logo

Predmet: SANSKI MOST II (opt. Branko Basara i dr.)

 

Optužnica - 25.03.2021.

Kalendar suđenja – Izveštaji

2021

Jun

Septembar

Oktobar

28

17

22

Decembar

 

 

01

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

#Proceduralna pitanja

22.10.2021.

1. Branko Basara (optužena)

28.06.2021.

2. Adil Draganović

17.09.2021.

3. Dragan Majkić

01.12.2021.