no. last Name first Name father's name gender date of birth status in war nationality violation date of incident place of incident municipality of incident
no. last Name first Name father's name gender date of birth status in war nationality violation date of incident place of incident municipality of incident
1 ABAZAJ BASHKIM NURADIN m 1976-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
2 ABAZAJ BESA QAMIL f 1985-08-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-04 Domanek Mališevo/Malishevë
3 ABAZAJ EDISON HAMDIJA m 1997-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
4 ABAZAJ GAZMIR NURADIN m 1980-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
5 ABAZAJ GZIM NURADIN m 1974-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
6 ABAZAJ HAMDI NURADIN m 1972-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
7 ABAZAJ HUMRIJE HYSEN f 1973-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
8 ABAZAJ KENEDIN NURADIN m 1981-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
9 ABAZAJ LULZIM NURADIN m 1974-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
10 ABAZAJ MIMOZA NURADIN f 1984-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
11 ABAZAJ NURADIN SALIJA m 1942-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
12 ABAZAJ RABA XHEMAJL f 1942-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Drsnik/Dresnik Klina/Klinë
13 ABAZI AHMET SHEFKI m 1951-02-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
14 ABAZI AJMANE f Civilian Unknown Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
15 ABAZI AJVAZ MALIQ m 1935-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Majance/Majac Podujevo/Podujevë
16 ABAZI AVDI HARADIN m 1978-04-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Tušilje/Tushilë Srbica/Skënderaj
17 ABAZI AVNI KADRUSH m 1962-06-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
18 ABAZI BASHKIM XHEMAIL m 1959-12-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
19 ABAZI FADIL SEFER m 1979-09-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
20 ABAZI FATMIR FERAT m 1970-12-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-12-28 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
21 ABAZI FLAMUR RAMADAN m 1958-01-01 Civilian Unknown Disappearance 1999-03-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
22 ABAZI HALIL ADEM m 1978-03-23 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-28 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
23 ABAZI HYSEN AVDI m 1928-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
24 ABAZI MARK GJON m 1962-10-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Ramoc Đakovica/Gjakovë
25 ABAZI MUSA XHEVAT m 1940-09-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
26 ABAZI MUSTAFE REXHEP m 1963-02-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-07-10 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
27 ABAZI NESRET REXHEP m 1975-01-14 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-25 Belince/Belincë Štimlje/Shttd
28 ABAZI PASHK GJON m 1959-03-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Ramoc Đakovica/Gjakovë
29 ABAZI PJETЁR MARK m 1946-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Ramoc Đakovica/Gjakovë
30 ABAZI SADIK m Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-25 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
31 ABAZI SADRI FEJZE m 1934-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Kladernica/Klladërnicë Srbica/Skënderaj
32 ABAZI ZYRA R f 1987-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
33 ABAZIBRA EMSALE SALIH f 1954-02-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Pirane/Piranë Prizren
34 ABAZIBRA FATtd SINAN f 1942-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
35 ABAZIBRA JASMINE JEMIN f 1985-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Pirane/Piranë Prizren
36 ABAZIBRA JEMIN RAMADAN m 1954-02-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Pirane/Piranë Prizren
37 ABAZIBRA MAGBULE RAMADAN f 1976-06-24 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
38 ABAZIBRA MAKVIRE JEMIN f 1975-09-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Pirane/Piranë Prizren
39 ABAZIBRA RAMADAN QERIM m 1938-02-17 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
40 ABAZIBRA SAHARA JEMIN f 1974-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Pirane/Piranë Prizren
41 ABAZOVIĆ ĐUZA ĐIBO f 1929-01-01 Civilian BOSNIAK Killing 1999-07-15 Dobruša/Dobrushë Istok/Istog
42 ABAZOVIĆ ĐUZA f 1944-01-01 Civilian BOSNIAK Killing 1999-06-01 Orno Brdo/Orrobërdë Istok/Istog
43 ABAZOVIĆ HAJRADIN ALIJA m 1971-04-20 Civilian BOSNIAK Killing 1999-06-23 Đurakovac/Gjurakoc Istok/Istog
44 ABDULA NADJIJA f Civilian ROMANY Killing 1999-06-10 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
45 ABDULLAHU ADRIANA RUZHDI f 1976-09-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-22 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
46 ABDULLAHU HAJRULLAH SYLEJMAN m 1949-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-03 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
47 ABDULLAHU HANUMSHAHE ABDULLAH f 1961-10-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
48 ABDULLAHU MIRSAD HAKIF m 1981-01-03 Civilian ALBANIAN Killing 1998-12-24 Glavnik/Gllamnik Podujevo/Podujevë
49 ABDULLAHU SADIK SAHIT m 1972-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-05-19 Šajkovac/Shajkoc Podujevo/Podujevë
50 ABDYLI PAJAZIT ABDIL m 1967-01-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Zrze/Xërxë Orahovac/Rahovec
51 ABDYLMEGJIT BEHAR SAMI m 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
52 ABDYLMEGJIT RAFET VAHIT m 1947-11-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
53 ABDYLMEGJIT SAMI VAHIT m 1951-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
54 ABDYLMEGJIT SHEFIK SAMI m 1978-08-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
55 ABRASHI SABINA ARIF f 1951-07-26 Civilian ALBANIAN Killing 2000-02-03 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
56 ACIĆ ZLATKO RADOSLAV m 1979-06-23 Soldier SERB Killing 1999-04-16 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
57 ADEMAJ AJMANE ISA f 1930-07-07 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-13 Kaličane/Kaliqan Istok/Istog
58 ADEMAJ AVDYL EMRUSH m 1930-11-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Štimlje/Shttd Štimlje/Shttd
59 ADEMAJ BEKIM MUHARREM m 1981-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
60 ADEMAJ FATOS MUHAMET m 1980-06-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
61 ADEMAJ GEZIM QAZIM m 1961-02-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-29 Rogovo/Rogovë Đakovica/Gjakovë
62 ADEMAJ HALIT SADRI m 1959-07-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-23 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
63 ADEMAJ HAMDI ADEM m 1948-02-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
64 ADEMAJ HYSEN METE m 1960-03-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-10 Gornji Streoc/Strellc i Epërm Dečani/Deçan
65 ADEMAJ IBIS m Unknown Unknown Killing 1999-09-01 Prizren/Prizren Prizren
66 ADEMAJ ISLAM HALIL m 1954-06-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-06 Rakoc Đakovica/Gjakovë
67 ADEMAJ KADRI HAKI m 1975-01-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
68 ADEMAJ KADRI VELI m 1929-05-19 Civilian Unknown Killing 1999-03-26 Prizren/Prizren Prizren
69 ADEMAJ KRESHNIK AVDI m 1982-11-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
70 ADEMAJ PËLLUMB HYSEN m 1966-05-26 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-27 Skivjane/Skivjan Đakovica/Gjakovë
71 ADEMAJ RAME FEKE m 1925-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kaličane/Kaliqan Istok/Istog
72 ADEMAJ REMZI BAJRAM m 1952-06-03 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-15 Graždanik/Grazhdanik Prizren
73 ADEMAJ SHEMSI BINAK m 1961-02-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
74 ADEMAJ VEZIR HYSEN m 1971-03-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-25 Junik Dečani/Deçan
75 ADEMI ADEM FAZLI m 1948-02-05 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-19 Dren/Dren Zubin Potok/Zubin Potok
76 ADEMI ADEM RAMADAN m 1969-08-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-17 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
77 ADEMI AGIM BAJRAM m 1959-07-23 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-15 Lapušnik/Llapushnik Glogovac/Gllogoc
78 ADEMI AGIM SELIM m 1970-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Dubovac/Duboc Vučitrn/Vushtrri
79 ADEMI AZEMINE MUHAREM f 1946-01-01 Civilian BOSNIAK Killing 1999-04-17 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
80 ADEMI BEDRI QERIM m 1956-10-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
81 ADEMI BESNIK XHAFER m 1984-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-09 Perane/Peran Podujevo/Podujevë
82 ADEMI BISLIM BAJRAM m 1961-05-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-18 Ceranja/Cerajë Leposavić/Leposaviq
83 ADEMI BLERIM MUSLI m 1979-05-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Žegovačka Vrbica/Vërbicë e Zh. Gnjilane/Gjilan
84 ADEMI BUJAR JETULLAH m 1982-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
85 ADEMI BURIM RAMADAN m 1981-11-18 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Dubovac/Duboc Vučitrn/Vushtrri
86 ADEMI DŽEVAT m 1960-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-19 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
87 ADEMI EJUP ZYMER m 1943-07-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
88 ADEMI FADIL HAZIR m 1975-11-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Grdovac/Gërdoc Podujevo/Podujevë
89 ADEMI FADIL SHAHIN m 1980-01-10 Unknown Unknown Killing 1999-05-03 Stari Trg (selo)/Stantërg Fs. Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
90 ADEMI FAHRIJE f 1945-12-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
91 ADEMI FATtd SHERIF f 1917-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Košare/Koshare Uroševac/Ferizaj
92 ADEMI FATMIR MUSLI m 1966-07-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Žegovačka Vrbica/Vërbicë e Zh. Gnjilane/Gjilan
93 ADEMI FATMIR SHASIVARI m 1981-11-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Dubovac/Duboc Vučitrn/Vushtrri
94 ADEMI FETAH ZYMER m 1929-01-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
95 ADEMI GANI FAZLI m 1983-09-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Dubovac/Duboc Vučitrn/Vushtrri
96 ADEMI HAJDAR IDRIZ m 1974-05-11 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-12 Smonica/Smolicë Đakovica/Gjakovë
97 ADEMI HAJZER FERAT m 1967-12-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Gornje Žabare/Zhabar i Epërm Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
98 ADEMI HAKI KADRI m 1962-11-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-12 Drvare/Dërvare Vučitrn/Vushtrri
99 ADEMI HALIL OSMAN m 1935-01-31 Civilian Unknown Killing 1999-04-15 Lauša/Llaushë Srbica/Skënderaj
100 ADEMI HAMDI MIFTAR m 1940-12-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
101 ADEMI HAMIT ILAZ m 1980-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
102 ADEMI HASAN ISUF m 1913-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Košare/Koshare Uroševac/Ferizaj
103 ADEMI HYSEN AVDYL m 1944-06-14 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-21 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
104 ADEMI IBRAHIM QERIM m 1948-05-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
105 ADEMI ILIR BEJTE m 1969-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-23 Gornji Grabovac/Graboc i Epërm Obilić/Obiliq
106 ADEMI ISAT SELIM m 1985-07-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
107 ADEMI ISMAIL NAZIF m 1916-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Košare/Koshare Uroševac/Ferizaj
108 ADEMI ISUF AVDYL m 1963-08-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
109 ADEMI ISUF ZYMER m 1959-11-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-22 Kačikol/Keqekollë Priština/Prishtinë
110 ADEMI JETULLAH ILAZ m 1984-06-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
111 ADEMI MALIQ FETAH m 1964-09-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
112 ADEMI MAZLLAM BAJRAM m 1982-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
113 ADEMI MURSEL SEFË m 1959-05-13 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-25 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
114 ADEMI NEVZAT LATIF m 1969-04-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
115 ADEMI RABA AFRIM m 1999-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Gornji Grabovac/Graboc i Epërm Obilić/Obiliq
116 ADEMI RAGIP FERIZ m 1982-10-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-25 Palatna/tdlatë Podujevo/Podujevë
117 ADEMI RAHtd BEHA f 1909-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Gornji Grabovac/Graboc i Epërm Obilić/Obiliq
118 ADEMI REXHЁP DERVISH m 1936-01-24 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-20 Batuša/Batushë Đakovica/Gjakovë
119 ADEMI RRAHMAN HALIT m 1971-02-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
120 ADEMI RRUSTEM SMAJL m 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
121 ADEMI SEFER FERAT m 1969-12-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Gornje Žabare/Zhabar i Epërm Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
122 ADEMI SELIM ZYMER m 1947-06-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
123 ADEMI SHAHIN MUHARREM m 1950-01-01 Soldier Unknown Killing 1999-05-02 Rašane/Rashan Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
124 ADEMI SHASIVARI ISA m 1947-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Dubovac/Duboc Vučitrn/Vushtrri
125 ADEMI SHKELQIM SHAHIN m 1979-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-02 Rašane/Rashan Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
126 ADEMI SHPRESA REMZI f 1968-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Gornji Grabovac/Graboc i Epërm Obilić/Obiliq
127 ADEMI SKENDER YMER m 1947-10-02 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-28 Drenovac/Drenoc Klina/Klinë
128 ADEMI SULTAN m Unknown Unknown Disappearance 1999-08-30 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
129 ADEMI VAHIDE RUSHIT f 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Krnjince/Kërnicë Klina/Klinë
130 ADEMI XHEMAJL ZEJNE m 1979-11-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-05 Ljubište/Lupishtë Vitina/Viti
131 ADEMI XHEVAT BESHIR m 1941-02-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Gornje Žabare/Zhabar i Epërm Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
132 ADEMI XHEVAT SELIM m 1979-11-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
133 ADROVIĆ FAZA BAJRAM f 1929-12-25 Unknown BOSNIAK Killing 1999-05-03 Savina Voda Peć/Pejë
134 ADROVIĆ SELIM DŽIMSO m 1948-05-23 Policeman BOSNIAK Killing 1999-04-04 Tomance/Tomoc Istok/Istog
135 ADŽEMOVIĆ BORO MILIĆ m 1952-12-18 Soldier SERB Killing 1999-04-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
136 ADŽIĆ TOMISLAV DJIKAN m 1940-10-16 Civilian MONTENEGRIN Disappearance 1999-07-25 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
137 AĐANČIĆ DUŠAN SPIRA m 1942-06-03 Civilian SERB Disappearance 1998-06-22 Veliki Belaćevac/Bardhi i Madh Kosovo Polje/Fushë Kosovë
138 AĐANČIĆ PERO VELIBOR m 1970-10-13 Civilian SERB Disappearance 1998-06-22 Veliki Belaćevac/Bardhi i Madh Kosovo Polje/Fushë Kosovë
139 AĐANČIĆ ZORAN MIROSLAV m 1968-12-10 Civilian SERB Disappearance 1998-06-22 Donji Grabovac/Graboc i Ulët Kosovo Polje/Fushë Kosovë
140 AGAJ HAJDAR SYLE m 1945-08-13 Soldier ALBANIAN Killing 2000-05-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
141 AGAJ LEUTRIM ESAT m 1996-02-22 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-05 Gramočelj/Gramaçel Dečani/Deçan
142 AGANI FEHMI ADEM m 1932-01-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Batuse Kosovo Polje/Fushë Kosovë
143 AGUSHI CEMAJL JUSUF m 1956-06-15 Civilian ROMANY Killing 1999-07-06 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
144 AGUSHI GANI AZEM m 1946-09-04 Civilian ALBANIAN Killing 1998-12-25 Prčevo/Përqevë Klina/Klinë
145 AGUSHI GJULA m 1932-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-01 Lipljan/Lipjan Lipljan/Lipjan
146 AGUSHI HAXHIE f 1926-01-01 Unknown ROMANY Killing 2000-04-26 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
147 AGUSHI JAKUP SOKOL m 1963-02-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-30 Drenovac/Drenoc Klina/Klinë
148 AGUSHI NEHMI m Unknown ALBANIAN Killing 2000-01-01 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
149 AGUSHI REMZI AZEM m 1960-10-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-10-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
150 AGUSHI URIM MUSLI m 1983-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Golubovac/Golluboc Mališevo/Malishevë
151 AGUSHI XHEMAJL HALIL m 1981-10-17 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-18 Deva/Devë Đakovica/Gjakovë
152 AGUSHI XHEVAT m Unknown Unknown Killing 1999-05-19 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
153 AGUSHI ZAHIR SADIK m 1951-01-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
154 AGUSHI ZULFI SADRI m 1953-06-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Kabaš/Kabash Vitina/Viti
155 AHMETAJ ADEM HAZIR m 1966-10-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
156 AHMETAJ AGON HASAN m 1989-10-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
157 AHMETAJ ARBEN AGIM m 1992-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
158 AHMETAJ ARBEN BAJRAM m 1970-01-18 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-13 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
159 AHMETAJ ARBERESHA BUJAR f 1992-04-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
160 AHMETAJ ARBESA SMAJL f 1995-12-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
161 AHMETAJ ARBNOR BUJAR m 1994-12-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
162 AHMETAJ ARBNORE HAMDI f 1983-08-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
163 AHMETAJ ARDOR NEBIH m 1998-10-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
164 AHMETAJ BAFTE HALIT f 1948-12-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
165 AHMETAJ BAJRAM RAME m 1930-12-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
166 AHMETAJ BESIM BAJRAM m 1964-02-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
167 AHMETAJ BRAHIM SAHIT m 1942-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
168 AHMETAJ DESTAN RAMADAN m 1926-07-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
169 AHMETAJ DORUNTINA BAJRAM f 1981-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
170 AHMETAJ EGZON MUHAMET m 1991-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
171 AHMETAJ EKREM M. m 1963-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 2000-01-01 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
172 AHMETAJ EMINE BAKI f 1968-12-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
173 AHMETAJ EMINE BRAHIM f 1978-04-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
174 AHMETAJ EMINE NEBI f 1979-12-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
175 AHMETAJ FATtd ARIF f 1943-03-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
176 AHMETAJ FATtd HYSEN f 1950-05-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
177 AHMETAJ FERIDE BAJRAM f 1974-11-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
178 AHMETAJ FIZE SHAQIR f 1926-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
179 AHMETAJ FLORENTINA BAJRAM f 1997-10-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
180 AHMETAJ HALIM NEZIR m 1970-04-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-17 Kabaš/Kabash Prizren
181 AHMETAJ HALIT SEJDI m 1940-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
182 AHMETAJ HAMDI ISUF m 1953-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
183 AHMETAJ HATIXHE HALIL f 1935-02-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
184 AHMETAJ HAVE XHEME f 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-07 Peć/Pejë Peć/Pejë
185 AHMETAJ HAXHI tdR m 1942-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-25 Radiševo/Radishevë Srbica/Skënderaj
186 AHMETAJ HEDIJE ISAK f 1974-01-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
187 AHMETAJ HUMRIJE SYLEJMAN f 1970-12-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
188 AHMETAJ HYRE BRAHIM f 1976-10-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
189 AHMETAJ HYSNIJE ELAMI f 1973-04-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
190 AHMETAJ ISMAJL REXHË m 1971-05-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-30 Mačitevo/Maqitevë Suva Reka/Suharekë
191 AHMETAJ ISMET MUSTAFE m 1964-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
192 AHMETAJ JETON TAHIR m 1974-09-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
193 AHMETAJ KUJTIM HAJZER m 1981-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
194 AHMETAJ LEOTRIM SMAJL m 1992-09-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
195 AHMETAJ LIRIDON QAUSH m 1982-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
196 AHMETAJ MURSEL SHABAN m 1936-10-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-24 Koriša/Korishë Prizren
197 AHMETAJ NEBI SAHIT m 1967-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
198 AHMETAJ RAMADAN FAZLI m 1942-05-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Radavac/Radac Peć/Pejë
199 AHMETAJ RASIM SHABAN m 1962-06-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Radavac/Radac Peć/Pejë
200 AHMETAJ RINOR NEBIH m 1997-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
201 AHMETAJ RIZA HALIT m 1980-05-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
202 AHMETAJ RRUSHIJE SMAJL f 1968-12-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
203 AHMETAJ RYVE OSË f 1931-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-06-01 Pobrđe/Pobërgjë Dečani/Deçan
204 AHMETAJ SADRI SALI m 1980-03-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
205 AHMETAJ SALI SADRI m 1946-06-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
206 AHMETAJ SALI VESEL m 1969-09-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Selogražde/Sallagrazhdë Suva Reka/Suharekë
207 AHMETAJ SARANDA HAMDI f 1985-11-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
208 AHMETAJ SHABAN MURSEL m 1930-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Radavac/Radac Peć/Pejë
209 AHMETAJ SHEFKIJE JETISH f 1950-02-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
210 AHMETAJ SHIQERI AZEM m 1942-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-25 Radiševo/Radishevë Srbica/Skënderaj
211 AHMETAJ SYLE FAZLI m 1918-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-12 Novo Selo/Novosellë Peć/Pejë
212 AHMETAJ VALON XHAVIT m 1983-10-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
213 AHMETAJ VESEL SHABAN m 1935-01-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-24 Koriša/Korishë Prizren
214 AHMETAJ VLORA XHAVIT f 1986-09-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
215 AHMETAJ YMER MIFTAR m 1930-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-03 Istinić/Isniq Dečani/Deçan
216 AHMETAJ ZEJNIJE RAME f 1954-06-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-23 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
217 AHMETAJ ZYRAFETE SADRI f 1956-12-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
218 AHMETI ABDISELAM A. m 1979-09-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-01 Malotdjce/Mollotdc Štimlje/Shttd
219 AHMETI ABEDIN NEZIR m 1981-09-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
220 AHMETI ADEVIJE NEXHAT m 1970-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 2000-12-25 Brut/Brrut Dragaš/Dragash
221 AHMETI AFRIM SELIM m 1961-05-03 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-12 Donji Zabelj/Zabel i Ulët Glogovac/Gllogoc
222 AHMETI AGRON BRAHIM m 1972-09-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Makrmalj/Makërmal Srbica/Skënderaj
223 AHMETI AHMET MUSTAFE m 1944-10-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
224 AHMETI AHMET RAMADAN m 1934-09-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
225 AHMETI AHMET XHEMAJL m 1948-09-30 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
226 AHMETI ALBAN MUHAMET m 1981-12-12 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-25 Radiševo/Radishevë Srbica/Skënderaj
227 AHMETI ALI DIBRAN m 1942-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-05 Baks Srbica/Skënderaj
228 AHMETI ALI MUHARREM m 1978-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-14 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
229 AHMETI ARBEN AVDULLAH m 1978-10-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
230 AHMETI AVDULLAH SHABAN m 1958-04-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
231 AHMETI BAJRAM ZEQIR m 1936-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
232 AHMETI BASRI GANI m 1979-09-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
233 AHMETI BEDRI FAZLI m 1969-08-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-24 Donja Lapaštica/Llapashticë e Podujevo/Podujevë
234 AHMETI BEKIM ASLLAN m 1981-03-19 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Donje Potočane/Potoçan i Ulët Orahovac/Rahovec
235 AHMETI BESIM BAJRAM m 1981-07-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
236 AHMETI BLERIM ALI m 1981-01-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-23 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
237 AHMETI BLERIM HYSEN m 1980-03-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
238 AHMETI CAUSH HAXHI m 1945-04-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
239 AHMETI DEMIR SADRI m 1961-03-24 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-19 Dren/Dren Zubin Potok/Zubin Potok
240 AHMETI DRITON AHMET m 1975-01-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
241 AHMETI ELFIJE RAMADAN f 1988-02-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-11 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
242 AHMETI ELHAMI GANI m 1982-01-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
243 AHMETI ELMI XHEMAJL m 1954-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
244 AHMETI ENVER REXHEP m 1977-06-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-08 Gornje Žabare/Zhabar i Epërm Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
245 AHMETI ESAT AHMET m 1945-02-14 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-06-01 Smrekovnica/Smrekonicë Vučitrn/Vushtrri
246 AHMETI ESAT KAJTAZ m 1947-03-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
247 AHMETI FADIL HYSEN m 1977-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
248 AHMETI FADIL REXHEP m 1958-03-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Matičane/Matiçan Priština/Prishtinë
249 AHMETI FATMIR HAJRUSH m 1975-09-14 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-22 Ljubovac/Lubavec Srbica/Skënderaj
250 AHMETI FEXHRIJE HASHIM AVDIU f 1963-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Donja Dubnica/Dumnicë e Poshtm Podujevo/Podujevë
251 AHMETI GANI JANUZ m 1969-01-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Drobeš/Drobesh Vitina/Viti
252 AHMETI GANI XHEMAJL m 1952-02-16 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
253 AHMETI HAJDIN m Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-06 Debelde/Debulde Vitina/Viti
254 AHMETI HAJRUSH QAMIL m 1939-12-09 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-22 Ljubovac/Lubavec Srbica/Skënderaj
255 AHMETI HAJZER HASAN m 1968-01-01 Civilian ASHKALI Killing 2000-11-09 Doševac/Dashec Srbica/Skënderaj
256 AHMETI HAMËZ RRUSTEM m 1954-04-25 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
257 AHMETI HAMITE SHAQIR f 1923-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-04-05 tduža/tduzhë Glogovac/Gllogoc
258 AHMETI HASAN OSMAN m 1936-05-10 Civilian ASHKALI Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
259 AHMETI HAXHI DULE m 1906-11-12 Civilian Unknown Killing 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
260 AHMETI HILMI BAKI m 1942-05-15 Unknown Unknown Killing 1999-05-25 Brodosavce/Brodosanë Dragaš/Dragash
261 AHMETI HYKA VESEL f 1930-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-14 Gradica/Gradicë Glogovac/Gllogoc
262 AHMETI HYSEN NUREDIN m 1959-03-11 Civilian Unknown Killing 1999-06-20 Batuša/Batushë Đakovica/Gjakovë
263 AHMETI HYSEN SADIK m 1931-06-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
264 AHMETI IBUSH BAJRAM m 1972-01-01 Civilian ASHKALI Killing 2000-11-09 Doševac/Dashec Srbica/Skënderaj
265 AHMETI tdR SYLE m 1953-03-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-04 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
266 AHMETI ISUF RAMADAN m 1945-11-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-02 Stubla/Stubëll Đakovica/Gjakovë
267 AHMETI JAKUP SABIT m 1970-08-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Svetlje/Sfeqël Podujevo/Podujevë
268 AHMETI JETON SHEFQET m 1988-08-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Strana/Stranë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
269 AHMETI KAPLLAN ALI m 1953-03-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-06 Čubrelj/Çubrel Srbica/Skënderaj
270 AHMETI LEOTRIM MALUSH m 1991-02-26 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-11 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
271 AHMETI LUMNI GANI m 1978-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
272 AHMETI MALE AVDYL m 1936-01-25 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
273 AHMETI MALUSH HALIL m 1951-11-19 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-15 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
274 AHMETI MEHMET QERIM m 1955-08-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
275 AHMETI MINIRE HAZIR f Unknown Unknown Killing 1999-05-07 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
276 AHMETI MUHAMET ENVER m 1976-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
277 AHMETI MUHARREM SELMAN m 1939-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Likovac/Likoc Srbica/Skënderaj
278 AHMETI MUJË SADIK m 1928-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-03-28 Voćnjak/Vojnikë Srbica/Skënderaj
279 AHMETI MUSA SHYQRI m 1971-11-18 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-06 Čubrelj/Çubrel Srbica/Skënderaj
280 AHMETI NAIM AHMET m 1976-09-14 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
281 AHMETI PAJAZIT MISIN m 1961-06-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Žegovac/Zhegofc Gnjilane/Gjilan
282 AHMETI RAMADAN ISLAM m 1955-10-21 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-11 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
283 AHMETI REXHEP ETHEM m 1926-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-06-01 Pobrđe/Pobërgjë Dečani/Deçan
284 AHMETI REXHEP HYSEN m 1968-01-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Graštica/Grashticë Priština/Prishtinë
285 AHMETI REXHEP RRAHMAN m 1941-02-08 Unknown ALBANIAN Disappearance 1998-04-10 Raštane/Reshtan Suva Reka/Suharekë
286 AHMETI SABIT SADRI m 1972-01-05 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-25 Radiševo/Radishevë Srbica/Skënderaj
287 AHMETI SABRI HASAN m 1932-06-22 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-17 Crnoljevo/Carralevë Štimlje/Shttd
288 AHMETI SADRI AZEM m 1968-02-07 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
289 AHMETI SAFET XHAFER m 1983-07-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
290 AHMETI SHEMSI AHMET m 1979-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
291 AHMETI SHEMSI ARIF m 1969-06-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-26 Meljenica/Melenicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
292 AHMETI SMAJL SADRI m 1925-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
293 AHMETI TAFIL AZEM m 1966-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
294 AHMETI TAFIL ISLAM m 1981-07-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
295 AHMETI VALBON QAZIM m 1967-04-12 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-12 Donji Zabelj/Zabel i Ulët Glogovac/Gllogoc
296 AHMETI VESEL ISAK m 1963-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-27 Gornje Godance/Godanc i Epërm Štimlje/Shttd
297 AHMETI VESEL SINAN m 1960-01-20 Civilian Unknown Killing 1999-05-27 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
298 AHMETI VJOLLCA FAZLI f 1993-09-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-11 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
299 AHMETI XHEVDET MEXHIT m 1982-02-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-02 Mažić/Mazhiq Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
300 AHMETI XUFË RAMADAN f 1990-09-28 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-11 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
301 AHMETI YMER HASAN m Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
302 AHMETI ZARIFE MALIQ f 1972-05-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Kožica/Kozhicë Srbica/Skënderaj
303 AHMETOVSKI XHELADIN FERAT m 1952-03-05 Unknown ROMANY Disappearance 1999-03-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
304 AHMETXHEKAJ HAKI ABAZ m 1975-03-30 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-06 Goraždevac/Gorazhdec Peć/Pejë
305 AJAZI XHEVAT SHABAN m 1955-03-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Stankovce/Sankoc Glogovac/Gllogoc
306 AJETI AHMETALI SHAIP m 1960-10-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Vladovo/Lladovë Gnjilane/Gjilan
307 AJETI ALBAN SHAQIR m 1978-09-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Žegovac/Zhegofc Gnjilane/Gjilan
308 AJETI ARTAN HILMI m 1978-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-02-06 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
309 AJETI FADIL SHEMSI m 1977-02-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Žegovačka Vrbica/Vërbicë e Zh. Gnjilane/Gjilan
310 AJETI FEHMI AJET m Civilian Unknown Killing 1999-04-01 Mirovac/Miroc Podujevo/Podujevë
311 AJETI FEIM HAFIR m 1983-05-21 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Žegovačka Vrbica/Vërbicë e Zh. Gnjilane/Gjilan
312 AJETI FERIZ SABIT m 1955-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-20 Crnoljevo/Carralevë Štimlje/Shttd
313 AJETI GANtdTE ZEKERI f 1977-03-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Vladovo/Lladovë Gnjilane/Gjilan
314 AJETI HANIFE REXHEP f 1934-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-30 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
315 AJETI HEVZI ZEKERI m 1970-12-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Vladovo/Lladovë Gnjilane/Gjilan
316 AJETI ISMET BRAHIM m 1941-03-29 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Žegovačka Vrbica/Vërbicë e Zh. Gnjilane/Gjilan
317 AJETI NAFIJE f 1959-08-20 Civilian Unknown Killing 1999-05-25 Šajkovac/Shajkoc Podujevo/Podujevë
318 AJETI NDERIM NEXHMEDIN m 1987-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 2000-02-03 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
319 AJETI SAFET H. m 1974-06-13 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-31 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
320 AJETI SAFET H. m 1977-03-05 Soldier Unknown Killing 1999-06-14 Debelde/Debulde Vitina/Viti
321 AJETI SHABAN FETAH m 1962-03-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-24 Braina/Brainë Podujevo/Podujevë
322 AJETI SHEFQET AJET m 1945-04-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Lužane/Lluzhan Podujevo/Podujevë
323 AJETI ŠERAFEDIN MUSTAFA m 1936-04-05 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-15 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
324 AJETI URAN XHEVAT m 1980-06-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-15 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
325 AJETI XHAVIT A. m 1928-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-01 Kuklibeg/Kuklibeg Dragaš/Dragash
326 AJETI XHEMAJL SABIT m 1963-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-24 Crnoljevo/Carralevë Štimlje/Shttd
327 AJRONI MEHDI RAMADAN m 1956-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
328 AJRONI SHKELZEN RIZA m 1959-02-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
329 AJUPI HASHIM HALIT m 1981-09-17 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-17 Zjum/Zym Dragaš/Dragash
330 AJVAZI BRAHIM SHABAN m 1925-10-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Šajkovac/Shajkoc Podujevo/Podujevë
331 AJVAZI HALA ADEM f 1905-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Balovac/Ballfoc Podujevo/Podujevë
332 AJVAZI LUTFI ALI m 1977-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-28 Donja Dubnica/Dumnicë e Poshtm Vučitrn/Vushtrri
333 AJVAZI MEHMETALI JANUZ m 1975-05-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-16 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
334 AJVAZI QERIM REXHEP m 1943-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Sojevo/Sojevë Uroševac/Ferizaj
335 AJVAZI SALIH ADEM m 1911-06-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-10 Gornje Dobrevo/Miradi e Epërme Kosovo Polje/Fushë Kosovë
336 AJVAZI SHYQER ZENUN m 1962-09-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
337 AJVAZI XHAFER LAM m 1940-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-15 Bajčina/Bajçinë Podujevo/Podujevë
338 AKSENTIJEVIĆ DARINKA f Civilian SERB Disappearance 1999-09-12 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
339 AKSENTIJEVIĆ MILOMIR STEVAN m 1949-06-15 Policeman SERB Killing 1999-05-02 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
340 AKSIĆ BRANKO m Civilian SERB Killing 1999-06-10 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
341 AKSIĆ GOJKO m Civilian SERB Killing 1999-06-10 Prizren/Prizren Prizren
342 AKSIĆ MILICA VLADIMIR f 1961-05-20 Civilian SERB Killing 1999-07-27 Žitinje/Zhiti Vitina/Viti
343 AKSIĆ STOJANKA STOJADIN f 1933-07-21 Civilian SERB Killing 1999-06-06 Donja Budriga/Budrikë e Posht. Gnjilane/Gjilan
344 ALAJ ENVER TAHIR m 1975-10-12 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-06 Lođa/Loxhë Peć/Pejë
345 ALAJ TAHIR REXHEP m 1940-02-16 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-14 Drenovac/Drenoc Dečani/Deçan
346 ALEKSANDROVIĆ RADOMIR OBRAD m 1964-06-26 Policeman SERB Killing 1999-05-17 Prizren/Prizren Prizren
347 ALEKSENDRIĆ GORAN RADULE m 1967-02-10 Soldier SERB Killing 1999-05-18 Lukare/Llukar Priština/Prishtinë
348 ALEKSIĆ BOJANA f Unknown SERB Disappearance 1999-08-14 Prizren/Prizren Prizren
349 ALEKSIĆ DEJAN MILAN m 1970-01-24 Policeman SERB Killing 1999-04-02 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
350 ALEKSIĆ MILUTIN LAZAR m 1954-10-24 Policeman SERB Killing 1999-03-26 Žilivoda/Zhilivodë Vučitrn/Vushtrri
351 ALEKSIĆ RADOVAN BORIVOJE m 1965-01-03 Policeman SERB Killing 1999-03-27 Bradaš/Bradash Podujevo/Podujevë
352 ALEKSIĆ RADOVAN TOMA m 1954-12-08 Unknown SERB Killing 1999-04-07 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
353 ALEKSIĆ SRĐAN JOVAN m 1967-05-04 Soldier SERB Killing 1999-05-26 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
354 ALEKSIĆ TOMO MILIVOJE m 1965-09-24 Soldier SERB Killing 1999-04-08 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
355 ALEKSIJEVSKI TONI m Unknown MACEDONIAN Disappearance 1999-08-13 Prizren/Prizren Prizren
356 ALI MURAD MUHAMED m 1969-03-01 Soldier ALGERIAN Killing 1999-05-05 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
357 ALIAJ AJSHE HALIT f 1923-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-01-01 Dečani/Deçan Dečani/Deçan
358 ALIAJ ALI MUSTAFE m 1949-10-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
359 ALIAJ FLORIANA ENVER f 1998-07-05 Civilian Unknown Killing 1998-08-10 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
360 ALIAJ MUSA DURMISH m 1950-01-12 Civilian Unknown Killing 1999-04-20 Ljutoglava/Lutogllavë Peć/Pejë
361 ALIAJ RESHIT SOKOL m 1926-07-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
362 ALIAJ VEHBI RAME m 1979-02-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-06 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
363 ALIAJ ZENEL BAJRAM m 1921-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-02 Vranić/Vraniq Suva Reka/Suharekë
364 ALIAJ ZENUN RAME m 1955-05-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
365 ALIAJ ENVER m 1998-08-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-10 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
366 ALIBEG ISMAIL m Unknown TURK Killing 1999-08-15 Prizren/Prizren Prizren
367 ALICKAJ BEKIM RAME m 1978-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
368 ALICKAJ DERVISH METË m 1919-07-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-25 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
369 ALICKAJ RAMË OSMAN m 1935-02-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
370 ALICKAJ ZIJA SMAJL m 1968-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
371 ALIÇKAJ SELIM ZENUN m 1920-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
372 ALIDEMAJ RUSTEM BILALL m 1927-10-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-15 Gornja Luka/Llukë e Epërme Dečani/Deçan
373 ALIJA ALI m Civilian ROMANY Killing 1999-07-01 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
374 ALIJA FAZE RAMADAN f 1935-09-30 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-17 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
375 ALIJA HALIL HAXHI m 1975-08-12 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-03 Kodralija/Kodrali Đakovica/Gjakovë
376 ALIJA HAXHI NEKЁ m 1933-07-13 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-03 Kodralija/Kodrali Đakovica/Gjakovë
377 ALIJA NUREDIN SADIK m 1938-07-10 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
378 ALIJA RRUSTEM ALI m 1939-12-29 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-01-25 Netic Đakovica/Gjakovë
379 ALIJAJ ADEM HAXHI m 1944-03-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
380 ALIJAJ AGRON ADEM m 1982-10-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
381 ALIJAJ ALI HALIL m 1987-03-27 Civilian ROMANY Killing 1999-03-26 Peć/Pejë Peć/Pejë
382 ALIJAJ ARBEN ADEM m 1980-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
383 ALIJAJ ARBEN HALIL m 1984-05-27 Civilian ROMANY Killing 1999-03-26 Peć/Pejë Peć/Pejë
384 ALIJAJ BAJRAM BINAK m 1961-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-05 Ukča/Uçë Istok/Istog
385 ALIJAJ BARDH ISUF m 1940-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Pašino Selo/Katundi i Ri Peć/Pejë
386 ALIJAJ BEKIM SALI m 1973-11-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-04-23 Košare/Koshare Uroševac/Ferizaj
387 ALIJAJ BISLIM MUHARREM m 1970-06-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-24 Bogićevica Montenegro
388 ALIJAJ BRAHIM MUSE m 1943-09-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Dvorane/Dvoran Suva Reka/Suharekë
389 ALIJAJ DINЁ REXHEP m 1935-06-03 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-09 Ereč/Hereç Đakovica/Gjakovë
390 ALIJAJ FILLORETA SHERIF f 1984-04-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
391 ALIJAJ GEZIM HASAN m 1972-06-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Radavac/Radac Peć/Pejë
392 ALIJAJ HALIT ZEQE m 1950-06-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-16 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
393 ALIJAJ HATMANE HALIT f 1982-11-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
394 ALIJAJ HETEM ZEQIR m 1956-06-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Bukoš/Bukosh Vučitrn/Vushtrri
395 ALIJAJ tdR ALI m 1928-02-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-23 Crmljane/Cërmjan Đakovica/Gjakovë
396 ALIJAJ LENDITA HALIT f 1980-11-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
397 ALIJAJ MEHMET SAHIT m 1965-09-06 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-22 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
398 ALIJAJ MIRADIJE MALE f 1951-11-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Pašino Selo/Katundi i Ri Peć/Pejë
399 ALIJAJ MUHAMET RRUSTEM m 1962-10-20 Soldier ALBANIAN Killing 1998-10-27 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
400 ALIJAJ MURAT RASIM m 1971-01-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Vranić/Vraniq Suva Reka/Suharekë
401 ALIJAJ NASRET HAKI m 1975-04-15 Civilian ROMANY Disappearance 1998-05-20 Grabanica/Grabanicë Klina/Klinë
402 ALIJAJ NAZMI RAGIP m 1970-07-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-02 Savrovo/Savrovë Suva Reka/Suharekë
403 ALIJAJ NUSHE DINË f 1935-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Bistražin/Bistrazhin Đakovica/Gjakovë
404 ALIJAJ RUZHDI ZENEL m 1980-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-02 Široko/Shirokë Suva Reka/Suharekë
405 ALIJAJ SADIK LUSH m 1961-10-13 Soldier ALBANIAN Killing 1998-04-23 Košare/Koshare Uroševac/Ferizaj
406 ALIJAJ SALI RAME m 1946-08-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
407 ALIJAJ SHEFQET SELIM m 1969-01-20 Soldier ALBANIAN Killing 1998-04-23 Košare/Koshare Uroševac/Ferizaj
408 ALIJAJ XHEVE ZENUN f 1918-08-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
409 ALIJAJ ZEQIR HALIL m 1969-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ćuška/Qyshk Peć/Pejë
410 ALILAJ METUSH BRAHIM m 1959-12-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Zrze/Xërxë Orahovac/Rahovec
411 ALtdHAJ BAJRAM SADIK m 1931-01-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
412 ALtdHAJ FADIL SHABAN m 1953-01-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
413 ALtdHAJ FATMIR AHMET m 1980-07-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
414 ALtdHAJ FERDANE ISNI f 1964-12-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
415 ALtdHAJ HATE QERIM f 1927-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
416 ALtdHAJ HATMANE HYSNI f 1956-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
417 ALtdHAJ HAXHI MUSTAFE m 1947-09-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
418 ALtdHAJ HAZIR MALE m 1957-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
419 ALtdHAJ HYSEN DAUT m 1959-03-23 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-25 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
420 ALtdHAJ LEONARD OSMON m 1993-06-17 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
421 ALtdHAJ OSMAN TAHIR m 1962-01-02 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
422 ALtdHAJ RRUSTEM MALE m 1950-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
423 ALtdHAJ SHABAN ISUF m 1933-11-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
424 ALtdHAJ SHABAN LAHE m 1958-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
425 ALIQKAJ DAUT MURAT m 1949-10-21 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Beleg Dečani/Deçan
426 ALIQKAJ ISUF SHABAN m 1978-03-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-28 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
427 ALIQKAJ RAMADAN ALI m 1933-10-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
428 ALIRIFINI QELEBIJE HAZER f 1944-06-09 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
429 ALISALLAHU MUHARREM ASLLAN m 1934-04-25 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-20 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
430 ALITAJ MUSA ADEM m 1932-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Novo Selo/Novosellë Peć/Pejë
431 ALITI SEVOL m Civilian Unknown Killing 1999-06-14 Dulje/Duhël Suva Reka/Suharekë
432 ALIU AJSHE JASHAR f 1945-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Kačikol/Keqekollë Priština/Prishtinë
433 ALIU ALI RRUSTEM m 1950-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
434 ALIU BAJRAM HYSEN m 1953-03-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
435 ALIU BAJRAM MEHMET m 1968-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
436 ALIU BEJTUSH ZEJNULLAH m 1950-09-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Siljevica/Sylevicë Podujevo/Podujevë
437 ALIU BEKIM SYLEJMAN m 1972-04-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-17 Miloševo/Miloshevë Obilić/Obiliq
438 ALIU BURIM ALI m 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
439 ALIU ELFETE JETULLAH f 1980-11-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-18 Vaganica/Vaganicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
440 ALIU FAHRI JETULLA m 1947-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
441 ALIU FEHMI HASIM m 1973-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Mali Alaš/Hallaç i Vogël Lipljan/Lipjan
442 ALIU FERAT BEJTE m 1980-12-28 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-06 Donja Dubnica/Dumnicë e Poshtm Podujevo/Podujevë
443 ALIU FERKI ALI m 1970-05-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-09-29 Veliki Kičić/Kçiqi i Madh Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
444 ALIU GAZMEND HAXI m 1979-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-08 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
445 ALIU GAZMEND OSMAN m 1977-01-20 Civilian Unknown Killing 1999-04-21 Graštica/Grashticë Priština/Prishtinë
446 ALIU GEZIM ADEM m 1969-08-15 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-06 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
447 ALIU GJYLE tdR f 1928-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-04-03 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
448 ALIU HALIM SHEQIR m 1943-04-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
449 ALIU ILMI FAZLI m 1960-01-24 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-14 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
450 ALIU ILMI RRUSTEM m 1947-05-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
451 ALIU ILMI SADRI m 1964-10-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-11-05 Jošanica/Jashanicë Klina/Klinë
