logo

Predmet: Jajce (optuženi Jovo Jandrić i Slobodan Pekez)

 

Optužnica - 28.03.2022.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Oktobar

 

 

14

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Jovo Jandrić (optuženi)

14.10.2022.

2. Slobodan Pekez (optuženi)

14.10.2022.