Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji: Analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u okviru Poglavlja 23-Pravosuđe i osnovna prava, u oblastima ratni zločini i osnovna prava

Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji: Analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u okviru Poglavlja 23-Pravosuđe i osnovna prava, u oblastima ratni zločini i osnovna prava

POLICY-PAPER-SR-logoU analizi „Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji” prikazane su politike i instrumenti kojima EU preporučuje i zagovara pravdu u odnosu na zločine iz prošlosti, pravna regulativa EU koja sadrži principe tranzicione pravde sa kojima države pristupnice moraju da se usklade pre stupanja u članstvo, trenutnu usklađenost propisa Republike Srbije sa tom regulativom, i preporuke za dalje usklađivanje.

Imajući u vidu da izgradnja stabilne demokratije u državi koja je u nedavnoj prošlosti učestvovala u oružanom sukobu zavisi i od njene spremnosti da se suoči sa nasleđem počinjenih zločina, proces demokratskih reformi koji donose pristupni pregovori sa EU neće biti potpun ukoliko ovo pitanje teškog nasleđa ratova ne zadobije adekvatnu pažnju nadležnih institucija. Zbog toga je FHP pokrenuo niz aktivnosti kojima želi da afirmiše suočavanje sa zločinima iz prošlosti u kontekstu procesa evropskih integracija. Predstojeći proces pristupanja EU je jedinstvena prilika da se pitanje odgovornosti za ratne zločine postavi na dnevni red i da se standardi tranzicione pravde uključe u normativni i institucionalni okvir Republike Srbije.

Analizu Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji preuzmite ovde

Share