452 ALIU KUJTIM HALIT m 1968-03-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Lužane/Lluzhan Podujevo/Podujevë
453 ALIU LAVDIM DIBRAN m 1988-07-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-28 Dobrotin/Dobratine Podujevo/Podujevë
454 ALIU MUJDIN QERIM m 1974-01-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-14 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
455 ALIU NAZIF m Unknown Unknown Killing 1998-10-01 Strovce/Stroc Vučitrn/Vushtrri
456 ALIU RAFET AGIM m 1980-06-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-17 Miloševo/Miloshevë Obilić/Obiliq
457 ALIU RAMADAN ZEKE m 1961-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
458 ALIU RAMADAN ZENEL m 1959-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-16 Plemetina/Plemetin Obilić/Obiliq
459 ALIU REMZI AZIZ m 1957-03-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-24 Veliki Kičić/Kçiqi i Madh Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
460 ALIU REMZI BAJREM m 1945-06-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
461 ALIU RUZHDI ILMI m 1978-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
462 ALIU SELIM OSMAN m 1939-06-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Dobra Luka/Dobërllukë Vučitrn/Vushtrri
463 ALIU SHABAN SOKOL m 1939-07-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
464 ALIU SYLE BEQIR m 1937-07-21 Civilian Unknown Killing 1999-04-17 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
465 ALIUKA ABDYL MURSEL m 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
466 ALIUKA ENVER SEFER m 1963-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
467 ALIUKA FERIZ MEHMET m 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
468 ALIUKA IDRIZ MEHMET m 1944-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
469 ALLAQI BEHAJDIN MURTEZA m 1963-04-07 Soldier ALBANIAN Disappearance 1998-06-11 Drenovac/Drenoc Orahovac/Rahovec
470 ALLICKAJ CURR ASLLAN m 1973-07-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-06 Kotradić/Kotradiq Peć/Pejë
471 ALLURI NAZMI SEJDI m 1973-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-29 Belince/Belincë Štimlje/Shttd
472 ALSHIQI ASLLAN HASAN m 1943-05-15 Unknown Unknown Killing 1999-04-19 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
473 ALSHIQI DALIP HAJRULLAH m 1948-04-18 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-18 Šarban/Sharban Priština/Prishtinë
474 ALSHIQI HAKI QERIM m 1972-03-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-20 Lukare/Llukar Priština/Prishtinë
475 ALSHIQI SAFET QERIM m 1959-05-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Šarban/Sharban Priština/Prishtinë
476 ALUSHAJ BAJRAM UKSHIN m 1956-05-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-04 Novo Selo/Novosellë Peć/Pejë
477 ALUSHAJ SKENDER XHAFER m 1967-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Peć/Pejë Peć/Pejë
478 ALUSHAJ XHAFER IBRAHIM m 1943-10-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Peć/Pejë Peć/Pejë
479 ALUSHANAJ SKENDER ADEM m 1968-07-25 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-23 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
480 ALUSHANI YMER MUHARREM m 1964-09-23 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-26 Lapušnik/Llapushnik Glogovac/Gllogoc
481 ALUSHI AVNI ALUSH m 1975-09-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Donji Suvi Do/Suhodolli i Ulët Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
482 ALUSHI BAHRIJE f 1972-05-20 Unknown Unknown Killing 1999-05-26 Siljevica/Sylevicë Podujevo/Podujevë
483 ALUSHI FEHMI REXHEP m 1950-11-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Donji Suvi Do/Suhodolli i Ulët Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
484 ALUSHI HILMI ALUSH m 1967-08-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Donji Suvi Do/Suhodolli i Ulët Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
485 ALUSHI NAZIM SALI m 1928-07-28 Civilian Unknown Killing 1999-05-05 Donji Suvi Do/Suhodolli i Ulët Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
486 ALUSHI REXHEP FEHMI m 1981-03-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Donji Suvi Do/Suhodolli i Ulët Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
487 AME PETRIT MEXHIT m 1959-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-01-01 Skopje Del I Macedonia
488 ANASTASOV ZORAN m Unknown Unknown Killing 1999-06-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
489 ANDREJEVIĆ DUŠAN JEVTA m 1959-11-01 Unknown SERB Disappearance 1999-06-11 Lipljan/Lipjan Lipljan/Lipjan
490 ANDREJEVIĆ KOVILJKA ARSA f 1927-03-07 Unknown SERB Killing 1999-06-15 Prizren/Prizren Prizren
491 ANDRIĆ GORAN ZLATIBOR m 1975-11-06 Policeman SERB Killing 1998-08-23 Dulje/Duhël Suva Reka/Suharekë
492 ANDRIĆ SREĆKO MIODRAG m 1947-05-23 Soldier SERB Killing 1999-06-04 Ladrovac/Lladroc Mališevo/Malishevë
493 ANDRIJEVIĆ ŽARKO VOJISLAV m 1961-07-26 Civilian SERB Killing 1999-06-13 Prizren/Prizren Prizren
494 ANĐELKOVIĆ ČASLAV RADOSAV m 1961-03-08 Soldier SERB Killing 1999-05-13 Vitak/Vitak Srbica/Skënderaj
495 ANĐELKOVIĆ DEJAN m Unknown SERB Disappearance 1999-08-22 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
496 ANĐELKOVIĆ GORAN m Unknown Unknown Disappearance 1999-10-05 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
497 ANĐELKOVIĆ IGOR CVETKO m 1973-12-10 Soldier SERB Killing 1999-05-14 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
498 ANĐELKOVIĆ IVAN ŽIVOJIN m 1973-10-14 Civilian SERB Disappearance 1999-07-21 Štrpce/Shtërpcë Štrpce/Shtërpcë
499 ANĐELKOVIĆ LJUBINKO LAZAR m 1942-02-20 Civilian SERB Killing 2000-10-15 Janina Voda Obilić/Obiliq
500 ANĐELKOVIĆ LJUBOMIR m 1940-01-01 Soldier SERB Disappearance 1999-01-01 Klečka/Kleçkë Lipljan/Lipjan
501 ANĐELKOVIĆ MILORAD LJUBISAV m 1954-01-01 Civilian SERB Killing 1999-07-09 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
502 ANĐELKOVIĆ STAJKO LUKA m 1931-09-27 Civilian SERB Disappearance 1999-05-05 Zojić/Zojz Prizren
503 ANĐELKOVIĆ ZORAN DRAGAN m 1978-03-07 Soldier SERB Killing 1998-06-17 Dulje/Duhël Suva Reka/Suharekë
504 ANĐELKOVIĆ ZORAN STANOJE m 1972-12-26 Policeman SERB Disappearance 1999-04-05 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
505 ANĐELKOVIĆ ŽIVOJIN MITA m 1949-01-19 Civilian SERB Disappearance 1999-07-21 Štrpce/Shtërpcë Štrpce/Shtërpcë
506 ANIČIĆ ZORAN VITOMIR m 1970-09-26 Policeman SERB Killing 1998-08-16 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
507 ANTIĆ ČEDOMIR LJUBOMIR m 1933-03-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-27 Dojnice/Dojnicë Prizren
508 ANTIĆ ILIJA MILOŠ m 1934-07-18 Civilian MONTENEGRIN Killing 1998-05-28 Loćane/Lloqan Dečani/Deçan
509 ANTIĆ JOVAN STOJAN m 1928-05-19 Civilian SERB Killing 1999-07-13 Poneš/Ponesh Gnjilane/Gjilan
510 ANTIĆ MARIJA ĐORĐE f 1938-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-27 Dojnice/Dojnicë Prizren
511 ANTIĆ MILENKO STANISLAV m 1958-04-15 Soldier SERB Killing 1999-04-17 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
512 ANTIĆ MILISAV VLAJKO m 1971-10-18 Civilian SERB Disappearance 1999-06-12 Vrbovac/Urbode Vitina/Viti
513 ANTIĆ NEGOVAN NOVICA m 1966-09-12 Civilian SERB Killing 1999-06-30 Koretin Kosovska Kamenica/Kamenicë
514 ANTIĆ RADE TRAJKO m 1963-01-01 Civilian SERB Killing 1999-07-22 Poneš/Ponesh Gnjilane/Gjilan
515 ANTIĆ RADOVAN VLAJKO m 1975-04-12 Civilian SERB Disappearance 1999-06-12 Vrbovac/Urbode Vitina/Viti
516 ANTIĆ RANĐEL PETAR m 1950-11-11 Soldier SERB Killing 1999-04-17 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
517 ANTIĆ SAŠA VELIBOR m 1974-08-20 Policeman SERB Killing 1999-05-15 Nekovce/Nekoc Glogovac/Gllogoc
518 ANTIĆ SLOBODAN LAZAR m 1942-11-13 Civilian SERB Disappearance 1999-08-24 Prilepnica/Përlepnicë Gnjilane/Gjilan
519 ANTIĆ STANICA JOVAN f 1916-01-01 Civilian SERB Killing 1999-09-19 Kosovska Kamenica/Kamenicë Kosovska Kamenica/Kamenicë
520 ANTIĆ STANKO VELIMIR m 1959-10-30 Policeman SERB Killing 1999-05-24 Pećane/Peqan Suva Reka/Suharekë
521 ANTIĆ SVETISLAV VLAJKO m 1965-03-19 Civilian SERB Disappearance 1999-06-12 Vrbovac/Urbode Vitina/Viti
522 ANTIĆ VLAJKO ĐORĐE m 1940-01-01 Civilian SERB Killing 1999-08-14 Požaranje/Pozharan Vitina/Viti
523 ANTIĆ VLASTIMIR m Civilian SERB Killing 2000-03-10 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
524 ANTIĆ ZLATKO BRANISLAV m 1964-11-08 Civilian SERB Disappearance 1999-07-28 Prizren/Prizren Prizren
525 ANTIĆ ŽIVKO DRAGUTIN m 1959-07-25 Civilian SERB Killing 1999-07-13 Poneš/Ponesh Gnjilane/Gjilan
526 ANTONIĆ RADE VELIBOR m 1976-07-08 Soldier SERB Killing 1999-05-13 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
527 ANTONIJEVIĆ BORISLAV m Unknown Unknown Disappearance 1999-06-26 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
528 ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA BORIVOJE m 1960-09-30 Unknown SERB Killing 1999-12-03 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
529 ANTONIJEVIĆ ZORAN ALEKSANDAR m 1967-06-18 Civilian SERB Killing 1999-06-23 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
530 ANTOVIĆ VOJISLAV NOVICA m 1958-04-20 Civilian SERB Killing 1999-12-23 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
531 ARIFAJ ARIF REXHE m 1933-05-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Balotići Montenegro
532 ARIFAJ BAJRAM BALI m 1929-02-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Jošanica/Jashanicë Klina/Klinë
533 ARIFAJ KUJTIM RASIM m 1980-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-04-01 Klina/Klinë Klina/Klinë
534 ARIFAJ MIRE ABDYL f 1943-05-10 Civilian EGYPTIAN Killing 1999-07-07 Žač/Zallq Istok/Istog
535 ARIFAJ NASER ALI m 1962-07-25 Policeman ALBANIAN Killing 1999-04-21 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
536 ARIFAJ QAZIM SHABAN m 1938-09-06 Civilian EGYPTIAN Killing 1999-07-07 Žač/Zallq Istok/Istog
537 ARIFAJ REXHEP DEME m 1931-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-21 Studenica/Studenicë Istok/Istog
538 ARIFAJ SALI REXHE m 1922-02-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-18 Kaličane/Kaliqan Istok/Istog
539 ARIFI AVNI QERIM m 1968-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-30 Slivovo/Slivovë Priština/Prishtinë
540 ARIFI BAJRAM REXHEP m 1921-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-18 Rimanište/Rimanishtë Priština/Prishtinë
541 ARIFI BARAM ZENUN m 1957-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
542 ARIFI HAJRIM RRAHMAN m 1977-07-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
543 ARIFI HAXHI m 1925-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-25 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
544 ARIFI HISEN MALË m 1964-11-29 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-25 Junik Dečani/Deçan
545 ARIFI JAKUP AJET m 1952-12-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Rožaje Montenegro
546 ARITONOVIĆ DOBRIVOJE TODOR m 1942-06-11 Unknown Unknown Killing 1999-04-16 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
547 ARITONOVIĆ MIODRAG LJUBOMIR m 1975-11-15 Policeman SERB Disappearance 1999-04-05 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
548 ARIZANOVIĆ DEJAN MILORAD m 1978-05-06 Soldier SERB Killing 1998-11-13 Dulje/Duhël Suva Reka/Suharekë
549 ARLLATI NAIM SHEFQET m 1979-10-17 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
550 ARLLATI SUPHI RASIM m 1933-06-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
551 ARSIĆ DRAGAN m 1963-06-05 Civilian SERB Disappearance 1999-07-23 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
552 ARSIĆ DRAGOLJUB NEDELJKO m 1958-02-05 Civilian SERB Killing 1999-08-03 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
553 ARSIĆ LEPOSAVA f Unknown Unknown Disappearance 1999-07-10 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
554 ARSIĆ MILOŠ TRAJKO m 1920-10-09 Civilian SERB Killing 1999-06-26 Matičane/Matiçan Priština/Prishtinë
555 ARSIĆ NENAD NOVICA m 1968-01-01 Civilian SERB Killing 1999-06-19 Kosovska Kamenica/Kamenicë Kosovska Kamenica/Kamenicë
556 ARSIĆ STANKO ĐORĐE m 1956-09-25 Civilian Unknown Killing 1999-02-11 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
557 ARSIĆ STEVAN m 1963-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-08-07 Prizren/Prizren Prizren
558 ARSIĆ STOJAN STOJADIN m 1932-04-15 Civilian SERB Killing 1999-07-17 Bosce/Boscë Kosovska Kamenica/Kamenicë
559 ARSIĆ SVETISLAV m Unknown Unknown Disappearance 1999-07-10 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
560 ARSIĆ VELIMIR m Civilian SERB Killing 1999-06-10 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
561 ARUQI AVDYL BEDRI m 1997-07-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-12 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
562 ARUQI BANUSH AHMET m 1940-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
563 ARUQI FATON UKSHIN m 1980-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
564 ARUQI HAJDIN MALIQ m 1920-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
565 ARUQI HYSEN BEKE m 1927-05-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
566 ARUQI ILAZ OSMAN m 1957-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
567 ARUQI ISUF REXHEP m 1955-01-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
568 ARUQI JAHE REXHEP m 1953-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
569 ARUQI SHEHIDE AJET f 1938-08-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-20 Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm Srbica/Skënderaj
570 ARUQI SOKOL RUSHIT m 1939-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-06 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
571 ASANIN MILAN m 1975-01-01 Unknown SERB Disappearance 1999-04-16 Istok/Istog Istok/Istog
572 ASLANI MUSTAFA BEQE m 1965-10-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
573 ASLANI TEFIK m Unknown TURK Disappearance 1999-09-08 Prizren/Prizren Prizren
574 ASLLAN KRASNIQI BISLIM m 1942-03-14 Unknown Unknown Killing 1999-05-24 Albania Albania
575 ASLLANAJ LIRIDON SADIK m 1996-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-23 Galica/Galicë Vučitrn/Vushtrri
576 ASLLANI ABAZ KAJTAZ m 1958-10-23 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-01 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
577 ASLLANI ADEM ISUF m 1929-07-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
578 ASLLANI AJMANE VELI f 1941-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-03-26 Leočina/Leçinë Srbica/Skënderaj
579 ASLLANI AJSHE FERIZ f 1971-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
580 ASLLANI ALBIONA MUSE f 1998-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
581 ASLLANI AMRUSH MUHAREM m 1947-12-26 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-13 Donje Stanovce/Stanoc i Poshtë Vučitrn/Vushtrri
582 ASLLANI ANTIGONA ISAK f 1997-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
583 ASLLANI ASIM ADEM m 1966-05-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
584 ASLLANI ASLLAN NEBIH m 1945-11-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Donje Stanovce/Stanoc i Poshtë Vučitrn/Vushtrri
585 ASLLANI BURIM ISAK m 1985-06-23 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
586 ASLLANI DAUT ARIF m 1978-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
587 ASLLANI EJUP ISAK m 1988-07-11 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
588 ASLLANI FAZLI SALI m 1944-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Donje Stanovce/Stanoc i Poshtë Vučitrn/Vushtrri
589 ASLLANI FEIM ADEM m 1969-10-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
590 ASLLANI HAJDAR SHEFQET m 1970-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Dužnje/Duzhnjë Đakovica/Gjakovë
591 ASLLANI HALIDE FERIZ f 1962-09-19 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
592 ASLLANI HALIT ASLLAN m 1961-03-18 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-29 Brovina/Brovinë Đakovica/Gjakovë
593 ASLLANI IBRAHIM KADRI m 1973-07-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Babaj Boks/Babaj i Bokës Đakovica/Gjakovë
594 ASLLANI ILIR HAZIR m 1969-07-24 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
595 ASLLANI ISLAM AZEM m 1963-01-13 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-15 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
596 ASLLANI ISMET HAZIR m 1955-08-18 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-24 Konjuh Lipljan/Lipjan
597 ASLLANI JALLDYZE MURAT f 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
598 ASLLANI LULJETA ISAK f 1991-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
599 ASLLANI MENDUH ŠEHAPA m 1960-05-24 Civilian Unknown Killing 2000-02-10 Dragaš/Dragash Dragaš/Dragash
600 ASLLANI MUHARREM HAZIR m 1957-08-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Mali Alaš/Hallaç i Vogël Lipljan/Lipjan
601 ASLLANI MUHARREM ISUF m 1937-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
602 ASLLANI MUSLI VELI m 1961-07-02 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-01-28 Vitina/Viti Vitina/Viti
603 ASLLANI NAIM ABDULLAH m 1969-02-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-08 Šupkovac/Shupkofc Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
604 ASLLANI NAZIM HAZIR m 1957-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Mali Alaš/Hallaç i Vogël Lipljan/Lipjan
605 ASLLANI NEXHAT MUHARREM m 1968-02-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
606 ASLLANI NYSRET MUHARREM m 1966-06-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
607 ASLLANI PËRPARIM MUHARREM m 1970-03-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
608 ASLLANI QERIM UKE m 1915-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Deva/Devë Đakovica/Gjakovë
609 ASLLANI RAMA m 1938-01-01 Unknown Unknown Killing 1998-05-31 Novi Poklek/Poklek i Ri Glogovac/Gllogoc
610 ASLLANI RAMË MIRAN m 1944-02-10 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-05-31 Novi Poklek/Poklek i Ri Glogovac/Gllogoc
611 ASLLANI SEJDI MALIQ m 1930-07-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Nakarade/Nakarada Kosovo Polje/Fushë Kosovë
612 ASLLANI SHPEND ISAK m 1993-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
613 ASLLANI XHAFER ISAK m 1995-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
614 ASLLANI XHELADIN BRAHIM m 1970-08-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-23 Doševac/Dashec Srbica/Skënderaj
615 ASLLANI ZEQIR ASLLAN m 1900-11-02 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Rance/Rancë Štimlje/Shttd
616 ASOVIĆ VOJIN MILIĆ m 1952-02-11 Soldier SERB Disappearance 1999-05-01 Nabrđe/Nabërgjan Peć/Pejë
617 ASSLANI LUMNIJE ISAK f 1986-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
618 ATANASOV IVAN m 1922-03-15 Civilian BULGARIAN Killing 1999-09-02 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
619 ATASHI DEMË AHMET m 1966-01-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Plavljane/Pavlan Peć/Pejë
620 ATASHI HYSEN IDRIZ m 1923-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Bardonić/Bardhaniq Đakovica/Gjakovë
621 AVDAJ BALI QEMAL m 1973-04-09 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-11 Ljubičevo/Lubiqevë Prizren
622 AVDI MUSA m 1949-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-06-15 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
623 AVDIAJ MUSA TAHIR m 1965-08-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
624 AVDIJA KENAN XHAFER m 1982-03-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Dužnje/Duzhnjë Đakovica/Gjakovë
625 AVDtdTAJ AHMET SALI m 1935-09-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-25 Lođa/Loxhë Peć/Pejë
626 AVDtdTAJ AVNI OSMAN m 1968-03-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-05 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
627 AVDtdTAJ ENVER HASAN m 1969-01-10 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-14 Gornji Streoc/Strellc i Epërm Dečani/Deçan
628 AVDIU DAUT FAZLI m 1939-02-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Gornja Klina/Klinë e Epërme Srbica/Skënderaj
629 AVDIU FETAH HAZIR m 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Gornje Žabare/Zhabar i Epërm Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
630 AVDIU HALIM XHEMAJL m 1939-05-12 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-22 Mikušnica/Mikushnicë Srbica/Skënderaj
631 AVDIU ISTREF SHAHIN m 1940-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
632 AVDIU MIRADIJE SEJDI f 1947-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
633 AVDIU OSMAN AMRUSH m 1960-12-09 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-06-17 Likovac/Likoc Srbica/Skënderaj
634 AVDIU SHABAN BEQIR m 1971-03-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-18 Šarban/Sharban Priština/Prishtinë
635 AVDIU SHAQIR AVDULLAH m 1980-04-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-17 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
636 AVDIU XHAVIT ISMAIL m 1945-04-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-31 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
637 AVDIU ZEJNETE IBRAHIM f 1988-02-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-29 Đurđev Dol/Gjurgjedell Kačanik/Kaçanik
638 AVDIU ZYLA f 1927-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-18 Smrekovnica/Smrekonicë Vučitrn/Vushtrri
639 AVDLLAHU MIFTAR ZEK m 1922-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-29 Gornja Klina/Klinë e Epërme Srbica/Skënderaj
640 AVDO ISTREF HALIT m 1957-05-23 Civilian ROMANY Killing 1999-11-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
641 AVDULI SAHIT MURSEL m 1971-06-06 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-21 Dubovac/Duboc Vučitrn/Vushtrri
642 AVDULLAHAJ GEZIM DEME m 1984-04-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
643 AVDULLAHAJ RAMË ALI m 1964-01-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
644 AVDULLAHU AVDULLAH XHEMAJL m 1975-08-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-12 Smonica/Smolicë Đakovica/Gjakovë
645 AVDULLAHU IDRIZ ISLAM m 1973-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Svetlje/Sfeqël Podujevo/Podujevë
646 AVDULLAHU MUSTAFË XHEMAJL m 1969-08-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-27 Šeremet/Sheremet Đakovica/Gjakovë
647 AVDULLAHU SHABAN XHEMAIL m 1976-01-01 Unknown Unknown Killing 1999-04-27 Popovac/Popoc Đakovica/Gjakovë
648 AVDULLAHU XHAFER AVDULLAH m 1962-02-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-17 Ovčarevo/Aqarevë Srbica/Skënderaj
649 AVDULLAHU XHEMAJL IDRIZ m 1969-08-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Babaj Boks/Babaj i Bokës Đakovica/Gjakovë
650 AVDULLAHU YMER XHEMAJL m 1982-06-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
651 AVDULLI BRAHIM AJET m 1943-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-23 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
652 AVDULLI ZENUN MURSEL m 1963-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
653 AVDURRAHMAN SELIM m Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Peć/Pejë Peć/Pejë
654 AVDYLAJ GANI BEKE m 1958-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ćuška/Qyshk Peć/Pejë
655 AVDYLAJ HASAN METE m 1960-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ćuška/Qyshk Peć/Pejë
656 AVDYLAJ MUHAMET ZEQIR m 1942-02-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Radavac/Radac Peć/Pejë
657 AVDYLI AFRIM HYSEN m 1980-01-20 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
658 AVDYLI ARBEN AGUSH m 1972-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-04-04 Dobroševac/Dobroshec Glogovac/Gllogoc
659 AVDYLI AVDYL SELID m 1952-06-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Dobroš/Dobrosh Đakovica/Gjakovë
660 AVDYLI BAJRUSH RIZA m 1983-02-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
661 AVDYLI BALI AVDYL m 1926-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
662 AVDYLI BLERIM BEQIR m 1974-03-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-17 Ceranja/Cerajë Leposavić/Leposaviq
663 AVDYLI ENVER BALI m 1971-05-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
664 AVDYLI FADIL NEZIR m 1974-01-13 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-16 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
665 AVDYLI FATMIR NEZIR m 1980-07-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
666 AVDYLI HASAN DESTAN m 1931-06-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
667 AVDYLI HAXHERE HAMIT f 1976-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-10 Gornja Pakaštica/Pakashticë e Podujevo/Podujevë
668 AVDYLI HAXHI DESTAN m 1934-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
669 AVDYLI HAZIR QERIM m 1943-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-21 Dobroševac/Dobroshec Glogovac/Gllogoc
670 AVDYLI HYDAJETE f 1968-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Vrbnica/Vërbnicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
671 AVDYLI HYSEN UKE m 1943-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
672 AVDYLI ILAZ HYSEN m 1943-05-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
673 AVDYLI MEHMET DIN m 1957-09-23 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
674 AVDYLI MUHAMET MURTEZ m 1926-06-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Voćnjak/Vojnikë Srbica/Skënderaj
675 AVDYLI MYHEDIN ALI m 1973-01-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
676 AVDYLI SADIK HALIM m 1938-06-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Slivovo/Slivovë Uroševac/Ferizaj
677 AVDYLI SHAHE METE f 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Šišman/Shishman Đakovica/Gjakovë
678 AVDYLI SHERIFE BEQIR m 1982-07-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-17 Ceranja/Cerajë Leposavić/Leposaviq
679 AVDYLI SYLEJMAN MUSTAFE m 1978-04-10 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-07 Morina/Morinë Đakovica/Gjakovë
680 AVDYLI VESEL SEJDI m 1978-09-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-29 Rogovo/Rogovë Đakovica/Gjakovë
681 AVDYLI VJOLLCA NIMAN f 1985-06-09 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-16 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
682 AVDYLI XHEVDET SKENDER m 1979-01-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-17 Kukeš/Kukës Albania
683 AVRAMOVIĆ MILORAD ŽIVKO m 1960-05-19 Civilian SERB Disappearance 1999-06-19 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
684 AXHAMI AZIZ ISLAMI m 1926-05-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
685 AXHAMI BAJRUSH QAZIM m 1961-01-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
686 AXHAMI ESAT SAMI m 1967-05-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Lanište/Llanishtë Kačanik/Kaçanik
687 AXHANELA SAMI KAPLLAN m 1946-11-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
688 AXHEMI HALIL BAJRAM m 1955-02-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
689 AZA SYL AGIM m 1986-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-06-17 Ereč/Hereç Đakovica/Gjakovë
690 AZARI FADILJ RAMIT m 1947-07-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-29 Prizren/Prizren Prizren
691 AZEMI ABEDIN SELMAN m 1943-09-22 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Krptdj/Kërptdh Podujevo/Podujevë
692 AZEMI ADEM TEFIK m 1959-12-03 Civilian Unknown Killing 1999-04-22 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
693 AZEMI AZEM KADRI m 1939-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Mirena/Mirenë Lipljan/Lipjan
694 AZEMI AZIZ m Civilian ROMANY Killing 1999-06-25 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
695 AZEMI DRITON JAHIR m 1979-03-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-20 Donja Lapaštica/Llapashticë e Podujevo/Podujevë
696 AZEMI EMRULLAH SOKOL m 1979-03-03 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
697 AZEMI FAIK REXHEP m 1942-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Donja Dubnica/Dumnicë e Poshtm Podujevo/Podujevë
698 AZEMI FATON GANI m 1977-05-06 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
699 AZEMI GANI AZEM m 1951-05-26 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
700 AZEMI HALIL HATEM m 1933-04-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
701 AZEMI KUJTIM ALI m 1985-06-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-16 Mirena/Mirenë Lipljan/Lipjan
702 AZEMI MYNIR RAKIP m 1973-07-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
703 AZEMI NASER QERIM m 1967-02-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-07-10 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
704 AZEMI NEXHAT SHEFQET m 1958-12-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-01 Malo Rudare/Rudar i Vogël Malo Zvečan/Zveçan
705 AZEMI NEXHMIJE HALIM f 1947-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Lovce/Llovcë Gnjilane/Gjilan
706 AZEMI OSMAN QERIM m 1967-02-16 Unknown Unknown Killing 1999-07-10 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
707 AZEMI RRAHIM HYSEN m 1930-01-21 Civilian Unknown Killing 1999-04-12 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
708 AZEMI SABIT AZEM m 1945-12-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornje Ljupče/Lupç i Epërm Podujevo/Podujevë
709 AZEMI SAFET RAMADAN m 1969-01-21 Civilian ROMANY Killing 1999-04-22 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
710 AZEMI SAHIT ISUF m 1948-02-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-13 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
711 AZEMI SHABAN AZEM m 1915-05-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Beženić/Likofc i Ri Srbica/Skënderaj
712 AZEMI SHAIP GANI m 1973-03-28 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
713 AZEMI SHEFKI ALI m 1929-05-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Vragolija/Vragoli Kosovo Polje/Fushë Kosovë
714 AZEMI TAHIR ADEM m 1940-02-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
715 AZEMI XHEMË RUSHIT m 1970-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-06-10 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
716 AZEMI XHEVAT OSMAN m 1969-06-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
717 AZIZ BEKIM m Civilian ROMANY Disappearance 1999-07-12 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
718 AZIZI AZEM m 1921-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-08-21 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
719 BABAROGIĆ ČEDOMIR m Civilian SERB Killing 1999-06-01 Prizren/Prizren Prizren
720 BABAROGIĆ OLGA f Civilian SERB Killing 1999-06-01 Prizren/Prizren Prizren
721 BABATICA RAIF SHERIF m 1949-12-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
722 BABATINCA RRAHMAN HAJD. m 1935-07-30 Civilian Unknown Killing 1999-05-25 Gornja Pakaštica/Pakashticë e Podujevo/Podujevë
723 BABATINCA TEFIK BAJRAM m 1942-03-17 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
724 BABATNICA SABIT SHABAN m 1949-08-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
725 BABIĆ N m Civilian SERB Disappearance 1999-06-22 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
726 BABIĆ ŽARKO DRAGIĆ m 1970-02-02 Soldier SERB Killing 1999-05-15 Ovčarevo/Aqarevë Srbica/Skënderaj
727 BABIQI AZEM HAMIT m 1969-01-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-25 Dabiševac/Dabishec Priština/Prishtinë
728 BABIQI SHAIP ISMAIL m 1980-09-17 Civilian Unknown Killing 1999-04-21 Graštica/Grashticë Priština/Prishtinë
729 BACAJ HAKI SMAJL m 1967-07-30 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-05-13 Grebnik/Gremnik Klina/Klinë
730 BACAJ KADRI ALUSH m 1958-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-23 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
731 BACAJ KAMER ALUSH m 1958-09-16 Soldier Unknown Killing 1999-04-23 Šupkovac/Shupkofc Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
732 BADALLAJ SYLEJMAN SHAIP m 1956-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
733 BADALLI FEIM GARIP m 1968-11-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-08 Selogražde/Sallagrazhdë Suva Reka/Suharekë
734 BADANJA MARICA f Civilian SERB Killing 1999-07-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
735 BADEMOVIĆ MUJO MURAT m 1962-12-02 Civilian BOSNIAK Disappearance 1999-06-18 Peć/Pejë Peć/Pejë
736 BADRHOSHI XHEME m Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-15 Paštrik/Pashtrik Prizren
737 BAFTIU AVDULLAH SHUKRI m 1965-03-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-25 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
738 BAFTIU HATIXHE RAMIZ f 1980-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 2000-10-06 Lipljan/Lipjan Lipljan/Lipjan
739 BAFTIU KASTRIOT SAHIT m 1983-10-24 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-16 Plitković/Plitkoviq Lipljan/Lipjan
740 BAFTIU SAHIT BEQIR m 1952-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-16 Plitković/Plitkoviq Lipljan/Lipjan
741 BAFTIU SHAHIN BEQIR m 1959-08-28 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-16 Plitković/Plitkoviq Lipljan/Lipjan
742 BAHRI NIK m Civilian ALBANIAN Killing 2000-01-08 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
743 BAHTIARI ILMI ISMAJL m 1965-02-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-14 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
744 BAHTIRI AGIM NEZIR m 1969-11-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
745 BAJAZITI NASER m Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-20 Repa/Repë Podujevo/Podujevë
746 BAJGORA AVDI m Policeman ALBANIAN Killing 1999-01-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
747 BAJGORA BEKIM HETEM m 1972-08-18 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-18 Peć/Pejë Peć/Pejë
748 BAJGORA HAZIR AHMET m 1980-12-27 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-27 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
749 BAJGORA NAZMI RASIM m 1975-06-20 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-18 Peć/Pejë Peć/Pejë
750 BAJIĆ DRAGOLJUB m 1956-01-01 Unknown SERB Disappearance 1999-08-24 Prizren/Prizren Prizren
751 BAJIĆ MILIVOJE RADOŠ m 1942-08-05 Soldier SERB Killing 1999-05-17 Prizren Prizren
752 BAJOKU FERAT AZEM m 1941-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Duz/Dyz Podujevo/Podujevë
753 BAJOKU RIFAT AVDULLAH m 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Duz/Dyz Podujevo/Podujevë
754 BAJOKU VESEL AVDULAH m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Duz/Dyz Podujevo/Podujevë
755 BAJRA ALBULENA SALI f Unknown ALBANIAN Killing 1999-06-01 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
756 BAJRA BAJRAM MUSLI m 1934-03-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
757 BAJRA ENVER SINAN m 1973-02-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
758 BAJRA HYRA IBISH f 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
759 BAJRA JANUZ BAJRUSH m 1936-02-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
760 BAJRA NEBIH SEJDI m 1921-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-22 Savrovo/Savrovë Suva Reka/Suharekë
761 BAJRA SAMI GANI m 1980-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-27 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
762 BAJRAJ ASLLAN HASAN m 1938-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
763 BAJRAJ BAJRAM HASAN m 1935-01-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
764 BAJRAJ BAJRAM SEJDI m 1931-03-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
765 BAJRAJ BRAHIM RAMADAN m 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
766 BAJRAJ FAZLI SEJDI m 1937-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
767 BAJRAJ HASAN ZENEL m 1937-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
768 BAJRAJ ILAZ SADIK m 1930-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
769 BAJRAJ KADRI SHABAN m 1940-09-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
770 BAJRAJ SHURETE AVDI f 1978-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-03-01 Banjica (Pećka)/Ilixha e Pejës Istok/Istog
771 BAJRAJ SHYQERIJE SALI f 1997-12-17 Civilian Unknown Killing 1999-05-09 Savrovo/Savrovë Suva Reka/Suharekë
772 BAJRAKTARI AFRIM XHAVIT m 1971-06-18 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-05 tduža/tduzhë Orahovac/Rahovec
773 BAJRAKTARI BAFTI ZEQIR m 1915-07-03 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-03 Budakovo/Budakovë Suva Reka/Suharekë
774 BAJRAKTARI BAJRAM HAXHI m 1936-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
775 BAJRAKTARI BAJRAM HYSEN m 1927-06-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Gornja Klina/Klinë e Epërme Srbica/Skënderaj
776 BAJRAKTARI BISLIM HYSEN m 1937-10-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
777 BAJRAKTARI DAUT HAZIR m 1936-05-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Resnik/Resnik Klina/Klinë
778 BAJRAKTARI EKREM SYLË m 1973-01-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
779 BAJRAKTARI FAZLI RAMIZ m 1942-03-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 tduža/tduzhë Orahovac/Rahovec
780 BAJRAKTARI FEHMI SMAJL m 1945-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-03 Kišna Reka/Kizharekë Glogovac/Gllogoc
781 BAJRAKTARI HAJDAR ISUF m 1945-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
782 BAJRAKTARI HAJZER HAZIR m 1953-07-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Resnik/Resnik Klina/Klinë
783 BAJRAKTARI HALIL MEHMET m 1969-10-13 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-17 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
784 BAJRAKTARI HALIM RAMADAN m 1976-01-28 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-18 Lapušnik/Llapushnik Glogovac/Gllogoc
785 BAJRAKTARI HASAN YMER m 1970-06-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
786 BAJRAKTARI HAZIR RRUSTEM m 1958-05-31 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-28 Vranić/Vraniq Suva Reka/Suharekë
787 BAJRAKTARI ISMAIL BAJRAM m 1934-04-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Resnik/Resnik Klina/Klinë
788 BAJRAKTARI ISMET TUSHE m 1938-11-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Petković/Petkoviq Orahovac/Rahovec
789 BAJRAKTARI JAKUP RAME m 1938-04-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Resnik/Resnik Klina/Klinë
790 BAJRAKTARI KRESHNIK SHABAN m 1983-05-23 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ereč/Hereç Đakovica/Gjakovë
791 BAJRAKTARI MEHMET DALIP m 1922-12-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-12 Banjica/Bajicë Lipljan/Lipjan
792 BAJRAKTARI MEHMET ISUF m 1933-01-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-26 Peć/Pejë Peć/Pejë
793 BAJRAKTARI MIFTAR ALI m 1952-12-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-15 Istinić/Isniq Dečani/Deçan
794 BAJRAKTARI MUHAMET OSMAN m 1947-10-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
795 BAJRAKTARI MURAT BAJRAM m 1931-09-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Resnik/Resnik Klina/Klinë
796 BAJRAKTARI NAIM MALË m 1967-02-20 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-03 Miliševac/Milishec Dečani/Deçan
797 BAJRAKTARI NIJAZI S. m 1980-06-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-12 Rance/Rancë Štimlje/Shttd
798 BAJRAKTARI NIMON SHABAN m 1947-02-22 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-06 Goraždevac/Gorazhdec Peć/Pejë
799 BAJRAKTARI QAUSH ARIF m 1926-02-18 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-07 Dečane/Deçan Dečani/Deçan
800 BAJRAKTARI QAZtd HASAN f 1934-11-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-05 tduža/tduzhë Orahovac/Rahovec
801 BAJRAKTARI RAMADAN SADIK m 1937-07-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Resnik/Resnik Klina/Klinë
802 BAJRAKTARI RAME MUSLI m 1924-10-24 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-05-23 Budakovo/Budakovë Suva Reka/Suharekë
803 BAJRAKTARI RRAHIM ISLAM m 1978-03-23 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
804 BAJRAKTARI SHPEND ALI m 1971-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
805 BAJRAKTARI TIMË DERVISH f 1928-02-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-07 Dečane/Deçan Dečani/Deçan
806 BAJRAKTARI XHAVIT BAHTIJAR m 1963-09-23 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-02 Široko/Shirokë Suva Reka/Suharekë
807 BAJRAKTARI XHEVDET HYSEN m 1962-08-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Peć/Pejë Peć/Pejë
808 BAJRAMAJ AZEM HYSEN m 1964-12-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Savrovo/Savrovë Suva Reka/Suharekë
809 BAJRAMAJ BAJRAM OSMAN m 1961-06-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Savrovo/Savrovë Suva Reka/Suharekë
810 BAJRAMAJ DAUT BAJRAM m 1934-01-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Đurakovac/Gjurakoc Istok/Istog
811 BAJRAMAJ HYSNI HAMEZ m 1940-01-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Rečane/Reqan Suva Reka/Suharekë
812 BAJRAMAJ REXHEP NIMANI m 1973-03-22 Civilian EGYPTIAN Disappearance 1999-03-28 Crnce/Cerrcë Istok/Istog
813 BAJRAMAJ RIFAT OSMAN m 1961-06-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Savrovo/Savrovë Suva Reka/Suharekë
814 BAJRAMAJ SYLEJMAN MIFTAR m 1954-03-13 Soldier ALBANIAN Killing 1999-02-28 Osek Hilja/Osek Hilë Đakovica/Gjakovë
815 BAJRAMAJ VENET tdR m 1978-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-15 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
816 BAJRAMI ABAZ m Unknown Unknown Disappearance 1999-08-14 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
817 BAJRAMI ADEM SADIK m 1956-06-26 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-12 Smonica/Smolicë Đakovica/Gjakovë
818 BAJRAMI AFRIM OSMAN m 1968-05-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
819 BAJRAMI AGIM EQREM m 1971-08-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-27 Retimlje/Reti Orahovac/Rahovec
820 BAJRAMI AGIM QERKIN m 1964-02-12 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-10 Gabrica/Gabricë Kačanik/Kaçanik
821 BAJRAMI AHMET MALUSH m 1937-07-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
822 BAJRAMI AHMET MEHMET m 1938-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-06-02 Ošljane/Oshlan Vučitrn/Vushtrri
823 BAJRAMI ALI KADRI m 1944-05-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
824 BAJRAMI AVDULLAH BAJRAM m 1934-06-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Gladno Selo/Gllanasellë Glogovac/Gllogoc
825 BAJRAMI BAFTI BAJRAM m 1977-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-11-20 Propaštica/Prapashtica Priština/Prishtinë
826 BAJRAMI BAJRAM AVDULLAH m 1936-10-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Prizren/Prizren Prizren
827 BAJRAMI BAJRAM SHABAN m 1958-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Kačikol/Keqekollë Priština/Prishtinë
828 BAJRAMI BEDRI SADRI m 1974-03-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-27 Majance/Majac Podujevo/Podujevë
829 BAJRAMI BEHRAM BAJRAM m 1954-08-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
830 BAJRAMI BLERIM ADEM m 1976-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Hrtica/Herticë Podujevo/Podujevë
831 BAJRAMI BLERINA DERVISH f 1995-12-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Bistražin/Bistrazhin Đakovica/Gjakovë
832 BAJRAMI DEAR m Unknown Unknown Disappearance 1999-08-24 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
833 BAJRAMI DRITON HAJRIZ m 1983-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Baks Srbica/Skënderaj
834 BAJRAMI EKREM FAIK m 1976-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Mali Alaš/Hallaç i Vogël Lipljan/Lipjan
835 BAJRAMI EKREM SYLEJMAN m 1978-11-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-02 Duz/Dyz Podujevo/Podujevë
836 BAJRAMI FERAT SEJD m 1963-08-23 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-14 Pirane/Piranë Prizren
837 BAJRAMI GANI VEHBI m 1966-11-11 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-27 Retimlje/Reti Orahovac/Rahovec
838 BAJRAMI GEZIM BEHRAM m 1978-07-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-20 Belince/Belincë Štimlje/Shttd
839 BAJRAMI HAFIR EMRI m 1980-04-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
840 BAJRAMI HAJREDIN ASLLAN m 1962-02-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-02 Vrševce/Vërshec Lipljan/Lipjan
841 BAJRAMI HAKI SHABAN m 1960-04-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
842 BAJRAMI HASAN SHERIF m 1956-06-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
843 BAJRAMI HYSEN BAJRAM m 1903-10-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Drenovac/Drenoc Orahovac/Rahovec
844 BAJRAMI IBRAHIM AVDULLAH m 1933-02-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
845 BAJRAMI IMRI AHMET m 1937-03-11 Unknown ALBANIAN Killing 1999-07-06 Štimlje/Shttd Štimlje/Shttd
846 BAJRAMI ISLAM BAJRUSH m 1959-01-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Gadiš/Gadish Gnjilane/Gjilan
847 BAJRAMI ISLAM ZENEL m 1984-10-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
848 BAJRAMI ISMAJL OSMAN m 1938-10-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-29 Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm Srbica/Skënderaj
849 BAJRAMI ISTREF RRAHMAN m 1968-01-01 Civilian ASHKALI Killing 2000-11-09 Doševac/Dashec Srbica/Skënderaj
850 BAJRAMI ISUF BEHRAM m 1937-10-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Donja Dubnica/Dumnicë e Poshtm Podujevo/Podujevë
851 BAJRAMI KALTRINE ISUF f 1988-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Donja Dubnica/Dumnicë e Poshtm Podujevo/Podujevë
852 BAJRAMI LULEZIM BERHAM m 1982-03-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-27 Varigovce/Varigove Lipljan/Lipjan
853 BAJRAMI LULZIM HAMDI m 1972-08-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
854 BAJRAMI MILAIM ISMET m 1977-08-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-04 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
855 BAJRAMI MUHARREM HAMDI m 1967-04-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
856 BAJRAMI NAIM OSMAN m 1962-11-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
857 BAJRAMI NASER RAMË m 1984-03-27 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-19 Donji Streoc/Strellc i Ulët Dečani/Deçan
858 BAJRAMI NAZIFE A. f 1913-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
859 BAJRAMI NEXHAT ADEM m 1968-03-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
860 BAJRAMI QAMIL AVDULLAH m 1938-01-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
861 BAJRAMI QAMIL JASHAR m 1977-10-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-23 Doševac/Dashec Srbica/Skënderaj
862 BAJRAMI QAZIM SADIK m 1932-05-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
863 BAJRAMI RAGIP JAHIR m 1964-11-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
864 BAJRAMI RAGIP RIFAT m 1946-07-22 Unknown Unknown Killing 1999-03-13 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
865 BAJRAMI RAMADAN EMRULLAH m 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Dobrotin/Dobratine Podujevo/Podujevë
866 BAJRAMI RAMIZ Htd m 1954-04-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
867 BAJRAMI RAMIZ KADRI m 1945-08-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Devaja/Devajë Vitina/Viti
868 BAJRAMI RIFAT MURAT m 1967-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Randubrava/Randobravë Prizren
869 BAJRAMI RUZHDI ZENEL m 1983-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-25 Ljutoglav/Lutogllavë Prizren
870 BAJRAMI SABRIJE HAJRIZ f 1999-04-21 Unknown Unknown Killing 1999-04-21 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
871 BAJRAMI SAHADETE SHABAN f 1970-01-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Krajište/Krajishtë Lipljan/Lipjan
872 BAJRAMI SALI SADRI m 1968-11-02 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
873 BAJRAMI SANI BAJRAM m 1968-05-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
874 BAJRAMI SEFER BAHTIJAR m 1953-05-02 Civilian BOSNIAK Killing 1999-07-31 Rečane/Reçan Prizren
875 BAJRAMI SELIM AVDULLAH m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
876 BAJRAMI SHABAN BAJRAM m 1972-06-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
877 BAJRAMI SHABAN IDRIZ m 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
878 BAJRAMI SHABAN MEHMET m 1929-03-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
879 BAJRAMI SHPRESA BAJRAM f 1981-10-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Baks Srbica/Skënderaj
880 BAJRAMI SYLE HALIL m 1962-05-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
881 BAJRAMI XHAFER HAMZE m 1964-12-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
882 BAJRAMI XHAVIT ALI m 1972-07-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
883 BAJRAMI XHEMAJL OSMAN m 1932-04-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-29 Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm Srbica/Skënderaj
884 BAJRAMI YMRI AHMET m 1970-08-10 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-07-06 Štimlje/Shttd Štimlje/Shttd
885 BAJRAMI ZAIM QAZIM m 1963-05-29 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
886 BAJRAMI ZENEL BAJRAM m 1957-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
887 BAJRAMI ZENEL ISLAM m 1943-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
888 BAJRAMI ZENEL ZENUN m 1967-03-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
889 BAJRUSHI SADIK m 1939-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-04-01 Gladno Selo/Gllanasellë Glogovac/Gllogoc
890 BAJSELMAN HAMIDE METUSH f 1945-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
891 BAJSELMAN METUSH SADIK m 1946-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
892 BAJSELMAN VALBONE METUSH f 1981-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
893 BAJSELMANAJ BESART DAUT m 1988-11-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Bukoš/Bukosh Suva Reka/Suharekë
894 BAJSELMANAJ DAUT BAJRAM m 1955-08-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Bukoš/Bukosh Suva Reka/Suharekë
895 BAJSELMANI ZOG BAJRAM m 1955-08-08 Unknown Unknown Killing 1999-05-02 Vranić/Vraniq Suva Reka/Suharekë
896 BAKALLI ELEZ YMER m 1936-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
897 BAKIĆ JOVAN m Unknown SERB Disappearance 1999-08-09 Prizren/Prizren Prizren
