(srpski) Nataša Kandić odlikovana medaljom “Majka Tereza”

(srpski) Nataša Kandić odlikovana medaljom “Majka Tereza”

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share