Aktivisti iz Ukrajine u studijskoj poseti FHP

Aktivisti iz Ukrajine u studijskoj poseti FHP

post_ukrajinciU ponedeljak, 11.05.2015. godine, predstavnici koalicije „Pravdom do mira u Donbasu“, koju čini nekoliko organizacija za ljudska prava iz istočne Ukrajine, započeli su studijsku posetu Fondu za humanitarno pravo (FHP). Organizacije okupljene u koaliciji „Pravdom do mira u Donbasu“ intenzivno rade na prikupljanju i dokumentovanju informacija o kršenjima ljudskih prava i zagovaranju prava žrtava sukoba koji se trenutno vodi na istoku Ukrajine. Većina njih su tokom prošle godine zbog oružanog sukoba bile prinuđene da napuste Lugansk i Donjeck i nastavile su da rade na dokumentovanju kršenja ljudskih prava u izbeglištvu.

Predstavnici organizacija iz Ukrajine dolaze u organizaciji misije Programa UN za razvoj Ukrajine, sa ciljem upoznavanja sa procesom istraživanja i dokumentovanja kršenja ljudskih prava, kao i kasnijeg korišćenja te dokumentacije u procesima utvrđivanja istine i odgovornosti za počinjene zločine. Tokom posete FHP-u, organizacije iz Ukrajine će se upoznati sa radom FHP-a na istraživanju i dokumentovanju ratnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji, načinima korišćenja dokumentacije, regionalnim inicijativama za utvrđivanje istine, suđenjima za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i sudovima u Srbiji i zagovaranju prava žrtava na reparacije. Pored predstavnika FHP-a i FHP-a Kosovo, organizacije iz Ukrajine će imati priliku da razgovaraju i sa predstavnicima Tužilaštva za ratne zločine, Ministarstva pravde Republike Srbije i drugim organizacijama za ljudska prava iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Share