898 BAKIĆ LENKA f Civilian SERB Killing 1999-08-20 Prizren/Prizren Prizren
899 BAKIĆ PAVLE PETAR m 1947-10-01 Unknown Unknown Disappearance 1999-01-01 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
900 BAKIĆ SLAVKO BOŠKO m 1952-01-02 Policeman SERB Killing 1999-05-03 Savina Voda Peć/Pejë
901 BAKIU NAZIM KADRI m 1974-08-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-11 Malotdjce/Mollotdc Štimlje/Shttd
902 BAKIU SAMI MUHARREM m 1971-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-28 Gornja Bitinja/Biti e Epërme Štrpce/Shtërpcë
903 BAKRAJ BINAK SADRI m 1938-05-25 Civilian ROMANY Killing 1998-05-04 Ponoševac/Ponoshec Đakovica/Gjakovë
904 BAKSI AVDULLAH m 1929-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-04-01 Gladno Selo/Gllanasellë Glogovac/Gllogoc
905 BAKTIĆ AZRA f Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
906 BALA AGON ISA m 1993-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-12 Peć/Pejë Peć/Pejë
907 BALA ALI SALI m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
908 BALA BAJRAM ALI m 1953-06-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
909 BALA DARDANE ISA f 1988-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-12 Peć/Pejë Peć/Pejë
910 BALA FADIL MEHMET m 1979-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-19 Rimanište/Rimanishtë Priština/Prishtinë
911 BALA HAJRI ISA m 1986-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-12 Peć/Pejë Peć/Pejë
912 BALA MEHMET ALI m 1961-01-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
913 BALA MEHMET MUHARREM m 1951-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Rimanište/Rimanishtë Priština/Prishtinë
914 BALA MUSA SHAIP m 1968-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-12 Peć/Pejë Peć/Pejë
915 BALA NITA MUSA f 1994-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-12 Peć/Pejë Peć/Pejë
916 BALA PËRPARIM ALI m 1970-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
917 BALA RINA MUSA f 1992-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-12 Peć/Pejë Peć/Pejë
918 BALA VJOLLCA FAREDIN f 1971-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-12 Peć/Pejë Peć/Pejë
919 BALAJ AJMONE tdR f 1940-07-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-29 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
920 BALAJ ALI SHABAN m 1924-08-19 Civilian Unknown Killing 1999-05-21 Lugovo/Llugë Istok/Istog
921 BALAJ ARIFE BAJRAM f 1951-06-25 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-02 Ljudevik/Rezallë e Re Srbica/Skënderaj
922 BALAJ AVDYL ISEN m 1912-12-12 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-02 Ponorac/Panorc Mališevo/Malishevë
923 BALAJ BALE BEQIR m 1947-12-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-28 Iglarevo/Gllarevë Klina/Klinë
924 BALAJ BASHKIM ELEZ m 1964-07-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-22 Donji Ratiš/Ratish i Ulët Dečani/Deçan
925 BALAJ BLERIM AVDI m 1972-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-07 Donji Streoc/Strellc i Ulët Dečani/Deçan
926 BALAJ FADIL MUHAMED m 1977-12-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-17 Goružup/Goruzhup Prizren
927 BALAJ GANI MUSË m 1960-11-18 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-13 Istinić/Isniq Dečani/Deçan
928 BALAJ HALIL HASAN m 1942-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-28 Dobrodeljane/Dobërdelan Suva Reka/Suharekë
929 BALAJ HYRE AZEM f 1931-06-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kaličane/Kaliqan Istok/Istog
930 BALAJ IDRIZ HALIL m 1952-08-08 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-26 Vučak/Vuçak Glogovac/Gllogoc
931 BALAJ ISA HAJDIN m 1972-12-30 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-03 Miliševac/Milishec Dečani/Deçan
932 BALAJ ISUF HAXHI m 1919-06-26 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-31 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
933 BALAJ JETON MUHAMET m 1980-03-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Bukoš/Bukosh Suva Reka/Suharekë
934 BALAJ JUSUF MALIQI m 1958-03-21 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-12 Skorobište/Skorobishtë Prizren
935 BALAJ LUAN HALIT m 1960-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-09 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
936 BALAJ MHILL NDUE m 1952-09-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-28 Firaja/Firajë Đakovica/Gjakovë
937 BALAJ MILAZIM MUSLI m 1977-05-04 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-26 Vučak/Vuçak Glogovac/Gllogoc
938 BALAJ MONE HAXHI f 1929-10-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-29 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
939 BALAJ MUHAMET JETULLAH m 1955-04-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Bukoš/Bukosh Suva Reka/Suharekë
940 BALAJ NASER RUSTEM m 1967-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-05-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
941 BALAJ NIFE ASLLAN f 1925-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-29 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
942 BALAJ SANIJE BINAK f 1963-12-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-12 Vranovac/Vranoc Peć/Pejë
943 BALAJ SYLË ALI m 1961-10-08 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-26 Vučak/Vuçak Glogovac/Gllogoc
944 BALAJ TOME FRAN m 1972-08-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-07-09 Jahoc/Jahoc Đakovica/Gjakovë
945 BALAJ XHAFER MUSË m 1971-11-24 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-13 Istinić/Isniq Dečani/Deçan
946 BALAJ ZEJNIJE f Civilian Unknown Killing 1999-04-13 Muževine/Muzhevinë Istok/Istog
947 BALAJ ZEKE RRUSTEM m 1962-06-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Matičane/Matiçan Priština/Prishtinë
948 BALECI GANI RIFAT m 1950-02-23 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-26 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
949 BALIJA LAM SADRI m 1965-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-01-10 Dugenjive/Duganjivë Peć/Pejë
950 BALIJA RAGIP ZENUN m 1969-02-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
951 BALIJA SOSE BAJRAM f 1970-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-08 Dugenjive/Duganjivë Peć/Pejë
952 BALINCI SHEMSI FEJZULLAH m 1965-05-28 Civilian ALBANIAN Killing 1998-12-29 Šupkovac/Shupkofc Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
953 BALIU AVDI HAGJI m 1938-04-19 Civilian ALBANIAN Killing 1998-03-05 Turićevac/Turiqec Srbica/Skënderaj
954 BALIU BALI OSMAN m 1923-02-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
955 BALIU BASRI SHERIF m 1969-06-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Lauša/Llaushë Srbica/Skënderaj
956 BALIU BEDRI QAZIM m 1974-02-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
957 BALIU BESIM SINAN m 1982-01-01 Civilian Unknown Disappearance 1999-05-16 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
958 BALIU GAZMEND QERIM m 1977-06-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-02-26 Vaganica/Vaganicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
959 BALIU HASAN tdR m 1936-06-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-08 Turićevac/Turiqec Srbica/Skënderaj
960 BALIU LULZIM QAZIM m 1965-11-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
961 BALIU QAMIL HALIL m 1969-05-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
962 BALIU QAZIM XHEMAJL m 1943-10-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
963 BALIU RAZË HAMDI f 1973-01-04 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-30 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
964 BALIU SALIH ZYMER m 1974-12-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-28 Jezerce/Jezerc Uroševac/Ferizaj
965 BALIU ZEQIR ALI m 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Donji Obilić/Kopiliq i Ulët Srbica/Skënderaj
966 BALLAZHI VELI BEQIR m 1978-09-13 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
967 BALOG ATILA JANOŠ m 1968-02-20 Soldier HUNGARIAN Killing 1999-04-14 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
968 BALTIĆ BOJAN JUGOSLAV m 1976-04-15 Soldier SERB Killing 1999-06-11 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
969 BALJOŠEVIĆ BUDIMIR UROŠ m 1944-10-23 Civilian SERB Killing 1999-10-31 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
970 BALJOŠEVIĆ ĐORĐE ILIJA m 1941-04-28 Civilian SERB Killing 1998-07-17 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
971 BALJOŠEVIĆ SAŠA TOMISLAV m 1967-08-27 Civilian SERB Killing 1998-07-17 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
972 BALJOŠEVIĆ TOMISLAV TRAJKO m 1937-10-01 Civilian SERB Killing 1998-07-17 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
973 BANDUR MIHAJLO STEVAN m 1974-12-31 Soldier SERB Killing 1999-04-08 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
974 BANZIĆ SPASOJE MILAN m 1951-05-15 Civilian SERB Killing 1998-07-18 Opteruša/Opterushë Orahovac/Rahovec
975 BANJAC ZDRAVKO m 1932-01-01 Civilian SERB Killing 1999-06-18 Berkovo/Berkovë Klina/Klinë
976 BAQAJ AHMET ISMET m 1965-10-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-03 Drenovac/Drenoc Dečani/Deçan
977 BARAĆ DEJAN BRANKO m 1972-04-22 Policeman SERB Killing 1998-10-03 Dragobilje/Dragobil Mališevo/Malishevë
978 BARAĆ DRAGAN DRAGOSLAV m 1959-09-13 Policeman SERB Killing 1999-03-25 Prizren/Prizren Prizren
979 BARAĆ ĐURO ĐORĐE m 1965-09-09 Civilian SERB Disappearance 1999-06-28 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
980 BARALIU JONUZ HYSEN m 1970-01-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-02 Bukoš/Bukosh Suva Reka/Suharekë
981 BARALIU TEFIK ABDULLAH m 1931-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-19 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
982 BARALIU YLL BAKI m 1978-07-25 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-06-02 Geljance/Gelancë Suva Reka/Suharekë
983 BARANI SAHIT RUSHIT m 1960-02-02 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-19 Dren/Dren Zubin Potok/Zubin Potok
984 BARBULOVIĆ NENAD DRAGUTIN m 1978-06-24 Soldier SERB Killing 1999-04-02 Glavnik/Gllamnik Podujevo/Podujevë
985 BARDH ALIJA m Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-11 Pašino Selo/Katundi i Ri Peć/Pejë
986 BARDHECI DEMUSH SELIM m 1970-05-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
987 BARDHECI IDRIZ DIN m 1974-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
988 BARDHECI MUHAMET LAN m 1980-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-27 Jahoc/Jahoc Đakovica/Gjakovë
989 BARDHI BURIM BUJAR m 1974-05-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
990 BARDHIQI AVDI HAMIT m 1943-05-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
991 BARDHOSHI HALIM ZENUN m 1947-05-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-09 Žub/Zhub Đakovica/Gjakovë
992 BARDIQI HAJDAR HALIT m 1935-07-07 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
993 BARDIQI SKENDER EMIN m 1953-05-18 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-23 Gradica/Gradicë Glogovac/Gllogoc
994 BARDIQI UJUP FERIZ m 1967-02-18 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Gradica/Gradicë Glogovac/Gllogoc
995 BARIŠIĆ ALEKSANDAR m Unknown Unknown Disappearance 1999-01-01 Klina/Klinë Klina/Klinë
996 BARJAKTARI ARBEN MURAT m 1975-01-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
997 BARJAKTARI BEKIM MURAT m 1970-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
998 BARJAKTARI LAVDIM XHAFER m 1976-01-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
999 BARJAKTARI OSMAN SINAN m 1955-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Lanište/Llanishtë Štimlje/Shttd
1000 BARJAKTARI SEFULLAH IBRAHIM m 1917-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1001 BASHA ADEM m 1943-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-11-06 Prizren Prizren
1002 BASHA EMIN FAIK m 1962-11-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-30 Peć/Pejë Peć/Pejë
1003 BASHA ILAZ IDRIZ m 1952-07-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Bukoš/Bukosh Vučitrn/Vushtrri
1004 BASHA MUHAMET SHABAN m 1939-02-17 Civilian Unknown Killing 1999-05-22 Dubrava/Dubravë Suva Reka/Suharekë
1005 BASHA RESHAT SHABAN m 1970-04-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-03 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
1006 BASHA SHABAN BAJRAM m 1938-01-10 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-03 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
1007 BASHA XHAVIT JETULLAH m 1950-09-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Bukoš/Bukosh Vučitrn/Vushtrri
1008 BASHOTA AZEM DAUT m 1945-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-25 Cerovik/Cerrovikë Klina/Klinë
1009 BASHOTA BEDRI TAFE m 1969-01-03 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-01 Prčevo/Përqevë Klina/Klinë
1010 BASHOTA BRAHIM ABAZ m 1926-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-24 Komorane/Komaran Glogovac/Gllogoc
1011 BASHOTA NAZIF SINAN m 1959-08-12 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-05 Bobovac/Bubavec Mališevo/Malishevë
1012 BASHOTA NAZMI XHEMAJL m 1975-04-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-04 Golubovac/Golluboc Mališevo/Malishevë
1013 BASHOTA SHABAN RIZAH m 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-30 Domanek Mališevo/Malishevë
1014 BASHOTA SHPRESA SHEREMET f 1977-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-25 Cerovik/Cerrovikë Klina/Klinë
1015 BAŠIĆ ALEKSANDAR BORIVJE m 1968-02-18 Soldier SERB Killing 1999-05-23 Padalište/Padalishtë Srbica/Skënderaj
1016 BAŠIĆ DRAGOSLAV m 1937-01-01 Civilian SERB Killing 1999-12-28 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1017 BAŠIĆ SADAT RAMADAN m 1970-12-08 Civilian BOSNIAK Killing 1999-06-16 Peć/Pejë Peć/Pejë
1018 BATANČEV MLADEN ARSEN m 1956-10-27 Policeman SERB Killing 1998-07-22 Rastavica/Rastavicë Dečani/Deçan
1019 BATOLU OSMAN m Unknown ROMANY Disappearance 1999-09-15 Prizren/Prizren Prizren
1020 BATRONOŽIĆ MIRKO m Unknown SERB Disappearance 1999-09-02 Prizren/Prizren Prizren
1021 BATUSHA AHMET QAZIM m 1957-06-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1022 BATUSHA AHMET m 1982-08-23 Unknown Unknown Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1023 BATUSHA AMRUSH SEJDI m 1967-05-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1024 BATUSHA ASLLAN ISLAM m 1955-04-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1025 BATUSHA ASLLAN SADIK m 1980-07-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-05 Piskot/Piskotë Đakovica/Gjakovë
1026 BATUSHA AVDI BAJRAM m 1953-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1027 BATUSHA BEKIM SYLË m 1981-03-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1028 BATUSHA BEQIR DERVISH m 1933-04-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1029 BATUSHA BURIM AHMET m 1982-08-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1030 BATUSHA ENVER AVDI m 1977-10-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1031 BATUSHA FEHIM ZAIM m 1975-04-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1032 BATUSHA HAKI DERVISH m 1970-05-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1033 BATUSHA HAXHI RASIM m 1970-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1034 BATUSHA ISLAM BAJRAM m 1967-08-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1035 BATUSHA LIRIM AHMET m 1984-03-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1036 BATUSHA MËRGIM ZAIM m 1979-01-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1037 BATUSHA MILAIM QAZIM m 1966-05-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1038 BATUSHA MUHARREM DERVISH m 1926-06-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1039 BATUSHA NJAZI BEQIR m 1959-05-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1040 BATUSHA OSMAN MEHMET m 1938-07-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1041 BATUSHA RAMIZ SADIK m 1974-08-24 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-25 Babaloć/Baballoq Dečani/Deçan
1042 BATUSHA SEJDI MEHMET m 1929-03-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1043 BATUSHA SKILFER OSMAN m 1977-10-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1044 BATUSHA SYLË SADIK m 1955-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1045 BATUSHA VISAR AVDI m 1983-07-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1046 BATUSHA ZAIM QAZIM m 1952-03-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1047 BAZAI SOKOL ZAHIR m 1987-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-15 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
1048 BAZAJ BEDRI ZEQIR m 1978-05-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-06 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1049 BAZAJ FATtd XHEMAJL f 1978-02-28 Civilian ALBANIAN Killing 1998-03-06 Donje Prekaze/Prekaz i Poshtëm Srbica/Skënderaj
1050 BAZAJ RAMIZ KAJTAZ m 1977-06-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-06 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1051 BAZAJ SHEFQET JASHAR m 1952-12-13 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-15 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1052 BAZAJ SMAJL XHEMAJL m 1980-03-30 Soldier ALBANIAN Killing 1998-03-05 Donje Prekaze/Prekaz i Poshtëm Srbica/Skënderaj
1053 BECI ADONIS HAXHI m 1979-09-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-18 Deva/Devë Đakovica/Gjakovë
1054 BECI QAMIL KAJTAZ m 1964-03-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-01 Donje Prekaze/Prekaz i Poshtëm Srbica/Skënderaj
1055 BECI RUZHDI KAJTAZ m 1970-08-21 Soldier ALBANIAN Disappearance 1998-08-26 Vaganica/Vaganicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1056 BEĆA HALIT MIFTAR m 1967-06-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-16 Piskot/Piskotë Đakovica/Gjakovë
1057 BEĆAJ MUHAREM m Civilian ROMANY Killing 1999-07-20 Peć/Pejë Peć/Pejë
1058 BEĆIR RAMO m 1974-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
1059 BEDRA BESIM AHMET m 1939-03-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1060 BEDRA BESNIK RAMIZ m 1963-07-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1061 BEDRA NEXHMEDIN SADIK m 1948-10-11 Civilian ALBANIAN Killing 1998-12-02 Dolac/Dollc Klina/Klinë
1062 BEDRA PËRPARIM XHEVAT m 1964-02-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1063 BEDRA XHEVAT MUHARREM m 1934-03-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1064 BEGA ARSIM SYLEJMAN m 1978-03-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-09 Paštrik/Pashtrik Prizren
1065 BEGA BAJRAM JAHIR m 1963-11-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Đeneral Janković/Han i Elezit Kačanik/Kaçanik
1066 BEGA SADIK MUHAMET m 1976-11-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-18 Slivovo/Slivovë Uroševac/Ferizaj
1067 BEGAJ ALI SAHIT m 1936-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Turjak/Turjakë Mališevo/Malishevë
1068 BEGAJ BRAHIM SHERIF m 1945-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-18 Banja/Banjë Mališevo/Malishevë
1069 BEGAJ HAJRULLA HALIT m 1970-11-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Bela Crkva/Bellacërkë Orahovac/Rahovec
1070 BEGAJ VELtd BARDH f 1965-03-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Banja/Banjë Mališevo/Malishevë
1071 BEGIQI SHEME FEHMI m 1940-03-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1072 BEGOLLI ISA METE m 1957-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-06-16 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1073 BEGOLLI MUSA SELMAN m 1965-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-02 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1074 BEGOLLI SALIH AVDI m 1947-05-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Obrandža/Obrançë Podujevo/Podujevë
1075 BEGOLLI SYLEJMON JUSUF m 1951-03-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1076 BEGOVIĆ BLAŽO m Civilian SERB Disappearance 1999-06-16 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1077 BEGOVIĆ HAMDIJA ŠAHIN m 1932-11-25 Civilian BOSNIAK Killing 1999-07-09 Peć/Pejë Peć/Pejë
1078 BEGOVIĆ IFETA RAMO f 1944-03-08 Civilian BOSNIAK Killing 1999-07-09 Peć/Pejë Peć/Pejë
1079 BEGOVIĆ JOVAN m 1924-01-01 Civilian SERB Killing 1999-06-16 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1080 BEGOVIĆ NIKOLA JOVAN m 1950-06-06 Civilian SERB Killing 1999-06-10 Brnjača/Bërnjak Orahovac/Rahovec
1081 BEGOVIĆ SIMO m Civilian SERB Killing 1999-06-16 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1082 BEGU ELEZ ELEZ m 1943-03-03 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-16 Kačandol/Kaçandoll Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1083 BEGU FITIM SOKOL m 1981-07-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1084 BEGU ISMET AHMET m 1960-06-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-08 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1085 BEGU JASHAR SHEFKI m 1940-01-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-01 Pantina/Pantinë Vučitrn/Vushtrri
1086 BEGU LULE SHEMË f 1975-05-07 Civilian Unknown Killing 1999-05-01 Prizren/Prizren Prizren
1087 BEGU MUSA SELIM m 1969-10-19 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-16 Kačandol/Kaçandoll Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1088 BEGU ZENEL ADEM m 1919-01-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Obrandža/Obrançë Podujevo/Podujevë
1089 BEGUNCA BESNIK LIMAN m 1972-07-21 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-10 Gabrica/Gabricë Kačanik/Kaçanik
1090 BEHA MILAIM MEHDI m 1970-05-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-02 Senik Mališevo/Malishevë
1091 BEHA SHEFKI LIMON m 1943-06-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Belince/Belincë Štimlje/Shttd
1092 BEHLULI AVDYL ISMET m 1979-10-30 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-30 Planeja/Planejë Prizren
1093 BEHLULI AZEM VEHBI m 1968-05-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-22 Mačitevo/Maqitevë Suva Reka/Suharekë
1094 BEHLULI BAJRAM ABAZ m 1923-03-15 Civilian Unknown Killing 1999-04-22 Šajkovac/Shajkoc Podujevo/Podujevë
1095 BEHLULI BESIM ISMET m 1976-03-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-30 Planeja/Planejë Prizren
1096 BEHLULI HANA HYSEN f 1970-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1097 BEHLULI HUMA HYSEN f 1973-03-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1098 BEHLULI HYSEN ADEM m 1936-04-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1099 BEHLULI IDRIZ AVDI m 1967-01-06 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-30 Planeja/Planejë Prizren
1100 BEHLULI IZMI m Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
1101 BEHLULI LULEZIM HYSEN m 1974-12-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1102 BEHLULI MEHMETALI SHUKRI m 1976-09-18 Soldier ALBANIAN Killing 1999-08-04 Dobrčane/Dobërçan Gnjilane/Gjilan
1103 BEHLULI MIHANE MUHARREM f 1938-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1104 BEHLULI MUHAMET HYSEN m 1978-03-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1105 BEHLULI REXHEP NEZIR m 1973-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
1106 BEHLULI SEFEDIN m 1915-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1107 BEHRA AZEMINE KASUM f 1954-07-07 Civilian Unknown Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1108 BEHRA DALIP ISUF m 1962-07-26 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1109 BEHRA ISUF ASLLAN m 1940-03-03 Civilian Unknown Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1110 BEHRAMAJ XHEMAJL SYLE m Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-24 Kotore/Kotorr Srbica/Skënderaj
1111 BEHRAMI AFRIM HALIL m 1972-03-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-10 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1112 BEHRAMI ARDITA BEHRAM f 1985-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Turićevac/Turiqec Srbica/Skënderaj
1113 BEHRAMI BAKI XHAFER m 1982-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 2000-06-11 Krligate/Kërligatë Zubin Potok/Zubin Potok
1114 BEHRAMI BEHRAM SADIK m 1959-01-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-28 Palatna/tdlatë Podujevo/Podujevë
1115 BEHRAMI BURIM RAFET m 1982-10-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
1116 BEHRAMI DEMUSH ASLLAN m 1935-08-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1117 BEHRAMI EDONA BEHRAM f 1993-11-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Turićevac/Turiqec Srbica/Skënderaj
1118 BEHRAMI EJUP DIBRAN m 1955-10-16 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-22 Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm Srbica/Skënderaj
1119 BEHRAMI ELFIR MALIQ m 1977-10-24 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-24 Kačandol/Kaçandoll Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1120 BEHRAMI FAZILE BALI f 1930-06-05 Civilian Unknown Killing 1999-04-01 Domanek Mališevo/Malishevë
1121 BEHRAMI FETAH SEFER m 1944-03-24 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-15 Kačandol/Kaçandoll Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1122 BEHRAMI GADAF AGIM m 1986-01-01 Unknown Unknown Killing 2000-03-11 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1123 BEHRAMI HALIL SHAHIN m 1928-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
1124 BEHRAMI HASHIM HALIL m 1928-03-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-25 Gornja Pakaštica/Pakashticë e Podujevo/Podujevë
1125 BEHRAMI JASHAR FETAH m 1969-05-28 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-15 Kačandol/Kaçandoll Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1126 BEHRAMI JETON SADIK m 1982-11-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1127 BEHRAMI KADE ALI m 1939-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-24 Kotore/Kotorr Srbica/Skënderaj
1128 BEHRAMI MILAZIM SINAN m 1922-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-23 Doševac/Dashec Srbica/Skënderaj
1129 BEHRAMI MUHAMET MURSEL. m 1938-04-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1130 BEHRAMI NAZMI HAMIT m 1973-06-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-25 Gornja Pakaštica/Pakashticë e Podujevo/Podujevë
1131 BEHRAMI NUREDIN DAUT m 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1132 BEHRAMI QAMIL AVDYL m 1960-08-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Lauša/Llaushë Srbica/Skënderaj
1133 BEHRAMI RAFET QAZIM m 1946-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
1134 BEHRAMI RAMADAN SEFER m 1940-06-23 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-15 Kačandol/Kaçandoll Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1135 BEHRAMI REXHEP SMAIL m 1962-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-22 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1136 BEHRAMI SABRI QAMIL m 1937-11-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1137 BEHRAMI SMAJL BEHRAM m 1970-07-06 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
1138 BEHRAMI VEHBI MILAZIM m 1946-08-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Kruševac/Krushevë Srbica/Skënderaj
1139 BEHRAMI XHAFER HAJRIZ m 1954-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 2000-06-11 Krligate/Kërligatë Zubin Potok/Zubin Potok
1140 BEJTA BURIM RAMADAN m 1982-04-15 Civilian ROMANY Disappearance 1998-05-19 Grabanica/Grabanicë Klina/Klinë
1141 BEJTA FAHRI AHMET m 1953-03-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-02-28 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1142 BEJTULLAHU IBRAHIM SADRI m 1929-01-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Studenčane/Studençan Suva Reka/Suharekë
1143 BEJTULLAHU REMZIE REXHEP f 1938-06-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1144 BEJTULLAHU SYLEJMON BEJTULLAH m 1937-08-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1145 BEKA ABIDE ZUKE f 1948-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Tica/Ticë Srbica/Skënderaj
1146 BEKA ALBERT m Civilian Unknown Disappearance 1999-06-10 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1147 BEKA BAJRAM tdR m 1933-05-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Gornja Klina/Klinë e Epërme Srbica/Skënderaj
1148 BEKA DAN m Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1149 BEKA ELEZ tdR m 1938-06-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Kućica/Kuçicë Srbica/Skënderaj
1150 BEKA ELFIJE f 1928-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-13 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1151 BEKA HARUN NEBIH m 1951-06-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1152 BEKA HAXHI AZEM m 1934-03-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1153 BEKA IBRAHIM LUTFI m 1941-03-20 Civilian Unknown Killing 1999-04-18 Balabane/Ballaban Priština/Prishtinë
1154 BEKA JAHJA MUHAMET m 1975-03-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-08 Gornje Žabare/Zhabar i Epërm Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1155 BEKA MEHMET LIMAN m 1929-11-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1156 BEKA MEHMET NEBIH m 1941-12-30 Civilian Unknown Killing 1999-04-22 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1157 BEKA NAIM SHERIF m 1966-09-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-10-25 Doganjevo/Doganaj Uroševac/Ferizaj
1158 BEKA NAZMI HASAN m 1962-11-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-03 Donje Prekaze/Prekaz i Poshtëm Srbica/Skënderaj
1159 BEKA PAJTIM ENVER m 1990-12-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-05 Donji Obilić/Kopiliq i Ulët Srbica/Skënderaj
1160 BEKA SADRI ISTREF m 1925-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Kućica/Kuçicë Srbica/Skënderaj
1161 BEKA SALE BESHIR f 1952-06-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1162 BEKA SHPRESA HAXHI f 1976-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1163 BEKA XHEMAJL AZEM m 1926-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Kladernica/Klladërnicë Srbica/Skënderaj
1164 BEKAJ BESIM MAXHUN m 1979-11-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Istinić/Isniq Dečani/Deçan
1165 BEKAJ FIDAN JETULLAH m 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Krasmirovac/Krasmiroc Srbica/Skënderaj
1166 BEKAJ MAKSUT MUJA m 1941-05-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
1167 BEKAJ MUJE OSMAN m 1948-03-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
1168 BEKAJ RAMADAN HAJRIZ m 1934-10-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Kladernica/Klladërnicë Srbica/Skënderaj
1169 BEKAJ RAMADAN SAHIT m 1948-08-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1170 BEKAJ RAZA RAMADAN f 1947-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
1171 BEKAJ RRAHMAN LAH m 1924-06-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Kućica/Kuçicë Srbica/Skënderaj
1172 BEKČIĆ DRAGOŠ MILOMIR m 1970-09-07 Soldier SERB Killing 1999-06-09 Čabić/Çabiq Klina/Klinë
1173 BEKČIĆ MILAN DRAGIĆ m 1969-04-11 Policeman SERB Killing 1999-05-16 Likovac/Likoc Srbica/Skënderaj
1174 BEKERI ISMAIL XHEMAJLI m 1945-10-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-11 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1175 BEKO DRAGAN LJUBAN m 1976-02-03 Soldier SERB Killing 1999-06-04 Doganović/Doganaj Kačanik/Kaçanik
1176 BEKTESHI AFRIM MEXHID m 1974-11-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Donja Sudimlja/Studtd e Posht Vučitrn/Vushtrri
1177 BEKTESHI ARSIM SEJDI m 1978-01-01 Civilian Unknown Disappearance 1999-04-15 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1178 BEKTESHI BEKIM DALIP m 1971-08-06 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-19 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1179 BEKTESHI FAHRIJE SEJDI m 1925-08-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Lauša/Llaushë Srbica/Skënderaj
1180 BEKTESHI XHEMILE KURTA f 1948-03-18 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-01 Prilepnica/Përlepnicë Gnjilane/Gjilan
1181 BELA ADEM JAKUP m 1932-12-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
1182 BELA BAKI BAJRAM m 1927-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-21 Stagovo/Stagovë Kačanik/Kaçanik
1183 BELA FATMIR ADEM m 1972-03-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
1184 BELA HAJDIN KURTISH m 1928-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-12 Đurđev Dol/Gjurgjedell Kačanik/Kaçanik
1185 BELA KJANI MENDUH m 1965-01-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
1186 BELA RIZVAN HISEN m 1964-02-22 Soldier Unknown Killing 1999-05-15 Đeneral Janković/Han i Elezit Kačanik/Kaçanik
1187 BELA XHEZAHIR ZEQIR m 1974-04-15 Soldier Unknown Killing 1999-05-15 Đeneral Janković/Han i Elezit Kačanik/Kaçanik
1188 BELAJ ALI SHABAN m 1924-08-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-12 Studenica/Studenicë Istok/Istog
1189 BELEGU ASTRIT XHAVIT m 1970-06-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1190 BELIĆ ĐORĐE MILOVAN m 1937-09-21 Civilian SERB Killing 1998-01-09 Stepanica/Stepanicë Mališevo/Malishevë
1191 BELLAQA SAKIP XHEMAJL m 1964-11-14 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-27 Bela Crkva/Bellacërkë Orahovac/Rahovec
1192 BELOICA LJUBODRAG MILORAD m 1959-11-03 Soldier SERB Killing 1999-04-19 Banjica/Bajicë Glogovac/Gllogoc
1193 BELOŠEVIĆ NENAD VITOMIR m 1974-04-21 Policeman SERB Killing 1998-08-02 Prilep Dečani/Deçan
1194 BELOŠEVIĆ VOJIN MILADIN m 1925-09-01 Civilian SERB Killing 2000-09-13 Crkolez/Cërkolez Istok/Istog
1195 BELULI FADIL BAJRAM m 1974-12-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-17 Brekovac/Brekoc Đakovica/Gjakovë
1196 BELJA AJDIN m 1950-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-08-10 Prizren/Prizren Prizren
1197 BELJULJI ZULFIKAR AHMET m 1957-11-25 Civilian GORANY Killing 1999-07-07 Lipljan/Lipjan Lipljan/Lipjan
1198 BENSA AFRIM m Unknown ROMANY Disappearance 1999-07-20 Prizren/Prizren Prizren
1199 BEOČANIN IVAN MILOMIR m 1972-12-21 Soldier SERB Killing 1999-05-15 Ljubižda/Lubizhdë Mališevo/Malishevë
1200 BEQA ALI RAKIP m 1973-01-30 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
1201 BEQA EQREM HAJREDIN m 1956-06-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1202 BEQA NEHXAT SEFEDIN m 1972-06-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
1203 BEQA RAIF MISIN m 1956-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1204 BEQA RESHAT MUHAREM m 1915-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
1205 BEQA TAHIR SHERIF m 1954-02-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1206 BEQA VEDAT SEFEDIN m 1977-03-10 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
1207 BEQA ZENUN BAJRUSH m 1924-05-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-10 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
1208 BEQAJ ARMEND MUHAMET m 1982-06-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1209 BEQAJ BAJRAM BRAHIM m 1958-01-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1210 BEQAJ BEDRI BRAHIM m 1963-01-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1211 BEQAJ BRAHIM SYLEJMAN m 1971-07-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1212 BEQAJ DIBRON m 1935-06-01 Civilian ROMANY Killing 1999-07-01 Plavljane/Pavlan Peć/Pejë
1213 BEQAJ DRITAN YMER m 1982-02-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1214 BEQAJ EMIN BEQE m 1965-08-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1215 BEQAJ KUJTIM TAFE m 1983-08-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1216 BEQAJ MENTOR RASIM m 1980-09-03 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1217 BEQAJ MILAZIM BEQE m 1968-01-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1218 BEQAJ RAMADAN SHABAN m 1942-09-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1219 BEQAJ RAMIZ SADIK m 1974-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-12 Ljubižda/Lubizhdë Prizren
1220 BEQAJ RASIM BRAHIM m 1953-06-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1221 BEQAJ TAFE SHABAN m 1949-07-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1222 BEQAJ YMER BRAHIM m 1949-07-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1223 BEQERAMA ALI RAMADAN m 1943-04-05 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1224 BEQIRAJ ALBERT TAHIR m 1978-01-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1225 BEQIRAJ ARLINDA SEFADIN f 1992-09-11 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-11 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
1226 BEQIRAJ ARSIM MUSA m 1982-07-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1227 BEQIRAJ ARSIM QAZIM m 1974-07-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-24 Grebnik/Gremnik Klina/Klinë
1228 BEQIRAJ AVDYL HALIL m 1966-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-05 Grejkovce/Grejkoc Suva Reka/Suharekë
1229 BEQIRAJ FADIL HYSEN m 1969-08-18 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
1230 BEQIRAJ IZET ALI m 1977-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1231 BEQIRAJ IZET m Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
1232 BEQIRAJ RIFAT IBËR m 1976-03-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-09 Gramočelj/Gramaçel Dečani/Deçan
1233 BEQIRAJ SMAJL CELE m 1929-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Peć/Pejë Peć/Pejë
1234 BEQIRAJ SYLE ALI m 1930-03-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-18 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
1235 BEQIRAJ SYLE HAXHI m 1944-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1236 BEQIRAJ TAHIR HAXHI m 1941-04-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1237 BEQIRAJ UKË BAJRAM m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-10 Šaptelj/Shaptej Dečani/Deçan
1238 BEQIRI ADEM MUHAMET m 1952-01-05 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-19 Dren/Dren Zubin Potok/Zubin Potok
1239 BEQIRI ADEM m Civilian ALBANIAN Killing 1999-09-13 Prizren/Prizren Prizren
1240 BEQIRI AFIJE JETISH f 1952-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Donja Klina/Klinë e Poshtme Srbica/Skënderaj
1241 BEQIRI AJET HALIT m 1960-07-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1242 BEQIRI ARBEN SKENDER m 1976-09-06 Civilian ASHKALI Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1243 BEQIRI ARSIM BRAHIM m 1974-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-24 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1244 BEQIRI AZEM BAHTIR m 1958-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Kijevo/Kijevë Mališevo/Malishevë
1245 BEQIRI BASRI HAJZER m 1976-06-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-12 Junik Dečani/Deçan
1246 BEQIRI BEDRI SHAHIN m 1978-06-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Donja Sudimlja/Studtd e Posht Vučitrn/Vushtrri
1247 BEQIRI BEQIR VELI m 1954-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1248 BEQIRI BEQIR - DJALLI m 1999-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-28 Čubrelj/Çubrel Srbica/Skënderaj
1249 BEQIRI BUKURIJE MURAT f 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Donja Klina/Klinë e Poshtme Srbica/Skënderaj
1250 BEQIRI ÇLIRIMTAR SHEREMET m 1998-06-02 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-23 Kožica/Kozhicë Srbica/Skënderaj
1251 BEQIRI FARUK NAZMI m 1977-01-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-02 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1252 BEQIRI FATtd OSMAN f 1916-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Šajkovac/Shajkoc Podujevo/Podujevë
1253 BEQIRI FAZLI BINAK m 1952-01-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-26 Ovčarevo/Aqarevë Srbica/Skënderaj
1254 BEQIRI GANtdTE BRAHIM TAFILI f 1978-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Ovčarevo/Aqarevë Srbica/Skënderaj
1255 BEQIRI HALIM RIZAH m 1985-07-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
1256 BEQIRI HALIT SHABAN m 1940-03-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1257 BEQIRI HAMDI HAJDIN m 1930-03-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
1258 BEQIRI HASAN RIZAH m 1983-07-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-12 Devetak/Devetak Štimlje/Shttd
1259 BEQIRI IBADETE HASHIM f 1984-09-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-30 Okraštica/Akrashticë Vučitrn/Vushtrri
1260 BEQIRI IBISH m 1940-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-06-18 Jasić/Jasiq Dečani/Deçan
1261 BEQIRI IBRAHIM RAMIZ m 1974-11-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-12 Smoluša/Smallushë Lipljan/Lipjan
1262 BEQIRI ILAZ SHAQIR m 1943-06-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Šajkovac/Shajkoc Podujevo/Podujevë
1263 BEQIRI ILIR RIZA m 1982-09-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
1264 BEQIRI ISMET MUHARREM m 1956-03-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-09 Perane/Peran Podujevo/Podujevë
1265 BEQIRI KUJTIM SKENDER m 1971-09-08 Civilian ASHKALI Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1266 BEQIRI MAHIR SKENDER m 1965-09-07 Civilian ASHKALI Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1267 BEQIRI MIFTAR m 1953-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-01 Turićevac/Turiqec Srbica/Skënderaj
1268 BEQIRI MUHARREM HALIM m 1958-04-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
1269 BEQIRI NAZIF m Unknown Unknown Disappearance 1999-05-09 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1270 BEQIRI NEZIR HALIM m 1946-03-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
1271 BEQIRI PETRIT SKENDER m 1978-07-01 Civilian ASHKALI Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1272 BEQIRI RAMADAN TAHIR m 1936-10-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1273 BEQIRI RAMIZ BEQIR m 1965-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1274 BEQIRI RAMIZ JASHAR m 1925-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-06-10 Peć/Pejë Peć/Pejë
1275 BEQIRI RIZAH MALIQ m 1946-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
1276 BEQIRI RRAHIM BEQIR m 1954-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-20 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1277 BEQIRI SEJDI SOKOL m 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Ovčarevo/Aqarevë Srbica/Skënderaj
1278 BEQIRI SEJDI TAHIR m 1946-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1279 BEQIRI SHEHIDE HARADIN f 1941-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-30 Okraštica/Akrashticë Vučitrn/Vushtrri
1280 BEQIRI SHERIFE JASHAR m 1966-10-28 Unknown Unknown Disappearance 1999-04-20 Gornje Stanovce/Stanoc i Epërm Vučitrn/Vushtrri
1281 BEQIRI SKENDER MYRTEZ m 1941-07-10 Civilian ASHKALI Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1282 BEQIRI TAFE HASAN m 1941-10-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Novo Čikatovo/Çikatovë e Re Glogovac/Gllogoc
1283 BEQIRI VEDAT KAJTAZ m 1980-10-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-30 Okraštica/Akrashticë Vučitrn/Vushtrri
1284 BEQIRI XHEMILE f Unknown Unknown Disappearance 1999-05-28 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1285 BEQIRI XHEVAHIRE BEJTUSH f 1979-05-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Donja Klina/Klinë e Poshtme Srbica/Skënderaj
1286 BEQIRI ZENEL SHEFQET m 1978-09-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
1287 BERANI FUAD QEMAJL m 1979-02-26 Soldier ALBANIAN Disappearance 1999-04-28 Kačandol/Kaçandoll Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1288 BERANI SINAN KADRI m 1927-05-25 Civilian Unknown Killing 1999-04-14 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1289 BERATI RAMADAN KADRI m 1954-07-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Smira/Smirë Vitina/Viti
1290 BERBATAJ ISMET m Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-21 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
1291 BERBATI ARBEN SYLEJMAN m 1973-04-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1292 BERBATI GJYLE JAKUP f 1936-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Nabrđe/Nabërgjan Peć/Pejë
1293 BERBATI tdR SELMON m 1907-05-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1294 BERBATI TUSHE ZYMER f 1925-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Nabrđe/Nabërgjan Peć/Pejë
1295 BERBATOVCI ADEM SHAQIR m 1953-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Godance/Godanc Glogovac/Gllogoc
1296 BERBATOVCI RRAHIM XHELADIN m 1938-06-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Bresje Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1297 BERBATOVCI SALIH ZAIM m 1938-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1298 BERBATOVCI SEJDI ZAIM m 1946-08-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1299 BËRBATOVCI ISMAIL GANI m 1959-04-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-07-23 Vrševce/Vërshec Lipljan/Lipjan
1300 BERDYNAJ AVDI SMAJL m 1955-02-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-25 Rosulje/Rosulë Peć/Pejë
1301 BERDYNAJ HILMI OSMAN m 1966-07-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-25 Rosulje/Rosulë Peć/Pejë
1302 BERDYNAJ RAMIZ TAHIR m 1943-07-13 Unknown Unknown Killing 1999-05-23 Novo Selo/Novosellë Peć/Pejë
1303 BERISHA ADELINA ILVI f 1990-10-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1304 BERISHA ADEM ALIL m 1955-02-17 Policeman ALBANIAN Killing 1999-04-07 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1305 BERISHA ADEM HAXHI m 1913-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-04 tduža/tduzhë Orahovac/Rahovec
1306 BERISHA ADEM REXHEP m 1966-04-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
1307 BERISHA ADEM SELOM m 1963-07-29 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-19 Prizren/Prizren Prizren
1308 BERISHA ADTHETAR MASAR m 1998-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1309 BERISHA AFRIM BAJRAM m 1978-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
1310 BERISHA AFRIM ISE m 1976-04-24 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
1311 BERISHA AFRIM MUSLI m 1974-04-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1312 BERISHA AFRIM REXHEP m 1970-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-07-07 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1313 BERISHA AGIM ISLAM m 1957-08-07 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-12 Dobra Voda/Ujmirë Klina/Klinë
1314 BERISHA AGIM RRAHIM m 1969-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
1315 BERISHA AGIM SHABAN m 1962-03-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1316 BERISHA AGIM YMER m 1970-08-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
1317 BERISHA AGIM m 1965-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-11-27 Dečani/Deçan Dečani/Deçan
1318 BERISHA AGIM S. m 1957-01-01 Unknown Unknown Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1319 BERISHA AGRON BAJRAM m 1982-06-16 Civilian ROMANY Disappearance 1998-05-19 Grabanica/Grabanicë Klina/Klinë
1320 BERISHA AGRON BEXHET m 1976-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-06-01 Bukoš/Bukosh Suva Reka/Suharekë
1321 BERISHA AGRON MUJE m 1983-06-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-07-02 Gornji Petrič/Pjetërq i Epërm Klina/Klinë
1322 BERISHA AGRON SHERIF m 1976-09-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-14 Vasiljevo/Vasilevë Glogovac/Gllogoc
1323 BERISHA AHMET AMRUSH m 1958-06-18 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-31 Novi Poklek/Poklek i Ri Glogovac/Gllogoc
1324 BERISHA AHMET MANUSH m 1938-06-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1325 BERISHA AHMET UKË m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-04 Peć/Pejë Peć/Pejë
1326 BERISHA AJSHE SADIK f 1932-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Čelopek/Qallapek Peć/Pejë
1327 BERISHA ALAJDIN MUHAMET m 1964-10-07 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1328 BERISHA ALBERT ISLAM m 1971-03-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1329 BERISHA ALBULENA NEGJAT f 1998-03-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1330 BERISHA ALI MUSTAFE m 1948-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-19 Bivoljak/Bivolak Vučitrn/Vushtrri
1331 BERISHA ALI XHEME m 1912-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
1332 BERISHA ALTIN NEXHAT m 1988-01-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1333 BERISHA ALUSH ZEQIR m 1956-04-05 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-28 Veliki Đurđevik/Gjurgjevik i M Klina/Klinë
1334 BERISHA AMIR LATIF m 1983-09-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1335 BERISHA ARIANT ILAZ m 1979-04-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-17 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1336 BERISHA ARIF ADEM m 1971-05-29 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-10 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1337 BERISHA ARIF BEDRI m 1979-01-01 Unknown Unknown Killing 1999-06-28 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
1338 BERISHA ARIF RAMË m 1968-04-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-25 Českovo/Qeskovë Klina/Klinë
1339 BERISHA ARTA HAMDI f 1981-07-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1340 BERISHA ASLLAN EMËRLLAH m 1930-02-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1341 BERISHA ASLLAN SEFER m 1965-03-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-04 Rogovo/Rogovë Đakovica/Gjakovë
1342 BERISHA AVDI MUHAMET m 1933-06-09 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-07-13 Drenovac/Drenoc Orahovac/Rahovec
1343 BERISHA AVDI RIZAN m 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-23 Prizren/Prizren Prizren
1344 BERISHA AVDI SAHIT m 1953-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1345 BERISHA AVDI SHABAN m 1935-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ćuška/Qyshk Peć/Pejë
1346 BERISHA AVDI SMAJL m 1964-01-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1347 BERISHA AVDYL BAJRAM m 1952-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Rudeš/Rudesh Istok/Istog
1348 BERISHA AZE SMAJL f 1950-05-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1349 BERISHA AZIZ PAJAZIT m 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1350 BERISHA BAHTIR ELEZ m 1934-12-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-29 Prugovac/Prugoc Priština/Prishtinë
