pav Predmet: ZAGREB

logo

Predmet: Zagreb (optuženi Branko Tunić)

 

Optužnica - 03.03.2022.

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Oktobar

Novembar

Decembar

07

18

09

2023

Januar

Mart

April

16

23

12

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Branko Tunić (optuženi)

07.10.2022.

2. Jelena Karanović

18.11.2022.

3. Vera Utržan

18.11.2022.

4. Željko Laketić

09.12.2022.

5. Predrag Stijelja

09.12.2022.

6. Saša Aćimović

16.01.2023.

7. Miroslav Petrović

16.01.2023.

8. Toplica Nekić

16.01.2023.

9. Berislav Bećirović

23.03.2023.

10. Radoslav Dragojević

23.03.2023.

11. Goran Stanković

23.03.2023.

12. Dragan Dodić

23.03.2023.

13. Željko Janjić

12.04.2023.