logo

Predmet: BOSANSKI NOVI (opt. Milenko Karlica i Željko Novaković)

 

Optužnica - 30.12.2021.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Septembar

Oktobar

 

12

25

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Milenko Karlica (optuženi)

12.09.2022.

2. Željko Novaković (optuženi)

12.09.2022.

3. Miroslav Žujić

25.10.2022.

4. Rajko Rađenović

25.10.2022.

5. Zoran Kenjalo

25.10.2022.