRAG m 1971-02-07 Sërb ushtar Merdare 1999-04-11
172 ĐURIĆ ŽIVOTA VELIMIR m 1963-04-19 Sërb ushtar Glogovac/Gllogoc 1999-03-25
173 EGERIĆ MLADEN DRAGAN m 1972-10-17 Sërb ushtar Grebnik/Gremnik 1999-04-02
174 ELSHANI ZEJNULLAH MUJE m 1966-06-15 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
175 EMINOVIĆ GORAN TRAJKO m 1964-11-02 Romë civil Vranje 1999-04-05
176 ERAC RADOSAV RODOLJUB m 1978-01-01 Sërb ushtar Vrbnica/Vërnicë 1999-05-31
177 EREMIJEV BORIS TODOSIJA m 1935-09-05 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
178 FEJZULLAHU ABEDIN AVDYL m 1980-01-01 Shqipëtar civil Svetlje/Sfeqël 1999-05-12
179 FETAHAJ SKENDER HOMEZ m 1958-01-25 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
180 FETAHAJ XHEME SADRI m 1970-01-28 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
181 FILIPOVIĆ BOŽUR STOJAN m 1948-11-15 Sërb ushtar Lužane/Lluzhan 1999-05-01
182 GAJIĆ GORAN ILIJA m 1971-01-12 Sërb ushtar Petrovčić 1999-04-18
183 GASHI ARDIANA BISLIM f 1966-05-04 Shqipëtar civil Priština/Prishtinë 1999-04-07
184 GASHI DEA MESUT f 1990-05-03 Shqipëtar civil Priština/Prishtinë 1999-04-07
185 GASHI DENIZA MESUT f 1994-07-16 Shqipëtar civil Priština/Prishtinë 1999-04-07
186 GASHI MESUT SELIM m 1959-09-23 Shqipëtar civil Priština/Prishtinë 1999-04-07
187 GASHI REA MASUT f 1992-11-25 Shqipëtar civil Priština/Prishtinë 1999-04-07
188 GJEKAJ ARTAN TAFIL m 1979-12-23 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
189 GJOKAJ SALI ZEQE m Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
190 GJOKAJ SHKEND m Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
191 GJOSHI IBRAHIM REXHEP m 1947-01-26 Shqipëtar civil Đakovica/Gjakovë 1999-05-21
192 GJOTA BUKURIJE ALI f 1980-09-10 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
193 GJOTA JAKUTE RIZA f 1945-04-20 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
194 GLADIŠEV MIODRAG LAZAR m 1960-01-01 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
195 GLIGORIJEVIĆ DOBRIVOJE STANISLAV m 1954-05-23 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-05-30
196 GLLAREVA XHAFER HYSEN m 1974-11-14 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
197 GOCIĆ GORAN NOVICA m 1965-04-20 Sërb ushtar Staro Selo/Fshat i Vjetër 1999-05-12
198 GRUBOR SINIŠA BORO m 1978-08-11 Sërb ushtar Orlate/Arllat 1999-04-08
199 GRUJIĆ DRAGOSLAV GRUJA m 1950-04-24 Sërb civil Bor 1999-05-17
200 GRUJIĆ MILICA RADE f 1931-05-20 Sërb civil Vranje 1999-04-05
201 GRUJIĆ RANKO GVOZDEN m 1958-06-24 Sërb ushtar Junik 1999-05-08
202 GRUJIĆ ŽIVOTA STANOJE m 1964-04-10 Sërb ushtar Lužane/Lluzhan 1999-05-01
203 GUBERINIĆ MIODRAG ČEDOMIR m 1968-10-25 Malazez ushtar Savina Voda 1999-05-03
204 GUCUNJA MIROSLAV KRISTIVOJ m 1978-11-25 Sërb ushtar Ždrelo/Zhdredhë 1999-05-26
205 GUDŽIĆ BRANKO APOSTOL m 1942-01-01 Sërb civil Priština/Prishtinë 1999-04-20
206 GUDŽIĆ ZORAN TOMISLAV m 1962-10-17 Sërb ushtar Priština/Prishtinë 1999-04-14
207 GUTA MYHEDIN XHELAL m 1969-11-10 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
208 HADŽIASAN ŠURET ZEĆIRIJA f 1947-05-12 Goranë civil Savina Voda 1999-05-03
209 HAMZIĆ DŽEMILA RAIF f 1955-07-04 Bosniak civil Savina Voda 1999-05-03
210 HASANAJ LEKË GJERGJ m 1967-10-16 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
211 HASANAJ MARTIN GJERGJ m 1970-03-24 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
212 HAZROLLI SABIT AZIZ m 1981-01-01 Shqipëtar civil Klečka/Kleçkë 1999-06-02
213 HAZROLLI SAFET AZIZ m 1979-01-01 Shqipëtar ushtar Klečka/Kleçkë 1999-06-02
214 HINIĆ NIKOLA PETAR m 1940-09-21 Sërb civil Sombor 1999-05-20
215 HODA BLERIM ADEM m 1971-02-07 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
216 HODA HASAN MYFTAR m 1955-12-01 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
217 HOXHA AHMET HYSEN m 1945-06-12 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
218 HUMOLLI MENTOR ISA m 1976-03-05 Shqipëtar ushtar Košare/Koshare 1999-05-21
219 HUSENI BEHLUL HYSEN m 1972-06-03 Goranë ushtar Vrbnica/Vërnicë 1999-04-15
220 HYSENI GJYLE HYSEN f 1954-03-10 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
221 HYSENI SMAJL ADEM m 1955-11-20 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
222 IBRA ZAIM GANIJA m 1959-02-01 Bosniak ushtar Rečane/Reçan 1999-05-29
223 IGNJATOVIĆ MILAN DUŠAN m 1980-09-29 Sërb civil Vladičin Han 1999-05-11
224 IGNJATOVIĆ PREDRAG JUGOSLAV m 1978-12-14 Sërb ushtar Beograd-Savski Venac 1999-05-20
225 ILIĆ BRATISLAV RADOMIR m 1978-08-04 Sërb ushtar Orlate/Arllat 1999-05-04
226 ILIĆ DEJAN DRAGIŠA m 1971-10-29 Sërb ushtar Preševo 1999-04-15
227 ILIĆ MILIVOJE NEDELJKO m 1951-11-11 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
228 ILIĆ MIROSLAV RADOVAN m 1961-01-23 Sërb ushtar Lužane/Lluzhan 1999-05-01
229 ILIĆ VERA MILOJKO f 1934-01-15 Sërb civil Niš 1999-05-07
230 ILIĆ ŽIVOJIN ČEDOMIR m 1962-03-30 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-05-31
231 ILIĆ ŽIVORAD MILAN m 1928-11-13 Sërb civil Niš 1999-05-07
232 ILMIĆ GORDANA NEDELJKO f 1967-05-31 Sërb civil Đakovica/Gjakovë 1999-04-22
233 ILMIĆ PREDRAG NEĐELJKO m 1985-09-27 Sërb civil Đakovica/Gjakovë 1999-04-22
234 ISLAMI XHEMSHIR HAZIZ m 1973-01-18 Shqipëtar ushtar Košare/Koshare 1999-05-21
235 ISUFI BEKË ISUF m 1946-01-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
236 ISUFI BURBUQE SADIK f 1977-03-24 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
237 ISUFI FLAMUR BEKE m 1978-06-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
238 ISUFI KUJTIM BEKE m 1981-05-05 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
239 ISUFI LAVDIM BEKE m 1988-02-17 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
240 ISUFI MIRSADE SADIK f 1980-11-12 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
241 ISUFI NUSHE BAJRAM f 1950-07-10 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
242 ISUFI RUKE UKE f 1963-02-13 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
243 ISUFI SADIK ISUF m 1934-09-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
244 ISUFI VALJETA BESIM f 1992-08-21 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
