Predstavljena interaktivna veb stranica Alati za dokumentovanje povreda ljudskih prava

Predstavljena interaktivna veb stranica Alati za dokumentovanje povreda ljudskih prava

HRDTDana 25. oktobra 2016. godine u prostorijama Američkog udruženja za unapređenje nauke u Vašingtonu, predstavljeni su “Alati za dokumentovanje povreda ljudskih prava” (Human Rights Documentation Toolkit), u čijoj izradi je učestvovao Fond za humanitarno pravo (FHP). Ova veb stranica predstavlja multidisciplinarni i interaktivni internet portal koji organizacijama koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava pruža resurse za dokumentovanje, informacije o široko prihvaćenim praksama u oblasti dokumentovanja, kao i kontinuiranu podršku zainteresovanih aktera u ovoj oblasti.

Na konferenciji prilikom predstavljanja portala, direktorka pravnog programa FHP-a Milica Kostić govorila je o radu FHP-a na dokumentovanju ljudskih gubitaka tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i načinu na koji FHP koristi svoju obimnu dokumentarnu građu u različitim aktivnostima i projektima, kao i o doprinosu FHP-a u izradi tog portala.

FHP je na izradi ovog portala radio sa konzorcijumom od deset organizacija koje imaju ekstenzivno iskustvo u različitim disciplinama u oblasti dokumentovanja povreda ljudskih prava.

U okviru rada na ovom projektu, FHP je u februaru 2016. godine organizovao konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava počinjenih tokom i u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina. Na sastanku su učestvovali predstavnici Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu (BiH), Udruženje Prijedorčanki „Izvor” (BiH), kao i predstavnici Centra za suočavanje s prošlošću – Documenta (Hrvatska), Vojvođanskog građanskog centra (Srbija), Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, Udruženja žrtava i svjedoka genocida (BiH), Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini (BiH), The engine room (Hrvatska), Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda (Srbija), FHP-a i FHP-a Kosovo. Informacije prikupljene na konsultativnom sastanku, kao i one prikupljene putem upitnika slatog drugim organizacijama iz regiona, sastavni su deo pregleda praksi dokumentovanja u svetu, koji je prikazan na portalu.

Predstavnici FHP-a ujedno su učestvovali na ekspertskim okruglim stolovima i evaluacijama, na osnovu kojih su izrađena uputstva o široko prihvaćenim praksama u oblasti dokumentovanja, a koja se nalaze u biblioteci resursa na portalu.

Share