1351 BERISHA BAJRAM JASHAR m 1958-05-23 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-23 Doševac/Dashec Srbica/Skënderaj
1352 BERISHA BAJRAM JASHAR m 1947-03-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-04-03 Likovac/Likoc Srbica/Skënderaj
1353 BERISHA BAJRAM JONUZ m 1942-07-06 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
1354 BERISHA BAJRAM MUHAMED m 1926-10-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1355 BERISHA BAJRAM SADIK m 1963-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1356 BERISHA BALI MET m 1936-05-05 Unknown ALBANIAN Killing 1999-01-05 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
1357 BERISHA BASHKIM MILAZIM m 1967-10-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Lauša/Llaushë Srbica/Skënderaj
1358 BERISHA BASHKIM SYLE m 1967-07-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Peć/Pejë Peć/Pejë
1359 BERISHA BASRI IBRAHIM m 1977-03-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Ariljača/Harilaç Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1360 BERISHA BEDRI BAJRAM m 1977-10-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-28 Randubrava/Randobravë Prizren
1361 BERISHA BEDRI SAMEDIN m 1966-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-20 Drenovac/Drenoc Orahovac/Rahovec
1362 BERISHA BEDRI SHIPUC m 1939-01-01 Unknown ROMANY Killing 1999-06-28 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
1363 BERISHA BEDRI m Unknown ALBANIAN Killing 1999-01-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1364 BERISHA BEHXHET DEMUSH m 1977-09-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
1365 BERISHA BEKIM BEDRI m 1976-01-01 Unknown Unknown Killing 1999-06-28 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
1366 BERISHA BEKIM FAZLI m 1966-06-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-10 Junik Dečani/Deçan
1367 BERISHA BEKIM MAHMUT m 1971-07-02 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1368 BERISHA BEKIM QAZIM m 1977-06-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1369 BERISHA BERAT RIFAT m 1989-09-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-04 Javor Suva Reka/Suharekë
1370 BERISHA BESIM BAJRAM m 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
1371 BERISHA BESIM BEDRI m 1978-01-01 Unknown Unknown Killing 1999-06-28 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
1372 BERISHA BESIM MUHAMET m 1972-03-19 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-04 Rogovo/Rogovë Đakovica/Gjakovë
1373 BERISHA BESIM RAGIP m 1976-08-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-19 Šarban/Sharban Priština/Prishtinë
1374 BERISHA BESIM VESEL m 1973-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1375 BERISHA BESNIK IBUSH m 1987-12-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Vrbnica/Vërnicë Prizren
1376 BERISHA BESNIK RAIF m 1986-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-20 Radoševac/Radashec Priština/Prishtinë
1377 BERISHA BESNIK RAMADAN m 1973-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-06-12 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
1378 BERISHA BEXHET HAKI m 1964-03-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1379 BERISHA BINAK TAHIR m 1943-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1380 BERISHA BLERIM HAJREDIN m 1980-11-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Kamena Glava/Komogllavë Uroševac/Ferizaj
1381 BERISHA BLERIM HAXHI m 1983-02-14 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-08 Pruš/Prush Đakovica/Gjakovë
1382 BERISHA BRAHIM BEHRAM m 1921-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Duz/Dyz Podujevo/Podujevë
1383 BERISHA BUJAR VESEL m 1959-04-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1384 BERISHA DAFINA AVDURAHIM f 1990-06-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1385 BERISHA DAFINA SEDAT f 1983-03-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1386 BERISHA DANIEL IBISH m 1959-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
1387 BERISHA DAUT IBRAHIM m 1969-01-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Ariljača/Harilaç Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1388 BERISHA DEDE MARK m 1976-03-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-28 Nec Đakovica/Gjakovë
1389 BERISHA DEDE ZEF m 1956-08-10 Unknown Unknown Killing 1999-05-28 Lugađija/Llugagji Peć/Pejë
1390 BERISHA DEME ISUF m 1962-05-06 Civilian EGYPTIAN Killing 1999-06-16 Peć/Pejë Peć/Pejë
1391 BERISHA DESTAN HAJDAR m 1960-09-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1392 BERISHA DORENTINA BUJAR f 1996-02-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1393 BERISHA DRILON SEDAT m 1986-02-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1394 BERISHA DRITON ASSLAN m 1980-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-04 Domanek Mališevo/Malishevë
1395 BERISHA DRITON XHAFER m 1971-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Lauša/Llaushë Srbica/Skënderaj
1396 BERISHA DYKE SHABAN f 1923-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
1397 BERISHA EDON BUJAR m 1986-10-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1398 BERISHA EKREM RAME m 1974-03-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-13 Nabrđe/Nabërgjan Peć/Pejë
1399 BERISHA ELBASAN JAKUP m 1983-11-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Beriša/Berishë Mališevo/Malishevë
1400 BERISHA ELEZ MUSTAFË m 1976-11-29 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-08 Mala Jablanica/Jabllanicë e Vo Peć/Pejë
1401 BERISHA ELHAME ILVI f 1998-10-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1402 BERISHA ELMI XHEVAT m 1964-04-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
1403 BERISHA ELVI m Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1404 BERISHA ELVIS MUHAMED m 1982-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-05-01 Prizren/Prizren Prizren
1405 BERISHA EMIN MIC m 1945-06-21 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
1406 BERISHA ENVER RRUSTEM m 1964-06-12 Unknown Unknown Disappearance 1999-05-16 Papraćane/Prapaqan Dečani/Deçan
1407 BERISHA ENVER SHAHIN m 1970-05-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-18 Radoševac/Radashec Priština/Prishtinë
1408 BERISHA ERA AVDYL f 1978-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1409 BERISHA ERON FATON m 1998-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1410 BERISHA ESAD NEHAT m 1987-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-05-01 Prizren/Prizren Prizren
1411 BERISHA ESMANE FAZLI f 1964-01-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-20 Radoševac/Radashec Priština/Prishtinë
1412 BERISHA FADIL HAXHI m 1975-04-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1413 BERISHA FADIL MEHMET m 1968-03-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1414 BERISHA FADIL NAZMI m 1945-09-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Grlica/Gërlicë Uroševac/Ferizaj
1415 BERISHA FATA QAMIL f 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Gladno Selo/Gllanasellë Glogovac/Gllogoc
1416 BERISHA FATE SADRI f 1948-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-29 Glođane/Gllogjan Peć/Pejë
1417 BERISHA FATtd MALIQ f 1956-09-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1418 BERISHA FATtd SHYQRI f 1950-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1419 BERISHA FATMIR BAHRI m 1963-01-01 Civilian Unknown Disappearance 1999-04-25 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1420 BERISHA FATMIR FAHRI m 1969-09-16 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Ješkovo/Jeshkovë Prizren
1421 BERISHA FATMIRE VESEL f 1975-12-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1422 BERISHA FATON BEHXHET m 1981-11-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Lukare/Llukar Priština/Prishtinë
1423 BERISHA FATON ISMET m 1971-11-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1424 BERISHA FEHMI AGUSH m 1982-12-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-26 Raušić/Raushiq Peć/Pejë
1425 BERISHA FEHMI tdR m 1970-12-22 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-06 Rogovo/Rogovë Đakovica/Gjakovë
1426 BERISHA FEIM ELMAZ m 1927-03-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
1427 BERISHA FERAT AGUSH m 1977-08-31 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-26 Raušić/Raushiq Peć/Pejë
1428 BERISHA FETIJE HISEN f 1945-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1429 BERISHA FIDAI NAZMI m 1980-05-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-05-31 Novi Poklek/Poklek i Ri Glogovac/Gllogoc
1430 BERISHA FITIM MUSLI m 1971-09-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1431 BERISHA FLAMUR IBUSH m 1986-12-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Vrbnica/Vërnicë Prizren
1432 BERISHA FLORIJE MUHARREM f 1961-04-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1433 BERISHA FLORIM HYSEN m 1970-08-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1434 BERISHA FRAN PJETER m 1948-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Drenje/Drejë Istok/Istog
1435 BERISHA GANI IDRIZ m 1959-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Kojlovica/Kolovicë Priština/Prishtinë
1436 BERISHA GAZMEND ZENEL m 1968-10-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-05 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1437 BERISHA GENC BESIM m 1995-01-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1438 BERISHA GEZIM HYSEN m 1963-04-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1439 BERISHA GEZIM LATIF m 1963-11-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1440 BERISHA GEZIM RASIM m 1978-03-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-29 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1441 BERISHA GJEVE DERVISH f 1925-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1442 BERISHA GRANIT BESIM m 1996-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1443 BERISHA HABIB FEKE m 1938-11-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Žilivoda/Zhilivodë Vučitrn/Vushtrri
1444 BERISHA HABIB HALIL m 1965-07-30 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-25 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1445 BERISHA HAJDIN VESEL m 1962-08-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1446 BERISHA HAJRIJE HAMIT f 1964-04-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Vrbnica/Vërnicë Prizren
1447 BERISHA HAJRUSH RESHIT m 1958-03-20 Soldier Unknown Killing 1999-08-09 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1448 BERISHA HAKI SADIK m 1929-05-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1449 BERISHA HALIL SADIK m 1941-12-12 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-10 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
1450 BERISHA HALIL UKE m 1950-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1451 BERISHA HALIM AVDI m 1937-08-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1452 BERISHA HALIM BRAHIM m 1942-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
1453 BERISHA HALIT RAMADAN m 1956-05-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1454 BERISHA HAMDI IBISH m 1977-03-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-27 Bistražin/Bistrazhin Đakovica/Gjakovë
1455 BERISHA HAMDI OSMAN m 1949-06-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1456 BERISHA HAMDI SADRI m 1958-02-03 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1457 BERISHA HAMDI SAHIT m 1946-07-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1458 BERISHA HAMIT MILAIM m 1941-09-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
1459 BERISHA HANUMSHA RRUSTEM f 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1460 BERISHA HANUMSHAHE HAMDI f 1987-12-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1461 BERISHA HANUMSHAHE SADIK f 1932-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Sanovac/Senoc Orahovac/Rahovec
1462 BERISHA HASA f 1900-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Vasiljevo/Vasilevë Glogovac/Gllogoc
1463 BERISHA HASHIM RRUSTEM m 1928-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1464 BERISHA HASIM SAHIT m 1975-12-08 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1465 BERISHA HATIXHE HAMIT f 1952-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Nabrđe/Nabërgjan Peć/Pejë
1466 BERISHA HATIXHE MURSEL f 1900-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1467 BERISHA HATMANE ALI f 1939-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1468 BERISHA HAVA f 1930-11-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1469 BERISHA HAXHI m 1972-01-14 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-30 Bukoš/Bukosh Suva Reka/Suharekë
1470 BERISHA HAZIR BINAK m 1948-10-19 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1471 BERISHA HAZIR IBRAHIM m 1946-09-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
1472 BERISHA HEROLINDA NEXHAT f 1985-12-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1473 BERISHA HIDAJETE f 1929-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-25 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1474 BERISHA HYRISHAHE HAMDI f 1965-03-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1475 BERISHA HYSNI EMIN m 1979-11-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
1476 BERISHA IBRAHIM DAUT m 1938-01-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Ariljača/Harilaç Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1477 BERISHA IBRAHIM OSMAN m 1941-12-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
1478 BERISHA IBRAHIM RRAHIM m 1962-01-01 Civilian Unknown Disappearance 1999-04-01 Majance/Majac Podujevo/Podujevë
1479 BERISHA ILIR ENVER m 1981-11-27 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1480 BERISHA tdR R. m 1962-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-03-28 tdjance/tdac Srbica/Skënderaj
1481 BERISHA ISAT HAMDI m 1965-02-13 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-26 Duz/Dyz Podujevo/Podujevë
1482 BERISHA ISLAM SALI m 1978-06-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-25 Bućane/Buçan Peć/Pejë
1483 BERISHA ISMA MUSTEFE m 1930-01-01 Unknown Unknown Disappearance 1999-03-28 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
1484 BERISHA ISME MUSTAFE f 1930-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-23 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
1485 BERISHA ISMET FATON m 1996-09-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1486 BERISHA ISMET HAXHI m 1954-09-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1487 BERISHA ISUF ALI m 1936-12-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-02-04 Bistražin/Bistrazhin Đakovica/Gjakovë
1488 BERISHA ISUF IDRIZ m 1935-06-08 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-05 tduža/tduzhë Orahovac/Rahovec
1489 BERISHA ISUF RESHIT m 1968-04-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
1490 BERISHA IZAIR MUSTAFË m 1932-02-18 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1491 BERISHA IZET MUHARREM m 1971-12-28 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
1492 BERISHA JAHIR MUSTAFE m 1904-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Sićevo/Siqevë Priština/Prishtinë
1493 BERISHA JAKUP MALUSH m 1933-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Turićevac/Turiqec Srbica/Skënderaj
1494 BERISHA JASHAR MELIT m 1943-11-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1495 BERISHA JETON MUSE m 1975-03-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-06 Kotradić/Kotradiq Peć/Pejë
1496 BERISHA JONUZ ADEM m 1937-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-04-04 Blace Macedonia
1497 BERISHA KADISHA ABAZ f 1925-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-01 Ješkovo/Jeshkovë Prizren
1498 BERISHA KADRI AVDI m 1944-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1499 BERISHA KADRI MUHAMET m 1966-04-28 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Babaj Boks/Babaj i Bokës Đakovica/Gjakovë
1500 BERISHA KOLË IBISH m 1950-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
1501 BERISHA KRESHNIK HAXHE m 1986-07-18 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-02 Labljane/Llabjan Peć/Pejë
1502 BERISHA KUSHTRIM AVDI m 1987-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1503 BERISHA LATIF MALIQ m 1956-05-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1504 BERISHA LATIF MEHMET m 1931-06-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-24 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1505 BERISHA LAVDIJE IBUSH f 1984-03-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Vrbnica/Vërnicë Prizren
1506 BERISHA LEZIE ILVI f 1997-07-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1507 BERISHA LIRIJE HAZIR f 1973-02-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1508 BERISHA MAJLINDA NEXHAT f 1983-05-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1509 BERISHA MAKSUT GANI m 1981-09-17 Unknown ROMANY Disappearance 1999-07-13 Landovica/Landovicë Prizren
1510 BERISHA MALUSH JAKUP m 1930-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-01 Obilić/Obiliq Obilić/Obiliq
1511 BERISHA MANUSH AHMET m 1980-02-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-29 Randubrava/Randobravë Prizren
1512 BERISHA MANUSH m 1980-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
1513 BERISHA MARK LUKE m 1931-10-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
1514 BERISHA MAXHUN BRAHIM m 1962-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-28 Požar/Pozhar Dečani/Deçan
1515 BERISHA MEHAZ SHABAN m 1972-02-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-11 Smoluša/Smallushë Lipljan/Lipjan
1516 BERISHA MEHMED SINAN m 1938-11-01 Unknown Unknown Disappearance 1999-09-01 Dobra Voda/Ujmirë Klina/Klinë
1517 BERISHA MEHMET RAMADAN m 1934-08-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-07-07 Rogovo/Rogovë Đakovica/Gjakovë
1518 BERISHA MEHMET m 1947-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1519 BERISHA MERITA HAMDI f 1986-11-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1520 BERISHA MEVLYDE NEBIH f 1972-09-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1521 BERISHA MIHRIJE RAIF f 1973-08-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1522 BERISHA MILAIM AVDULLAH m 1975-03-22 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-07-24 Vlaški Drenovac/Llashkadrenoc Mališevo/Malishevë
1523 BERISHA MILAZIM IBRAHIM m 1969-04-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1524 BERISHA MILAZIM OSMAN m 1962-10-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Peć/Pejë Peć/Pejë
1525 BERISHA MIRADIJE BALI f 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Crnovrana/Carravranë Mališevo/Malishevë
1526 BERISHA MIRAT HAMDI m 1989-09-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1527 BERISHA MISIN SALI m 1950-01-01 Civilian ASHKALI Killing 1998-07-01 Glođane/Gllogjan Peć/Pejë
1528 BERISHA MUHAMET BRAHIM m 1953-01-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-06 Bućane/Buçan Peć/Pejë
1529 BERISHA MUHARREM ALI m 1938-03-15 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
1530 BERISHA MUHARREM IBRAHIM m 1951-10-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-01 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1531 BERISHA MUJE SEJDI m 1928-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-07-01 Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm Srbica/Skënderaj
1532 BERISHA MURAT DERVISH m 1928-07-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Bela Crkva/Bellacërkë Orahovac/Rahovec
1533 BERISHA MURAT TAHIR m 1927-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-12 Lješane/Leshan Peć/Pejë
1534 BERISHA MUSA HALIT m 1942-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1535 BERISHA MUSLI AHMET m 1960-04-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-14 Duš/Dush Klina/Klinë
1536 BERISHA MUSLI SAHIT m 1939-01-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1537 BERISHA MUSTAFA OSMAN m 1936-08-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
1538 BERISHA MYRVETE BAJRUSH f 1926-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-26 Peć/Pejë Peć/Pejë
1539 BERISHA NAFIJE ISUF f 1944-04-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1540 BERISHA NAILE QAZIM f 1966-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1541 BERISHA NAIM HAJRULLAH m 1966-11-10 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-27 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1542 BERISHA NAIM HALIL m 1977-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-24 Bogićevica Montenegro
1543 BERISHA NAIP GARIP m 1973-01-04 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1544 BERISHA NAZMIJE RAMADAN f 1935-07-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Vrbnica/Vërnicë Prizren
1545 BERISHA NEBI BEQE m 1970-02-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1546 BERISHA NEHAT SAFET m 1953-07-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1547 BERISHA NERIMANE ASLLAN f 1980-08-19 Unknown ROMANY Disappearance 1999-07-28 Peć/Pejë Peć/Pejë
1548 BERISHA NEXHAT FAIK m 1955-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1549 BERISHA NEXHMEDIN VESEL m 1962-08-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1550 BERISHA NUHI RRUSTEM m 1972-10-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-07 Vasiljevo/Vasilevë Glogovac/Gllogoc
1551 BERISHA NJOMEZA ILVI f 1993-03-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1552 BERISHA ORFEJ VAHIT m 1961-12-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1553 BERISHA OSMON DERVISH m 1974-05-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Rašić/Rashiq Peć/Pejë
1554 BERISHA PATRIOT DAN m 1982-11-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-01 Ljumbarda/Lumbardh Dečani/Deçan
1555 BERISHA PERPARIM MUHAMET m 1981-01-21 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
1556 BERISHA QAMIL SALIH m 1960-02-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Žabelj/Zhabel Đakovica/Gjakovë
1557 BERISHA QAZIM SELMAN m 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Čelopek/Qallapek Peć/Pejë
1558 BERISHA QERKIN ADEM m 1960-07-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Gornja Brnjica/Bërnica e Epërm Priština/Prishtinë
1559 BERISHA RAIF SHABAN m 1956-12-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-20 Radoševac/Radashec Priština/Prishtinë
1560 BERISHA RAMADAN BEJTE m 1933-07-17 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-29 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1561 BERISHA RAMADAN HALIL m 1951-10-06 Civilian ROMANY Killing 1999-05-01 Prizren/Prizren Prizren
1562 BERISHA RAMADAN MURTEZ m 1925-04-23 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-28 Ladrović/Lladroviq Mališevo/Malishevë
1563 BERISHA RAMADAN SALLAH m 1930-03-10 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Breznica/Breznicë Obilić/Obiliq
1564 BERISHA RAMADAN SHERIF m Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Sićevo/Siqevë Priština/Prishtinë
1565 BERISHA RAMIZ JANUZ m 1958-04-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-14 Duš/Dush Klina/Klinë
1566 BERISHA RAMIZ SADIK m 1970-09-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1567 BERISHA REDON NEXHAT m 1997-05-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1568 BERISHA REFKI XHAVIT m 1961-04-11 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
1569 BERISHA RESHAT SHABAN m 1964-04-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1570 BERISHA RESHIT IBRAHIM m 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Crnovrana/Carravranë Mališevo/Malishevë
1571 BERISHA REXHEP BEQE m 1962-08-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1572 BERISHA REXHEP MUHAMED m 1934-04-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1573 BERISHA REXHEP RIZAH m 1948-06-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-02-05 Donje Ljupče/Lupç i Poshtëm Podujevo/Podujevë
1574 BERISHA REXHEP SADRI m 1909-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Peć/Pejë Peć/Pejë
1575 BERISHA REXHEP TAHIR m 1970-04-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
1576 BERISHA RIZAH KADRI m 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Gladno Selo/Gllanasellë Glogovac/Gllogoc
1577 BERISHA RIZAH ZENË m 1934-06-13 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-10-01 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
1578 BERISHA RUKË ZEKE f 1945-01-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Čelopek/Qallapek Peć/Pejë
1579 BERISHA RUKIJE ETHEM FETOSHI f 1924-01-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
1580 BERISHA RUZHDI SELMAN m 1952-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-20 Buča/Buçe Dragaš/Dragash
1581 BERISHA SADIK BEHRAM m 1939-03-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Duz/Dyz Podujevo/Podujevë
1582 BERISHA SADIK RAME m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1583 BERISHA SADIK REXHEP m 1944-08-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1584 BERISHA SADIK ROHAN m 1955-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1585 BERISHA SADIK SHABAN m 1929-02-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-09 Papraćane/Prapaqan Dečani/Deçan
1586 BERISHA SAHADETE ALUSH / SHABAN f 1977-12-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1587 BERISHA SAHtd NEGJAT f 1996-01-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1588 BERISHA SALI ISLAM m 1937-10-11 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-27 Koznik Orahovac/Rahovec
1589 BERISHA SALI MISIN m 1977-01-01 Civilian ASHKALI Killing 1998-07-01 Glođane/Gllogjan Peć/Pejë
1590 BERISHA SALIH JASHAR m 1948-12-19 Civilian ALBANIAN Killing 1998-04-03 Likovac/Likoc Srbica/Skënderaj
1591 BERISHA SALIH ROHAN m 1957-07-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1592 BERISHA SEBAHATE IDRIZ f 1973-12-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1593 BERISHA SEDAT VESEL m 1954-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1594 BERISHA SEFER SALI m 1915-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Zatrić/Zatriq Orahovac/Rahovec
1595 BERISHA SEHADETE SH. f 1977-05-12 Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1596 BERISHA SEJDI ASLLAN m 1936-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Lapušnik/Llapushnik Glogovac/Gllogoc
1597 BERISHA SELAJDIN HALIL m 1953-02-06 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1598 BERISHA SELIM AVDI m 1959-07-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-27 Velika Hoča/Hoçë e Madhe Orahovac/Rahovec
1599 BERISHA SELIM ELMAZ m 1932-08-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
1600 BERISHA SELIM HALIL m 1950-06-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-20 Drenovac/Drenoc Priština/Prishtinë
1601 BERISHA SELIM HAZIR m 1959-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
1602 BERISHA SELtd f Civilian BOSNIAK Killing 2000-02-01 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1603 BERISHA SELVIE f Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-01 Rudeš/Rudesh Istok/Istog
1604 BERISHA SERVET ILAZ m 1920-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-18 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1605 BERISHA SHABAN ALUSH m 1934-02-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1606 BERISHA SHABAN HAMIT m 1938-02-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-11 Smoluša/Smallushë Lipljan/Lipjan
1607 BERISHA SHABAN SELMAN m 1936-01-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Čelopek/Qallapek Peć/Pejë
1608 BERISHA SHAHE AZEM f 1925-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
1609 BERISHA SHAQIR ZEJNUSH m 1969-11-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
1610 BERISHA SHEFQET FEKE m 1930-02-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Žilivoda/Zhilivodë Vučitrn/Vushtrri
1611 BERISHA SHEFQET MYRTEZAN m 1953-09-06 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1612 BERISHA SHEHADIN SHERIF m 1978-10-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1613 BERISHA SHEHIDE f Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Sićevo/Siqevë Priština/Prishtinë
1614 BERISHA SHEREMET BRAHIM m 1955-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Prčevo/Përqevë Klina/Klinë
1615 BERISHA SHERIFE HAZIZ f 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Gornji Grabovac/Graboc i Epërm Obilić/Obiliq
1616 BERISHA SHERINE ISMET f 1982-02-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1617 BERISHA SHKELZEN GANI m 1984-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-14 Bogićevica Montenegro
1618 BERISHA SHKURTESA ILVI f 1995-03-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1619 BERISHA SHPEJTIM ELMI m 1997-12-01 Unknown Unknown Killing 1998-06-15 Duš/Dush Klina/Klinë
1620 BERISHA SHPEND SEFER m 1959-06-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-25 Goružup/Goruzhup Prizren
1621 BERISHA SHQIPRON AVDURAHIM m 1987-09-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1622 BERISHA SINAN LATIF m 1971-04-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-14 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1623 BERISHA SKENDER HAMDI m 1972-12-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1624 BERISHA SKËNDER HAZYR m 1963-10-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1625 BERISHA SMAJL ISTREF m 1959-04-20 Soldier Unknown Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1626 BERISHA SMAJL SADIK m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Ljumbarda/Lumbardh Dečani/Deçan
1627 BERISHA SOFË XHEMË f 1942-10-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Rakovina/Rakovinë Đakovica/Gjakovë
1628 BERISHA SOFIE ABAZ f 1944-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
1629 BERISHA SOFIJE NEBIH f 1940-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1630 BERISHA SOKOL ADEM m 1957-06-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1631 BERISHA SOKOL RAMADAN m 1954-03-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1632 BERISHA SOKOL SELMAN m 1915-04-12 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-07 Jošanica/Jashanicë Klina/Klinë
1633 BERISHA SYLEJMAN SEJDI m Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Sićevo/Siqevë Priština/Prishtinë
1634 BERISHA TOMË FRROKE m 1945-05-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Klina/Klinë Klina/Klinë
1635 BERISHA VAHIDE f 1933-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Sićevo/Siqevë Priština/Prishtinë
1636 BERISHA VALDET UKSHIN m 1973-01-11 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-29 Peć/Pejë Peć/Pejë
1637 BERISHA VALMIRE AVDURAHIM f 1992-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1638 BERISHA VALON MAJA m 1986-12-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1639 BERISHA VELI NEZIR m 1936-08-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
1640 BERISHA VESEL SHABAN m 1937-12-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1641 BERISHA VIOLETA MUSLI f 1976-01-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1642 BERISHA VLORIJAN BUJAR m 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1643 BERISHA XHAFER HAJRULLAH m 1945-08-16 Unknown Unknown Killing 1999-05-25 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
1644 BERISHA XHAFER HAZYR m 1968-10-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1645 BERISHA XHAFER ZEKE m 1928-12-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
1646 BERISHA XHAVIT B. m 1935-12-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vlaštica/Llashticë Gnjilane/Gjilan
1647 BERISHA XHAVIT ZEQE m 1964-03-24 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1648 BERISHA XHELEBIE XAJE f 1952-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Trdevac/Tërdec Glogovac/Gllogoc
1649 BERISHA XHEMAIL ZEQIR m 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Gladno Selo/Gllanasellë Glogovac/Gllogoc
1650 BERISHA XHEMAJLI FETAH m 1944-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1651 BERISHA XHEVAT AHMET m 1961-08-30 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
1652 BERISHA XHEVAT MISIN m 1986-01-01 Civilian ASHKALI Killing 1998-07-01 Glođane/Gllogjan Peć/Pejë
1653 BERISHA XHEVAT SHEQIR m 1959-02-11 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-23 Gradica/Gradicë Glogovac/Gllogoc
1654 BERISHA XHEVDET BEQIR m 1965-04-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-29 Rogovo/Rogovë Đakovica/Gjakovë
1655 BERISHA ZANA HAMDI f 1985-05-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1656 BERISHA ZAREFET m Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
1657 BERISHA ZEJNULLAH NAZMI m 1973-09-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1658 BERISHA ZELFIJE HAXHI f 1926-05-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-08 Bardonić/Bardhaniq Đakovica/Gjakovë
1659 BERISHA ZELIJE HALIL f 1956-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1660 BERISHA ZENEL HAJDAR m 1958-04-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
1661 BERISHA ZEQIR HALIL m 1940-07-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-25 Požar/Pozhar Dečani/Deçan
1662 BERISHA ZEQIR SHABAN m 1954-11-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Golubovac/Golluboc Mališevo/Malishevë
1663 BERISHA ZYLFIJE QERKIN f 1917-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1664 BERISHA ZYMBER HYSEN m 1936-03-28 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-29 Kruševac/Krushec Peć/Pejë
1665 BERISHA ZYMER ADEM m 1972-03-12 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1666 BERISHA ZYMRETE MUSLI f 1969-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1667 BERISHA HAMDI m 1974-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
1668 BERISHA RACI GJYKE BRAHIM f 1957-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-26 Veliki Đurđevik/Gjurgjevik i M Klina/Klinë
1669 BERIŠA BESMILE FADIL f 1982-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-05-01 Prizren/Prizren Prizren
1670 BERIŠA GEZIM m 1975-01-01 Unknown ROMANY Disappearance 1999-06-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1671 BERIŠA ISMET PLJAK m 1972-02-18 Civilian ROMANY Killing 1998-06-12 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1672 BERIŠA KALJIF m 1957-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-05-19 Bresje Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1673 BERIŠA NASER m 1973-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-07-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
1674 BERIŠA RAMADAN ADEM m 1948-10-01 Civilian ROMANY Killing 1999-08-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1675 BERIŠA REMZI KURTEŠA m Civilian Unknown Disappearance 1999-05-04 Gornja Lapaštica/Llapashticë e Podujevo/Podujevë
1676 BERIŠA ZEĆIR m 1954-01-01 Civilian ROMANY Killing 1999-07-05 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
1677 BERIŠA ZENIJE f 1982-01-01 Civilian GORANY Killing 1999-05-01 Prizren/Prizren Prizren
1678 BERJANI SELIM EMIN m 1940-10-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Bresje Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1679 BERLAJOLLI ESAT IBRAHIM m 1971-08-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-27 Drelje/Drelaj Peć/Pejë
1680 BEŠEVIĆ MILAN MILORAD m 1964-05-08 Soldier SERB Disappearance 1999-04-30 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1681 BETIĆ MILICA NIKOLA f 1926-07-26 Civilian SERB Disappearance 1999-07-10 Ljubožda/Lubozhdë Istok/Istog
1682 BEZERAJ FADIL SMAJL m 1967-07-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-21 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
1683 BEZERAJ HAZIR ALI m 1948-03-24 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1684 BEZERAJ JONUZ SYLË m 1939-12-08 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1685 BEZERAJ MUHAMET SYLË m 1951-12-07 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-08 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1686 BEZERAJ SYLE JANUZ m 1981-11-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1687 BIBA HAMDI RIZA m 1930-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-28 Jezerce/Jezerc Uroševac/Ferizaj
1688 BIBAJ FERIZ IDRIZ m 1974-11-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-29 Ladrovac/Lladroc Mališevo/Malishevë
1689 BIBERDŽIĆ DRAGICA NIKOLA f 1923-06-17 Civilian SERB Killing 1999-06-15 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1690 BICAJ ISMET MUSTAFE m 1958-04-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
1691 BICI FAHRI NAZMI m 1979-07-06 Soldier ALBANIAN Killing 1999-07-02 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1692 BICI HALIT JAKUP m 1935-03-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Mazgit Obilić/Obiliq
1693 BICOK ZOLTAN m 1964-10-22 Policeman HUNGARIAN Killing 1998-07-22 Rastavica/Rastavicë Dečani/Deçan
1694 BICURRI ESAT ALUSH m 1949-10-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1695 BICURRI FEHRAT ALUSH m 1951-01-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1696 BICURRI NEXHDET ALUSH m 1961-10-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1697 BICURRI PETRIT NAZMI m 1966-11-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1698 BIDER FRANCESCO GUISEPPE m 1961-01-10 Soldier ITALY Killing 1999-05-07 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1699 BIDŽIĆ SRBOLJUB VOJISLAV m 1951-05-15 Soldier SERB Killing 1999-04-25 Ladrovac/Lladroc Mališevo/Malishevë
1700 BIJELIĆ MIRKO VLADISLAV m 1979-01-16 Soldier SERB Killing 1999-06-13 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1701 BILALI NAMIK QAMIL m 1969-10-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Peć/Pejë Peć/Pejë
1702 BILALLI AVNI NEZIR m 1982-04-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1703 BILALLI BEKIM BILALL m 1980-11-06 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1704 BILALLI BEQIR LATIF m 1956-01-01 Civilian Unknown Disappearance 1999-04-25 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1705 BILALLI BILALL ALI m 1948-10-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
1706 BILALLI HETEM ALI m 1948-07-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
1707 BILALLI HYSNI NEZIR m 1972-11-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1708 BILALLI IZET MUHARREM m 1970-12-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
1709 BILALLI LUTFI HASAN m 1957-07-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
1710 BILALLI MILAIM HETEM m 1979-12-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
1711 BILALLI MUHARREM ALI m 1978-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
1712 BILALLI NEZIR SYLE m 1945-08-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1713 BILALLI SAFEDIN REXHEP m 1981-12-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
1714 BILIBAN EKREM m Unknown TURK Disappearance 1999-09-07 Prizren/Prizren Prizren
1715 BILJEVIĆ MIRKO m Unknown Unknown Disappearance 1999-06-01 Prizren/Prizren Prizren
1716 BINAJ SHEFKI RESHIT m 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Goružup/Goruzhup Prizren
1717 BINAKAJ EKREM UKË m 1958-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-31 Kruševac/Krushec Peć/Pejë
1718 BINAKAJ HYSNI CUR m 1943-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Beleg Dečani/Deçan
1719 BINAKAJ LUSH MAHMUT m 1912-09-08 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-06-01 Donji Crnobreg/Carrabreg Dečani/Deçan
1720 BINAKAJ METË NEL m 1939-04-17 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-12-25 Plav Montenegro
1721 BINAKAJ NEKE HALIL m 1930-03-27 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-29 Beleg Dečani/Deçan
1722 BINAKAJ SALI MON m 1940-04-21 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-02 Donji Crnobreg/Carrabreg Dečani/Deçan
1723 BINAKAJ SHAQE CUR m 1951-03-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Beleg Dečani/Deçan
1724 BINAKAJ ZYMBER MIFTAR m 1946-01-21 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-30 Beleg Dečani/Deçan
1725 BINAKU AJNE CENE f 1913-07-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
1726 BINAKU AVNI ADEM m 1957-04-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
1727 BINAKU BINAK HYSEN m 1965-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
1728 BINAKU FATOS ISMET m 1975-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-20 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1729 BINAKU MUSA SINAN m 1969-12-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1730 BINAKU REXHEP BAJRAM m 1927-07-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Studenčane/Studençan Suva Reka/Suharekë
1731 BINAKU SADRI ISLAM m 1952-07-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1732 BINAKU SKËNDER ISA m 1952-12-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1733 BINAKU SMAJL HYSEN m 1963-02-10 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
1734 BINISHI SELMAN ASSLAN m 1970-09-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-02 Belanica/Bellanicë Mališevo/Malishevë
1735 BINISHI SHKELZEN AQIF m 1966-12-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1736 BINXHIA KORAB MASAR m 1961-04-14 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-14 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1737 BIOČANIN LJUBISAV STANOJE m 1950-05-25 Civilian SERB Disappearance 1999-06-22 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1738 BISAKU FLJORIM m Civilian Unknown Disappearance 1999-07-12 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1739 BISAKU SELMANA f Civilian Unknown Disappearance 1999-07-12 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1740 BISLIMI BEDRI ISA m 1976-01-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-20 Balovac/Ballfoc Podujevo/Podujevë
1741 BISLIMI BISLIM TAFIL m 1949-10-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Šupkovac/Shupkofc Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1742 BISLIMI FAZILE RAME f 1923-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-18 Ajvalija/Hajvali Priština/Prishtinë
1743 BISLIMI FETIJE FERAT f 1966-03-28 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-22 Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm Srbica/Skënderaj
1744 BISLIMI HAJDIN ISTREF m 1943-05-21 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-06 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1745 BISLIMI MEXHIT HAMIT m 1960-04-15 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-23 Mikušnica/Mikushnicë Srbica/Skënderaj
1746 BISLIMI MUSTAFE ZAHIR m 1946-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Šamaluk/Shamalluk Podujevo/Podujevë
1747 BISLIMI NAZIFE SABIT f 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Kačikol/Keqekollë Priština/Prishtinë
1748 BISLIMI RAMUSH BEQIR m 1948-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-18 Ajvalija/Hajvali Priština/Prishtinë
1749 BISLIMI REXHEP REXHEP m 1966-06-13 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-21 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
1750 BISLIMI SELIM AZEM m 1963-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Baks Srbica/Skënderaj
1751 BISLIMI SELIM ISMAJL m 1976-01-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-13 Galica/Galicë Vučitrn/Vushtrri
1752 BISLIMI XHAVIT HARADIN m 1956-06-16 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-23 Mikušnica/Mikushnicë Srbica/Skënderaj
1753 BISLJIMI LJULJETA DŽAFER f 1983-11-01 Civilian ROMANY Killing 1999-03-27 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1754 BISTIĆ ALEKSANDAR m Civilian SERB Killing 1999-06-10 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1755 BISTRICA XHEVDET GANI m 1976-03-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
1756 BIŠEVAC SVETOMIR VASILIJE m 1954-02-21 Civilian SERB Killing 1998-07-04 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1757 BJELANOVIĆ DRAGAN ŽARKO m 1973-11-27 Policeman SERB Killing 1998-05-29 Vranovac/Vranoc Peć/Pejë
1758 BJELIĆ MIRKA f Civilian SERB Killing 1999-06-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1759 BJELOBRK DARKO JOSIP m 1979-09-10 Soldier SERB Killing 1999-04-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1760 BLAGOJEVIĆ MIHAJLO MILENKO m 1942-11-07 Civilian SERB Killing 1999-07-01 Mužičane/Muzeqinë Štimlje/Shttd
1761 BLAGOJEVIĆ MILOVAN MILORAD m 1967-01-01 Policeman SERB Killing 1999-03-07 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1762 BLAGOJEVIĆ MOMIR BOGOLJUB m 1974-02-02 Policeman SERB Killing 1999-05-24 Nekovce/Nekoc Glogovac/Gllogoc
1763 BLAGOJEVIĆ PREDRAG TODOR m 1976-11-04 Civilian SERB Killing 1998-08-20 Zočište/Zoqishtë Orahovac/Rahovec
1764 BLAGOJEVIĆ SAŠA NENAD m 1976-04-09 Soldier SERB Disappearance 1999-05-14 Nivokaz Đakovica/Gjakovë
1765 BLAGOJEVIĆ SINIŠA VOJISLAV m 1966-10-27 Civilian SERB Disappearance 1998-06-24 Lipovica/Blinajë Lipljan/Lipjan
1766 BLAGOJEVIĆ SREĆKO STANOMIR m 1985-05-22 Civilian SERB Disappearance 1998-09-22 Rečane/Reqan Suva Reka/Suharekë
1767 BLAGOJEVIĆ SREĆKO UROŠ m 1940-03-17 Unknown SERB Disappearance 1999-07-02 Ljubižda/Lubizhdë Prizren
1768 BLAGOJEVIĆ ZORAN m 1963-01-01 Policeman Unknown Killing 1999-05-27 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
1769 BLAKA HAXHERE SELIM f 1922-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-21 Istok/Istog Istok/Istog
1770 BLAKAJ FERIZ HASAN m 1964-09-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-28 Ljubožda/Lubozhdë Istok/Istog
1771 BLAKAJ HASAN MALE m 1940-02-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
1772 BLAKAJ HATE f 1932-01-01 Civilian Unknown Killing 1998-01-01 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
1773 BLAKAJ MUHAMET RRUSTEM m 1939-03-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-18 Radavac/Radac Peć/Pejë
1774 BLAKAJ MUSTAFE ALI m 1929-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Begov Lukavac/Llukac i Begut Istok/Istog
1775 BLAKAJ MUSTAFE UKE m 1939-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-12 Lugovo/Llugë Istok/Istog
1776 BLAKAJ RABE SALI f 1910-09-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-15 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
1777 BLAKAJ RIFAT KADRI m 1979-06-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-07 Đurakovac/Gjurakoc Istok/Istog
1778 BLAKCORI FEHMI RAHIM m 1939-11-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Gornje Dobrevo/Miradi e Epërme Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1779 BLAKCORI LABINOT FEHMI m 1984-09-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Gornje Dobrevo/Miradi e Epërme Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1780 BLAKCORI MAHMUT RAHIM m 1945-03-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Gornje Dobrevo/Miradi e Epërme Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1781 BLAKCORI MIRADIJE BEJTA f 1945-07-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Gornje Dobrevo/Miradi e Epërme Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1782 BLAKCORI SABILE JAKUP f 1949-07-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Gornje Dobrevo/Miradi e Epërme Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1783 BLAKQORI QAMILE BRAHIM f 1913-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Turučica/Turuçicë Podujevo/Podujevë
1784 BLLACA ALBAN MUHAMET m 1978-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Kojlovica/Kolovicë Priština/Prishtinë
1785 BLLACA ARDIT NYSRET m 1980-07-05 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-14 Kojlovica/Kolovicë Priština/Prishtinë
1786 BLLACA SKENDER ADEM m 1969-12-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-21 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
1787 BLLACAKU ZYMER HAJRUSH m 1937-04-14 Civilian Unknown Killing 1999-05-04 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1788 BLLATA MURSEL XHEMAIL m 1929-12-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
1789 BOBI ALI MALE m 1944-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Dužnje/Duzhnjë Đakovica/Gjakovë
1790 BOBI AVDYL ALI m 1942-01-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1791 BOBI BAJRAM REXHE m 1936-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1792 BOBI BEKË REXHE m 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1793 BOBI HALIL MAL m 1958-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Dužnje/Duzhnjë Đakovica/Gjakovë
1794 BOBI ISMET ALI m 1978-11-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1795 BOBI MUHARREM REXHË m 1938-08-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1796 BOBI MUSTAFE BAJRAM m 1951-04-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1797 BOBI NEXHAD ALI m 1962-02-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Dužnje/Duzhnjë Đakovica/Gjakovë
1798 BOBI NURE HYSEN m 1952-04-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Dužnje/Duzhnjë Đakovica/Gjakovë
1799 BOBI REXHE HYSEN m 1962-03-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Dužnje/Duzhnjë Đakovica/Gjakovë
1800 BOBI RRUSTEM BAJRAM m 1926-06-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Dužnje/Duzhnjë Đakovica/Gjakovë
1801 BOBI SHPETIM SAHIT m 1974-06-21 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-11 Bogićevica Montenegro
1802 BOBI XHEVDET ALI m 1967-08-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
1803 BOBI ZEQË HYSEN m 1969-03-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1804 BOGDANOVIĆ KRUNISLAV PETKO m 1929-01-14 Civilian SERB Killing 1999-07-28 Ljubižda/Lubizhdë Prizren
1805 BOGDANOVIĆ MILAN MIROSLAV m 1971-01-01 Soldier SERB Killing 1999-04-30 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
1806 BOGDANOVIĆ MILUTIN m 1936-03-17 Civilian SERB Killing 2000-08-12 Kriljevo/Krilevë Kosovska Kamenica/Kamenicë
1807 BOGDANOVIĆ RADE NIKOLA m 1968-12-03 Soldier SERB Killing 1999-05-31 Planeja/Planejë Prizren
1808 BOGDANOVIĆ SLAĐAN DRAGIŠA m 1971-11-07 Soldier SERB Killing 1999-09-07 Lukare/Llukar Priština/Prishtinë
