logo

Predmet: "Brčko II" (opt. Miloš Čajević)

 

Optužnica 22.10.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Maj

Septembar

 

28

09

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

09.09.2019.

1. Miloš Čajević (optuženi)

28.05.2019.

2. Stevo Knežević

28.05.2019.

3. Zoran Jović

28.05.2019.

4. Aleksandar Lajić

28.05.2019.