logo

Predmet: "Brčko" (opt. Nikola Vida Lujić)

 

Optužnica 12.09.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2018 

Decembar

 

 

03

 

 

2019 

Januar

Mart

 

23

25

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

23.01.2019.

1. Nikola Vida Lujić (optuženi)

03.12.2018.

2. A.Š.

25.03.2019.

3. H.Š.

25.03.2019.

4. Anica Stojanović

25.03.2019.

5. Spasoje Jeftić

25.03.2019.

6. Zoran Petrović

25.03.2019.

7. Joca Rakić

25.03.2019.