245 IVANČEVIĆ DUŠAN DRAGAN m 1978-01-29 Sërb ushtar Tabanović 1999-04-09
246 IVANČEVIĆ IVAN m 1992-01-01 Sërb civil Đakovica/Gjakovë 1999-04-22
247 IVANOVIĆ DRAGAN MANOL m 1960-04-07 Sërb civil Surdulica 1999-04-27
248 IVANOVIĆ MARKO m 1995-01-01 Sërb civil Đakovica/Gjakovë 1999-04-22
249 IVANOVIĆ PREDRAG RADOSLAV m 1968-06-23 Sërb ushtar Grebnik/Gremnik 1999-04-02
250 IVANOVIĆ VLADICA VITOMIR m 1969-05-27 Sërb polic Lužane/Lluzhan 1999-05-01
251 IVANOVIĆ ZORAN TOMISLAV m 1978-07-22 Sërb ushtar Ljugbunar/Lum-Bunar 1999-03-31
252 JAJIĆ ZVEZDAN MILAN m 1967-11-26 Sërb ushtar Novi Pazar 1999-05-31
253 JAKUPI AJET IBRAHIM m 1958-02-22 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
254 JAKUPI IBRAHIM AJET m 1935-03-05 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
255 JANIĆEVIĆ DEJAN ALEKSANDAR m 1978-02-05 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-06-01
256 JANKOVIĆ BOŽIDAR UROŠ m 1939-01-01 Sërb civil Staro Gracko 1999-05-11
257 JANKOVIĆ DRAGOSLAV TOMISLAV m 1977-01-01 Sërb ushtar Niš 1999-03-31
258 JANKOVIĆ GAVRILO STANIMIR m 1963-01-01 Sërb ushtar Kušnin/Kushnin 1999-05-05
259 JANKOVIĆ JEVROSIMA TODOR f 1937-01-01 Sërb civil Staro Gracko 1999-05-11
260 JANKOVIĆ MILOVAN SLOBODAN m 1940-03-10 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
261 JANKOVIĆ MIODRAG ALEKSANDAR m 1950-09-02 Sërb civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
262 JANKOVIĆ SRĐAN MILOVAN m 1978-01-18 Sërb ushtar Prizren/Prizren 1999-05-29
263 JANJANIN BOGDANKA SIMA f 1925-02-13 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
264 JASIQI ADEM IDRIZ m 1952-01-05 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
265 JELIĆ VUKOSAV RADMAN m 1950-07-23 Sërb civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
266 JING DŽU f 1971-01-01 Kineze civil Beograd-Novi Beograd 1999-05-07
267 JOKSIMOVIĆ MILAN RADISAV m 1952-02-15 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
268 JONTIĆ SLOBODAN SRBISLAV m 1945-01-14 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
269 JORGOVAN SAŠA MITAR m 1978-02-06 Sërb ushtar Volujak/Vulljakë 1999-04-14
270 JOTIĆ RADE JOVAN m 1978-04-03 Sërb ushtar Goružup/Goruzhup 1999-05-27
271 JOVANOVIĆ BOJAN BRANISLAV m 1978-01-02 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
272 JOVANOVIĆ BRANISLAV PETAR m 1949-04-11 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
273 JOVANOVIĆ DEJAN MIROSLAV m 1979-06-05 Sërb ushtar Kamena Glava/Komogllavë 1999-04-18
274 JOVANOVIĆ DRAGAN BORIVOJE m 1969-12-07 Sërb ushtar Priština/Prishtinë 1999-04-12
275 JOVANOVIĆ MILOVAN MILIVOJE m 1977-09-07 Sërb ushtar Morina/Morinë 1999-04-29
276 JOVANOVIĆ RADOJKA NOVAK f 1913-12-04 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
277 JOVANOVIĆ RADOMIR MIODRAG m 1954-02-15 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
278 JOVANOVIĆ SOFIJA BRANISLAV f 1976-01-01 Sërb civil Beograd-Vračar 1999-04-30
279 JOVANOVIĆ VOJISLAV MILAN m 1907-12-26 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
280 JOVANOVIĆ ZORAN JUGOSLAV m 1964-02-28 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
281 JOVANOVSKI GERASIM VELIČKO m 1915-08-17 Sërb civil Niš 1999-05-07
282 JOVČIĆ MILOŠ DUŠAN m 1953-11-26 Sërb civil Čačak 1999-05-10
283 JOVČIĆ NOVICA VUKAŠIN m 1963-03-21 Sërb ushtar Goružup/Goruzhup 1999-06-01
284 JUNČAJ PAŠKA PRENKA f 1938-01-13 Shqipëtar civil Tuzi 1999-04-28
285 JUNHUAN ŠAO f 1951-01-01 Kineze civil Beograd-Novi Beograd 1999-05-07
286 JUPOLLI GANI SHABAN m 1932-03-02 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
287 JUSUFI MEHMET LATIF m 1960-12-03 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
288 KALAJDŽIĆ DUŠAN SRETEN m 1976-09-27 Sërb ushtar Grebnik/Gremnik 1999-04-02
289 KALINIĆ LJUBIŠA OBRAD m 1972-01-02 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
290 KALIQANAJ NEXHMEDIN ISUF m 1958-12-07 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
291 KASEMOVIĆ BERSIM KASEM m 1978-06-19 Goranë ushtar Priština/Prishtinë 1999-04-12
292 KASTRATI BESNIK SHANI m 1974-07-04 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
293 KASTRATI KUJTIM AGIM m 1988-05-16 Shqipëtar civil Radoste/Malësi e Vogël 1999-05-26
294 KASTRATI SADIK m Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
295 KATIĆ MIOMIR RADOJCA m 1958-07-25 Sërb ushtar Orlate/Arllat 1999-05-04
296 KELMENDI ALI AVDYL m 1944-03-10 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
297 KENIĆ MILAN KOSTA m 1974-01-05 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
298 KEPIĆ SLAVIŠA MLAĐEN m 1979-01-18 Sërb ushtar Savina Voda 1999-05-03
299 KIŠ VLADIMIR JANKO m 1978-09-30 Rus ushtar Poslište/Poslishtë 1999-05-31
300 KITANOVIĆ DRAGAN SLAVOLJUB m 1978-03-17 Sërb ushtar Uroševac/Ferizaj 1999-03-25
301 KNEŽEVIĆ MIROSLAV MIRKO m 1985-12-06 Sërb civil Murino 1999-04-30
302 KNEŽEVIĆ SAŠA PETAR m 1968-10-10 Sërb ushtar Brvenik Naselje 1999-05-31
303 KOČANOVIĆ MILKA MILIVOJE f 1932-01-01 Sërb civil Murino 1999-04-30
304 KOKOLLARI NEXHAT SHAQIR m 1974-05-09 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
305 KOLGECI GAZMEND JAHIR m 1974-01-03 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
306 KOMATINA MANOJLO PETAR m 1927-10-10 Sërb civil Murino 1999-04-30
307 KONAKOVIĆ PREDRAG PETAR m 1979-12-25 Sërb ushtar Dulje/Duhël 1999-04-22
308 KOPALLA ARJETA ISMET f 1985-07-03 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
309 KOPALLA FATIME NAZMI f 1966-10-06 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
310 KOPALLA FETIJE TAHIR f 1953-05-07 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
311 KOPALLA FLORINDA ISMET m 1981-10-22 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
312 KOPALLA MIRJETA EJUP f 1997-04-05 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
313 KOPALLA XHAVIT ISMET m 1984-01-05 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
314 KOSTIĆ BOJAN SVETISLAV m 1973-08-23 Sërb ushtar Lužane/Lluzhan 1999-05-01
315 KOSTIĆ BOJAN ŽIVORAD m 1978-03-19 Sërb ushtar Dulje/Duhël 1999-04-22
316 KOSTIĆ LJUBOMIR m Sërb civil Ripanj 1999-05-31
317 KOŠANIN NENAD ŽIVOJIN m 1969-06-01 Sërb ushtar Bečić/Beçiq 1999-04-18