1809 BOGDANOVIĆ SLAVKO BOGDAN m 1942-02-20 Civilian SERB Killing 1999-07-21 Vrbovac/Urbode Vitina/Viti
1810 BOGDANOVIĆ TASKA f 1936-11-28 Civilian SERB Killing 2000-08-12 Kriljevo/Krilevë Kosovska Kamenica/Kamenicë
1811 BOGIĆEVIĆ DUŠAN GLIGORIJE m 1931-09-04 Civilian SERB Killing 1999-06-17 Peć/Pejë Peć/Pejë
1812 BOGIĆEVIĆ JUGOSLAV BRATISLAV m 1980-04-25 Civilian SERB Killing 1999-05-14 Dobri Do/Dobërdol Peć/Pejë
1813 BOGIĆEVIĆ MILIĆ MILISAV m 1950-10-13 Civilian SERB Disappearance 1999-06-18 Drenovac/Drenoc Klina/Klinë
1814 BOGIQI SAMI FERIZ m 1961-08-09 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-29 Vukovce/Vukovc Glogovac/Gllogoc
1815 BOGOJEVIĆ BOJAN MIODRAG m 1978-08-29 Soldier SERB Killing 1999-04-21 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1816 BOGOSAVLJEVIĆ IVAN BRATISLAV m 1978-11-29 Soldier SERB Killing 1999-04-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1817 BOGOSAVLJEVIĆ PREDRAG MILAN m 1979-03-30 Soldier SERB Killing 1999-04-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1818 BOGUJEVCI NORA SELATIN f 1984-04-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
1819 BOGUJEVCI SALA SELMON f 1960-07-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
1820 BOGUJEVCI SHEFKATE JAKUP f 1956-03-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
1821 BOGUJEVCI SHEHIDE EJUP f 1932-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
1822 BOGUJEVCI SHPEND SAFET m 1986-09-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
1823 BOGUJEVCI SHPETIM SAFET m 1989-04-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
1824 BOJAJ DAUT ALI m 1942-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-28 Krnjince/Kërnicë Klina/Klinë
1825 BOJAJ EGZON tdR m 1989-07-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Prizren/Prizren Prizren
1826 BOJAJ ELBASAN HALIT m 1982-06-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1827 BOJAJ FADIL BAJRAM m 1974-03-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Peć/Pejë Peć/Pejë
1828 BOJAJ FADIL ZENEL m 1974-09-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-26 Ovčarevo/Aqarevë Srbica/Skënderaj
1829 BOJAJ HALIT JAHE m 1952-07-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1830 BOJAJ HAMZE RAMADAN m 1962-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-15 Tušilje/Tushilë Srbica/Skënderaj
1831 BOJAJ JAHE HALIT m 1981-01-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1832 BOJAJ KRESHNIK MILAZIM m 1985-07-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
1833 BOJAJ MURSEL MURAT m 1939-02-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
1834 BOJAJ RRAHMAN SYLË m 1947-10-02 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-02 Rakitnica/Rakinicë Srbica/Skënderaj
1835 BOJANIĆ MILOVAN RADULE m 1947-07-02 Civilian SERB Killing 1999-08-11 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1836 BOJANIĆ SLAVOMIR DESIMIR m 1970-02-15 Policeman SERB Killing 1998-09-25 Likovac/Likoc Srbica/Skënderaj
1837 BOJANIĆ SOFIJA f Civilian SERB Disappearance 1999-06-10 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1838 BOJANIĆ ZVONIMIR LAZAR m 1945-04-14 Civilian SERB Killing 1998-12-17 Velika Slatina/Sllatinë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1839 BOJAXHIU FATMIR NAZIM m 1964-12-19 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-01 Prizren/Prizren Prizren
1840 BOJAXHIU FATMIR SHABAN m 1975-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-01 Prizren/Prizren Prizren
1841 BOJIĆ DRAGOLJUB MILORAD m 1955-08-07 Soldier MONTENEGRIN Disappearance 1999-06-13 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1842 BOJIĆ MILJAN m 1953-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-16 Peć/Pejë Peć/Pejë
1843 BOJKAJ NEKE HALIL m 1927-06-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-15 Istinić/Isniq Dečani/Deçan
1844 BOJKOVIĆ SLOBODAN VUKADIN m 1950-09-15 Soldier SERB Killing 1999-05-18 Mijalić/Mihaliq Vučitrn/Vushtrri
1845 BOJKU ALI HYSEN m 1938-07-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Pestovo/Pestovë Vučitrn/Vushtrri
1846 BOJKU SHPETIM IDRIZ m 1979-12-31 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-28 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1847 BOJOVIĆ PREDRAG MIROSLAV m 1979-03-10 Soldier SERB Disappearance 1999-04-15 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1848 BOJRAJ MIFTAR m Civilian ROMANY Killing 1999-06-20 Biča/Binxhë Klina/Klinë
1849 BOJSKA SELIM m Unknown Unknown Killing 1999-04-15 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
1850 BOKAJ FEHMI ASLLAN m 1955-02-19 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
1851 BOKAJ NAIM QERIM m 1978-01-08 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
1852 BOLETINI BESART VESEL m 1988-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Kovrage/Kovragë Istok/Istog
1853 BOLETINI FADIL RAMADAN m 1962-07-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1854 BOLETINI SAFET ZEQIR m 1974-06-13 Soldier Unknown Killing 1999-05-31 Goružup/Goruzhup Prizren
1855 BOLUKEMINI MENZADE MEHMET f 1920-01-01 Unknown TURK Disappearance 1999-05-06 Smrekovnica/Smrekonicë Vučitrn/Vushtrri
1856 BORDONIQI BLERIM XHEVDET m 1961-05-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1857 BORINCAJ HAJRIZ ISLAM m 1960-10-17 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
1858 BORINCAJ VALON HAJRIZ m 1984-01-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
1859 BOROTA DRAGAN JOVAN m 1972-03-07 Unknown SERB Killing 1999-05-03 Savina Voda Peć/Pejë
1860 BOROTA JOVAN DJURO m 1948-06-17 Unknown Unknown Disappearance 1999-01-01 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1861 BOSHNJAKU MEGZON SADIK m 1968-09-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-09 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
1862 BOSHNJAKU MEHMET m 1970-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sojevo/Sojevë Uroševac/Ferizaj
1863 BOSHNJAKU PERPERIM ISLAM m 1977-03-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-27 Zborce/Zborc Štimlje/Shttd
1864 BOSHTRAJ HAXHI BINAK m 1949-05-02 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-29 Dečane/Deçan Dečani/Deçan
1865 BOŠKOVIĆ GORAN MILETA m 1971-01-30 Policeman SERB Killing 1999-01-08 Dulje/Duhël Suva Reka/Suharekë
1866 BOŠKOVIĆ RADOMAN VOJIN m 1969-09-26 Soldier SERB Killing 1999-05-19 Peć/Pejë Peć/Pejë
1867 BOŠKOVIĆ ŽELJKO VUKOMIR m 1978-08-20 Soldier SERB Killing 1999-05-31 Dečani/Deçan Dečani/Deçan
1868 BOTAJ HALIT m Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-31 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1869 BOZDIĆ RADMILA MIHAJLO f 1931-05-06 Unknown SERB Killing 1999-08-09 Prizren/Prizren Prizren
1870 BOŽANIĆ BOŽIDAR SAVA m 1939-07-13 Civilian SERB Killing 1998-07-18 Opteruša/Opterushë Orahovac/Rahovec
1871 BOŽANIĆ MLADEN OBRAD m 1949-02-25 Civilian SERB Killing 1998-07-18 Opteruša/Opterushë Orahovac/Rahovec
1872 BOŽANIĆ NEMANJA MLADEN m 1982-05-05 Civilian SERB Killing 1998-07-18 Opteruša/Opterushë Orahovac/Rahovec
1873 BOŽANIĆ NOVICA BOŽIDAR m 1966-09-05 Civilian SERB Killing 1998-07-18 Opteruša/Opterushë Orahovac/Rahovec
1874 BOŽIĆ MILENKO BOŠKO m 1979-02-07 Soldier SERB Killing 1999-04-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1875 BOŽIĆ ŽELJKO DRAGIŠA m 1970-11-27 Policeman SERB Killing 1998-08-02 Jablanica/Jabllanicë Đakovica/Gjakovë
1876 BOŽIDAREVIĆ ŽIVORAD STOJAN m 1948-09-22 Soldier SERB Killing 1999-03-29 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1877 BOŽILOV LJUBIŠA MILORAD m 1978-04-21 Soldier SERB Killing 1999-04-16 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1878 BOŽINOVIĆ RISTO m Civilian SERB Killing 1999-06-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1879 BOŽOVIĆ BOŽIDAR ZLATAN m 1979-06-07 Soldier SERB Killing 1999-06-01 Poslište/Poslishtë Prizren
1880 BOŽOVIĆ MIRKO m Civilian SERB Killing 1999-06-20 Budisavci/Budisallc Klina/Klinë
1881 BRADIĆ MILOŠ NIKODIN m 1963-01-12 Policeman SERB Killing 1998-09-22 Ošljane/Oshlan Vučitrn/Vushtrri
1882 BRAHA HAKI AJET m 1939-03-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
1883 BRAHA LJULJZIM m Civilian Unknown Killing 1999-07-27 Studenčane/Studençan Suva Reka/Suharekë
1884 BRAHAJ AFRIM RAMADAN m 1968-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-25 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
1885 BRAHAJ FAHREDIN FEJZË m 1979-05-07 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-25 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
1886 BRAHAJ FAIK AZIZ m 1982-11-26 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-25 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
1887 BRAHAJ FEJZË BRAHIM m 1946-05-14 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-25 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
1888 BRAHAJ RAMADAN SADIK m 1928-05-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
1889 BRAHIMAJ ADEM SADIK m 1921-02-02 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-05 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
1890 BRAHIMAJ AZE ZEKЁ f 1921-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-01 Jablanica/Jabllanicë Đakovica/Gjakovë
1891 BRAHIMAJ BAJRAM LAH m 1949-12-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-02 Donji Zabelj/Zabel i Ulët Glogovac/Gllogoc
1892 BRAHIMAJ BRAHIM HETEM m 1947-08-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Mala Jablanica/Jabllanicë e Vo Peć/Pejë
1893 BRAHIMAJ FIDAN XHAFER m Civilian ROMANY Killing 2000-04-01 Lješane/Leshan Peć/Pejë
1894 BRAHIMAJ HAVA f Civilian ROMANY Killing 2000-04-01 Lješane/Leshan Peć/Pejë
1895 BRAHIMAJ MUHARREM XHAFER m Civilian ROMANY Killing 2000-04-01 Lješane/Leshan Peć/Pejë
1896 BRAHIMAJ MURAT BEKE m 1974-05-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Mala Jablanica/Jabllanicë e Vo Peć/Pejë
1897 BRAHIMAJ MURSEL MUSA m 1951-12-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kaluđerski Laz Montenegro
1898 BRAHIMAJ NASER REXHE m 1976-09-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-05 Jablanica/Jabllanicë Đakovica/Gjakovë
1899 BRAHIMAJ NEMKA MAHMUT f 1929-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kaluđerski Laz Montenegro
1900 BRAHIMAJ RAGIP SHEFQET m 1957-03-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
1901 BRAHIMAJ RAMIZ SADIK m 1955-07-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kaluđerski Laz Montenegro
1902 BRAHIMAJ REXHEP MUSA m 1948-07-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kaluđerski Laz Montenegro
1903 BRAHIMAJ SELIM HETEM m 1945-04-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Mala Jablanica/Jabllanicë e Vo Peć/Pejë
1904 BRAHIMAJ SHERIF MUSE m 1957-10-14 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kaluđerski Laz Montenegro
1905 BRAHIMAJ SHKELZEN tdR m 1971-01-12 Soldier Unknown Killing 1999-04-27 Ramoc Đakovica/Gjakovë
1906 BRAHIMAJ XHEVDET SELIM m 1967-08-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-14 Mala Jablanica/Jabllanicë e Vo Peć/Pejë
1907 BRAHIMI AGRON m 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
1908 BRAHIMI AJET MINUSH m 1959-02-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
1909 BRAHIMI ARIAN QAMIL m 1974-04-07 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-21 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1910 BRAHIMI ARSIM ISA m 1985-02-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Dubovac/Duboc Vučitrn/Vushtrri
1911 BRAHIMI BRAHIM QAMIL m 1930-03-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-30 Okraštica/Akrashticë Vučitrn/Vushtrri
1912 BRAHIMI CANE ISLAM m 1916-06-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Trstenik/Trestenik Peć/Pejë
1913 BRAHIMI FLORIM RIZA m 1974-08-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
1914 BRAHIMI HAJRIZ BRAHIM m 1937-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-15 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
1915 BRAHIMI HALIL QAZIM m 1963-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1916 BRAHIMI ISLAM ETEM m 1936-11-23 Unknown Unknown Killing 1999-05-17 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
1917 BRAHIMI JONUZ ZENEL m 1939-03-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Kožica/Kozhicë Srbica/Skënderaj
1918 BRAHIMI RAHtd DANUSH f 1947-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-30 Trdevac/Tërdec Glogovac/Gllogoc
1919 BRAHIMI RRAHIM QAZIM m 1978-09-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-16 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
1920 BRAHIMI SAHIT SALI m 1954-08-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
1921 BRAHIMI ZEKË AZEM m 1927-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-22 Bokšić/Bokshiq Klina/Klinë
1922 BRAJSHORI BEHXHET MUSLI m 1961-12-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-19 Šarban/Sharban Priština/Prishtinë
1923 BRAKOČEVIĆ RADOJKO ČEDOMIR m 1963-04-25 Civilian MONTENEGRIN Killing 2000-02-03 Savina Voda Peć/Pejë
1924 BRAKUS DUŠAN PETAR m 1928-08-06 Civilian SERB Disappearance 1999-06-19 Nedakovac/Nedakovc Vučitrn/Vushtrri
1925 BRANKOVIĆ DRAGOMIR SVETISLAV m 1947-03-23 Civilian SERB Killing 1999-06-17 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1926 BRANKOVIĆ SLOBODAN m Civilian SERB Killing 1999-07-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1927 BRATI BESMIR AZEM m 1970-02-12 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-28 Goden Đakovica/Gjakovë
1928 BRAVA SUAD HYSEN m 1983-03-11 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
1929 BRECANI BYLBYL HAZIR m 1974-05-13 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-25 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1930 BREGOVIĆ NIKOLA m Unknown SERB Disappearance 1999-06-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1931 BRICORI CYME RRUSTEM f 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Raušić/Raushiq Peć/Pejë
1932 BRICORI DELI SHABAN m 1962-09-12 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
1933 BRICORI SYLE TAHIR m 1937-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Raušić/Raushiq Peć/Pejë
1934 BRINDIĆ ARSENIJE m 1946-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
1935 BROJAJ GANI RAMADAN m 1966-09-15 Civilian EGYPTIAN Disappearance 1999-03-28 Crnce/Cerrcë Istok/Istog
1936 BROJAJ MEHMET TAHIR m 1969-02-15 Civilian EGYPTIAN Disappearance 1999-03-28 Crnce/Cerrcë Istok/Istog
1937 BROSHI SELIM m 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 2000-09-14 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1938 BROVINA XHELAL QEMAL m 1971-09-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1939 BRUQI RRUSTEM BEQIR m 1958-08-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-06 Lođa/Loxhë Peć/Pejë
1940 BUBLAKU ILAZ ZEKE m 1927-08-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-02 Donji Zabelj/Zabel i Ulët Glogovac/Gllogoc
1941 BUBLAKU SHUKRIJE HAZIR f 1927-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-02 Donji Zabelj/Zabel i Ulët Glogovac/Gllogoc
1942 BUCAJ AFRIM SALIH m 1976-05-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
1943 BUCAJ MIHRIJE SYLE f 1910-07-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Belanica/Bellanicë Mališevo/Malishevë
1944 BUCALO DRAGAN MILADIN m 1956-01-15 Soldier SERB Disappearance 1999-06-13 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
1945 BUCCOLI RRAHIM SHAQE m 1912-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Stari Poklek/Poklek i Vjetër Glogovac/Gllogoc
1946 BUCOLLI ANICA f 1946-01-22 Civilian SLOVENIAN Killing 1999-04-17 Stari Poklek/Poklek i Vjetër Glogovac/Gllogoc
1947 BUĆKOVIĆ BOGIĆ KRSTO m 1954-01-19 Civilian SERB Killing 1999-06-01 Vitomirica/Vitomiricë Peć/Pejë
1948 BUDIMIR RADE NIKOLA m 1940-01-01 Civilian SERB Killing 1999-08-02 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1949 BUDIMIROVIĆ SRĐAN GOROLJUB m 1974-03-15 Civilian SERB Killing 1999-09-06 Donje Korminjane/Kormnjan i Po Kosovska Kamenica/Kamenicë
1950 BUDURI NAZIM MISIN m 1973-11-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-21 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1951 BUDURI REXHEP MISIN m 1971-10-03 Soldier ALBANIAN Disappearance 1999-03-11 Ješkovo/Jeshkovë Prizren
1952 BUGARI ABDULLAH ZIJADIN m 1962-06-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-18 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1953 BUGARI AVDI SHABAN m 1923-12-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1954 BUGARI BEDRI SABEDIN m 1971-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-18 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1955 BUGARI BEKIM HASAN m 1971-01-26 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-18 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1956 BUGARI FATtd HYSEN f 1976-12-29 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1957 BUGARI HALIL MELIT m 1970-01-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1958 BUGARI HAMZE NUREDIN m 1928-03-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1959 BUGARI HASAN AVDULLAH m 1970-11-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1960 BUGARI HASAN HAJRULLAH m 1949-04-09 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-18 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1961 BUGARI MELIT FAZLI m 1922-12-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
1962 BUGARI MILAIM BAJRAM m 1969-11-24 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-28 Vranić/Vraniq Suva Reka/Suharekë
1963 BUGARI SAKIP MEHMET m 1943-06-13 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1964 BUHA MIRKO MILAN m 1948-01-18 Civilian SERB Disappearance 1998-06-22 Veliki Belaćevac/Bardhi i Madh Kosovo Polje/Fushë Kosovë
1965 BUHA RADE RADOVAN m 1954-02-18 Policeman SERB Killing 1999-04-01 Dragobilje/Dragobil Mališevo/Malishevë
1966 BUJINAC VOJO m Civilian SERB Disappearance 1999-06-10 Ljubovo/Lubovë Istok/Istog
1967 BUJOŠEVIĆ DARKO VOJISLAV m 1979-02-17 Soldier SERB Killing 1999-05-31 Dečani/Deçan Dečani/Deçan
1968 BUJUPI ABEDIN SALIH m 1971-12-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-11-10 Negrovce/Negroc Glogovac/Gllogoc
1969 BUJUPI HAJDIN TAHIR m 1927-03-09 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-04 Gornja Fuštica/Fushticë e Epër Glogovac/Gllogoc
1970 BUJUPI HISEN AHMET m 1935-08-27 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-26 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
1971 BUJUPI HYSEN KADRI m 1969-10-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
1972 BUJUPI LATIF AMRUSH m 1929-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
1973 BUJUPI LULZIM MEHMET m 1961-12-08 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-26 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
1974 BUJUPI MIHANE ASMON f 1948-01-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Novo Selo/Novosellë Srbica/Skënderaj
1975 BUJUPI SALA D m 1948-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-02 Beriša/Berishë Mališevo/Malishevë
1976 BUJUPI SEFER SHERIF m 1944-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-12 Negrovce/Negroc Glogovac/Gllogoc
1977 BUKA XHAFER m Unknown Unknown Disappearance 1999-06-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
1978 BUKILIĆ ZDRAVOMIR RADOMAN m 1970-09-22 Policeman SERB Killing 1998-08-09 Prilep Dečani/Deçan
1979 BUKUMIRIĆ MICKO m Unknown Unknown Killing 1999-06-18 Savina Voda Peć/Pejë
1980 BUKUMIRIĆ MILICA ARSO f 1925-05-25 Civilian SERB Killing 1999-08-10 Goraždevac/Gorazhdec Peć/Pejë
1981 BUKUMIRIĆ RADOMIR MILAN m 1958-03-11 Policeman SERB Killing 1999-06-17 Savina Voda Peć/Pejë
1982 BUKUMIRIĆ RADOSAV SRETKO m 1956-04-01 Soldier SERB Killing 1999-05-03 Savina Voda Peć/Pejë
1983 BULATOVIĆ IVAN DUŠAN m 1961-03-23 Policeman SERB Disappearance 1998-05-23 Banjica/Bajicë Glogovac/Gllogoc
1984 BULATOVIĆ MILORAD MILISAV m 1969-09-30 Policeman SERB Killing 1999-06-17 Savina Voda Peć/Pejë
1985 BULATOVIĆ RADOVAN BLAŽO m 1930-04-21 Unknown SERB Disappearance 1999-06-20 Peć/Pejë Peć/Pejë
1986 BULATOVIĆ VLADISLAV RADOVAN m 1974-06-06 Soldier SERB Killing 1999-06-06 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
1987 BULESHKAJ HASAN ALI m 1943-01-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
1988 BULESHKAJ ZIZE SADRI f 1930-12-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
1989 BULIĆ BUDIMIR DRAGIŠA m 1950-11-15 Civilian MONTENEGRIN Disappearance 1999-06-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
1990 BULIĆ DRAGAN m Unknown SERB Disappearance 1999-06-13 Prizren/Prizren Prizren
1991 BULIQI ASLLAN QUBREL m 1959-01-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
1992 BULLIQI BEXHHET AVDULLAH m Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Lužane/Lluzhan Podujevo/Podujevë
1993 BULLIQI MUHAMET DURMISH m 1974-07-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Lug/Llugë Podujevo/Podujevë
1994 BULLIQI QAZIM REXHEP m 1929-06-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Lug/Llugë Podujevo/Podujevë
1995 BULLIQI SABIT MUSTAFE m 1948-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Lug/Llugë Podujevo/Podujevë
1996 BULJEVIĆ MILE PROKOPIJE m 1944-04-04 Civilian SERB Disappearance 1999-06-25 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
1997 BUNARI RASIM HYSEN m Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ćuška/Qyshk Peć/Pejë
1998 BUNDALO MILAN JOVAN m 1950-11-25 Soldier SERB Killing 1998-09-30 Morina/Morinë Đakovica/Gjakovë
1999 BUNDALO RADE SAVA m 1978-03-30 Soldier SERB Killing 1999-04-08 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2000 BUNGU BAHTI DURAK m 1973-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-06-01 Crnoljevo/Carralevë Štimlje/Shttd
2001 BUNGU BAJRAM ZEQIR m 1924-01-13 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Grejčevce/Grejqefc Suva Reka/Suharekë
2002 BUNGU HANKA MEHMET f 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-15 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2003 BUNGU HYSNI MUHAREM m 1974-03-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-17 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2004 BUNGU ISMET MUHARREM m 1965-02-06 Civilian Unknown Killing 1999-06-13 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2005 BUNGU MEXHIDE MUHARREM f 1961-01-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-15 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2006 BUNGU MUHARREM SEJDI m 1931-12-10 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-06-14 Široko/Shirokë Suva Reka/Suharekë
2007 BUNGU MUSLI BAJRAM m 1964-04-03 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-26 Zborce/Zborc Štimlje/Shttd
2008 BUNGU TAHIR BRAHЁ m 1905-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-01-23 Štimlje/Shttd Štimlje/Shttd
2009 BUNIĆ JELENKO DUŠAN m 1976-10-28 Policeman SERB Killing 1999-04-16 Žabelj/Zhabel Đakovica/Gjakovë
2010 BUNJAKU ADEM SEFER m 1948-04-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
2011 BUNJAKU ADNAN SHERIF m 1979-01-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
2012 BUNJAKU AGIM BISLIM m 1964-07-19 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-07-16 Bunjaci/Bunjak Novo Brdo/Novobërdë
2013 BUNJAKU AHMET EMIN m 1921-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2014 BUNJAKU ASLLAN tdR m 1942-08-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-20 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2015 BUNJAKU AZIZE f 1935-04-23 Civilian Unknown Killing 1999-04-23 Makovac/Makoc Priština/Prishtinë
2016 BUNJAKU BEDRI MURAT m 1953-02-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
2017 BUNJAKU BEKIM LUTFI m 1983-05-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2018 BUNJAKU BISLIM BEHRAM m 1939-02-07 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-07-16 Bunjaci/Bunjak Novo Brdo/Novobërdë
2019 BUNJAKU DRITA f Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-07 Majance/Majac Podujevo/Podujevë
2020 BUNJAKU ENVER RAM. m 1969-05-25 Civilian Unknown Killing 1999-04-23 Mramor/Mramor Priština/Prishtinë
2021 BUNJAKU FADIL MUSTAFE m 1966-08-28 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2022 BUNJAKU FATtd BRAHIM f 1923-03-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-28 Šalce/Shalë Vučitrn/Vushtrri
2023 BUNJAKU FATMIR SEFEDIN m 1978-08-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Nedakovac/Nedakovc Vučitrn/Vushtrri
2024 BUNJAKU HYSNI MUHARREM m 1977-07-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
2025 BUNJAKU LUTFI ENVER m 1952-01-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2026 BUNJAKU MEXHID ISAK m 1971-11-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2027 BUNJAKU NAXHIJE SHAQIR f 1927-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
2028 BUNJAKU ZEJNULLAH IBRAHIM m 1951-09-14 Civilian TURK Killing 1999-06-19 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2029 BUQA AJET LIMAN m 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Lanište/Llanishtë Štimlje/Shttd
2030 BUQA ENVER NEBIH m 1975-05-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-28 Dušanovo/Dushanovë Prizren
2031 BUQA MURSEL HAJRULLAH m 1937-04-23 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-28 Budakovo/Budakovë Suva Reka/Suharekë
2032 BUQA NEBIH AVDYL m 1941-05-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Dušanovo/Dushanovë Prizren
2033 BUQA YMER NEBIH m 1971-03-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Dušanovo/Dushanovë Prizren
2034 BUQA ZEKE HALIL m 1962-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-09-27 Petrovo/Petrovë Štimlje/Shttd
2035 BUQAJ AFRIM ISE m 1963-02-02 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-24 Lužnica/Luzhnicë Suva Reka/Suharekë
2036 BUQAJ AVNI MURSEL m 1980-08-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-31 Ladrovac/Lladroc Mališevo/Malishevë
2037 BUQAJ BAFTI TAFIL m 1956-02-29 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-31 Ladrovac/Lladroc Mališevo/Malishevë
2038 BUQAJ NEBIH HALIT m 1966-07-24 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
2039 BUQAJ SHERIF AZIZ m 1966-07-18 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-10 Budakovo/Budakovë Suva Reka/Suharekë
2040 BUQANI VALDET ISUF m 1979-06-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
2041 BUQINCA NUHI SABIT m 1964-12-06 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-12 Donji Zabelj/Zabel i Ulët Glogovac/Gllogoc
2042 BUQINCI SHABAN HALIT m 1955-04-17 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-12 Donji Zabelj/Zabel i Ulët Glogovac/Gllogoc
2043 BUQOLI SHEFQET m 1950-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-07-20 Brestovik/Brestovik Peć/Pejë
2044 BURDŽIĆ DRAGAN DOBRIVOJE m 1960-07-29 Soldier SERB Disappearance 1999-06-13 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2045 BURDŽIĆ MIODRAG ŽIVKO m 1939-08-17 Civilian SERB Killing 1998-07-18 Opteruša/Opterushë Orahovac/Rahovec
2046 BURDŽIĆ SPASOJE ŽIVKO m 1937-05-25 Civilian SERB Killing 1998-07-18 Opteruša/Opterushë Orahovac/Rahovec
2047 BURRNIKU AVDULLAH SHABI m 1980-01-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2048 BUSHATI ADEM ISUF m 1932-08-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
2049 BUSHATI BAJRAM SALIH m 1962-03-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
2050 BUSHATI JAHE SALI m 1972-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-07-17 Novo Selo/Novosellë Mališevo/Malishevë
2051 BUSHATI SMAJL ISUF m 1937-07-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
2052 BUSHATI UKË HAJDAR m 1952-12-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
2053 BUSHI ADEM SHUKRI m 1951-04-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2054 BUSHI AFET RAMADAN m 1913-01-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2055 BUSHI MENDUH SHABI m 1965-05-17 Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-29 Đurđev Dol/Gjurgjedell Kačanik/Kaçanik
2056 BUSHI NURI GANI m 1966-04-11 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-03 Pustenik/Pustenik Kačanik/Kaçanik
2057 BUSHI XHEVAT SHUKRI m 1952-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2058 BUŠ IGOR MIHALJ m 1973-11-07 Policeman YUGOSLAV Killing 1998-11-20 Prilep Dečani/Deçan
2059 BUŠATOVIĆ LJUBICA STEVAN f 1972-01-23 Unknown SERB Killing 1999-11-10 Dobrčane/Dobërçan Gnjilane/Gjilan
2060 BUZAKU SABIT MEHMET m 1966-04-07 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-25 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
2061 BUZHALA ADEM YMER m 1951-01-06 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-27 Budakovo/Budakovë Suva Reka/Suharekë
2062 BUZHALA BUJAR JAHIR m 1980-10-16 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-18 Budakovo/Budakovë Suva Reka/Suharekë
2063 BUZHALA DESTAN TAHIR m 1939-07-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Ovčarevo/Aqarevë Srbica/Skënderaj
2064 BUZHALA EMRUSH BISLIM m 1966-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-01 Vranić/Vraniq Suva Reka/Suharekë
2065 BUZHALA GEGE NIKE m 1915-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Čabić/Çabiq Klina/Klinë
2066 BUZHALA LIZE NUSHE f 1916-10-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Čabić/Çabiq Klina/Klinë
2067 BUZHALA METIJE LATIF JAHAJ f 1956-04-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-04 Buzalja/Buzhalë Suva Reka/Suharekë
2068 BUZHALA NDUE DEME m 1926-04-27 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-03 Brekovac/Brekoc Đakovica/Gjakovë
2069 BUZHALA QERIM m Unknown Unknown Disappearance 1999-06-16 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2070 BUZHALA RAMADAN m Unknown ALBANIAN Killing 1998-01-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2071 BUZHALA SHERIF HASAN m 1940-04-07 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-09 Budakovo/Budakovë Suva Reka/Suharekë
2072 BUZHALA ZAHIDE SOKOL f 1968-10-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Dobra Voda/Ujmirë Klina/Klinë
2073 BUZHALA ZYMER ALI m 1940-05-22 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-29 Budakovo/Budakovë Suva Reka/Suharekë
2074 BUZUKU HAKI RAME m 1947-02-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Matičane/Matiçan Priština/Prishtinë
2075 BUZUKU NADIRE Z. f 1980-07-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Mali Alaš/Hallaç i Vogël Lipljan/Lipjan
2076 BUZUKU NUHI REXHEP m 1956-06-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Mali Alaš/Hallaç i Vogël Lipljan/Lipjan
2077 BUZUKU REXHEP AZEM m 1924-04-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Mali Alaš/Hallaç i Vogël Lipljan/Lipjan
2078 BUZUKU ZEQIR ZAHIR m 1953-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Mali Alaš/Hallaç i Vogël Lipljan/Lipjan
2079 BYLYKBASHI FETIJE HAMIT f 1960-06-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-02-05 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
2080 BYLYKBASHI HAMDI ADEM m 1962-10-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Baks Srbica/Skënderaj
2081 BYLYKBASHI LULZIM FERIZ m 1975-06-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-24 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
2082 BYLYKBASHI NAIM HARADIN m 1965-06-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Krasmirovac/Krasmiroc Srbica/Skënderaj
2083 BYLYKBASHI NASUF MEHMET m 1960-04-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
2084 BYLYKBASHI NEHAT XHEVAT m 1984-08-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Novo Čikatovo/Çikatovë e Re Glogovac/Gllogoc
2085 BYTYCI NASIP RESHYT m 1967-06-06 Soldier ALBANIAN Killing 1999-07-17 Donji Petrič/Pjetërq i Poshtëm Klina/Klinë
2086 BYTYQI ADEM RRAHMAN m 1940-02-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
2087 BYTYQI AGIM HAJDAR m 1969-11-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Belanica/Bellanicë Mališevo/Malishevë
2088 BYTYQI AGRON ISLAM m 1978-07-30 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-02 Randubrava/Randobravë Prizren
2089 BYTYQI ALI MEHMET m 1934-05-09 Unknown Unknown Killing 1998-10-17 Studenčane/Studençan Suva Reka/Suharekë
2090 BYTYQI ALI RIZA m 1933-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-08 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
2091 BYTYQI ALI VELI m 1976-04-09 Unknown Unknown Killing 1999-04-09 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
2092 BYTYQI ALTION LULZIM m 1997-01-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Trnje/Tërrnje Suva Reka/Suharekë
2093 BYTYQI ALUSH LIMAN m 1918-08-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Gorić/Guriq Mališevo/Malishevë
2094 BYTYQI ARBEN SADRI m 1979-02-26 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-04 Danjane/Dejnë Orahovac/Rahovec
2095 BYTYQI ARIF JAKUP m 1926-05-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2096 BYTYQI ASTRIT GAFURR m 1975-04-17 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
2097 BYTYQI AVDULLAH UKE m 1922-10-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Gorić/Guriq Mališevo/Malishevë
2098 BYTYQI AZIZ SELMAN m 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Randubrava/Randobravë Prizren
2099 BYTYQI BADEME f 1942-03-07 Civilian Unknown Killing 1999-05-16 Belanica/Bellanicë Mališevo/Malishevë
2100 BYTYQI BAHRIE ASLLAN f 1939-02-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
2101 BYTYQI BAHRIJE GAZMEND f 1986-11-02 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-04 Danjane/Dejnë Orahovac/Rahovec
2102 BYTYQI BAJRAM AVDULLAH m 1926-07-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-01 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
2103 BYTYQI BAJRAM DERVISH m 1970-03-14 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-29 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
2104 BYTYQI BAJRAM FAZLI m 1958-12-22 Civilian Unknown Killing 1999-03-30 Petrovo Selo/Petrovë Prizren
2105 BYTYQI BAJRAM RIZA m 1961-04-09 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
2106 BYTYQI BEKIM QAMIL m 1978-02-04 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
2107 BYTYQI DAHIM HALIT m 1920-06-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-10 Papaz Suva Reka/Suharekë
2108 BYTYQI DALIP SMAIL m 1928-11-13 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-26 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
2109 BYTYQI DESTAN RRUSTEM m 1929-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Lešane/Leshan Suva Reka/Suharekë
2110 BYTYQI ELMAZE MUHARREM f 1982-10-24 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-04 Danjane/Dejnë Orahovac/Rahovec
2111 BYTYQI EMRUSH IBRAHIM m 1920-12-29 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
2112 BYTYQI ENVER BAJRAM m 1977-03-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-27 Pećane/Peqan Suva Reka/Suharekë
2113 BYTYQI ENVER MILAZIM m 1982-10-17 Soldier ALBANIAN Killing 1998-10-15 Goružup/Goruzhup Prizren
2114 BYTYQI FADIL HAXHI m 1966-12-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-22 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2115 BYTYQI FAHRIJE SHABAN f 1940-12-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-07 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2116 BYTYQI FATtd f 1949-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-13 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
2117 BYTYQI FATMIR SHEFKI m 1963-11-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
2118 BYTYQI GENC MUSTAFE m 1971-03-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2119 BYTYQI GENTRIT ARBEN m 1999-02-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-14 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2120 BYTYQI HAJRUSH IBRAHIM m 1959-05-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2121 BYTYQI HAMDI BEQIR m 1918-04-09 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-03 Nišor/Nishor Suva Reka/Suharekë
2122 BYTYQI HAMDI MIFTAR m 1979-05-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-16 Donje Obrinje/Obri e Ulët Srbica/Skënderaj
2123 BYTYQI HAMIT MEHMET m 1946-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Škoza/Shkozë Prizren
2124 BYTYQI HAMZI IBRAHIM m 1965-08-18 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-29 Pećane/Peqan Suva Reka/Suharekë
2125 BYTYQI HASAN MISIN m 1958-09-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2126 BYTYQI HASAN SHEFKI m 1981-05-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
2127 BYTYQI HATMANE f 1914-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-16 Belanica/Bellanicë Mališevo/Malishevë
2128 BYTYQI HYSEN SABRI m 1949-05-13 Unknown ALBANIAN Killing 1999-10-06 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2129 BYTYQI HYSEN ZYMER m 1949-04-26 Civilian ALBANIAN Killing 1998-12-28 Dušanovo/Dushanovë Prizren
2130 BYTYQI IBISH ISA m 1944-02-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Jančište/Janqishtë Mališevo/Malishevë
2131 BYTYQI IDRIZ MISIN m 1951-11-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2132 BYTYQI ILMI MUSTAFE m 1971-09-06 Soldier ALBANIAN Killing 1999-08-15 Lešane/Leshan Suva Reka/Suharekë
2133 BYTYQI ISAK ZEJNULLA m 1957-02-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
2134 BYTYQI ISUF JAKUP m 1966-05-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Matičane/Matiçan Priština/Prishtinë
2135 BYTYQI IZET SHEFKET m 1949-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-27 Semetište/Semetishte Suva Reka/Suharekë
2136 BYTYQI KAJTAZ AHMET m 1936-10-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
2137 BYTYQI KUJTESA SELMAN f 1992-12-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-08 Slapužane/Sllapuzhan Suva Reka/Suharekë
2138 BYTYQI KUJTIM BRAHIM m 1983-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-15 Goružup/Goruzhup Prizren
2139 BYTYQI LAVDRIM RAKIP m Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-01 Donje Potočane/Potoçan i Ulët Orahovac/Rahovec
2140 BYTYQI LEONORA SADRI f 1978-02-04 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-04 Danjane/Dejnë Orahovac/Rahovec
2141 BYTYQI LIMAN DALIP m 1960-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-12 Negrovce/Negroc Glogovac/Gllogoc
2142 BYTYQI LUAN m 1977-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-12-27 Prizren/Prizren Prizren
2143 BYTYQI MEHDI NEBIH m 1963-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-16 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2144 BYTYQI MEHMET MISIN m 1968-03-23 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-23 Raštane/Reshtan Suva Reka/Suharekë
2145 BYTYQI MIDIN SADIK m 1933-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-19 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
2146 BYTYQI MUHAMET RAME m 1944-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
2147 BYTYQI MUHARREM UKE m 1956-05-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-15 Romune/Ramun Peć/Pejë
2148 BYTYQI MUKADEZE FAHREDIN f 1978-06-16 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-04 Danjane/Dejnë Orahovac/Rahovec
2149 BYTYQI NAHIT HAXHI m 1963-02-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
2150 BYTYQI NASER AVDYL m 1966-01-28 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-22 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2151 BYTYQI NEBIH SMAJL m 1956-05-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Čučuljaga/Qylagë Lipljan/Lipjan
2152 BYTYQI OSMAN BRAHIM m 1914-02-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nišor/Nishor Suva Reka/Suharekë
2153 BYTYQI OSMAN FAZLI m 1967-06-10 Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-30 Petrovo Selo/Petrovë Prizren
2154 BYTYQI PETRIT MUHARREM m 1970-10-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-02-20 Prizren/Prizren Prizren
2155 BYTYQI QEMAJL HAJDAR m 1964-05-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
2156 BYTYQI QERIM TAHIR m 1948-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
2157 BYTYQI RABA AVDI f 1943-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
2158 BYTYQI RAMADAN EMIN m 1964-02-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-18 Lapušnik/Llapushnik Glogovac/Gllogoc
2159 BYTYQI RAMADAN HYSEN m 1954-03-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Turjak/Turjakë Mališevo/Malishevë
2160 BYTYQI RAME S. m 1961-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-01 Nišor/Nishor Suva Reka/Suharekë
2161 BYTYQI RRAHIM HAZIR m 1941-05-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Rusinovce/Rusinoc Lipljan/Lipjan
2162 BYTYQI RRAHMAN REXHEP m 1956-01-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Nišor/Nishor Suva Reka/Suharekë
2163 BYTYQI SALIH SELMAN m 1956-01-17 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-01 Milanović/Shkozë Mališevo/Malishevë
2164 BYTYQI SEVDALI HALIM m 1980-01-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2165 BYTYQI SHAQIR HAJRULLAH m 1945-06-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Jović/Joviq Mališevo/Malishevë
2166 BYTYQI SHAQIR VESEL m 1951-03-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-29 Zojić/Zojz Prizren
2167 BYTYQI SHPRESA RAMADAN f 1966-12-26 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-04 Danjane/Dejnë Orahovac/Rahovec
2168 BYTYQI SHQIPE BAJRAM f 1972-10-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Trnje/Tërrnje Suva Reka/Suharekë
2169 BYTYQI SKENDER NAZIF m 1974-02-28 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-30 Nišor/Nishor Suva Reka/Suharekë
2170 BYTYQI SYLEJMAN MELIT m 1960-04-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-02 Belanica/Bellanicë Mališevo/Malishevë
2171 BYTYQI SYLEJMAN XHELADIN m 1972-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-28 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2172 BYTYQI UKE ISUF m 1925-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Donje Obrinje/Obri e Ulët Srbica/Skënderaj
2173 BYTYQI URIM ARIF m 1961-01-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2174 BYTYQI VEHBI ALUSH m 1955-08-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-18 Danjane/Dejnë Orahovac/Rahovec
2175 BYTYQI VELI MEHMETALI m 1934-05-09 Unknown Unknown Killing 1998-09-17 Studenčane/Studençan Suva Reka/Suharekë
2176 BYTYQI XHAFER ZEQE m 1920-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Janjevo/Janjevë Lipljan/Lipjan
2177 BYTYQI XHELADIN SELMAN m 1948-09-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Randubrava/Randobravë Prizren
2178 BYTYQI XHEMAJL DESTAN m 1913-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2179 BYTYQI XHEMAJL VESEL m 1948-01-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-02-18 Balince/Balincë Mališevo/Malishevë
2180 BYTYQI XHEMAJLI AVDI m 1974-03-26 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-13 Pećane/Peqan Suva Reka/Suharekë
2181 BYTYQI XHEVDET XHEMAJL m 1958-05-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Velika DobranjaDobrajë e Madhe Lipljan/Lipjan
2182 BYTYQI XHYZIDE ARIF f 1940-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Trnje/Tërrnje Suva Reka/Suharekë
2183 BYTYQI YMER MUHAMET m 1956-03-14 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-07 Morina/Morinë Đakovica/Gjakovë
2184 BYTYQI ZADE f Unknown Unknown Killing 1999-05-06 Karašinđerđ/Karashëngjergj Prizren
2185 BZOVSKI ZDENKO JANKO m 1978-01-27 Soldier SERB Killing 1999-03-31 Trnavce/Tërnac Srbica/Skënderaj
2186 CABRATI FAIK BEQIR m 1982-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-21 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2187 CACA ABDULLAH OSMAN m 1950-04-11 Civilian ROMANY Killing 1999-07-18 Dušanovo/Dushanovë Prizren
2188 CACA ABEDIN ABDULLAH m 1974-05-05 Civilian ROMANY Killing 1999-07-18 Dušanovo/Dushanovë Prizren
2189 CACAJ BEQIR REXHË m 1939-06-26 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-31 Dečane/Deçan Dečani/Deçan
2190 CACAJ HAXHI ISLAM m 1912-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
2191 CACAJ MUSTAFË KAMER m 1927-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-05-28 Dečane/Deçan Dečani/Deçan
2192 CACAJ NAGIP MUHAREM m 1959-02-02 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-29 Dečane/Deçan Dečani/Deçan
2193 CACAJ ZIZE Htd f 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-07 Ljubenić/Lubeniq Peć/Pejë
2194 ÇADRAKU MUHARREM HAMIT m 1943-06-19 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-17 Vrševce/Vërshec Lipljan/Lipjan
2195 CAKA DALINA ALI f 1985-09-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2196 CAKA DELVINA ALI f 1991-10-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2197 CAKA DIONA ALI f 1997-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2198 CAKA ILIR OSMAN m 1982-04-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Vata/Vatë Kačanik/Kaçanik
2199 CAKA JAKUP MUSTAFA m 1962-02-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Vata/Vatë Kačanik/Kaçanik
2200 CAKA MAHMUT HASAN m 1951-08-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Vata/Vatë Kačanik/Kaçanik
2201 CAKA VALBONA VADET f 1965-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2202 ÇAKA FADIL IZAHIR m 1961-11-23 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2203 ÇAKA IREFETE BRAHIM f 1934-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2204 ÇAKA IZAHIR TAHIR m 1934-02-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2205 ÇAKA NEHAT IZAHIR m 1971-01-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2206 CAKAJ AGRON tdR m 1976-12-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Karašinđerđ/Karashëngjergj Prizren
2207 CAKAJ MASAR SHAQIR m 1978-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Karašinđerđ/Karashëngjergj Prizren
2208 CAKAJ NYSRET m 1954-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-05 Karašinđerđ/Karashëngjergj Prizren
2209 CAKAJ RASIM RAMADAN m 1913-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-09 Budakovo/Budakovë Suva Reka/Suharekë
2210 CAKIQI ARBER MEHMET m 1987-07-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-09 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
2211 CAKIQI MEHDI HALIT m 1966-05-21 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
2212 CAKIQI SHPEND BAJRAM m 1980-10-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
2213 CAKIQI SYLEJMAN JASHAR m 1951-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
2214 CAKOLI ENVER REDŽE m Civilian ROMANY Killing 1999-06-20 Biča/Binxhë Klina/Klinë
2215 CAKOLI VESER REDŽE m Civilian ROMANY Killing 1999-06-20 Biča/Binxhë Klina/Klinë
2216 ÇALLAKAJ FANE BAJRAM f 1943-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-28 Skivjane/Skivjan Đakovica/Gjakovë
2217 ÇALLAKAJ SHQIPE AVDYL f 1974-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-08-28 Skivjane/Skivjan Đakovica/Gjakovë
2218 ÇALLAKAJ XYFE AVDYL f 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-08-28 Skivjane/Skivjan Đakovica/Gjakovë
2219 ÇALLAKI NEVZAT MEHMET m 1968-01-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2220 CALLAKU RRUSTEM HALIM m 1935-10-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-02-28 Gajre Kačanik/Kaçanik
2221 CALLAPEKU SHABAN XHEM m 1976-11-08 Civilian Unknown Killing 1999-06-07 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
2222 CANA AZEM LIMON m 1938-04-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Vlaštica/Llashticë Gnjilane/Gjilan
2223 CANA FATMIR JONUZ m 1958-01-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2224 CANA GANtdTE BAJRAM f 1939-07-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2225 CANA JONUZ SHAQIR m 1927-02-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2226 CANA SHPRESA JONUZ f 1956-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2227 CANA SYLEJMAN SADIK m 1939-04-14 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-21 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2228 CANHASI REMZIJE BAJRAM m 1938-12-22 Civilian ALBANIAN Killing 2000-02-03 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2229 CANI RASHIT MURAT m 1957-01-17 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-24 Banjica/Bajicë Lipljan/Lipjan
2230 CANOLLI AZEM FEHMI m 1978-05-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Makovac/Makoc Priština/Prishtinë
2231 CANOLLI BASRI HALIL m 1976-02-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-17 Lještar/Leshtar Kosovska Kamenica/Kamenicë
2232 CANOLLI HALIL BEQIR m 1952-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Marevce/Marec Priština/Prishtinë
2233 CANOLLI MILAZIM XHAFER m 1963-03-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-21 Makovac/Makoc Priština/Prishtinë
2234 CANOLLI NAZMI HASAN m 1948-01-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Marevce/Marec Priština/Prishtinë
2235 CANOLLI SHABAN ELEZ m 1936-05-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-07 Propaštica/Prapashtica Priština/Prishtinë
2236 CANOVIĆ ŠEFKET SALJO m 1942-02-15 Civilian BOSNIAK Disappearance 1999-09-21 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2237 CARA INDRIT LULEZIM m 1971-07-11 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-31 Kostrce/Kastërc Suva Reka/Suharekë
2238 CARAKU BESART EJUP m 1986-09-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Poklek Glogovac/Gllogoc
2239 CARAKU HASAN EJUP m 1987-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Poklek Glogovac/Gllogoc
2240 CARIČIĆ PETAR MILOVAN m 1976-06-12 Soldier SERB Killing 1999-05-22 Duz/Dyz Podujevo/Podujevë
2241 CATANI JUSUF AHMET m 1970-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Dulje/Duhël Suva Reka/Suharekë
2242 CATANI XHEMAJLI BAKI m 1929-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Dulje/Duhël Suva Reka/Suharekë
2243 CEKAJ MAXHUN MALË m 1941-05-10 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-11 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2244 CEKAJ MUSTAFË XHEMAJL m 1958-12-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-04 Donji Ratiš/Ratish i Ulët Dečani/Deçan
2245 ÇEKAJ DINЁ MIFTAR m 1951-03-13 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-09 Skivjane/Skivjan Đakovica/Gjakovë
2246 ÇEKAJ SALI BEQIR m 1956-06-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-19 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2247 CEKLIĆ / ALEKAJ MILJENKO / MILENKO DRAGO m 1959-06-06 Unknown MONTENEGRIN Killing 1999-05-03 Savina Voda Peć/Pejë
