logo

 


Prvostepena presuda

Kalendar suđenja - Izveštaji

2008

 

 

Oktobar

Decembar

15

8

2009

Januar

Novembar

28

23

 

Lista svedoka - Transkripti

1.

Aleksandar Medić (optuženi)

15.10.2008.

2.

Slobodan Stojković

08.12.2008.

3.

Pera Petrašević

28.01.2009.