318 KOVAČ RADOJICA LJUBO m 1960-06-14 Sërb polic Priština/Prishtinë 1999-03-29
319 KRASIĆ SLOBODAN PETAR m 1978-11-07 Sërb ushtar Prizren 1999-04-15
320 KRASNIQI AFRIM BEQIR m 1958-06-27 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
321 KRASNIQI ALI MALE m 1920-03-01 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
322 KRASNIQI BEKE SEFER m 1968-06-01 Shqipëtar civil Radoste/Malësi e Vogël 1999-05-26
323 KRASNIQI BLEND SHKELZEN m 1987-02-01 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
324 KRASNIQI ERNEST SALI m 1996-01-01 Romë civil Prizren/Prizren 1999-05-01
325 KRASNIQI HYSEN UKE m 1957-04-23 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
326 KRASNIQI JANUZ MEHMET m 1971-07-19 Shqipëtar ushtar Košare/Koshare 1999-05-21
327 KRASNIQI MAHMUT R m 1939-08-26 Shqipëtar civil Nogavac/Nagafc 1999-04-02
328 KRASNIQI SABRIJE SHKELZEN f 1982-05-18 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
329 KRASNIQI SAMI SELIM m 1978-10-16 Shqipëtar civil Vučitrn/Vushtrri 1999-03-29
330 KRASNIQI SHKELZEN MEHMET m 1958-08-01 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
331 KRASNIQI SHKURTE ALI f 1925-01-01 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
332 KRASNIQI VLORA SHKELZEN f 1979-01-24 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
333 KRNJAJIĆ BRANIMIR JOVO m 1979-01-03 Sërb ushtar Beograd-Savski Venac 1999-05-20
334 KRSTIĆ SAŠA SVETOZAR m 1968-10-18 Sërb ushtar Čenej 1999-03-28
335 KRUNIĆ MILKA BOGDAN f 1930-01-01 Sërb civil Jasenica 1999-05-18
336 KRYEZIU BAHRI MUHEDIN m 1966-08-16 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
337 KUKAJ ABAZ HYSEN m 1952-04-27 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
338 KUKAJ AGRON HALIT m 1987-01-05 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
339 KUKAJ AHMET HALIT m 1988-10-21 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
340 KUKAJ ALBON BAFTI m 1985-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
341 KUKAJ ARIFE HAXHI f 1956-06-04 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
342 KUKAJ BLEDION SHABAN m 1998-10-04 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
343 KUKAJ BURIM ABAZ m 1982-06-24 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
344 KUKAJ FLORINDE SOKOL f 1994-01-22 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
345 KUKAJ LIMAN AVDI m 1942-10-13 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
346 KUKAJ NYSRET HALIT m 1991-04-12 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
347 KUKAJ SHERIFE ABAZ f 1988-01-06 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
348 KUKAJ ZELFIJE MUHAMET f 1962-03-06 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
349 KUKUČKA JAN JAN m 1979-02-08 Sllovak ushtar Priština/Prishtinë 1999-03-29
350 KURMEHAJ NAIM REXHE m 1975-04-14 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
351 KURTAJ DANUSH MIFTAR m 1961-03-08 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
352 KUVELJIĆ MILEVA ČEDOMIR f 1926-01-01 Sërb civil Čačak 1999-04-04
353 LAJCSÁK / LAJČAK RÓBERT / ROBERT ISTVÁN / IŠTVAN m 1968-01-19 Hungarez ushtar Smederevo 1999-04-19
354 LAUŠEV SINIŠA DRAGIŠA m 1971-10-06 Sërb ushtar Čenej 1999-03-28
355 LAZAREVIĆ VLASTIMIR MARKO m 1952-04-10 Sërb ushtar Beograd-Rakovica 1999-03-27
356 LOSHAJ XHEVDET RRUSTEM m 1970-06-06 Shqipëtar ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
357 LUKIĆ DRAGAN LUKA m 1967-02-25 Sërb ushtar Reljan 1999-04-15
358 LUKIĆ ZLATA MILOSAV f 1945-03-11 Sërb civil Ćuprija 1999-04-08
359 LUMA AVDYLGAFURR MERXHAN m 1961-04-12 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
360 LUZHA ILIR HALIL m 1978-03-18 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
361 MADŽUNI IBRAHIM MURAT m 1976-04-12 Goranë ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
362 MAKIĆ DRAGAN BLAGOJE m 1967-10-16 Sërb ushtar Belo Polje/Bellopojë 1999-03-30
363 MAKSIĆ IVICA DUŠAN m 1962-07-14 Sërb ushtar Grebnik/Gremnik 1999-04-02
364 MAKSIĆ NEBOJŠA ILIJA m 1974-06-09 Sërb ushtar Savina Voda 1999-05-03
365 MAKSIMOVIĆ MIODRAG SLOBODAN m 1970-08-29 Sërb civil Čačak 1999-05-10
366 MAKSIMOVIĆ OLIVERA MILIVOJE f 1986-07-12 Sërb civil Murino 1999-04-30
367 MAKSUTI ANTON PASHK m 1962-07-03 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
368 MALEŠEVIĆ DANICA f 1931-09-05 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
369 MALINIĆ MILANA MIĆO f 1950-08-30 Sërb civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
370 MALOBABIĆ BOSILJKA MILAN f 1946-01-01 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
371 MALOBABIĆ MILENA f 1979-10-11 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
372 MALOBABIĆ MILENKO m 1983-04-13 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
373 MALOBABIĆ RADE m 1980-11-01 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
374 MALSIU SHAIP SADRI m 1935-02-10 Shqipëtar civil Reka/Rekë 1999-03-29
375 MANČIĆ DEJAN STANIMIR m 1975-06-21 Sërb ushtar Grebnik/Gremnik 1999-04-04
376 MANČIĆ DUŠAN BOŽIDAR m 1935-05-05 Sërb civil Niš 1999-05-29
377 MANČIĆ VUKOSAVA VASKO f 1938-03-10 Sërb civil Niš 1999-05-29
378 MANOJLOVIĆ DUŠAN PETAR m 1927-04-06 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
379 MANOJLOVIĆ MILICA f 1922-05-15 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
380 MARIN GORAN NINOSLAV m 1980-08-28 Sërb ushtar Koretište/Koretishtë 1999-03-28
381 MARINKOVIĆ BRANISLAV ČEDOMIR m 1961-10-02 Sërb ushtar Prizren 1999-05-29
382 MARINKOVIĆ DRAGAN MILE m 1978-03-06 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
383 MARINKOVIĆ ZORAN TOMISLAV m 1966-03-27 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
384 MARJANOVIĆ BOBAN MIODRAG m 1978-03-18 Sërb ushtar Dunavo/Dunav 1999-05-30
385 MARJANOVIĆ DUŠAN LAZAR m 1971-08-03 Sërb ushtar Orlate/Arllat 1999-05-04
386 MARJANOVIĆ RADOJE SLAVKO m 1965-01-01 Sërb civil Tornik 1999-04-08
387 MARKOVIĆ ANA ŽARKO f 1973-11-29 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
388 MARKOVIĆ DEJAN DUŠAN m 1959-05-15 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
389 MARKOVIĆ IVAN ČASLAV m 1973-01-16 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
