Početak suđenja Dušanu Lončaru, komandantu JNA optuženom za zločin u Lovasu

Početak suđenja Dušanu Lončaru, komandantu JNA optuženom za zločin u Lovasu

Saopstenje-LoncarPred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počelo je suđenje Dušanu Lončaru, nekadašnjem komandantu 2. proleterske gardijske motorizovane brigade (pgmbr) JNA, optuženom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva izvršen 10. oktobra 1991. godine u Lovasu (Republika Hrvatska).

Optužnicom Tužilaštva za ratne zločine (TRZ) optuženi se tereti da je 9. oktobra 1991. godine, kao komandant 2. pgmbr JNA u činu potpukovnika, izdao naređenje  da se izvrši napad na selo Lovas i njegovo stanovništvo, u kome stoji da se glavnim snagama blokira selo i artiljerijom dejstvuje po objektima u selu, a pomoćnim snagama izvrši „čišćenje sela od pripadnika ZNG i MUP, kao i stanovništva koje je neprijateljski nastrojeno“. Sutradan, 10. oktobra 1991. godine, snage pod komandom Dušana Lončara su, postupajući po njegovoj naredbi,  napale selo, ubile „najmanje 7 civila“ i zapalile više stambenih objekata.

Fond za humanitarno pravo (FHP) je još 2016. godine podneo TRZ-u krivičnu prijavu protiv Dušana Lončara zbog naređenja za napad na Lovas, navodeći da je prilikom granatiranja sela jedan civil ubijen a jedan ranjen, dok je tokom samog napada ubijen još 21 civil.

Tužilaštvo za ratne zločine je, nakon više urgencija FHP-a, tek 2021. godine pokrenulo istragu, da bi 2022. podiglo i optužnicu protiv Lončara, u kojoj je umanjen broj žrtava –  optužen je za ubistvo sedmoro civila.

Pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, u periodu od 2008. do 2019. godine, vođen je postupak protiv srednjerangiranih i nižerangiranih pripadnika jedinica koje su bile potčinjene optuženom Lončaru, za zločine izvršene prilikom napada na selo Lovas i nakon njegovog zauzimanja. Tokom čitavog postupka, u spisima predmeta je postojalo naređenje Dušana Lončara, koje je veštak vojne struke ocenio kao suprotno normama međunarodnog humanitarnog prava, ali i pored toga TRZ nije procesuiralo optuženog, već je on u tom postupku saslušan kao svedok.

Iznoseći svoju odbranu, Dušan Lončar je naveo da on nije izdao naređenje za napad na Lovas, da na tom dokumentu ne prepoznaje svoj potpis, da u napadu nije učestvovao nijedan vojnik, već da je napad  izvršila jedinica kojom je komandovao izvesni Tito, koja je bila sastavljena od ljudi iz okolnih sela i pripadnika dobrovoljačke jedinice „Dušan Silni“. Isto tako, tvrdio je da je 9. oktobra 1991, dan pre napada na Lovas, otišao u Valjevo, a kada se sutradan oko 14 časova vratio, saznao je da je Lovas osvojen. Priznao je, međutim, da je njegova jedinica otvarala artiljerijsku vatru na Lovas 10. oktobra 1991. godine, ali je tvrdio da je to naredio drugi oficir JNA i da od tog granatiranja niko nije stradao niti je oštećena bilo koja kuća.

Share