2248 CEKLIĆ / MATANOVIĆ ALMA LJUBO f 1972-04-24 Unknown BOSNIAK Killing 1999-05-03 Savina Voda Peć/Pejë
2249 CEKU HASAN BRAHIM m 1930-01-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ćuška/Qyshk Peć/Pejë
2250 CEKU IBISH RAMIZ m 1951-09-13 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
2251 CEKU KADRI AHMET m 1930-04-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ćuška/Qyshk Peć/Pejë
2252 ÇEKU SKËNDER HAXHI m 1955-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-15 Lođa/Loxhë Peć/Pejë
2253 CELAJ ALBERT ALI m 1982-10-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-18 Beleg Dečani/Deçan
2254 CELAJ DEME ALI m 1972-04-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Beleg Dečani/Deçan
2255 CELAJ ISMAIL ISLAM m 1938-10-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2256 CELAJ LATIF BAJRAM m 1940-09-15 Civilian Unknown Killing 1999-05-06 Kišna Reka/Kizharekë Glogovac/Gllogoc
2257 CELAJ LUAN RAME m 1977-04-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-07 Donji Streoc/Strellc i Ulët Dečani/Deçan
2258 CELAJ MEHMET UKE m 1943-04-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-07 Donji Streoc/Strellc i Ulët Dečani/Deçan
2259 CELAJ METUSH tdR m 1929-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2260 CELAJ REXHEP YMER m 1926-01-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2261 CELAJ SADRI ABAZ m 1938-06-07 Civilian Unknown Killing 1999-05-10 Leočina/Leçinë Srbica/Skënderaj
2262 ÇELAJ CANË MEHMET m 1967-10-09 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-19 Donji Streoc/Strellc i Ulët Dečani/Deçan
2263 ÇELAJ RIFAT SOKOL m 1980-05-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2264 CELIKU ALI HALIL m 1966-01-01 Civilian Unknown Disappearance 1999-05-16 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2265 CENA GANI MUSA m 1934-06-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2266 CENA HIDAJET HASAN m 1950-06-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2267 CENA IBRAHIM ADEM m 1947-02-03 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-17 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2268 CENAJ DINË REXHEP m 1939-10-19 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-06-01 Loćane/Lloqan Dečani/Deçan
2269 CENAJ MONE RRUSTË f 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-05-29 Loćane/Lloqan Dečani/Deçan
2270 CENAJ RASIM FEJZE m 1954-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-07-01 Romaja/Romajë Prizren
2271 CENAJ XYFE UKSHIN f 1908-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-06-01 Loćane/Lloqan Dečani/Deçan
2272 ÇENGAJ YMRIDIN ISMAIL m 1964-08-17 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-11 Ješkovo/Jeshkovë Prizren
2273 CEPAKIĆ CEPO m Unknown Unknown Disappearance 1999-06-10 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2274 ÇERKINAJ RAMADAN m 1943-01-01 Civilian Unknown Killing 1998-08-06 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2275 CERKINI HASAN SALI m 1975-02-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-16 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2276 CERKINI SHABAN m 1997-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-06-16 Topilo/Topillë Štimlje/Shttd
2277 CERNA TIBOR JOŽEF m 1978-11-08 Soldier HUNGARIAN Killing 1999-04-28 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2278 CEROVIĆ RADOŠ DRAGOJE m 1978-10-22 Soldier MONTENEGRIN Killing 1998-07-28 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2279 CEROVIĆ STANISLAVKA f Unknown Unknown Disappearance 1999-06-15 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2280 CERRAKU BAHTIJE HALIL f 1969-02-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Stari Poklek/Poklek i Vjetër Glogovac/Gllogoc
2281 CERRAKU BESRAT EJUP m 1986-09-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Stari Poklek/Poklek i Vjetër Glogovac/Gllogoc
2282 CERRAKU MIHRIJE f 1952-07-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Stari Poklek/Poklek i Vjetër Glogovac/Gllogoc
2283 CETA EMRUSH QAUSH m 1972-02-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-29 Rogovo/Rogovë Đakovica/Gjakovë
2284 CETA SYLE KADRI m 1968-06-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kaličane/Kaliqan Istok/Istog
2285 CETAJ HAMDI BILALL m 1978-01-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-07 Kašica/Kashicë Istok/Istog
2286 CIGANI HILMI BAJRAM m 1964-11-20 Civilian ROMANY Killing 1999-06-18 Babaloć/Baballoq Dečani/Deçan
2287 CIKAQI FATLIND SAFET m 1999-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-02 Belanica/Bellanicë Mališevo/Malishevë
2288 CIMBALJEVIĆ ĐORĐIJE MILIĆ m 1979-06-17 Soldier SERB Killing 1999-03-31 Ljugbunar/Lum-Bunar Đakovica/Gjakovë
2289 CIMILI ASLLAN RAMADAN m 1972-04-17 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-26 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2290 CIMILI ILIMI EMIN m 1966-04-02 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-15 Vlahinje/Vllahi Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2291 CIMILI QAZIM HAJDAR m 1954-05-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-29 Meljenica/Melenicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2292 CINA BEKIM m Unknown Unknown Disappearance 1999-05-25 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2293 CINCAREVIĆ DRAGOLJUB VIDOSAV m 1952-02-22 Policeman SERB Killing 1999-05-18 Lozica/Llazicë Mališevo/Malishevë
2294 CITAKU HAXHI FAIK m 1982-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-15 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2295 CITAKU JAHJA FAIK m 1982-04-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Donje Žabare/Zhabar i Poshtëm Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2296 CITAKU REXHEP JANUZ m 1920-01-01 Civilian Unknown Disappearance 1999-04-26 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2297 ÇITAKU AJMANE SEJDI f 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-18 Čitak/Çitak Srbica/Skënderaj
2298 ÇITAKU HIVZI XHAFER m 1972-10-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kladernica/Klladërnicë Srbica/Skënderaj
2299 ÇITAKU MUHAMET SHABAN m 1969-02-08 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-15 Čitak/Çitak Srbica/Skënderaj
2300 ÇITAKU RIFAT HASAN m 1940-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-15 Čitak/Çitak Srbica/Skënderaj
2301 ÇITAKU VEHBI RRAHMAN m 1973-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Bajčina/Bajçinë Podujevo/Podujevë
2302 ÇOÇAJ BESNIK RAGIP m 1981-03-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Mazrek Prizren
2303 COKA HALIT RIZA m 1974-07-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-03 Gornji Ratiš/Ratish i Epërm Dečani/Deçan
2304 COLAJ BARDHEC ZEF m 1946-05-14 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-07 Zlokućane/Zllakuqan Klina/Klinë
2305 COLAJ NIKË BARDHEC m 1974-02-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-07 Zlokućane/Zllakuqan Klina/Klinë
2306 COLI BEAT MARTIN m 1982-03-04 Soldier Unknown Killing 1999-04-10 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
2307 COLLAKAJ DERVISH AZEM m 1953-06-08 Civilian Unknown Killing 1999-04-22 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2308 COLLAKAJ SEBAHATE RAMADAN f 1962-04-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Košutovo/Koshutovë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2309 CREVAR DUŠAN JOVO m 1968-07-18 Unknown SERB Disappearance 1999-06-20 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2310 CRNOBREGU ERDUAN YMER m 1970-10-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2311 CSIZMADIA JANOS MATYAS m 1953-12-03 Policeman HUNGARIAN Killing 1998-11-20 Prilep Dečani/Deçan
2312 CUBAJ ZJADIN HYSEN m 1962-01-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Matičane/Matiçan Priština/Prishtinë
2313 CUCKIĆ BRANISLAV m Unknown Unknown Disappearance 1999-07-30 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2314 CUCUREVIĆ DANICA MARTIN f 1924-12-07 Civilian SERB Killing 1999-08-24 Prizren/Prizren Prizren
2315 CUCUREVIĆ MILORAD JORDAN m 1915-06-22 Civilian SERB Killing 1999-08-14 Prizren/Prizren Prizren
2316 CUFAJ NEZIR DEME m 1912-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Istinić/Isniq Dečani/Deçan
2317 CUFAJ XHEVDET HAMZË m 1969-08-13 Civilian EGYPTIAN Disappearance 1999-05-31 Bec Đakovica/Gjakovë
2318 CUKA RAIF AVDULLAH m 1912-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2319 CUKAJ ALI KASEM m 1917-02-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Naklo/Nakëll Peć/Pejë
2320 CUKAJ BAHRI NAZIF m 1974-08-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-23 Gornje Stanovce/Stanoc i Epërm Vučitrn/Vushtrri
2321 CUKAJ GËZIM BEQIR m 1979-02-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Plavljane/Pavlan Peć/Pejë
2322 ÇUNAJ MEHMET AZEM m 1972-10-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
2323 CUROJA NASER HAMIT m 1975-03-06 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-05-30 Brod Štrpce/Shtërpcë
2324 CURRAJ ZENEL HASAN m 1973-06-24 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-17 Goružup/Goruzhup Prizren
2325 CURRI AZIZ MIFTAR m 1925-05-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Lug/Llugë Podujevo/Podujevë
2326 CURRI EMRI PAJAZIT m 1971-03-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2327 CURRI FERID ESAT m 1974-10-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Gornji Grabovac/Graboc i Epërm Obilić/Obiliq
2328 CURRI FETIJE BAHTIR f 1950-12-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Lug/Llugë Podujevo/Podujevë
2329 CURRI ISTREF RRUSTEM m 1967-05-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2330 CURRI IZET RRUSTEM m 1974-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2331 CURRI MUSTAFE RRAHIM m 1947-10-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Lug/Llugë Podujevo/Podujevë
2332 CURRI SABEDIN SELIM m 1979-05-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Srednji Belaćevac/Mesbardh Kosovo Polje/Fushë Kosovë
2333 CURRI SHEHIDE TAFIL f 1965-03-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-24 Donji Zabelj/Zabel i Ulët Glogovac/Gllogoc
2334 CURRI XHEVDET QERIM m 1979-05-22 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-27 Pomazatin/Pomazetin Kosovo Polje/Fushë Kosovë
2335 CURRI ZYBER AKI m 1952-07-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-12-29 Palivodenica/Palivodicë Kačanik/Kaçanik
2336 CVEJIĆ LJUBIŠA DANILO m 1939-06-24 Civilian SERB Killing 1999-07-23 Staro Gracko Lipljan/Lipjan
2337 CVEJIĆ NEBOJŠA ČEDOMIR m 1964-07-16 Policeman SERB Killing 1998-02-19 Donje Ljupče/Lupç i Poshtëm Podujevo/Podujevë
2338 CVEJIĆ SAŠA JORDAN m 1973-09-26 Civilian SERB Killing 1999-07-23 Staro Gracko Lipljan/Lipjan
2339 CVEJIĆ STANA JOVAN f 1935-01-01 Civilian SERB Killing 1999-09-23 Poneš/Ponesh Gnjilane/Gjilan
2340 CVETANOVIĆ BOJAN STANIŠA m 1978-12-10 Soldier SERB Killing 1999-05-14 Muhadžer Prelez/Pr.i Muhaxhere Uroševac/Ferizaj
2341 CVETANOVIĆ IVAN DUŠAN m 1960-03-05 Soldier SERB Killing 1999-05-31 Planeja/Planejë Prizren
2342 CVETANOVIĆ SLAVOLJUB STOJADIN m 1962-02-24 Soldier SERB Killing 1999-06-02 Hoča Zagradska/Hoçë e Qytetit Prizren
2343 CVETANOVIĆ VESNA MOMČILO f 1968-07-14 Civilian SERB Killing 1999-05-19 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
2344 CVETANOVSKA LJILJANA f Civilian SERB Disappearance 1999-08-11 Prizren/Prizren Prizren
2345 CVETIĆ MILOVAN STANIŠA m 1949-07-22 Civilian SERB Killing 1999-05-01 Lužane/Lluzhan Podujevo/Podujevë
2346 CVETIĆ SRBOLJUB DRAGAN m 1963-09-03 Soldier SERB Killing 1999-06-04 Miruša/Mirushë Mališevo/Malishevë
2347 CVETKOVIĆ BOBAN VUKAŠIN m 1970-05-29 Soldier SERB Killing 1999-05-18 Godišnjak/Godishnjak Podujevo/Podujevë
2348 CVETKOVIĆ BOJAN SRETEN m 1972-09-05 Soldier SERB Disappearance 1999-04-11 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2349 CVETKOVIĆ BOŽIDAR MLADEN m 1929-01-10 Civilian SERB Disappearance 1999-06-12 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
2350 CVETKOVIĆ DEJAN m Unknown SERB Disappearance 1999-09-15 Prizren/Prizren Prizren
2351 CVETKOVIĆ DRAGAN m Unknown SERB Disappearance 1999-09-15 Prizren/Prizren Prizren
2352 CVETKOVIĆ DUŠAN STANOJE m 1933-10-28 Soldier SERB Killing 1999-09-15 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
2353 CVETKOVIĆ ILINKA f Unknown Unknown Disappearance 1999-07-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2354 CVETKOVIĆ MILAN m 1976-01-01 Unknown Unknown Disappearance 1999-09-24 Prizren/Prizren Prizren
2355 CVETKOVIĆ MIRKO MLADEN m 1937-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-11 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
2356 CVETKOVIĆ SRĐAN ĐORĐE m 1972-09-09 Policeman SERB Killing 1999-05-08 Barane/Baran Peć/Pejë
2357 CVETKOVIĆ VLASTA f Unknown SERB Disappearance 1999-08-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2358 CVETKOVIĆ ZORAN ČEDOMIR m 1963-12-16 Soldier SERB Killing 1999-05-14 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2359 CVETKOVIĆ ZORAN PREDRAG m 1978-05-16 Soldier SERB Killing 1999-04-12 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2360 CVETKOVIĆ ŽIVADIN m Unknown SERB Disappearance 1999-06-21 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2361 CVIJANOVIĆ ĐORĐE NIKOLA m 1942-05-06 Civilian SERB Killing 1999-10-06 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2362 ČABARKAPA ČEDO ŽIVOJIN m 1950-06-08 Civilian MONTENEGRIN Killing 1998-07-17 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2363 ČABARKAPA SLOBODAN TOMISLAV m 1978-07-31 Soldier SERB Killing 1999-04-20 tduža/tduzhë Glogovac/Gllogoc
2364 ČEČARIĆ GORAN DOBRISAV m 1966-03-19 Policeman SERB Killing 1998-07-27 Mlečane/Mleqan Mališevo/Malishevë
2365 ČEKU FANI m 1950-01-01 Unknown ROMANY Disappearance 1999-09-04 Prizren/Prizren Prizren
2366 ČELIĆ AVDIJA KURTA m 1947-04-08 Civilian ROMANY Killing 1999-07-03 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2367 ČELIĆ IVAN MOMČILO m 1959-01-01 Unknown SERB Killing 1999-06-14 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2368 ČEMERIKIĆ SRĐAN MIODRAG m 1962-10-01 Policeman SERB Killing 1999-05-17 Prizren/Prizren Prizren
2369 ČESCU ČAUSH m 1965-01-01 Unknown Unknown Killing 1998-01-01 Junik Dečani/Deçan
2370 ČIVTELIĆ MILKA SVETOZAR f 1934-02-28 Civilian SERB Killing 1999-07-18 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2371 ČOLAKOVIĆ IZET HAKIJA m 1977-03-31 Soldier BOSNIAK Killing 1999-05-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2372 ČOLIĆ MIJAJLO BORISAV m 1965-01-23 Soldier SERB Killing 1999-04-15 Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm Srbica/Skënderaj
2373 ČOLOVIĆ MLADEN m 1983-01-01 Unknown SERB Disappearance 1999-11-21 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2374 ČUBANOVIĆ ĐOKO STRAHINJA m 1950-04-01 Civilian SERB Disappearance 1999-07-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2375 ČUNGUROVIĆ STANKO RADOMIR m 1944-06-11 Policeman SERB Disappearance 1999-06-01 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
2376 ČUNGUROVIĆ STOJANKA f Unknown Unknown Disappearance 1999-07-12 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2377 ČUPIĆ BRANKO DRAGUTIN m 1952-08-29 Policeman SERB Disappearance 1999-06-23 Peć/Pejë Peć/Pejë
2378 ČUPIĆ ZDRAVKO m Unknown Unknown Disappearance 1999-01-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
2379 ČUTURILO BRANKO NIKOLA m 1957-06-03 Soldier SERB Killing 1999-04-11 Donji Streoc/Strellc i Ulët Dečani/Deçan
2380 ĆEHAJA SMAJO IBRAHIM m 1917-01-01 Civilian BOSNIAK Disappearance 1999-03-26 Peć/Pejë Peć/Pejë
2381 ĆEPA SVETISLAV m Civilian SERB Killing 1999-07-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2382 ĆERANIĆ ZORAN RADIVOJE m 1962-10-07 Policeman SERB Killing 1998-07-22 Peć/Pejë Peć/Pejë
2383 ĆIRIĆ RADE MARKO m 1977-02-28 Soldier SERB Killing 1999-04-15 Goružup/Goruzhup Prizren
2384 ĆIRKOVIĆ MILOŠ ANĐELKO m 1961-06-22 Civilian SERB Disappearance 1999-06-20 Belo tdje/Bellopojë Peć/Pejë
2385 ĆIRKOVIĆ RADOSAVA f Civilian SERB Killing 1999-06-10 Glavičica/Gllaviçicë Peć/Pejë
2386 ĆIRKOVIĆ VASILJKA MARKO f 1920-02-03 Civilian SERB Killing 1999-06-26 Glavičica/Gllaviçicë Peć/Pejë
2387 ĆIRKOVIĆ VIDOJE MIHAJILO m 1956-06-28 Unknown SERB Disappearance 1999-03-28 Donje Nerodimlje/Nerodtd e P Uroševac/Ferizaj
2388 ĆIRKOVIĆ ZORKA f 1929-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-01-01 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
2389 ĆIROVIĆ VELIMIR STANIŠA m 1969-08-01 Soldier SERB Killing 1999-04-08 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2390 ĆOROVIĆ MUHAMED AHMED m 1940-08-31 Civilian BOSNIAK Disappearance 1999-08-09 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2391 ĆOSOVIĆ FIKRETA RASIT f 1965-01-01 Civilian BOSNIAK Killing 1999-09-20 Vranovac/Vranoc Peć/Pejë
2392 ĆUK ĐORĐE OBRAD m 1973-01-15 Civilian SERB Disappearance 1998-07-02 Lapušnik/Llapushnik Glogovac/Gllogoc
2393 ĆUKOVIĆ SLAVIŠA MILOŠ m 1976-11-18 Soldier SERB Killing 1999-05-19 Molić/Molliq Đakovica/Gjakovë
2394 ĆUPRIJANOVIĆ GORICA f 1953-01-01 Civilian SERB Killing 1999-05-19 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
2395 ĆURČIĆ BRATISLAV RADOSLAV m 1965-06-20 Soldier SERB Killing 1999-06-02 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
2396 ĆURČIĆ MIROLJUB VELIMIR m 1964-10-20 Soldier SERB Killing 1999-04-19 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
2397 ĆURČIĆ SRMENA ČEDOMIR f 1916-01-01 Civilian SERB Killing 1999-08-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2398 ĆURČIĆ ZLATIBOR DRAGUTIN m 1947-04-07 Civilian SERB Killing 1999-08-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2399 ĆUSE HASIM m 1940-01-01 Unknown Unknown Killing 2000-02-01 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2400 DABICAJ EDMOND HYSNI m 1976-10-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-04-27 Vokša/Voksh Dečani/Deçan
2401 DABICAJ JETON ZEQIR m 1975-01-29 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-04 Prilep Dečani/Deçan
2402 DACAJ HAJDAR SMAJL m 1942-12-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
2403 DACAJ TAHIR SMAJL m 1936-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
2404 DACIĆ MIODRAG RADOJE m 1956-05-08 Soldier SERB Killing 1999-04-20 Hoča Zagradska/Hoçë e Qytetit Prizren
2405 DAFOTA JUSUF BAJRAM m 1940-06-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2406 DAJAKU EMINE HAZIR f 1929-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-05 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2407 DAJAKU FERAT HAMIT m 1942-03-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-23 Donja Klina/Klinë e Poshtme Srbica/Skënderaj
2408 DAJAKU FLAKA m 1998-04-14 Civilian Unknown Killing 1999-05-10 Rakitnica/Rakinicë Srbica/Skënderaj
2409 DAJAKU KADA SEFER f 1945-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Rakitnica/Rakinicë Srbica/Skënderaj
2410 DAJAKU MURAT SMAJL m 1960-01-03 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-13 Lauša/Llaushë Srbica/Skënderaj
2411 DAJAKU OSMAN tdR m 1940-06-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2412 DAJAKU SAHIT tdR m 1913-03-21 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-02 Rakitnica/Rakinicë Srbica/Skënderaj
2413 DAJAKU SHKURTA m 1999-04-10 Civilian Unknown Killing 1999-04-13 Rakitnica/Rakinicë Srbica/Skënderaj
2414 DAJIĆ RADOVAN TRAJKO m 1972-09-25 Policeman SERB Killing 1999-07-29 Dobrčane/Dobërçan Gnjilane/Gjilan
2415 DAKA FERAD ISMAIL m 1941-06-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2416 DAKA HANUMSHA f Unknown ALBANIAN Killing 1999-06-01 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2417 DAKA NUHI ASMAN m 1943-12-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Vrševce/Vërshec Suva Reka/Suharekë
2418 DAKA SHAIP SYLE m 1941-01-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-08 Lanište/Llanishtë Štimlje/Shttd
2419 DAKAJ AZIZ ADEM m 1980-11-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Golubovac/Golluboc Mališevo/Malishevë
2420 DAKAJ HAJRIJE IBISH f 1927-04-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
2421 DAKAJ HAKI FEJZE m 1965-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-16 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
2422 DAKAJ MIRUSH KURTISH m 1962-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-11 Golubovac/Golluboc Mališevo/Malishevë
2423 DAKAJ MUHARREM SINAN m 1975-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Golubovac/Golluboc Mališevo/Malishevë
2424 DAKAJ MURSEL HYSEN m 1929-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Murga/Murgë Srbica/Skënderaj
2425 DAKAJ PERPARIM FATMIR m 1986-06-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
2426 DAKAJ QAUSH SINAN m 1977-01-11 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Golubovac/Golluboc Mališevo/Malishevë
2427 DAKAJ TEUTA ARIF f 1983-09-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
2428 DAKAJ XHEMAJL HYSEN m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-18 Cerovik/Cerrovikë Klina/Klinë
2429 DAKAJ ZELFIJE AGUSH f 1924-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-13 Koriša/Korishë Prizren
2430 DALIPI RABIT TAHIR m 1951-02-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Lovce/Llovcë Gnjilane/Gjilan
2431 DALLKU AGIM HAMDI m 1970-09-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2432 DALLKU BASHKIM HAMDI m 1976-08-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2433 DALLKU HAMDI RAGIP m 1936-06-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2434 DALLKU SHEFKI MUSTAF m 1952-03-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2435 DALLOSHI MEHDI HAJRUSH m 1944-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
2436 DAMJANI MUHAREM QAZIM m 1955-09-14 Civilian ROMANY Disappearance 1998-09-30 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
2437 DAMONAGA ILIR DAMON m 1965-06-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
2438 DANA AFRIM TAIB m 1952-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2439 DANA AGRON RAMADAN m 1954-01-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2440 DANA ALBERT EKREM m 1968-11-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2441 DANA GEZIM RAMADAN m 1951-06-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2442 DANA KASTRIOT AVNI m 1968-01-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2443 DANA LABINOT AFRIM m 1982-02-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2444 DANA LUAN AFRIM m 1980-01-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2445 DANA NURIJE BEQIR f 1938-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
2446 DANA OSMON RAMADAN m 1973-11-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2447 DANA RAMADAN OSMAN m 1912-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2448 DANA SELIM MUHARREM m 1950-10-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2449 DANA SHYRETE ZENEL f 1934-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2450 DANČETOVIĆ BOŽIDAR ĐORĐE m 1922-03-22 Civilian SERB Killing 1999-08-15 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2451 DANČETOVIĆ PAVLE m 1955-01-01 Civilian SERB Killing 1999-10-10 Banjska/Banjskë Vučitrn/Vushtrri
2452 DANI DIBRAN HAXHI m 1932-08-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2453 DANI EMINE TAHIR f 1968-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-25 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
2454 DANI HASAN HAJDAR m 1930-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ovčarevo/Aqarevë Srbica/Skënderaj
2455 DANI QAMIL DIBRAN m 1956-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Tušilje/Tushilë Srbica/Skënderaj
2456 DANI SHQIPONJE SHERMET m 1998-12-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-11 Glođane/Gllogjan Dečani/Deçan
2457 DANI TAHIR XHEMAIL m 1948-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
2458 DANIČIĆ MILORAD BUDIMIR m 1955-04-22 Civilian SERB Disappearance 1999-10-21 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2459 DANUZA JAHJA REHAN m 1971-04-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Babaj Boks/Babaj i Bokës Đakovica/Gjakovë
2460 DAQAJ BINAK MAHMUT m 1969-11-27 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-01 Prizren/Prizren Prizren
2461 DAQAJ RESHIT MAHMUT m 1969-11-27 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-01 Prizren/Prizren Prizren
2462 DARDHISHTA ZEKIRI MUSLI m 1970-08-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-16 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2463 DARLISHTA MAHMUT m Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2464 DASHEVCI PAJAZIT QAKЁ m 1931-04-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2465 DASHI HAMID HALIL m 1946-01-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-21 Stagovo/Stagovë Kačanik/Kaçanik
2466 DASHI IBRAHIM AVDI m 1968-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-21 Stagovo/Stagovë Kačanik/Kaçanik
2467 DASHI RAMADAN FAZLI m 1941-05-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-21 Stagovo/Stagovë Kačanik/Kaçanik
2468 DAŠIĆ BRANISLAV m Civilian SERB Killing 1999-07-01 Belo tdje/Bellopojë Peć/Pejë
2469 DAŠIĆ DIVNA f Unknown Unknown Disappearance 1999-06-19 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
2470 DAŠIĆ DRAGAN JANKO m 1955-06-04 Civilian SERB Disappearance 1999-06-17 Rudice/Rudicë Klina/Klinë
2471 DAŠIĆ DRAGAN MILUTIN m 1962-03-25 Civilian SERB Disappearance 1999-06-18 Peć/Pejë Peć/Pejë
2472 DAŠIĆ DRAGUTIN MIJAJLO m 1967-02-05 Civilian SERB Disappearance 1999-06-17 Rudice/Rudicë Klina/Klinë
2473 DAŠIĆ DUŠAN JANKO m 1952-09-12 Civilian SERB Disappearance 1999-06-17 Rudice/Rudicë Klina/Klinë
2474 DAŠIĆ JOVAN m Civilian SERB Killing 1999-07-01 Belo tdje/Bellopojë Peć/Pejë
2475 DAŠIĆ JOVANKA VLATKO f 1957-12-12 Civilian SERB Disappearance 1999-06-17 Rudice/Rudicë Klina/Klinë
2476 DAŠIĆ KOSTADIN m Civilian SERB Killing 1999-06-17 Rudice/Rudicë Klina/Klinë
2477 DAŠIĆ MIJAJLO PETAR m 1943-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-17 Rudice/Rudicë Klina/Klinë
2478 DAŠIĆ RADOSAV MILAN m 1949-09-17 Civilian SERB Killing 1999-07-05 Rudice/Rudicë Klina/Klinë
2479 DAŠIĆ SAVKA f Civilian SERB Killing 1999-11-02 Donji Streoc/Strellc i Ulët Dečani/Deçan
2480 DAUTAJ ARIF SHPEND m 1959-10-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-26 Babaj Boks/Babaj i Bokës Đakovica/Gjakovë
2481 DAUTAJ BAJRAM NAZMI m 1985-09-29 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-24 Ljubožda/Lubozhdë Istok/Istog
2482 DAUTAJ BESART ASLLAN m 1985-09-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-29 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2483 DAUTAJ DEME ALI m 1949-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Donji Streoc/Strellc i Ulët Dečani/Deçan
2484 DAUTAJ ELAZ FAZLI m 1922-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-09 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2485 DAUTAJ HAMDI JAKUP m 1971-04-22 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-03 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2486 DAUTAJ HYSNI XHELADIN m 1976-05-08 Soldier ALBANIAN Killing 2000-06-17 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2487 DAUTAJ JAKUP ABAZ m 1941-02-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-12 Prilep Dečani/Deçan
2488 DAUTAJ MURAT SELIM m 1939-04-14 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-06-03 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2489 DAUTAJ OSMON UKË m 1970-02-28 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Peć/Pejë Peć/Pejë
2490 DAUTAJ QAZIM HAZIR m 1952-09-02 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-26 Babaj Boks/Babaj i Bokës Đakovica/Gjakovë
2491 DAUTAJ RAMADAN MAXHUN m 1941-03-16 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-01 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2492 DAUTAJ ZEKË HAJDIN m 1960-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-29 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2493 DAUTAJ ZENEL ABAZ m 1920-12-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-02 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2494 DAUTI FIDAN MIFTAR m 1983-01-28 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Mali Đurđevik/Gjurgjevik i Vog Klina/Klinë
2495 DAUTI MERIMAN UKE m 1977-07-18 Soldier Unknown Killing 1999-01-28 Ljubižda Has/Lubizhdë e Hasit Prizren
2496 DAUTI MIFTAR DAUT m 1941-11-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Mali Đurđevik/Gjurgjevik i Vog Klina/Klinë
2497 DAUTI QERtd SELMAN f 1961-02-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Srednja Klina/Klinë e Mesme Srbica/Skënderaj
2498 DAUTI SINAN FADIL m 1990-06-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-12 Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm Srbica/Skënderaj
2499 DAUTI SOKOL RRAHMAN m 1976-09-23 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-27 Zborce/Zborc Štimlje/Shttd
2500 DAUTI XHELADIN QAZIM m 1955-04-23 Soldier ALBANIAN Killing 1998-10-21 Goden Đakovica/Gjakovë
2501 DECANI REXHEP ISMET m 1949-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Peć/Pejë Peć/Pejë
2502 DEDA AGIM SHEFQET m 1960-02-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-25 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2503 DEDA FEHMIJE SHEFQET f 1955-08-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-25 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2504 DEDA GJON UKË m 1937-09-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2505 DEDA HYSEN ISLOM m 1922-10-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2506 DEDA KADRI SHAQIR m 1952-06-04 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-04 Stagovo/Stagovë Kačanik/Kaçanik
2507 DEDA LINTON PASHK m 1983-08-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2508 DEDA MARK UKЁ m 1952-06-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2509 DEDA MARTIN PJETËR m 1967-09-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2510 DEDA NISA HYRTEZA f 1934-10-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2511 DEDA PASHK UKË m 1958-08-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2512 DEDA PJETËR UKË m 1935-08-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2513 DEDA QEMAJL JASHAR m 1952-04-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Slatina/Sllatinë Kačanik/Kaçanik
2514 DEDA SHEFQET ISLAM m 1920-05-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-28 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2515 DEDA TEKI SHEFQET m 1958-04-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-25 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2516 DEDAJ DEDE PJETER m 1948-09-12 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Drenje/Drejë Istok/Istog
2517 DEDAJ FRROK NIKE m 1965-03-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2518 DEDAJ GJOKË NIKOLLE m 1959-09-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2519 DEDAJ MARJAN NDUE m 1953-02-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-09 Peć/Pejë Peć/Pejë
2520 DEDAJ MIKEL NIKE m 1962-03-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2521 DEDAJ MUSË NDUE m 1942-07-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2522 DEDAJ NIKOLLË GJOKE m 1981-12-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
2523 DEDAJ PETRIT MARK m 1968-12-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-09 Peć/Pejë Peć/Pejë
2524 DEDIĆ BOBAN PREDRAG m 1963-06-22 Civilian SERB Disappearance 1999-06-18 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2525 DEDIĆ MARJAN MILENKO m 1954-03-12 Civilian SERB Disappearance 1999-06-17 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2526 DEDIĆ NEGOVAN VOJISLAV m 1967-02-15 Civilian SERB Killing 1999-10-31 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2527 DEDIĆ RANKO BRANISLAV m 1965-03-06 Soldier SERB Killing 1999-05-03 Savina Voda Peć/Pejë
2528 DEDINCA AJET SELIM m 1955-03-12 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-28 Leskovčić/Lajthishte Obilić/Obiliq
2529 DEDINCA SADIK MUSTAFE m 1950-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-14 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2530 DEDINCA SHEFKET RAIM m 1929-11-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Crkvena Vodica/Palaj Obilić/Obiliq
2531 DEDINCA SHEFKI HALIL m 1921-09-16 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-24 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
2532 DEDINCA SHEFQET ISMET m 1973-03-31 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-27 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
2533 DEDINCA VEHBI EJUP m 1954-09-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Crkvena Vodica/Palaj Obilić/Obiliq
2534 DEDUSHAJ HAJRIE SYLË f 1909-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-06 Ljutoglava/Lutogllavë Peć/Pejë
2535 DEDUSHAJ JETON IDRIZ m 1975-01-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-05 Dašinovac/Dashinoc Dečani/Deçan
2536 DEJANOVIĆ ČEDA m Civilian SERB Disappearance 1999-06-19 Srpski Babuš/Babush i Serbëve Uroševac/Ferizaj
2537 DEJANOVIĆ JELENA MILOVAN f 1935-07-13 Civilian SERB Killing 1999-03-25 Pećane/Peqan Suva Reka/Suharekë
2538 DEJANOVIĆ MILORAD PETKO m 1929-02-09 Civilian SERB Disappearance 1999-06-23 Stari Kačanik/Kaçanik i Vjetër Kačanik/Kaçanik
2539 DELIA ADEM HAZIR m 1956-01-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Žabelj/Zhabel Đakovica/Gjakovë
2540 DELIA BEKIM AHMET m 1979-09-14 Civilian ROMANY Killing 1999-05-14 Plavljane/Pavlan Peć/Pejë
2541 DELIAJ SELMAN METË m 1968-04-21 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-12-20 Zahać/Zahaq Peć/Pejë
2542 DELIBAŠIĆ MILORAD LJUBINKO m 1972-01-07 Unknown SERB Killing 1999-07-02 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2543 DELIGASHI SELMAN XHEMË m 1976-06-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-26 Golubovac/Golluboc Mališevo/Malishevë
2544 DELIJA tdR ALIRIZA m 1957-10-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-18 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2545 DELIJA KASTRIOT MUHARREM m 1972-03-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2546 DELIJA MUHARREM IBRAHIM m 1924-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2547 DELIJA MURAT HALIT m 1946-10-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Budisavci/Budisallc Klina/Klinë
2548 DELIJAJ ZYLA f Unknown Unknown Disappearance 1999-08-15 Zahać/Zahaq Peć/Pejë
2549 DELIQI FADIL ISMET m 1956-03-18 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-23 Vaganica/Vaganicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2550 DELIU ADEM OSMAN m 1939-12-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2551 DELIU ADEM SALIH m 1965-02-25 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2552 DELIU AHMET SHAQIR m 1945-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Marina/Marinë Srbica/Skënderaj
2553 DELIU ALI VELI m 1930-02-11 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2554 DELIU ANTIGONA HYSEN f 1984-06-02 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2555 DELIU ARDIAN HAZIR m 1980-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-31 Novi Poklek/Poklek i Ri Glogovac/Gllogoc
2556 DELIU ASLLAN TAHIR m 1956-06-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Košutovo/Koshutovë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2557 DELIU AVDYL B m 1997-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-12 Albania Albania
2558 DELIU AZIZ IBRAHIM m 1940-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2559 DELIU BASTRI SADRI m 1981-05-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
2560 DELIU BEDRI ISUF m 1937-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2561 DELIU BEKIM BEQIR m 1976-05-27 Soldier ALBANIAN Killing 1998-03-01 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
2562 DELIU BLEART SABIT m 1993-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2563 DELIU DELI AZEM m 1939-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2564 DELIU DELI MIFTAR m 1962-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
2565 DELIU DEMIR HALIL m 1939-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2566 DELIU DERVISH TAFIL m 1964-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-06-11 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2567 DELIU DITURIJE tdR f 1998-08-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-01 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2568 DELIU DONJETA HAJRIZ f 1991-08-12 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2569 DELIU FAZLI HAJRIZ m 1962-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2570 DELIU FAZLI RAME m 1908-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2571 DELIU GENTIANA HAJRIZ f 1990-05-07 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2572 DELIU HABIB IDRIZ m 1943-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2573 DELIU HAJRIZ FAZLI m 1964-04-14 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2574 DELIU HAKI ZENË m 1959-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Gornja Koretica/Korroticë e Ep Glogovac/Gllogoc
2575 DELIU HAMIDE LIMAN f 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2576 DELIU HETEM OSMAN m 1944-06-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2577 DELIU HYSEN IDRIZ m 1946-07-24 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2578 DELIU HYZRI m 1964-05-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Belince/Belincë Štimlje/Shttd
2579 DELIU IBUSH BRAHIM m 1944-05-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 tduža/tduzhë Glogovac/Gllogoc
2580 DELIU ISMET HALIT m 1942-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2581 DELIU JETON YMER m 1988-09-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2582 DELIU JETULLAH HAJRULLAH m 1951-05-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2583 DELIU LULVER ZEQIR m 1987-02-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-03 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2584 DELIU LULJETA SADRI f 1971-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2585 DELIU LUMNIJE BAJRAM f 1969-02-03 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2586 DELIU MENDUHIJE YMER f 1994-05-16 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2587 DELIU MIHANE ARIF f 1973-11-17 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2588 DELIU MIHANE HYSEN f 1982-02-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2589 DELIU MURAT SAHIT m 1963-07-06 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2590 DELIU MUSTAFË m Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-21 Graštica/Grashticë Priština/Prishtinë
2591 DELIU MUSTAFЁ SELMAN m 1957-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2592 DELIU NEBIH ZEQIR m 1925-10-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Marina/Marinë Srbica/Skënderaj
2593 DELIU NEZIR SHABAN m 1932-09-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2594 DELIU PAJAZIT RRUSTEM m 1929-10-08 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2595 DELIU PAKIZE HASAN f 1983-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-23 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2596 DELIU SELIM ADEM m 1983-11-16 Soldier ALBANIAN Disappearance 1999-04-20 Ljumbarda/Lumbardh Dečani/Deçan
2597 DELIU SHERIF RRUSTEM m 1931-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2598 DELIU SHERIFE SALI m 1935-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
2599 DELIU SYLE HASAN m 1969-12-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-07 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2600 DELIU TAFIL IBUSH m 1971-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-06-11 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2601 DELIU VALMIR ADEM m 1996-09-21 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2602 DELIU VESEL OSMAN m 1947-12-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2603 DELIU XHELIL ZEQIR m 1927-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Marina/Marinë Srbica/Skënderaj
2604 DELIU ZAHIDE ADEM f 1971-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2605 DELIU ZEQIR JANUZ m 1954-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2606 DELJA ĐOKO NIKOLA m 1962-03-02 Soldier SERB Killing 1999-06-10 Dečani/Deçan Dečani/Deçan
2607 DEMA ALI ISUF m 1960-08-28 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
2608 DEMA ALI SADRI m 1945-01-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-24 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
2609 DEMA BLERIM SHAIP m 1966-04-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2610 DEMA HASAN SEJDI m 1970-09-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-28 Palatna/tdlatë Podujevo/Podujevë
2611 DEMA MAZLLUM CAZIM m 1955-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-07-01 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2612 DEMA NEKI HALIT m 1937-02-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-04 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2613 DEMA SHEFKIJE HAMZA f 1944-04-24 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-04 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2614 DEMA SHEFQET HALIT m 1950-06-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2615 DEMA SULEJMAN HALIT m 1954-07-26 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-04 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2616 DEMAJ ERMAL MEHMET m 1998-05-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-25 Ponorac/Panorc Mališevo/Malishevë
2617 DEMAJ HAJRIJE TAHIR f 1938-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kaličane/Kaliqan Istok/Istog
2618 DEMAJ HAJRUSH AVDULLAH m 1974-01-19 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-24 Bogićevica Montenegro
2619 DEMAJ ISLAM HALIL m 1920-06-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2620 DEMAJ NAJE RIZA f 1934-05-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Peć/Pejë Peć/Pejë
2621 DEMAJ NIMON MUSЁ m 1978-05-07 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-17 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2622 DEMAJ SALI MUSE m 1923-03-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Velika Jablanica/Jabllanicë e Peć/Pejë
2623 DEMAKU AJET BARDHEC m 1970-11-07 Soldier Unknown Killing 1999-06-18 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2624 DEMAKU BEDRI MUSLI m 1976-06-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-07 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2625 DEMAKU BEHRAM ASLLAN m 1959-05-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-27 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
2626 DEMAKU BILALL BRAHIM m 1930-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-27 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2627 DEMAKU DRITON MUSLI m 1975-06-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-14 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2628 DEMAKU ESMA SELMON f 1966-05-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Plavljane/Pavlan Peć/Pejë
2629 DEMAKU FERIZ IBUSH m 1936-03-08 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-16 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2630 DEMAKU HAXHE HAZIR m 1980-06-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
2631 DEMAKU HAXHI MILAZIM m 1932-06-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-27 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2632 DEMAKU MUSLI NEBIH m 1947-08-13 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-17 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2633 DEMAKU NAZMI AVDULAH m 1954-05-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-28 Novo Čikatovo/Çikatovë e Re Glogovac/Gllogoc
2634 DEMAKU QERKIN EMIN m 1952-05-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-07-12 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2635 DEMAKU VESEL MURSEL m 1947-10-12 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2636 DEMAKU XHEVAT HAXHI m 1974-10-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-06 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2637 DEMALIJAJ BRAHIM TAFË m 1949-05-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-05 Gornji Streoc/Strellc i Epërm Dečani/Deçan
2638 DEMALIJAJ JAKUB BAJRAM m 1981-04-26 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-29 Gornji Streoc/Strellc i Epërm Dečani/Deçan
2639 DEMIQI FEHMI NAZIF m 1972-12-22 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-24 Bogićevica Montenegro
2640 DEMIQI XHEVDET ISA m 1957-01-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2641 DEMIRAJ DEMIR SHAIP m 1971-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-24 Samodraža/Samadraxhë Suva Reka/Suharekë
2642 DEMIRAJ FEHMI TAHIR m 1967-10-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Brabonjić/Braboniq Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2643 DEMIRI ADEM MUHARREM m 1980-08-05 Soldier Unknown Killing 1999-04-16 Ljubovac/Lubavec Srbica/Skënderaj
2644 DEMIRI DRITON HALIT m 1980-05-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
2645 DEMIRI HAJDIN DEMIR m 1931-10-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2646 DEMIRI IDRIZ FEJZE m 1950-12-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Savrovo/Savrovë Suva Reka/Suharekë
2647 DEMIRI IDRIZ m 1957-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-11-06 Prizren Prizren
2648 DEMIRI JETISH HAZIR m 1917-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-24 Šurlane/Shurdhan Gnjilane/Gjilan
2649 DEMIRI JONUZ m 1931-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-09-06 Prizren/Prizren Prizren
2650 DEMIRI MUHARREM HAZIR m 1915-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-24 Šurlane/Shurdhan Gnjilane/Gjilan
2651 DEMIRI REXHEP SH. m 1979-06-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-26 Jezerce/Jezerc Uroševac/Ferizaj
2652 DEMIRI SADRI SEFER m 1941-09-03 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-06-07 Suvo Grlo/Syriganë Srbica/Skënderaj
2653 DEMIRI VINET RAGIP m Civilian ASHKALI Killing 1999-12-31 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
2654 DEMIRI YLVI KEMAJL m 1972-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-05 Smira/Smirë Vitina/Viti
2655 DEMIROVIĆ DŽEMILA METO f 1983-03-15 Civilian ROMANY Disappearance 1999-07-01 Obilić/Obiliq Obilić/Obiliq
2656 DEMJAHA AFERDITA HYSEN f 1961-08-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2657 DEMJAHA ARGJEND YLBER m 1993-07-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2658 DEMOLLI HESET HAFIZ m 1967-02-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Makovac/Makoc Priština/Prishtinë
2659 DEMOLLI REMZI NAZMI m 1965-07-20 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-27 Obrandža/Obrançë Podujevo/Podujevë
2660 DENČIĆ MILE RATKO m 1967-06-27 Soldier SERB Killing 1999-05-31 Planeja/Planejë Prizren
2661 DENIĆ BOJAN KRSTO m 1967-11-08 Soldier SERB Killing 1998-07-28 Buča/Buçe Dragaš/Dragash
2662 DENIĆ BRANKO ŽIVA m 1949-04-11 Civilian SERB Killing 1999-07-27 Paralovo/Parallovë Gnjilane/Gjilan
2663 DENIĆ CVETKO PAVLE m 1962-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-20 Rakoš/Rakosh Istok/Istog
2664 DENIĆ ČEDOMIR DIMITRIJE m 1938-07-17 Civilian SERB Killing 1999-06-19 Poneš/Ponesh Gnjilane/Gjilan
2665 DENIĆ MILORAD SRBOLJUB m 1960-12-19 Civilian SERB Killing 1999-08-09 Poneš/Ponesh Gnjilane/Gjilan
2666 DENIĆ NEBOJŠA RATOMIR m 1964-09-12 Civilian SERB Killing 1999-01-06 Donji Grabovac/Graboc i Ulët Kosovo Polje/Fushë Kosovë
2667 DENIĆ STOJAN TRAJKO m 1927-06-06 Civilian SERB Disappearance 1999-08-21 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
2668 DENIĆ VOISLAV RADOMIR m 1957-01-01 Civilian SERB Killing 1999-06-27 Paralovo/Parallovë Gnjilane/Gjilan
2669 DENIĆ ZLATIBOR DANILO m 1962-01-14 Policeman SERB Killing 2000-06-15 Gornje Dobrevo/Miradi e Epërme Kosovo Polje/Fushë Kosovë
2670 DENKIĆ GORAN m Unknown SERB Disappearance 1999-07-27 Radivojce/Radivojce Vitina/Viti
2671 DERDALLAJ HASAN REXHEP m 1974-02-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Rastavica/Rastavicë Dečani/Deçan
2672 DERDALLAJ KEQE SHABAN m 1969-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Rastavica/Rastavicë Dečani/Deçan
2673 DERGUTI ARBEN SHEQAJDIN m Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-29 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2674 DERGUTI VEHBI NUREDIN m 1942-02-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Banjica/Baicë Kačanik/Kaçanik
2675 DËRGUTI ISMET NURIF m 1971-12-02 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-24 Obrandža/Obrançë Podujevo/Podujevë
2676 DËRMALLA LUAN EQEREM m 1960-05-16 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2677 DERNJANI EMIN m 1974-02-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-09-01 Đeneral Janković/Han i Elezit Kačanik/Kaçanik
2678 DERNJANI FADIL NEBI m 1974-02-05 Unknown Unknown Killing 1999-09-01 Blace/Bllacë Suva Reka/Suharekë
2679 DERVARI HASAN BAJRUSH m 1955-12-21 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-19 Dren/Dren Zubin Potok/Zubin Potok
2680 DERVISHAJ ABEDIN UKE m 1967-05-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
2681 DERVISHAJ AHMET QAZIM m 1912-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Biluša/Billushë Prizren
2682 DERVISHAJ BAJRAM ZENUN m 1964-02-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2683 DERVISHAJ BEQIR IDRIZ m 1953-06-03 Soldier ALBANIAN Disappearance 1999-03-29 Beleg Dečani/Deçan
2684 DERVISHAJ BLERIM AHMET m 1974-03-13 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-01 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2685 DERVISHAJ BRAHIM YMER m 1966-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-15 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
2686 DERVISHAJ BURHAN MAXHUN m 1980-12-21 Soldier ALBANIAN Killing 1998-10-14 Miliševac/Milishec Dečani/Deçan
2687 DERVISHAJ EMINE MIFTAR f 1970-06-27 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-02 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