390 MASNEC PETAR JOSIP m 1972-10-10 Yugosllavë ushtar Beograd-Barajevo 1999-05-11
391 MATANOVIĆ ALMA LJUBO f 1972-04-24 Malazez civil Savina Voda 1999-05-03
392 MEDIĆ RADOVAN ILIJA m 1962-01-02 Sërb ushtar Sombor 1999-03-24
393 MEDIĆ SINIŠA DRAGAN m 1966-11-11 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
394 MIĆIĆ MILISAV PAUN m 1962-05-16 Sërb civil Valjevo 1999-04-21
395 MIHAJLOVIĆ SLAĐAN VLADIMIR m 1979-11-29 Sërb ushtar Kušnin/Kushnin 1999-05-05
396 MIJATOVIĆ MILAN BOGDAN m 1975-10-14 Sërb ushtar Bogatić 1999-04-30
397 MIJATOVIĆ PETAR BOŽIDAR m 1974-09-05 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
398 MIJIĆ NEBOJŠA ŽIVADIN m 1978-02-10 Sërb ushtar Gazimestan 1999-04-23
399 MILADINOVIĆ BOSNA DRAGUTIN f 1931-09-15 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
400 MILADINOVIĆ DRAGOMIR VIDOJKO m 1932-08-02 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
401 MILADINOVIĆ LJUBICA TIHOMIR f 1936-06-05 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
402 MILADINOVIĆ SNEŽANA DRAGOMIR f 1959-06-20 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
403 MILANOVIĆ PREDRAG VLADIMIR m 1970-06-27 Sërb ushtar Zulfaj/Zylfaj 1999-05-05
404 MILANOVIĆ SAŠA MILAN m 1970-07-07 Sërb ushtar Vitak/Vitak 1999-05-13
405 MILENKOV NINOSLAV ILIJA m 1974-11-25 Sërb ushtar Reljan 1999-04-15
406 MILENKOVIĆ BOBAN MILETIJE m 1978-07-17 Sërb ushtar Grčina/Gërçinë 1999-05-09
407 MILENKOVIĆ SANJA ZORAN f 1983-11-30 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
408 MILENKOVIĆ SLAVIŠA PREDRAG m 1975-01-15 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
409 MILENKOVIĆ VLADICA APOSTOL m 1976-11-18 Sërb ushtar Mogila/Mogillë 1999-03-30
410 MILETIĆ BOJAN ŽIVORAD m 1977-01-26 Sërb ushtar Čenej 1999-03-28
411 MILETIĆ VLADAN ZORAN m 1979-02-28 Sërb ushtar Dulje/Duhël 1999-04-22
412 MILIĆ ALEKSANDAR VOJISLAV m 1962-12-01 Sërb civil Surdulica 1999-04-27
413 MILIĆ BOBAN DRAGOLJUB m 1974-02-16 Sërb ushtar Volujak/Vulljakë 1999-04-14
414 MILIĆ MILJANA ALEKSANDAR f 1984-02-22 Sërb civil Surdulica 1999-04-27
415 MILIĆ STAMENKA DRAGUTIN f 1933-09-10 Sërb civil Surdulica 1999-04-27
416 MILIĆ VESNA VLADA f 1962-09-12 Sërb civil Surdulica 1999-04-27
417 MILIĆ VLADIMIR ALEKSANDAR m 1987-12-29 Sërb civil Surdulica 1999-04-27
418 MILINKOVIĆ MITAR DRAGOJE m 1970-01-13 Sërb ushtar Beograd 1999-03-31
419 MILIVOJEVIĆ DRAGICA STEVAN f 1919-07-22 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
420 MILIVOJEVIĆ GVOZDEN DRAGOLJUB m 1906-09-03 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
421 MILOJKOVIĆ MILEN RANKO m 1943-04-12 Sërb civil Niš 1999-04-19
422 MILOSAVLJEVIĆ ĐORĐE LJUBIŠA m 1976-12-21 Sërb ushtar Jelav 1999-04-04
423 MILOŠEVIĆ DEJAN MILUTIN m 1972-03-21 Sërb civil Novi Pazar 1999-05-31
424 MILOŠEVIĆ MILOSAV VLADETA m 1978-11-07 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
425 MILOŠEVIĆ MIROSLAV TOMISLAV m 1960-10-24 Sërb ushtar Vrbovac 1999-06-01
426 MILOŠEVIĆ RADE ĐORĐE m 1968-03-19 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
427 MILOŠEVIĆ SELJA MLADEN m 1978-04-14 Sërb ushtar Dunavo/Dunav 1999-05-30
428 MILOŠEVIĆ SINIŠA MILOŠ m 1968-01-14 Sërb ushtar Štimlje/Shtime 1999-05-12
429 MILOVANOVIĆ BRANISLAV STOJAN m 1964-05-14 Sërb ushtar Gornja Budrika/Budrikë e Epërme 1999-05-26
430 MILOVANOVIĆ GORAN DRAGAN m 1977-10-03 Sërb ushtar Veliki Belaćevac/Bardhi i Madh 1999-04-19
431 MILOVANOVIĆ GORAN DUŠAN m 1978-09-17 Sërb ushtar Jelav 1999-04-04
432 MILOVANOVIĆ MALIŠA DRAGIŠA m 1970-07-24 Sërb ushtar Bogatić 1999-04-30
433 MILOVANOVIĆ MIOMIR SLOBODAN m 1982-05-22 Sërb civil Surdulica 1999-04-27
434 MILOVANOVIĆ STANIŠA VASILJKO m 1949-07-19 Sërb ushtar Beograd 1999-03-31
435 MILJKOVIĆ BRATISLAV DRAGI m 1976-08-10 Sërb ushtar Vitak/Vitak 1999-05-13
436 MILJKOVIĆ SAŠA STANISLAV m 1966-06-15 Sërb civil Niš 1999-05-07
437 MILJKOVIĆ SLAVIŠA MIODRAG m 1978-08-06 Sërb ushtar Beograd-Savski Venac 1999-05-20
438 MIRIĆ NEBOJŠA DUŠAN m 1965-02-24 Sërb ushtar Vitak/Vitak 1999-05-13
439 MIRKOVIĆ SLOBODAN VELJKO m 1978-03-28 Sërb ushtar Reljan 1999-04-15
440 MITIĆ IRENA ALEKSANDAR f 1983-08-28 Sërb civil Ribnice 1999-04-17
441 MITIĆ PREDRAG BORISAV m 1953-10-30 Sërb polic Crnoljevo/Carralevë 1999-05-15
442 MITROVIĆ BRANKO ČEDOMIR m 1920-10-27 Sërb civil Aleksinac 1999-05-28
443 MITROVIĆ TOMISLAV ŽIKA m 1938-03-06 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
444 MLADENOVIĆ DEJAN LAZAR m 1974-01-11 Sërb ushtar Mogila/Mogillë 1999-03-30
445 MLADENOVIĆ JAGODA BRANKO f 1936-02-03 Sërb civil Orljane 1999-05-11
446 MLADENOVIĆ PETAR STANKO m 1952-07-29 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
447 MLADENOVIĆ VERKA DUŠAN f 1952-03-25 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
448 MOKUŠ ZOLTÁN / ZOLTAN LÁSZLÓ / LASLO m 1978-03-27 Hungarez ushtar Priština/Prishtinë 1999-04-12
449 MOMČILOVIĆ BILJANA DRAGUTIN f 1970-04-18 Sërb civil Ralja 1999-05-26
450 MORINA MENSUR HILMI m 1984-01-01 Romë civil Prizren/Prizren 1999-05-01
451 MUCAJ FLORIE ISUF f 1983-11-23 Shqipëtar civil Velika Jablanica/Jabllanicë e Madhe 1999-05-03
452 MUCAJ HAVE REXHEP f 1951-06-15 Shqipëtar civil Velika Jablanica/Jabllanicë e Madhe 1999-05-03
453 MUCAJ ISUF BAJRAM m 1940-01-16 Shqipëtar civil Velika Jablanica/Jabllanicë e Madhe 1999-05-03
454 MUCAJ MUHAMET BINAK m 1989-03-20 Shqipëtar civil Velika Jablanica/Jabllanicë e Madhe 1999-05-03
455 MUCAJ SAFETE AVDYL f 1966-12-28 Shqipëtar civil Velika Jablanica/Jabllanicë e Madhe 1999-05-03
456 MUJOVIĆ ZLATKO MILETA m 1978-06-10 Sërb ushtar Jelav 1999-04-04
457 MUNITLAK JELICA DUŠAN f 1971-06-16 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
458 MUNJIĆ SAŠA BOŽIDAR m 1973-01-31 Sërb ushtar Grebnik/Gremnik 1999-04-02
459 MURATI AMET DEMIR m 1917-10-15 Bosniak civil Jablanica/Jabllanicë 1999-05-01
460 MURATI AZEMA AZAR f 1960-08-10 Bosniak civil Jablanica/Jabllanicë 1999-05-01
461 MUSA DRITA MUSTAFE f 1977-02-05 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
462 MUSA FEXHRIJE YMER f 1970-01-01 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
