logo

Predmet: Zagreb (optuženi Branko Tunić)

 

Optužnica - 03.03.2022.

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Oktobar

Novembar

 

07

18

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Branko Tunić (optuženi)

07.10.2022.

2. Jelena Karanović

18.11.2022.

3. Vera Utržan

18.11.2022.