2688 DERVISHAJ ENVER tdR m 1982-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-15 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
2689 DERVISHAJ ESAT tdR m 1980-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-15 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
2690 DERVISHAJ GEZIM VEHBI m 1974-03-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-04 Zrze/Xërxë Orahovac/Rahovec
2691 DERVISHAJ GËZIM SHABAN m 1978-11-18 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-11 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2692 DERVISHAJ HAJDIN QERIM m 1927-04-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
2693 DERVISHAJ HIMË DERVISH m 1948-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
2694 DERVISHAJ ILIR MUHARREM m 1967-09-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-10-24 Deva/Devë Đakovica/Gjakovë
2695 DERVISHAJ ILIR RIZA m 1969-05-19 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-04 Zrze/Xërxë Orahovac/Rahovec
2696 DERVISHAJ MENDRES SHABANI m 1973-03-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Trbuhovac/Trubuhoc Istok/Istog
2697 DERVISHAJ MENHEND OSMAN m 1974-10-17 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-28 Ozrim/Ozdrim Peć/Pejë
2698 DERVISHAJ MENTOR OSMAN m 1977-07-19 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-28 Ade/Hade Obilić/Obiliq
2699 DERVISHAJ QEMAJL MUHARREM m 1969-09-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-04 Zrze/Xërxë Orahovac/Rahovec
2700 DERVISHAJ SELAMI ISMAIL m 1968-12-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-04 Zrze/Xërxë Orahovac/Rahovec
2701 DERVISHAJ SHEFQET SHABAN m 1975-11-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-03 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
2702 DERVISHAJ SHKURTE JAKUP f 1955-11-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
2703 DERVISHAJ TAHIR DERVISH m 1955-08-19 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
2704 DERVISHAJ VEPRIM MUSTAFE m 1969-07-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-04 Zrze/Xërxë Orahovac/Rahovec
2705 DERVISHAJ ZEQE ISUF m 1933-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Rznić/Irzniq Dečani/Deçan
2706 DERVISHDANA EMIN ZEJNELABEDIN m 1966-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2707 DERVISHDANA FAHRI ZEJNELABEDIN m 1961-11-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2708 DERVISHDANA ZEJNEL ABEDIN EMIN m 1939-11-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2709 DERVISHI AGIM SADRI m 1960-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
2710 DERVISHI ASLLAN HASAN m 1911-01-01 Unknown Unknown Killing 1998-09-23 Kožica/Kozhicë Srbica/Skënderaj
2711 DERVISHI BAHTIR RAMADAN m 1936-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
2712 DERVISHI BAJRAM OSMAN m 1926-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2713 DERVISHI DAUT SHEREMET m 1946-12-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Gornji Obilić/Kopiliq i Epërm Srbica/Skënderaj
2714 DERVISHI ILAZ SHABAN m 1926-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2715 DERVISHI MUHAMET AZIZ m 1967-11-27 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
2716 DERVISHI NEBIH HETEM m 1960-07-17 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-10 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
2717 DERVISHI RAME m Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ćuška/Qyshk Peć/Pejë
2718 DERVISHI SALIH HASAN m 1934-06-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2719 DERVISHI VESEL MURSEL m 1952-02-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-20 Novi Poklek/Poklek i Ri Glogovac/Gllogoc
2720 DERVISHI ZENEL LAH m 1913-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
2721 DERVISHOLI EJUP REXHEP m 1966-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
2722 DESKAJ AZEM AVDULLAH m 1960-07-07 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
2723 DESKAJ SADRI SEFER m 1949-08-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
2724 DESKU ARIF MEHMET m 1932-10-25 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-09-15 Tica/Ticë Srbica/Skënderaj
2725 DESKU CELË SHABAN m 1955-07-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-04-24 Klinčina/Kliçinë Peć/Pejë
2726 DESKU EMIN SYLE m 1939-04-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Klina/Klinë Klina/Klinë
2727 DESPIĆ MILOMIR DRAGOLJUB m 1979-03-07 Soldier SERB Killing 1999-04-08 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
2728 DESTANI SHABAN m 1939-01-01 Unknown Unknown Disappearance 1999-09-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2729 DEVA GЁZIM MAZLLUM m 1970-02-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2730 DEVERDŽIĆ RADOŠ ĐORĐE m 1953-08-10 Civilian SERB Disappearance 1999-04-03 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
2731 DEVIĆ NEGOVAN m Unknown SERB Disappearance 1999-10-29 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2732 DEVOLLI NUREDIN YMER m 1970-08-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-05-15 Peć/Pejë Peć/Pejë
2733 DIBRANI ALI HETEM m 1943-10-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-09 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
2734 DIBRANI ANTIGONA HABIB f 1980-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
2735 DIBRANI AVNI JETULLAH m 1977-02-14 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-22 Vrbnica/Vërbnicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2736 DIBRANI BESIM MIRAN m 1968-09-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Šalce/Shalë Vučitrn/Vushtrri
2737 DIBRANI BUKURIE HABIB f 1976-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
2738 DIBRANI DIBRAN RAME m 1930-03-19 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-24 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2739 DIBRANI FADIL HALIL m 1968-07-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-27 Trnavce/Tërnac Srbica/Skënderaj
2740 DIBRANI FAIK HALIT m 1941-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Grdovac/Gërdoc Podujevo/Podujevë
2741 DIBRANI FITIM AFRIM m 1998-10-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-02-22 Šalce/Shalë Vučitrn/Vushtrri
2742 DIBRANI HIKMETE m 1975-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-24 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2743 DIBRANI ISLAM SELIM m 1952-02-12 Civilian ROMANY Killing 1999-06-24 Lipljan/Lipjan Lipljan/Lipjan
2744 DIBRANI MIRADIJE AHMET f 1950-11-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
2745 DIBRANI MIRISHAHE HABIB f 1969-07-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
2746 DIBRANI NAZMI RIZAH m 1942-03-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Metohija/Metehi Podujevo/Podujevë
2747 DIBRANI RIFAT DIBRAN m 1920-05-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-18 Grdovac/Gërdoc Podujevo/Podujevë
2748 DIBRANI SADULLAH SELMAN m 1951-10-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-22 Vrbnica/Vërbnicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2749 DIBRANI SHERIFE MUSA f 1983-03-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-15 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2750 DIBRANI SOKOL NAZMI m 1975-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Žitinje/Zhiti Podujevo/Podujevë
2751 DIBRANI SULEJMAN m 1971-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-04-16 Dubovac/Duboc Vučitrn/Vushtrri
2752 DIBRANI ZUKE BAJRAM m 1915-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-18 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2753 DIČIĆ DANIJELA NOVICA f 1975-02-22 Civilian SERB Disappearance 1999-07-16 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
2754 DIČIĆ ŽIVORAD m 1957-01-01 Civilian SERB Killing 1999-08-01 Strezovce/Strezoc Kosovska Kamenica/Kamenicë
2755 DIGIĆ VLADA m 1944-01-01 Unknown SERB Killing 1999-07-30 Brasaljce/Bresalc Gnjilane/Gjilan
2756 DILAVERI BURIM QUN m 1982-12-04 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Mali Đurđevik/Gjurgjevik i Vog Klina/Klinë
2757 DILAVERI SAHIT HAMZE m 1948-07-06 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Mali Đurđevik/Gjurgjevik i Vog Klina/Klinë
2758 DILI EKREM SADIK m 1975-09-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Orlane/Orllan Podujevo/Podujevë
2759 DILPARIĆ ZORAN MILAN m 1971-10-23 Soldier SERB Killing 1999-05-12 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
2760 DIMIĆ DRAGANA SINIŠA f 1995-09-01 Civilian SERB Killing 1999-05-11 Staro Gracko Lipljan/Lipjan
2761 DIMIĆ DRAGANA f Unknown SERB Disappearance 1999-06-20 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2762 DIMIĆ DUŠAN VLADIMIR m 1960-09-16 Civilian SERB Killing 1999-07-01 Romune/Ramun Peć/Pejë
2763 DIMIĆ GORAN MIRKO m 1969-01-15 Soldier SERB Killing 1999-05-31 Krivenik Kačanik/Kaçanik
2764 DIMIĆ JOVICA BRANISLAV m 1952-01-17 Civilian SERB Killing 1999-06-13 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
2765 DIMIĆ JOVICA LJUBOMIR m 1967-08-12 Unknown SERB Killing 1999-06-19 Obilić/Obiliq Obilić/Obiliq
2766 DIMIĆ LELA f Civilian SERB Killing 1999-08-15 Prizren/Prizren Prizren
2767 DIMIĆ MILA f Unknown SERB Killing 1999-07-02 Lipljan/Lipjan Lipljan/Lipjan
2768 DIMIĆ MILOVAN MILIVOJE m 1964-01-01 Civilian SERB Killing 1999-07-01 Romune/Ramun Peć/Pejë
2769 DIMIĆ MOMČILO JORDAN m 1932-09-21 Civilian SERB Killing 1999-06-19 Poneš/Ponesh Gnjilane/Gjilan
2770 DIMIĆ MOMČILO LJUBOMIR m 1967-08-12 Civilian SERB Killing 1999-06-16 Mazgit Obilić/Obiliq
2771 DIMIĆ SINIŠA VLASTIMIR m 1965-12-15 Unknown SERB Killing 2000-07-02 Ugljare/Uglarë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
2772 DIMIĆ SVETOMIR ILIJA m 1949-06-02 Civilian SERB Disappearance 1999-07-19 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2773 DIMIĆ VLADIMIR ANTONIJE m 1929-08-10 Civilian SERB Killing 1999-07-01 Romune/Ramun Peć/Pejë
2774 DIMIĆ ZORICA f 1999-01-01 Civilian SERB Killing 1999-08-15 Prizren/Prizren Prizren
2775 DIMITRIĆ BORISLAV MILETA m 1978-12-22 Soldier SERB Killing 1999-04-14 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
2776 DIMITRIJEVIĆ DRAGAN MILUTIN m 1970-08-09 Soldier SERB Disappearance 1999-06-13 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2777 DIMITRIJEVIĆ IVAN MILISAV m 1977-10-31 Soldier SERB Killing 1998-07-26 Dulje/Duhël Suva Reka/Suharekë
2778 DIMITRIJEVIĆ MILUTIN MIHAJLO m 1938-08-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-12 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2779 DIMITRIJEVIĆ SAŠA NIKOLA m 1975-05-14 Policeman SERB Killing 1999-04-28 Jezerce/Jezerc Uroševac/Ferizaj
2780 DIMITRIJEVIĆ SAŠA m Civilian SERB Killing 1999-06-01 Vitina/Viti Vitina/Viti
2781 DIMITRIJEVIĆ SLAVIŠA BRATIMIR m 1963-10-11 Soldier SERB Killing 1999-05-25 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
2782 DIMITRIJEVIĆ SLAVIŠA VUKAŠIN m 1966-03-24 Soldier SERB Killing 1999-05-14 Poslište/Poslishtë Prizren
2783 DIMITRIJEVIĆ ŽARKO m 1971-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-08-14 Prizren/Prizren Prizren
2784 DIMITRIJEVSKI STOJMEN m 1931-01-01 Civilian MACEDONIAN Killing 1999-06-10 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2785 DIMOV DALIBOR STOJAN m 1976-01-23 Soldier ROMANY Killing 1998-08-04 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2786 DIMOV TRAJČE m 1970-01-01 Unknown MACEDONIAN Disappearance 1999-08-11 Prizren/Prizren Prizren
2787 DIMOVIĆ VUJADIN VUKOJE m 1951-02-11 Unknown SERB Killing 1999-05-12 Košutovo/Koshutovë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2788 DINA AFRIM ZEQIR m 1967-01-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2789 DINA DRITON SELVER m 1978-08-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2790 DINA FAHREDIN SELAJDIN m 1966-04-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2791 DINA FATMIR IBRAHIM m 1976-10-06 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2792 DINA FLORIM SELAJDIN m 1968-09-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2793 DINA HAKI ISLAM m 1958-11-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2794 DINA HAMEZ SHAQIR m 1958-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2795 DINA HASHIM SELAJDIN m 1977-08-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2796 DINA HYDA HAJDIN m 1927-08-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2797 DINA HYSEN FAHREDIN m 1978-06-30 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2798 DINA IBRAHIM HYSEN m 1939-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2799 DINA ILIR ABAZ m 1978-02-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2800 DINA ISA HAJDIN m 1929-09-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2801 DINA NAIM SAHIT m 1983-07-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2802 DINA RIFAT RAMADAN m 1939-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2803 DINA RRAHMAN SYLEJMAN m 1948-01-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2804 DINA SAHIT ISLAM m 1955-03-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2805 DINA SELAJDIN ISLAM m 1946-11-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2806 DINA SELAMI HYSEN m 1949-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2807 DINA SELVER SYLEJMAN m 1931-04-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2808 DINA SHAQIR SYLEJMAN m 1934-04-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2809 DINA SKENDER SELVER m 1968-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2810 DINA SOKOL HYSEN m 1951-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2811 DINA XHAFER SHERIF m 1972-10-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
2812 DINA XHEMILE ISMAIL f 1942-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2813 DINA XHEMILE MUSTAFE f 1906-02-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2814 DINAJ ASLLAN CANË m 1980-11-25 Soldier ALBANIAN Disappearance 1999-04-20 Ljumbarda/Lumbardh Dečani/Deçan
2815 DINAJ BESMIR GANI m 1991-05-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2816 DINAJ GANI BEKE m 1953-01-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2817 DINAJ HAKI ZEQË m 1948-03-23 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-16 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
2818 DINAJ ISMET ZEKE m 1967-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Ćuška/Qyshk Peć/Pejë
2819 DINAJ ISUF BRAHIM m 1975-05-14 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-27 Skivjane/Skivjan Đakovica/Gjakovë
2820 DINAJ LUAN MYRTEZA m 1974-10-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2821 DINAJ MYRTEZ BEKE m 1942-07-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2822 DINAJ RIZA HAMEZ m 1945-12-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Dubrava/Dubravë Dečani/Deçan
2823 DINAJ TAFE BEKE m 1934-05-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-29 Beleg Dečani/Deçan
2824 DINIĆ DEJAN JOVAN m 1974-05-20 Soldier SERB Killing 1999-05-03 Kačikol/Keqekollë Priština/Prishtinë
2825 DINIĆ ŽELJKO MIROLJUB m 1978-04-24 Soldier SERB Killing 1999-04-01 Raka/Rakaj Uroševac/Ferizaj
2826 DIZDARI MEHMET RAMADAN m 1972-04-10 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-25 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2827 DJATLOV DEJAN ŽARKO m 1975-02-13 Policeman SERB Killing 1998-11-06 Mališevo/Malishevë Mališevo/Malishevë
2828 DJIBIDJIU AFRIM HYSEN m 1981-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-05-01 Zjum/Zym Prizren
2829 DOBERDOLANI QAZIM SHABAN m 1972-08-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-10 Gornja Koretica/Korroticë e Ep Glogovac/Gllogoc
2830 DOBRA AHMET JASHAR m 1937-02-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
2831 DOBRA BEQIR DIBRAN m 1946-06-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Kruševac/Krushevë Srbica/Skënderaj
2832 DOBRA FAZLI HALIL m 1957-05-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Plavljane/Pavlan Peć/Pejë
2833 DOBRA HALIL KADRI m 1951-02-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2834 DOBRA HALIT HALIL m 1968-09-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Plavljane/Pavlan Peć/Pejë
2835 DOBRA HAMDI SMAJL m 1950-08-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
2836 DOBRA HAXHI HALIL m 1953-09-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-10 Zahać/Zahaq Peć/Pejë
2837 DOBRA ISMET m Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-05-10 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
2838 DOBRA MUHAMET HALIL m 1963-11-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Plavljane/Pavlan Peć/Pejë
2839 DOBRA SELAMI ALI m 1978-05-10 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-10 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
2840 DOBRA SHKELZEN MISIN m 1978-10-03 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-23 Dubovac/Duboc Vučitrn/Vushtrri
2841 DOBRA SHYQËRI RIZAH m 1944-07-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2842 DOBRA SMAIL SAHIT m 1917-06-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Kruševac/Krushevë Srbica/Skënderaj
2843 DOBRA XHAVIT HAXHI m 1965-05-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-27 Lauša/Llaushë Srbica/Skënderaj
2844 DOBRA ZENEL BISLIM m 1937-07-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Makrmalj/Makërmal Srbica/Skënderaj
2845 DOBRA ISMET m Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-06-15 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
2846 DOBRA / GASHI MUHAMET SEJDI m 1946-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Kruševac/Krushevë Srbica/Skënderaj
2847 DOBRA / GASHI SHEFQET SEJDI m 1946-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Kruševac/Krushevë Srbica/Skënderaj
2848 DOBRAJ AVDUL JAHË m 1928-04-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-01 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2849 DOBRAJ ENVER MALE m 1968-11-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-07 Dašinovac/Dashinoc Dečani/Deçan
2850 DOBRAJ LAN METË m 1918-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-10 Šaptelj/Shaptej Dečani/Deçan
2851 DOBRAJ SHAQIR KINGI m 1906-08-13 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-29 Gornji Crnobreg/Carrabreg i Ep Dečani/Deçan
2852 DOBRANI XHEVDET KADRI m 1976-05-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-10 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2853 DOBRATIQI SHABAN REXHEP m 1912-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Kolić/Koliq Priština/Prishtinë
2854 DOBRIĆ ĐORĐE PAVLE m 1929-11-16 Civilian SERB Disappearance 1999-06-01 Krnjina/Kërrninë Istok/Istog
2855 DOBRIĆ MILORAD TODOR m 1941-03-23 Civilian SERB Disappearance 1999-06-18 Drenovac/Drenoc Klina/Klinë
2856 DOBRIĆ MILUTIN ALEKSANDAR m 1965-10-29 Policeman SERB Killing 1999-05-25 Nekovce/Nekoc Glogovac/Gllogoc
2857 DOBROSAVLJEVIĆ LJUBIŠA LAZAR m 1950-11-03 Civilian SERB Killing 1999-05-02 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2858 DOBRUNA BLERIM BEQIR m 1979-12-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Rezala/Rezallë Srbica/Skënderaj
2859 DOBRUNA FAIK SEFER m 1976-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Vrmnica/Vërmicë Mališevo/Malishevë
2860 DOBRUNA SAHIT SADRI m 1939-08-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Lozica/Llazicë Mališevo/Malishevë
2861 DOCI VITOR m 1969-01-01 Policeman ALBANIAN Killing 1999-06-01 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2862 DODAJ ENVER m Civilian TURK Disappearance 1999-08-20 Prizren/Prizren Prizren
2863 DODAJ MIHILL NOC m 1940-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Piskot/Piskotë Đakovica/Gjakovë
2864 DODAJ NIKOLLE MHILLE m 1966-11-21 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2865 DODAJ SHABAN MUHAREM m 1948-10-07 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2866 DODIĆ ZORAN SAVA m 1958-11-12 Policeman SERB Killing 1999-05-24 Pećane/Peqan Suva Reka/Suharekë
2867 DOGANDŽIĆ DRAGAN JAKOV m 1971-11-30 Civilian SERB Disappearance 1999-06-21 Firaja/Firajë Štrpce/Shtërpcë
2868 DOGANDŽIĆ MILADIN MILOŠ m 1960-06-29 Soldier SERB Killing 1999-05-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
2869 DOGANI FARUK VESEL m 1968-06-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2870 DOGANI MYRZIKE BRAHIM f 1929-03-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2871 DOGI MIHANE BRAHE f 1937-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Krnjince/Kërnicë Klina/Klinë
2872 DOJČINOVSKI GORAN m 1968-01-01 Unknown Unknown Disappearance 1999-10-05 Prizren/Prizren Prizren
2873 DOJČINOVSKI TRAJČE m 1969-01-01 Unknown MACEDONIAN Disappearance 1999-09-06 Prizren/Prizren Prizren
2874 DOLAŠEVIĆ DUŠKO MILORAD m 1954-11-30 Civilian SERB Killing 1998-07-17 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
2875 DOMGJONAJ MARIJAN NDREC m 1942-06-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-30 Graždanik/Grazhdanik Prizren
2876 DOMI BASHKIM SYLEJMON m 1949-06-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2877 DOMI FERID FAHREDIN m 1962-01-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-18 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2878 DOMI YLLKA AFRIM f 1982-08-18 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2879 DONČIĆ ILIJA DMITAR m 1963-08-02 Civilian SERB Disappearance 1999-06-18 Biča/Binxhë Klina/Klinë
2880 DONČIĆ LUKA m Unknown SERB Disappearance 1999-06-21 Peć/Pejë Peć/Pejë
2881 DONČIĆ MILENA TRAJKO f 1935-12-02 Civilian SERB Disappearance 1999-06-18 Biča/Binxhë Klina/Klinë
2882 DONČIĆ SLOBODAN m Unknown SERB Disappearance 1999-06-21 Peć/Pejë Peć/Pejë
2883 DONČIĆ SNEŽANA f Unknown SERB Disappearance 1999-06-21 Peć/Pejë Peć/Pejë
2884 DOQI FATMIR JASHAR m 1968-04-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-06 Dobri Dol/Doberdoll Orahovac/Rahovec
2885 DOQI HAMDI AJET m 1955-05-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2886 DOQI JASHAR HAMEZ m 1940-05-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-04 Klina/Klinë Klina/Klinë
2887 DOQI LUM MUSLI m 1966-08-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Volujak/Vulljakë Klina/Klinë
2888 DOQI MUSLI SEJDI m 1936-04-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2889 DOQI ZARIFE ABAZ f 1932-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
2890 DOQI ZELFIJE SEJDI f 1937-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
2891 DOQI ZOJE ADEM f 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
2892 DOROCI BEKIM AHMET m 1974-09-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-28 Vrmnica/Vërmicë Mališevo/Malishevë
2893 DOSIĆ JOVAN STALE m 1913-09-09 Civilian SERB Disappearance 1999-06-12 Mušutište/Mushtishte Suva Reka/Suharekë
2894 DRAGA FAIK ALI m 1979-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-09 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2895 DRAGA ISMET ALI m 1968-06-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-27 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2896 DRAGAJ ALI ZYMER m 1942-01-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2897 DRAGAJ AZE ISLAM f 1930-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
2898 DRAGAJ CEN AVDYL m 1925-10-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2899 DRAGAJ HAJRIZ JASHAR m 1957-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2900 DRAGAJ JETULAH LATIF m 1938-07-25 Unknown Unknown Killing 1999-06-04 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2901 DRAGAJ MURAT SEJDI m 1935-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2902 DRAGAJ RRUSTEM BAJRAM m 1918-04-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2903 DRAGAJ SELIM SEJDI m 1951-06-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-25 Leočina/Leçinë Srbica/Skënderaj
2904 DRAGAJ SHKELZEN tdR m Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-03 Retimlje/Reti Orahovac/Rahovec
2905 DRAGAJ ZADE BEQIR f 1895-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
2906 DRAGANJAC IVICA SLOBODAN m 1979-02-19 Soldier SERB Killing 1999-04-08 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
2907 DRAGAŠ MILAN BOŽO m 1950-01-02 Policeman SERB Killing 1999-05-04 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
2908 DRAGOLOVČANIN ŠEFĆET JONUZ m 1957-01-01 Civilian BOSNIAK Killing 1999-08-08 Mala Jablanica/Jabllanicë e Vo Peć/Pejë
2909 DRAGOVIĆ DRAGAN m 1947-01-01 Civilian SERB Killing 1999-06-23 Peć/Pejë Peć/Pejë
2910 DRAGOVIĆ DUŠANKA STEVAN f 1952-06-10 Civilian SERB Killing 1999-06-13 Peć/Pejë Peć/Pejë
2911 DRAGOVIĆ MILOSAVKA f 1924-01-01 Civilian SERB Killing 1999-06-13 Peć/Pejë Peć/Pejë
2912 DRAGOVIĆ PREDRAG MILORAD m 1950-07-19 Civilian SERB Killing 1999-06-19 Peć/Pejë Peć/Pejë
2913 DRAGUSHA LINDITA MUHAMED f 1980-02-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Rimanište/Rimanishtë Priština/Prishtinë
2914 DRAGUSHTA NAIM JANUZ m 1962-10-20 Civilian Unknown Killing 1999-04-13 Prugovac/Prugoc Priština/Prishtinë
2915 DRAKULOVIĆ DRAGAN RADIVOJE m 1959-12-20 Soldier MONTENEGRIN Killing 1999-06-06 Kabaš/Kabash Prizren
2916 DRAKULOVIĆ RADIVOJE RADOŠ m 1932-10-20 Civilian MONTENEGRIN Killing 1999-08-01 Prizren/Prizren Prizren
2917 DRAŠKOVIĆ JEVROSIMA f Unknown SERB Disappearance 1999-08-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2918 DRAŠKOVIĆ RADOVAN m Unknown SERB Disappearance 1999-08-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2919 DRAŠKOVIĆ SRĐAN RADIVOJE m 1967-11-07 Policeman SERB Killing 1998-08-09 Prilep Dečani/Deçan
2920 DRAŽETA ALEKSANDAR LAZAR m 1974-06-10 Soldier SERB Killing 1998-10-25 Dečani/Deçan Dečani/Deçan
2921 DRAŽIĆ SLAVKO m Unknown Unknown Killing 1999-07-07 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2922 DRENI ZEF KOLЁ m 1932-09-13 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-28 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2923 DRENICA BESIM MUHAMED m 1971-02-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-04 Prizren Prizren
2924 DRENOVA RAMO RUSTEM m 1929-01-01 Unknown ROMANY Killing 1999-01-06 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
2925 DRESHAJ BERAT MUSTAFE m 1980-04-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
2926 DRESHAJ BINAK RAME m 1943-01-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
2927 DRESHAJ HATMANE UKE f 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-01 Studenica/Studenicë Istok/Istog
2928 DRESHAJ HAXHI REXHE m 1958-06-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Plavljane/Pavlan Peć/Pejë
2929 DRESHAJ ISUF REXHEP m 1950-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Nabrđe/Nabërgjan Peć/Pejë
2930 DRESHAJ MUSTAFE MURAT m 1954-10-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
2931 DRESHAJ NAIM HALIL m 1970-06-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-29 Rogovo/Rogovë Đakovica/Gjakovë
2932 DRESHAJ SHABAN RAME m 1926-10-08 Civilian Unknown Killing 1999-04-14 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
2933 DRESHAJ SYLE RAME m 1914-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
2934 DRESHAJ VESEL RAME m 1943-06-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Nabrđe/Nabërgjan Peć/Pejë
2935 DRESHAJ XUFE ALI f 1926-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
2936 DRONJAK BRANIMIR RADE m 1947-12-06 Soldier SERB Killing 1999-04-03 Gornji Zabelj/Zabel i Epërm Glogovac/Gllogoc
2937 DUBOVA FATUSHE SHERIF f 1980-05-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
2938 DUBOVCI AFRIM MEHMET m 1968-01-14 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-11-01 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2939 DUBOVCI FLORIM MEHMET m 1975-04-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-11-01 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2940 DUBOVCI RAHIM MEHMET m 1973-10-17 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-11-01 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2941 DUBOVCI SANIJE MEHO f 1942-01-01 Civilian BOSNIAK Disappearance 1998-11-01 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2942 DUBOVCI SEFEDIN MEHMET m 1977-09-07 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-11-01 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2943 DUBOVCI SOFIJE ADEM f 1960-03-28 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
2944 DUBOVCI XHELADIN BRAHIM m 1945-01-07 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-11-01 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
2945 DUÇI AVDYL ISLAM m 1937-04-06 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-04 Ponoševac/Ponoshec Đakovica/Gjakovë
2946 DUÇI GЁZIM HAJDIN m 1975-05-08 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-12 Smonica/Smolicë Đakovica/Gjakovë
2947 DUDI AVDULLAH RIFAT m 1944-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-20 Donja Dubnica/Dumnicë e Poshtm Podujevo/Podujevë
2948 DUDI AVNI LIMAN m 1975-06-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-07-02 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2949 DUGOLI HABIB AHNET m 1961-03-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Belince/Belincë Štimlje/Shttd
2950 DUGOLLI CEN TAFIL m 1966-09-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-16 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2951 DUGOLLI NAIF HALIL m 1940-09-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-30 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2952 DUHLEM ZEQIR m Unknown ALBANIAN Killing 1999-09-27 Petrovo/Petrovë Štimlje/Shttd
2953 DUJAČIĆ MIŠA m Unknown SERB Disappearance 1999-06-21 Peć/Pejë Peć/Pejë
2954 DUKAJ SELMON TAHIR m 1960-11-08 Soldier ALBANIAN Killing 1998-06-03 Drenovac/Drenoc Dečani/Deçan
2955 DUKIĆ ANKA DUŠAN f 1934-04-10 Civilian SERB Disappearance 1999-06-18 Magura/Magurë Lipljan/Lipjan
2956 DUKIĆ CVETA m Unknown Unknown Killing 1999-06-18 Goleško Vrelo/Vrellë e Goleshi Lipljan/Lipjan
2957 DUKIĆ MIODRAG m Civilian SERB Disappearance 1999-06-27 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
2958 DUKIĆ NIKOLA m Unknown Unknown Killing 1999-06-18 Goleško Vrelo/Vrellë e Goleshi Lipljan/Lipjan
2959 DUKIĆ PETAR BOGDAN m 1943-02-14 Soldier SERB Killing 1999-05-12 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
2960 DUKIĆ ZORAN STEVAN m 1948-04-06 Civilian SERB Killing 1999-11-03 Suvi Do/Suhodoll Lipljan/Lipjan
2961 DULA BEHAJDIN m Unknown Unknown Disappearance 1999-05-25 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
2962 DULA KUJTIM QAMIL m 1957-06-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2963 DULA MEHMET DULЁ m 1972-09-05 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-12 Smonica/Smolicë Đakovica/Gjakovë
2964 DULA MURAT ISUF m 1962-01-13 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-12 Smonica/Smolicë Đakovica/Gjakovë
2965 DULA RAMADAN JETE m 1945-06-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
2966 DULA SALI QERIM m 1932-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2967 DULAJ AHMET QERIM m 1933-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2968 DULAKU ALBERT TAIB m 1975-03-29 Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-25 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
2969 DULAUKA GJYLFIDANE HAXHI f 1936-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-22 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
2970 DULLOVI HABIT RAMIZ m 1961-07-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
2971 DUNJIĆ ĐORĐE MILAN m 1965-01-26 Soldier SERB Killing 1999-04-29 Orlate/Arllat Glogovac/Gllogoc
2972 DUNJIĆ RAŠO RADOVAN m 1979-05-07 Soldier SERB Killing 1999-03-29 Požar/Pozhar Dečani/Deçan
2973 DURAJ AVDYL FETAH m 1931-03-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Mazrek Prizren
2974 DURAJ HASAN HAJRULLAH m 1934-08-11 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-30 Mazrek Prizren
2975 DURAJ LULEZIM YMER m 1982-11-20 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-11 Mazrek Prizren
2976 DURAKOVIĆ STOJAN m Civilian SERB Killing 1999-08-22 Prizren/Prizren Prizren
2977 DURAKU AGIM AJET m 1954-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
2978 DURAKU AGIM MUHARREM m 1949-09-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2979 DURAKU AHMET UKSHIN m 1956-12-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2980 DURAKU AJET RAMADAN m 1983-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2981 DURAKU ALI SELIM m 1946-05-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2982 DURAKU AVDULLAH MURAT m 1953-03-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
2983 DURAKU AZEM JONUZ m 1969-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2984 DURAKU AZEM M. m 1969-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2985 DURAKU BAJRAM ALI m 1967-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2986 DURAKU BERAT NAZMI m 1982-03-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2987 DURAKU BESIM SYLEJMAN m 1966-07-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2988 DURAKU BLERIM XHEMAJIL m Unknown ASHKALI Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2989 DURAKU DURAK FETAH m 1925-02-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2990 DURAKU ENVER EQREM m 1979-01-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-28 Dobrodeljane/Dobërdelan Suva Reka/Suharekë
2991 DURAKU EQREM JEMIN m 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2992 DURAKU FITIM ISLOM m 1975-09-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-01-21 Bela Crkva/Bellacërkë Orahovac/Rahovec
2993 DURAKU GANI HALIL m 1936-09-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2994 DURAKU HABIB LATIF m 1943-06-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2995 DURAKU HAJRIJE f 1935-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Peć/Pejë Peć/Pejë
2996 DURAKU HAKI JONUZ m 1957-10-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2997 DURAKU HAMEZ HALIL m 1941-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
2998 DURAKU HYSNI XHAFER m 1961-01-13 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-03 Planeja/Planejë Prizren
2999 DURAKU IBISH MUHARREM m 1964-02-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3000 DURAKU IBRAHIM MURTEZ m 1944-03-03 Civilian Unknown Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3001 DURAKU ILIJAZ IBRAHIM m 1974-09-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3002 DURAKU ISA RASIM m 1951-12-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3003 DURAKU ISAK JOLLGJI m 1946-09-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3004 DURAKU ISLOM JEMIN m 1934-09-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3005 DURAKU ISMET JEMIN m 1940-02-28 Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3006 DURAKU ISTREF JEMIN m 1943-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3007 DURAKU ISUF ZYBER m 1966-05-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3008 DURAKU JAKUP RAMADAN m 1945-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3009 DURAKU JEHONA JAKUP f 1991-10-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-06 Gornji Grabovac/Graboc i Epërm Obilić/Obiliq
3010 DURAKU JETON AVDYL m 1981-11-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
3011 DURAKU KAMER NUREDIN m 1965-10-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3012 DURAKU MALIQ m 1923-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3013 DURAKU MALUSH RAMADAN m 1950-05-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3014 DURAKU MILAZIM m Unknown ASHKALI Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3015 DURAKU MUHARREM JEMIN m 1925-05-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3016 DURAKU MUSLI ISAK m 1971-01-23 Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3017 DURAKU NASIP NUREDIN m 1955-08-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3018 DURAKU NUHI SELIM m 1949-06-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3019 DURAKU RAGIP ZYBER m 1957-11-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3020 DURAKU RAMADAN SEJDI m 1939-07-11 Civilian Unknown Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3021 DURAKU REXHEP KADRI m 1909-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
3022 DURAKU RIDVAN NAZIF m 1972-11-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3023 DURAKU SALI m Unknown ALBANIAN Killing 1998-07-25 Srednja Klina/Klinë e Mesme Srbica/Skënderaj
3024 DURAKU SAMI JONUZ m 1967-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3025 DURAKU SHABAN RASIM m 1940-01-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3026 DURAKU SHERIF METE m 1960-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-06-01 Iglarevo/Gllarevë Klina/Klinë
3027 DURAKU TAHIR JONUZ m 1972-09-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3028 DURAKU VESEL m Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3029 DURAKU XHEMAJLI MALUSH m 1959-05-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3030 DURAKU XHEMAJLI MUHAREM m 1961-03-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3031 DURAKU XHEVAT RAMADAN m 1956-04-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3032 DURAKU XHEVDET SYLEJMAN m 1958-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Velika Kruša/Krushë e Madhe Orahovac/Rahovec
3033 DURGUTI ISMAIL FETAH m 1924-10-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-09 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
3034 DURIQI AGRON RAMADAN m 1986-10-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-08-12 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3035 DURIQI AJET BAJRAM m 1934-06-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-24 Obrandža/Obrançë Podujevo/Podujevë
3036 DURIQI ALBION ENVER m 1996-11-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3037 DURIQI ARBER ENVER m 1991-10-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3038 DURIQI BEQIR ISLAM m 1953-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-28 Veliko Ribare/Ribar i Madh Lipljan/Lipjan
3039 DURIQI DAFINA ENVER f 1989-11-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3040 DURIQI ESMA ALUSH f 1934-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3041 DURIQI FITNETE SHABAN f 1963-05-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3042 DURIQI HAMDI HALIL m 1928-12-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3043 DURIQI MIMOZA ENVER f 1994-08-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3044 DURMISHI AVDYL DEME m 1931-11-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Rakitnica/Rakinicë Srbica/Skënderaj
3045 DURMISHI BLERIM MIFTAR m 1978-11-19 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-22 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3046 DURMISHI FEKË FEJZ m 1952-01-26 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-07 Rakitnica/Rakinicë Srbica/Skënderaj
3047 DURMISHI ILIR HILMI m 1967-06-21 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-02 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3048 DURMISHI REMZI PAJAZIT m 1964-11-28 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-22 Šitdje/Shitd Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3049 DURMISHI ZEN m Unknown ALBANIAN Killing 1998-01-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3050 DUSHI ABEDIN AJET m 1979-06-11 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3051 DUSHI EMINE ISMAIL f 1912-10-16 Civilian BOSNIAK Killing 1999-05-15 Donje Ljupče/Lupç i Poshtëm Podujevo/Podujevë
3052 DUSHI JAKUP BAJRAM m 1964-07-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3053 DUSHI KADRI REXHEP m 1948-03-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-27 Velika Reka/Velikoreke Vučitrn/Vushtrri
3054 DUSHI MASAR YMER m 1976-01-23 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3055 DUSHI NAZMI OSMAN m 1969-11-08 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3056 DUSHI QAUSH MUHARREM m 1965-05-25 Unknown Unknown Killing 1999-04-30 Drač Albania
3057 DUSHI SHEFQET SMAJL m 1973-06-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3058 DUSHI SYLEJMAN BAJRAM m 1958-06-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Klina/Klinë Klina/Klinë
3059 DUSHI XHEVDET SMAJL m 1968-04-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3060 DUSHKAJA EJUP H. m 1961-12-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-25 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3061 DUSHKU QAZIM RAMË m 1947-12-31 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3062 DUŠANIĆ DRAGAN DIMITRIJE m 1951-01-15 Soldier SERB Killing 1998-07-28 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
3063 DUŠI BAHRI NEDŽIP m 1947-02-21 Civilian TURK Disappearance 1999-07-04 Štimlje/Shttd Štimlje/Shttd
3064 DUZHMANI AGOSTIN MARK m 1964-03-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
3065 DUZHMANI AGRON TOME m 1982-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
3066 DUZHMANI FRANE MARK m 1976-02-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
3067 DUZHMANI GËZIM NDUE m 1974-02-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
3068 DUZHMANI KOLË MARK m 1928-01-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
3069 DUZHMANI MANOL NDUE m 1979-01-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
3070 DUZHMANI MARJAN NDUE m 1968-10-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
3071 DUZHMANI MIKEL MARK m 1967-09-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Korenica/Korenicë Đakovica/Gjakovë
3072 DUZHMANI PALË KOLË m 1966-01-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
3073 DUZHMANI PASHK NDUE m 1965-01-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
3074 DVORANI AVNI IDRIZ m 1974-10-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3075 DVORANI FERAT XHAFER m 1968-06-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3076 DVORANI HAKI IDRIZ m 1980-04-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3077 DVORANI HAZIR LAH m 1983-07-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3078 DVORANI HETEM SYLE m 1912-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-23 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
3079 DVORANI HYSNI IDRIZ m 1971-08-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3080 DVORANI IDRIZ HALIM m 1974-02-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-08 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
3081 DVORANI tdR FAZLI m 1957-06-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3082 DVORANI LUMNI IDRIZ m 1978-04-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3083 DVORANI MEHMET MURAT m 1955-03-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3084 DVORANI NAZMI XHEMAIL m 1963-09-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
3085 DVORANI NUHI LAN m 1975-07-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3086 DVORANI NUREDIN AVDULLAH m 1982-09-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3087 DVORANI VELI IDRIZ m 1976-01-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3088 DYLA MUHAMET IBRAHIM m 1934-05-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-10 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3089 DYLATAHU NASER NEXHMEDIN m 1962-12-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3090 DYLATAHU SKËNDER NEXHMEDIN m 1961-03-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3091 DYLHASI MYRTEZA SKENDER m 1973-10-28 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-03-27 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3092 DYLHASI SKENDER HYSNI m 1940-02-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-27 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3093 DŽEBO BORISLAV RAJKO m 1961-04-07 Civilian SERB Disappearance 1999-10-29 Zrze/Xërxë Orahovac/Rahovec
3094 DŽOGOVIĆ RAMIZ m Civilian BOSNIAK Killing 1999-07-04 Vitomirica/Vitomiricë Peć/Pejë
3095 DŽOGOVIĆ STANA f Civilian SERB Disappearance 1999-06-16 Istok/Istog Istok/Istog
3096 DŽUVER BOŽO MILUTIN m 1976-01-07 Soldier SERB Killing 1998-09-08 Jablanica/Jabllanicë Đakovica/Gjakovë
3097 ĐEKIĆ BOŽIDAR DESPOT m 1947-11-18 Civilian SERB Killing 1999-07-23 Staro Gracko Lipljan/Lipjan
3098 ĐEKIĆ DRAGA DUŠAN f 1926-10-07 Civilian SERB Disappearance 1999-06-27 Dojnice/Dojnicë Prizren
3099 ĐEKIĆ MILORAD NOVAK m 1957-10-12 Policeman SERB Disappearance 1999-07-06 Koretište/Koretishtë Gnjilane/Gjilan
3100 ĐEKIĆ SREĆKO STANIMIR m 1950-11-09 Civilian SERB Killing 1999-07-10 Dojnice/Dojnicë Prizren
3101 ĐEKIĆ STANIMIR MILAN m 1955-09-16 Civilian SERB Killing 1999-07-23 Staro Gracko Lipljan/Lipjan
3102 ĐELKAPIĆ MIROSLAV DRAGOLJUB m 1957-05-24 Civilian SERB Killing 1999-01-18 Nedakovac/Nedakovc Vučitrn/Vushtrri
3103 ĐELJADINI NEDŽAT m Civilian GORANY Killing 1999-06-25 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3104 ĐILAS STANKO ŽARKO m 1979-07-23 Soldier SERB Killing 1999-05-03 Savina Voda Peć/Pejë
3105 ĐINĐIĆ PREDRAG MILORAD m 1954-04-25 Policeman SERB Killing 1999-05-11 Repa/Repë Podujevo/Podujevë
3106 ĐINĐIĆ RADOVAN CVETKO m 1939-05-29 Unknown SERB Killing 1999-06-01 Repa/Repë Podujevo/Podujevë
3107 ĐINOVIĆ DUŠAN BOŽIDAR m 1959-05-01 Civilian SERB Killing 1998-07-17 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
3108 ĐOKIĆ BOGDAN JOVAN m 1932-09-02 Civilian SERB Killing 1999-06-24 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
3109 ĐOKIĆ BOGOLJUB m 1940-01-01 Unknown SERB Disappearance 1999-06-17 Građenik/Gragjenik Kosovska Kamenica/Kamenicë
3110 ĐOKIĆ ČEDOMIR STOJADIN m 1948-07-18 Civilian SERB Disappearance 1999-07-06 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
3111 ĐOKIĆ IVAN MARKO m 1959-11-30 Civilian MONTENEGRIN Disappearance 1999-06-15 Peć/Pejë Peć/Pejë
3112 ĐOKIĆ MIODRAG m Unknown SERB Disappearance 1999-06-19 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3113 ĐOKIĆ VLADIMIR OBRAD m 1946-01-10 Civilian SERB Disappearance 1999-06-18 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3114 ĐOKIĆ ZORAN ĐORĐE m 1970-09-07 Policeman SERB Killing 1998-08-09 Prilep Dečani/Deçan
3115 ĐOKIĆ ZORAN ZVONIMIR m 1966-04-25 Soldier SERB Killing 1999-05-26 Gornja Budriga/Budrikë e Epërme Gnjilane/Gjilan
3116 ĐOKIĆ ŽIVOJIN TASA m 1943-10-16 Civilian SERB Disappearance 2000-01-01 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
3117 ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR m Unknown SERB Killing 2000-05-23 Pasjane/Pasjan Gnjilane/Gjilan
3118 ĐORĐEVIĆ BOBAN MIODRAG m 1969-07-22 Policeman SERB Killing 1999-05-28 Raštane/Reshtan Suva Reka/Suharekë
3119 ĐORĐEVIĆ BRANISLAV DRAGOLJUB m 1953-09-20 Policeman SERB Killing 1999-04-04 Koriša/Korishë Prizren
3120 ĐORĐEVIĆ CVETA RADOJE f 1941-01-01 Civilian SERB Killing 1999-06-01 Biča/Binxhë Klina/Klinë
3121 ĐORĐEVIĆ DANILO BORIVOJE m 1949-04-14 Civilian SERB Killing 2000-01-18 Šurlane/Shurdhan Gnjilane/Gjilan
3122 ĐORĐEVIĆ DEJAN VUČETA m 1972-02-06 Civilian SERB Killing 1999-07-20 Donja Dubnica/Dumnicë e Poshtm Podujevo/Podujevë
3123 ĐORĐEVIĆ DRAGIĆ MILOMIR m 1977-07-26 Soldier SERB Killing 1999-05-24 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3124 ĐORĐEVIĆ DRAGOSLAV ILIJA m 1950-10-21 Unknown SERB Disappearance 1999-09-01 Devet Jugovića/Nëntë Jugoviq Priština/Prishtinë
3125 ĐORĐEVIĆ ĐORĐE ČEDOMIR m 1956-05-06 Policeman SERB Killing 1998-09-23 Doganović/Doganaj Kačanik/Kaçanik
3126 ĐORĐEVIĆ GORAN LJUBOMIR m Civilian SERB Disappearance 1999-06-22 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3127 ĐORĐEVIĆ LJUBINKO RATKO m 1954-08-04 Soldier SERB Killing 1999-04-29 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
3128 ĐORĐEVIĆ LJUBOMIR m Civilian SERB Disappearance 1999-06-22 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3129 ĐORĐEVIĆ MALIŠA LJUBIŠA m 1979-02-07 Soldier SERB Killing 1999-05-31 Komorane/Komaran Glogovac/Gllogoc
3130 ĐORĐEVIĆ MILADIN NIKOLA m 1953-03-18 Civilian SERB Killing 1999-07-27 Novo Selo Begovo/Begaj Vučitrn/Vushtrri
3131 ĐORĐEVIĆ MILAN BOŽIDAR m 1977-04-11 Soldier SERB Killing 1999-05-02 Prizren/Prizren Prizren
3132 ĐORĐEVIĆ MILORAD ILIJA m 1968-01-13 Soldier SERB Killing 1999-05-13 Bobovac/Bubavec Mališevo/Malishevë
3133 ĐORĐEVIĆ MILORAD LJUBOMIR m 1952-02-12 Soldier SERB Killing 1999-05-25 Godance/Godanc Glogovac/Gllogoc
3134 ĐORĐEVIĆ MILORAD TROJAN m 1942-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-19 Donje Nerodimlje/Nerodtd e P Uroševac/Ferizaj
3135 ĐORĐEVIĆ MILOŠ TROJAN m 1940-01-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-19 Donje Nerodimlje/Nerodtd e P Uroševac/Ferizaj
3136 ĐORĐEVIĆ MIODRAG DRAGOMIR m 1950-11-21 Civilian SERB Killing 1999-06-12 Klinčina/Kliçinë Peć/Pejë
3137 ĐORĐEVIĆ MIODRAG m Unknown SERB Disappearance 1999-11-21 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3138 ĐORĐEVIĆ MIRKO SVETISLAV m 1967-03-03 Soldier SERB Killing 1999-04-17 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3139 ĐORĐEVIĆ MOMIR m Soldier SERB Disappearance 1999-01-01 Klečka/Kleçkë Lipljan/Lipjan
3140 ĐORĐEVIĆ NOVICA KRSTA m 1972-01-02 Unknown SERB Killing 1999-03-02 Prizren/Prizren Prizren
3141 ĐORĐEVIĆ PERICA LJUBINKO m 1968-07-25 Unknown SERB Killing 2000-04-03 Donja Gušterica/Gushtericë e U Lipljan/Lipjan
3142 ĐORĐEVIĆ PERICA NOVICA m 1968-01-01 Civilian ROMANY Disappearance 1999-06-17 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
3143 ĐORĐEVIĆ RADA f Civilian SERB Disappearance 1999-06-20 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
3144 ĐORĐEVIĆ RADIŠA ŽIVORAD m 1970-06-20 Policeman SERB Killing 1999-04-01 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
3145 ĐORĐEVIĆ RANKO STAJKO m 1963-12-13 Policeman SERB Killing 1998-10-12 Karačica/Karaqicë Štimlje/Shttd
3146 ĐORĐEVIĆ RATKO SVETOZAR m 1958-11-05 Civilian SERB Killing 1999-05-02 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
3147 ĐORĐEVIĆ RATKO m Unknown SERB Killing 1999-06-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3148 ĐORĐEVIĆ SANJA LJUBOMIR f Civilian SERB Disappearance 1999-06-20 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
3149 ĐORĐEVIĆ SAŠKO MITAR m 1975-09-25 Civilian SERB Killing 1999-07-13 Binač/Binaq Vitina/Viti
3150 ĐORĐEVIĆ SLAVIŠA BRANKO m 1978-08-20 Soldier SERB Killing 1999-06-03 Peć/Pejë Peć/Pejë