463 MUSA SELMAN SHERIF m 1973-04-14 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
464 MUSTAFAJ BESNIKE SADIK f 1979-11-29 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
465 NAGY / NAĐ SÁNDOR / ŠANDOR JÁNOS / JANOŠ m 1956-05-31 Hungarez ushtar Grebnik/Gremnik 1999-04-04
466 NAPIJALO DRAGIĆ MIHAJLO m 1929-12-05 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
467 NASOV OLEG MILIVOJ m 1970-03-09 Sërb civil Novi Sad 1999-04-01
468 NDRECAJ GJOKE HIL m 1962-09-06 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-19
469 NEDELJKOVIĆ BOBAN DUŠAN m 1969-02-02 Sërb ushtar Prokuplje 1999-03-24
470 NEDELJKOVIĆ PREDRAG ŽIVORAD m 1962-01-01 Sërb civil Aleksinac 1999-05-28
471 NEDELJKOVIĆ VLADIMIR RADOVAN m 1947-06-23 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
472 NENADOVIĆ ŽIVORAD DIMITRIJE m 1930-12-06 Sërb civil Šabac 1999-05-26
473 NERANČIĆ DEJAN PREDRAG m 1967-09-05 Sërb ushtar Dragaš/Dragash 1999-05-29
474 NIKIĆ MIODRAG MIRKO m 1970-03-06 Sërb ushtar Novi Pazar 1999-05-31
475 NIKOLIĆ DARKO RADOSAV m 1971-08-20 Sërb ushtar Uroševac/Ferizaj 1999-03-30
476 NIKOLIĆ GORDANA MOMČILO f 1981-12-16 Sërb civil Vladičin Han 1999-05-11
477 NIKOLIĆ MILAN RADOJKO m 1978-03-19 Sërb ushtar Loznica 1999-04-04
478 NIKOLIĆ NEBOJŠA MILENKO m 1972-10-12 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-06-01
479 NIKOLIĆ NENAD LJUBOMIR m 1961-08-20 Sërb polic Beograd Savski Venac 1999-04-30
480 NIKOLIĆ NIKOLA ZLATOMIR m 1978-10-30 Romë ushtar Dulje/Duhël 1999-04-22
481 NIKOLIĆ ZORAN ĐORĐE m 1959-10-29 Sërb civil Niš 1999-05-11
482 NIKOLOV DRAGAN LJUBEN m 1967-12-08 Bulgarë ushtar Grebnik/Gremnik 1999-04-04
483 NINČIĆ ANĐELKO MAKSIM m 1933-08-29 Sërb civil Beograd-Novi Beograd 1999-05-08
484 NOVAKOVIĆ RADOSAV DESIMIR m 1952-07-03 Sërb civil Beograd-Savski Venac 1999-05-20
485 NUKA BESIM ISMAIL m 1972-04-04 Shqipëtar ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
486 NURAJ FAZE SEJDI f 1975-01-10 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
487 NURAJ MËRGIM SHPEND m 1995-07-05 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
488 NURAJ QENDRIM FATMIR m 1992-06-08 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
489 NURAJ SEJDI ARIF m 1932-07-03 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
490 NURAJ VALBONA ISUF f 1972-12-29 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
491 OBRENIĆ DRAGAN LJUBINKO m 1970-10-18 Sërb civil Čačak 1999-05-10
492 ODALOVIĆ RADOVAN MILORAD m 1960-04-07 Sërb ushtar Veliko Ribare/Ribar i Madh 1999-05-27
493 OGNJENOVIĆ MILOVAN BRANKO m 1975-11-26 Sërb polic Savina Voda 1999-05-03
494 OLKA GORAN MATE m 1978-01-12 Kroat ushtar Poslište/Poslishtë 1999-06-03
495 OTAŠEVIĆ JOVAN MILUN m 1977-03-06 Sërb polic Savina Voda 1999-05-04
496 PACARIZI DRITON SHABAN m 1981-07-27 Shqipëtar civil Klečka/Kleçkë 1999-06-02
497 PACARIZI REFKI HAMDI m 1977-03-07 Shqipëtar civil Klečka/Kleçkë 1999-06-02
498 PAJAZITI FËLLANZA HASAN f 1980-04-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
499 PAJAZITI HASAN MUSE m 1948-01-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
500 PAJAZITI NEVRIJE SHABAN f 1968-01-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
501 PAJAZITI RAZIJE OMER f 1952-02-29 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
502 PAJAZITI VIOLETA HAXHI f 1982-08-13 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
503 PAJAZITI VJOLLCA HAXHI f 1980-05-02 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
504 PALAVRATIĆ DRAGANA UNKNOWN f 1979-03-12 Sërb civil Savina Voda 1999-05-03
505 PALUSHI DIANA AVDI f 1994-11-21 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-14
506 PALUSHI FAHRIJE MIFTAR f 1965-09-03 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
507 PALUSHI MULA RRUSTEM m 1931-04-04 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
508 PALUSHI SADIJE SADRI f 1939-11-06 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
509 PANTOVIĆ ĐORĐE SRBOLJUB m 1975-02-19 Sërb civil Novi Pazar 1999-05-31
510 PAOVIĆ MARINA ZORAN f 1975-09-27 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
511 PAUNOVIĆ MIROSLAV m 1978-11-18 Sërb ushtar Volujak/Vulljakë 1999-04-14
512 PAVIĆ STANIŠA BLAGOJE m 1971-10-08 Sërb ushtar Smederevo 1999-04-16
513 PAVKOVIĆ ĐORĐE ŽARKO m 1954-06-10 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
514 PAVLOVIĆ BOJAN DRAGIĆ m 1974-05-31 Sërb ushtar Poslište/Poslishtë 1999-06-01
515 PAVLOVIĆ DAJANA VLADIMIR f 1994-06-16 Sërb civil Ralja 1999-05-26
516 PAVLOVIĆ MILENKO MILORAD m 1959-10-05 Sërb ushtar Valjevo 1999-05-04
517 PAVLOVIĆ STEFAN VLADIMIR m 1991-05-16 Sërb civil Ralja 1999-05-26
518 PAVLOVIĆ VLADIMIR BUDIMIR m 1960-04-08 Sërb civil Ralja 1999-05-26
519 PEJČIĆ BOŽIDAR GOLUB m 1959-09-18 Sërb ushtar Omoljica 1999-06-01
520 PEJČINOVIĆ VOJIN BRANISLAV m 1973-05-26 Sërb ushtar Beograd-Savski Venac 1999-05-20
521 PERIĆ BRANIMIR MIHAJLO m 1970-12-05 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
522 PEŠIĆ SRĐAN NIKOLA m 1969-04-19 Sërb ushtar Priština/Prishtinë 1999-05-14
523 PETKOVIĆ DEJAN RADOMIR m 1970-04-18 Sërb ushtar Vrbnica/Vërnicë 1999-04-15
524 PETKOVIĆ DRAGAN RADOVAN m 1975-03-21 Sërb ushtar Vitak/Vitak 1999-05-13
525 PETKOVIĆ SVETOMIR MILAN m 1934-01-01 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
526 PETRIČKOVIĆ NADEŽDA MIODRAG f 1954-09-25 Sërb civil Trstenik 1999-04-30
527 PETRIĆ DEJAN MILOJICA m 1979-07-28 Sërb ushtar Gornje Obrinje/Obri e Epërme 1999-04-08
528 PETROVIĆ MARIJA DRAGIŠA f 1984-06-07 Sërb civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
529 PETROVIĆ NIKOLA DRAGIŠA m 1982-05-07 Sërb civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
530 PETROVIĆ SMILJANA CVETKO f 1933-09-22 Sërb civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
531 PETROVIĆ ZORAN DOBRIVOJE m 1943-10-22 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
532 PETROVIĆ ŽIVAN ŽIVOTA m 1966-10-14 Sërb ushtar Morina/Morinë 1999-04-29
533 PETRUŠEVSKI ZORAN NIKOLA m 1960-03-27 Sërb ushtar Crni Lug/Carallukë 1999-05-31
534 PLLANA NEXHAT TAHIR m 1970-10-20 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
