logo

Predmet: "Vlasenica" (opt. Višnja Aćimović)

 

Optužnica 17.09.2020. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2020 

Decembar

 

 

07

 

 

2021 

Januar

Mart

April

20

04

14

Maj

Jul

 

25

06

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

20.01.2021.

14.04.2021.

25.05.2021.

1. Višnja Aćimović (optužena)

07.12.2020.

2. Hadžira Bećirović

04.03.2021.

3. Nezir Halilović

06.07.2021.

4. Enver Bećirović

06.07.2021.