3151 ĐORĐEVIĆ SLAVKO m Unknown SERB Disappearance 1999-06-14 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3152 ĐORĐEVIĆ SRĐAN m Unknown Unknown Disappearance 1999-06-14 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3153 ĐORĐEVIĆ TOMISLAV ĐORĐE m 1941-03-06 Unknown SERB Killing 1999-07-03 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3154 ĐORĐEVIĆ VLADIMIR TOMISLAV m 1978-12-27 Soldier SERB Killing 1999-05-11 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
3155 ĐORĐEVIĆ ZORAN ĐORĐE m 1953-03-27 Civilian SERB Killing 1999-07-17 Mogila/Mogillë Vitina/Viti
3156 ĐORIĆ ĐORĐE ANTONIJE m 1970-06-07 Civilian SERB Killing 1998-07-17 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
3157 ĐORIĆ SPASOJE TODOR m 1940-04-10 Civilian SERB Killing 1999-07-16 Žitinje/Zhiti Vitina/Viti
3158 ĐOROVIĆ GORAN ALEKSANDAR m 1967-08-12 Policeman SERB Killing 1999-05-16 Likovac/Likoc Srbica/Skënderaj
3159 ĐOŠIĆ ZORAN SARAFIN m 1943-02-18 Civilian SERB Killing 1999-06-28 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3160 ĐUKANOVIĆ DRAGOMIR PETAR m 1928-04-24 Civilian MONTENEGRIN Killing 1999-07-12 Prizren/Prizren Prizren
3161 ĐUKANOVIĆ JOVICA DRAGOMIR m 1955-11-21 Civilian SERB Killing 1999-07-12 Prizren/Prizren Prizren
3162 ĐUKIĆ BRANKO ALEKSANDAR m 1961-04-10 Civilian SERB Disappearance 1999-06-15 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3163 ĐUKIĆ DRAGOLJUB SAVA m 1964-03-13 Policeman SERB Killing 1998-05-25 Gornji Streoc/Strellc i Epërm Dečani/Deçan
3164 ĐUKIĆ JOVANKA f Civilian SERB Disappearance 1999-09-03 Prizren/Prizren Prizren
3165 ĐUKIĆ LAZAR DRAGAN m 1979-03-17 Soldier SERB Killing 1999-05-06 Gornja Dubnica/Dumnicë e Epërm Vučitrn/Vushtrri
3166 ĐUKIĆ MILAN MILOMIR m 1976-09-02 Unknown SERB Killing 2000-02-19 Gornji Jasenovik/Jasenovik i E Zubin Potok/Zubin Potok
3167 ĐUKIĆ MIODRAG VUKAŠIN m 1947-01-21 Civilian SERB Killing 1999-06-22 Lipljan/Lipjan Lipljan/Lipjan
3168 ĐUKIĆ NEDELJKO ĐURAĐ m 1954-02-28 Policeman SERB Killing 1999-03-28 Požar/Pozhar Dečani/Deçan
3169 ĐUKIĆ SRBISLAV BRANISLAV m 1920-11-11 Civilian SERB Killing 1999-06-26 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3170 ĐUKIĆ STEVAN m 1936-01-01 Unknown SERB Disappearance 1999-09-03 Prizren/Prizren Prizren
3171 ĐULDEREN MAKSUT AZIZ m 1953-05-24 Civilian GORANY Killing 1999-07-12 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3172 ĐURĐIĆ MILENKO MILAN m 1959-11-15 Unknown SERB Disappearance 1999-02-17 Peć/Pejë Peć/Pejë
3173 ĐURICA JOVAN SANKO m 1979-09-28 Soldier SERB Disappearance 1999-06-13 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3174 ĐURIČIĆ BRANKO MARKO m 1969-07-04 Policeman SERB Killing 1998-08-02 Grabanica/Grabanicë Klina/Klinë
3175 ĐURIČIĆ MILIVOJE RADOJE m 1937-08-21 Civilian SERB Disappearance 1999-06-18 Peć/Pejë Peć/Pejë
3176 ĐURIČIĆ NEBOJŠA JEREMIJA m 1976-08-05 Policeman SERB Disappearance 1999-02-09 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
3177 ĐURIČIĆ VUČETA BOŠKO m 1929-07-06 Civilian SERB Disappearance 1999-06-14 Belo tdje/Bellopojë Istok/Istog
3178 ĐURIČKOVIĆ JULKA BLAGOTA f 1932-02-12 Civilian SERB Killing 1998-05-26 Dečane/Deçan Dečani/Deçan
3179 ĐURIĆ DENIS ZORAN m 1971-01-24 Soldier SERB Killing 1999-04-17 Morina/Morinë Đakovica/Gjakovë
3180 ĐURIĆ ĐORĐE m 1929-01-01 Civilian SERB Killing 1999-07-03 Istok/Istog Istok/Istog
3181 ĐURIĆ GORDANA NIKOLA f 1959-07-02 Civilian ROMANY Killing 1999-08-01 Belo tdje/Bellopojë Podujevo/Podujevë
3182 ĐURIĆ PETAR SPASOJE m 1930-07-13 Civilian SERB Killing 1999-07-03 Istok/Istog Istok/Istog
3183 ĐURIĆ RADIVOJE m Civilian SERB Killing 1999-07-03 Istok/Istog Istok/Istog
3184 ĐURIĆ SIMKO m Civilian SERB Killing 1999-08-03 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3185 ĐURIĆ ZLATIJA f Civilian SERB Killing 1999-08-03 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3186 ĐURIĆ ZORAN ĐURA m 1960-08-24 Soldier SERB Killing 1999-03-30 Dulje/Duhël Suva Reka/Suharekë
3187 ĐURIĆ ŽIVOTA VELIMIR m 1963-01-01 Soldier SERB Killing 1999-03-25 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
3188 ĐURIŠIĆ MILEVA f Civilian SERB Killing 1999-06-01 Peć/Pejë Peć/Pejë
3189 ĐUROVIĆ ALEKSANDAR ŽIVKO m 1974-05-14 Soldier SERB Killing 1999-05-06 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
3190 ĐUROVIĆ RADOJICA RADOMIR m 1959-03-09 Soldier SERB Killing 1999-05-03 Savina Voda Peć/Pejë
3191 ĐUROVIĆ SLAVKO MIHAILO m 1978-02-20 Soldier SERB Killing 1999-05-10 Orčuša/Ortushë Dragaš/Dragash
3192 EFENDIU AGIM MUSA m 1951-07-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-07 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3193 EFENDIU ARTAN OSMAN m 1976-06-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3194 EFENDIU SAMILE ADEM f 1941-02-21 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-01 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3195 EGERIĆ MLADEN DRAGAN m 1972-10-17 Soldier SERB Killing 1999-04-02 Grebnik/Gremnik Klina/Klinë
3196 EJUPI BURIM ALI m Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-06-20 Lipljan/Lipjan Lipljan/Lipjan
3197 EJUPI DIBRAN EJUP m 1933-03-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Baks Srbica/Skënderaj
3198 EJUPI RAMADAN EJUP m 1919-06-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Baks Srbica/Skënderaj
3199 EJUPI REFIK NEZIR m 1971-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-07-09 Sekirača/Sekiraqë Podujevo/Podujevë
3200 EJUPI XHELAL SADEDIN m 1974-01-02 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
3201 EJUPI XHEVDET RAMADAN m 1978-02-12 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-20 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
3202 EJUPI ZENEL EJUP m 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Baks Srbica/Skënderaj
3203 EJUPI ZLLATA MUJA f 1939-12-20 Civilian BOSNIAK Killing 1999-04-04 Baks Srbica/Skënderaj
3204 EKREM NADŽAT m Civilian TURK Disappearance 1999-09-06 Prizren/Prizren Prizren
3205 ELEZAJ HAJRUSH MEHMET m 1973-04-29 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-27 Ljubožda/Lubozhdë Istok/Istog
3206 ELEZAJ NEZIR HALIM m 1977-03-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-07 Morina/Morinë Đakovica/Gjakovë
3207 ELEZAJ NUHI HAXHI m 1981-04-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-29 Babaj Boks/Babaj i Bokës Đakovica/Gjakovë
3208 ELEZAJ TASIM UKE m 1975-02-16 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-16 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3209 ELEZAJ / ELEZI FADIL SHABAN m 1962-06-28 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3210 ELEZAJ / ELEZI GENC FADIL m 1983-05-25 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3211 ELEZAJ / ELEZI QAMIL SHABAN m 1965-12-25 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3212 ELEZI BAHRIJE RAMIZ f 1943-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-21 Stagovo/Stagovë Kačanik/Kaçanik
3213 ELEZI BEKIM HAMZE m 1972-05-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3214 ELEZI FARUK KAMER m 1977-06-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-21 Grabanica/Grabanicë Klina/Klinë
3215 ELEZI HYSEN RR. m 1948-08-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Slatina/Sllatinë Kačanik/Kaçanik
3216 ELEZI ISMET HAMZE m 1964-09-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3217 ELEZI MILAIM ARIF m 1916-03-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Delovce/Delloc Suva Reka/Suharekë
3218 ELEZI NAZMI OSMAN m 1970-04-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Slatina/Sllatinë Kačanik/Kaçanik
3219 ELEZI NEXHMUSH QAMIL m 1979-04-06 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
3220 ELEZI RAHIM MEHDI m 1943-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-05 Đurđev Dol/Gjurgjedell Kačanik/Kaçanik
3221 ELEZI RAMADAN BAJRUSH m 1976-08-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Stari Kačanik/Kaçanik i Vjetër Kačanik/Kaçanik
3222 ELEZI SHABAN UKË m 1958-03-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-27 Slatina/Sllatinë Vučitrn/Vushtrri
3223 ELEZI SHOTE AVDYL f 1917-05-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Mali Đurđevik/Gjurgjevik i Vog Klina/Klinë
3224 ELEZI VESEL XHELADIN m 1958-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Slatina/Sllatinë Kačanik/Kaçanik
3225 ELEZI ZYMER XHELADIN m 1935-11-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Delovce/Delloc Suva Reka/Suharekë
3226 ELMAZI FEHMI AVDULLAH m 1949-06-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
3227 ELMAZI MENSUR FEHMI m 1981-06-29 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
3228 ELMAZI MIRADIJE HAKI f 1928-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
3229 ELMAZI NYSRETE RAMADAN f 1948-01-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Kosovo Polje/Fushë Kosovë Kosovo Polje/Fushë Kosovë
3230 ELSHANI AFRIM MUHAMET m 1971-01-19 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-05 Pirane/Piranë Prizren
3231 ELSHANI AGIM OSMAN m 1963-04-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-19 Novo Čikatovo/Çikatovë e Re Glogovac/Gllogoc
3232 ELSHANI AHMET ISA m 1975-11-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-01-19 Đurđica/Gjergjica Glogovac/Gllogoc
3233 ELSHANI ALAJDIN F. m 1980-02-14 Soldier Unknown Killing 1999-05-27 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3234 ELSHANI ARBEN NEXHAT m 1973-01-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3235 ELSHANI ARBEN SEFER m 1981-04-20 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3236 ELSHANI ARDIAN YMER m 1974-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Poklek Glogovac/Gllogoc
3237 ELSHANI ARGJEND OSMAN m 1977-01-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3238 ELSHANI ARIJAN OSMAN m 1950-09-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3239 ELSHANI ARTAN RAMADAN m 1987-12-05 Unknown Unknown Killing 1999-09-20 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3240 ELSHANI AVDI GANI m 1978-08-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Lešane/Leshan Suva Reka/Suharekë
3241 ELSHANI AVDI XHEMAJLI m 1935-02-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3242 ELSHANI AVDULLAH KAMER m 1943-03-15 Civilian Unknown Killing 1999-04-07 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
3243 ELSHANI AVDULLAH SYLEJMAN m 1952-04-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
3244 ELSHANI AVDYL tdR m 1962-03-26 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
3245 ELSHANI AVNI BAJRAM m 1975-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3246 ELSHANI AZIZ ARIF m 1933-04-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
3247 ELSHANI BAJRAM XHEMAJLI m 1926-03-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3248 ELSHANI BESIM RAME m 1973-04-08 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3249 ELSHANI BILALL HAJDAR m 1934-10-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3250 ELSHANI BURIM GANI m 1981-08-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Lešane/Leshan Suva Reka/Suharekë
3251 ELSHANI BURIM HAMDI m 1977-08-27 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-28 Vranić/Vraniq Suva Reka/Suharekë
3252 ELSHANI DONJETA FERAT f 1990-07-11 Civilian Unknown Killing 1999-05-22 Novo Čikatovo/Çikatovë e Re Glogovac/Gllogoc
3253 ELSHANI DRITA KAJTAZ m 1977-08-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-04 Javor Suva Reka/Suharekë
3254 ELSHANI ELMI MEHMET m 1951-07-24 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3255 ELSHANI ENVER GANI m 1969-07-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Lešane/Leshan Suva Reka/Suharekë
3256 ELSHANI FADIL MISIN m 1973-03-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
3257 ELSHANI FADIL SHANI m 1956-06-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-14 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3258 ELSHANI FAHRIJE HYSEN f 1945-01-15 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-28 Lešane/Leshan Suva Reka/Suharekë
3259 ELSHANI FAIK AHMET m 1969-09-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3260 ELSHANI FATtd KAPLLAN f 1925-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3261 ELSHANI FUSHNE m Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
3262 ELSHANI GANI HALIT m 1955-02-14 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
3263 ELSHANI HAFIR NEZIR m 1963-06-10 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-28 Vranić/Vraniq Suva Reka/Suharekë
3264 ELSHANI HASAN RAME m 1951-08-04 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
3265 ELSHANI HAVA tdR f 1936-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-26 Gornje Obrinje/Obri e Epërme Glogovac/Gllogoc
3266 ELSHANI HYRA ZYMER f 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
3267 ELSHANI HYSEN K. m 1957-10-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-05 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
3268 ELSHANI HYSNI SEFER m 1966-10-10 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3269 ELSHANI HYSNI SINAN m 1979-03-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Nogavac/Nagafc Orahovac/Rahovec
3270 ELSHANI ISLAM HAMDI m 1962-06-17 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3271 ELSHANI ISTREF SEJDI m 1965-10-20 Unknown ALBANIAN Killing 1999-05-22 Delovce/Delloc Suva Reka/Suharekë
3272 ELSHANI ISUF FETAH m 1938-04-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3273 ELSHANI IZET AHMET m 1954-03-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Makrmalj/Makërmal Srbica/Skënderaj
3274 ELSHANI IZET RIFAT m 1974-01-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3275 ELSHANI KADRI SHANI m 1948-09-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3276 ELSHANI KAPLLAN m Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-07 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3277 ELSHANI KtdTE TAFIL f 1980-03-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Stari Poklek/Poklek i Vjetër Glogovac/Gllogoc
3278 ELSHANI KUJTIM YMER m 1984-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Poklek Glogovac/Gllogoc
3279 ELSHANI MEHDI HALIM m 1949-08-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
3280 ELSHANI MERITON SADRI m 1975-11-22 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-25 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
3281 ELSHANI MILAIM FERAT m 1974-05-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-30 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3282 ELSHANI MILAIM VELI m 1959-11-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3283 ELSHANI MIRAN YMER m 1978-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Poklek Glogovac/Gllogoc
3284 ELSHANI MUHAJDIN DAUT m 1977-01-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
3285 ELSHANI MUHAMET HAMZË m 1938-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-05 Pirane/Piranë Prizren
3286 ELSHANI MUHARREM KAPLLAN m 1953-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3287 ELSHANI MUHARREM RAME m 1958-07-03 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
3288 ELSHANI NAFIJE MIFTAR f 1951-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Poklek Glogovac/Gllogoc
3289 ELSHANI NAILE XHEME f 1929-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Stari Poklek/Poklek i Vjetër Glogovac/Gllogoc
3290 ELSHANI NAIM SELIM m 1966-04-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3291 ELSHANI NDERIM YMER m 1988-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Poklek Glogovac/Gllogoc
3292 ELSHANI NEHAT XHEMALI m 1964-09-19 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Pirane/Piranë Prizren
3293 ELSHANI NEXHMEDIN ADEM m 1964-11-05 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-28 Banjica (Pećka)/Ilixha e Pejës Istok/Istog
3294 ELSHANI NEXHMEDIN DAUT m 1981-03-19 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
3295 ELSHANI NEZIR m 1919-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Poklek Glogovac/Gllogoc
3296 ELSHANI NIMAN RAME m 1955-11-11 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
3297 ELSHANI OSMAN AJET m 1961-05-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
3298 ELSHANI OSMAN NUHI m 1926-02-23 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3299 ELSHANI OSMAN SYLEJMAN m 1934-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-06 Široko/Shirokë Suva Reka/Suharekë
3300 ELSHANI OSMAN SYLEJMAN m 1958-02-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë
3301 ELSHANI OSMAN XHEMAJLI m 1938-12-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3302 ELSHANI QAZIM PAJAZITI m 1917-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-20 Zojić/Zojz Prizren
3303 ELSHANI QERIM RAMADAN m 1930-07-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3304 ELSHANI RAGIP SHAQIR m 1958-01-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3305 ELSHANI RAMADAN DELI m 1969-01-20 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
3306 ELSHANI RAMADAN HALIM m 1954-05-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3307 ELSHANI RAME AHMET m 1953-03-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3308 ELSHANI RAZE HALIL f 1938-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-05-28 Banjica/Bajicë Glogovac/Gllogoc
3309 ELSHANI RESHIT EMIN m 1927-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-27 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
3310 ELSHANI REXHEP YMER m 1941-03-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3311 ELSHANI RRAHIM AHMET m 1955-02-15 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3312 ELSHANI SAFET SEFER m 1975-04-23 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3313 ELSHANI SALI SHABAN m 1936-08-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-26 Prizren/Prizren Prizren
3314 ELSHANI SANIJE MUHARREM f 1954-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3315 ELSHANI SEFEDIN SYLEJMAN m 1954-03-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3316 ELSHANI SEFER SEFË m 1934-06-20 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-08 Komorane/Komaran Glogovac/Gllogoc
3317 ELSHANI SELA RRAHMAN m 1924-01-01 Unknown ALBANIAN Disappearance 1999-04-06 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3318 ELSHANI SELAMI QERIM m 1970-05-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3319 ELSHANI SELIM RAMADAN m 1934-06-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3320 ELSHANI SHABAN RRYSTEM m 1965-01-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-03 Bukoš/Bukosh Vučitrn/Vushtrri
3321 ELSHANI SHAQIR IBRAHIM m 1926-04-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3322 ELSHANI SHEHRIJE QAZIM f 1981-08-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-04 Javor Suva Reka/Suharekë
3323 ELSHANI SHEMSEDIN DAUT m 1979-04-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-08 Starodvorane/Staradran Istok/Istog
3324 ELSHANI SHEMSEDIN SELIM m 1974-06-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3325 ELSHANI SHEMSI RASHIT m 1987-12-03 Civilian ALBANIAN Killing 1998-10-24 Krajkovo/Krajkovë Glogovac/Gllogoc
3326 ELSHANI SHUKRIJE f Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Stari Poklek/Poklek i Vjetër Glogovac/Gllogoc
3327 ELSHANI SOKOL REXHEP m 1950-10-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-17 Lapušnik/Llapushnik Glogovac/Gllogoc
3328 ELSHANI SYLË VESEL m 1945-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Novo Čikatovo/Çikatovë e Re Glogovac/Gllogoc
3329 ELSHANI SYLEJMAN ZEQIR m 1957-05-11 Soldier ALBANIAN Killing 1998-12-14 Paštrik/Pashtrik Prizren
3330 ELSHANI TAIP SHANI m 1953-09-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3331 ELSHANI VAHIDE f 1926-10-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Sopina/Sopijë Suva Reka/Suharekë
3332 ELSHANI XHAFER MEHMET m 1933-05-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Pirane/Piranë Prizren
3333 ELSHANI XHEVAT A. m 1979-10-17 Soldier Unknown Killing 1999-05-28 Brestovac/Brestoc Orahovac/Rahovec
3334 ELSHANI YMER NAZIF m 1948-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Poklek Glogovac/Gllogoc
3335 ELSHANI ZEJNULLAH MUJE m 1966-06-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
3336 ELSHANI ZENEL MEHMET m 1954-03-12 Unknown ALBANIAN Killing 1999-04-14 Globare/Gllobar Glogovac/Gllogoc
3337 EMERLLAHU REXHEP HALIM m 1972-08-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-09 Vrban/Vërban Vitina/Viti
3338 EMERLLAHU URAN LIMAN m 1989-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-01 Sedlare/Shalë Lipljan/Lipjan
3339 EMINHAZERI HANUMSHAHE XHEMAJL f 1949-10-04 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-20 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
3340 EMINHAZERI XHEMAJL HAJRULLAH m 1975-09-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-19 Dubrava/Dubravë Istok/Istog
3341 EMINI AGIM EMIN m 1963-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-31 Turićevac/Turiqec Srbica/Skënderaj
3342 EMINI ARBER MURAT m 1972-08-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3343 EMINI BASHKIM SAMI m 1976-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1998-08-09 Paštrik/Pashtrik Prizren
3344 EMINI BEJTULLAH m Unknown Unknown Disappearance 1999-05-25 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3345 EMINI EMIN IDRIZ m 1953-04-10 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-26 Beriša/Berishë Mališevo/Malishevë
3346 EMINI EMIN MINUSH m 1981-01-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-28 Vrapčić/Vrapçiq Gnjilane/Gjilan
3347 EMINI ESHREF FAZLI m 1946-02-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3348 EMINI ISA RRUSTEM m 1948-04-17 Civilian Unknown Killing 1999-05-05 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3349 EMINI ISTREF RAMADAN m 1978-09-18 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-20 Belince/Belincë Štimlje/Shttd
3350 EMINI MURAT KADRI m 1949-04-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3351 EMINI SALI m Civilian ALBANIAN Killing 1999-08-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3352 EMINI SALIH HYSEN m 1948-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 2000-01-01 Račak/Raçak Štimlje/Shttd
3353 EMINI SAMEDIN MEHMET m 1975-05-17 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-01 Lez Prizren
3354 EMINI ZYLFIJE f 1939-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-19 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
3355 EMRA MUHAMET KADIR m 1939-03-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
3356 EMRULLAHU MUHAMET AJET m 1988-11-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-10-17 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
3357 EMRULLAHU SEJDI HAXHI m 1943-09-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Mala Kruša/Krushë e Vogël Prizren
3358 EMURLLAHU BAJRAM LIMAN m 1924-01-01 Civilian Unknown Killing 1998-07-24 Sedlare/Shalë Lipljan/Lipjan
3359 ERAC RADOSAV RODOLJUB m 1978-01-01 Soldier SERB Killing 1999-05-31 Vrbnica/Vërnicë Prizren
3360 ERAKOVIĆ IVAN MIODRAG m 1967-06-01 Policeman SERB Killing 1998-07-12 Donji Crnobreg/Carrabreg Dečani/Deçan
3361 ERČEVIĆ LJUBIVOJE BORIVOJE m 1963-07-08 Soldier SERB Killing 1999-05-30 Miruša/Mirushë Mališevo/Malishevë
3362 ERDELJAN SAVA SLAVOLJUB m 1961-03-06 Soldier SERB Killing 1999-01-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3363 ERDOGLIJA NENAD DRAGOLJUB m 1976-01-23 Soldier SERB Killing 1999-05-30 Banjica/Bajicë Glogovac/Gllogoc
3364 ESATI ADEM SHABAN m 1947-10-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Pojatište/Pojatë Uroševac/Ferizaj
3365 ESATI SHABAN ADEM m 1927-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Pojatište/Pojatë Uroševac/Ferizaj
3366 ESHREFI EMIN m 1946-01-01 Unknown ALBANIAN Killing 1999-03-28 Donji Suvi Do/Suhodolli i Ulët Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3367 ETEM ISMAIL m 1967-01-01 Civilian TURK Disappearance 1999-11-04 Prizren Prizren
3368 EVANS GARETH m 1974-01-01 Soldier ENGLISH Killing 1999-06-01 Negrovce/Negroc Glogovac/Gllogoc
3369 FACI THACI / THAQI SEJDI XHAFER m 1936-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-01-13 Peć/Pejë Peć/Pejë
3370 FAN SLAĐANA BUDISLAV f 1973-04-27 Unknown SERB Disappearance 1999-04-01 Prizren/Prizren Prizren
3371 FANAJ ALBRIM ZAIM m 1978-08-28 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-10 Vrbnica/Vërnicë Prizren
3372 FANAJ NEXHAT QAZIM m 1965-09-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-28 Buča/Buçe Dragaš/Dragash
3373 FANAJ YLBER ZENEL m 1978-08-29 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-10 Vrbnica/Vërnicë Prizren
3374 FANGU RAMADAN ZENEL m 1945-03-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-30 Blace/Bllacë Suva Reka/Suharekë
3375 FATIĆ TOMISLAV BRANISLAV m 1973-08-06 Policeman SERB Killing 1998-05-31 Poklek Glogovac/Gllogoc
3376 FATIĆ ZORAN MILETA m 1978-05-14 Soldier SERB Killing 1999-01-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3377 FAZLI RABA HASHIM f 1926-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Tušilje/Tushilë Srbica/Skënderaj
3378 FAZLIA FATMIR BAJRAM m 1966-01-07 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-19 Dren/Dren Zubin Potok/Zubin Potok
3379 FAZLIA MURAT m Civilian ALBANIAN Killing 1999-06-12 Šeremet/Sheremet Đakovica/Gjakovë
3380 FAZLIĆ MUHAREM DAUT m 1960-09-01 Civilian BOSNIAK Disappearance 1999-07-11 Prizren/Prizren Prizren
3381 FAZLIJA GAFUR ENVER m 1976-02-27 Civilian ROMANY Killing 1999-07-03 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3382 FAZLIJA MALE BAJRAM m 1955-08-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
3383 FAZLIJA MUHAMET SHAQIR m 1969-09-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
3384 FAZLIJA MUSLI ZEQE m 1972-12-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
3385 FAZLIJA QAUSH HAXHI m 1961-10-25 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-22 Bokšić/Bokshiq Klina/Klinë
3386 FAZLIJA SHANI FAZLI m 1963-07-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Bistražin/Bistrazhin Đakovica/Gjakovë
3387 FAZLIU ABDULLAH BALI m 1946-05-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
3388 FAZLIU ANTIGONA AGUSH m 1979-05-17 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3389 FAZLIU ARSIM XHEMAIL m 1980-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Bariljevo/Barilevë Priština/Prishtinë
3390 FAZLIU ASLLAN ZYMER m 1963-10-11 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-23 Gradica/Gradicë Glogovac/Gllogoc
3391 FAZLIU AVDULLAH SYLEJMAN m 1912-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Gradica/Gradicë Glogovac/Gllogoc
3392 FAZLIU BAHRI RRAHMAN m 1971-08-31 Soldier ALBANIAN Killing 1998-05-07 Bogićevica Montenegro
3393 FAZLIU BASHKIM NEZIR m 1973-02-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3394 FAZLIU BEHRAM REXHEP m 1942-10-05 Civilian ALBANIAN Killing 1998-02-28 Likošane/Likoshan Glogovac/Gllogoc
3395 FAZLIU BESIM T. m 1970-11-18 Soldier ALBANIAN Killing 1999-07-08 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
3396 FAZLIU ENVER tdR m 1958-12-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Rusinovce/Rusinoc Lipljan/Lipjan
3397 FAZLIU FADIL NEBI m 1964-10-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-06-02 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3398 FAZLIU FAHREDIN HAMDI m 1976-09-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
3399 FAZLIU FAZLI SMAIL m 1982-05-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Bariljevo/Barilevë Priština/Prishtinë
3400 FAZLIU FERIZ OSMON m 1921-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Podujevo/Podujevë Podujevo/Podujevë
3401 FAZLIU HAMDI BALI m 1948-08-06 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-05 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
3402 FAZLIU HAMIT SAHIT m 1943-06-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-12 Krasmirovac/Krasmiroc Srbica/Skënderaj
3403 FAZLIU IBRAHIM HAMZE m 1947-10-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
3404 FAZLIU ILAZ AHMET m 1914-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Gradica/Gradicë Glogovac/Gllogoc
3405 FAZLIU ISLAM SHABAN m 1936-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-24 Gradica/Gradicë Glogovac/Gllogoc
3406 FAZLIU JAHIR BAHTIR m 1945-02-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-23 Rudnik/Runik Srbica/Skënderaj
3407 FAZLIU MEHDI ZYMER m 1976-08-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-17 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3408 FAZLIU MILAZIM FETAH m 1957-12-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-25 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3409 FAZLIU MUHAMET MEHMET m 1962-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-15 Bajčina/Bajçinë Podujevo/Podujevë
3410 FAZLIU NAHIT SHAQIR m 1973-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
3411 FAZLIU NASER EJUP m 1977-09-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3412 FAZLIU NEXHMEDIN NAZMI m 1966-06-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Mali Alaš/Hallaç i Vogël Lipljan/Lipjan
3413 FAZLIU RAMADAN BEQIR m 1954-08-05 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-19 Dečani/Deçan Dečani/Deçan
3414 FAZLIU SOKOL DAUT m 1941-02-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3415 FAZLIU SOKOL HALIM m 1961-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Ajvalija/Hajvali Priština/Prishtinë
3416 FAZLIU VEHBI MUSLI m 1942-05-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-07-28 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3417 FAZLIU VESEL BRAHIM m 1958-01-07 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Benčuk/Beçuk Vučitrn/Vushtrri
3418 FAZLIU VEZIRE BAJRAM f 1963-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Matičane/Matiçan Priština/Prishtinë
3419 FEJZA BISLIM RAMADAN m 1957-01-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
3420 FEJZA BRAHIM KADRI m 1962-03-03 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3421 FEJZA FEJZЁ HOXHA m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
3422 FEJZA HAXHI CENË m 1937-12-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
3423 FEJZA OSMAN KADRI m 1956-05-31 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-02 Kraljane/Kralan Đakovica/Gjakovë
3424 FEJZA RIFAT MIFTAR m 1949-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-24 Dobroševac/Dobroshec Glogovac/Gllogoc
3425 FEJZA ZYHRE OSMAN f 1938-05-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Izbica/Izbicë Srbica/Skënderaj
3426 FEJZULLAHU ABEDIN AVDYL m 1980-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-12 Svetlje/Sfeqël Podujevo/Podujevë
3427 FEJZULLAHU ALI SADIK m 1972-05-06 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-25 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
3428 FEJZULLAHU FEJZЁ RUHAN m 1905-02-22 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-23 Duga/Dugë Štimlje/Shttd
3429 FEJZULLAHU FEVZIJE REXHEP f 1963-07-21 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-08 Zablaće/Zabllaq Istok/Istog
3430 FEJZULLAHU IBRAHIM NUREDIN m 1917-03-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3431 FEJZULLAHU IBRAHIM SEJDI m 1967-05-06 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-29 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3432 FEJZULLAHU IZER LAH m 1959-02-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3433 FEJZULLAHU LAH m 1943-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-08 Kućica/Kuçicë Srbica/Skënderaj
3434 FEJZULLAHU MEFAIL XHEMAJL m 1966-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-06-13 Velekince/Velekincë Gnjilane/Gjilan
3435 FEJZULLAHU QAMILE BEQIR f 1915-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
3436 FEJZULLAHU SADIJE BRAHIM f 1951-05-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3437 FEJZULLAHU SKENDER MEHMET m 1972-02-01 Civilian ALBANIAN Killing 1998-05-29 Donji Zabelj/Zabel i Ulët Glogovac/Gllogoc
3438 FEJZULLAHU VAHIDE BAJRAM f 1928-07-02 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-11 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3439 FEKA BEQIR DELI m 1963-09-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
3440 FEKA BESIM FEKE m 1977-05-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
3441 FEKA BISLIM XHEVAT m 1961-02-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-01 Nedakovac/Nedakovc Vučitrn/Vushtrri
3442 FEKA DELI FEKA m 1923-10-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-16 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
3443 FEKA EKREM JAHIR m 1970-07-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
3444 FEKA ENVER SKENDER m 1962-04-26 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-11 Velika Reka/Velikoreke Vučitrn/Vushtrri
3445 FEKA HAJDIN AVDI m 1982-09-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Trstenik/Tërstenik Glogovac/Gllogoc
3446 FEKA HAJZER HASHIM m 1953-04-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-20 Srbica/Skënderaj Srbica/Skënderaj
3447 FEKA HAZIR SABRI m 1971-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-19 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3448 FEKA MIRADIE HAJRIZ f 1928-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
3449 FEKA NYSRET JASHAR m 1950-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-26 Novo Selo-Madžunsko/Maxhunaj Vučitrn/Vushtrri
3450 FEKA REFKI RAMADAN m 1989-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-07-05 Čubrelj/Çubrel Srbica/Skënderaj
3451 FEKA REXHEP JASHAR m 1955-10-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-26 Novo Selo-Madžunsko/Maxhunaj Vučitrn/Vushtrri
3452 FEKA SADETE HAZIR f 1979-03-10 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-20 Jabuka/Jabukë Zubin Potok/Zubin Potok
3453 FEKA SAMI HAZIR m 1981-12-20 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-20 Jabuka/Jabukë Zubin Potok/Zubin Potok
3454 FEKA SHAHIN XHEVAT m 1959-01-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
3455 FEKA SHEFQET JASHAR m 1937-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-26 Novo Selo-Madžunsko/Maxhunaj Vučitrn/Vushtrri
3456 FEKA SHUKRIJE SHAQIR f 1974-04-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-28 Turićevac/Turiqec Srbica/Skënderaj
3457 FEKA XHEVDET ZYMER m 1969-06-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-29 Broćna/Burojë Srbica/Skënderaj
3458 FEKA ZYMER SEFER m 1947-03-04 Unknown Unknown Killing 1999-06-03 Pantina/Pantinë Vučitrn/Vushtrri
3459 FERA NEXHMI REXHEP m 1947-03-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
3460 FERA SHEFKET NAZIF m 1969-05-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
3461 FERAJ ALI BAJRAM m 1958-06-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Goden Đakovica/Gjakovë
3462 FERAJ BINAK HASAN m 1962-05-09 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Goden Đakovica/Gjakovë
3463 FERAJ DIN BINAK m 1922-03-10 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-03-25 Goden Đakovica/Gjakovë
3464 FERAJ HYSEN HASAN m 1959-10-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Goden Đakovica/Gjakovë
3465 FERAJ NESHAT SADIK m 1952-09-04 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Goden Đakovica/Gjakovë
3466 FERAJ RAME HASAN m 1955-02-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Goden Đakovica/Gjakovë
3467 FERAJ SHABAN BINAK m 1937-03-11 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Goden Đakovica/Gjakovë
3468 FERAJ-MORINA ISLAM HASAN m 1969-04-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Goden Đakovica/Gjakovë
3469 FERATAJ GANI UKË m 1952-05-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Brabonjić/Braboniq Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3470 FERATAJ HALIL m Unknown Unknown Disappearance 1999-05-24 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3471 FERATI AJETE NAZIF f 1910-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-27 Bare Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3472 FERATI AZIZ YMER m Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3473 FERATI BESNIK ADEM m 1981-02-27 Soldier ALBANIAN Disappearance 1999-03-30 Planeja/Planejë Prizren
3474 FERATI DRITON QEMAJL m 1973-10-26 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-27 Mamuša/Mamushë Prizren
3475 FERATI FADIL RAMIZ m 1963-01-14 Soldier ALBANIAN Killing 1999-03-28 Dušanovo/Dushanovë Prizren
3476 FERATI HAMDI KADRI m 1971-03-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3477 FERATI HAMDI QAZIM m 1959-02-20 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-10 Donja Sudimlja/Studtd e Posht Vučitrn/Vushtrri
3478 FERATI tdR m Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3479 FERATI ISA ADEM m 1974-04-08 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3480 FERATI ISEN m 1956-06-15 Unknown ALBANIAN Disappearance 2000-11-23 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3481 FERATI ISTREF XHEVAT m 1972-02-03 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
3482 FERATI ISUF tdR m 1956-07-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Vrbovac/Vrboc Glogovac/Gllogoc
3483 FERATI LULZIM AVDYL m 1978-01-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjet Glogovac/Gllogoc
3484 FERATI MASAR HASAN m 1981-06-22 Soldier ALBANIAN Disappearance 1999-03-30 Planeja/Planejë Prizren
3485 FERATI MILAZIM HETEM m 1979-12-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
3486 FERATI NAZMI SEJDI m 1972-10-22 Soldier ALBANIAN Disappearance 1999-03-27 Mamuša/Mamushë Prizren
3487 FERATI RIFADIJE FERAT m 1954-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-01 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3488 FERATI RIFADIJE ISLAM f 1962-12-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Srednja Klina/Klinë e Mesme Srbica/Skënderaj
3489 FERATI RIFAT HETEM m 1963-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
3490 FERATI RRAHMAN IDRIZ m 1979-11-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-22 Vučitrn/Vushtrri Vučitrn/Vushtrri
3491 FERATI UKSHIN ABDULLAH m 1959-04-02 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-16 Bare Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3492 FERATI VESEL FERAT m 1937-08-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Srednja Klina/Klinë e Mesme Srbica/Skënderaj
3493 FERATI ZYMER ILAZ m 1930-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-01 Ćirez/Qirez Srbica/Skënderaj
3494 FERIZAJ BASHKIM IBISH m 1964-10-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kodralija/Kodrali Dečani/Deçan
3495 FERIZAJ BYLBYL JAHE m 1962-12-24 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kodralija/Kodrali Dečani/Deçan
3496 FERIZAJ HALIT QERIM m 1920-11-10 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-13 Kodralija/Kodrali Dečani/Deçan
3497 FERIZAJ ISMET ZEQE m 1955-10-10 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kodralija/Kodrali Dečani/Deçan
3498 FERIZAJ NIJAZI m 1935-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kodralija/Kodrali Dečani/Deçan
3499 FERIZAJ PERPARIM ISMET m 1979-08-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-24 Bogićevica Montenegro
3500 FERIZAJ RAMADAN DERVISH m 1924-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-13 Kodralija/Kodrali Dečani/Deçan
3501 FERIZAJ SALI MUHAMET m 1980-01-15 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-24 Beleg Dečani/Deçan
3502 FERIZAJ SHAQE AVDI m 1930-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-13 Kodralija/Kodrali Dečani/Deçan
3503 FERIZAJ SKENDER HAXHI m 1956-08-12 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Kodralija/Kodrali Dečani/Deçan
3504 FERIZAJ VALIANT NIJAZI m 1975-05-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-24 Bogićevica Montenegro
3505 FERIZI ABEDIN IDRIZ m 1962-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
3506 FERIZI ABEDIN SHEQIR m 1943-09-20 Soldier ALBANIAN Killing 1998-09-20 Pasoma/Pasomë Vučitrn/Vushtrri
3507 FERIZI AVDI MIRAN m 1930-08-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-25 Donje Žabare/Zhabar i Poshtëm Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3508 FERIZI AVNI NIMON m 1936-04-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3509 FERIZI BAHRI OSMAN m 1965-06-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-20 Nedakovac/Nedakovc Vučitrn/Vushtrri
3510 FERIZI BEJTE B. m 1915-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-05-02 Donja Sudimlja/Studtd e Posht Vučitrn/Vushtrri
3511 FERIZI BEJTULLAH ILAZ m 1980-02-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-17 Kukeš/Kukës Albania
3512 FERIZI BISLIM AHMET m 1943-11-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Donja Sudimlja/Studtd e Posht Vučitrn/Vushtrri
3513 FERIZI BLERIM IDRIZ m 1966-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
3514 FERIZI ELHAMI MEHDI m 1975-07-07 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-05 Bistražin/Bistrazhin Đakovica/Gjakovë
3515 FERIZI ENVER HALIM m 1959-01-15 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-15 Stari Trg (selo)/Stantërg Fs. Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3516 FERIZI GEZIM NEBIH m 1982-09-12 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-28 Trnavce/Tërnac Srbica/Skënderaj
3517 FERIZI HALIM HALIL m 1939-02-09 Civilian ALBANIAN Killing 1998-09-15 Stari Trg (selo)/Stantërg Fs. Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3518 FERIZI HILMI HALIL m 1947-01-01 Civilian Unknown Killing 1999-06-08 Stari Trg (selo)/Stantërg Fs. Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3519 FERIZI HYSNI ABAZ m 1949-03-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-14 Donje Žabare/Zhabar i Poshtëm Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3520 FERIZI IDRIZ RRAHMAN m 1937-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
3521 FERIZI ISUF ZEQIR m 1951-01-02 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-07 Propaštica/Prapashtica Priština/Prishtinë
3522 FERIZI LUMNIJE BARDH f 1951-03-20 Civilian Unknown Killing 1999-04-27 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3523 FERIZI MIHRIJE BRAHIM f 1943-02-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Donja Sudimlja/Studtd e Posht Vučitrn/Vushtrri
3524 FERIZI NAIM IDRIZ m 1965-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
3525 FERIZI NAZIF HABIB m 1984-09-08 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Baks Srbica/Skënderaj
3526 FERIZI RRAHIM HABIB m 1981-09-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Baks Srbica/Skënderaj
3527 FERIZI RUZHDI BISLIM m 1965-10-22 Civilian ALBANIAN Killing 1999-05-02 Gornja Sudimlja/Studtd e Epër Vučitrn/Vushtrri
3528 FERIZI SHABAN IDRIZ m 1923-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Ljubište/Lupishtë Vitina/Viti
3529 FERIZI SHABAN JONUZ m 1922-03-30 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Uroševac/Ferizaj Uroševac/Ferizaj
3530 FETAHAJ SKENDER HOMEZ m 1958-01-25 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Bistražin/Bistrazhin Đakovica/Gjakovë
3531 FETAHAJ SMAJL TAFIL m 1980-01-25 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Vrelo/Vrellë Istok/Istog
3532 FETAHAJ XHAVIT SALIH m 1958-03-25 Soldier Unknown Killing 1999-04-27 Šeremet/Sheremet Đakovica/Gjakovë
3533 FETAHAJ XHEMAJL METE m 1964-05-27 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-31 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
3534 FETAHAJ XHEME SADRI m 1970-01-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-14 Bistražin/Bistrazhin Đakovica/Gjakovë
3535 FETAHAJ ZELIHE TUSH f 1925-01-05 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Suvo Grlo/Suhogërllë Istok/Istog
3536 FETAHU ADEM QERIM m 1935-07-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
3537 FETAHU BEJTULLAH HAJRULAH m 1938-11-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-26 Celina/Celinë Orahovac/Rahovec
3538 FETAHU BLERIM AVDI m 1984-05-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
3539 FETAHU DAUT HARADIN m 1944-08-03 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-06-21 Glogovac/Gllogoc Glogovac/Gllogoc
3540 FETAHU FAZLI MURAT m 1971-09-19 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-16 Surdula/Surdull Podujevo/Podujevë
3541 FETAHU FEHMI ZUKE m 1979-03-19 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-30 Štutica/Shtuticë Glogovac/Gllogoc
3542 FETAHU HAKIF IDRIZ m 1933-01-01 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Svetlje/Sfeqël Podujevo/Podujevë
3543 FETAHU IBISH MALIQ m 1918-05-10 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
3544 FETAHU NEXHAT IBRAHIM m 1975-01-07 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-15 Svetlje/Sfeqël Podujevo/Podujevë
3545 FETAHU REMZI RUZHDI m 1983-01-01 Civilian ALBANIAN Disappearance 1999-04-03 Priština/Prishtinë Priština/Prishtinë
3546 FETAHU SALI BRAHIM m 1920-02-13 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Pusto Selo/Pastasellë Orahovac/Rahovec
3547 FETAHU SALIH MEHMET m 1964-08-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-19 Novo Rujce/Rufc i Ri Lipljan/Lipjan
3548 FETAJ HAXHI AVDULLAH m 1959-06-27 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-27 Meja/Mejë Đakovica/Gjakovë
3549 FETAJ SHABAN RAMЁ m 1927-06-19 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-09 Ereč/Hereç Đakovica/Gjakovë
3550 FETOSHI ARDIAN FETAH m 1983-05-24 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Bela Crkva/Bellacërkë Orahovac/Rahovec
3551 FETOSHI FATMIR HAMEZ m 1969-04-28 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Bela Crkva/Bellacërkë Orahovac/Rahovec
3552 FETOSHI HALIM ETHEM m 1933-07-15 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Bela Crkva/Bellacërkë Orahovac/Rahovec
3553 FETOSHI HYSNI ALI m 1948-12-18 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Bela Crkva/Bellacërkë Orahovac/Rahovec
3554 FILĐOKIĆ JAGOŠ ARSENIJE m 1956-07-29 Civilian SERB Killing 1998-07-19 Orahovac/Rahovec Orahovac/Rahovec
3555 FILIĆ GORAN ŽIVOJIN m 1976-06-30 Soldier SERB Killing 1999-04-22 Carevce/Carevc Kosovska Kamenica/Kamenicë
3556 FILIĆ PLANIKA f 1937-01-01 Civilian SERB Killing 1999-10-17 Slovinje/Sllovi Lipljan/Lipjan
3557 FILIĆ m Unknown SERB Disappearance 1999-06-01 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3558 FILIPOVIĆ BORKO SLOBODAN m 1975-04-10 Civilian SERB Killing 2000-06-15 Gornje Dobrevo/Miradi e Epërme Kosovo Polje/Fushë Kosovë
3559 FILIPOVIĆ BOŽUR STOJAN m 1948-11-15 Soldier SERB Killing 1999-05-01 Lužane/Lluzhan Podujevo/Podujevë
3560 FILIPOVIĆ DANIJELA GRUJICA f 1978-01-13 Civilian SERB Killing 1999-07-20 Zupče/Zupç Zubin Potok/Zubin Potok
3561 FILIPOVIĆ PANTA KRSTA m 1946-06-10 Civilian SERB Killing 1999-08-25 Prizren/Prizren Prizren
3562 FILIPOVIĆ SAŠA RATIMIR m 1974-02-10 Policeman SERB Killing 1998-07-17 Grabac/Grabc Klina/Klinë
3563 FILIPOVIĆ SINIŠA IVAN m 1974-04-13 Soldier SERB Killing 1999-05-18 Lukare/Llukar Priština/Prishtinë
3564 FILIPOVIĆ SLAVIŠA IVAN m 1966-04-07 Soldier SERB Killing 1999-05-20 Duz/Dyz Podujevo/Podujevë
3565 FILIPOVIĆ ZORAN SRETEN m 1971-01-24 Soldier SERB Killing 1999-04-20 Košare/Koshare Đakovica/Gjakovë
3566 FILIPOVIĆ ŽARKO PANTA m 1962-03-12 Soldier SERB Killing 1999-04-11 Trnje/Tërrnje Suva Reka/Suharekë
3567 FOLIĆ VELJKO RAJKO m 1949-09-01 Civilian SERB Disappearance 1999-06-19 Peć/Pejë Peć/Pejë
3568 FONDAJ SELIM RRUSTEM m 1930-03-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-02 Pećane/Peqan Suva Reka/Suharekë
3569 FONIQI DALIP LAH m 1935-10-17 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-04 Lozica/Llazicë Mališevo/Malishevë
3570 FONIQI IDRIZ JANUZ m 1935-07-01 Civilian Unknown Killing 1999-04-09 Lozica/Llazicë Mališevo/Malishevë
3571 FONIQI RAMADAN REXHE m 1920-01-01 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-05 Lozica/Llazicë Mališevo/Malishevë
3572 FONIQI SELVA MEHMET f 1923-04-23 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-31 Crnovrana/Carravranë Mališevo/Malishevë
3573 FONIQI TASIM BRAHIM m 1963-01-26 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-21 Crnovrana/Carravranë Mališevo/Malishevë
3574 FRANCA FADIL FADIL m 1968-10-09 Soldier ALBANIAN Killing 1999-06-17 Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë
3575 FRANCA FATON tdR m 1986-02-22 Civilian Unknown Killing 1999-05-14 Novo Čikatovo/Çikatovë e Re Glogovac/Gllogoc
3576 FRANCA SHAQIR RASHIT m 1983-06-22 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-12 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3577 FRANGU EMSALE IZJADIN f 1981-02-05 Soldier ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
3578 FRANKU IZIJADIN RAMADAN m 1942-11-14 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-09 Kačanik/Kaçanik Kačanik/Kaçanik
3579 FRROKAJ ILIRE MARK f 1967-05-25 Civilian ALBANIAN Killing 1998-08-26 Glođane/Gllogjan Dečani/Deçan
3580 FRROKAJ TUSH TUNË m 1961-08-29 Civilian ALBANIAN Disappearance 1998-08-26 Glođane/Gllogjan Dečani/Deçan
3581 FRROKU MARJAN JAK m 1984-08-13 Unknown Unknown Killing 1999-07-08 Grebnik/Gremnik Klina/Klinë
3582 FURUNOVIĆ DRAGAN m Unknown Unknown Disappearance 1999-08-15 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
3583 GACAFERRI SHKËLZEN REXHË m 1971-06-22 Soldier ALBANIAN Killing 1998-07-28 Đocaj/Gjocaj Dečani/Deçan
3584 GAGICA AFRIM ISAH m 1969-09-23 Soldier ALBANIAN Killing 1999-07-10 Gnjilane/Gjilan Gnjilane/Gjilan
3585 GAGOVIĆ RADE VUKMAN m 1955-12-14 Civilian SERB Killing 1999-06-25 Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë
3586 GAJIĆ DRAGIVOJ MIODRAG m 1967-04-05 Policeman SERB Killing 1999-03-26 Likovac/Likoc Srbica/Skënderaj
3587 GAJIĆ GRUJICA VLASTIMIR m 1960-09-06 Civilian SERB Killing 1999-07-02 Lebane/Lebanë Priština/Prishtinë
3588 GAJIĆ RAJKO BOŽIDAR m 1962-01-01 Policeman SERB Killing 1998-06-16 Verić/Veriq Istok/Istog
3589 GAJIĆ VUKADIN RADIVOJE m 1953-12-31 Soldier SERB Killing 1999-05-18 Lukare/Llukar Priština/Prishtinë
3590 GAJRAKU IDRIZ HAMIT m 1945-04-29 Soldier ALBANIAN Killing 1999-05-12 Kosovo/Kosovë Kosovo/Kosovë
3591 GAJTANI HAMIT HALIM m 1957-05-16 Civilian ALBANIAN Killing 1999-03-25 Kišnica/Kishnicë Priština/Prishtinë
3592 GAJTANI MEHMET SHEFKI m 1964-01-20 Civilian ALBANIAN Killing 1999-04-15 Androvac/Androfc Lipljan/Lipjan
3593 GALIĆ ZORAN TOMISLAV m 1958-11-14 Civilian SERB Killing 1999-0