535 PODVORICA BEXHET RAIF m 1960-07-27 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
536 POPOVIĆ ALEKSANDAR BORIVOJE m 1973-04-24 Sërb ushtar Nadalj 1999-06-01
537 POPOVIĆ ALEKSANDER ZARIJA m 1949-11-19 Sërb ushtar Preševo 1999-04-15
538 POPOVIĆ SLAVKO DRAGAN m 1939-06-14 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
539 PROKOVIĆ BOGDAN MILOJE m 1933-03-13 Sërb civil Čačak 1999-04-04
540 PROTIĆ MARIO ŽELJKO m 1978-02-18 Sërb ushtar Banjica/Baicë 1999-03-28
541 QELAJ VALENTINA YMER f 1981-01-01 Shqipëtar civil Pirane/Piranë 1999-04-14
542 QELAJ YMER SHABAN m 1945-09-07 Shqipëtar civil Pirane/Piranë 1999-04-14
543 QERIMI FETIJE PAJAZIT f 1967-09-21 Shqipëtar civil Gornji Sibovac/Siboc i Epërm 1999-04-28
544 QERIMI IBRAHIM REXHEP m 1940-05-15 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
545 RADENOVIĆ RADIVOJE RADOMIR m 1979-12-02 Sërb ushtar Kamena Glava/Komogllavë 1999-04-18
546 RADEVIĆ GORAN BRANKO m 1970-08-03 Malazez polic Savina Voda 1999-05-03
547 RADIĆ BLAGOJA PERA m 1961-11-20 Sërb ushtar Lipe 1999-04-19
548 RADIĆ SINIŠA JOVAN m 1970-06-30 Sërb ushtar Valjevo 1999-04-06
549 RADOJEVIĆ NEBOJŠA MIODRAG m 1961-10-17 Sërb civil Gornje Selo/Gornjasellë 1999-05-29
550 RADOJIČIĆ JOVAN ALEKSANDAR m 1919-01-01 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
551 RADOJIČIĆ SOFIJA NIKOLA f 1919-01-01 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
552 RADOJKOVIĆ BOJAN PREDRAG m 1977-10-20 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-13
553 RADOSAVLJEVIĆ ZORAN SVETOZAR m 1965-02-26 Sërb ushtar Loznica 1999-03-26
554 RADOŠ BOBAN JOVAN m 1979-01-07 Sërb ushtar Veliki Belaćevac/Bardhi i Madh 1999-04-19
555 RADOVANOVIĆ ŽARKO RADIVOJE m 1956-08-08 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
556 RADOVIĆ DRAGAN VIŠESLAV m 1973-07-28 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
557 RADOVIĆ ĐORĐE BOŠKO m 1978-04-25 Sërb ushtar Uroševac/Ferizaj 1999-03-25
558 RADULOVIĆ DALIBOR BRANISLAV m 1977-12-27 Sërb ushtar Beograd 1999-04-28
559 RAKA TEFIK BAFTI m 1939-03-14 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
560 RAKIĆ MILICA ŽARKO f 1996-01-01 Sërb civil Batajnica 1999-04-17
561 RAMADANI BESA RIZAH f 1991-12-09 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
562 RAMADANI BESARTA RIZAH f 1993-08-11 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
563 RAMADANI BESNIK RIZAH m 1983-10-23 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
564 RAMADANI BISLIM RIZAH m 1996-01-21 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
565 RAMADANI FATIME HAXHE f 1963-01-05 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
566 RAMADANI GANI JASHAR m 1928-01-01 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
567 RAMADANI ILIR SADIK m 1973-05-02 Shqipëtar civil Medvece/Medvec 1999-04-30
568 RAMADANI MUZAFERE RIZAH f 1986-05-09 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
569 RAMADANI RIZAH GANI m 1959-02-08 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
570 RANĐELOV STAMEN KRUM m 1938-08-27 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
571 RANĐELOVIĆ NEBOJŠA BOGOLJUB m 1967-08-19 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-06-01
572 RANĐELOVIĆ ZORAN MILAN m 1970-08-21 Sërb ushtar Volujak/Vulljakë 1999-04-08
573 RANKOVIĆ ZLATINKA f 1927-01-01 Sërb civil Priština/Prishtinë 1999-04-07
574 RAŠIĆ STANA VELIČKO f 1933-06-04 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
575 RAŠIĆ STANA VLADIMIR f 1952-10-23 Sërb civil Surdulica 1999-04-27
576 RATKOVIĆ GOLUB MILOICA m 1967-03-10 Sërb civil Novi Pazar 1999-05-31
577 RAUK JANOŠ m 1954-10-15 Sërb ushtar Vrbnica/Vërnicë 1999-04-15
578 REPIĆ DRAGAN VLADISLAV m 1951-06-06 Sërb polic Prizren/Prizren 1999-03-25
579 REPIJA DRAGAN JOVE m 1959-03-24 Sërb ushtar Ugrinovci 1999-04-29
580 REXHA REXHË ZENEL m 1947-11-10 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
581 REXHA SHKURTE LAH f 1926-01-11 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
582 REXHAJ SHAQIR ASLLAN m 1974-05-10 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
583 REXHEPI RAMIZ XHEMAJL m 1968-07-07 Shqipëtar civil Dubrava/Dubravë 1999-05-21
584 REXHEPI SERBEZE SELIM f 1933-03-15 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
585 RISTIĆ ĐORĐE DRAGUTIN m 1948-02-18 Sërb polic Crnoljevo/Carralevë 1999-05-15
586 RISTIĆ LEPOSAVA DRAGUTIN f 1924-08-03 Sërb civil Gornji Neradovac 1999-05-31
587 RISTIĆ LJUBOMIR JOVICA m 1974-08-31 Sërb ushtar Smederevo 1999-06-03
588 RISTIĆ NASKO STAMEN m 1949-08-18 Sërb civil Čačak 1999-05-10
589 RISTIĆ STOJAN STANIMIR m 1943-06-14 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
590 RISTOVIĆ MIODRAG MILISAV m 1966-05-08 Sërb ushtar Samodraža/Samadraxhë 1999-05-21
591 ROGLJIĆ MARKO VUKOMIR m 1983-01-07 Sërb civil Novi Pazar 1999-05-31
592 ROMIĆ LJUBOMIR MILAN m 1949-07-28 Sërb ushtar Škoza/Shkozë 1999-06-03
593 RRAHMANI HALIME FEHMI f 1964-06-20 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
594 SALIHAJ BESMIRA XHEVDET f 1993-09-09 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
595 SALIHAJ BLERINA XHEVDET f 1994-09-03 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
596 SALIHAJ MIRADIJE ALI f 1971-08-06 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
597 SALIHAJ NEVRIJE ALI f 1980-01-15 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
598 SALIHAJ VLLAZNIM ALI m 1981-08-19 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
599 SALIHAJ XHEVDET ALI m 1968-01-26 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
600 SAVIČIĆ ŽELJKO NENAD m 1975-07-10 Sërb ushtar Valjevo 1999-04-06
601 SAVIĆ DUŠANKA RANĐEL f 1951-09-16 Sërb civil Aleksinac 1999-05-28
602 SAVIĆ ĐURĐA VELIMIR f 1964-04-29 Sërb civil Gnjilane/Gjilan 1999-05-19
603 SAVIĆ MILAN HRANISLAV m 1975-01-04 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
604 SAVIĆ MILANKO RADOJICA m 1974-04-07 Sërb civil Tornik 1999-04-08
605 SEKULIĆ GORDANA VELIMIR f 1971-06-21 Sërb civil Niš 1999-05-07
606 SELIMAJ VESEL SHABAN m 1977-09-13 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
607 SELIMOVIĆ DESIMIR ZLATKO m 1978-04-11 Romë ushtar Volujak/Vulljakë 1999-04-14
608 SELMANI ADEM ZEKE m 1943-01-05 Shqipëtar civil Fšaj/Fshaj 1999-04-14
609 SERAFINOVIĆ IVICA GAVRO m 1978-02-27 Sërb ushtar Morina/Morinë 1999-04-29
610 SHALA AJMONE SHABAN f 1954-03-02 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
611 SHALA HASAN BEQIR m 1979-09-20 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
612 SHALA HIRA HALIL f 1934-04-13 Egjiptasë civil Savina Voda 1999-05-03
613 SHALA MUHARREM MEHMET m 1916-03-19 Shqipëtar civil Đakovica/Gjakovë 1999-04-14
614 SHOSHI ISUF LUSHE m 1975-08-17 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
615 SIMIĆ MARKO VLADAN m 1997-05-19 Sërb civil Novi Pazar 1999-05-31
616 SIMIĆ SLAVIŠA SLOBODAN m 1972-12-23 Sërb ushtar Radevo/Radevë 1999-04-28
617 SIMIĆ VLADAN MOMČILO m 1969-08-03 Sërb ushtar Novi Pazar 1999-05-31
618 SIMONOVIĆ RATOBOR RADOSAV m 1961-09-06 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
619 SIMONOVIĆ RUŽICA ĐORĐE f 1940-03-05 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
620 SIMOVIĆ DRAGAN NIKOLA m 1953-10-01 Sërb civil Novi Pazar 1999-05-31
621 SIMOVIĆ MIROSLAV MILAN m 1950-12-17 Sërb ushtar Volujak/Vulljakë 1999-04-14
622 SJINGHU SJU m 1968-01-01 Kineze civil Beograd-Novi Beograd 1999-05-07
623 SKULIĆ DRAGAN MILORAD m 1967-08-06 Sërb civil Mijalić/Mihaliq 1999-05-29
624 SKULIĆ ZORAN NIKOLA m 1938-12-12 Sërb civil Mijalić/Mihaliq 1999-05-29
625 SLIJEPČEVIĆ MILA NIKOLA f 1909-10-01 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
626 SMAJLI BESARTA GANI f 1991-12-24 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
627 SMILIĆ MILORAD LJUBOMIR m 1974-11-08 Sërb ushtar Vitak/Vitak 1999-05-13
628 SMILJANIĆ PREDRAG VELIMIR m 1977-04-01 Sërb ushtar Morina/Morinë 1999-04-29
629 SMILJIĆ SLOBODAN JORDAN m 1974-06-29 Sërb ushtar Petrovčić 1999-04-18
630 SPASIĆ LJILJANA MILOJE f 1973-10-16 Sërb civil Niš 1999-05-07
631 SPASIĆ VESELINKA BLAGOJE f 1940-02-10 Sërb civil Cekavica 1999-05-27
632 SRBULOVIĆ NEBOJŠA ĐORĐE m 1962-06-22 Sërb civil Podgorac 1999-06-07
633 STAJIĆ SAŠA DUŠAN m 1978-08-16 Sërb ushtar Danilovgrad 1999-03-24
634 STAMENOV DIMČA SLAVČA m 1970-04-21 Sërb ushtar Reljan 1999-04-15
635 STANČIĆ LJUBIŠA MATEJA m 1941-07-30 Sërb civil Niš 1999-05-07
636 STANIJANOVIĆ BRANIMIR VIDOSAV m 1993-01-01 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
637 STANIJANOVIĆ DIVNA STAMEN f 1959-01-01 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
638 STANIJANOVIĆ VIDOSAV VASILIJE m 1954-01-01 Sërb civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
639 STANKOVIĆ BOBAN MIODRAG m 1977-08-01 Sërb ushtar Uroševac/Ferizaj 1999-03-25
640 STANKOVIĆ BOJAN NOVICA m 1974-02-16 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-05-31
641 STANKOVIĆ BRANKA DRAGOLJUB f 1940-03-30 Sërb civil Cekavica 1999-05-27
642 STANKOVIĆ IVICA STOJČE m 1968-01-24 Sërb ushtar Gornje Obrinje/Obri e Epërme 1999-04-08
643 STANKOVIĆ NOVICA SLAVKO m 1959-03-16 Sërb ushtar Vrbnica/Vërnicë 1999-04-15
644 STANKOVIĆ SAŠA SLOBODAN m 1970-04-26 Sërb ushtar Poslište/Poslishtë 1999-06-01
645 STANKOVIĆ VASA DRAGUTIN m 1973-07-25 Sërb polic Crnoljevo/Carralevë 1999-05-15
646 STANKOVIĆ VELIMIR LJUBIŠA m 1947-12-05 Sërb civil Aleksinac 1999-04-05
647 STANKOVIĆ VOJKAN VEROLJUB m 1968-10-27 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
648 STANOJEVIĆ MLADEN TEODOR m 1954-10-10 Sërb polic Kopaonik 1999-04-15
649 STANOJEVIĆ VLASTIMIR MOMIR m 1950-07-03 Sërb ushtar Kuršumlija 1999-03-24
650 STEFANOVIĆ BRANA MILAN m 1952-01-26 Sërb ushtar Raška 1999-04-04
651 STEFANOVIĆ RADOVAN MILORAD m 1978-02-27 Sërb ushtar Miljaj/Milaj 1999-06-08
652 STEPANOVIĆ VUČINA ALEKSANDAR m 1955-05-05 Sërb ushtar Samokovo 1999-04-02
653 STEVANOVIĆ SLAVIŠA MIOMIR m 1967-03-09 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
654 STOIMENOVSKI DARKO KUZMAN m 1973-08-31 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
655 STOJANOVIĆ LJUBISAV DRAGO m 1955-04-01 Sërb ushtar Reljan 1999-04-15
656 STOJANOVIĆ MILICA BORA f 1986-11-07 Sërb civil Pavlovac 1999-04-14
657 STOJANOVIĆ MILOŠ BRATISLAV m 1978-07-14 Sërb ushtar Đakovica/Gjakovë 1999-04-10
658 STOJANOVIĆ NEBOJŠA MILAN m 1972-06-17 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
659 STOJIČEVIĆ SLAVICA f 1939-01-01 Sërb civil Ripanj 1999-05-31
660 STOJILJKOVIĆ SLOBODANKA MILORAD f 1937-07-13 Sërb civil Niš 1999-05-07
661 STOJKOVIĆ MIROSLAV NOVICA m 1974-09-10 Sërb ushtar Crmljane/Cërmjan 1999-04-07
662 STOJKOVIĆ MIROSLAV VLASTIMIR m 1959-09-03 Sërb civil Niš 1999-04-07
663 STOJMENOVIĆ GORAN STANOJE m 1967-06-25 Sërb civil Ćenovac 1999-05-29
664 STOJMENOVIĆ STANOJE STOJADIN m 1941-01-01 Sërb civil Ćenovac 1999-05-29
665 STOŠIĆ ROBERT BUDIMKA m 1976-06-10 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
666 STOŠIĆ SLAĐAN MILČA m 1970-05-09 Sërb ushtar Belo Polje/Bellopojë 1999-03-30
667 STOŠIĆ SLAVIŠA MILORAD m 1960-03-11 Sërb ushtar Štimlje/Shtime 1999-05-13
668 STUKALO IVAN ALEKSANDAR m 1965-09-23 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
669 SUKA AKILE JASHAR f 1971-11-29 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
670 SUKA AVNI HAJREDIN m 1984-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
671 SUKA FATJON ARIF m 1995-09-23 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
672 SUKA FITIM ARIF m 1999-03-02 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
673 SUKA HAJREDIN HAZIR m 1940-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
674 SUKA HAVE HALIT f 1944-05-10 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
675 SUKA LUMNIJE HAJREDIN f 1982-01-01 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
676 SYLA FIKRIJE DEME f 1975-01-01 Shqipëtar civil Pirane/Piranë 1999-04-14
677 ŠKILJEVIĆ SAŠA PAVLE m 1971-12-25 Sërb ushtar Škoza/Shkozë 1999-05-12
678 ŠKRPAN PETAR GLIGOR m 1966-11-27 Sërb ushtar Mogila/Mogillë 1999-03-30
679 ŠURBATOVIĆ MILOVAN LUKA m 1970-12-03 Sërb ushtar Dragaš/Dragash 1999-05-29
680 TADIĆ AĆIM MIHAILO m 1971-03-15 Malazez ushtar Niš 1999-03-28
681 TAFA ALI BAJRAM m 1944-07-03 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
682 TAFA ARBEN BESLIM m 1982-10-28 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
683 TAFA ARGENITA FAHRI f 1980-02-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
684 TAFA CYME SELMAN f 1923-01-10 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
685 TAFA HATMANE HALIL f 1949-05-12 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
686 TAFA BAJRAMI FLORIE TAFE f 1973-01-01 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
687 TAFILAJ MUJË JASHAR m 1968-03-05 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-21
688 TAHIRAJ DRILON ZENUN m 1996-09-06 Shqipëtar civil Bistražin/Bistrazhin 1999-04-14
689 TAHIRAJ NERXHIVANE ZEQIR f 1979-09-12 Shqipëtar civil Pirane/Piranë 1999-04-14
690 TAHIRI ABDULLAH RAMADAN m 1956-09-02 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-19
691 TANKOSIĆ DRAGAN SLOBODAN m 1979-08-20 Sërb ushtar Beograd-Savski Venac 1999-05-20
692 TARICIĆ OLIVER ČEDOMIR m 1977-09-12 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
693 TASIĆ DALIBOR SRBOLJUB m 1981-08-10 Sërb civil Soderce 1999-04-22
694 TASIĆ DRAGAN RANKO m 1968-05-05 Sërb civil Beograd-Palilula 1999-04-23
695 TEPAVAC NEBOJŠA DOBRIVOJE m 1961-03-27 Sërb ushtar Vukicevica 1999-04-05
696 TERRNAVA SHEFQET ABD. m 1977-01-02 Shqipëtar civil Priština/Prishtinë 1999-04-13
697 TERZIĆ DRAGOSLAV VLADA m 1931-10-19 Sërb civil Varvarin 1999-05-30
698 TEŠOVIĆ VUKOMAN MIRKO m 1977-11-17 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
699 TIRAGIĆ BOGDAN ZORKAN m 1962-06-22 Sërb polic Glođane/Gllogjan 1999-06-06
700 TIŠMA LAZAR JOVAN m 1979-06-15 Sërb ushtar Morina/Morinë 1999-04-29
701 TODOROV SIMEON D. m 1968-08-21 Bulgarë civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
702 TODOROVIĆ VLADAN MILORAD m 1968-10-29 Sërb ushtar Hrtkovci 1999-06-08
703 TOFAJ REXHEP ADEM m 1933-07-10 Shqipëtar civil Meja/Mejë 1999-04-14
704 TOMAŠEVIĆ MIODRAG SIMA m 1967-10-10 Sërb ushtar Feketić 1999-05-17
705 TOMIĆ LJUBOMIR ŽIVOJIN m 1947-02-05 Sërb ushtar Beograd 1999-03-31
706 TOMOVIĆ ZVONIMIR TOMO m 1956-08-01 Sërb ushtar Savina Voda 1999-05-03
707 TOPALLI ENVER BAJRAM m 1959-02-09 Shqipëtar ushtar Dubrava/Dubravë 1999-05-19
708 TOŠKOVIĆ MILIJAN OBRAD m 1971-06-22 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
709 TOŠOVIĆ BOJANA BOŽIN f 1998-04-28 Sërb civil Merdare 1999-04-11
710 TOŠOVIĆ BOŽIN VUKSAN m 1969-05-25 Sërb polic Merdare 1999-04-11
711 TOTIĆ MIROSLAV ĐORĐE m 1959-12-02 Sërb ushtar Likovac/Likoc 1999-04-08
712 TRAJKOVIĆ DRAGAN SLOBODAN m 1974-09-15 Sërb ushtar Tankosić/Tankosiq 1999-05-11
713 TRAJKOVIĆ MIJALKO STOJAN m 1933-01-01 Sërb civil Pavlovac 1999-04-14
714 TRIFUNOVIĆ SVETOMIR SLOBODAN m 1965-03-02 Sërb ushtar Omoljica 1999-06-01
715 TRIŠIĆ SLOBODAN DRAGAN m 1946-02-08 Sërb civil Novi Beograd 1999-04-04
716 TROŠIĆ DRAGAN MIODRAG m 1978-08-10 Sërb ushtar Volujak/Vulljakë 1999-04-14
717 UKA ADEM AHMET m 1947-03-22 Shqipëtar civil Lužane/Lluzhan 1999-05-01
718 UROŠEVIĆ DUŠAN LJUBOMIR m 1977-07-06 Sërb ushtar Laplje Selo/Llapllasellë 1999-05-01
719 UROŠEVIĆ NEĐO SRETEN m 1968-01-01 Sërb civil Tornik 1999-04-08
720 UROŠEVIĆ RADE RADONJA m 1970-09-12 Sërb ushtar Kalimanići 1999-05-03
721 VASIĆ CVETA DUŠAN f 1948-05-01 Sërb civil Močare/Moçar 1999-04-19
722 VASIĆ OLGA MIRKO f 1924-04-21 Sërb civil Močare/Moçar 1999-04-19
723 VASILJEVIĆ SAŠA MIROLJUB m 1979-10-29 Sërb ushtar Košare/Koshare 1999-05-11
724 VASILJKOVIĆ BOJAN DRAGAN m 1978-04-23 Sërb ushtar Miljaj/Milaj 1999-06-08
725 VEČEVIĆ DEJAN STANIMIR m 1976-01-01 Sërb ushtar Planeja/Planejë 1999-06-01
726 VELIČKOVIĆ DESANKA ĐORĐE f 1926-12-11 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
727 VELIČKOVIĆ LJUBIŠA DAVID m 1946-03-01 Sërb ushtar Omoljica 1999-06-01
728 VELIKI LJILJANA VASO f 1960-05-15 Sërb civil Sremska Mitrovica 1999-05-02
729 VELJKOVIĆ BOŽIDAR ALEKSANDAR m 1961-05-30 Sërb ushtar Niš 1999-05-07
730 VELJKOVIĆ JASMINA NIKOLA f 1973-09-11 Romë civil Grdelica (varoš) 1999-04-12
731 VEREŽAN GORAN VLADIMIR m 1978-11-24 Sërb ushtar Beograd-Savski Venac 1999-05-20
732 VESELI KUMRIJE NAZIF f 1970-11-30 Shqipëtar civil Uroševac/Ferizaj 1999-05-23
733 VIRIJEVIĆ ZORAN JEREMIJA m 1968-03-07 Sërb ushtar Debrc 1999-04-14
734 VITKOVIĆ DEJAN BLAGOJE m 1969-11-18 Sërb civil Priština/Prishtinë 1999-04-07
735 VITKOVIĆ NENAD VLADIMIR m 1968-08-19 Sërb polic Kosovska Mitrovica/Mitrovicë 1999-05-02
736 VOLAREVIĆ DARKO PETAR m 1971-07-11 Sërb civil Đakovica/Gjakovë 1999-04-22
737 VOLAREVIĆ DAVOR PETAR m 1973-01-17 Sërb civil Đakovica/Gjakovë 1999-04-22
738 VRANIĆ RADUN JOVAN m 1952-03-31 Sërb civil Novi Pazar 1999-05-31
739 VREBALOV BOŠKO m 1917-01-01 Sërb civil Beograd-Savski Venac 1999-05-20
740 VUČIĆ DRAGIŠA GRADIMIR m 1941-07-30 Sërb civil Niš 1999-05-07
741 VUČKOVIĆ MILANKA MILAN f 1934-02-17 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
742 VUČKOVIĆ TRIFUN PETAR m 1913-05-10 Sërb civil Niš 1999-05-07
743 VUJOVIĆ VLADIMIR SIMO m 1952-01-16 Sërb ushtar Beograd-Rakovica 1999-03-27
744 VUKADINOVIĆ ZORAN STOJAN m 1972-04-04 Sërb ushtar Lužane/Lluzhan 1999-05-01
745 VULETIĆ VUKIĆ DUŠAN m 1953-05-09 Sërb civil Murino 1999-04-30
746 VULIKIĆ NEBOJŠA ILIJA m 1958-03-09 Sërb polic Savina Voda 1999-05-03
747 XHAFERI RASIM BEHLUL m 1938-05-18 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
748 XHAFERI REZARTA BEKIM f 1993-08-20 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
749 XHAFERI SARANDA BEKIM f 1997-01-17 Shqipëtar civil Koriša/Korishë 1999-05-13
750 ZAGRAĐANIN SLAVOLJUB MIROLJUB m 1969-11-11 Sërb ushtar Sjenica 1999-04-04
751 ZULFURI BEQIR SHERIF m 1985-01-01 Romë civil Prizren/Prizren 1999-04-28
752 ZULFURI GJULIJE MISIN f 1977-01-01 Romë civil Prizren/Prizren 1999-04-28
753 ZULFURI KASANDRA FAZLI f 1997-01-01 Romë civil Prizren/Prizren 1999-04-28
754 ZULFURI MAKSUM FAZLI m 1997-01-01 Romë civil Prizren/Prizren 1999-04-28
755 ŽIGIĆ RADE NIKOLA m 1947-03-07 Sërb civil Surdulica 1999-05-31
756 ŽIVKOVIĆ IVAN MILORAD m 1973-02-07 Sërb ushtar Rogovo/Rogovë 1999-04-12
757 ŽIVKOVIĆ MILUTIN LAZAR m 1925-05-26 Sërb civil Niš 1999-05-07
758 ŽIVKOVIĆ MIRKO MILOMIR m 1968-01-20 Sërb ushtar Gornje Obrinje/Obri e Epërme 1999-04-08